Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6048069 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6048070 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6048071 2021.09.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 15 6045266 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6045268 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6045269 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045270 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6045272 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 6045277 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 6045279 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 6045281 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6045350 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6045351 2021.09.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6045353 2021.09.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 6045355 2021.09.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6045359 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6045361 2021.09.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6041487 2021.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 7 6041488 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6041490 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6041491 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6041492 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6041493 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041494 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6041496 2021.09.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 6041497 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041499 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6041501 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6041502 2021.09.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6023836 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6011227 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6011229 2021.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6011230 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6011233 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6011235 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6011237 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6011238 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6011241 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6011244 2021.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6011247 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6011252 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6011256 2021.08.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6011258 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6011261 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 6011263 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6011265 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6011266 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6011269 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6011270 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6011271 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6011272 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6011273 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6011275 2021.08.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6011277 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6011279 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6011281 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6011283 2021.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6011285 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6011287 2021.08.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6006696 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6006697 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6006698 2021.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6006699 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6006700 2021.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6006701 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6006702 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6006703 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6006704 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6006705 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 6006706 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6006707 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6006708 2021.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6006710 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6006711 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6006712 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6006713 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6006714 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6006715 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6006716 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6006717 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6006718 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6006719 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5990958 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5990959 2021.08.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5990960 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5990965 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5990966 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5990967 2021.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5990968 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5990969 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990970 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5990971 2021.08.22 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5974010 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5974011 2021.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5974012 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5974013 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5974014 2021.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 5974021 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5974022 2021.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5974025 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5974026 2021.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5974028 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5974030 2021.08.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5974031 2021.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5974043 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5962767 2021.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5962768 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5962769 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5962770 2021.08.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5962771 2021.08.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5962772 2021.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5962773 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5962774 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5962776 2021.08.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5962777 2021.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5962778 2021.08.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5953804 2021.08.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5953805 2021.08.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5953806 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953807 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5953810 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5953811 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5953812 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5953813 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5953814 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5953815 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5953817 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5953818 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5953819 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5953820 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5953821 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5953822 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5953823 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5939023 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5880669 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5880672 2021.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5880674 2021.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5880678 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5880680 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5880688 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5880690 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880693 2021.07.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5880695 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5852458 2021.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5852459 2021.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5852460 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5852461 2021.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5852462 2021.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5852463 2021.06.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5852464 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5852465 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5852466 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5852467 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852468 2021.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5852469 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5852470 2021.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5852471 2021.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5852472 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5852473 2021.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5852474 2021.06.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5852475 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5852504 2021.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5852534 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5852536 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5852537 2021.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5852541 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5852542 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5852544 2021.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5852545 2021.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5852547 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5852548 2021.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5825987 2021.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5825988 2021.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5825989 2021.06.19 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5829219 2021.06.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5799685 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5799686 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5799687 2021.06.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5799688 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5799689 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5799690 2021.06.12 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5789719 2021.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 5776547 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5776549 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5776550 2021.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5776551 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5776552 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5776553 2021.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5776555 2021.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5776556 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5776559 2021.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5776579 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5776582 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5776583 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5776584 2021.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5776586 2021.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5776587 2021.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5776623 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5776625 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5769693 2021.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5769694 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5769695 2021.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5769696 2021.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5769697 2021.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5769702 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5769703 2021.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5769704 2021.06.05 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5776536 2021.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5776537 2021.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5776538 2021.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5776539 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5753543 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5753544 2021.06.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5753548 2021.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5753549 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5753550 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5753551 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5753560 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5744827 2021.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5744828 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5744829 2021.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5747423 2021.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5747424 2021.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5747425 2021.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5747426 2021.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5747427 2021.06.02 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5739588 2021.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5733627 2021.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5733628 2021.05.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5733632 2021.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5724078 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5724079 2021.05.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5724080 2021.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5724081 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5724082 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5724083 2021.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5724084 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5724089 2021.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5724090 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5724091 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5724115 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5727403 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5721794 2021.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5721798 2021.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5721799 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721800 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5721801 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5721802 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5721803 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5721804 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5721805 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5721806 2021.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5721807 2021.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5721808 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5721809 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5721810 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5721811 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5721812 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5721813 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5721814 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5721815 2021.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5721834 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5721835 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5721836 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5721837 2021.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5721838 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5721839 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5721843 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 5721844 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5721859 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5721860 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5721861 2021.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5721863 2021.05.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5722047 2021.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5722104 2021.05.