Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Daniel Stasiowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6310453 2021.12.30 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6310452 2021.12.30 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6310451 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6310449 2021.12.30 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6310450 2021.12.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6310448 2021.12.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6310446 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6310447 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6310445 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6310444 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6310443 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6310441 2021.12.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 6310442 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6310440 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6310439 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6310438 2021.12.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6310437 2021.12.30 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6310435 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6310436 2021.12.30 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6310434 2021.12.30 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6310433 2021.12.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6310432 2021.12.30 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6310430 2021.12.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6310428 2021.12.30 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6310429 2021.12.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6310431 2021.12.30 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6310427 2021.12.30 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6308279 2021.12.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6308280 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6308278 2021.12.29 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6308276 2021.12.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6308275 2021.12.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6308272 2021.12.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6308274 2021.12.29 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6308273 2021.12.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6308310 2021.12.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6308289 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6308291 2021.12.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6308293 2021.12.29 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6308285 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6308286 2021.12.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6308292 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6308288 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6308290 2021.12.29 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6308284 2021.12.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6308311 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6308287 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6308281 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6308283 2021.12.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6308282 2021.12.29 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6308309 2021.12.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6308277 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 6308307 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6308306 2021.12.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6308308 2021.12.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6308305 2021.12.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6308302 2021.12.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6308303 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6308304 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6308301 2021.12.29 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6308300 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6308299 2021.12.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6308298 2021.12.29 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6308297 2021.12.29 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6308312 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6308295 2021.12.29 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6308296 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6308294 2021.12.29 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6308267 2021.12.29 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6308269 2021.12.29 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6308266 2021.12.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6308270 2021.12.29 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6308265 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6308264 2021.12.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6308262 2021.12.29 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6308268 2021.12.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6308261 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6308260 2021.12.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6308263 2021.12.29 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6308257 2021.12.29 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6308259 2021.12.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6308258 2021.12.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6308256 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6308255 2021.12.29 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6306423 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6306424 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6306453 2021.12.28 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6306455 2021.12.28 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6306454 2021.12.28 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 37 6306456 2021.12.28 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6306452 2021.12.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6306451 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6306450 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6306449 2021.12.28 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6306448 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6306445 2021.12.28 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6306446 2021.12.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6306447 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6306444 2021.12.28 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6306443 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6306441 2021.12.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6306439 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6306435 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6306440 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6306436 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6306457 2021.12.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6306437 2021.12.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6306431 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6306432 2021.12.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6306430 2021.12.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6306438 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6306429 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6306433 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6306426 2021.12.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6306427 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6306428 2021.12.28 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6306425 2021.12.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6306421 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6306422 2021.12.28 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6306420 2021.12.28 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6306418 2021.12.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6306417 2021.12.28 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6306416 2021.12.28 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6306415 2021.12.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6306414 2021.12.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6306413 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6306419 2021.12.28 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6306412 2021.12.28 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6306409 2021.12.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6306411 2021.12.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6306410 2021.12.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6306407 2021.12.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6306408 2021.12.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6303798 2021.12.27 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6303799 2021.12.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6303796 2021.12.27 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6303797 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6303793 2021.12.27 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6303795 2021.12.27 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6303794 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6303815 2021.12.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 6303812 2021.12.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6303813 2021.12.27 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6303811 2021.12.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6303814 2021.12.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6303809 2021.12.27 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6303810 2021.12.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 6303808 2021.12.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6303807 2021.12.27 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6303806 2021.12.27 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6303803 2021.12.27 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6303805 2021.12.27 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6303802 2021.12.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6303801 2021.12.27 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6303804 2021.12.27 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6303800 2021.12.27 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6303792 2021.12.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6303791 2021.12.27 PK mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 6303789 2021.12.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6303790 2021.12.27 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6303787 2021.12.27 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6303785 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6303788 2021.12.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6303784 2021.12.27 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6303786 2021.12.27 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6303782 2021.12.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6303781 2021.12.27 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6303783 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6303778 2021.12.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303777 2021.12.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 17 6303780 2021.12.