Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6313009 2021.12.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 6313010 2021.12.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6313011 2021.12.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313012 2021.12.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6313013 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6313014 2021.12.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6313015 2021.12.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6313016 2021.12.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6310425 2021.12.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6310426 2021.12.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6297989 2021.12.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 6297991 2021.12.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6297992 2021.12.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6297994 2021.12.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 6297997 2021.12.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6298000 2021.12.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 6298001 2021.12.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6298002 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6298011 2021.12.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6298012 2021.12.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6298013 2021.12.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6298014 2021.12.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6298015 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6298016 2021.12.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6287241 2021.12.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 6287266 2021.12.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6287267 2021.12.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6287268 2021.12.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6287277 2021.12.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6287279 2021.12.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6287280 2021.12.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6287282 2021.12.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6287288 2021.12.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6287290 2021.12.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6287291 2021.12.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6287292 2021.12.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 37 6287293 2021.12.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6287294 2021.12.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 130 6272533 2021.12.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6272536 2021.12.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6272539 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6248619 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6248620 2021.11.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6248621 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6248622 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6248623 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6248624 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6248625 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6248626 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6248627 2021.11.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6248628 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6248629 2021.11.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6248630 2021.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6248631 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6248632 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 6248633 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6248634 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6248635 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248639 2021.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 6248641 2021.11.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6248647 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6248648 2021.11.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 35 6248649 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6248650 2021.11.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6248651 2021.11.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6248654 2021.11.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6248655 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6248658 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6248659 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6233961 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6233962 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6233964 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6233965 2021.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6233973 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6233977 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 6233984 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6233987 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6233989 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6233990 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6233993 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6233994 2021.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6233999 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6234001 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6234002 2021.11.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6234007 2021.11.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 6228187 2021.11.20 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6228194 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6228199 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6228200 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6228201 2021.11.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6228203 2021.11.20 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6228206 2021.11.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6228209 2021.11.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 6228212 2021.11.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6208015 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6209954 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6209955 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6209956 2021.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6209957 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6209958 2021.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6209959 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6209974 2021.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 6199887 2021.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6199892 2021.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6199894 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6199896 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6199899 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6195650 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6195651 2021.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6195652 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 6195653 2021.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6197661 2021.11.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 6197662 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6197663 2021.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6197664 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6197666 2021.11.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6197667 2021.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6197668 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6180923 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6180924 2021.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6180925 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6180926 2021.10.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6180927 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6172395 2021.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6172396 2021.10.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6172397 2021.10.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6172398 2021.10.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6172399 2021.10.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6172440 2021.10.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6172441 2021.10.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 6165851 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165853 2021.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6165855 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6165858 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6165873 2021.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6165878 2021.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6165880 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165881 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 28 6165887 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6165888 2021.10.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6165889 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6165890 2021.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6165891 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6165892 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6165893 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6165894 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6165895 2021.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6165896 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6165897 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6165898 2021.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6165899 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6165902 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6165903 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 6165905 2021.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6165906 2021.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 6165907 2021.10.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6165909 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6165910 2021.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6165911 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6165912 2021.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6165914 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6165915 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6165916 2021.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6165917 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6165919 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6165920 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6165921 2021.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6165924 2021.10.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 120 6165925 2021.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6165928 2021.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6165929 2021.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 6165931 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6165932 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165934 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 6160616 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6160617 2021.10.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6160618 2021.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 6160619 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6160621 2021.10.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6160622 2021.10.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6160623 2021.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6160624 2021.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 6160625 2021.10.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6160626 2021.10.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 46 6160627 2021.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6160628 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6160629 2021.10.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6152737 2021.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6152738 2021.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6152739 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148409 2021.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6148410 2021.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6148411 2021.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6148412 2021.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6148413 2021.10.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6148414 2021.10.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6148416 2021.10.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6149015 2021.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6149016 2021.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6149017 2021.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6149018 2021.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6149019 2021.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6149029 2021.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6149030 2021.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6149031 2021.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6149032 2021.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6149033 2021.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6149034 2021.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6149035 2021.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 6149037 2021.10.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6149038 2021.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 6149039 2021.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6149040 2021.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6149041 2021.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6149042 2021.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6146520 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6146521 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6146522 2021.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 6146523 2021.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6146524 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6146526 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6146527 2021.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 6146528 2021.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 6146529 2021.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6146530 2021.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 44 6146531 2021.10.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6146532 2021.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6146533 2021.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6146534 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 58 6146535 2021.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6146536 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6146537 2021.10.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6146538 2021.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6146539 2021.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6146540 2021.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6146541 2021.10.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6146542 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6146543 2021.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6146544 2021.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6146545 2021.10.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6146546 2021.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6146547 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6146553 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6146554 2021.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6146555 2021.10.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6146571 2021.10.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 6128468 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6128469 2021.10.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 6128470 2021.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6128471 2021.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6128472 2021.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6128490 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6128491 2021.10.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 6128492 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6128493 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6128495 2021.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6128500 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6128502 2021.