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5716295 2021.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 5716296 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5716297 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5716298 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5716299 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 5716300 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5716301 2021.05.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5716302 2021.05.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5716303 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5716337 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5716338 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5716339 2021.05.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5716340 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5716341 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5716342 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5716343 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5675440 2021.05.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1000 5666031 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5666037 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5665911 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 5665908 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5665907 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5665923 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5665913 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5666029 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5666032 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5666428 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5666433 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5666438 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666439 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5666440 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5666442 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5666453 2021.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5666644 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5666645 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5666647 2021.05.16 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5666044 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666090 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666091 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5666149 2021.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5675407 2021.05.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5663935 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5675408 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5606417 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5606418 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5606514 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5606522 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5606535 2021.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5606577 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5606631 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5606657 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5606659 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5606764 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5606767 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5606776 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5606777 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5606782 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5606783 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5606784 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5606785 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5611699 2021.05.09 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5611763 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5597734 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5597736 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5597761 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5597859 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597863 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597866 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5597870 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5597877 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5597881 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5597886 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5597888 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5597940 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5597951 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5597953 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5598008 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5598009 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5598012 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5598016 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5598021 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5598037 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5598038 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5598039 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5598040 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5598042 2021.05.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5598044 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5598046 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5598049 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5598051 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5582172 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 5582173 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5582174 2021.05.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 5561535 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5561536 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5561537 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5561644 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5561650 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5561812 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5566202 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5566226 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5566229 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5566233 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5566234 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5566235 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5566236 2021.05.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 5566237 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5566238 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5566246 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 5566248 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5556171 2021.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5556173 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5556174 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5556175 2021.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5556176 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5556177 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5556178 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5561818 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5561819 2021.04.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 5529741 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5529742 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5529743 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5529745 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5519189 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5519190 2021.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5519191 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5519192 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5519193 2021.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5519194 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5519195 2021.04.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5519196 2021.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5519200 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5519258 2021.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5519260 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5519261 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5519262 2021.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5519264 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5519265 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5519266 2021.04.26 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 5506246 2021.04.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 36 5507812 2021.04.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5507817 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5504018 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5504019 2021.04.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5504022 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5504025 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5504028 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5504032 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5504036 2021.04.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5504037 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5504039 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5504041 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5504044 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5504058 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5504060 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5504064 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5504071 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5504072 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5504075 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5504080 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5504084 2021.04.24 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5496413 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5468761 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5468827 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5468831 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5469682 2021.04.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5470285 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5470393 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5470395 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5470397 2021.04.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5459365 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5459366 2021.04.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 29 5459391 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5459392 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5459394 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5459395 2021.04.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5459420 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5459421 2021.04.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5459424 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5475653 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5475654 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5475655 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5475656 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475657 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475658 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5475659 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475660 2021.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5475661 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5475662 2021.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5475663 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475664 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5475665 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5475666 2021.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5475667 2021.04.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5475668 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5475669 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475670 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5475671 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5475672 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5475673 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5475674 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5475675 2021.04.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5475677 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5475678 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5475679 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475680 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5475681 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5475682 2021.04.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5475683 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475684 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 45 5475709 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5475710 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475711 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5475712 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5475713 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5475714 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5475715 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5475716 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5475717 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5475718 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5475719 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5475720 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5475721 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5475722 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5475723 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5475724 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5475725 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475726 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5475727 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5475728 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5475729 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5475730 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5475731 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5475732 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475733 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475734 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5475735 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5475740 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475741 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475742 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5475743 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5475744 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5475745 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475747 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475748 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475749 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475751 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5475752 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5475753 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5475754 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5475755 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 5475756 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5475757 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475758 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5475759 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5475760 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5475761 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5475762 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5475763 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5475764 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5445301 2021.04.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5441810 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5443249 2021.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5443250 2021.04.13 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5444992 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5426191 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427424 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427431 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427432 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5427433 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5427434 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427435 2021.04.11 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5434089 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5414598 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414599 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5414605 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5414606 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5414623 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5414624 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5414625 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5414626 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5414627 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5414635 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5416213 2021.