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6303779 2021.12.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6297591 2021.12.25 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6297590 2021.12.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6297589 2021.12.25 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6297588 2021.12.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6297587 2021.12.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6297586 2021.12.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6297584 2021.12.25 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6297583 2021.12.25 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6297582 2021.12.24 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6297585 2021.12.24 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6297579 2021.12.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6297580 2021.12.24 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6297581 2021.12.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6297578 2021.12.24 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6297575 2021.12.24 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6297577 2021.12.24 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6297574 2021.12.24 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6297572 2021.12.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6297573 2021.12.24 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6288806 2021.12.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 6288801 2021.12.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6288803 2021.12.19 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6288804 2021.12.19 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6288805 2021.12.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6288798 2021.12.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6288800 2021.12.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6288797 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6288795 2021.12.18 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6288802 2021.12.18 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6288796 2021.12.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6288799 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6286326 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6286328 2021.12.18 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6286329 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6286330 2021.12.18 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6286331 2021.12.18 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6286332 2021.12.18 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6286333 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6286334 2021.12.18 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6286335 2021.12.18 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6286336 2021.12.18 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6286337 2021.12.18 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6286338 2021.12.18 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6286339 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6286340 2021.12.18 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6286341 2021.12.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6286343 2021.12.18 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6286344 2021.12.18 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6286345 2021.12.18 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6286346 2021.12.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6286347 2021.12.18 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6274673 2021.12.12 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 6274671 2021.12.12 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6274672 2021.12.12 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 6274668 2021.12.12 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6274674 2021.12.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6274669 2021.12.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274667 2021.12.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6274670 2021.12.12 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6274664 2021.12.12 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 137 6274666 2021.12.12 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6274665 2021.12.12 PK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6274662 2021.12.12 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6274663 2021.12.12 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6274659 2021.12.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 6274658 2021.12.12 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6274657 2021.12.12 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6274661 2021.12.12 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6274660 2021.12.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6274655 2021.12.12 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6274656 2021.12.12 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6274653 2021.12.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6274654 2021.12.12 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6274652 2021.12.12 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6274651 2021.12.12 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6271299 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6271298 2021.12.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6271297 2021.12.11 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6271296 2021.12.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271294 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6271295 2021.12.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6271293 2021.12.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6271292 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6271291 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6271289 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 6271287 2021.12.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6271290 2021.12.11 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6271285 2021.12.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6271288 2021.12.11 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6271284 2021.12.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6271286 2021.12.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6271282 2021.12.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 6271281 2021.12.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6271283 2021.12.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271279 2021.12.11 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6271278 2021.12.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6271280 2021.12.11 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6271277 2021.12.11 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6266951 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6266952 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6266955 2021.12.08 PK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6266956 2021.12.08 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6266958 2021.12.08 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6266959 2021.12.08 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6266960 2021.12.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1800 6266961 2021.12.08 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6266953 2021.12.08 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6266954 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6266949 2021.12.08 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6266950 2021.12.08 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6266957 2021.12.08 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6266948 2021.12.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6266945 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6266947 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6266946 2021.12.08 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6258827 2021.12.04 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6258825 2021.12.04 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 6258828 2021.12.04 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6258824 2021.12.04 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6258822 2021.12.04 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6258823 2021.12.04 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6258821 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6258819 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6258816 2021.12.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6258817 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 137 6258820 2021.12.04 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6258815 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6258826 2021.12.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6258818 2021.12.04 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6249046 2021.11.28 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6249045 2021.11.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6249047 2021.11.28 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6249044 2021.11.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6246056 2021.11.27 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6246055 2021.11.27 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6246052 2021.11.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6246057 2021.11.27 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6246053 2021.11.27 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6246054 2021.11.27 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 70 6246051 2021.11.27 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6239917 2021.11.24 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6239915 2021.11.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6239916 2021.11.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 6234522 2021.11.21 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6234527 2021.11.21 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6234529 2021.11.21 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6234531 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6234532 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6234533 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6234534 2021.11.21 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6234520 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6234528 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6234525 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 6234519 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6234517 2021.11.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 6234523 2021.11.21 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6234515 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6234526 2021.11.21 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 33 6234521 2021.11.21 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 14 6234514 2021.11.21 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6234518 2021.11.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6234516 2021.11.21 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6234512 2021.11.21 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6230251 2021.11.20 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6230252 2021.11.20 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6230250 2021.11.