Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5613172 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5583542 2021.05.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5583541 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5583540 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5583539 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5558787 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5558528 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5558507 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5536624 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5520400 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5520399 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5520398 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5520397 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5520395 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5520373 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5520372 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5520370 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5520369 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 5516067 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5516066 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5516065 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5516064 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5516063 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5516062 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5516061 2021.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5520402 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5520404 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5558506 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5558505 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5558504 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5558503 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5558502 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5558501 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5520371 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5520438 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5520437 2021.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5520430 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5520405 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5520421 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5520422 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5520423 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5520424 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5520427 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5520428 2021.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5511235 2021.04.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5511237 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5511241 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5511243 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511261 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5511266 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5511296 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5511349 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5511372 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5511405 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5511491 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5511556 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5511557 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5511233 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5511232 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5511228 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5511082 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5511083 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5511084 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5511089 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5511090 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5511099 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5511136 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5511138 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5511175 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5511220 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5511222 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5511226 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5511081 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5511683 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5511817 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5511818 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5511828 2021.04.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5511829 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5516002 2021.04.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5516008 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5516012 2021.04.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5516017 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5516021 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5516023 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5516036 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5516043 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5516045 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5511816 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5511815 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5511601 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5511684 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5511705 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5511783 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5511784 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5511785 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5511790 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5511814 2021.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5511812 2021.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5511805 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5511798 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5511796 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5511559 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5471259 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5471260 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5471261 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5471262 2021.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5471263 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5471264 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5471266 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5471267 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5471268 2021.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5471269 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5471270 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5471271 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5471272 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5471273 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5471258 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5471257 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5471246 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5471247 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5471248 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5471249 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5471250 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5471251 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5471252 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5471253 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5471254 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5471255 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5471256 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5471274 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5471265 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5471292 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5471293 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5471294 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5471295 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5471296 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5471297 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5471298 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5471299 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5471300 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5471301 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5471302 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5471303 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5471304 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5471305 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5471291 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5471290 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5471275 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5471276 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5471277 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5471278 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5471279 2021.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5471280 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5471281 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5471282 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5471283 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5471284 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5471285 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5471286 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5471287 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5471288 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5471289 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5434721 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5434722 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5434723 2021.04.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5434741 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5434743 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5434559 2021.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5434529 2021.04.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5434527 2021.04.10 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 5434518 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5434516 2021.04.10 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5434513 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5434495 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5434494 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5434491 2021.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5434452 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5434446 2021.04.10 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5434419 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5434411 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5434571 2021.04.10 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 5434572 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5434675 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5434669 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5434668 2021.04.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5434665 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5434651 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5434648 2021.04.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5434644 2021.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5434638 2021.04.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5434573 2021.04.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5434574 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5434632 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5434634 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5389655 2021.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5385680 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5385679 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385678 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385677 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5385676 2021.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5385675 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385674 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5385681 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5385682 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5385683 2021.04.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5385684 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5385685 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5385686 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5385687 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5385688 2021.04.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5385689 2021.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5338460 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5338466 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5353160 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5353157 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5353155 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5353153 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352975 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352931 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5352928 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5352921 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5352919 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5352916 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5352914 2021.03.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5352912 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5352910 2021.03.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5352909 2021.03.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5352908 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5338471 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5353161 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5353163 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5353165 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5353200 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5353202 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5353198 2021.03.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5353196 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5353193 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5353190 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5353184 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5353182 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5353176 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5353174 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5353173 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5353172 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5353171 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5353170 2021.03.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5353169 2021.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5353168 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5353167 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5353203 2021.03.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5317853 2021.03.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5317852 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5317803 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5317815 2021.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5317814 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5352766 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5352765 2021.03.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5352744 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352791 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5352732 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5352731 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5352730 2021.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5352729 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5352743 2021.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5352771 2021.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352773 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5352774 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5352829 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5352828 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5352827 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5352824 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5352822 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5352820 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5352819 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352817 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352816 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5352813 2021.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5352812 2021.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5352810 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5352793 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352792 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5352825 2021.03.