Pełna lista obserwacji drużyny

Barbara Polanin : Barbara Polanin


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 10 6086630 2021.09.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6086629 2021.09.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6086646 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6086645 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6086644 2021.09.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6086643 2021.09.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6086641 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 6086642 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 6086639 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6086640 2021.09.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6086638 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6086637 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6086634 2021.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6086633 2021.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6086632 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 6086635 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6086631 2021.09.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6086636 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6079126 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6079125 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6079122 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 6079121 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6079124 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6079123 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 6078496 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6064492 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6064491 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6064490 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6064489 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6064495 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6064487 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 6064488 2021.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6064485 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6064486 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6064482 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6064493 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6064494 2021.09.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6064483 2021.09.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6064481 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6064484 2021.09.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6064478 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6064479 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6064480 2021.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6064477 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6064476 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6064475 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6064473 2021.09.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6064472 2021.09.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6064471 2021.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6064474 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6065008 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6065009 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6065010 2021.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6065011 2021.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6065012 2021.09.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 6065013 2021.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6065014 2021.09.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6065015 2021.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6065016 2021.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6065017 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6065018 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6065019 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6065020 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6065021 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6065022 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6065023 2021.09.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6065025 2021.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6065026 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6065027 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6065028 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6065029 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6065030 2021.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6065031 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6065032 2021.09.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6065033 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6065034 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6065035 2021.09.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6065036 2021.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6065037 2021.09.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6065038 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6065039 2021.09.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6065040 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6065041 2021.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6065042 2021.09.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6065043 2021.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6065044 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6065045 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6060850 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6060852 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6060849 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6060851 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6060847 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6060848 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6060846 2021.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6060843 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6060842 2021.09.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6060845 2021.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6060844 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060841 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6060840 2021.09.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 6060838 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6060839 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6060837 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6060835 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6060836 2021.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6060832 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6060833 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6060834 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6060831 2021.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060828 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6060830 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6060829 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 6060826 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6060827 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6060825 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6060824 2021.09.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6060823 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6060821 2021.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6060822 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6041347 2021.09.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 6041346 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6040152 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6040154 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6040153 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6040151 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6040147 2021.09.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6040149 2021.09.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6040148 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6040146 2021.09.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6040144 2021.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 4 6040150 2021.09.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 6040145 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6040143 2021.09.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6040142 2021.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 6040141 2021.09.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6039397 2021.09.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6039398 2021.09.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6039394 2021.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6039396 2021.09.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6039395 2021.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6039393 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6039392 2021.09.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6039391 2021.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6039390 2021.09.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6024088 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024087 2021.09.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6024091 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6024089 2021.09.04 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6024092 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024090 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024086 2021.09.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6024085 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024084 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6024083 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6024082 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024081 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6024079 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6024080 2021.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6024078 2021.09.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6024077 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024076 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6024075 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024074 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024073 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6024071 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6024072 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6024068 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024070 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024069 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6024067 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6024066 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6022031 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6022032 2021.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6022033 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6022034 2021.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6022035 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6017761 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6017762 2021.09.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 5996306 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5996307 2021.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5995229 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5995230 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5995231 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5983605 2021.08.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5983604 2021.08.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5973672 2021.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5973675 2021.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5973673 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5973674 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5973670 2021.08.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5973669 2021.08.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5973668 2021.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 5973667 2021.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5973666 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5973665 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5973671 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5969913 2021.08.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5969892 2021.08.14 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 5966778 2021.08.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5966779 2021.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5966780 2021.08.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5966781 2021.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5966782 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5966783 2021.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5966784 2021.08.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5969602 2021.08.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5969603 2021.08.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5969604 2021.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5966767 2021.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5966768 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5966769 2021.08.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5966770 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5966771 2021.08.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5966772 2021.08.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5966773 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966774 2021.08.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5966765 2021.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5966766 2021.07.28 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5785979 2021.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5622362 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5622361 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5622360 2021.05.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5622359 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5622358 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5622378 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622377 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5622376 2021.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5622375 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5622374 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5622373 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5622372 2021.05.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5622371 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5622370 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5622369 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5622368 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5622367 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5622366 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5622365 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5622364 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5622363 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5614776 2021.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5614777 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5614778 2021.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5614779 2021.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5614780 2021.