Pełna lista obserwacji drużyny

Maria Madej : Maria Madej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6058269 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6058270 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6058271 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6058272 2021.09.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6058273 2021.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6058274 2021.09.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6058275 2021.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6058276 2021.09.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6058277 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6058278 2021.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6032249 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6032250 2021.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6032251 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6032252 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 6032253 2021.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6032254 2021.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6032255 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6032256 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6032257 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6032258 2021.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6032259 2021.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6032260 2021.09.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6026635 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026636 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6026637 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6026638 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6026639 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6026640 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6026641 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6026642 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6026643 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6026708 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026709 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6026710 2021.09.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6026711 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5960580 2021.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5960581 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5960582 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5960583 2021.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5960584 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5960585 2021.08.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5960586 2021.08.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5960587 2021.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5960588 2021.08.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5960589 2021.08.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5960590 2021.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5960591 2021.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5960592 2021.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5960593 2021.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5960594 2021.08.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5960595 2021.08.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5960596 2021.08.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5942164 2021.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5942165 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5942166 2021.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5942167 2021.08.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5942168 2021.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5942169 2021.08.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5942170 2021.08.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5942171 2021.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5942172 2021.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5942173 2021.08.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5942174 2021.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5942175 2021.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5942176 2021.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5942177 2021.08.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5942178 2021.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5942179 2021.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5942180 2021.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5942181 2021.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5934046 2021.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5934047 2021.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5934048 2021.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5934049 2021.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5934050 2021.07.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5934051 2021.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5934052 2021.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5934053 2021.07.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5934054 2021.07.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5934055 2021.07.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5934056 2021.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5934057 2021.07.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5934058 2021.07.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5934059 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5934060 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5934061 2021.07.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5934062 2021.07.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5934063 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5934064 2021.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5929770 2021.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5929771 2021.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5929772 2021.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5929773 2021.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5929774 2021.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5929775 2021.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5929776 2021.07.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5929777 2021.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5929778 2021.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5929779 2021.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5929780 2021.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5929781 2021.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 5929782 2021.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5929783 2021.07.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5929791 2021.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5929792 2021.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5929793 2021.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5929794 2021.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5929795 2021.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5929796 2021.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5929797 2021.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5929798 2021.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5927426 2021.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5927427 2021.07.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5927428 2021.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5927429 2021.07.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5927430 2021.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5927431 2021.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5927432 2021.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5927433 2021.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5927434 2021.07.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5927435 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5927436 2021.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5927437 2021.07.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5927438 2021.07.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5927439 2021.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5927440 2021.07.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5927441 2021.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5927442 2021.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5927443 2021.07.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5926149 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5926150 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5926151 2021.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5926152 2021.07.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5926153 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5926154 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5926155 2021.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5926156 2021.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5926157 2021.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5926158 2021.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5926159 2021.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5926160 2021.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5926161 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5926162 2021.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5926163 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5926164 2021.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5926165 2021.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5926166 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5916180 2021.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5916181 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5916182 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5916183 2021.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5916184 2021.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5916185 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5916186 2021.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5916187 2021.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5916188 2021.07.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5916189 2021.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5912874 2021.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5912875 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5912876 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5912877 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5912878 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5912879 2021.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5912880 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5912881 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5912882 2021.07.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5912883 2021.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5912884 2021.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5912885 2021.07.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5912886 2021.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5912887 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5912888 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5912889 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5912890 2021.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5912891 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5900407 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5900408 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5900409 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5900410 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5900411 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5900412 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5900413 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5900414 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5900415 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5900416 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5900417 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5900418 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5900419 2021.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5900420 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5900421 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5900422 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5900423 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5900426 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5900427 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5900428 2021.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5900429 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5900430 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5900431 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5900432 2021.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5900433 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5900434 2021.07.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5886507 2021.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5886508 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5886509 2021.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5886510 2021.07.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5886511 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5886512 2021.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5886513 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5886514 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5886515 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5886516 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5886517 2021.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5886530 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5886531 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5886532 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5886533 2021.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5886534 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5886535 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5886536 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5886537 2021.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5886538 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5879571 2021.07.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5879572 2021.07.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5879573 2021.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5879574 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5879575 2021.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5879576 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5879577 2021.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5879578 2021.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5879579 2021.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5879580 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5879581 2021.07.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5879582 2021.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5879583 2021.07.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5879584 2021.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5879585 2021.07.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5879586 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5879587 2021.07.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5879588 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5879589 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5879590 2021.07.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5879591 2021.07.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5875009 2021.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5875010 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5875011 2021.07.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5875012 2021.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5875013 2021.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5875014 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5875015 2021.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5875016 2021.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5875017 2021.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5875018 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5875019 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5875020 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5875021 2021.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5875022 2021.07.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5875023 2021.07.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5875024 2021.07.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5872213 2021.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5872214 2021.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5872215 2021.07.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5872216 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5872217 2021.07.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5872218 2021.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5872219 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5872220 2021.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5872221 2021.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5872222 2021.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5872223 2021.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5872224 2021.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5872225 2021.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5872226 2021.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5872227 2021.