Pełna lista obserwacji drużyny

Karasu : Piotr Lewandowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5656704 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5656705 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5656702 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5656701 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5656700 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5656699 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5656698 2021.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5656697 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5656696 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5656695 2021.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5643587 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5643588 2021.05.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5643585 2021.05.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5637988 2021.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5637991 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5637992 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637990 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5637987 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5637986 2021.05.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5625342 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5625341 2021.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5625340 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5625338 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5626087 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5625339 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5625336 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625334 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5625333 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625329 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5625335 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5625327 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5625332 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5625331 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5625328 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5625326 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5625330 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5625325 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625324 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625322 2021.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5625323 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625321 2021.05.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5602319 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5602318 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5602317 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5591099 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5591100 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5591101 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5591098 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5591097 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5591096 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5591094 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5591095 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5591093 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5591090 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5591091 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5591092 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5591089 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5591087 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5591088 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5591086 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5591085 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5591084 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5591083 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591082 2021.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5577855 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5577854 2021.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5577856 2021.05.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5562921 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5562922 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5562919 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5562920 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5562918 2021.05.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5562917 2021.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5544106 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5544105 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5544104 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5544103 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5544102 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5541074 2021.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5541078 2021.04.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5541073 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5541076 2021.04.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5541071 2021.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5541075 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5541077 2021.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5541072 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5541069 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5541061 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5541064 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5541068 2021.04.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5541065 2021.04.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5541062 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5541056 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5541067 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5541058 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5541055 2021.04.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5541054 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5541057 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5541066 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5541053 2021.04.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5541063 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5534553 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5534554 2021.04.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5534552 2021.04.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 5512846 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5512842 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5512837 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5512836 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5512845 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5512844 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5512832 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512838 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5512840 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5512833 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5512839 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5512847 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5512834 2021.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5512835 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5512831 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512848 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512824 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5512827 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5512825 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5512828 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5512823 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5512826 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5512830 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5512849 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5512821 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5512829 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5513795 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5512822 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5512820 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5497985 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5497984 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5497982 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5497983 2021.04.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5493802 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5493803 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5493801 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5493800 2021.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5493796 2021.04.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5493795 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5493797 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5493798 2021.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5493794 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5493793 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5493799 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5493792 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5493789 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5493787 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5493786 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5493788 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5493785 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5480566 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5480564 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5480563 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5480562 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5480561 2021.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5480559 2021.04.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5480557 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480554 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5480555 2021.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5476487 2021.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5449275 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5449274 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5449273 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5449272 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5449270 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5449271 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5449269 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5449265 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5449268 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5449267 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5449264 2021.04.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5449263 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5449266 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5449262 2021.04.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5449260 2021.04.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5449257 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5449258 2021.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5449259 2021.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5449261 2021.04.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5446774 2021.04.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5446773 2021.04.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 46 5446772 2021.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5427275 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5427274 2021.04.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5427273 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5427276 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5427272 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5427270 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5427271 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5427277 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5427278 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5427269 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5411195 2021.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5411198 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5411194 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5411196 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5411192 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5411197 2021.04.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5411189 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5411188 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5411186 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5411190 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5411183 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5411184 2021.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5411185 2021.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5402852 2021.04.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5399619 2021.04.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5399618 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5399617 2021.04.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5399621 2021.04.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5399616 2021.04.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5399620 2021.04.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5399614 2021.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5390109 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5390108 2021.04.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5390107 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5388021 2021.04.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5388019 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5388020 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5388022 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5388023 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5385814 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5385813 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5385812 2021.04.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5385811 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5377348 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5377347 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5365480 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5365479 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5362165 2021.03.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5354556 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5354560 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5354553 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5354558 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5354557 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 5354559 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5354554 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5354550 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5354551 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5354547 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5354548 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5354552 2021.03.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5354546 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5334245 2021.03.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5334244 2021.03.25 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5328416 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5328413 2021.03.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5328414 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5328415 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5328412 2021.03.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5328411 2021.03.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5328410 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5328408 2021.03.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5328407 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5328406 2021.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5328404 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5328405 2021.03.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5328403 2021.03.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5325610 2021.03.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5325607 2021.03.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5325605 2021.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 5325604 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5325608 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5325603 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5325606 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5325602 2021.03.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5325601 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5318677 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5318676 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5318675 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5318674 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5318673 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5318672 2021.03.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5318671 2021.03.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5318670 2021.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5318669 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5318668 2021.03.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5318667 2021.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5318666 2021.03.