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 6128504 2021.10.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6128505 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6128506 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6128507 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6128508 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 6128509 2021.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6128510 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6128511 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6128512 2021.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6128513 2021.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6128514 2021.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6128517 2021.10.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 6123637 2021.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 23 6123641 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6123643 2021.10.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6123644 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6123645 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6123646 2021.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6123647 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6123649 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 159 6107237 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6107238 2021.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 6107240 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 6107241 2021.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 6107265 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6107266 2021.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6107267 2021.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 6107268 2021.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6107270 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6107271 2021.10.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6107272 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6107273 2021.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6107274 2021.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6107275 2021.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6107421 2021.10.03 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6099279 2021.10.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6101959 2021.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6101960 2021.10.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6101961 2021.10.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6101962 2021.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6101963 2021.10.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6101966 2021.10.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6101967 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6101969 2021.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6101970 2021.10.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6101971 2021.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6101978 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 6101983 2021.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6101991 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6101994 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6061805 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6061806 2021.09.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 6061828 2021.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6048069 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6048070 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6048071 2021.09.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 15 6045266 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6045268 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6045269 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045270 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6045272 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 6045277 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 6045279 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 6045281 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6045350 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6045351 2021.09.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6045353 2021.09.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 6045355 2021.09.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6045359 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6045361 2021.09.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6041487 2021.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 7 6041488 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6041490 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6041491 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6041492 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6041493 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041494 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6041496 2021.09.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 6041497 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041499 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6041501 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6041502 2021.09.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6023836 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6011227 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6011229 2021.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6011230 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6011233 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6011235 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6011237 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6011238 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6011241 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6011244 2021.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6011247 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6011252 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6011256 2021.08.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6011258 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6011261 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 6011263 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6011265 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6011266 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6011269 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6011270 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6011271 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6011272 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6011273 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6011275 2021.08.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6011277 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6011279 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6011281 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6011283 2021.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6011285 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6011287 2021.08.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6006696 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6006697 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6006698 2021.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6006699 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6006700 2021.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6006701 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6006702 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6006703 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6006704 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6006705 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 6006706 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6006707 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6006708 2021.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6006710 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6006711 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6006712 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6006713 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6006714 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6006715 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6006716 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6006717 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6006718 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6006719 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5990958 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5990959 2021.08.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5990960 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5990965 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5990966 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5990967 2021.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5990968 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5990969 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990970 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5990971 2021.08.22 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5974010 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5974011 2021.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5974012 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5974013 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5974014 2021.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 5974021 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5974022 2021.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5974025 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5974026 2021.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5974028 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5974030 2021.08.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5974031 2021.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5974043 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5962767 2021.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5962768 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5962769 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5962770 2021.08.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5962771 2021.08.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5962772 2021.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5962773 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5962774 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5962776 2021.08.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5962777 2021.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5962778 2021.08.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5953804 2021.08.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5953805 2021.08.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5953806 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953807 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5953810 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5953811 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953812 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5953813 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5953814 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5953815 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5953817 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5953818 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5953819 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5953820 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5953821 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5953822 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5953823 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5939023 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5880669 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5880672 2021.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5880674 2021.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5880678 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5880680 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5880688 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5880690 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880693 2021.07.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5880695 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5852458 2021.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5852459 2021.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5852460 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5852461 2021.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5852462 2021.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5852463 2021.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5852464 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5852465 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5852466 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5852467 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852468 2021.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5852469 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5852470 2021.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5852471 2021.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5852472 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5852473 2021.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5852474 2021.06.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5852475 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5852504 2021.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5852534 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5852536 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5852537 2021.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5852541 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5852542 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5852544 2021.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5852545 2021.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5852547 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5852548 2021.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5825987 2021.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5825988 2021.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5825989 2021.06.19 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5829219 2021.06.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5799685 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5799686 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5799687 2021.06.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5799688 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5799689 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5799690 2021.06.12 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5789719 2021.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 5776547 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5776549 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5776550 2021.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5776551 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5776552 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5776553 2021.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5776555 2021.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5776556 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5776559 2021.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5776579 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5776582 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5776583 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5776584 2021.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5776586 2021.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5776587 2021.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5776623 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5776625 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5769693 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5769694 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5769695 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5769696 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5769697 2021.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5769702 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5769703 2021.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5769704 2021.06.05 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5776536 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5776537 2021.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5776538 2021.