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5416370 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5416386 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5416459 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5416460 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5416488 2021.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5416499 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5416508 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416509 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5421354 2021.04.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5421379 2021.04.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5422301 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5411343 2021.04.09 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5413172 2021.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5394537 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5394538 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5394539 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5394540 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5394541 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5395662 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5395671 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5395672 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5395673 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5395674 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5395676 2021.04.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 5395696 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5395697 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5395698 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5395699 2021.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5395764 2021.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5395765 2021.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5395766 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5395770 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5386953 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5386954 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5390648 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5380073 2021.04.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 5380074 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5380075 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5380076 2021.04.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5380078 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5380079 2021.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5380080 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5381023 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 5378380 2021.04.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5363546 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5363547 2021.03.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5363548 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363549 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5363550 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5366855 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5346066 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5346067 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5346068 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5346152 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5346888 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5346926 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 5346935 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5346936 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 5346937 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5346938 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5346939 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5346942 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5346943 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5346944 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5346945 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5346946 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5346947 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5346974 2021.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5346975 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5349321 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5353619 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 5353651 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5353654 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5339111 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339112 2021.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5339113 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5339114 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5339786 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 5339787 2021.03.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5339789 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5339791 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5339792 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339794 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5339798 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5339800 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5339801 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5339823 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5341730 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5345425 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5345426 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5345430 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5345431 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5345432 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 5345433 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5345434 2021.03.27 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5338421 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5326343 2021.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5314714 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5314715 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5314728 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5314729 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5314731 2021.03.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5314732 2021.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5314733 2021.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5314734 2021.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 5311868 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5311869 2021.03.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5311870 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5311871 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5311872 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5311873 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5311874 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5311875 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5311902 2021.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5311903 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5311928 2021.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5311974 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5312005 2021.03.20 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5304854 2021.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5301825 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5301829 2021.03.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5301831 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5301832 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5301836 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 5298416 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5298417 2021.03.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5298418 2021.03.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5298437 2021.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5298444 2021.03.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5298445 2021.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5298446 2021.03.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5298447 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 28 5298449 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5298450 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5298452 2021.03.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 5298595 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 5298645 2021.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5298646 2021.03.16 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5295746 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5291227 2021.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5291228 2021.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5292101 2021.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5279713 2021.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5279714 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5285078 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5285080 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5285082 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5285084 2021.03.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5285091 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285093 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5285095 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5285096 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5285100 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5285106 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5285108 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5285109 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5285114 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5285115 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5285131 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5285132 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285134 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285135 2021.03.13 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5279456 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 5274433 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5274435 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5274437 2021.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5274439 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5274440 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5274441 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5274442 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5274443 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5274470 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 14 5274471 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5271067 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5271068 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5271069 2021.03.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5271070 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5271072 2021.03.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5271073 2021.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5267421 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5261814 2021.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5261815 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5261833 2021.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5261834 2021.03.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5261835 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5263603 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5263618 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5263620 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5263623 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5263625 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5263626 2021.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5254071 2021.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5254072 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5256348 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5259375 2021.03.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 25 5259376 2021.03.06 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5250921 2021.03.05 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5244232 2021.03.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5239170 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5239171 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5239172 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 5239173 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 5239175 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5239176 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5239177 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5239178 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5239180 2021.02.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 5239181 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5226263 2021.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 5226264 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5226265 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5226266 2021.02.27 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5230787 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5201144 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5201177 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5201178 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5201179 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5201180 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5201182 2021.02.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5201189 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5201190 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5201197 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5201198 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5201200 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5201201 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5201202 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5201205 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 5201207 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5201209 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5201289 2021.02.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5201290 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5201295 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 5201297 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 5201301 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5201303 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5201304 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 5201327 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5201328 2021.02.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5201329 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5201332 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5201334 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5201352 2021.02.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5201377 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5201378 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5203828 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5203829 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5203830 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5203831 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5203849 2021.02.21 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 27 5178636 2021.02.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 37 5179658 2021.02.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5179659 2021.02.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5179661 2021.02.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 27 5176277 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5176290 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5176291 2021.02.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 5176292 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5176315 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5176316 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5176317 2021.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 5176318 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5176319 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5176321 2021.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 5176322 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5176323 2021.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5176324 2021.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5176325 2021.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5176327 2021.02.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5176365 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5176367 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5176368 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5161293 2021.02.