Pełna lista obserwacji drużyny

Tamaryszka : Eliza Suchozebrska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6233869 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6233871 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6233870 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6233862 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6233866 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 6233863 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6233861 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 6233860 2021.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6233853 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6233854 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6233855 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6233847 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6233850 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6233844 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6233843 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6233845 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6233868 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6233864 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6233867 2021.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6233865 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6233859 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6233858 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6233857 2021.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6233856 2021.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6233852 2021.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6233851 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6233846 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6233849 2021.11.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6233848 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6233842 2021.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6233841 2021.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6233840 2021.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6233837 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6233835 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6233834 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 6233836 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6233830 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6233828 2021.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6233827 2021.11.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6233838 2021.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6233832 2021.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6233831 2021.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6233826 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6233829 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6233825 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 6233824 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6233833 2021.11.21 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6233823 2021.11.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6233463 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6223027 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6223003 2021.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6223004 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6223005 2021.11.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6223006 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6223007 2021.11.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6223008 2021.11.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6223009 2021.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 6223010 2021.11.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6223011 2021.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6223012 2021.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 850 6223013 2021.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 6223014 2021.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6223015 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6223016 2021.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6223017 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6223018 2021.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6223019 2021.11.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6223020 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6223021 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6223022 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6223023 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6223024 2021.11.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 6223025 2021.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6223026 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6223028 2021.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6223029 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6223030 2021.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 6223031 2021.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6223032 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6223033 2021.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6223034 2021.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6223035 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6223036 2021.11.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6223037 2021.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6223038 2021.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6223039 2021.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6223040 2021.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6223041 2021.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6223042 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6223043 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6223044 2021.11.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6223045 2021.11.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6223046 2021.11.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6223047 2021.11.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 31 6223048 2021.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6223050 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6223051 2021.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6223052 2021.11.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6223053 2021.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 6223054 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6179263 2021.10.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6179256 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6179260 2021.10.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6179255 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6179258 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6179261 2021.10.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6179262 2021.10.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6179254 2021.10.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6179252 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6179251 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6179253 2021.10.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6179250 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6179257 2021.10.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6179247 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6179249 2021.10.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6179248 2021.10.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6120753 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6120754 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6120755 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6120756 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6120757 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6120758 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6120759 2021.10.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6120760 2021.10.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6120761 2021.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6120762 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6120763 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6120764 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6120765 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6120766 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6120767 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6120768 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6120769 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6120770 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6120771 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6120772 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6120773 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6120774 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6120775 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6120776 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6120777 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6120778 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6120779 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6120780 2021.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6120785 2021.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6120786 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6120787 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6120788 2021.10.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6120789 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6120790 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6120791 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6120792 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6120793 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6120795 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6120796 2021.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6120797 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6120798 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6120799 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6120800 2021.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6120801 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6120802 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6120803 2021.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6120804 2021.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6120805 2021.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6120806 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6120807 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 6120808 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6120810 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6120811 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6120812 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6120813 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6120815 2021.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6120816 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6120817 2021.10.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6120818 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6120820 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6120821 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6120822 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6120823 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6120824 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6120825 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6120826 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6120827 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6120828 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6120829 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6120830 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6120831 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 6120833 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6120834 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6120837 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6120838 2021.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6120840 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6120841 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6120842 2021.10.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6120844 2021.10.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6120845 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6120846 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6120847 2021.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6120848 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6120849 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6120850 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6120851 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6120852 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 24 6120853 2021.10.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6120854 2021.10.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6120855 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6120857 2021.10.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6120858 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6120859 2021.10.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6120860 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6120862 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6120863 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6120864 2021.10.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6120865 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6120866 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6120867 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6120868 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6120869 2021.10.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6120870 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6120871 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6120872 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 6120873 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6120874 2021.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6120875 2021.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6120876 2021.10.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6120877 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6120878 2021.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6120879 2021.10.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6120880 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6120881 2021.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6060719 2021.09.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6060717 2021.09.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6060718 2021.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6060716 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6060715 2021.09.12 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 6060714 2021.09.05 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 10 6060713 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6034757 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6034758 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6034759 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6034760 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6034761 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6034762 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6034763 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6034765 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034766 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6034767 2021.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6034768 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6034769 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6034770 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6034771 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 48 6034773 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6034774 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6034775 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6034776 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6034777 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6034778 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6034779 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6034780 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034783 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6034784 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6034785 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 6034787 2021.