Pełna lista obserwacji drużyny

Kopciuszek z innej bajki : Milena Padysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5915577 2021.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 5898491 2021.07.15 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5888515 2021.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5880654 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5880630 2021.07.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5880631 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5880632 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5880629 2021.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5880634 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5880635 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5880636 2021.07.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5880628 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5880633 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5868424 2021.07.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5827060 2021.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5800145 2021.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5800146 2021.06.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5800147 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5800148 2021.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5800149 2021.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5800151 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5800152 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5800153 2021.06.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5800150 2021.06.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5656030 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5655941 2021.05.16 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5655569 2021.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5655570 2021.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5655014 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5655013 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5655012 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5653659 2021.05.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5653658 2021.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5653476 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5653364 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5653363 2021.05.16 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5651989 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5648215 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5647871 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645907 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5645906 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645668 2021.05.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5645667 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645665 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5645663 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5645664 2021.05.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5645662 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5645660 2021.05.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 5645661 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 5646742 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645666 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5608684 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5598413 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5598414 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5598412 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5598407 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5598403 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5598401 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5598402 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5598396 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5598457 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5598439 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5598441 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5598438 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5598447 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5598436 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5598440 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5598432 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5598428 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5598431 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5598430 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5598427 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5598429 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5598426 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5598421 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5598423 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5598461 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5598462 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5598460 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5598456 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5598455 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5598451 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5598452 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5598450 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5598448 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5598458 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5598445 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5598453 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5598444 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5598454 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5598443 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5598449 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5598406 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5612195 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5612196 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5598410 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5598411 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5598408 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5598409 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5598405 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5598397 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5598404 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5598399 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5598395 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5598398 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5598400 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5598393 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5598392 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5598394 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5598391 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5598446 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5598435 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5598459 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5598434 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5598437 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5598433 2021.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5598442 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5598425 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5598424 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5598422 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5598419 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5598418 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5598420 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5598417 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5598416 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5598415 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5598373 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5598370 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5598372 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5598371 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5598369 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5598368 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5598374 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5598367 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5598366 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5598364 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5598365 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5598361 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5598363 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5598360 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5598362 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5598359 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5598388 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5598389 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5598387 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5598390 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5598386 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5598385 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5598384 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5598383 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5598382 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5598381 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5598379 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5598377 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5598376 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5598380 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5598378 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5598375 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5598353 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5598358 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5598357 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5598356 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5598351 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5598355 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5598349 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5598352 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5598350 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5598354 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5598348 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5598346 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5598347 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5598343 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5598345 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5598344 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568512 2021.05.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5549322 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5549001 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5549000 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548999 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5549002 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5548029 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5548015 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5548007 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5548003 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5548004 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5548005 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5547545 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5547544 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5547559 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5547560 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5547557 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5547558 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5547556 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547555 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5547554 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5547553 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5547552 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5547561 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5547551 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5547549 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5547550 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5547548 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5547547 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5547546 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5537096 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5529400 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5529388 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5529389 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5529321 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5529322 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5529318 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5529320 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5529316 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5529317 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5529319 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5529315 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5521706 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5521701 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5521703 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5521702 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5491368 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5491364 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5491366 2021.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5491365 2021.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5475004 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5467937 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5455251 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5443895 2021.04.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5389182 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5389183 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5389184 2021.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5387627 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5365934 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365371 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5297802 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5297791 2021.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5295069 2021.03.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5232422 2021.02.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5232423 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5232421 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5232420 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5232418 2021.02.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5232419 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5232417 2021.02.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5232416 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5233218 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5228004 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5228003 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5228000 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5228002 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5228001 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5227998 2021.02.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5227999 2021.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5227997 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5227996 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5200628 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5200626 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5200629 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5200625 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5200624 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200627 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5200622 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5200623 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5200619 2021.02.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5200621 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5200620 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5200618 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5200617 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5200616 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5200615 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5154549 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5123583 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5102999 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 5092674 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5068287 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5068286 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5067032 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5058554 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5058555 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5061213 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5055752 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5055756 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055755 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5055751 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5055753 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5055750 2021.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5055749 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5055748 2021.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5055754 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5055602 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5051330 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051255 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051253 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5051254 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5051252 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051251 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051250 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5050502 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5042980 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5042999 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040262 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5040261 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5029569 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5029570 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029571 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029572 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5029568 2021.01.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5029573 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5029574 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5029576 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029577 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5029579 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5029580 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029578 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5029630 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029631 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5029575 2021.01.01 mapa