Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5656079 2021.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5656076 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5656080 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5656078 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5656077 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5656075 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5656074 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5656072 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5656073 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652045 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652044 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5652047 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652046 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5652048 2021.05.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652041 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5652043 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5652042 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5652039 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652038 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652037 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652035 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652036 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5652040 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652033 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652034 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5652031 2021.05.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5652032 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652028 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652030 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652027 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652029 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652026 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5652025 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652023 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5652021 2021.05.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652024 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652020 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652022 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5652019 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637518 2021.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5637517 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5637516 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637515 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637514 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637513 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5637512 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5637511 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637510 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5637509 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637508 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637505 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637504 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5637507 2021.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5637502 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637503 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637501 2021.05.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5637500 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5637506 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637498 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637497 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5637499 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5634928 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5634927 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5634926 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5634924 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5634923 2021.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5634925 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5634920 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5634919 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634918 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5634915 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5634916 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5634913 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634917 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5634914 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5634912 2021.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5634911 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5634910 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633635 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5633633 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633632 2021.05.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5633630 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633634 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5633629 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633631 2021.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5633627 2021.05.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5633628 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633623 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633626 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5633625 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633624 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633621 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633619 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 5633622 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5633620 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5633618 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5631750 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5631749 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5631748 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5631368 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631383 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5631382 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5631380 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5631381 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5631378 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5631377 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5631379 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5631374 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5631376 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 32 5631372 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631375 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5631373 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631370 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5631369 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5631371 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5630814 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5630813 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5630815 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5630809 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5630810 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5630811 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5630808 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5630812 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5630807 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5630210 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5630209 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5630208 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5630207 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5630205 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630203 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630204 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5630202 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5630200 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5630201 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5630206 2021.05.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5630199 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630197 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5628897 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628861 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5628860 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628859 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5628857 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5628858 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5628856 2021.05.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5628855 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628854 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5628853 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5628850 2021.05.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5628852 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5628851 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5628848 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5628847 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 5628849 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5624912 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5624911 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5624910 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5624909 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5624908 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5624907 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5624906 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5624905 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5624904 2021.05.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5624903 2021.05.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5624184 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5624071 2021.05.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5624067 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5624066 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5624069 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5624065 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5624070 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5624068 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 5623046 2021.05.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7200 5623045 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5623044 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5623043 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5623042 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623041 2021.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5623039 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623040 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5623037 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5623035 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5623034 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5623036 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5623038 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5623033 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5623032 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5623030 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5623031 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623029 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5623027 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5623026 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5623025 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623028 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 5613930 2021.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5613931 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5610893 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610909 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610908 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610907 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610906 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5610905 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5610904 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610903 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5610902 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5610901 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5610900 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5610898 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5610899 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5610897 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5610896 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5610895 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5610894 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605684 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605682 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605680 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605679 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605678 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5605677 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605676 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5605713 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5605709 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5605711 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5605705 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5605706 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605699 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5605701 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605696 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5605694 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5605693 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605691 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5605687 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5605686 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5605712 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5605714 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5605708 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5605707 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605703 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605702 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5605700 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605697 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605695 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605692 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605690 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605689 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5605688 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605683 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605685 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5605681 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605671 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605670 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605675 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605669 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605668 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605667 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605673 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5605664 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605663 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605660 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5605658 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5605672 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605653 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 5605650 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5605656 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605651 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5605666 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5605665 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605662 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605661 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5605659 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605655 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605652 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5605649 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605654 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5605647 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605648 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5605646 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5605645 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5605644 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5587389 2021.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5586312 2021.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5586311 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5586310 2021.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5586309 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5586307 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5586308 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5585109 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5585108 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5585107 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 5585106 2021.