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5872228 2021.07.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5872229 2021.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5872230 2021.07.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5872231 2021.07.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5872232 2021.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5872233 2021.07.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5872234 2021.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5872235 2021.07.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5872236 2021.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5872237 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5872238 2021.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5872299 2021.07.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5872300 2021.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5872301 2021.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5872302 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5872303 2021.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5872304 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5870218 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5870219 2021.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5870220 2021.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5870221 2021.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5870222 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5870223 2021.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5870224 2021.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5870225 2021.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5870226 2021.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5870227 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5870228 2021.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5870229 2021.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5870230 2021.07.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5870264 2021.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5870265 2021.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5870266 2021.07.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5870267 2021.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5870268 2021.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5870269 2021.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5870270 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5870271 2021.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5847752 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5847753 2021.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5847754 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5847755 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5847756 2021.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5847757 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5847758 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5847759 2021.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5847760 2021.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5847761 2021.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5847762 2021.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5847763 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5847764 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5847765 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5847766 2021.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5847767 2021.06.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5847777 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5847778 2021.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5847779 2021.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5847780 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5847781 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5847782 2021.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5810421 2021.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5810422 2021.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5810423 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5810424 2021.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5810425 2021.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5810426 2021.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5810427 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5810428 2021.06.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5810429 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5810430 2021.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5810431 2021.06.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5810432 2021.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5810433 2021.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5810434 2021.06.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5810435 2021.06.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5811186 2021.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5811187 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5811188 2021.06.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5811189 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5811190 2021.06.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5811191 2021.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5811192 2021.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5811193 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5780901 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5780902 2021.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5780903 2021.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5780904 2021.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5780905 2021.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5780906 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5780907 2021.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5780908 2021.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5780909 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5780910 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5780911 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5780912 2021.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5780975 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5780976 2021.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5780977 2021.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5780978 2021.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5780979 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5780980 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5780981 2021.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5780982 2021.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5780983 2021.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5780984 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5780985 2021.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5780986 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5780987 2021.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5780988 2021.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5780989 2021.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5780990 2021.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5780991 2021.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5780992 2021.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5780993 2021.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5780994 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5780995 2021.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5780996 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5780997 2021.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5780998 2021.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5780999 2021.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5781000 2021.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5768108 2021.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5768109 2021.06.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5768110 2021.06.05 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 5768111 2021.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5768112 2021.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5768113 2021.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5768114 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5768115 2021.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5768116 2021.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5768117 2021.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5768118 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 5768119 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5768120 2021.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5768121 2021.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5768122 2021.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5768123 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5768124 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5768125 2021.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5768126 2021.06.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5768127 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5768128 2021.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5768129 2021.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5768130 2021.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5768131 2021.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5730743 2021.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5730744 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5730745 2021.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5730746 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5730747 2021.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 5730748 2021.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5730749 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5730750 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730751 2021.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5730752 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5730753 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5730754 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5730755 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5730756 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5730757 2021.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5730758 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5730759 2021.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5721816 2021.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5721817 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5721818 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721819 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5721820 2021.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5721821 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5721822 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5721823 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5721824 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5721825 2021.05.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5721826 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5721827 2021.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5721828 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5721829 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5721830 2021.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5721831 2021.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5721832 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5721833 2021.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714817 2021.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5714818 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5714819 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5714820 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5714821 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5714822 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5714823 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714824 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5714825 2021.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5714826 2021.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5714827 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5714828 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5714829 2021.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5714830 2021.05.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5714831 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5714832 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5714833 2021.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5714834 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714835 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5714836 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5714837 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5714838 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5714839 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5714840 2021.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5714841 2021.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5714842 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714843 2021.05.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5714844 2021.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5714845 2021.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5714846 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5701913 2021.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5701914 2021.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5701915 2021.05.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5701916 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5701917 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5701918 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5701919 2021.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5701920 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5701921 2021.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5701938 2021.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5701939 2021.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5701940 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5701941 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5701942 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5701943 2021.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5701944 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5701945 2021.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5701946 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5701947 2021.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5701948 2021.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5701949 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5693663 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5693664 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5693665 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5693666 2021.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5693667 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5693668 2021.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5693669 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5693670 2021.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5693671 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5693672 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5693673 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5693674 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5693675 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5693676 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5693677 2021.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5693678 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5693679 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5693688 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5693689 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5693690 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5693691 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5693692 2021.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5693693 2021.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5693694 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5689676 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5689677 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5689679 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5689680 2021.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5689681 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5689682 2021.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5689683 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5689685 2021.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5689686 2021.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5689687 2021.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5689688 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5689689 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5689690 2021.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5689692 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5689693 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5689694 2021.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5689755 2021.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5689756 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5689757 2021.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5689758 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5689759 2021.