Pełna lista obserwacji drużyny

Kopciuszek z innej bajki : Milena Padysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5123583 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5102999 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 5092674 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5068287 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5068286 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5067032 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5058554 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5058555 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5061213 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5055752 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5055756 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055755 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5055751 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5055753 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5055750 2021.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5055749 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5055748 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5055754 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5055602 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5051330 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051255 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051253 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5051254 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5051252 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051251 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051250 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5050502 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5042980 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5042999 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040262 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5040261 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5029569 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5029570 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029571 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029572 2021.01.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5029573 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5029574 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5029568 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5029576 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029577 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029578 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5029580 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5029579 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5029630 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029631 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5029575 2021.01.01 mapa