Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6219516 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6219499 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6219496 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6219509 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6219515 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6219508 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6219498 2021.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6219505 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6219506 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6219507 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 6219497 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6216967 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6218414 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6218411 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6219494 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6217145 2021.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6219487 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6218404 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6218400 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6219489 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6218401 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6219488 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6218402 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6217156 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6217152 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6217155 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6217150 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6216994 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6219504 2021.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6218408 2021.11.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6219484 2021.11.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6218407 2021.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 6218406 2021.11.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6219485 2021.11.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6219486 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6219492 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6219490 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6219491 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6218413 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218412 2021.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6218409 2021.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6219493 2021.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6219495 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6218410 2021.11.13 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6207239 2021.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6207240 2021.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6198309 2021.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6198311 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6198312 2021.11.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6198314 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6198315 2021.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6198316 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6198318 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6198319 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6198320 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6198321 2021.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6198322 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6198325 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6198326 2021.11.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6198327 2021.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6198328 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6198329 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6198330 2021.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6198332 2021.11.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6198333 2021.11.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6198334 2021.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6198335 2021.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6198336 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6198337 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6198338 2021.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6198339 2021.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6198340 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6198341 2021.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6198342 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6198343 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6198344 2021.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6198345 2021.11.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6198346 2021.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6198347 2021.11.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6198348 2021.11.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6198349 2021.11.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 27 6198350 2021.11.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6198351 2021.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6198352 2021.11.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6198353 2021.11.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6198354 2021.11.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6198355 2021.11.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6198357 2021.11.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6181959 2021.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6181960 2021.10.30 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6166903 2021.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6163478 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6163479 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6163480 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6163481 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6163482 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6163483 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6163484 2021.10.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6147487 2021.10.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6116013 2021.10.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6095734 2021.09.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6093085 2021.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6093092 2021.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6093083 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6093070 2021.09.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6093072 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6093061 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6093076 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6093080 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6093089 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6093063 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6093090 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6093067 2021.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6093059 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6093078 2021.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6093175 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6093176 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6093178 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6093179 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6093180 2021.09.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6093181 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6093183 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6093184 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6075970 2021.09.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6093000 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 6076095 2021.09.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6092985 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6093001 2021.09.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6092995 2021.09.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6075974 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6092994 2021.09.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6092997 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6092998 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6076309 2021.09.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6092993 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6092991 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6092988 2021.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6092982 2021.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6093009 2021.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6093011 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6093015 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6093016 2021.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6093017 2021.09.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6093019 2021.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6093021 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6093022 2021.09.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6093024 2021.09.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6092850 2021.09.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6092851 2021.09.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6092853 2021.09.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6092854 2021.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6092864 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6092865 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6092867 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6092869 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6092871 2021.09.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6092873 2021.09.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6092875 2021.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6092877 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6092914 2021.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6092916 2021.09.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6092917 2021.09.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6092918 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6092919 2021.09.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6092920 2021.09.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6092921 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6092972 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6092974 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6092975 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6092976 2021.09.23 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 6072197 2021.09.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6072396 2021.09.22 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6072397 2021.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6074291 2021.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6074292 2021.09.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6074293 2021.09.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6074294 2021.09.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6074295 2021.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6074296 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6074297 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6074298 2021.09.22 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6074299 2021.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6074300 2021.09.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6074301 2021.09.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6074302 2021.09.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6074303 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6074304 2021.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6074305 2021.09.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6074306 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6074307 2021.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6074308 2021.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6074310 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6074312 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6074313 2021.09.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6074314 2021.09.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6074316 2021.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6074317 2021.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6074318 2021.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6074319 2021.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6074320 2021.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6074322 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6074323 2021.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6074324 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6074325 2021.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6074326 2021.09.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6074327 2021.09.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6074328 2021.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6074329 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6074330 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6074331 2021.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6074332 2021.09.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6074333 2021.09.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6074334 2021.09.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6074335 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6074336 2021.09.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6074338 2021.09.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6074339 2021.09.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6074340 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6074341 2021.09.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6074342 2021.09.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6074343 2021.09.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6074344 2021.09.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6074345 2021.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6074346 2021.09.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6072320 2021.09.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6072321 2021.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6072322 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6072323 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6072324 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072325 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6072326 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6072327 2021.09.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6072328 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6072329 2021.09.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6072330 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6072331 2021.09.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6072332 2021.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6072333 2021.09.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6072334 2021.09.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6072335 2021.09.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6072336 2021.09.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6072337 2021.09.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6072338 2021.09.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6072339 2021.09.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6072340 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6072341 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6072342 2021.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6072343 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6072344 2021.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6072345 2021.09.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6072346 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6072347 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6072348 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6072349 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6072350 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6072351 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6072352 2021.09.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6072353 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6072354 2021.09.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6072355 2021.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6072356 2021.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6072357 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6072358 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6072359 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6072360 2021.09.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6072361 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6072362 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6072363 2021.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6072364 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6072365 2021.09.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6072366 2021.09.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6072367 2021.09.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6072368 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6072369 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6072370 2021.09.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6072371 2021.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6072372 2021.09.