Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 6250092 2021.11.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6241790 2021.11.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6241788 2021.11.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6241787 2021.11.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6241789 2021.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6241791 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6241783 2021.11.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6241786 2021.11.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6241785 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6241784 2021.11.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 6242020 2021.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6238549 2021.11.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6238556 2021.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6238554 2021.11.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6238553 2021.11.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6238552 2021.11.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1000 6238551 2021.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6238550 2021.11.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6238557 2021.11.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6238568 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6238569 2021.11.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 6238548 2021.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6238545 2021.11.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6238546 2021.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6238543 2021.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6238547 2021.11.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6238544 2021.11.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6229146 2021.11.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6229145 2021.11.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6229144 2021.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6229143 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6229142 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6229141 2021.11.20 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6229140 2021.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6229139 2021.11.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 6229138 2021.11.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6229137 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 6229136 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6229135 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6229134 2021.11.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 91 6229132 2021.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 6 6229131 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 21 6229130 2021.11.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 57 6229129 2021.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 6229128 2021.11.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6229126 2021.11.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6226322 2021.11.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6226321 2021.11.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6226320 2021.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6226319 2021.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6226318 2021.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6226317 2021.11.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6226316 2021.11.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 6226315 2021.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 53 6226314 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6226313 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6226312 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6226311 2021.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 82 6226310 2021.11.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 86 6226309 2021.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6226308 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6226307 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6226306 2021.11.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6226305 2021.11.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6226304 2021.11.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6226303 2021.11.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6226302 2021.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6226301 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6226300 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 135 6226299 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6226298 2021.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6226296 2021.11.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6226297 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6226295 2021.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6226294 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6226275 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6226276 2021.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6226277 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6226271 2021.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6226274 2021.11.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6226272 2021.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6226270 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6226269 2021.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6226267 2021.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6226268 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6226266 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6226273 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6226264 2021.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6226265 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6226263 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 6226262 2021.11.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6226292 2021.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6226290 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6226293 2021.11.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6226291 2021.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6226289 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6226288 2021.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6226286 2021.11.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6226287 2021.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6226285 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6226282 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6226283 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6226284 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6226280 2021.11.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6226281 2021.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6226279 2021.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6226278 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6226259 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6226257 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6226256 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6226255 2021.11.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6226260 2021.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6226254 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6226258 2021.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6226261 2021.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6226253 2021.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6226251 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6226252 2021.11.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6226250 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215159 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6215158 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6215156 2021.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6215157 2021.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6215155 2021.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6215154 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6215153 2021.11.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6215151 2021.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6215152 2021.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6215149 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215148 2021.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6215150 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6215147 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6215146 2021.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 6215144 2021.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6215142 2021.11.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6215141 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6215140 2021.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6215143 2021.11.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6215139 2021.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6215138 2021.11.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6215137 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215136 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6215134 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215135 2021.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6215131 2021.11.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6215132 2021.11.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6215130 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6215133 2021.11.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6215129 2021.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6193774 2021.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6193772 2021.11.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6193771 2021.11.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6193776 2021.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6193775 2021.11.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6193770 2021.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6190347 2021.11.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6190346 2021.11.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6190349 2021.11.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6190342 2021.11.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6190344 2021.11.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6185706 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6185705 2021.11.01 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6185702 2021.11.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6185703 2021.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6185711 2021.10.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6185710 2021.10.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6185709 2021.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6185708 2021.10.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6185707 2021.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6185701 2021.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6185700 2021.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6185699 2021.10.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6185698 2021.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 6185697 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6185696 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 44 6185695 2021.10.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6185694 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6185692 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6185691 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6185690 2021.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6185689 2021.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6185688 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 6185687 2021.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6185693 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6185686 2021.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6185677 2021.10.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6185685 2021.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6185676 2021.10.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 6185674 2021.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6180592 2021.10.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6180576 2021.10.30 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6180582 2021.10.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6180575 2021.10.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 6180583 2021.10.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6180574 2021.10.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 6180577 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6180579 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6180580 2021.10.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6180588 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 6180578 2021.10.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6180589 2021.10.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6180587 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6180571 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6180584 2021.10.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6180586 2021.10.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6180585 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6180569 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6180568 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6180570 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6180591 2021.10.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6180581 2021.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6180590 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6185675 2021.10.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6185672 2021.10.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6185673 2021.10.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6185671 2021.10.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6185670 2021.10.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6185682 2021.10.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6185681 2021.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6185680 2021.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6185679 2021.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6185683 2021.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6185684 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6185678 2021.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6173768 2021.10.