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 5161294 2021.02.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 5155540 2021.02.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5158387 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5158388 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5158389 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5158390 2021.02.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5158391 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5158393 2021.02.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5158395 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5158405 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5158410 2021.02.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5158516 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5158517 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5158520 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5158521 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5158524 2021.02.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5158526 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5158528 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5158531 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5158533 2021.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5158534 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5138232 2021.01.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5138233 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5138234 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5138236 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5138237 2021.01.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 37 5138241 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 5139280 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 5139283 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5139289 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5139297 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5139325 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5139345 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5139365 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5139370 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5139374 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5139377 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5139379 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5139383 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5139406 2021.01.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5135254 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5135272 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5135309 2021.01.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 40 5135350 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5135351 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5135365 2021.01.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5135366 2021.01.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5135367 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5135382 2021.01.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 25 5135383 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5135384 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5135390 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5135391 2021.01.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5135392 2021.01.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5135423 2021.01.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5135427 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5135429 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5135433 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5135458 2021.01.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 20 5135461 2021.01.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 5135465 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5135467 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5135468 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 29 5135520 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5135545 2021.01.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 5135548 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5135563 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 5135565 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5135567 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5135569 2021.01.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 23 5136618 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5120910 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5097320 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5097322 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5097326 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5097329 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5097334 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5097337 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5097339 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 5097341 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5097342 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5097361 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5097461 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5097290 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5097292 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5097295 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5097297 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5097300 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5097301 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 5069881 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5069882 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5069885 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5069886 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5069907 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5069937 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5069938 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5069941 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5069943 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5069963 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5069967 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5069969 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5069973 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5069975 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5069977 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5069979 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5069980 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5069981 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5069982 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5069991 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5069992 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5069995 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5069997 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5070000 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5070260 2021.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5070263 2021.01.10 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5070265 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5070280 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5070283 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5070286 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5070287 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5070290 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5070293 2021.01.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 5070295 2021.01.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5070317 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5070319 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5070321 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5070323 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5070324 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5070325 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5070332 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5070342 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5070352 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065047 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065049 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5065052 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5065054 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5065055 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5065068 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5065073 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5065077 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5065080 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5065081 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5065159 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5065160 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5065161 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065163 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5065197 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5065198 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5065199 2021.01.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5054992 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5054993 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5054994 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5054995 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5054996 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054997 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5054999 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5055000 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5049960 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5049961 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5049962 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5049963 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5049964 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5049965 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5047985 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5047988 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 5047992 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5047994 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5048018 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5048020 2021.01.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5048540 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5041155 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041157 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5041218 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5041219 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041221 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5041227 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041229 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5041231 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041383 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5041396 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5034155 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5034156 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5034157 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5034169 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5038287 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5038288 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5038289 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5038290 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5038291 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5038293 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5038294 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5038295 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5038296 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5038297 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5038298 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5038300 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038301 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5038302 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5038303 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5038304 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5038305 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5038323 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5038330 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 5038376 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026726 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026728 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026729 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5026730 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026735 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026927 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026928 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5026959 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5026975 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5026977 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5026986 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5027030 2021.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5027049 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5027058 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5027124 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5028386 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5031305 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5031329 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5031330 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5031331 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5031337 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5031338 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5031339 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5031340 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5031341 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5031342 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5031344 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5031347 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031350 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5031351 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5031425 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5031431 2021.01.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5031450 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5031487 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5031491 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031505 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5031506 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 5031509 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5031512 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5031525 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5031530 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5031551 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5031626 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031629 2021.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5031637 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 7 5031650 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5031652 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5031654 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031659 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031766 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5031768 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5031770 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031784 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5031831 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5031853 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5031870 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5031872 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031884 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5031885 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031886 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5031887 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5031888 2021.01.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5031894 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5031909 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5031916 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5031918 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5031921 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5031923 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5032002 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5032004 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5032006 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5033237 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5033239 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 5033257 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 5033267 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5033268 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5033271 2021.01.01 mapa