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5585105 2021.05.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 27 5585103 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5585102 2021.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5585101 2021.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5585100 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5585099 2021.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5585098 2021.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5585097 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5585096 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5585095 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5580015 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5580014 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5580013 2021.05.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5580011 2021.05.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5580012 2021.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5580010 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5580009 2021.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5580008 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5580007 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578407 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5578403 2021.05.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5578404 2021.05.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5578402 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5578405 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5578406 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5578401 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5578397 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5578396 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5578399 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5578400 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578398 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5577116 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5577115 2021.05.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5577113 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5575915 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5575914 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5575913 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5575911 2021.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5575912 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5575910 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575908 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575909 2021.05.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5575906 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575905 2021.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5575907 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5575903 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575901 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575902 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5575904 2021.05.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5575900 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575899 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5575897 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575896 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5575898 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5575895 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5575893 2021.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5575894 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575892 2021.05.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5574733 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5574732 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5574731 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5574729 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5574726 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5574721 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5574728 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5574724 2021.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5574727 2021.05.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5574725 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5574723 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5574720 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5574719 2021.05.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5574718 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574722 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574717 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5574716 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5574713 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5574714 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5572642 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5572641 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5572374 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5572375 2021.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5572373 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5572371 2021.05.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5572370 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5572372 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5572368 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5572369 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5572367 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5572366 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5572378 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5572377 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5572376 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5572359 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5572362 2021.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5572361 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5572360 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5572357 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5572355 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5572354 2021.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5572356 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5572353 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5572351 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5591023 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5591024 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5591025 2021.05.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5591026 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5567247 2021.05.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5559819 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5559816 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5559815 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5559818 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5559814 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5559817 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5558789 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5558775 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5558772 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558773 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5558771 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5558774 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5558770 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5558769 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5558765 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5558767 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5558766 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5558768 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5557307 2021.05.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5557310 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5557306 2021.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5557305 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5557302 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5557301 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5557308 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5557303 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5556428 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5556426 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556427 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556425 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556424 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556422 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5556423 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556421 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556418 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5556420 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556417 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5556419 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5556416 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556415 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5556412 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556409 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556413 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556408 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5556410 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556405 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556414 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556407 2021.05.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5556403 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5556411 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556406 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556404 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5556402 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556400 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5556399 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556401 2021.05.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5552407 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5552406 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5552405 2021.05.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5552404 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5552403 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5552401 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5552402 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5552398 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5552389 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5552391 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5552392 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5552390 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5552383 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5552382 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5552380 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5552388 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5552393 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5552387 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5552381 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5552379 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547744 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5547750 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547743 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5547772 2021.05.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5547770 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547775 2021.05.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5547742 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5547741 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5547780 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5547760 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5547779 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5547754 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5547747 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5547752 2021.05.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5547748 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5547751 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5547753 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5547755 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5547778 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5547749 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547776 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5547766 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547777 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5547745 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5547763 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5547769 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5547773 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5547771 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5547783 2021.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5547767 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5547762 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5547774 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5547768 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5547781 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5547761 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5547782 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5547757 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547759 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5560906 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5560907 2021.04.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5512170 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5507342 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5507341 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5507339 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5507340 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5507337 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5507338 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5507358 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5507357 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5507355 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5507356 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5507354 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5507353 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5507352 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5507351 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5507350 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5507349 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5507348 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5507345 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5507346 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5507347 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5507344 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5507343 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5504912 2021.04.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5492357 2021.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5489247 2021.04.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5486157 2021.04.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5486158 2021.04.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 17 5486133 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5486134 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5486135 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5486130 2021.04.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5486128 2021.04.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5486129 2021.04.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 5486127 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5486131 2021.04.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 5484926 2021.04.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 5484925 2021.04.21 mapa