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6173766 2021.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6173765 2021.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6173764 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6173763 2021.10.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6173767 2021.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6173762 2021.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6173761 2021.10.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6098193 2021.10.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6098191 2021.09.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6098192 2021.09.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6098190 2021.09.28 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6090380 2021.09.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6090381 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6090382 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6090383 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6090384 2021.09.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6090385 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6090386 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6090387 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6090388 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6090389 2021.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6091992 2021.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6083460 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6083461 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6083459 2021.09.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6083458 2021.09.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6080414 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6080413 2021.09.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6080412 2021.09.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6080411 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 6080410 2021.09.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6080409 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6080408 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6080407 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6080406 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6080405 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 6080404 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6080403 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6080402 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6080401 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6080400 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6080399 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6080398 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6080397 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6080396 2021.09.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6080395 2021.09.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 6080394 2021.09.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6080393 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6080392 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6080391 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6080390 2021.09.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6080389 2021.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6080388 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6080387 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6080386 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6080385 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6080384 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6080383 2021.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6080382 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6080381 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6080380 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6080379 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6080378 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6080377 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6080376 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6080375 2021.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6080374 2021.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6080373 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6080372 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6080371 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6080370 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6080369 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6080368 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6080367 2021.09.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6080366 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6080365 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6080364 2021.09.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6078633 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6078632 2021.09.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6078630 2021.09.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6078629 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 6077023 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 6077024 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6077022 2021.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6077021 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6075376 2021.09.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6075375 2021.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6075374 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6075373 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 6075372 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6075370 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6075369 2021.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 6075368 2021.09.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6075367 2021.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6075366 2021.09.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6075365 2021.09.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6075364 2021.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6075363 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6075362 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6076088 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 6076090 2021.09.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 20 6076091 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6076092 2021.09.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6079332 2021.09.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6073673 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 15 6073672 2021.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6073671 2021.09.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6073670 2021.09.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6073669 2021.09.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6073668 2021.09.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6073667 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073666 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6073665 2021.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6073664 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6073663 2021.09.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6073662 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073661 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6073660 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 6073659 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6073658 2021.09.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 6073657 2021.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6073656 2021.09.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6073655 2021.09.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6073654 2021.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6073653 2021.09.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6073652 2021.09.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 18 6073651 2021.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6073650 2021.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6073649 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6073648 2021.09.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 60 6073647 2021.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6073646 2021.09.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6073645 2021.09.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6073644 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6073643 2021.09.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6073642 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073641 2021.09.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6073640 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6073638 2021.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6073639 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6072051 2021.09.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6072052 2021.09.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6071568 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6071567 2021.09.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6071566 2021.09.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6071565 2021.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6071564 2021.09.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6071563 2021.09.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6071562 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6071584 2021.09.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6071583 2021.09.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6071582 2021.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 7 6071581 2021.09.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6071580 2021.09.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6071579 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6071578 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6071577 2021.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6071576 2021.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6071575 2021.09.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6071574 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6071573 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6071572 2021.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6071571 2021.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6071570 2021.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6071569 2021.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6071561 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6071559 2021.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 810 6071560 2021.09.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 6071558 2021.09.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6071557 2021.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6071556 2021.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6071555 2021.09.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6071554 2021.09.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6071552 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 6071551 2021.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6071550 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6071548 2021.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6071547 2021.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6071546 2021.09.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 6071549 2021.09.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6071534 2021.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6071533 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6071532 2021.09.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6086246 2021.09.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6071536 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6071535 2021.09.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6071531 2021.09.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6071530 2021.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6071543 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6071542 2021.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6071541 2021.09.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6071540 2021.09.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 6071539 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6071538 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6071537 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6071529 2021.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6071528 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6071527 2021.09.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6071526 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6071525 2021.09.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6071524 2021.09.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6071523 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071522 2021.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6071521 2021.09.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6071520 2021.09.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6071519 2021.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6071518 2021.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6071517 2021.09.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6071516 2021.09.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6071515 2021.09.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 6071514 2021.09.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6071513 2021.09.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6071512 2021.09.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6071511 2021.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6071510 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6071509 2021.09.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 200 6071508 2021.09.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6071507 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6071506 2021.09.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6071505 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6071504 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6071503 2021.09.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6071502 2021.09.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6071501 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6071500 2021.09.