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5689760 2021.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5689761 2021.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5689762 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5689763 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5689764 2021.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5689765 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5689766 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5689767 2021.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5631917 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5631918 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5631919 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5631920 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5631921 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5631922 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5631923 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5631924 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5631948 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5631949 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5631950 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631951 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5631952 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5631953 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5631954 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5631995 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5625629 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625630 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5625631 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5625632 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5625633 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5625634 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5625635 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5625636 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5625704 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5625705 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5625706 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5625707 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5625708 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5625709 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5625710 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5625711 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5625712 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625713 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5625714 2021.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5625715 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5625716 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5625717 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5621754 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5621755 2021.05.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5621756 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621757 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5621758 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621759 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621760 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5621761 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5621762 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621763 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621764 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5621765 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5621766 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5621767 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5621768 2021.05.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5621769 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5621770 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5621771 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621772 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621773 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621774 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5621803 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5621804 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621805 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5621806 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5621807 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621821 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5621822 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5621823 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5621824 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621825 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621826 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5621827 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5604235 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5604236 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5604237 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5604238 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5604239 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5604240 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5604241 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5604242 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604243 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5604244 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5604245 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5604246 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5604247 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5604248 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5604249 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5604250 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5604345 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5604346 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5604347 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5604348 2021.05.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5604349 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5604350 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5604351 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5604352 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5604353 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604354 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5581420 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5581421 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5581422 2021.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5581423 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5581424 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5581450 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5581451 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5581452 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581453 2021.05.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5581454 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5581456 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5581457 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5581458 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5581459 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5581460 2021.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5581461 2021.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5559849 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5559850 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5559851 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5559852 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5559853 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5559854 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5559855 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5559856 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5559857 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559914 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5559915 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5559916 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5559917 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5559918 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5559919 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5559920 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5560036 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5560723 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5560724 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5555553 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5555554 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5555555 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5555556 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5555557 2021.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5555558 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5555559 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5555560 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5555561 2021.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5555562 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5555563 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5555564 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5555565 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5555566 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5555567 2021.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5555634 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5555635 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5555636 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5555637 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5555638 2021.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5555639 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5556564 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5556567 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5547975 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5547976 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5547977 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5547978 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547979 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5547980 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5547981 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5547982 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5547983 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5547984 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5547985 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5547986 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547987 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5547988 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5547989 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5547990 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5547991 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5547992 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532581 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5532582 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5532583 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5532584 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5532585 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5532586 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5532587 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5532588 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5532589 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532590 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5532591 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5532592 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5532593 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532594 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5532595 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5532640 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5532641 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5532642 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5532643 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5532644 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5532645 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5532646 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5532647 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5532648 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5527479 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5527480 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5527481 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5527482 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5527483 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5527484 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5527485 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5527486 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5527487 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5527488 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527489 2021.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5527490 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5527491 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5527493 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5527494 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5527495 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5527511 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5527512 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5527513 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5527514 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5527515 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5527516 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5527517 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5521821 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5521822 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5521823 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5521824 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5521825 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5521826 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5521827 2021.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5521828 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5521829 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5521830 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5521831 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5521832 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5516783 2021.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5516784 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5516785 2021.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5516787 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5516788 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5516789 2021.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5516790 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5516791 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5516792 2021.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5516793 2021.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5516794 2021.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5516795 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5506810 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5506811 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5506812 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5506813 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5506814 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5506815 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5506816 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5506817 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5506818 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5506819 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5506830 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5506831 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5506832 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5506833 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5506834 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5506835 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5506869 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5506870 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5506871 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5506872 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5506873 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5506874 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5506875 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5506876 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5506877 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5506878 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5508816 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5503863 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5503864 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5503865 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5503866 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5503867 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5503868 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5503869 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5503870 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5503871 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5503872 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5503873 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5503883 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5503884 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5503885 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5503886 2021.04.