Pełna lista obserwacji drużyny

Maria Madej : Maria Madej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5631917 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5631918 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5631919 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5631920 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5631921 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5631922 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5631923 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5631924 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5631948 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5631949 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5631950 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631951 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5631952 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5631953 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5631954 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631995 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5625629 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625630 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5625631 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5625632 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5625633 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5625634 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5625635 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5625636 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5625704 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5625705 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5625706 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5625707 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5625708 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5625709 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5625710 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5625711 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5625712 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625713 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5625714 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5625715 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5625716 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5625717 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5621754 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5621755 2021.05.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5621756 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621757 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5621758 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621759 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621760 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5621761 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5621762 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621763 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621764 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5621765 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5621766 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5621767 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5621768 2021.05.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5621769 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5621770 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5621771 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621772 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621773 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621774 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5621803 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5621804 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621805 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5621806 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5621807 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621821 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5621822 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5621823 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5621824 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621825 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621826 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5621827 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5604235 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5604236 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5604237 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5604238 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5604239 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5604240 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5604241 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5604242 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604243 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5604244 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5604245 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5604246 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5604247 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5604248 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5604249 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5604250 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5604345 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5604346 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5604347 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5604348 2021.05.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5604349 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5604350 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5604351 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5604352 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5604353 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604354 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5581420 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5581421 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5581422 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5581423 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5581424 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5581450 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5581451 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5581452 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581453 2021.05.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5581454 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5581456 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5581457 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5581458 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5581459 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5581460 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5581461 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5559849 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5559850 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5559851 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5559852 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5559853 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5559854 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5559855 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5559856 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5559857 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559914 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5559915 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5559916 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5559917 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5559918 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5559919 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5559920 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5560036 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5560723 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5560724 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5555553 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5555554 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5555555 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5555556 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5555557 2021.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5555558 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5555559 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5555560 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5555561 2021.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5555562 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5555563 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5555564 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5555565 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5555566 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5555567 2021.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5555634 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5555635 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5555636 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5555637 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5555638 2021.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5555639 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5556564 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5556567 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5547975 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5547976 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5547977 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5547978 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547979 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5547980 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5547981 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5547982 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5547983 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5547984 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5547985 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5547986 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547987 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5547988 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5547989 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5547990 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5547991 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5547992 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532581 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5532582 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5532583 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5532584 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5532585 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5532586 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5532587 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5532588 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5532589 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532590 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5532591 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5532592 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5532593 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532594 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5532595 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5532640 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5532641 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5532642 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5532643 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5532644 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5532645 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5532646 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5532647 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5532648 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5527479 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5527480 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5527481 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5527482 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5527483 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5527484 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5527485 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5527486 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5527487 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5527488 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527489 2021.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5527490 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5527491 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5527493 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5527494 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5527495 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5527511 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5527512 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5527513 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5527514 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5527515 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5527516 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5527517 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5521821 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5521822 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5521823 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5521824 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5521825 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5521826 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5521827 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5521828 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5521829 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5521830 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5521831 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5521832 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5516783 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5516784 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5516785 2021.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5516787 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5516788 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5516789 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5516790 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5516791 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5516792 2021.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5516793 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5516794 2021.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5516795 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5506810 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5506811 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5506812 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5506813 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5506814 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5506815 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5506816 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5506817 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5506818 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5506819 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5506830 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5506831 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5506832 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5506833 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5506834 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5506835 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5506869 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5506870 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5506871 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5506872 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5506873 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5506874 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5506875 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5506876 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5506877 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5506878 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5508816 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5503863 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5503864 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5503865 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5503866 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5503867 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5503868 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5503869 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5503870 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5503871 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5503872 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5503873 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5503883 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5503884 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5503885 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5503886 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5503887 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5503888 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5503889 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5503908 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5503909 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5503910 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5503911 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5503912 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5503913 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5503914 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5503915 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5503916 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5503924 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5503925 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5503926 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5503927 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5503928 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5503929 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5484619 2021.04.