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 5614781 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5614782 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5614783 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5614784 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5614786 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5614787 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5614788 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5614789 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5614790 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5614791 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5614792 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5614793 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5614794 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5614795 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5614796 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5614797 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5614798 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5614799 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5614800 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5614801 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5609553 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5609554 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5609555 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5609556 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5609557 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5609558 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597712 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5597716 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5597714 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597713 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597715 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597711 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597710 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597708 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597709 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597707 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597731 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597724 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597726 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5597725 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597728 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5597729 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5597722 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5597730 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5597732 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597723 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597720 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597721 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5597727 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597718 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5597719 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5597717 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597706 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597702 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597701 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597703 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5597704 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5597699 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597700 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597697 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5597695 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597693 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5597696 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5597698 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5597694 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597692 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597705 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5597690 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597685 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597689 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5597681 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5597691 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597682 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597686 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597688 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597683 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597684 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597680 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597678 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5597677 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5597679 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597674 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597675 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597676 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597673 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5597671 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597669 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5597668 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597665 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597670 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597663 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597666 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597664 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5597672 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597662 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597658 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597660 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597661 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5597659 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597657 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597654 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597646 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597655 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597656 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597649 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597653 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597652 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597650 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5597647 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597648 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5597644 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597643 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597642 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5597651 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5597645 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597640 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5597633 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597629 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597631 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597641 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597637 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597636 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597634 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5597626 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597635 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5597639 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5597630 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597638 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5597625 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5597627 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597632 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597628 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5597620 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5597623 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597621 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5597617 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5597618 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5597622 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5597619 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5597614 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597612 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597616 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5597611 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597624 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597613 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5597610 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5597609 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5597603 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5597602 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597606 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5597608 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597599 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597607 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597598 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5597604 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5597600 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5597601 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5597596 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597605 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597597 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5597593 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597595 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597594 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5587422 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5587423 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5587424 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5587425 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587426 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5587427 2021.05.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5587428 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5577829 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5577828 2021.05.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5577827 2021.05.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5577826 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5577825 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5577824 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5577823 2021.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5577822 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5577821 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5577820 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5577819 2021.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5577818 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5577817 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5577816 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5577815 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5577814 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5577813 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5577812 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5577811 2021.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5577810 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5577809 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5577808 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5577056 2021.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5578788 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5578789 2021.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5578790 2021.05.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5578791 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5578792 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5578793 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5559860 2021.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5559861 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5559862 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5559863 2021.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5559864 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5559865 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5559866 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559867 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5559868 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5559869 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5557038 2021.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5557036 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5557034 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5557035 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5557037 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5557033 2021.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5557031 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5557032 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5557030 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5557021 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5557022 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5557020 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5557018 2021.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5557017 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5557019 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5557016 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5557015 2021.05.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5557029 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5557028 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5557027 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5557026 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5557025 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5557024 2021.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5557023 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5557014 2021.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5557013 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5557012 2021.05.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5557011 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5557010 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5557009 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5557008 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5557007 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5557006 2021.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5557005 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5557004 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5557003 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5557002 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5557001 2021.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5557000 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5556999 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5545866 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5545864 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5545865 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5545863 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5545860 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5545859 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5545861 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5545862 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5545858 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5545857 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5545855 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545856 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5545854 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5545853 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5545852 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5535102 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5535099 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5505477 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5505462 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5505460 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5505461 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5505459 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5505458 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505457 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5505456 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5505455 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5505454 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5505453 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505452 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5505451 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5505450 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505448 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5505449 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5505446 2021.04.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5505447 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5505445 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5505444 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5505443 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5505442 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5505439 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5505441 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5505440 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5505438 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505437 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505436 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505435 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505433 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505432 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5505428 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5505431 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5505429 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5505430 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505426 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505427 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505425 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5505424 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5505422 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5505423 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5505421 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5505420 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5493519 2021.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5493520 2021.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5493518 2021.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5492358 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5492361 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5492359 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 5492360 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5477911 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5477909 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5477907 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5477910 2021.04.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5477905 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5477906 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5477904 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5477903 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5477959 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5477958 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5477956 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477955 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5477957 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5477954 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5477953 2021.