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5503887 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5503888 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5503889 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5503908 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5503909 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5503910 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5503911 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5503912 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5503913 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5503914 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5503915 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5503916 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5503924 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5503925 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5503926 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5503927 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5503928 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5503929 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5484619 2021.04.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5484620 2021.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5484621 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5484622 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5484623 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5484624 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5484625 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5484626 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5484627 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5484628 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5484679 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5484680 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5484681 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5484682 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5484683 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5484684 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5484685 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5484686 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5484687 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5484688 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5484689 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5479848 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5479849 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5479850 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5479851 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5479852 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5479853 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5479854 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5479855 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5479856 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5479857 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5479858 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5479859 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5479908 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5479909 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5479910 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5479911 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5479912 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5479913 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5479914 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5479915 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5476642 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5476643 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5476644 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5476645 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5476646 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5476647 2021.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5476648 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5476649 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5476650 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5476706 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5476707 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5476708 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5476709 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5476710 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5476711 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5476712 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5476713 2021.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5476714 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5464124 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5464125 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5464126 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5464127 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464128 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5464129 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5464130 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464131 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5464132 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5464133 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464201 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5464202 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5464203 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5464204 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5464205 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464206 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464207 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5464246 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5464247 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5464248 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5464249 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5464250 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5464251 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5464252 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5464253 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5464254 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5457889 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5457890 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5457891 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5457892 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5457893 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5457894 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5457895 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5457896 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5457897 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457898 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5457932 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5457933 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5457934 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5457935 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5457936 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5449633 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5449634 2021.04.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5449635 2021.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5449636 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5449637 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5449638 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5449639 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5449640 2021.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5449641 2021.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5449645 2021.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5449646 2021.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5449647 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5449648 2021.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5449649 2021.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5449650 2021.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5449651 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5449652 2021.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5449653 2021.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5449654 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5449655 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449656 2021.04.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 5449951 2021.04.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5437565 2021.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5437566 2021.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5437567 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5437568 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5437569 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5437570 2021.04.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5437571 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5437572 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5437573 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5437574 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5437575 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5437576 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5437591 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5437592 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5437593 2021.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5437594 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5437595 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5437596 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5416118 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5416119 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5416120 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5416121 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416122 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5416123 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5416195 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416196 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5416197 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5416198 2021.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5416199 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416200 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5416201 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5416202 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5416203 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5416204 2021.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5416205 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5416206 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416207 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5416208 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5416325 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5416326 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5416327 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5416328 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5416329 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5416330 2021.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5416331 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416332 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5416333 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5410056 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5410057 2021.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5410058 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5410059 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5410060 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5410061 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5410062 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5410063 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5410064 2021.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5410065 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5410066 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5410067 2021.04.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5410068 2021.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5410069 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5410070 2021.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5410072 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5410073 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5410074 2021.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5410075 2021.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5410076 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5410077 2021.04.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5410078 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5410079 2021.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5390220 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5390221 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5390222 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5390223 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5390224 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5390225 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5390226 2021.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5390227 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5390228 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5390229 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5390230 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5390231 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5390232 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5390233 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5390234 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5390235 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5379830 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5379831 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5379832 2021.04.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5379833 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5379834 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5379835 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5379836 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5379837 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5379838 2021.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5379839 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5366151 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5366152 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5366153 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5366154 2021.03.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5366155 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5366156 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5366157 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5366158 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5366159 2021.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5366160 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5366282 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5366283 2021.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5366284 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5366285 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5366286 2021.03.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5366287 2021.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5366288 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5366289 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5343304 2021.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5343305 2021.03.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5343306 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5343307 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5343308 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5343309 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5343310 2021.03.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5343311 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5343312 2021.03.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5343313 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5343314 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5336373 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5336374 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5336375 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5336376 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5336377 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5336378 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5336379 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5336380 2021.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5336381 2021.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5336382 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5336383 2021.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5336384 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5336385 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5336386 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5336389 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5336390 2021.03.26 mapa