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6071499 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6071498 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6071497 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6071496 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6071495 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6071494 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6071493 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6071492 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6071491 2021.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6071490 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6071489 2021.09.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6071488 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6071544 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6071545 2021.09.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6071486 2021.09.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6071487 2021.09.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6071484 2021.09.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6071485 2021.09.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 15 6071483 2021.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6071482 2021.09.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6063350 2021.09.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6063352 2021.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6063353 2021.09.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6053029 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6053189 2021.09.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6053028 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6053030 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6046720 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6046721 2021.09.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6046722 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6046723 2021.09.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6046724 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6046725 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6046726 2021.09.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6046727 2021.09.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6046728 2021.09.10 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 6046781 2021.09.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 60 6046782 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6046783 2021.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6040174 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040173 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6040172 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6040170 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6040171 2021.09.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6040168 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6040169 2021.09.07 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 16 6040165 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6040163 2021.09.07 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6040166 2021.09.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6040161 2021.09.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6040167 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6040160 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6040159 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6040157 2021.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6040158 2021.09.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5000 6040164 2021.09.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6040162 2021.09.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6040156 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5997676 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5997675 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5997674 2021.08.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5997673 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 70 5997671 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5997670 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5997668 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5997669 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5997672 2021.08.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5994951 2021.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5994917 2021.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5994915 2021.08.24 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5994916 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5994913 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5994912 2021.08.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5994911 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5994910 2021.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5994914 2021.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5994909 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5994907 2021.08.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5994906 2021.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 5994908 2021.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 200 5994905 2021.08.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5994904 2021.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5994902 2021.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5994903 2021.08.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5994899 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 5994900 2021.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5994898 2021.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 5994897 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5994895 2021.08.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 5994896 2021.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 5994901 2021.08.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 5994894 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5994892 2021.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5994891 2021.08.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5994890 2021.08.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5994889 2021.08.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5994893 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5994888 2021.08.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5994887 2021.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5994886 2021.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5991465 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5991464 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5991463 2021.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5991461 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5991460 2021.08.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5991462 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5991459 2021.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5991458 2021.08.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5991481 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5991479 2021.08.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5991480 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5991477 2021.08.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5991478 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5991476 2021.08.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5991475 2021.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5991473 2021.08.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5991474 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5991472 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5991470 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5991471 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5991468 2021.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5991467 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5991466 2021.08.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5991457 2021.08.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 5991456 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5991454 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5991453 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5991455 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5991449 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5991450 2021.08.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5991451 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991446 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5991447 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5991445 2021.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5991443 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5991444 2021.08.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5991442 2021.08.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 5988805 2021.08.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5988741 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5988742 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5988743 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5988739 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5988738 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5988740 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5988736 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5988737 2021.08.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5988735 2021.08.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5988734 2021.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5988733 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5988732 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5988731 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5988729 2021.08.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5988730 2021.08.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5985238 2021.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5985237 2021.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5985236 2021.08.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5985234 2021.08.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5985235 2021.08.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5985233 2021.08.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5985254 2021.08.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5985253 2021.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5985252 2021.08.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5985251 2021.08.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5985248 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5985249 2021.08.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5985247 2021.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 5985246 2021.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5985250 2021.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5985245 2021.08.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5985244 2021.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5985243 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5985242 2021.08.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5985239 2021.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5985241 2021.08.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 5985240 2021.08.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5979290 2021.08.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5979291 2021.08.18 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 5979289 2021.08.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5979288 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5979287 2021.08.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 63 5979286 2021.08.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5979307 2021.08.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5979306 2021.08.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5979305 2021.08.18 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 11 5979304 2021.08.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5979303 2021.08.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5979302 2021.08.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5979301 2021.08.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5979300 2021.08.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 44 5979299 2021.08.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5979298 2021.08.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5979297 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 5979296 2021.08.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 5979295 2021.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 74 5979294 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 5979293 2021.08.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5979292 2021.08.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5979285 2021.08.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5979284 2021.08.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 5979283 2021.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5979282 2021.08.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5979281 2021.08.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5979280 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5979279 2021.08.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5979278 2021.08.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5979277 2021.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 69 5979276 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5979275 2021.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5979274 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5979273 2021.08.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5979272 2021.08.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5979271 2021.08.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5979270 2021.08.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5975608 2021.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5975611 2021.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5975606 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5975607 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5975609 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 5969631 2021.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5969630 2021.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5969629 2021.08.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5969628 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5969627 2021.08.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5969626 2021.08.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5969625 2021.08.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5969624 2021.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5969623 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5969622 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5969621 2021.