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6230267 2021.11.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6230265 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6230263 2021.11.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6230266 2021.11.20 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6230264 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6230261 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6230258 2021.11.20 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6230262 2021.11.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6230268 2021.11.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6230259 2021.11.20 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6230260 2021.11.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6230269 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6230257 2021.11.20 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6230254 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6230255 2021.11.20 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6230253 2021.11.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6230256 2021.11.20 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6224636 2021.11.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6224635 2021.11.17 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6224634 2021.11.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6224633 2021.11.14 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6224632 2021.11.14 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6224631 2021.11.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6224630 2021.11.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6224629 2021.11.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224628 2021.11.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6224627 2021.11.14 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6224626 2021.11.14 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6224625 2021.11.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6224624 2021.11.14 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6224623 2021.11.14 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6224622 2021.11.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6224621 2021.11.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6224620 2021.11.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224619 2021.11.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224617 2021.11.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6224618 2021.11.14 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6224615 2021.11.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6224616 2021.11.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6214629 2021.11.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6214628 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 6214627 2021.11.13 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6214625 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6214624 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6214622 2021.11.13 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6214623 2021.11.13 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6214626 2021.11.13 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 6214620 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6214621 2021.11.13 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6214618 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6214619 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6214616 2021.11.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 6214617 2021.11.13 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6214615 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6214614 2021.11.13 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 6214612 2021.11.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6214613 2021.11.13 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 6214611 2021.11.13 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6208980 2021.11.11 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6208975 2021.11.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6208976 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6208978 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 6208972 2021.11.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6208974 2021.11.11 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6208977 2021.11.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 73 6208973 2021.11.11 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 27 6208970 2021.11.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6208979 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 6208971 2021.11.11 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6208969 2021.11.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6208967 2021.11.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6208968 2021.11.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6208966 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6208964 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6208961 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6208960 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6208962 2021.11.11 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6208959 2021.11.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6208965 2021.11.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6208963 2021.11.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6208958 2021.11.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6208957 2021.11.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6208956 2021.11.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6208955 2021.11.11 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6208953 2021.11.11 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6208954 2021.11.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6208952 2021.11.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6208951 2021.11.11 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6208948 2021.11.11 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6208947 2021.11.11 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6208950 2021.11.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6208949 2021.11.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6208946 2021.11.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6208944 2021.11.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6208942 2021.11.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6208940 2021.11.07 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6208945 2021.11.07 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6208943 2021.11.07 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6208939 2021.11.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6208941 2021.11.07 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6208936 2021.11.07 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6208937 2021.11.07 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6208938 2021.11.07 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 6208935 2021.11.07 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6197577 2021.11.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6197575 2021.11.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 81 6197576 2021.11.06 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6197573 2021.11.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6197570 2021.11.06 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6197571 2021.11.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6197574 2021.11.06 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6197572 2021.11.06 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6197566 2021.11.06 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6197567 2021.11.06 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6197565 2021.11.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 6197568 2021.11.06 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6197564 2021.11.06 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 6197561 2021.11.06 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 6197562 2021.11.06 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6197563 2021.11.06 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6197559 2021.11.06 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6197560 2021.11.06 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6197558 2021.11.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6197569 2021.11.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6197557 2021.11.06 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6197554 2021.11.06 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6197556 2021.11.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6197555 2021.11.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6178156 2021.10.30 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 6178155 2021.10.30 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6178154 2021.10.30 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6178151 2021.10.30 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6178152 2021.10.30 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6178153 2021.10.30 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6178149 2021.10.30 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6178150 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 6178148 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6178147 2021.10.30 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6178146 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6178144 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6178143 2021.10.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6178142 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6178145 2021.10.30 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6178140 2021.10.30 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6178141 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6178139 2021.10.30 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6178138 2021.10.30 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6178137 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6178136 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6178135 2021.10.30 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6178134 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6178132 2021.10.30 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6178133 2021.10.30 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6178131 2021.10.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6178130 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6178127 2021.10.30 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6178129 2021.10.30 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6178125 2021.10.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6178128 2021.10.30 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6178126 2021.10.30 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6178124 2021.10.30 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6178123 2021.10.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6178122 2021.10.30 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6178120 2021.10.30 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6178121 2021.10.30 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6178119 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6178116 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6178118 2021.10.30 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6178117 2021.10.