rzadki alka, Alca torda 17 5484924 2021.04.21 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 5493921 2021.04.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5493922 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5493923 2021.04.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 5493924 2021.04.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 5484920 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 5484921 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5484923 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5484922 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5484919 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5484918 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5484917 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5484916 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5458355 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5458229 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5458226 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5458228 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5458225 2021.04.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5458224 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5458227 2021.04.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5458221 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5458223 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5458222 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5454024 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5454022 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5454023 2021.04.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5454020 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5454021 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5454018 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5454019 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5454017 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5454015 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5454016 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5454014 2021.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5453416 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5453415 2021.04.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5453414 2021.04.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5453413 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5453412 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5453411 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5453410 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5453409 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5453408 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5453407 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5453405 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5453406 2021.04.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5453404 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5453403 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5453402 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5453401 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5453400 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5453399 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5460576 2021.04.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5460577 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5460578 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5453078 2021.04.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5453075 2021.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5453074 2021.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5453076 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 5453072 2021.04.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 25 5453068 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5453064 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5453069 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5453070 2021.04.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5453067 2021.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5453066 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5453061 2021.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5453073 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5453065 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5453062 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5453063 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451519 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451515 2021.04.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5451517 2021.04.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5451513 2021.04.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5451514 2021.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5451518 2021.04.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5451512 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451510 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451511 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5451508 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5451509 2021.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5451506 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5451507 2021.04.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5451505 2021.04.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5450294 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5450295 2021.04.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5450293 2021.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5450291 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5450292 2021.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5450290 2021.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5450289 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5450284 2021.04.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5450283 2021.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5450286 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5450287 2021.04.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5450281 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5450285 2021.04.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5450277 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5450279 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5450278 2021.04.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5450288 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5450275 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5450280 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5450274 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5450273 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 5450276 2021.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 600 5450282 2021.04.15 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5448754 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5448756 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5448752 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5448755 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5448753 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5448750 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5448751 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5448749 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5448747 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5448748 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 5448772 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5448768 2021.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5448767 2021.04.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5448765 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5448770 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5448771 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5448763 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5448769 2021.04.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5448762 2021.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5448766 2021.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5448764 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5448761 2021.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5448758 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5448760 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5448757 2021.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5448759 2021.04.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5446800 2021.04.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5446798 2021.04.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 5446799 2021.04.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5446797 2021.04.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5446796 2021.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5446795 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5446794 2021.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5446793 2021.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5446792 2021.04.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5446808 2021.04.14 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5446807 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5446806 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5446805 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5446804 2021.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5446803 2021.04.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5446802 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5446801 2021.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5446815 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5446814 2021.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5446813 2021.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5446812 2021.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5446811 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5446816 2021.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5446810 2021.04.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5446809 2021.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5446791 2021.04.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5446790 2021.04.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5446789 2021.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5446788 2021.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5446787 2021.04.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5446786 2021.04.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5446785 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5446784 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5446783 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 5446782 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5446781 2021.04.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5446780 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5446779 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5446778 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5446777 2021.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5446776 2021.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5441700 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5441693 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5441691 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5441692 2021.04.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5441560 2021.04.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5441559 2021.04.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5441558 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5441556 2021.04.13 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5441557 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5441554 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5441553 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5441555 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5441552 2021.04.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5441551 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5441550 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5441549 2021.04.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5441548 2021.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5441547 2021.04.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5441546 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448145 2021.04.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5435279 2021.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5435278 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5435280 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5435276 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5435277 2021.04.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5435273 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5435274 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5435275 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5435272 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5432876 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5432339 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5432358 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432344 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5432340 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5432354 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432352 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5432345 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5432359 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5432353 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5432356 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5432355 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5432348 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5432346 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5432357 2021.04.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5432342 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5432349 2021.04.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5432341 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5432351 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432337 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5432347 2021.04.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5432360 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5432332 2021.04.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5432331 2021.04.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5432336 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5432334 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5432330 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5432335 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5432333 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5432325 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5432326 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5432329 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5432320 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5432316 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5432311 2021.04.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5432313 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5423353 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5423356 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5423352 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5423355 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5423351 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423349 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423354 2021.04.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5423348 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5423350 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5423347 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5423346 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5423345 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423344 2021.04.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5423343 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416268 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5416270 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5416274 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5416273 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5416272 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5416271 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5416269 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416267 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416266 2021.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5416264 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5416265 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416263 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5416246 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5416245 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416241 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416243 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5416242 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416240 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416244 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5416238 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5416239 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5416237 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5416236 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5416235 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416233 2021.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5416231 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5416234 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416232 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5416260 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5416262 2021.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5416257 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5416256 2021.04.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5416261 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5416259 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5416254 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5416255 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416258 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5416252 2021.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5416249 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5416253 2021.04.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5416251 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5416247 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5416250 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5416248 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5416230 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5416228 2021.04.