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5477952 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5477951 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5477950 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477949 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477947 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5477948 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5477946 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5477945 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5477944 2021.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5477943 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5477942 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5477941 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5477940 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5477938 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5477939 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5477937 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5477935 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5477936 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477934 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477931 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477932 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5477933 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5477930 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477929 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477928 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477972 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477974 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477973 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477971 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477970 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5477969 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5477968 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5477967 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477965 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5477966 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5477964 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477975 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5477963 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477962 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5477961 2021.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5477960 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5477925 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5477926 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477927 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5477924 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5477922 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477921 2021.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5477923 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477919 2021.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5477920 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5477918 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477917 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5477916 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5477915 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5477914 2021.04.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5477913 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5477912 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5477902 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5477899 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5477901 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477900 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5477897 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477898 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477893 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5477895 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5477894 2021.04.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5477896 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5477892 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5477891 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5477890 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5477889 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477888 2021.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5477887 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5474172 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5474169 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5474170 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5474171 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5474166 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5474168 2021.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5474167 2021.04.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5468475 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5468473 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5468476 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5468474 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5468471 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5468469 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5468467 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5468472 2021.04.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5468470 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5468462 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5468460 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5468468 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5468459 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5468456 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5468452 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5468461 2021.04.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5468478 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5468455 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5468458 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5468466 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5468450 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5468448 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5468454 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5468449 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5468457 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5468453 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5468451 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5468447 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5434355 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5434359 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5434353 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5434357 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5434351 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5434356 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5434352 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5434358 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5434354 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5434350 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5431446 2021.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5431447 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5431444 2021.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5431445 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5431443 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5431442 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5393446 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5393445 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5393444 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5393447 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5393442 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5393443 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5393439 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5393441 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5393440 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5393437 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5393438 2021.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5393436 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5393435 2021.04.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5393434 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5397442 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5397443 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5397444 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5397445 2021.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5397446 2021.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5397447 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5397448 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5391012 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5391013 2021.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5391014 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5391015 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5391016 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5391017 2021.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5391018 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5391019 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5391020 2021.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5391021 2021.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5391022 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5391024 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5391025 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5391026 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5391201 2021.04.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5391202 2021.04.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5391203 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5391204 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5391205 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5391206 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 5391207 2021.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5391208 2021.04.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5391209 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5391210 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5391211 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5391212 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5391213 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5391214 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5391215 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5391216 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5391217 2021.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5391218 2021.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5391219 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5391220 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5391221 2021.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5391222 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5391223 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5391224 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5391225 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5391226 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5391227 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5391228 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5391229 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5391230 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5391231 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5391232 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5391233 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5391234 2021.04.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5391235 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5391236 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5391237 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5391238 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5391239 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5391240 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5391408 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5391409 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5378211 2021.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5353206 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5353204 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5353205 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5350727 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5350726 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5350728 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5350724 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5350723 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5350725 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5350722 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5350721 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5350729 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5350730 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5350731 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5350732 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5350733 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5350734 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5346001 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 5274114 2021.03.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5274113 2021.03.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5274112 2021.03.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5271695 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5271694 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5271696 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5271693 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5271692 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5271690 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5271688 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5271689 2021.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5271691 2021.03.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5271687 2021.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5274130 2021.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 5274131 2021.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5274132 2021.03.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5274133 2021.03.10 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5274134 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5274135 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5274136 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5274137 2021.03.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5274139 2021.03.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5268543 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5266543 2021.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5267124 2021.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 41 5267125 2021.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5267126 2021.03.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5267127 2021.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5267128 2021.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5267130 2021.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5267131 2021.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5267132 2021.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5267133 2021.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5267134 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5267135 2021.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5267136 2021.03.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5267137 2021.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5267138 2021.03.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5267139 2021.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5267140 2021.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5267141 2021.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5267142 2021.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5267143 2021.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5267144 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5267145 2021.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5267146 2021.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5267147 2021.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5267148 2021.03.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 5267169 2021.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5267183 2021.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5267184 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5267185 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5259413 2021.03.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 5259414 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5259415 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5259416 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5259417 2021.03.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5259418 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5259419 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5259420 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5259421 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5259422 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5259423 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5242529 2021.03.