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5969620 2021.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 200 5969619 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5969632 2021.08.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5967288 2021.08.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5967305 2021.08.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5967304 2021.08.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5970726 2021.08.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5970727 2021.08.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 5970728 2021.08.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5970729 2021.08.13 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5970730 2021.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5970731 2021.08.13 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 5970732 2021.08.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 45 5970733 2021.08.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5970735 2021.08.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5970736 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5970737 2021.08.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5970738 2021.08.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5970739 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5970740 2021.08.13 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5970741 2021.08.13 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5970749 2021.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 5967279 2021.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5967273 2021.08.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 50 5967386 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5958476 2021.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5958478 2021.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5958481 2021.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5958474 2021.08.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5958477 2021.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 5958480 2021.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5958470 2021.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5958473 2021.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5958475 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5958479 2021.08.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5958471 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5958468 2021.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5958469 2021.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5958472 2021.08.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5958467 2021.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5950903 2021.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5950904 2021.08.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5950902 2021.08.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5950901 2021.08.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5945549 2021.08.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5945547 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5945548 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943584 2021.08.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5943582 2021.08.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5943583 2021.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5943581 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5943578 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5943577 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5943579 2021.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5939112 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5939113 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5939110 2021.07.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5939109 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5939111 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5939108 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5939107 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5939106 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5936498 2021.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5936500 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5936497 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5936496 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5936495 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5936494 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5936490 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5936493 2021.07.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5936489 2021.07.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5936488 2021.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5936487 2021.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5936492 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5936486 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5936482 2021.07.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5936491 2021.07.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5936484 2021.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5936485 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5936483 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 5936479 2021.07.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5936480 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 5936481 2021.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5935566 2021.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5935563 2021.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5935561 2021.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5935562 2021.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5935560 2021.07.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 5935565 2021.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5935564 2021.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5935555 2021.07.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5935567 2021.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5935559 2021.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5935558 2021.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5935557 2021.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5935554 2021.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5935556 2021.07.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5935552 2021.07.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 5935553 2021.07.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5929357 2021.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5927598 2021.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5922648 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5922647 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5922646 2021.07.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 5922645 2021.07.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5922643 2021.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5922644 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5922641 2021.07.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5922642 2021.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5922639 2021.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5922640 2021.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5922638 2021.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 5922199 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5922201 2021.07.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5922202 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5922203 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5922204 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5923370 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5923373 2021.07.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5938392 2021.07.24 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5961868 2021.07.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5902952 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5894084 2021.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5894082 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5894081 2021.07.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5894080 2021.07.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 17 5894078 2021.07.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 5894079 2021.07.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5894083 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5894077 2021.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5894076 2021.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5894074 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5894073 2021.07.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5894075 2021.07.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5894071 2021.07.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5894072 2021.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5894068 2021.07.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5894067 2021.07.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5894070 2021.07.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 5894069 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5894064 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5894066 2021.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5894065 2021.07.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5894061 2021.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 5894063 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 5894062 2021.07.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5888258 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888254 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888252 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888255 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888251 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5888257 2021.07.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5888253 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5888250 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5888249 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5888256 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5888247 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5888248 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5888246 2021.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5888244 2021.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5888245 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5888242 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5888243 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5885771 2021.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5885772 2021.07.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5885770 2021.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5885775 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5885769 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885768 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885766 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885776 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885765 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5885764 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885774 2021.07.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5885773 2021.07.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5885767 2021.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5885762 2021.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5885763 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5885761 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5885759 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885757 2021.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885777 2021.07.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5885758 2021.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5885755 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5885756 2021.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5885753 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5885760 2021.07.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5885752 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5885754 2021.07.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5880558 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5880560 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880559 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880557 2021.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5880098 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5880097 2021.07.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5880094 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880096 2021.07.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5880095 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5880092 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880091 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5880093 2021.07.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5880090 2021.07.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5880089 2021.07.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5880088 2021.07.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5880087 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5880085 2021.07.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5880086 2021.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5878837 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5878835 2021.07.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 5878829 2021.07.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5878836 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5878833 2021.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5878832 2021.07.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5878834 2021.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5878831 2021.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5878828 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5878830 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 5878827 2021.07.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5878826 2021.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5878825 2021.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 5878822 2021.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 5878821 2021.07.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5878823 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5878824 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5916291 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5873912 2021.