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6034788 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6034789 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6034790 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6034791 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6034792 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6034793 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6034794 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6034795 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6034796 2021.09.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6034797 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6034798 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6034799 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6034800 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6034801 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6034802 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6034803 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 6034804 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6034805 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6034806 2021.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6034807 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6034808 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6034818 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6034819 2021.09.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6034820 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6034821 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6034822 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6034823 2021.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6034824 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6034825 2021.09.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6034826 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6034827 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6034828 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6034829 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6034830 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6034831 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034832 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6034833 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6034834 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6034835 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6034836 2021.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6034837 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6034838 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6034839 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6034840 2021.09.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6034841 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6034842 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034843 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6034845 2021.09.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6034846 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6034850 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6034851 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6034852 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6034853 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6034854 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6034855 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6034857 2021.09.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6034858 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6034859 2021.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6034860 2021.09.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6034861 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6034862 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6034863 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6034865 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6034866 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6034867 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6034868 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6034869 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6034870 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5799648 2021.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5799647 2021.06.12 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 5786011 2021.06.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5786217 2021.06.08 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 5786014 2021.06.08 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 8 5786066 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5786165 2021.06.08 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5786064 2021.06.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5783178 2021.06.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5783177 2021.06.07 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5783176 2021.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5786240 2021.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5786241 2021.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5786242 2021.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5786243 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5786244 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786245 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786246 2021.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5786247 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786248 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5786249 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786250 2021.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5786251 2021.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5786252 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786253 2021.06.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5786254 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5786255 2021.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5786256 2021.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5786257 2021.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5786260 2021.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5786261 2021.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5786262 2021.06.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5786263 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5786264 2021.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5786265 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5786266 2021.06.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5786267 2021.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5786268 2021.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5786270 2021.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5786271 2021.06.07 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5786272 2021.06.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5786273 2021.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5786274 2021.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5786275 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786276 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786277 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786278 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5776697 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5776698 2021.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5776699 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5776700 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5776701 2021.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5776702 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5776703 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5776704 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5776705 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5776706 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5776707 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5776708 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5776709 2021.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5776711 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5776712 2021.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5776714 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5776715 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5776716 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5776717 2021.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5776719 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5776720 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5776721 2021.06.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5776722 2021.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5776723 2021.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5776724 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5776726 2021.06.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5776727 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5776728 2021.06.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5776729 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5786303 2021.06.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5728176 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5727213 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5727211 2021.05.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5727209 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 85 5727234 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5727235 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5727233 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5727231 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5727232 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5727230 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5727228 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5727229 2021.05.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5727236 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5727224 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5727225 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 5727227 2021.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5727222 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5727223 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5727219 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5727221 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5727252 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5727251 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5727250 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5727249 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5727248 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5727247 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5727245 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5727246 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5727243 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5727242 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5727244 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5727241 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5727239 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5727240 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5727238 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5727237 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5727220 2021.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5727226 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5727218 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5727216 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5727215 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5727217 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5727214 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5727212 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5727210 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5727208 2021.05.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5727207 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5727206 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5727205 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5727204 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5727202 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5727203 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5727200 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5727201 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5727198 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5727197 2021.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5727199 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5727196 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5727195 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5727194 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5727193 2021.05.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5727191 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 5727192 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5727189 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5727187 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5727186 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5727190 2021.05.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5663281 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5663808 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5663807 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5663806 2021.05.16 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5667181 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5663411 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5647454 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5663282 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5663284 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5663285 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663286 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5663287 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5663288 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5663289 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5663290 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5663292 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5663293 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5663294 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 5663295 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5663296 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5663297 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5663298 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5663299 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5663301 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5663302 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5663303 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5663304 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5663305 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5663306 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5663307 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5663308 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5663309 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5663310 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5663312 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5663313 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5663314 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5663315 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5663316 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5663317 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5663318 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5663319 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5663321 2021.05.