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6072416 2021.09.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6072417 2021.09.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 6072418 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6072419 2021.09.21 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6072420 2021.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6072421 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6072468 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6072469 2021.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6072470 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6072471 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6072472 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6072473 2021.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6072474 2021.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6072475 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6072476 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072477 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6072478 2021.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6072479 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6072480 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6072481 2021.09.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6072482 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6072483 2021.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6072484 2021.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6072485 2021.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6072486 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072487 2021.09.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6072488 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6072489 2021.09.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6072490 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6072491 2021.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6072492 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6072493 2021.09.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6070592 2021.09.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6070597 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6070584 2021.09.20 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 6070599 2021.09.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6070590 2021.09.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6070589 2021.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 6070601 2021.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6070806 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6070807 2021.09.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6070809 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6070810 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070812 2021.09.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6070814 2021.09.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6070816 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6070818 2021.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6070820 2021.09.20 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 7 6070821 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070823 2021.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6070824 2021.09.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 6070825 2021.09.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6070827 2021.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6070828 2021.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6070829 2021.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6070830 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6070831 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6070832 2021.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6070833 2021.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6070834 2021.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6070835 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6070836 2021.09.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6070837 2021.09.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6070838 2021.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6072201 2021.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6072202 2021.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6072203 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072204 2021.09.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6072205 2021.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6072206 2021.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6072207 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6072209 2021.09.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6072213 2021.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6072215 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6072216 2021.09.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6072217 2021.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6072218 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6072219 2021.09.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6072220 2021.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6072221 2021.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6072222 2021.09.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6072223 2021.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6072224 2021.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6072225 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6072226 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6072262 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6072263 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072267 2021.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6072268 2021.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6072270 2021.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6072272 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6072276 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6072277 2021.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6072278 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6072280 2021.09.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6072282 2021.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6072284 2021.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6072286 2021.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6072288 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6072290 2021.09.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6072292 2021.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6072293 2021.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6072294 2021.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6072295 2021.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6072296 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6072297 2021.09.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6072298 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6065862 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6065770 2021.09.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6065907 2021.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6065778 2021.09.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6065904 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6065757 2021.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6065762 2021.09.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6065765 2021.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6065766 2021.09.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6065767 2021.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6065768 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6065769 2021.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6065773 2021.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6065774 2021.09.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6065775 2021.09.19 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 12 6065794 2021.09.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6065817 2021.09.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6065821 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6065822 2021.09.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6065887 2021.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6065892 2021.09.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6065893 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6065896 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6065898 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6065901 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6065920 2021.09.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6066062 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6066063 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6066064 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6066065 2021.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6066066 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6066067 2021.09.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6066068 2021.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6066069 2021.09.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6066070 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6066080 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6066084 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6066086 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6066087 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6066090 2021.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6066093 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6066094 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6066096 2021.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6066100 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6066101 2021.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6062568 2021.09.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6062569 2021.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6062570 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6062571 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6062572 2021.09.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6062573 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6062574 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6062575 2021.09.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6062576 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6062577 2021.09.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6062578 2021.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6062579 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6062580 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6062581 2021.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6062582 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6062583 2021.09.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6062584 2021.09.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6062585 2021.09.18 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6062586 2021.09.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6062587 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6062588 2021.09.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6062589 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6062590 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6062591 2021.09.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6062592 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6062593 2021.09.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 6062594 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6062595 2021.09.18 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6062596 2021.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6062597 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6062598 2021.09.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6062599 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6062600 2021.09.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6062601 2021.09.18 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 6062602 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6062603 2021.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6062604 2021.09.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6062605 2021.09.18 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6046057 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6046058 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6046059 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6046060 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 6046061 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6046062 2021.09.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6023025 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6022915 2021.09.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6022870 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6022869 2021.09.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6022796 2021.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6022786 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6022785 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6022620 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6022619 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6022610 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6022609 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6022608 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022607 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6022606 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6022605 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6022604 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6008318 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6008319 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6008320 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008321 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6008322 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6008323 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008324 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6008325 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6008326 2021.08.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6008328 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008329 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008330 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6008331 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6008332 2021.08.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6008333 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6008334 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6008335 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6008336 2021.08.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6008337 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6008352 2021.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6008354 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6008355 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6008356 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6008357 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008358 2021.08.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6008359 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6008360 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6008362 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008363 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6008364 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6008365 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008366 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6008367 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 6008369 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008370 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6008274 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008275 2021.08.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6008277 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008278 2021.08.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6008279 2021.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6008280 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008281 2021.08.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6008282 2021.08.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6008283 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6008284 2021.08.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6008285 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6008286 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6008287 2021.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6008288 2021.08.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6008289 2021.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6008291 2021.08.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6008293 2021.08.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6008294 2021.08.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6008295 2021.08.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6008296 2021.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5993436 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5993437 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5993438 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5993439 2021.08.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5993440 2021.08.22 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5993441 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5993442 2021.08.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5993445 2021.08.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5993446 2021.08.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5993447 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5993450 2021.08.