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5242528 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5242526 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5242525 2021.03.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5242527 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5242524 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5242522 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5242523 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5242521 2021.03.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5242520 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5242519 2021.03.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5242516 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5242518 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5242517 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5242512 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5242514 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5242513 2021.03.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5242515 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5242511 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5242510 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5242509 2021.03.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5242508 2021.03.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5242504 2021.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5242505 2021.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5242507 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5242506 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5242502 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5242503 2021.03.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5242501 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5242500 2021.02.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 5226239 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5226240 2021.02.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5226276 2021.02.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5226275 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5226277 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 5226274 2021.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 48 5226271 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5226272 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5226273 2021.02.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5226270 2021.02.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5226269 2021.02.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5223171 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5223170 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5223169 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5223168 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5223166 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5223167 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5223164 2021.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5223165 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5223163 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5223161 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5223162 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5223160 2021.02.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5223159 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5223158 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5223157 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5223156 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5223155 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5223153 2021.02.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5223154 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5223150 2021.02.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5223151 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5223149 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5223148 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5223147 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5223146 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5223143 2021.02.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5223145 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5223142 2021.02.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5223144 2021.02.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5223141 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5223139 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5223140 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5223138 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5223137 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5223136 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5212825 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5192552 2021.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5192553 2021.02.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5192554 2021.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5192556 2021.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5192558 2021.02.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5192559 2021.02.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5192560 2021.02.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5192561 2021.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5192562 2021.02.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5192563 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5192564 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 5192565 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 5192566 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5192567 2021.02.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5184565 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 66 5186525 2021.02.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5186526 2021.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5186527 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5186528 2021.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5186529 2021.02.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5186530 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5186531 2021.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5186532 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5186533 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5186534 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5186535 2021.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5186536 2021.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5186537 2021.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5186538 2021.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5186539 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5186540 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5184566 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 5177829 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5177832 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5177828 2021.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5177827 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5177830 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5177831 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5177826 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177848 2021.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5177847 2021.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5177844 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5177845 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5177846 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5177842 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5177843 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5177841 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5177840 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5177839 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177838 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5177836 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5177837 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5177834 2021.02.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 5177835 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5177833 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5177825 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5177824 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5177822 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5177821 2021.02.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5177823 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5177820 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5177819 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5177816 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177818 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5177817 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5177815 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5177814 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5177812 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5177811 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5177813 2021.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5175711 2021.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5167571 2021.02.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5162294 2021.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 5162295 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5162296 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5162297 2021.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5162298 2021.02.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5162299 2021.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5162300 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5145832 2021.02.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5145831 2021.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5145833 2021.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 36 5145834 2021.02.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5142301 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 5129704 2021.01.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5109426 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5109423 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 45 5109425 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109424 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5109422 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5109421 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5109420 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5109419 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5109418 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5109417 2021.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5109416 2021.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5109415 2021.01.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5109414 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5109412 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5109411 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5109413 2021.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5109410 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5109408 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5109407 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5109409 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5096060 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5096061 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5096057 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5096059 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5096058 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5096055 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5096056 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5096053 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5096050 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5096052 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5096054 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5096049 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5096051 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5086510 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5086507 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5086505 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5086500 2021.01.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5086504 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5086497 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 371 5086490 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5086494 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5086493 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 157 5086485 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5086487 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5086488 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086489 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5086483 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5086513 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5086512 2021.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5086511 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5086498 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5086508 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5086502 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5086503 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 5086501 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5086499 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086496 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5086495 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5086491 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5086486 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 49 5086492 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5086484 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086482 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5086479 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5086477 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5086475 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5086474 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5086472 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5086473 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5086476 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5086465 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5086466 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5086470 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086469 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086461 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5086459 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5086467 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 5086456 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5086471 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5086468 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 5086462 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086463 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5086464 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5086460 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5086458 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086457 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086454 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5086453 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5086452 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5086449 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5086450 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5086451 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 5086448 2021.01.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5086443 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5086445 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5086447 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5086446 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5086442 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5086441 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5086444 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086440 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 5086436 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 5086438 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5086437 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5086434 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5086439 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5086433 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5086435 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5086432 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5086480 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5086481 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5086509 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5078872 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5078871 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5078869 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5078868 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5078870 2021.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5078867 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078866 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5078865 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5078864 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078862 2021.01.13 mapa