Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5097461 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5097320 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5097322 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5097326 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5097329 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5097334 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5097337 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5097339 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 5097341 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5097342 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5097361 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5097300 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5097290 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5097292 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5097295 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5097297 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5097301 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5069973 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5069975 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5069977 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5069979 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5069980 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5069981 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5069982 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5069991 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5069992 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5069969 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5069967 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 5069881 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5069882 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5069886 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5069907 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5069937 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5069938 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5069941 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5069995 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5069963 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5069885 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5069997 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5070319 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5070321 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5070323 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5070324 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5070325 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5070332 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5070342 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5070352 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5069943 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5070317 2021.01.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 5070295 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5070293 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5070000 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5070260 2021.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5070263 2021.01.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5070265 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5070280 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5070283 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5070286 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5070287 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5070290 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5065073 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5065068 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5065055 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5065054 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5065052 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065049 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065047 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5065077 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5065080 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5065081 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5065199 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5065198 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5065197 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065163 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5065161 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5065160 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5065159 2021.01.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5054992 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5054993 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5054994 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5054995 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5054996 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054997 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5055000 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5054999 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5049960 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5049961 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5049962 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5049963 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5049964 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5049965 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5047985 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5047988 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 5047992 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5047994 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5048018 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5048020 2021.01.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5048540 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5041396 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041383 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5041231 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041229 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5041227 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041221 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5041219 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5041218 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041157 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5041155 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5038294 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5038293 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5038291 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5038290 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5038289 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5038288 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5038287 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5034169 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5034156 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5034157 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5034155 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5038295 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5038296 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5038376 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5038330 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5038323 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5038305 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5038304 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5038303 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5038302 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038301 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5038300 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5038298 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5038297 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5031347 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5031344 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5031342 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5031341 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5031340 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5031339 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5031338 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5031337 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031350 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5031351 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 5031509 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5031506 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031505 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5031491 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5031487 2021.01.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5031450 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5031431 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5031425 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5031331 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5031330 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026728 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026729 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5026730 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026735 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026927 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026928 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5026959 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5026975 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5026977 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5026986 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5027030 2021.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5027049 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5027058 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5027124 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5028386 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5031305 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5031329 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026726 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5031512 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5031525 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031886 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5031887 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5031888 2021.01.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5031894 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5031909 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5031916 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5031918 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5031921 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5031923 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5032002 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5032004 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5032006 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5033237 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5033239 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 5033257 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 5033267 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5033268 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5031885 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031884 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5031530 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5031551 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5031626 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031629 2021.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5031637 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 7 5031650 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5031652 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5031654 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031659 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031766 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5031768 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5031770 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031784 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5031831 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5031853 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5031870 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5031872 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5033271 2021.01.01 mapa