Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5902952 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5894084 2021.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5894082 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5894081 2021.07.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5894080 2021.07.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 17 5894078 2021.07.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 5894079 2021.07.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5894083 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5894077 2021.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5894076 2021.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5894074 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5894073 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5894075 2021.07.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5894071 2021.07.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5894072 2021.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5894068 2021.07.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5894067 2021.07.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5894070 2021.07.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 5894069 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5894064 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5894066 2021.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5894065 2021.07.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5894061 2021.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 5894063 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 5894062 2021.07.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5888258 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888254 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888252 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888255 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888251 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888257 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5888253 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5888250 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5888249 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5888256 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5888247 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5888248 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5888246 2021.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5888244 2021.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5888245 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5888242 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5888243 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5885771 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5885772 2021.07.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5885770 2021.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5885775 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5885769 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885768 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885766 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885776 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885765 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5885764 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885774 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885773 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885767 2021.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5885762 2021.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5885763 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5885761 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5885759 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885757 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885777 2021.07.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885758 2021.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5885755 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5885756 2021.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5885753 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5885760 2021.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5885752 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5885754 2021.07.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5880558 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5880560 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880559 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880557 2021.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5880098 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5880097 2021.07.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5880094 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880096 2021.07.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5880095 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5880092 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880091 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5880093 2021.07.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5880090 2021.07.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5880089 2021.07.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5880088 2021.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5880087 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5880085 2021.07.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5880086 2021.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5878837 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5878835 2021.07.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 5878829 2021.07.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5878836 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5878833 2021.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5878832 2021.07.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5878834 2021.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5878831 2021.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5878828 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5878830 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 5878827 2021.07.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5878826 2021.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5878825 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 5878822 2021.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 5878821 2021.07.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5878823 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5878824 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5916291 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5873912 2021.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5877387 2021.07.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5877389 2021.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5877390 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5877386 2021.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5877385 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5877384 2021.07.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5877381 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5877382 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5914951 2021.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5873911 2021.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5865030 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5865031 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865028 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5865027 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865029 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5865026 2021.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5865025 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865023 2021.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5865024 2021.07.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5865022 2021.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5865020 2021.07.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5865019 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5865018 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5865017 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865015 2021.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5865016 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865014 2021.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5865012 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5865010 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865008 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865009 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865007 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865006 2021.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5865005 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865003 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865004 2021.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5865001 2021.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5865000 2021.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5865002 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5864997 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5864995 2021.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5864999 2021.07.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5864996 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5859296 2021.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5859295 2021.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5858070 2021.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5858068 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5858069 2021.06.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5858066 2021.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5858065 2021.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5858064 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5858063 2021.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5858061 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5858062 2021.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5858060 2021.06.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5858059 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5858058 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5858056 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5858051 2021.06.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5858055 2021.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5858067 2021.06.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5858057 2021.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5858054 2021.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5858052 2021.06.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5858053 2021.06.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 5858050 2021.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5858049 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 5858047 2021.06.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5858048 2021.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5858046 2021.06.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5858045 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5858044 2021.06.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5858043 2021.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5858042 2021.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5914948 2021.06.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5836514 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836512 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836513 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836511 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836510 2021.06.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 5836508 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5836509 2021.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5836507 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5836503 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836504 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5836505 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5836506 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5836492 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5836491 2021.06.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5836488 2021.06.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5836489 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836487 2021.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5836490 2021.06.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5836502 2021.06.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5836501 2021.06.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5836500 2021.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5836499 2021.06.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5836498 2021.06.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5836497 2021.06.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 5836496 2021.06.23 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5836495 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5836494 2021.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 103 5836493 2021.06.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5914940 2021.06.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5832284 2021.06.22 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5832282 2021.06.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5832283 2021.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5832285 2021.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5832286 2021.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5832281 2021.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5832279 2021.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5832278 2021.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5832280 2021.06.21 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 18 5833559 2021.06.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5832277 2021.06.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5824133 2021.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5818317 2021.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5818316 2021.06.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813009 2021.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813007 2021.06.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5813006 2021.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813010 2021.06.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5813002 2021.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5813008 2021.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5813001 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5813003 2021.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5813000 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5813005 2021.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5812998 2021.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5813004 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5812997 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5812999 2021.06.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5812996 2021.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5812995 2021.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5812994 2021.06.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5810551 2021.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5810549 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810548 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810546 2021.06.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5810550 2021.06.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5810542 2021.06.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5810543 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810544 2021.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5810545 2021.06.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5810536 2021.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5810540 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5810537 2021.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5810538 2021.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5810539 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5810535 2021.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5810547 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5810541 2021.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5814156 2021.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5806044 2021.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5806043 2021.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5806042 2021.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806041 2021.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806040 2021.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5806038 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806039 2021.06.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5806037 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5806036 2021.06.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5806035 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5806034 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806033 2021.06.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5806032 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5806030 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5806031 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5806029 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806028 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5806027 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5806026 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5806025 2021.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5806021 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806022 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806020 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806019 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5806017 2021.