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5877387 2021.07.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5877389 2021.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5877390 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5877386 2021.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5877385 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5877384 2021.07.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5877381 2021.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5877382 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5914951 2021.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5873911 2021.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5865030 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5865031 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865028 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5865027 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865029 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5865026 2021.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5865025 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865023 2021.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5865024 2021.07.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5865022 2021.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5865020 2021.07.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5865019 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5865018 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5865017 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865015 2021.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5865016 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865014 2021.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5865012 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5865010 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865008 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865009 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865007 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865006 2021.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5865005 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865003 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865004 2021.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5865001 2021.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5865000 2021.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5865002 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5864997 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5864995 2021.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5864999 2021.07.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5864996 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5859296 2021.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5859295 2021.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5858070 2021.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5858068 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5858069 2021.06.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5858066 2021.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5858065 2021.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5858064 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5858063 2021.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5858061 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5858062 2021.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5858060 2021.06.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5858059 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5858058 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5858056 2021.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5858051 2021.06.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5858055 2021.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5858067 2021.06.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5858057 2021.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5858054 2021.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5858052 2021.06.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5858053 2021.06.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 5858050 2021.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5858049 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 5858047 2021.06.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5858048 2021.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5858046 2021.06.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5858045 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5858044 2021.06.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5858043 2021.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5858042 2021.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5914948 2021.06.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5836514 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836512 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836513 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836511 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836510 2021.06.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 5836508 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5836509 2021.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5836507 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5836503 2021.06.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5836504 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5836505 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5836506 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5836492 2021.06.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5836491 2021.06.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5836488 2021.06.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5836489 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5836487 2021.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5836490 2021.06.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5836502 2021.06.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5836501 2021.06.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5836500 2021.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5836499 2021.06.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5836498 2021.06.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5836497 2021.06.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 5836496 2021.06.23 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5836495 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5836494 2021.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 103 5836493 2021.06.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5914940 2021.06.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5832284 2021.06.22 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5832282 2021.06.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5832283 2021.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5832285 2021.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5832286 2021.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5832281 2021.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5832279 2021.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5832278 2021.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5832280 2021.06.21 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 18 5833559 2021.06.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5832277 2021.06.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5824133 2021.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5818317 2021.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5818316 2021.06.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813009 2021.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813007 2021.06.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5813006 2021.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5813010 2021.06.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5813002 2021.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5813008 2021.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5813001 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5813003 2021.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5813000 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5813005 2021.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5812998 2021.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5813004 2021.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5812997 2021.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5812999 2021.06.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5812996 2021.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5812995 2021.06.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5812994 2021.06.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5810551 2021.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5810549 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810548 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810546 2021.06.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5810550 2021.06.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5810542 2021.06.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5810543 2021.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5810544 2021.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5810545 2021.06.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5810536 2021.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5810540 2021.06.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5810537 2021.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5810538 2021.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5810539 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5810535 2021.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5810547 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5810541 2021.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5814156 2021.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5806044 2021.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5806043 2021.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5806042 2021.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806041 2021.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806040 2021.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5806038 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806039 2021.06.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5806037 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5806036 2021.06.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5806035 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5806034 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806033 2021.06.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5806032 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5806030 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5806031 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5806029 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806028 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5806027 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5806026 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5806025 2021.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5806021 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806022 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806020 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806019 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5806017 2021.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5806014 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5806013 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5806016 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5806015 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5806012 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5806010 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5806011 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5806009 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5806008 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5806006 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5806007 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5806005 2021.06.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5806002 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5806004 2021.06.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5806003 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5806001 2021.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5800390 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5800392 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5800391 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5797808 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5797810 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5797809 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5797811 2021.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5797806 2021.06.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5797807 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5791312 2021.06.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5791310 2021.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5791311 2021.06.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5791309 2021.06.10 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5789522 2021.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5786891 2021.06.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5786892 2021.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5786890 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5786889 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786888 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786886 2021.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5786887 2021.06.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5781317 2021.06.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 5781314 2021.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5781316 2021.06.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5781315 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5781313 2021.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5781312 2021.06.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5781311 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5781309 2021.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5781310 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 5778672 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5778673 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 5778670 2021.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5778671 2021.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 19 5778669 2021.06.07 mapa