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5318665 2021.03.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5307698 2021.03.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5307699 2021.03.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5306284 2021.03.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5306283 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5300951 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5300950 2021.03.17 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5300949 2021.03.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5300948 2021.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5279212 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5279211 2021.03.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5279207 2021.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5279209 2021.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5279208 2021.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5279210 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5279205 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5279206 2021.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5279203 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5279202 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5279204 2021.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5274673 2021.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5266821 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266820 2021.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5266819 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266817 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5266818 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266815 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266813 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266814 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5266812 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5260348 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5260347 2021.03.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5260346 2021.03.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5260345 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5260344 2021.03.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5251448 2021.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5251447 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5251445 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5251444 2021.03.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5251446 2021.03.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5247233 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5247232 2021.03.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5247231 2021.03.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5247229 2021.03.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5247228 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5247230 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5247227 2021.03.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5244073 2021.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5242161 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5242159 2021.03.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5242147 2021.03.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5242146 2021.03.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5242145 2021.03.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5242144 2021.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5242142 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5242141 2021.03.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5242143 2021.03.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5239505 2021.03.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5237105 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5237104 2021.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5223539 2021.02.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5223538 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5223537 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5223536 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5223535 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5223533 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5223534 2021.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5223532 2021.02.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5223529 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5223531 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5223530 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5223526 2021.02.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5223527 2021.02.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5223524 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5223525 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5223528 2021.02.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5223522 2021.02.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5223523 2021.02.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5223521 2021.02.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5218312 2021.02.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5218309 2021.02.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5218311 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5218314 2021.02.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5218310 2021.02.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5218308 2021.02.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5208570 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 150 5208573 2021.02.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5208578 2021.02.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 55 5208584 2021.02.21 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 5208587 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5208589 2021.02.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 5208590 2021.02.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5208593 2021.02.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5208603 2021.02.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5208604 2021.02.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 5208605 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5208607 2021.02.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5208608 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5208511 2021.02.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 5208517 2021.02.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5208519 2021.02.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5208520 2021.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5208530 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5208532 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5208533 2021.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5208534 2021.02.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5208535 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5208536 2021.02.20 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 5208544 2021.02.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5208546 2021.02.20 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 5208549 2021.02.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5208557 2021.02.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5182728 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5182727 2021.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5182726 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5182725 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5182724 2021.02.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5182723 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5182722 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5182721 2021.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5182720 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5182719 2021.02.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5182718 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5182717 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5182716 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5182715 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5182714 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182713 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5182712 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5182711 2021.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5182710 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182709 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5182708 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5182707 2021.02.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5182706 2021.02.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5182705 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5182704 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5182703 2021.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5182702 2021.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5167011 2021.02.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5167009 2021.02.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5167008 2021.02.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 75 5167007 2021.02.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 5167005 2021.02.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5167002 2021.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 53 5167001 2021.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5167000 2021.02.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5166999 2021.02.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5166998 2021.02.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5167019 2021.02.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5167021 2021.02.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5167018 2021.02.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5167020 2021.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5167017 2021.02.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5167023 2021.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5167016 2021.02.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5167022 2021.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5167012 2021.02.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5167014 2021.02.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5167015 2021.02.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5167013 2021.02.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5167010 2021.02.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5167006 2021.02.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5167004 2021.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5167003 2021.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5164806 2021.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5164805 2021.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5164804 2021.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5164803 2021.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5164802 2021.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 165 5164801 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5164800 2021.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5164799 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 5164798 2021.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5164797 2021.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5150719 2021.02.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 225 5150718 2021.02.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5150715 2021.02.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5150716 2021.02.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5150713 2021.02.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5150712 2021.02.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5150711 2021.02.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5150710 2021.02.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5150709 2021.02.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5150706 2021.02.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5150708 2021.02.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5150705 2021.02.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5150707 2021.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5143203 2021.02.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5143204 2021.02.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5143205 2021.02.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5137320 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5137319 2021.01.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5137318 2021.01.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5124151 2021.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5124149 2021.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5124150 2021.01.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5122611 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 5122610 2021.01.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5122612 2021.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5122609 2021.01.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5119392 2021.01.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5119391 2021.01.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5119388 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5119390 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5119389 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5119408 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5119407 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5119406 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5119405 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5119404 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5119403 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119402 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5119401 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5119400 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119399 2021.01.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5119398 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5119397 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5119396 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5119395 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5119394 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5119393 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5119424 2021.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5119423 2021.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5119422 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5119421 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5119420 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5119419 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5119418 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5119417 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5119416 2021.01.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5119415 2021.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5119414 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5119413 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5119412 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5119411 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5119410 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5119409 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5119387 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5119386 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5119385 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 5119384 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5119383 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5119382 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5119381 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 5119380 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5119379 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5119378 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5119377 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5119376 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5119375 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5119374 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5119373 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5119372 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5119371 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5119370 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5119369 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5119368 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5119367 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5119366 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5119365 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5119364 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5119363 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5119362 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119361 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5119360 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5119359 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5119357 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5119358 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5119356 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5112055 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5112052 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5112053 2021.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5112054 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5112050 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5112051 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5112048 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5112049 2021.