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5806014 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5806013 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806016 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5806015 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5806012 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5806010 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806011 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5806009 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5806008 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5806006 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806007 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5806005 2021.06.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5806002 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5806004 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5806003 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5806001 2021.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5800390 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5800392 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5800391 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5797808 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5797810 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5797809 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5797811 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5797806 2021.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5797807 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5791312 2021.06.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5791310 2021.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5791311 2021.06.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5791309 2021.06.10 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5789522 2021.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5786891 2021.06.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5786892 2021.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5786890 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5786889 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786888 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786886 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786887 2021.06.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5781317 2021.06.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 5781314 2021.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5781316 2021.06.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5781315 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5781313 2021.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5781312 2021.06.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5781311 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5781309 2021.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5781310 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 5778672 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5778673 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 5778670 2021.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5778671 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 19 5778669 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 5776448 2021.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5776447 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola 1 5771352 2021.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5771351 2021.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 5771349 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5771350 2021.06.06 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5768869 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5768872 2021.06.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5768873 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5768871 2021.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5768870 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5768874 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5768866 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 5768863 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5768868 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5768865 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5768864 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5768862 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5765326 2021.06.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5765325 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5765322 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5765323 2021.06.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5765320 2021.06.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5765319 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5765318 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5765316 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 5765317 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5765315 2021.06.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5759346 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5759342 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5759343 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5755161 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5755160 2021.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5754867 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5754868 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5754865 2021.06.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5754866 2021.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5754863 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5754862 2021.06.04 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5754861 2021.06.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5754860 2021.06.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5754857 2021.06.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5754858 2021.06.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5754856 2021.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5754859 2021.06.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 5754855 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5754854 2021.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5753737 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5753735 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5753736 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5753738 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5753739 2021.06.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5753732 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5753733 2021.06.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5753734 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5753092 2021.06.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5753108 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5753109 2021.06.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5753107 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5753106 2021.06.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5753105 2021.06.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5753104 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5753102 2021.06.03 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5753103 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5753101 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5753099 2021.06.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5753100 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5753098 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 5753097 2021.06.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5753096 2021.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5753095 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5753094 2021.06.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5753087 2021.06.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5753082 2021.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5753088 2021.06.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5753093 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5753081 2021.06.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5753089 2021.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5753080 2021.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5753090 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5753085 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5753079 2021.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5753084 2021.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5753083 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5753091 2021.06.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5753078 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5753077 2021.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5753086 2021.06.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5746585 2021.06.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5746586 2021.06.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5746582 2021.06.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5746583 2021.06.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5746584 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5746581 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5746580 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5746579 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5745961 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5745957 2021.06.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5745958 2021.06.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5745959 2021.06.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5745960 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5745956 2021.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5745955 2021.06.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5745953 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5745954 2021.06.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5745949 2021.06.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5745951 2021.06.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5745948 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5745950 2021.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5745952 2021.06.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5744082 2021.06.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5744080 2021.06.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5744081 2021.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5744079 2021.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5744078 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5744076 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5744077 2021.06.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5741523 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5741522 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5741521 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5741520 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5741519 2021.06.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5741518 2021.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741517 2021.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741515 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5741514 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5741513 2021.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741512 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5741511 2021.06.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5741510 2021.06.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5741509 2021.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5741508 2021.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741507 2021.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741506 2021.05.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5741505 2021.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5741503 2021.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741501 2021.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5741500 2021.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5729801 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5729802 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5728398 2021.05.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5728396 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5728399 2021.05.30 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5728221 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5728222 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5724906 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5728397 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720295 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720294 2021.05.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5720293 2021.05.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5719420 2021.05.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5719419 2021.05.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5718804 2021.05.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5718808 2021.05.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5718810 2021.05.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5718809 2021.05.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5718807 2021.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5718805 2021.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5718806 2021.05.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5718800 2021.05.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5718803 2021.05.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5718799 2021.05.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5718802 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5718801 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5718796 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5718797 2021.05.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5718798 2021.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5718791 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5718794 2021.05.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5718795 2021.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5718793 2021.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5718792 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5718790 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5718788 2021.05.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5718789 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5718784 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5718786 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5718785 2021.05.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5718783 2021.05.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5718787 2021.05.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5717291 2021.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5717295 2021.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5717292 2021.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5717294 2021.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5717293 2021.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5715669 2021.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5715668 2021.05.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5715674 2021.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5715671 2021.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5715670 2021.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5715672 2021.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5715666 2021.05.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5715667 2021.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5715663 2021.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5715665 2021.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5715664 2021.05.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5715661 2021.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5715660 2021.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5715659 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5715662 2021.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5715657 2021.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5715658 2021.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5715656 2021.05.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5715655 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5715654 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5715653 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5715652 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5714503 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5714502 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5714500 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5714497 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5714498 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5714494 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5714501 2021.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5714493 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5714496 2021.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5714491 2021.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5714499 2021.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5714495 2021.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5714492 2021.05.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5714490 2021.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5714488 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5714487 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5714486 2021.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5714489 2021.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5713048 2021.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5713047 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5713046 2021.