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5776539 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5753543 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5753544 2021.06.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5753548 2021.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5753549 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5753550 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5753551 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5753560 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5744827 2021.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5744828 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5744829 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5747423 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747424 2021.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5747425 2021.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5747426 2021.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5747427 2021.06.02 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5739588 2021.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5733627 2021.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5733628 2021.05.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5733632 2021.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5724078 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5724079 2021.05.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5724080 2021.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5724081 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5724082 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5724083 2021.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5724084 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5724089 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5724090 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5724091 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5724115 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5727403 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5721794 2021.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5721798 2021.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5721799 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721800 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5721801 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5721802 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5721803 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5721804 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5721805 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5721806 2021.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5721807 2021.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5721808 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5721809 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5721810 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5721811 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5721812 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5721813 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5721814 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5721815 2021.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5721834 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5721835 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5721836 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5721837 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5721838 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5721839 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5721843 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 5721844 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5721859 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5721860 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5721861 2021.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5721863 2021.05.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5722047 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5722104 2021.05.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5716295 2021.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 5716296 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5716297 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5716298 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5716299 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 5716300 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5716301 2021.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5716302 2021.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5716303 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5716337 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5716338 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5716339 2021.05.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5716340 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5716341 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5716342 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5716343 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5675440 2021.05.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1000 5666031 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5666037 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5665911 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 5665908 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5665907 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5665923 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5665913 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5666029 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5666032 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5666428 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5666433 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5666438 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666439 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5666440 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5666442 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5666453 2021.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5666644 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5666645 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5666647 2021.05.16 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5666044 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666090 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666091 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5666149 2021.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5675407 2021.05.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5663935 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5675408 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5606417 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5606418 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5606514 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5606522 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5606535 2021.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5606577 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5606631 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5606657 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5606659 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5606764 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5606767 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5606776 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5606777 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5606782 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5606783 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5606784 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5606785 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5611699 2021.05.09 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5611763 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5597734 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5597736 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5597761 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5597859 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597863 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597866 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5597870 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5597877 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5597881 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5597886 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597888 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5597940 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5597951 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5597953 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5598008 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5598009 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5598012 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5598016 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5598021 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5598037 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5598038 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5598039 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5598040 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5598042 2021.05.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5598044 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5598046 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5598049 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5598051 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5582172 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 5582173 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5582174 2021.05.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 5561535 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5561536 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5561537 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5561644 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5561650 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5561812 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5566202 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5566226 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5566229 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5566233 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5566234 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5566235 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5566236 2021.05.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 5566237 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5566238 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5566246 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 5566248 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5556171 2021.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5556173 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5556174 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5556175 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5556176 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5556177 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5556178 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5561818 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5561819 2021.04.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 5529741 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5529742 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5529743 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5529745 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5519189 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5519190 2021.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5519191 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5519192 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5519193 2021.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5519194 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519195 2021.04.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5519196 2021.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5519200 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5519258 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5519260 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5519261 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5519262 2021.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5519264 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5519265 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519266 2021.04.26 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 5506246 2021.04.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 5507812 2021.04.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5507817 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5504018 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5504019 2021.04.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5504022 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5504025 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5504028 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5504032 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5504036 2021.04.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5504037 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5504039 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5504041 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5504044 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5504058 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5504060 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5504064 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5504071 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5504072 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5504075 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5504080 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5504084 2021.04.24 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5496413 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5468761 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5468827 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5468831 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5469682 2021.04.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5470285 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5470393 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5470395 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5470397 2021.04.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5459365 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5459366 2021.04.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 29 5459391 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5459392 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5459394 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5459395 2021.04.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5459420 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5459421 2021.04.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5459424 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5475653 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5475654 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5475655 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5475656 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475657 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475658 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5475659 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475660 2021.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5475661 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5475662 2021.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5475663 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475664 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5475665 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5475666 2021.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5475667 2021.04.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5475668 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5475669 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475670 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5475671 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5475672 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5475673 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5475674 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5475675 2021.04.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5475677 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5475678 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5475679 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475680 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5475681 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5475682 2021.04.