Pełna lista obserwacji drużyny

Tamaryszka : Eliza Suchozebrska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5647454 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 45 5647455 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5631957 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5607480 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5607481 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607479 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5607477 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5607478 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5607475 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5607476 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5607473 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5607474 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607470 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5607472 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607471 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5567761 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5567759 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567767 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567768 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5567758 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5567760 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567771 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5567770 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5567762 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5567769 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5567764 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5567763 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5567765 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5567766 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567791 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5567774 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5567781 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5567776 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5567810 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5567804 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567813 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5567805 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5567793 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567808 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5567814 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5567778 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5567773 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5567779 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5550685 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5550686 2021.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5550688 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5550684 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5550687 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5550689 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5550683 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550682 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5514957 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5514959 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5514964 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5514965 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5514954 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5514963 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5514956 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5514962 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5514955 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5514960 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5514958 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5514951 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5514949 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5514952 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5514953 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5514948 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5514950 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5514947 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 45 5514942 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5514941 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5514945 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5514946 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5514943 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5514944 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5514967 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5514961 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514968 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5514966 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5470669 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5470667 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5470670 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5470666 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5470663 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5470662 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 420 5470660 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5470668 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5470665 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5470654 2021.04.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 5470655 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5470656 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5470661 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5470657 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5470658 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5470659 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5470643 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5470652 2021.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5470644 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5470646 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5470649 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5470651 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5470653 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5470648 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5470639 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5470637 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5470640 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5470650 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5470641 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5470645 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5470642 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5470638 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5470647 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5473375 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5325850 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5325550 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5325549 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5325548 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 5325552 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5325553 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5325554 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5325555 2021.03.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5325556 2021.03.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5325851 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5307957 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5325513 2021.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5325524 2021.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5325523 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5325522 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5325521 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5325520 2021.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5325519 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5325518 2021.03.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5325516 2021.03.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5325515 2021.03.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5325525 2021.03.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5325526 2021.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5325529 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5325546 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5325545 2021.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5325543 2021.03.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5325542 2021.03.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5325541 2021.03.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5325540 2021.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5325539 2021.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5325538 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5325534 2021.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5325533 2021.03.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5325530 2021.03.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5325531 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5304099 2021.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5274163 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274234 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 5274232 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274233 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 5274229 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5274230 2021.03.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5274227 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5274231 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5274228 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274140 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5274178 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5274179 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5274180 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5274181 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5274182 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5274183 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5274184 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5274185 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5274186 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5274187 2021.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 47 5274176 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5274165 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5274166 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5274167 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274169 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5274170 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5274171 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5274172 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5274173 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5274174 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 5274175 2021.03.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5274188 2021.03.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5274189 2021.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5274190 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5274209 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5274211 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5274212 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5274213 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5274215 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5274214 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5274216 2021.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5274217 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5274218 2021.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5274219 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5274206 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274205 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5274191 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5274192 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5274193 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274194 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5274195 2021.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5274196 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5274198 2021.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 5274199 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5274200 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5274202 2021.03.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5259938 2021.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5259934 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5259932 2021.03.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 60 5259930 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5259935 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5259937 2021.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5259936 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5259933 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5198211 2021.02.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5198208 2021.02.20 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5198213 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5198210 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5198207 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5198212 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198209 2021.02.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5198206 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5198202 2021.02.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5198201 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 5198197 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 5198196 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5198185 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5198205 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5198204 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5198200 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5198203 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5198198 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5198194 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5198192 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 5198195 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5198191 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5198187 2021.02.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5198188 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5198179 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198181 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5198177 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 5198193 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5198170 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5198190 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5198189 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 5198186 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5198182 2021.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5198184 2021.02.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 5198176 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5198180 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5198178 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5198172 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5198174 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5198175 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5198171 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198173 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5198169 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5186541 2021.02.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5186949 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5186950 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5184678 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5184677 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5184676 2021.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5184601 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5184600 2021.02.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5184599 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5184598 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5184596 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5184597 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5184673 2021.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5186951 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5184675 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5179983 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5179982 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5179986 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5179985 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5179981 2021.02.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5179980 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5179979 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5179984 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5176716 2021.02.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5176717 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5176732 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5176733 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5176729 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5176730 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5176728 2021.02.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5176735 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5176762 2021.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5176736 2021.02.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5176737 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5176739 2021.02.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5176740 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5176741 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5176681 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5176743 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5176744 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5176761 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5176738 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5176687 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5176680 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5176683 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5176684 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5176685 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 5176686 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5176688 2021.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 600 5176689 2021.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 5176690 2021.02.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5176691 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5176692 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5176693 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5176742 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5176763 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5176800 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5176785 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5176786 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5176788 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5176789 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5176790 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5176791 2021.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5176792 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5176793 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5176794 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5176796 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5176797 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5176798 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5176799 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5176784 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5176783 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5176782 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5176764 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5176765 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5176766 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5176767 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5176768 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5176769 2021.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5176770 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5176771 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5176772 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5176778 2021.02.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5176777 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5176776 2021.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5176775 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5176774 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5176773 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5156827 2021.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5156824 2021.02.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5156825 2021.02.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5156826 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5156823 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5156821 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5156822 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5156820 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5156819 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5156818 2021.02.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5156816 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5156817 2021.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5155654 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5155655 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5155653 2021.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5155652 2021.02.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 150 5154399 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5155649 2021.02.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5155648 2021.02.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5155647 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5155646 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5155644 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5155645 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5155643 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5141830 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5141826 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5141829 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5141827 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 5141824 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5141823 2021.01.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 5129584 2021.01.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5129583 2021.01.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5129582 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5129581 2021.01.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5090589 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5090590 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5090588 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5090587 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5090584 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5090585 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5090586 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5090583 2021.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 5090582 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5090581 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 5090580 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5090579 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5090578 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5090575 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5090576 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090574 2021.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5090570 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5090571 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5090572 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090573 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5090568 2021.01.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5090569 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5090567 2021.01.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5090566 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5073339 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5074661 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5074659 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5074652 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5074647 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074649 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5074657 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5098545 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5074663 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5098546 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5098547 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5098548 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5098549 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5074662 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5074666 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5074664 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5044842 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5044843 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5044841 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5044840 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5044839 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5044838 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5044837 2021.01.03 mapa