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5713045 2021.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5713042 2021.05.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5713049 2021.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5713044 2021.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5713043 2021.05.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5711648 2021.05.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5711647 2021.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 5707206 2021.05.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5707209 2021.05.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5707208 2021.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5707205 2021.05.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5707203 2021.05.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5707201 2021.05.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 28 5707204 2021.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5707202 2021.05.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5707200 2021.05.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5707199 2021.05.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5707198 2021.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5707196 2021.05.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5707193 2021.05.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5707189 2021.05.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5707195 2021.05.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5707197 2021.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5707187 2021.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5707186 2021.05.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5707194 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5707192 2021.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5707185 2021.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5707190 2021.05.25 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5904030 2021.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5904032 2021.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5904035 2021.05.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5694055 2021.05.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5694054 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5702076 2021.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5692608 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus 1 5692607 2021.05.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5692606 2021.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5692605 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5692604 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5692603 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5692602 2021.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5692600 2021.05.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5692601 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700846 2021.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5687327 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687326 2021.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5687325 2021.05.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5686599 2021.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5686600 2021.05.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5684546 2021.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5684547 2021.05.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5684545 2021.05.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5684544 2021.05.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5684543 2021.05.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5684542 2021.05.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5684541 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5684540 2021.05.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5684560 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5684563 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5684564 2021.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5684551 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 32 5684550 2021.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5684562 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5684561 2021.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5684555 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5684548 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5684558 2021.05.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5684557 2021.05.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5684553 2021.05.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5684552 2021.05.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5684554 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5684559 2021.05.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5684549 2021.05.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5680741 2021.05.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5680738 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5680740 2021.05.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5680735 2021.05.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5680739 2021.05.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5680734 2021.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5680733 2021.05.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5680737 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5680732 2021.05.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5680736 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5680731 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5680730 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5680729 2021.05.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5680728 2021.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5680727 2021.05.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5680725 2021.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5680726 2021.05.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5680723 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5680722 2021.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5680724 2021.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5680721 2021.05.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5680719 2021.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5680718 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5680720 2021.05.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5680717 2021.05.20 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5680712 2021.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5680716 2021.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5680715 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5680713 2021.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5676931 2021.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5676934 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5676935 2021.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5676933 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5676927 2021.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5676929 2021.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5676930 2021.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5676928 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5676932 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5676924 2021.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5676926 2021.05.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5676925 2021.05.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5676922 2021.05.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5676920 2021.05.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5676921 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5676918 2021.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5676917 2021.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5676919 2021.05.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5676915 2021.05.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5676913 2021.05.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5676910 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5676916 2021.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5676914 2021.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5676912 2021.05.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5676911 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5667534 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5667533 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5667532 2021.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5667531 2021.05.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5667530 2021.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5667529 2021.05.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5667528 2021.05.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5667527 2021.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5666830 2021.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5666829 2021.05.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5666828 2021.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5666827 2021.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5666825 2021.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5666824 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5666826 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5666823 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5656079 2021.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5656076 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5656080 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5656078 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5656077 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5656075 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5656074 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5656072 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5656073 2021.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652045 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652044 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5652047 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652046 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5652048 2021.05.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652041 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5652043 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5652042 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5652039 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652038 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652037 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652035 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652036 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5652040 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652033 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652034 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5652031 2021.05.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5652032 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652028 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652030 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652027 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5652029 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652026 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5652025 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652023 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5652021 2021.05.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5652024 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652020 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5652022 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5652019 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637518 2021.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5637517 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5637516 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637515 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637514 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637513 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5637512 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5637511 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637510 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5637509 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637508 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637505 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637504 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5637507 2021.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5637502 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637503 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637501 2021.05.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5637500 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5637506 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637498 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637497 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5637499 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5634928 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5634927 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5634926 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5634924 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5634923 2021.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5634925 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5634920 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5634919 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634918 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5634915 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5634916 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5634913 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634917 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5634914 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5634912 2021.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5634911 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5634910 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633635 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5633633 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633632 2021.05.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5633630 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633634 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5633629 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633631 2021.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5633627 2021.05.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5633628 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633623 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633626 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5633625 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633624 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633621 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5633619 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 5633622 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5633620 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5633618 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5631750 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5631749 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5631748 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5631368 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631383 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5631382 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5631380 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5631381 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5631378 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5631377 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5631379 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5631374 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5631376 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 32 5631372 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631375 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5631373 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631370 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5631369 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5631371 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5630814 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5630813 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5630815 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5630809 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5630810 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5630811 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5630808 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5630812 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 5630807 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5630210 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5630209 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5630208 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5630207 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5630205 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630203 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630204 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5630202 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5630200 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5630201 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5630206 2021.05.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5630199 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5630197 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 5628897 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628861 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5628860 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628859 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5628857 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5628858 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5628856 2021.05.