Pełna lista obserwacji drużyny

Maria Madej : Maria Madej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5100207 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5100206 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5100230 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5100208 2021.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5100209 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5100210 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5100211 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5100212 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5100229 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5100228 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5100227 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5100226 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5100213 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5094619 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5094620 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5094621 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5094622 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5094666 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5094667 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5094668 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5094669 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5094670 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5081233 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5081197 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5081196 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5081195 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5081194 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5081198 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081199 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5081227 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5081228 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5081229 2021.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5081230 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5081231 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5081232 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5077527 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5077526 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5077525 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5077524 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5077522 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5077528 2021.01.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5077529 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5077523 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5077534 2021.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5077533 2021.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5077532 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5077531 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5077530 2021.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5073764 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5073763 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5073760 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073759 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5073758 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5073757 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5073765 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5073766 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5073965 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5073964 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5073963 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5073962 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5073961 2021.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5073767 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5069169 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5069119 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5069120 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5069118 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5069117 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5069116 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5069170 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5069171 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5069177 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5069176 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5069175 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5069174 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5069173 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5069172 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5064777 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5064778 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5064779 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5064780 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5064781 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5064782 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5064783 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5064794 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5064795 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5064796 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5064797 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5061261 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5061262 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5061263 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5061264 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5061265 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5061266 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5061267 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5061253 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5061252 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5061240 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5061241 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5061242 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5061243 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5061244 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5061245 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5061246 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5061251 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5061250 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5061249 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5061248 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5061247 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5055039 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5055038 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5055037 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5055036 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5055035 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5055034 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5055033 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5055032 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055044 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5055040 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5055045 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5055053 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5055052 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5055051 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5055050 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5055049 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5055048 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5055047 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5055046 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5046237 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5046236 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5046235 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5046234 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5046233 2021.01.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5046232 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5046231 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5046238 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5046239 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5046240 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5046275 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5046274 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5046273 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5046272 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5046271 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5046242 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5046241 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5042240 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5042241 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5042242 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5042243 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5042244 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5042245 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5042246 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5042256 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5042297 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5042298 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5042299 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5039620 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5039619 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039618 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5039617 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5039616 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5039615 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5039614 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5039613 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5039646 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5039647 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5039655 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5039654 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5039653 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5039652 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5039651 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5039650 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5039649 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5039648 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5029729 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5029728 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5029727 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5029726 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029725 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5029724 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5029723 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5029730 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5029731 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5029732 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5029722 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5029734 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5029735 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5029736 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5029737 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5029738 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5029733 2021.01.01 mapa