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5484620 2021.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5484621 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5484622 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5484623 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5484624 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5484625 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5484626 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5484627 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5484628 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5484679 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5484680 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5484681 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5484682 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5484683 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5484684 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5484685 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5484686 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5484687 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5484688 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5484689 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5479848 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5479849 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5479850 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5479851 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5479852 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5479853 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5479854 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5479855 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5479856 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5479857 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5479858 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5479859 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5479908 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5479909 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5479910 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5479911 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5479912 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5479913 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5479914 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5479915 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5476642 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5476643 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5476644 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5476645 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5476646 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5476647 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5476648 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476649 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5476650 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5476706 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5476707 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5476708 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5476709 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5476710 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5476711 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5476712 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5476713 2021.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5476714 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5464124 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5464125 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5464126 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5464127 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464128 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5464129 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5464130 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464131 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5464132 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5464133 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464201 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5464202 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5464203 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5464204 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5464205 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464206 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464207 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5464246 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5464247 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5464248 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5464249 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5464250 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464251 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5464252 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5464253 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5464254 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5457889 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5457890 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5457891 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5457892 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5457893 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5457894 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5457895 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5457896 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5457897 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457898 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5457932 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5457933 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5457934 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5457935 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5457936 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5449633 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5449634 2021.04.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5449635 2021.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5449636 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5449637 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5449638 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5449639 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5449640 2021.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5449641 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5449645 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5449646 2021.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5449647 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5449648 2021.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5449649 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5449650 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5449651 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5449652 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5449653 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5449654 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5449655 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449656 2021.04.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 5449951 2021.04.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5437565 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5437566 2021.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5437567 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5437568 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5437569 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5437570 2021.04.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5437571 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5437572 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5437573 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5437574 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5437575 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5437576 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5437591 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5437592 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5437593 2021.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5437594 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5437595 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5437596 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5416118 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5416119 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5416120 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5416121 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416122 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5416123 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5416195 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416196 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5416197 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5416198 2021.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5416199 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416200 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5416201 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5416202 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5416203 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5416204 2021.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5416205 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5416206 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416207 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5416208 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5416325 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416326 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416327 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5416328 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5416329 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5416330 2021.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5416331 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416332 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5416333 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5410056 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5410057 2021.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5410058 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5410059 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5410060 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5410061 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5410062 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5410063 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5410064 2021.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5410065 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5410066 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5410067 2021.04.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5410068 2021.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5410069 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5410070 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5410072 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5410073 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5410074 2021.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5410075 2021.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5410076 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5410077 2021.04.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5410078 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5410079 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5390220 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5390221 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5390222 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5390223 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5390224 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5390225 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5390226 2021.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5390227 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5390228 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5390229 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5390230 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5390231 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5390232 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5390233 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5390234 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5390235 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5379830 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5379831 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5379832 2021.04.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5379833 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5379834 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5379835 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5379836 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5379837 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5379838 2021.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5379839 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5366151 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5366152 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5366153 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5366154 2021.03.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5366155 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5366156 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5366157 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5366158 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5366159 2021.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5366160 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5366282 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5366283 2021.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5366284 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5366285 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5366286 2021.03.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5366287 2021.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5366288 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5366289 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5343304 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5343305 2021.03.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5343306 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5343307 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5343308 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5343309 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5343310 2021.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5343311 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5343312 2021.03.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5343313 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5343314 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5336373 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5336374 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5336375 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5336376 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5336377 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5336378 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5336379 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5336380 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5336381 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5336382 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5336383 2021.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5336384 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5336385 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5336386 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5336389 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5336390 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5336391 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5336392 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5336393 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5327881 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5327882 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5327883 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5327884 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5327885 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5327886 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5327887 2021.03.