Pełna lista obserwacji drużyny

Krystyna Nitzschke : Krystyna Nitzschke


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5086741 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5086740 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5086739 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5086742 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5083228 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5083229 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5083227 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5083226 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5083225 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5083230 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5083231 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5083236 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5083235 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5083234 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5083233 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5083232 2021.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5074694 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5074696 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5074699 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5074703 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5074706 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5074708 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5074711 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5074714 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5074717 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5074692 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5074691 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074689 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5074688 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5074707 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5066929 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5066928 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5066927 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5066925 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5066924 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5066923 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5066930 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5066931 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5066926 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5066937 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5066936 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5066934 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5066935 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5066933 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5066932 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5043704 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5043698 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5043701 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5043702 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5033551 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5033550 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033549 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5033548 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5033546 2021.01.01 mapa