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5112047 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5112045 2021.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5112046 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5112070 2021.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5112071 2021.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5112069 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5112067 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5112068 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5112066 2021.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5112065 2021.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5112063 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 5112064 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5112062 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5112061 2021.01.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5112060 2021.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5112057 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5112058 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5112059 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5112056 2021.01.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5109402 2021.01.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5106975 2021.01.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5103433 2021.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 35 5103432 2021.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5103431 2021.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5103430 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103429 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5103428 2021.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5103427 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5103425 2021.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5103426 2021.01.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5103448 2021.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5103446 2021.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 5103447 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103444 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5103445 2021.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5103449 2021.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5103443 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5103442 2021.01.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5103441 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5103440 2021.01.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5103439 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5103438 2021.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5103436 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5103435 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5103434 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5103437 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5103423 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5103424 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5103422 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5103420 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5103421 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5103419 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5103417 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103418 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103415 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5103416 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5103414 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5103413 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5103412 2021.01.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5103411 2021.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5103410 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5103409 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5103408 2021.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5103406 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5103404 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5103407 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5103405 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5103403 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5103402 2021.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5103400 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103399 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5103401 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5103398 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5103397 2021.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5103396 2021.01.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5103394 2021.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5103395 2021.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5103393 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099407 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5099406 2021.01.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5099405 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5099404 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 260 5099401 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5099403 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099399 2021.01.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5099400 2021.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5099402 2021.01.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5099398 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5099397 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5099395 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5099396 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5099393 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5099392 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5099394 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5093309 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093308 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093307 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5093288 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093287 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093289 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5093292 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093286 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5093285 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093284 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093281 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093282 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093283 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093280 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5093279 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5093278 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5093277 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5093275 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5093276 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5093302 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5093301 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093305 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093306 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5093300 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5093304 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5093299 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5093298 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5093297 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5093296 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5093303 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093293 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093295 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5093294 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5093291 2021.01.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5093290 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5087355 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5087354 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5087352 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087351 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5087353 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5087350 2021.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5087349 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5087345 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5087348 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5087344 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5087347 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087343 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5087342 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087341 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5087346 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5087340 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5087339 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5087338 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5087337 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5087336 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5087334 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5087335 2021.01.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5087333 2021.01.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5083866 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5083865 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083864 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5081906 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081908 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5081905 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5081907 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5081904 2021.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5081903 2021.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5081902 2021.01.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5081901 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5081898 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5081900 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5081899 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5081897 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5081896 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5081895 2021.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5081894 2021.01.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 5081893 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5081892 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5081890 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081891 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5081889 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 27 5081888 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5081887 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5081886 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081885 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081884 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5081883 2021.01.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5081881 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081882 2021.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5081879 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5081878 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5081880 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081876 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081877 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5081875 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5081873 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5081874 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081872 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5081871 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5081870 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081869 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5081868 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5081867 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5081865 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5081866 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5081864 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5081862 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5081863 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5079128 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079127 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079126 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079125 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5079124 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5079143 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5079142 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079144 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5079141 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5079137 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5079140 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079136 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5079139 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5079138 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079135 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079133 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079134 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5079130 2021.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5079132 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079131 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5079129 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079175 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079176 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5079173 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5079174 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5079172 2021.01.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5079171 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079167 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079169 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5079166 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079160 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5079162 2021.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5079158 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5079157 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5079155 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079170 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5079154 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079165 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5079168 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079164 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079163 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5079161 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5079159 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079156 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079152 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079151 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5079149 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5079153 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079150 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5079148 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5079147 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5079146 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5079145 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5079123 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079122 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5079121 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5079120 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5079119 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5079118 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5079116 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079113 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5079117 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5079114 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5079115 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5079112 2021.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5079110 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079111 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5079109 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5079108 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5079105 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5079104 2021.