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5327888 2021.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5327889 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5327890 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327891 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5327892 2021.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5327893 2021.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5318612 2021.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5318613 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5318614 2021.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5318615 2021.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5318616 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5318617 2021.03.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 5318618 2021.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5318619 2021.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5318620 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5318630 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5318631 2021.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5318632 2021.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5318633 2021.03.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5318634 2021.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5318635 2021.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5318636 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5318637 2021.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5318638 2021.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5318639 2021.03.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5318640 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5318641 2021.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5318642 2021.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5318643 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5318644 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5318645 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5296845 2021.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5296846 2021.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5296847 2021.03.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5296848 2021.03.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5296849 2021.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5296850 2021.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5296851 2021.03.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5296852 2021.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5296853 2021.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5296854 2021.03.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5296855 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5296862 2021.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5296863 2021.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5296864 2021.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5296865 2021.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5296866 2021.03.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5296867 2021.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5286547 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5286548 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5286549 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5286550 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5286551 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5286552 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5286553 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5286554 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5286555 2021.03.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5286567 2021.03.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5286568 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5286569 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5286570 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5286571 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5286572 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5286573 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5286574 2021.03.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5286575 2021.03.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5286603 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5286604 2021.03.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5286605 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5286606 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5286607 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5286608 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5282911 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5282912 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5282913 2021.03.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5282914 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5282915 2021.03.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5282916 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5282917 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5282918 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5282919 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5282926 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5282927 2021.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5282928 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5282929 2021.03.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5275728 2021.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5275729 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5275730 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5275731 2021.03.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5275732 2021.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5275733 2021.03.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5275734 2021.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5275735 2021.03.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5275736 2021.03.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5275737 2021.03.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5275738 2021.03.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5275739 2021.03.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5275740 2021.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5275741 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5272246 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5272247 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5272248 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5272250 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5272251 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5272252 2021.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5272253 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5272254 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5272255 2021.03.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5272256 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5272270 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5272271 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5272272 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5272273 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5272274 2021.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5272275 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5272276 2021.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5249043 2021.03.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5249044 2021.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5249045 2021.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5249046 2021.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5249047 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5249048 2021.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5249049 2021.03.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5249050 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5249051 2021.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5249052 2021.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5245434 2021.03.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5245435 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5245436 2021.03.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5245437 2021.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5245438 2021.03.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5245439 2021.03.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5245440 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5245441 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5245442 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5245443 2021.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5245444 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5245445 2021.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5243172 2021.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5243173 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5243174 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5243175 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5243176 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5243177 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5243178 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5243179 2021.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5243189 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5243190 2021.03.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5243191 2021.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5243192 2021.03.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5243193 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5243194 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5236859 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5236860 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5236861 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5236862 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5236863 2021.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5236864 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5236865 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5236866 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5236867 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5236868 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5236869 2021.02.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5236870 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5236871 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5236872 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5225185 2021.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5225186 2021.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5225187 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5225188 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5225189 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5225190 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5225191 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5225192 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5225193 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5225194 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5225195 2021.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5225207 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5225208 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5225209 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5225210 2021.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5225211 2021.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5225212 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5225213 2021.02.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5225214 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5218290 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5218291 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5218292 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5218293 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5218294 2021.02.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 5218295 2021.02.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5218296 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5218297 2021.02.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5218298 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5218299 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5218300 2021.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5218301 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5218302 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5218317 2021.02.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5218318 2021.02.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5218319 2021.02.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5218320 2021.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5218321 2021.02.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5218322 2021.02.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5218323 2021.02.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5218324 2021.02.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5218325 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5218327 2021.02.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5218328 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5218329 2021.02.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5218330 2021.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5218331 2021.02.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5218332 2021.02.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5213617 2021.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5213618 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5213619 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5213620 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5213621 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5213622 2021.02.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5213623 2021.02.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5213624 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5213625 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5213626 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5213627 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5213628 2021.02.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5213629 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5213630 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5213634 2021.02.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5213635 2021.02.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5213636 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5213637 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5210501 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5210502 2021.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5210503 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5210504 2021.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5210505 2021.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5210506 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5210507 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5210508 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5210509 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5210510 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5210511 2021.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5210512 2021.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5210513 2021.02.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5210514 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5206565 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5206566 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5206567 2021.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5206568 2021.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5206569 2021.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5206570 2021.02.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5206571 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5206572 2021.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5206573 2021.02.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5206574 2021.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5206575 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5206576 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5206577 2021.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5206578 2021.02.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5206579 2021.02.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5206580 2021.