Pełna lista obserwacji drużyny

Barbara Polanin : Barbara Polanin


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5109426 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5109423 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 45 5109425 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109424 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5109422 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5109421 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5109420 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5109419 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5109418 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5109417 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5109416 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5109415 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5109414 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5109412 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5109411 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5109413 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5109410 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5109408 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5109407 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5109409 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5096060 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5096061 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5096057 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5096059 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5096058 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5096055 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5096056 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5096053 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5096050 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5096052 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5096054 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5096049 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5096051 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5086510 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5086507 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5086505 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5086500 2021.01.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5086504 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5086497 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 371 5086490 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5086494 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5086493 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 157 5086485 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5086487 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5086488 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086489 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5086483 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5086513 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5086512 2021.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5086511 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5086498 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5086508 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5086502 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5086503 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 5086501 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5086499 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086496 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5086495 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5086491 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5086486 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 49 5086492 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5086484 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086482 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5086479 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5086477 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5086475 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5086474 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5086472 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5086473 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5086476 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5086465 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5086466 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5086470 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086469 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086461 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5086459 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5086467 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 5086456 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5086471 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5086468 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 5086462 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086463 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5086464 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5086460 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5086458 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086457 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086454 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5086453 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5086452 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5086449 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5086450 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5086451 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 5086448 2021.01.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5086443 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5086445 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5086447 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5086446 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086442 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5086441 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5086444 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086440 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 5086436 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 5086438 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5086437 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5086434 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086439 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5086433 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5086435 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5086432 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5086480 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5086509 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5086481 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5078872 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5078871 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5078869 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078868 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078870 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078867 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078866 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078865 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5078864 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078862 2021.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5078863 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078860 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078861 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5078898 2021.01.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5078897 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5078896 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078894 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078904 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 5078899 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5078890 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5078889 2021.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5078893 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5078902 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078885 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078884 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078882 2021.01.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5078878 2021.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5078880 2021.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5078876 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5078895 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5078900 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078892 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5078891 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078888 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5078903 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5078886 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5078901 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5078887 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078883 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5078879 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5078881 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5078877 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078875 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5078874 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078873 2021.01.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5073605 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5073606 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5073607 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5070798 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5070797 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5070796 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5070795 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5070794 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5070793 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5070792 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5070791 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070790 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070789 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5070788 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5070799 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 5070800 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 5070811 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5070810 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5070809 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5070808 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5070807 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5070806 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5070805 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5070804 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5070803 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5070802 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5070801 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5066848 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5066843 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5066842 2021.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5066841 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5066839 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5066840 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5066837 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5066838 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5066836 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5066835 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5066833 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5066834 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5066831 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5066832 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5066830 2021.01.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5066828 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5066827 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5066829 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5066826 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5066825 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5066822 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5066824 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5066821 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5066823 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5066819 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5066820 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5066814 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5066817 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5066816 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5066815 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5066809 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5066810 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5066818 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5066813 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5066812 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5066811 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5066847 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5066845 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5066844 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5066846 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5054587 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 5054588 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5054585 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5054586 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5054584 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5054583 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5054582 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5054578 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5054579 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054581 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5054580 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5054575 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5054577 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5054576 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5054574 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5049695 2021.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5049697 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5049696 2021.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5049694 2021.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5049693 2021.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 33 5049691 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5049692 2021.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5049689 2021.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5049688 2021.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 5049690 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5049687 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5049686 2021.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5049685 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5049684 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5049682 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5049683 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5047492 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5047491 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5047490 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5047489 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5047488 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5047487 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5047486 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5047485 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5047484 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5047483 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5047482 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5047481 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5045931 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045932 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045933 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5045929 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5045930 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045934 2021.01.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5045928 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5045926 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5045924 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5045925 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 5045927 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5044291 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044320 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5044328 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5044325 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5044315 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5044317 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5044316 2021.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5044307 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5044309 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5044314 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5044306 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5044313 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5044303 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5044300 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5044301 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5044297 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 220 5044298 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5044327 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5044321 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5044324 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 5044326 2021.01.03 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 5044322 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5044323 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5044319 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044318 2021.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5044311 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5044308 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5044310 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044312 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 49 5044304 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5044302 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5044305 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044299 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044288 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044287 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5044279 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5044284 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5044282 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 5044273 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 180 5044274 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5044269 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5044267 2021.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5044264 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044270 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5044268 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5044272 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5044260 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044261 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5044289 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5044286 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5044277 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5044278 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 5044280 2021.01.03 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5044275 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044283 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044281 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044285 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5044265 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 5044276 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 62 5044266 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5044271 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5044262 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5044263 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5044259 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5044257 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5044256 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5044258 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5044252 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 5044254 2021.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5044253 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5044249 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5044250 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5044255 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5044248 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5044251 2021.01.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5044245 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5044247 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5044246 2021.01.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5044243 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5044244 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5044240 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5044241 2021.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5044238 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044242 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5044239 2021.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5044234 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5044235 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 5044233 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5044237 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5044231 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5044228 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5044232 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5044229 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5044236 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5044230 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5044227 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5044294 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5044295 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5044296 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 5039306 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5039307 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5039304 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5039305 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5039303 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5039308 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5031250 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031252 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5031249 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5031248 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5029187 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5029186 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5029185 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5029219 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5029218 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029217 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5029216 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029215 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029214 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029213 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029211 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029212 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5029210 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5029209 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029208 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029207 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029206 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5029205 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5029204 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5029203 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5029202 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5029201 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5029200 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5029199 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029197 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029196 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5029195 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5029194 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5029193 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5029192 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029191 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5029190 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5029189 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5029188 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5029182 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5029180 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029181 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5029179 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029183 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029178 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029176 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5029177 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5029174 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029175 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5029173 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029172 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029171 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5029169 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029170 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029168 2021.01.01 mapa