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5663322 2021.05.15 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 5663323 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5663326 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5663327 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 35 5663328 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5663329 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5663330 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5663331 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5663332 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5663334 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5663335 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5663336 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5663337 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5663338 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5663340 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5663345 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5663346 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5663347 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5663348 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5663349 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5663350 2021.05.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5663351 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 5663352 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5663353 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5663354 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5663355 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663356 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5663357 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 5663358 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5663360 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5663361 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5663362 2021.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5663363 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5663365 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5663366 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5663367 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5663368 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5663369 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5663370 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5663371 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5663373 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5663374 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5663375 2021.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5663376 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5663377 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5663378 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5663379 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5663380 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5663381 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5663382 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5663383 2021.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5663384 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5663385 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5663386 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5663387 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5663388 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5663389 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5663390 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5663392 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5663393 2021.05.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5663394 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5663395 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5663396 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5663397 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5663398 2021.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5663399 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5663400 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5663401 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5663402 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5663403 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5663404 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5663405 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5663406 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5663407 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5663408 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5663410 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5663503 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5663412 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5663413 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5663414 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5663415 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5663416 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5663417 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5663418 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5663419 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5663420 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5663421 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5663422 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5663423 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5663425 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5663429 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5663430 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5663431 2021.05.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5663432 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5663433 2021.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 5663434 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5663435 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5663436 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5663437 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5663438 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5663439 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663440 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5663441 2021.05.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5663442 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5663443 2021.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5663444 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5663445 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5663446 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5663447 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5663448 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5663449 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5663450 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5663451 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5663452 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5663453 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5663454 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5663455 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5663456 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5663457 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663458 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5663459 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5663460 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5663461 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5663462 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5663463 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5663464 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5663465 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5663466 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5663467 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5663468 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5663469 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5663470 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5663471 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5663472 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5663473 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5663474 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5663475 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5663476 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5663477 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5663478 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5663479 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5663480 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5663481 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5663482 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5663483 2021.05.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5663484 2021.05.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5663485 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5663486 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5663487 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5663488 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5663489 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5663490 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5663491 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5663492 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5663493 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5663494 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5663495 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5663496 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5663497 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5663498 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5663499 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5663500 2021.05.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5663501 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5663504 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5663505 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5663506 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5663508 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5663509 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5663510 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5663511 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5663512 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5663513 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5663514 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 5663515 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5663516 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5663517 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5663518 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5663519 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5663520 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5663521 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5663522 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5663523 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5663524 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5663525 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5663526 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5663527 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5663528 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5663529 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5663530 2021.05.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5663531 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5663532 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5663533 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5663534 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5663535 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5663537 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5663538 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5663539 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5663540 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5663541 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5663542 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5663543 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5663544 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 5663545 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5663546 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5663547 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5663548 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5663549 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5663550 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5663551 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5663552 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5663554 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5663556 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663557 2021.05.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5663558 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5663559 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5663560 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5663561 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5663562 2021.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5663563 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5663565 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5663566 2021.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5663567 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5663568 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5663569 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5663570 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5663571 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5663572 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5663573 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5663574 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5663575 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5663576 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5663577 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5663578 2021.05.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5663579 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5663580 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5663581 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5663582 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5663583 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5663584 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5663585 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5663586 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5663587 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5663588 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5663589 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5663590 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5663591 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5663592 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 5663593 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5663594 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5663596 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5663597 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5663598 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5663599 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5663600 2021.05.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5663601 2021.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5663602 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5663603 2021.05.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5663604 2021.05.