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6173710 2021.10.27 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6173708 2021.10.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6173709 2021.10.27 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6173707 2021.10.27 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6173706 2021.10.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6173705 2021.10.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6173704 2021.10.27 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6173703 2021.10.27 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6173701 2021.10.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6173702 2021.10.25 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6173700 2021.10.25 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6173699 2021.10.25 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6173698 2021.10.25 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6173697 2021.10.25 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6173696 2021.10.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6173694 2021.10.25 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6173695 2021.10.25 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6173691 2021.10.25 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6173689 2021.10.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6173693 2021.10.25 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6173692 2021.10.25 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6173690 2021.10.25 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6173688 2021.10.25 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6166576 2021.10.24 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6166574 2021.10.24 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6166575 2021.10.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6166573 2021.10.24 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6166570 2021.10.24 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6166572 2021.10.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6166569 2021.10.24 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6166568 2021.10.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6166571 2021.10.24 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6166566 2021.10.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6166567 2021.10.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6161016 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6161015 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6161017 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6161014 2021.10.23 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6161012 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6161013 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6161010 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6161008 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 6161011 2021.10.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6161009 2021.10.23 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6161004 2021.10.23 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6161007 2021.10.23 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6161002 2021.10.23 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6161006 2021.10.23 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6161005 2021.10.23 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6161003 2021.10.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6161001 2021.10.23 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 6160999 2021.10.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 6161000 2021.10.23 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6160998 2021.10.23 PK mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6154525 2021.10.19 KP mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6154526 2021.10.19 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6154524 2021.10.19 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6154528 2021.10.19 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6154530 2021.10.19 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6154529 2021.10.19 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6154527 2021.10.19 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6154714 2021.10.19 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6154712 2021.10.19 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 6154713 2021.10.19 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6154718 2021.10.19 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6154717 2021.10.18 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 6154521 2021.10.18 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6154522 2021.10.18 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6154523 2021.10.18 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6154520 2021.10.18 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6154518 2021.10.18 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6154516 2021.10.18 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6154515 2021.10.18 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6154514 2021.10.18 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 4 6154513 2021.10.18 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6154517 2021.10.18 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6154512 2021.10.18 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6154716 2021.10.18 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 6154715 2021.10.18 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6154719 2021.10.18 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6154511 2021.10.17 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6154508 2021.10.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6154506 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6154507 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 6154509 2021.10.17 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6154510 2021.10.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6154504 2021.10.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6154505 2021.10.17 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 6154503 2021.10.17 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6141226 2021.10.16 PM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 6141227 2021.10.16 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6141229 2021.10.16 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6141225 2021.10.16 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6141230 2021.10.16 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6141228 2021.10.16 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6139598 2021.10.16 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6139597 2021.10.16 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 19 6139596 2021.10.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6138924 2021.10.16 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6138923 2021.10.16 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6138922 2021.10.16 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6138921 2021.10.16 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6138920 2021.10.16 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6138919 2021.10.16 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6138918 2021.10.16 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6138917 2021.10.16 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6138916 2021.10.16 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6127221 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6127223 2021.10.10 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6127220 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6127222 2021.10.10 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6127224 2021.10.10 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6127219 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16 6127218 2021.10.10 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6127214 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6127215 2021.10.10 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6127212 2021.10.10 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6127217 2021.10.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6127213 2021.10.10 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6127211 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6127210 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6127209 2021.10.10 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 6127208 2021.10.10 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6127207 2021.10.10 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6127206 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6127202 2021.10.10 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6127203 2021.10.10 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6127204 2021.10.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 6127205 2021.10.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6123556 2021.10.09 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6123555 2021.10.09 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6123549 2021.10.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6123553 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 6123545 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6123547 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6123554 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6123550 2021.10.09 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6123548 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6123552 2021.10.09 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6123551 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6123544 2021.10.09 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6123546 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6123541 2021.10.09 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6123542 2021.10.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6123543 2021.10.09 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6123571 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6123570 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6123569 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6123568 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6123567 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6123566 2021.10.09 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6123572 2021.10.09 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6123565 2021.10.09 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6123564 2021.10.09 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6123562 2021.10.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6123563 2021.10.09 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6123559 2021.10.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6123561 2021.10.09 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6123560 2021.10.09 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6120598 2021.10.08 PK mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6120597 2021.10.08 PK mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 2 6120594 2021.10.08 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6120593 2021.10.08 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6123557 2021.10.03 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6123558 2021.10.03 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 6123587 2021.10.