Pełna lista obserwacji drużyny

Karasu : Piotr Lewandowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099407 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5099406 2021.01.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5099405 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5099404 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 260 5099401 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5099403 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099399 2021.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5099402 2021.01.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5099398 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5099397 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099395 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5099396 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5099393 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5099392 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5099394 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5093309 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093308 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093307 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5093288 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093287 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093289 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5093292 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093286 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5093285 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093284 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093281 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093282 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093283 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093280 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5093279 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5093278 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5093277 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5093275 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5093276 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093302 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5093301 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093305 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093306 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5093300 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5093304 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5093299 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5093298 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5093297 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5093296 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5093303 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093293 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093295 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5093294 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5093291 2021.01.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5093290 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5087355 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5087354 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5087352 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087351 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5087353 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5087350 2021.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5087349 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5087345 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5087348 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5087344 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5087347 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087343 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5087342 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087341 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5087346 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5087340 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5087339 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5087338 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5087337 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5087336 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5087334 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5087335 2021.01.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5083866 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5083865 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083864 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5081906 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081908 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5081905 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5081907 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5081904 2021.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5081903 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5081902 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5081901 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5081898 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5081900 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5081899 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5081897 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5081896 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5081895 2021.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5081894 2021.01.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 5081893 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5081892 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5081890 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081891 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5081889 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 27 5081888 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5081887 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5081886 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081885 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081884 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5081883 2021.01.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5081881 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081882 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5081879 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5081878 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5081880 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081876 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081877 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5081875 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5081873 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5081874 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081872 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5081871 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5081870 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081869 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5081868 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5081867 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5081865 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5081866 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5081864 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5081862 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5081863 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5079128 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079127 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079126 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079125 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5079124 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5079143 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5079142 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079144 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5079141 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5079137 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5079140 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079136 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5079139 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5079138 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079135 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079133 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079134 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5079130 2021.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5079132 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079131 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5079129 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079175 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079176 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5079173 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5079174 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5079172 2021.01.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5079171 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079167 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079169 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5079166 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079160 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5079162 2021.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5079158 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5079157 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5079155 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079170 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5079154 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079165 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5079168 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079164 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079163 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5079161 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079159 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079156 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079152 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079151 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079149 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079153 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079150 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5079148 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5079147 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5079146 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5079145 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5079123 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079122 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5079121 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5079120 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5079119 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5079118 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5079116 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079113 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5079117 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5079114 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5079115 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5079112 2021.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5079110 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079111 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5079109 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5079108 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079105 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5079104 2021.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5079103 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079106 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079107 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5079102 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5079101 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5079099 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5079100 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5079098 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5079097 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079093 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5079095 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5079096 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079094 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5079092 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5078526 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5078527 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078525 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078524 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078570 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078571 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5078569 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078563 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5078562 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078575 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078557 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5078553 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5078555 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5078551 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078545 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5078546 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078543 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078533 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078540 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078532 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078567 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5078565 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078573 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078561 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078560 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078559 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078552 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078549 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078548 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078542 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078539 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078537 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078534 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078531 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078529 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078528 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078572 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078574 2021.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5078568 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5078566 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5078564 2021.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5078558 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5078556 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078554 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078550 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5078547 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5078541 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078544 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078538 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078535 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078536 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078530 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5078507 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078504 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078505 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078501 2021.01.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5078506 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078503 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078500 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078502 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078499 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078497 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078496 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078498 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078495 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078493 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5078494 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5078492 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078522 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078523 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078520 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078521 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5078519 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078518 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078517 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5078516 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078515 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078514 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078513 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078512 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078509 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5078511 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078510 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078508 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078490 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5078491 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078489 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078488 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078486 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5078487 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5078485 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078483 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078482 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078484 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078481 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078480 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5078479 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5078478 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5078477 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5078476 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5077951 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5077950 2021.01.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5077949 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5077947 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5077948 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5077946 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5077945 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074901 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5074918 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5074917 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5074915 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074916 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5074914 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5074913 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5074912 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5074911 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5074910 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074909 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5074908 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 5074906 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5074907 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074905 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074904 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5074903 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5074900 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5074898 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074897 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074896 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5074895 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5074893 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5074894 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074892 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074890 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074891 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5074887 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5074886 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074889 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5074885 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5074888 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5074884 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070936 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5070929 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5070934 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5070933 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5070935 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5070932 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070931 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5070928 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5070926 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5070927 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070930 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5070924 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070925 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 17 5070951 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5070952 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070950 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5070949 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 5070948 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070947 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5070946 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 38 5070945 2021.01.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5070944 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5070943 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 5070942 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5070941 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5070939 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070940 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5070938 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5070937 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5063417 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063414 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5063413 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5063416 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063415 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063411 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5063412 2021.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5063410 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5063409 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063408 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5063407 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063404 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063403 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063406 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063405 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063401 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063402 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5063400 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063398 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5063397 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5063399 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5063396 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5063395 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063394 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5063392 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063390 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063391 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5063393 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5063389 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5063388 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5063386 2021.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 5063387 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5063385 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5063384 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063383 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063382 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063381 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063380 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5063379 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5063378 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063377 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5063376 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 175 5063374 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5063373 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5063375 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063372 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5063370 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5063371 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 5063369 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5063368 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5063367 2021.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5063366 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5063363 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5063365 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5063364 2021.01.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5059691 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5059723 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5059720 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5059721 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059718 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5059715 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5059717 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5059713 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059708 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5059705 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059710 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5059707 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5059703 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059701 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059700 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059698 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5059694 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059689 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059690 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059688 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5059687 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059686 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5059684 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059682 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5059685 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059680 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059683 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059681 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5059678 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5059679 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 5059677 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5059676 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5059675 2021.01.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5059674 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5059673 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5059672 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059671 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5059670 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5059668 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059667 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059666 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5059669 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059665 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5059663 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5059664 2021.01.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5059662 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059661 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5059660 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059659 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059719 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059722 2021.01.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5059716 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059714 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5059712 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059711 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5059704 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5059709 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5059706 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5059702 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059699 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5059697 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059696 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5059693 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059695 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5059692 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5057398 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5057396 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5057399 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057397 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 5057395 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5053922 2021.01.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5053921 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5053920 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5053917 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5053919 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053918 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5040804 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5040805 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 5040802 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 5040803 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5034333 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5034335 2021.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5034334 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5034331 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034332 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5034330 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034329 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5034327 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034325 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5034328 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5034326 2021.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5031428 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5031430 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5031427 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5031429 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5031448 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031447 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031446 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031449 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5031445 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031444 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5031443 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 105 5031442 2021.01.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5031440 2021.01.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 31 5031439 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5031438 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5031441 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5031436 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5031435 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031434 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031433 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5028863 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028865 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5028864 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5028862 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5028861 2021.01.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5028859 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5028860 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5028858 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5028857 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5028889 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5028885 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5028881 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5028884 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5028882 2021.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5028877 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5028879 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5028876 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5028892 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5028873 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5028893 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5028872 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5028869 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5028891 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5028867 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5028866 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5028897 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5028890 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5028888 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 5028886 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5028887 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5028883 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5028896 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5028880 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5028878 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5028875 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5028874 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5028895 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5028894 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028871 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028870 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5028868 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5028856 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5028855 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5028854 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5028853 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5028852 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5028850 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 5028851 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028849 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028848 2021.01.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5028847 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5028846 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5028845 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5028844 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028843 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5028842 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028841 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5026798 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026797 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5026795 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5026794 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5026799 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026793 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026792 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5026791 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5026790 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5026796 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5026789 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5026788 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5026787 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5026786 2021.01.01 mapa