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5628855 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5628854 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5628853 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5628850 2021.05.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5628852 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5628851 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5628848 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5628847 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 5628849 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5624912 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5624911 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5624910 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5624909 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5624908 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5624907 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5624906 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5624905 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5624904 2021.05.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5624903 2021.05.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5624184 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5624071 2021.05.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5624067 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5624066 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5624069 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5624065 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5624070 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5624068 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 5623046 2021.05.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7200 5623045 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5623044 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5623043 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5623042 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623041 2021.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5623039 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623040 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5623037 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5623035 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5623034 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5623036 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5623038 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5623033 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5623032 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5623030 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5623031 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623029 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5623027 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5623026 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5623025 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5623028 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 5613930 2021.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5613931 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5610893 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610909 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610908 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610907 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5610906 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5610905 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5610904 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610903 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5610902 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5610901 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5610900 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5610898 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5610899 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5610897 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5610896 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5610895 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5610894 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605684 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605682 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605680 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605679 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605678 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5605677 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605676 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5605713 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5605709 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5605711 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5605705 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5605706 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605699 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5605701 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605696 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5605694 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5605693 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605691 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5605687 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5605686 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5605712 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5605714 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5605708 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5605707 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605703 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605702 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5605700 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605697 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605695 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605692 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605690 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605689 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5605688 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605683 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5605685 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5605681 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605671 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605670 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605675 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605669 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605668 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605667 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605673 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5605664 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605663 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605660 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5605658 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5605672 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605653 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 5605650 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5605656 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605651 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5605666 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5605665 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605662 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605661 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5605659 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605655 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605652 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5605649 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5605654 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5605647 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605648 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5605646 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5605645 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5605644 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5587389 2021.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5586312 2021.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5586311 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5586310 2021.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5586309 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5586307 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5586308 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5585109 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5585108 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5585107 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 5585106 2021.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5585105 2021.05.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 27 5585103 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5585102 2021.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5585101 2021.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5585100 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5585099 2021.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5585098 2021.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5585097 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5585096 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5585095 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5580015 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5580014 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5580013 2021.05.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5580011 2021.05.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5580012 2021.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5580010 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5580009 2021.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5580008 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5580007 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578407 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5578403 2021.05.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5578404 2021.05.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5578402 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5578405 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5578406 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5578401 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5578397 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5578396 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5578399 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5578400 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578398 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5577116 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5577115 2021.05.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5577113 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5575915 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5575914 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5575913 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5575911 2021.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5575912 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5575910 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575908 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575909 2021.05.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5575906 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575905 2021.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5575907 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5575903 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575901 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575902 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5575904 2021.05.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5575900 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575899 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5575897 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5575896 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5575898 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5575895 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5575893 2021.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5575894 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5575892 2021.05.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5574733 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5574732 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5574731 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5574729 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5574726 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5574721 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5574728 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5574724 2021.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5574727 2021.05.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5574725 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5574723 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5574720 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5574719 2021.05.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5574718 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574722 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574717 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5574716 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5574713 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5574714 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5572642 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5572641 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5572374 2021.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5572375 2021.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5572373 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5572371 2021.05.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5572370 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5572372 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5572368 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5572369 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5572367 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5572366 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5572378 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5572377 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5572376 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5572359 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5572362 2021.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5572361 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5572360 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5572357 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5572355 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5572354 2021.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5572356 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5572353 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5572351 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5591023 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5591024 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5591025 2021.05.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5591026 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5567247 2021.05.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5559819 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5559816 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5559815 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5559818 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5559814 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5559817 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5558789 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5558775 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5558772 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5558773 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5558771 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5558774 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5558770 2021.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5558769 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5558765 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5558767 2021.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5558766 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5558768 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5557307 2021.05.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5557310 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5557306 2021.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5557305 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5557302 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5557301 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5557308 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5557303 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5556428 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5556426 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556427 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556425 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5556424 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556422 2021.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5556423 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5556421 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556418 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5556420 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5556417 2021.05.02 mapa