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6123586 2021.10.03 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6123582 2021.10.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6123588 2021.10.03 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6123584 2021.10.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6123585 2021.10.03 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6123578 2021.10.03 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6123580 2021.10.03 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6123581 2021.10.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6123583 2021.10.03 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 147 6123576 2021.10.03 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6123579 2021.10.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6123575 2021.10.03 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6123574 2021.10.03 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6123573 2021.10.03 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6102143 2021.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6102144 2021.10.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6102145 2021.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6102141 2021.10.02 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6102142 2021.10.02 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6102139 2021.10.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6101878 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6101879 2021.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 6101880 2021.10.02 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6101881 2021.10.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6101882 2021.10.02 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6101883 2021.10.02 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6101884 2021.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6101885 2021.10.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6101886 2021.10.02 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6101887 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6101888 2021.10.02 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6101889 2021.10.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6101890 2021.10.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6101891 2021.10.02 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6101892 2021.10.02 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6101893 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6101894 2021.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6101895 2021.10.02 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6101896 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6101897 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6101899 2021.10.02 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6101900 2021.10.02 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 6102140 2021.09.28 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6081885 2021.09.26 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6081886 2021.09.25 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6065368 2021.09.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6065367 2021.09.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6065365 2021.09.19 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6065364 2021.09.19 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 20 6065366 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6065369 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6065370 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6065371 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6065372 2021.09.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6065373 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6065374 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6065375 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6065376 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6065377 2021.09.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6065378 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6065379 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6065380 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6065381 2021.09.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6065382 2021.09.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6065383 2021.09.19 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6065384 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6065385 2021.09.19 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6065386 2021.09.19 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 120 6061188 2021.09.18 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6061189 2021.09.18 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6061190 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6061186 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6061184 2021.09.18 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6061185 2021.09.18 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6061187 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6061181 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6061183 2021.09.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6061182 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6061180 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6061179 2021.09.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6061178 2021.09.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6061177 2021.09.18 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 6061176 2021.09.18 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6056044 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6056046 2021.09.15 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6056043 2021.09.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6056049 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6056045 2021.09.15 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6056051 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6056047 2021.09.15 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6056041 2021.09.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6056042 2021.09.15 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6056039 2021.09.15 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6056040 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6056053 2021.09.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6056038 2021.09.15 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6056037 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6056052 2021.09.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6056050 2021.09.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6056048 2021.09.15 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6056036 2021.09.14 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6048023 2021.09.12 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6048022 2021.09.12 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6048018 2021.09.12 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6048021 2021.09.12 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6048020 2021.09.12 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6048017 2021.09.12 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6048019 2021.09.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6048016 2021.09.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6048015 2021.09.12 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6048014 2021.09.12 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6048013 2021.09.12 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6048012 2021.09.11 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6041728 2021.09.10 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6039079 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6039078 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6039080 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6039077 2021.09.09 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6039073 2021.09.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6039075 2021.09.09 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6039074 2021.09.09 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6039076 2021.09.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6039072 2021.09.09 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6039070 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6039071 2021.09.09 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6039067 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6039069 2021.09.09 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6039068 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6039065 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6039064 2021.09.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6039061 2021.09.09 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6039066 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6039062 2021.09.09 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6039063 2021.09.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6031976 2021.09.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6031973 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6031974 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6031970 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6031972 2021.09.06 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6031969 2021.09.06 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6031971 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6031967 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6031968 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6031975 2021.09.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6031965 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6031966 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6031964 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6031962 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6031963 2021.09.06 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6031961 2021.09.06 PK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6031960 2021.09.06 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6029708 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6029706 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6029707 2021.09.05 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6029709 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6029705 2021.09.05 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6029701 2021.09.05 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6029700 2021.09.05 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6029702 2021.09.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6029703 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6029699 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6029698 2021.09.05 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6029704 2021.09.05 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6029697 2021.09.05 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6029695 2021.09.