Pełna lista obserwacji drużyny

Krystyna Nitzschke : Krystyna Nitzschke


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6002847 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6002850 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6002848 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6002869 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6002842 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6002846 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6002844 2021.08.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6002843 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6002851 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6002896 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6007659 2021.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6002929 2021.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 6002900 2021.08.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6002903 2021.08.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6002906 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6007658 2021.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6002937 2021.08.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6002933 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6002931 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6002930 2021.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6002928 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6002927 2021.08.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6002909 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 6002892 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6002910 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6002925 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6002926 2021.08.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5994934 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5994937 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 5994939 2021.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5994942 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5994943 2021.08.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5994944 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5994945 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5994946 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5994941 2021.08.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5994948 2021.08.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5994949 2021.08.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5994950 2021.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5876809 2021.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5876810 2021.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5876811 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5876812 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5876813 2021.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5874103 2021.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5874102 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5874101 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5874106 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5874136 2021.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5874100 2021.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5874099 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5874105 2021.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5874135 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5874130 2021.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874134 2021.07.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5874133 2021.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5874132 2021.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5874131 2021.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5874128 2021.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5874129 2021.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5874119 2021.06.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5874120 2021.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 5874121 2021.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5874122 2021.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5874123 2021.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5874124 2021.06.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5874125 2021.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5874126 2021.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5874127 2021.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5876814 2021.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5874187 2021.06.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 5874107 2021.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5789738 2021.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5789739 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5789740 2021.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5789741 2021.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5789742 2021.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5789743 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5789744 2021.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5764578 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5764576 2021.06.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5764573 2021.06.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5764557 2021.06.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5764554 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5764551 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5764487 2021.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5764642 2021.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5764644 2021.06.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5764667 2021.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5764664 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5764659 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5764657 2021.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5764653 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5764651 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5764647 2021.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5764443 2021.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5764464 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5764465 2021.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5764466 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5764467 2021.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5764468 2021.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5764475 2021.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5764481 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5764483 2021.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5628259 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5628258 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5628257 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5628256 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5628255 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5628254 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5628253 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5628260 2021.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5628261 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5628268 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5628267 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5628266 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5628265 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5628264 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5628263 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5628262 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621990 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5621991 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5621992 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621993 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621994 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5621997 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5621998 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5621999 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5622000 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5622002 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5558541 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5558540 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5558539 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5558538 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5558537 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5558536 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5558535 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5558533 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5558542 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5558543 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5558534 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5558550 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5558549 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5558548 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5558547 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5558546 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5558545 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5558544 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5622011 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5532231 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5532229 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5532228 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5532227 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5532226 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5532225 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5532224 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5532223 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5532220 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5532259 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5532269 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5532291 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5558532 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532315 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5532311 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5532310 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532304 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5532303 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5532302 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5532301 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532300 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5520294 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5520293 2021.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5520292 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5520271 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5519828 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5519827 2021.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5519823 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5519812 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5520295 2021.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5520297 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5520298 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5520455 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5520436 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5520403 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5520401 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5520396 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5520306 2021.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5520303 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5520300 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5492286 2021.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5492285 2021.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5492284 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5492283 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5492282 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5492281 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5492287 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492288 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5492308 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5492305 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5492300 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5492296 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5492293 2021.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5492289 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5482896 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5482897 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5482898 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5482900 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5482902 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5482904 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5482914 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5471352 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5471349 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5471348 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5471347 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5471346 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 5471345 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5471342 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5471353 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5471357 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5473048 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5473047 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5473040 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5473038 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5471362 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5471361 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5471359 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5459893 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5459892 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5459889 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5459884 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5459880 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5459876 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5459894 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5459895 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5460115 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5460081 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5459994 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5459970 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5459939 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5459917 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5440595 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5440592 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5440589 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5440587 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5440586 2021.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5440585 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5440584 2021.04.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5440583 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5440582 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5440581 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5440578 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5440577 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5440597 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5440599 2021.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5440600 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5440612 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5440611 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5440610 2021.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5440609 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5440608 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440607 2021.04.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5440606 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5440601 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5440602 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5440603 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5440604 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5440605 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5419025 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5418928 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5418927 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5418926 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5418910 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5418876 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5418811 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418806 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5419048 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5419050 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5419321 2021.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5419315 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5419308 2021.04.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 5419280 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5419271 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5419266 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5419258 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5419096 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5418805 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5419338 2021.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5419479 2021.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5419475 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5419469 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5419410 2021.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5419371 2021.04.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5419366 2021.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5419357 2021.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5419351 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5419330 2021.