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5993458 2021.08.22 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5947771 2021.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5947772 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5978566 2021.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5978563 2021.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5933686 2021.07.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5933687 2021.07.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5933688 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5933689 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5978565 2021.07.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5978574 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5978575 2021.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5920005 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5920050 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5978478 2021.07.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5920047 2021.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5920049 2021.07.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920054 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5978484 2021.07.17 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 5919994 2021.07.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5919995 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5919996 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5919997 2021.07.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5919998 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5919999 2021.07.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5920000 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5920001 2021.07.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5920002 2021.07.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5920003 2021.07.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5920004 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5920006 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5920007 2021.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5920036 2021.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5920038 2021.07.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 5920040 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5920041 2021.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5920042 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5920043 2021.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5920044 2021.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5920045 2021.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5920046 2021.07.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5920051 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920052 2021.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5920053 2021.07.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5978459 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5978460 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5978462 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5978464 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5978482 2021.07.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5978485 2021.07.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5978486 2021.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5978487 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5978488 2021.07.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5978489 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5947764 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5947765 2021.07.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5947768 2021.07.03 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 5855918 2021.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5855941 2021.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5855942 2021.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5855943 2021.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5855944 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5855945 2021.06.28 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5855946 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5855947 2021.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5855948 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5855949 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5855950 2021.06.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5855951 2021.06.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5855952 2021.06.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5855954 2021.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5855956 2021.06.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5947742 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5947743 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5947744 2021.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5947745 2021.06.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5947746 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5947747 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5947748 2021.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5947749 2021.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5947750 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5947751 2021.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5947752 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5947754 2021.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5947755 2021.06.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5947756 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5947757 2021.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5947758 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5947759 2021.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5947760 2021.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5947761 2021.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5947762 2021.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5833019 2021.06.20 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5833002 2021.06.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5833003 2021.06.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5833004 2021.06.19 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 5833005 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5833006 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5833007 2021.06.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5833008 2021.06.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5833009 2021.06.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5833010 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5833011 2021.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5833012 2021.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5833013 2021.06.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5833014 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5833015 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5833016 2021.06.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5833017 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5833018 2021.06.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5796304 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5796305 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5796306 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5796307 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5796308 2021.06.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5796310 2021.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5796312 2021.06.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5796313 2021.06.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5796314 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796315 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5796316 2021.06.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5796317 2021.06.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5796318 2021.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5796319 2021.06.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5796320 2021.06.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5796321 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5796323 2021.06.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5796324 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5796325 2021.06.10 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5796326 2021.06.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5796327 2021.06.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5796328 2021.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5786453 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786454 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5786455 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5786456 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5786457 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5786458 2021.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5786459 2021.06.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5786460 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786461 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5786462 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5786463 2021.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5786464 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5786465 2021.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5786466 2021.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5786467 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5786468 2021.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5786469 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5786470 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5786471 2021.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5769698 2021.06.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5769699 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5769700 2021.06.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5738588 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5738589 2021.05.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5738590 2021.05.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5738591 2021.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5738592 2021.05.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5738593 2021.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5721840 2021.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5721862 2021.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5721864 2021.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5696644 2021.05.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5696645 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5696646 2021.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5696647 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5696648 2021.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5696650 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5696651 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5696652 2021.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5696653 2021.05.23 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5696654 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5696655 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5696656 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5696657 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5696658 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5696659 2021.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5700650 2021.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5722474 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5730317 2021.05.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5722477 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5722473 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5730320 2021.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5730322 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5730376 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5730326 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5730367 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5730383 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5730385 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5730366 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5730321 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5730368 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5730371 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5730388 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5730389 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5725578 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5722448 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5725576 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5725575 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5725564 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5722445 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5722442 2021.05.14 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5722397 2021.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5722434 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5722436 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5722446 2021.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5722398 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5722396 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5725579 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5725580 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5725581 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5725583 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5725584 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5725586 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5725587 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5725588 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5725589 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5725590 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5725591 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5725592 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5725594 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5725595 2021.05.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5725596 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5725603 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5725604 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5725605 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5725629 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5725630 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5725631 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5725632 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5725633 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5725634 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5725635 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5725636 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5725637 2021.05.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5725638 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5725639 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5725640 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5725641 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5725642 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5725643 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5725644 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5725645 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5725646 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5725647 2021.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5725648 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5725649 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5725650 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5725651 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5725655 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5725656 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5725657 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5725659 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5725660 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5725661 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5725663 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5725670 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5725671 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5725672 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5725673 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5725674 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5725675 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5725676 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5725777 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5725778 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5725779 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5725780 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5725783 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5725784 2021.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5725785 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5725786 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5725787 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5725788 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5725789 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5725790 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5722392 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5722348 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5722350 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5722347 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5722346 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5722349 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5722345 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5708819 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5708639 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5708641 2021.05.