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5200115 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5200116 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5200117 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200118 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5200119 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5200120 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5200121 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5200122 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5200123 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5200169 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5200170 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5200171 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5200172 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5200173 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5200174 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5200175 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5200177 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5200178 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5192385 2021.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5192386 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5192387 2021.02.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5192388 2021.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5192389 2021.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5192390 2021.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5192391 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5192392 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5192393 2021.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5192394 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5192395 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5192396 2021.02.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5192397 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5192398 2021.02.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5192399 2021.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5192400 2021.02.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5192401 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5192402 2021.02.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5185161 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5185162 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5185163 2021.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5185164 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5185165 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5185166 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5185167 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5185168 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5185169 2021.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5185170 2021.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5185171 2021.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5185172 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5177346 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5177347 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5177348 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5177349 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5177350 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5177351 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177352 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5177353 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5177354 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5177356 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5177357 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5177358 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5171079 2021.02.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5171080 2021.02.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5171081 2021.02.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5171082 2021.02.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5171083 2021.02.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5171084 2021.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5171085 2021.02.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5171086 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5171087 2021.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5171088 2021.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5171089 2021.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5171090 2021.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5171091 2021.02.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5171092 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5164876 2021.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5164877 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5164878 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5164879 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5164880 2021.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5164881 2021.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5164882 2021.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5164883 2021.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5164884 2021.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5164885 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5164886 2021.02.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5164887 2021.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5155748 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5155749 2021.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5155750 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5155751 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5155752 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5155753 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5155754 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5155755 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5155756 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5155760 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5155761 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5155762 2021.02.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5155763 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5155764 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5155765 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5153400 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5153401 2021.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5153402 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5153403 2021.02.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5153404 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5153405 2021.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5153414 2021.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5153415 2021.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5153416 2021.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5153417 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5153418 2021.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5153419 2021.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5153420 2021.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5153421 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5153422 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5153423 2021.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5153424 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5149000 2021.02.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5149001 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5149002 2021.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5149003 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5149004 2021.02.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5149005 2021.02.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5149006 2021.02.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5149007 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5149008 2021.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5149009 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5149010 2021.02.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5149011 2021.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5139789 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5139790 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5139791 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5139792 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5139793 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5139794 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5139795 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5139796 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5139822 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5139823 2021.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5139824 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5139825 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5139826 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5139827 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5139828 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5139829 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5139830 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5133625 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 5133626 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5133627 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5133628 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5133629 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5133630 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5133633 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5133634 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5133635 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5133636 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5133637 2021.01.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5130886 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5130887 2021.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5130888 2021.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5130889 2021.01.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5130890 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5130891 2021.01.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5130892 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5130893 2021.01.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5130894 2021.01.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5130895 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5130896 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5130922 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5130923 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5130924 2021.01.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5130925 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5128428 2021.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5128429 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5128430 2021.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5128431 2021.01.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5128432 2021.01.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5128433 2021.01.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5128457 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5128458 2021.01.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5128459 2021.01.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5128460 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5128461 2021.01.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5128462 2021.01.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5128463 2021.01.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5123087 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5123088 2021.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5123089 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5123090 2021.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5123091 2021.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5123092 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5117909 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5117910 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5117911 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5117912 2021.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5117913 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5117924 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5117925 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5117926 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5117927 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5117928 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5117929 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5110988 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5110989 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5110990 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5110991 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5110992 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5110993 2021.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5110994 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5110995 2021.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5111001 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5111002 2021.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5111003 2021.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5111004 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5111005 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5108294 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5108295 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5108296 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5108297 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5108298 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5108299 2021.01.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5108306 2021.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5108307 2021.01.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5108308 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5108309 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5108310 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5108311 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5108312 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5108440 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5108441 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5108442 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5100206 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5100207 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5100208 2021.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5100209 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5100210 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5100211 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5100212 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5100213 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5100226 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5100227 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5100228 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5100229 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5100230 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5094619 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5094620 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5094621 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5094622 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5094666 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5094667 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5094668 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5094669 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5094670 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5081194 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5081195 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5081196 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5081197 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5081198 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081199 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5081227 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5081228 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5081229 2021.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5081230 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5081231 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5081232 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5081233 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5077522 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5077523 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5077524 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5077525 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5077526 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5077527 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5077528 2021.01.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5077529 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5077530 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5077531 2021.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5077532 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5077533 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5077534 2021.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5073757 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5073758 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073759 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5073760 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5073763 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5073764 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5073765 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5073766 2021.01.11