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5419334 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5394854 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5394819 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5394860 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5394818 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5394820 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5394859 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5394858 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5394857 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5394855 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5374232 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5374231 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5354638 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5354619 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5354626 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5354640 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5354633 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5354629 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5337528 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5337527 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5337522 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5337521 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5337519 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5337454 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5337453 2021.03.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5337449 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5337548 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5337550 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5337551 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5337628 2021.03.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5337627 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5337626 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5337625 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5337560 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5337559 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5337556 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5337555 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5313302 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5313303 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5313304 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5313309 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5313331 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5313333 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5313366 2021.03.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5307150 2021.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5307151 2021.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5307152 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5307153 2021.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5307154 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5307155 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5307156 2021.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5307200 2021.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5307208 2021.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5307207 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5307206 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5307205 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5307202 2021.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5307135 2021.03.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5307142 2021.03.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5307143 2021.03.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5307145 2021.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5307146 2021.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5307147 2021.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5307148 2021.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5307149 2021.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5302310 2021.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5302309 2021.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5302307 2021.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5302306 2021.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5302305 2021.03.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5302312 2021.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5302313 2021.03.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5302314 2021.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5302315 2021.03.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5302317 2021.03.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5302322 2021.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5296008 2021.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5296007 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5296006 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5296005 2021.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5296004 2021.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5296003 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5296009 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5296010 2021.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5296011 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5296017 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5296016 2021.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5296015 2021.03.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5296014 2021.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5296013 2021.03.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5296012 2021.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5276888 2021.03.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5276889 2021.03.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5276890 2021.03.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5276891 2021.03.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5276892 2021.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5276893 2021.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5276894 2021.03.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5276895 2021.03.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5276896 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5276897 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5276898 2021.03.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5276899 2021.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5271038 2021.03.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5271035 2021.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5271034 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5271033 2021.03.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5271032 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5271039 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5271041 2021.03.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5271044 2021.03.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5271049 2021.03.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5271048 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5271047 2021.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5271046 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5271045 2021.03.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5267361 2021.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5267362 2021.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5267365 2021.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5267367 2021.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5267368 2021.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5267369 2021.03.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5267370 2021.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5267371 2021.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5263998 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5263999 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5264000 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5264001 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5264003 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5264004 2021.03.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5267357 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5253918 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5253919 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5253920 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5253921 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5246676 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5246657 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5246659 2021.03.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5246677 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5246678 2021.03.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5246680 2021.03.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5246681 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5246694 2021.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5246695 2021.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5246697 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5246717 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5246714 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5246716 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5242681 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5242682 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5242683 2021.03.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5242698 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5242702 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5242680 2021.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5242679 2021.03.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5242678 2021.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5242676 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5242658 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5242634 2021.03.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5242603 2021.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5242577 2021.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5242703 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5242705 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5246501 2021.03.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5242722 2021.03.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5242782 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5242732 2021.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5242731 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5242730 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5242729 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5242725 2021.03.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5242723 2021.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5242719 2021.03.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5242707 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5199322 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5199321 2021.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5199320 2021.02.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5199319 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5199318 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5199323 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5199325 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5199326 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5199327 2021.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5199328 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5201482 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5181365 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5181362 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5181357 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5181355 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5181351 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5181350 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5181370 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5181374 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5181380 2021.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5181386 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5181390 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5181395 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5181397 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5158775 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5158777 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5158778 2021.02.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5158774 2021.02.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5158772 2021.02.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5158770 2021.02.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5158769 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5158766 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5158768 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5158779 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5158790 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5158801 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5158800 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5158799 2021.01.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5158798 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5158797 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5158796 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5158795 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5158794 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 21 5158793 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5158787 2021.01.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5158789 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113207 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5113206 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5113205 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5113204 2021.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5113203 2021.01.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5113202 2021.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5113208 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5113209 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5113210 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5113211 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5113212 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5113213 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5113214 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113215 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5113216 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5098551 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5086740 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5086742 2021.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5086741 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5086739 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5083230 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5083229 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5083228 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5083226 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5083227 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5083225 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5083231 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5083232 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5083233 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5242821 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 201 5242823 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113217 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5083236 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5083235 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5083234 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5074696 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5074694 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5074692 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5074691 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074689 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5074688 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5074699 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5074703 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5074717 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5074714 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5074711 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5074708 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5074707 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5074706 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5066928 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5066927 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5066933 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5066926 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5066925 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5066924 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5066923 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5066929 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5066930 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5066931 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5066932 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5066934 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5066935 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5066936 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5066937 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5043701 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5043702 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5043704 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5043698 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5033546 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5033551 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5033550 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033549 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5033548 2021.01.01 mapa