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5708660 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5708638 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5708642 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5708658 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5708659 2021.05.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5708643 2021.05.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 5708640 2021.05.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5708692 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5708693 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708694 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5708695 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5708696 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708697 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5708698 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5708699 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5708700 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5708787 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5708794 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5708795 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708796 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5708797 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708798 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5708799 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5708800 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5708801 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5708802 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5708803 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5708804 2021.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5708806 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5708808 2021.05.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5708809 2021.05.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5708811 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5708812 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5708949 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5708950 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5708951 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708954 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5708956 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708957 2021.05.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5708958 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5708959 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5708960 2021.05.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5708961 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5708962 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5708963 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5708964 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5708965 2021.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5722316 2021.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5722317 2021.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5722319 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5722320 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5722321 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5722322 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5722323 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5722325 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5722326 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5722327 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5722328 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5722331 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5722332 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5722333 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5722335 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5722336 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5722337 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5722339 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5722340 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5722341 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5722343 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5722344 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5722352 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5722353 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5722354 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5722356 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5722357 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5722358 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5722360 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5722361 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5722363 2021.05.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5722395 2021.05.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5708597 2021.05.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5708554 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5708547 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5708460 2021.05.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5708426 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5708428 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5708396 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5708384 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5700752 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5700784 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5700731 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5700747 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5700722 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5700728 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5700717 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5700769 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700790 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5700793 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5700726 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5700771 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5700715 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5700786 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5700779 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5700775 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5700785 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5700730 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5700745 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5700705 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5700711 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5700714 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5700718 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5700720 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5700723 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5700732 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5700740 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5700742 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5700767 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5700768 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5700773 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5700777 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5700781 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5700782 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5700788 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5700789 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5700792 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5700794 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5700796 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5708407 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708409 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5708412 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5708415 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5708416 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5708418 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5708420 2021.05.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5708422 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5708435 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5708436 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5708441 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5708442 2021.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5708444 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5708446 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5708447 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5708448 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5708449 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5708450 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5708451 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5708452 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708453 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708464 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5708466 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5708467 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5708469 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5708470 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5708472 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5708522 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708523 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5708524 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5708525 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5708526 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5708527 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5708533 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5708534 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708535 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5708536 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5708538 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5708539 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5708541 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5708542 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5708544 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5708549 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5708557 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5708558 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708559 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5708560 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5708561 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5708562 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708563 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5708564 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5708565 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5708566 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5708567 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5708568 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708569 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5708570 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5708571 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5708572 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5708573 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5708579 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5708580 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5708582 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5708583 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5708586 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5708587 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5708589 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5708590 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5708591 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708592 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5708593 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5708594 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5708595 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5708596 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5708599 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5708600 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5676259 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5676268 2021.05.11 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5676270 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5676281 2021.05.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5676283 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5676289 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5676293 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5676294 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5676295 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5676297 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5676300 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5676301 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5676302 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5676303 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5676304 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5676305 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5676307 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5676312 2021.05.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5676314 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5676316 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5676317 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5676321 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5676323 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5676324 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5676325 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5676329 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5676335 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5676344 2021.05.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5676345 2021.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5676348 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5700612 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5700613 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5700623 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5700624 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5700625 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5700626 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700627 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5700628 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5700659 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5700661 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5700663 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700665 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5700668 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5700669 2021.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5700671 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5700672 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5700676 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5700677 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5700679 2021.05.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5700681 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5700682 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5700683 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5700685 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5700686 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5700689 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5700690 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5700692 2021.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5700694 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5700695 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5700697 2021.05.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5676252 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5676240 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5671733 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5671715 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5671717 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5671714 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5671716 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5671711 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5671708 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5671710 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5671693 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5671679 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5671682 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5671680 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5671612 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5671622 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5671623 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5671624 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5671625 2021.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5671626 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5671627 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5671628 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5671630 2021.05.10 mapa
dość pospolity