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5352830 2021.03.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5317851 2021.03.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5317849 2021.03.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5317720 2021.03.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5317707 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5317706 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5317702 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5317700 2021.03.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5317697 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5317695 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5317722 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5317723 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5317724 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5317726 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5317727 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5317736 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5317740 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5317741 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5317742 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5317692 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5317690 2021.03.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5317648 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5317649 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5317650 2021.03.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5317656 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5317671 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5317673 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5317675 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5317676 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5317679 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5317681 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5317683 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5317685 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5317687 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5317688 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5317743 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5317744 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5317800 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5317780 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5317781 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5317782 2021.03.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5317783 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5317784 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5317785 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5317786 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5317787 2021.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5317788 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5317789 2021.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5317790 2021.03.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5317791 2021.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5317794 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5317796 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5317797 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5317779 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5317778 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5317777 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5317745 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 5317746 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5317747 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5317748 2021.03.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5317749 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5317750 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5317751 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5317752 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5317753 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5317776 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5317762 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5317761 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5317760 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5317759 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5317758 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5317754 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5292359 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5292356 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5292361 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5292347 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5292353 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5292352 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5292351 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5292348 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5292354 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5292349 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5292321 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 5292330 2021.03.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5292332 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5292335 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5292336 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5292337 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5292339 2021.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5292340 2021.03.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5292341 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5292342 2021.03.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5292346 2021.03.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5298970 2021.03.14 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5285636 2021.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5285637 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5267891 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5267907 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5267893 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5267896 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5267901 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5267895 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5267864 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5267863 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5267865 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5267866 2021.03.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5267862 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5267867 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5267868 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5267869 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5267870 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5267871 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5267872 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5267861 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5267860 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5267843 2021.03.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5267844 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5267846 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5267847 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5267848 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5267850 2021.03.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5267838 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5267852 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5267855 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5267859 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5267854 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5267873 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5267888 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5267906 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5267890 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5267894 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5267897 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5267899 2021.03.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5267900 2021.03.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5267902 2021.03.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5267904 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5267905 2021.03.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5267887 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5267886 2021.03.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5267885 2021.03.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5267874 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5267875 2021.03.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5267876 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5267877 2021.03.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5267878 2021.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5267879 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5267880 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5267881 2021.03.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5267882 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5267883 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5236955 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5237001 2021.02.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5237005 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5237018 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5237061 2021.02.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5237071 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5237093 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5237095 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5237097 2021.02.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5237109 2021.02.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5228744 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5228746 2021.02.20 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5176522 2021.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5162454 2021.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5162453 2021.02.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5162451 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5162449 2021.02.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5162447 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5162445 2021.02.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5162444 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5162443 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5121664 2021.01.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5121667 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5121666 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5121665 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5121663 2021.01.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5121615 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5121650 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5121651 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5121659 2021.01.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5121660 2021.01.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5121661 2021.01.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5094590 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5094591 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5094592 2021.01.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5072956 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5072950 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072928 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072922 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5072902 2021.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5072951 2021.01.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5072947 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072939 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5072935 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5072919 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072949 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5072946 2021.01.10 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 5072937 2021.01.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5072924 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5072920 2021.01.10 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072914 2021.01.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5072895 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5072905 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072900 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072879 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072897 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5072884 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072881 2021.01.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5072903 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072875 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5072880 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5072891 2021.01.10 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5072893 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5072954 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072899 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072901 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5072918 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5072953 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5072931 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5072952 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5072847 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072819 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 5072833 2021.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5072823 2021.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5072855 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5072818 2021.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072838 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072794 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5072804 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5072859 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5072828 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072866 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5045182 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045168 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5045167 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5045174 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045166 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5045163 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5045171 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5045169 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5045165 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5045170 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045173 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045172 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5045183 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045188 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5045179 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5045175 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5045181 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045176 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5045189 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5045160 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5045158 2021.01.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5045177 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048619 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5048620 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5048616 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5048615 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5045190 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045187 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5045184 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5048618 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5045180 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5045178 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045186 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045185 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5032996 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5032995 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032994 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5032993 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032952 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5033038 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033039 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5033063 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5033065 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5033066 2021.01.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5045155 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5032951 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5033067 2021.01.01 mapa