Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5121664 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5121666 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5121665 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5121663 2021.01.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5121667 2021.01.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5121660 2021.01.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5121615 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5121650 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5121651 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5121659 2021.01.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5121661 2021.01.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5094591 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094592 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5094590 2021.01.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5072956 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5072950 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072928 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072922 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5072902 2021.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5072951 2021.01.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5072947 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072939 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5072935 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5072919 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072949 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5072946 2021.01.10 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 5072937 2021.01.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5072924 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5072920 2021.01.10 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072914 2021.01.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5072895 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5072905 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072900 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072879 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072897 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5072884 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072881 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5072918 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072875 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5072880 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072899 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5072891 2021.01.10 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5072893 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5072952 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5072953 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072901 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5072931 2021.01.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5072903 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5072954 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5072847 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072819 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 5072833 2021.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5072823 2021.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5072855 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5072818 2021.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072838 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072794 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072866 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072859 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5072804 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5072828 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5045182 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045168 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5045167 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5045174 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045166 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5045163 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5045171 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5045169 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5045165 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045170 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045173 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045172 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5045183 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045188 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5045179 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5045175 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5045181 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045176 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5045160 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048619 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5048620 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5048618 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5048616 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5048615 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5045158 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5045190 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5045184 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5045189 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5045178 2021.01.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5045177 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5045180 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045187 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045185 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045186 2021.01.02 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5033038 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5032996 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5032995 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032994 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5032993 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032952 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5033063 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5033065 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5033066 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5033067 2021.01.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5045155 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5032951 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033039 2021.01.01 mapa