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5475683 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475684 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 45 5475709 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5475710 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475711 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5475712 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5475713 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5475714 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5475715 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5475716 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5475717 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5475718 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5475719 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5475720 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5475721 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5475722 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5475723 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5475724 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5475725 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475726 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5475727 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5475728 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5475729 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5475730 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5475731 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5475732 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475733 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475734 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5475735 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5475740 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475741 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475742 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5475743 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5475744 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5475745 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475747 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475748 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475749 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475751 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5475752 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5475753 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5475754 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5475755 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 5475756 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5475757 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475758 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5475759 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5475760 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5475761 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5475762 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475763 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475764 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5445301 2021.04.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5441810 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5443249 2021.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5443250 2021.04.13 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5444992 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5426191 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427424 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427431 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427432 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5427433 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5427434 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427435 2021.04.11 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5434089 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5414598 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414599 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5414605 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5414606 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5414623 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5414624 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5414625 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5414626 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5414627 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5414635 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5416213 2021.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5416370 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5416386 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5416459 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5416460 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5416488 2021.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5416499 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5416508 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416509 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5421354 2021.04.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5421379 2021.04.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5422301 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5411343 2021.04.09 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5413172 2021.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5394537 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5394538 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5394539 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5394540 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5394541 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5395662 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5395671 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5395672 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5395673 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5395674 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5395676 2021.04.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 5395696 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5395697 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5395698 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395699 2021.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5395764 2021.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5395765 2021.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5395766 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5395770 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5386953 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5386954 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5390648 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5380073 2021.04.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5380074 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5380075 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5380076 2021.04.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5380078 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5380079 2021.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5380080 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5381023 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 5378380 2021.04.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5363546 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5363547 2021.03.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5363548 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363549 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5363550 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5366855 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5346066 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5346067 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5346068 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5346152 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5346888 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5346926 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 5346935 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5346936 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 5346937 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5346938 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5346939 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5346942 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5346943 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5346944 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5346945 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5346946 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5346947 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5346974 2021.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5346975 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5349321 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5353619 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5353651 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5353654 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5339111 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339112 2021.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5339113 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5339114 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5339786 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 5339787 2021.03.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5339789 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5339791 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5339792 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339794 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5339798 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5339800 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5339801 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5339823 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5341730 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5345425 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5345426 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5345430 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5345431 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5345432 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 5345433 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5345434 2021.03.27 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5338421 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5326343 2021.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5314714 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5314715 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5314728 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5314729 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5314731 2021.03.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5314732 2021.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5314733 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5314734 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 5311868 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5311869 2021.03.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5311870 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5311871 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5311872 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5311873 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5311874 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5311875 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5311902 2021.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5311903 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5311928 2021.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5311974 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5312005 2021.03.20 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5304854 2021.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5301825 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5301829 2021.03.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5301831 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5301832 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5301836 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 5298416 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5298417 2021.03.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5298418 2021.03.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5298437 2021.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5298444 2021.03.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5298445 2021.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5298446 2021.03.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5298447 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 28 5298449 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5298450 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5298452 2021.03.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 5298595 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 5298645 2021.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5298646 2021.03.16 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5295746 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5291227 2021.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5291228 2021.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5292101 2021.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5279713 2021.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5279714 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5285078 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5285080 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5285082 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5285084 2021.03.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5285091 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285093 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5285095 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5285096 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5285100 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5285106 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5285108 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5285109 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5285114 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5285115 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5285131 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5285132 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285134 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285135 2021.03.13 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5279456 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 5274433 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5274435 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5274437 2021.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5274439 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5274440 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5274441 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5274442 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5274443 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5274470 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 14 5274471 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5271067 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5271068 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5271069 2021.03.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5271070 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5271072 2021.03.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5271073 2021.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5267421 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5261814 2021.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5261815 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5261833 2021.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5261834 2021.03.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5261835 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5263603 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5263618 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5263620 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5263623 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5263625 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12