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5079103 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5079106 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079107 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5079102 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5079101 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5079099 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5079100 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5079098 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5079097 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5079093 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5079095 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5079096 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079094 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5079092 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5078526 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5078527 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078525 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078524 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078570 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078571 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5078569 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078563 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5078562 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078575 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078557 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5078553 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5078555 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5078551 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078545 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5078546 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078543 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078533 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078540 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078532 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078567 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5078565 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078573 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078561 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078560 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078559 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078552 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078549 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078548 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078542 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078539 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078537 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078534 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078531 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078529 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078528 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078572 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078574 2021.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5078568 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5078566 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5078564 2021.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5078558 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5078556 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078554 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5078550 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5078547 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5078541 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078544 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078538 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078535 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078536 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078530 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5078507 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078504 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078505 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078501 2021.01.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5078506 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078503 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078500 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078502 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078499 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078497 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078496 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078498 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078495 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078493 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5078494 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5078492 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078522 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078523 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078520 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078521 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5078519 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078518 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078517 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5078516 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078515 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078514 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078513 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078512 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078509 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5078511 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078510 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078508 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078490 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5078491 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078489 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078488 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5078486 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5078487 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5078485 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5078483 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5078482 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078484 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5078481 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5078480 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5078479 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5078478 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5078477 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5078476 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5077951 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5077950 2021.01.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5077949 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5077947 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5077948 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5077946 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5077945 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5074901 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5074918 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5074917 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5074915 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074916 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5074914 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5074913 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5074912 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5074911 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5074910 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074909 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5074908 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 5074906 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5074907 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074905 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5074904 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5074903 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5074900 2021.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5074898 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074897 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074896 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5074895 2021.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5074893 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5074894 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074892 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074890 2021.01.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5074891 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5074887 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5074886 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074889 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5074885 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5074888 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5074884 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070936 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5070929 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5070934 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5070933 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5070935 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5070932 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070931 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5070928 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5070926 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5070927 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070930 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5070924 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070925 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 17 5070951 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5070952 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070950 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5070949 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 5070948 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070947 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5070946 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 38 5070945 2021.01.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5070944 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5070943 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 5070942 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5070941 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5070939 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070940 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5070938 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5070937 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5063417 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063414 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5063413 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5063416 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063415 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063411 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5063412 2021.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5063410 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5063409 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063408 2021.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5063407 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063404 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063403 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063406 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063405 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5063401 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063402 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5063400 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063398 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5063397 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5063399 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5063396 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5063395 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063394 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5063392 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063390 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063391 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5063393 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5063389 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5063388 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5063386 2021.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 5063387 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5063385 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5063384 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063383 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063382 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063381 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063380 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5063379 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5063378 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063377 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5063376 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 175 5063374 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5063373 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5063375 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063372 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5063370 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5063371 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 5063369 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5063368 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5063367 2021.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5063366 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5063363 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5063365 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5063364 2021.01.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5059691 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5059723 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5059720 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5059721 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059718 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5059715 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5059717 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5059713 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059708 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5059705 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059710 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5059707 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5059703 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059701 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059700 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059698 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5059694 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059689 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059690 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059688 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5059687 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059686 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5059684 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059682 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5059685 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5059680 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5059683 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5059681 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5059678 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5059679 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 5059677 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5059676 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5059675 2021.01.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5059674 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5059673 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5059672 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059671 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5059670 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5059668 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059667 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059666 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5059669 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059665 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5059663 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5059664 2021.01.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5059662 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059661 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5059660 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059659 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059719 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5059722 2021.01.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5059716 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059714 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5059712 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059711 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5059704 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5059709 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5059706 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5059702 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059699 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5059697 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059696 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5059693 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059695 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5059692 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5057398 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5057396 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5057399 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057397 2021.01.07 mapa