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5663605 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5663606 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 45 5647455 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5631957 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5607480 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5607481 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607479 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5607477 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5607478 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5607475 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5607476 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5607473 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5607474 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607470 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5607472 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607471 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5567761 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5567759 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567767 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567768 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5567758 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5567760 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567771 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5567770 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5567762 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5567769 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5567764 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5567763 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5567765 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5567766 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567791 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5567774 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5567781 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5567776 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5567810 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5567804 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567813 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5567805 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5567793 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567808 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5567814 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5567778 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5567773 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5567779 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5550685 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5550686 2021.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5550688 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5550684 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5550687 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5550689 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5550683 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550682 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5514957 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5514959 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5514964 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5514965 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5514954 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5514963 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5514956 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5514962 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5514955 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5514960 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5514958 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5514951 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5514949 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5514952 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5514953 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5514948 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5514950 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5514947 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 45 5514942 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5514941 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5514945 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5514946 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5514943 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5514944 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5514961 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5514966 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5514967 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514968 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5470669 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5470667 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5470670 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5470666 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5470663 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5470662 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 420 5470660 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5470668 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5470665 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5470654 2021.04.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 5470655 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5470656 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5470661 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5470657 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5470658 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5470659 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5470643 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5470652 2021.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5470644 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5470646 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5470649 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5470651 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5470653 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5470639 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5470648 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5470637 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5470640 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5470650 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5470641 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5470645 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5470642 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5470638 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5470647 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5473375 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5325850 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5325548 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5325549 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5325550 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 5325552 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5325553 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5325554 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5325555 2021.03.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5325556 2021.03.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5325851 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5307957 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5325513 2021.03.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5325515 2021.03.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 5325516 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5325518 2021.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5325519 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5325520 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5325521 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5325522 2021.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5325523 2021.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5325524 2021.03.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5325525 2021.03.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5325526 2021.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5325529 2021.03.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5325530 2021.03.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5325531 2021.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5325533 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5325534 2021.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5325538 2021.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5325539 2021.03.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5325540 2021.03.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5325541 2021.03.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5325542 2021.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5325543 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5325545 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5325546 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5304099 2021.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5274163 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274234 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 5274232 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274233 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 5274229 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5274230 2021.03.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5274227 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5274231 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5274228 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274140 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5274165 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5274166 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5274167 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274169 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5274170 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5274171 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5274172 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5274173 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5274174 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 5274175 2021.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 47 5274176 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5274178 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5274179 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5274180 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5274181 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5274182 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5274183 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5274184 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5274185 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5274186 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5274187 2021.03.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5274188 2021.03.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5274189 2021.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5274190 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5274191 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5274192 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5274193 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5274194 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5274195 2021.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5274196 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5274198 2021.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 5274199 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5274200 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5274202 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5274205 2021.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5274206 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5274209 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5274211 2021.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5274212 2021.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5274213 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5274214 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5274215 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5274216 2021.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5274217 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5274218 2021.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5274219 2021.03.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5259938 2021.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5259934 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5259932 2021.03.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 60 5259930 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5259935 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5259937 2021.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5259936 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5259933 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5198211 2021.02.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5198208 2021.02.20 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5198213 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5198210 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5198207 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5198212 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198209 2021.02.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5198206 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5198202 2021.02.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5198201 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 5198197 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 5198196 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5198185 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5198205 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5198204 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5198200 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5198203 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5198198 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5198194 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5198192 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 5198195 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5198191 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5198187 2021.02.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5198188 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5198179 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198181 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5198177 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 5198193 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5198170 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5198190 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5198189 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 5198186 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5198182 2021.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5198184 2021.02.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 5198176 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5198180 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5198178 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5198172 2021.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5198174 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5198175 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5198171 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5198173 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5198169 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5186541 2021.02.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5186949 2021.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5186950 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5184678 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5184677 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5184676 2021.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5184601 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5184600 2021.02.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5184599 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5184598 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5184596 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5184597 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5184673 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5184675 2021.02.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5186951 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5179983 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5179982 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5179986 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5179985 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5179981 2021.02.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5179980 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5179979 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5179984 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5176716 2021.02.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5176717 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5176732 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5176733 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5176729 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5176730 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5176728 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5176680 2021.02.13 mapa