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5416227 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5416229 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5416226 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5444990 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5444991 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5444993 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5444994 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5444995 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5445009 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5416224 2021.04.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5416223 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5416225 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5416222 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5416220 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5416221 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5416219 2021.04.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5416217 2021.04.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5416218 2021.04.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5416216 2021.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5416215 2021.04.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5412236 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5412239 2021.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5412237 2021.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5412238 2021.04.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5412235 2021.04.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5412240 2021.04.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5401843 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5401841 2021.04.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5401858 2021.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5401859 2021.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5401854 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5401857 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5401850 2021.04.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5401853 2021.04.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5401856 2021.04.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5401846 2021.04.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5401851 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5401847 2021.04.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5401855 2021.04.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5401849 2021.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5401848 2021.04.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5401844 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5401845 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5402228 2021.04.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5395377 2021.04.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5395376 2021.04.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5387237 2021.04.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5387239 2021.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5387236 2021.04.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5387235 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5387234 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5387238 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5366828 2021.03.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5366827 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5366825 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 5366824 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5366823 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 38 5366572 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5366574 2021.03.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5366578 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5366577 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5366576 2021.03.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5366575 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5366570 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5366579 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5366573 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5366571 2021.03.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5365559 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5365558 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5365557 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5365555 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5365554 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5365556 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5365553 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5365552 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5365550 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5365551 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5365548 2021.03.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5365549 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5365547 2021.03.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5365544 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5365545 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365546 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5365542 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5365543 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5365541 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5365537 2021.03.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5365536 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5365538 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5365539 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5365540 2021.03.31 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5365533 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5365535 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5365534 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5365532 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5365531 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5365530 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5365529 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5365528 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5361867 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5361858 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5361860 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5361859 2021.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5361845 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5361855 2021.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 5361848 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5361857 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5361873 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5361869 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5361872 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5361875 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5361874 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5362447 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5361871 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5362448 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5361863 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5361861 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5361864 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5361866 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5361862 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5360045 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5360043 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5360044 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5360039 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5360046 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5360038 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5360037 2021.03.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5360035 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5360041 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360040 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5360036 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5360033 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5360032 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360025 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5360021 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5360023 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5360030 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360026 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5360020 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360028 2021.03.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5360029 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5360034 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5360022 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360027 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5360024 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5360019 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5360031 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5358801 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5358800 2021.03.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5358799 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5358798 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5358797 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5358796 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5358795 2021.03.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5358794 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5358793 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5358792 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5358791 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5358802 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5358790 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5358788 2021.03.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5358789 2021.03.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5358787 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5358786 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5358785 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5358784 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5358782 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5358781 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5358783 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5358779 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5358780 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5358778 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5358776 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5358777 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5358774 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5358771 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5358769 2021.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5361870 2021.03.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5358773 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5358772 2021.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5358768 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5357238 2021.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5357239 2021.03.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5355953 2021.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5353215 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5353216 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5353217 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352705 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5352704 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5352689 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352685 2021.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5352682 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5352687 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352681 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352683 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5352680 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5352678 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352690 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352677 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5352688 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352673 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5352676 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352674 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5352672 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352702 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 33 5352703 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352699 2021.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5352698 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5352695 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5352696 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5352697 2021.03.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5352700 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5352701 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5352692 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5352693 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5352694 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352691 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5352684 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5352686 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5352679 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5352669 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5352671 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352670 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5352666 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352668 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352665 2021.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5352661 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 5352667 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5352659 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5352664 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5352662 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5352658 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5352663 2021.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5352656 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5339622 2021.03.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5339620 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5339619 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 115 5339621 2021.03.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 21000 5341823 2021.03.26 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 5345437 2021.03.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5325697 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5325696 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5325695 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5325693 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5325694 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5325692 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5325691 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5325690 2021.03.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5325688 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5325689 2021.03.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5325686 2021.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5325684 2021.03.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5325687 2021.03.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5325685 2021.03.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5325683 2021.03.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5325678 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5325682 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5325679 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5325675 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5325681 2021.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5325674 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5325680 2021.03.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5325677 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5327094 2021.03.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5327098 2021.03.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5327149 2021.03.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5327220 2021.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5327238 2021.03.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5330374 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5330398 2021.03.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5330399 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5330403 2021.03.23 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 21 5330412 2021.03.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 5330413 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5330483 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 5330484 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5330485 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 5330487 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5330511 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5330512 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5330513 2021.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5330514 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5330515 2021.03.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5330516 2021.03.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5330517