Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5094301 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 5094303 2021.01.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 5094300 2021.01.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5094302 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 5094299 2021.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 5094298 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5094311 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5094310 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5094309 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5094308 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5094307 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5094306 2021.01.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5094305 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5094304 2021.01.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5094327 2021.01.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5094326 2021.01.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5094325 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5094323 2021.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 5094324 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5094322 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 5094320 2021.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5094321 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5094319 2021.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5094318 2021.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 5094317 2021.01.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5094315 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5094316 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5094314 2021.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5094312 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5094313 2021.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5080481 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5080480 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5080479 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5080478 2021.01.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5080477 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5080476 2021.01.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5080474 2021.01.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5080475 2021.01.13 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 5080472 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5080473 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1900 5080470 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5080471 2021.01.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5080468 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 5080466 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5080467 2021.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5080464 2021.01.13 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5080469 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5080463 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5080462 2021.01.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 5080461 2021.01.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5080465 2021.01.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5080460 2021.01.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5080459 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5080458 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5080455 2021.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5080456 2021.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5080454 2021.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5080483 2021.01.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5080484 2021.01.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5077952 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5075213 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5075212 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5075211 2021.01.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5075210 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5075209 2021.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5075248 2021.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5075208 2021.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5075207 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5075205 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 5075206 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5068599 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5062646 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5062645 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5062644 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5062643 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5062642 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5062641 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 5062640 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5062639 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5062638 2021.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5062637 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5062636 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5062635 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5062634 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5062633 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5062632 2021.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5062631 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5062630 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5062629 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5062628 2021.01.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5062627 2021.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5062626 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5068598 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5050742 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5050741 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5050740 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5050739 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5050743 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5050736 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5050738 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5050737 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5050735 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5050310 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040011 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040010 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040009 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040008 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040006 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040007 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5040004 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040005 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5040002 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040003 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5034168 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034166 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5034167 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034165 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034164 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034163 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5034162 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5034161 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5040693 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5040697 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5040688 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040686 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5040684 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 5040681 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040636 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5040631 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5040634 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5040632 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5031266 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031265 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031264 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5031263 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5031262 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5031296 2021.01.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5031295 2021.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5031294 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5031292 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5031293 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5031290 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5031291 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 5031289 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031298 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5031288 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5031297 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031287 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5031285 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5031286 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031284 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031280 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031282 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031281 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5031279 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031278 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031277 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5031276 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5031275 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5031274 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5031273 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031272 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5031271 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5031270 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031269 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5031268 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5031267 2021.01.01 mapa