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6029696 2021.09.05 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6029694 2021.09.05 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6029692 2021.09.05 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6029693 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6029690 2021.09.05 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6029691 2021.09.05 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6029689 2021.09.05 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6026413 2021.09.03 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 17 6026400 2021.09.03 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6026401 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6026402 2021.09.03 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6026403 2021.09.03 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6026404 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6026405 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 6026406 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6026407 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6026408 2021.09.03 PK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6026409 2021.09.03 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6026411 2021.09.03 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6026412 2021.09.03 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6026414 2021.09.03 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 6026410 2021.09.03 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6018621 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6018622 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6018623 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6018624 2021.09.02 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6018625 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6018626 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6018627 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6018628 2021.09.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018629 2021.09.02 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6018630 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6018631 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6018632 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6018633 2021.09.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6018634 2021.09.02 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018635 2021.09.02 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6017292 2021.09.01 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6017060 2021.09.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6017062 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6017063 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6017064 2021.09.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6017065 2021.09.01 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6017066 2021.09.01 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6017067 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6017068 2021.09.01 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6017081 2021.09.01 PK mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6017078 2021.09.01 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6017057 2021.09.01 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6017058 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6017059 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6017061 2021.09.01 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6017080 2021.09.01 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6017082 2021.09.01 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6017083 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 6017084 2021.09.01 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 6017297 2021.09.01 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6017079 2021.09.01 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6017075 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6017076 2021.09.01 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 6017041 2021.08.31 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6017042 2021.08.31 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6017043 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6017044 2021.08.31 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 13 6017045 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 6017046 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6017047 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6017048 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6017049 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6017050 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6017051 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6017052 2021.08.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6017053 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6017054 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6017055 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6017056 2021.08.31 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017069 2021.08.31 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6017070 2021.08.31 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6017071 2021.08.31 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6017072 2021.08.31 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6017073 2021.08.31 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6017074 2021.08.31 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6017077 2021.08.31 PK mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6006320 2021.08.27 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5998552 2021.08.25 PK mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5998550 2021.08.25 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5995447 2021.08.24 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5995448 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5995449 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5995450 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5995451 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5995452 2021.08.24 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5995453 2021.08.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5995454 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5995455 2021.08.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5995456 2021.08.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5995457 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5995459 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5995460 2021.08.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5995461 2021.08.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5995462 2021.08.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5995463 2021.08.24 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5995458 2021.08.24 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5993764 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5993765 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5993766 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5993767 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5993768 2021.08.23 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5993769 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5993770 2021.08.23 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5993771 2021.08.23 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5993772 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5993773 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5993774 2021.08.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5993775 2021.08.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5993776 2021.08.23 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5993777 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5993778 2021.08.23 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5993779 2021.08.23 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5993823 2021.08.23 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5991668 2021.08.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991665 2021.08.22 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5991673 2021.08.22 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5991669 2021.08.22 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991666 2021.08.22 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5991657 2021.08.22 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5991654 2021.08.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5991652 2021.08.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5991664 2021.08.22 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5991658 2021.08.22 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5991646 2021.08.22 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5991661 2021.08.22 PK mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 2 5991662 2021.08.22 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5991619 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5991620 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5991621 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5991622 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5991623 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5991624 2021.08.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5991625 2021.08.21 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5991626 2021.08.21 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5991667 2021.08.21 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5991670 2021.08.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5991671 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991672 2021.08.21 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5991674 2021.08.21 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5991663 2021.08.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5991659 2021.08.15 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5991650 2021.08.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5991653 2021.08.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5991649 2021.08.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5991651 2021.08.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5991648 2021.08.15 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5991641 2021.08.15 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991639 2021.08.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5991637 2021.08.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5991636 2021.08.15 PK mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 2 5991634 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 5991630 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5991628 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5991656 2021.08.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991660 2021.08.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5991655 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5991647 2021.08.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5991644 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991643 2021.08.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5991645 2021.08.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5991642 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5991640 2021.08.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5991638 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991635 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5991633 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5991631 2021.08.02 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5991629 2021.08.02 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5991632 2021.07.18 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5991627 2021.07.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991617 2021.07.18 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5991616 2021.07.18 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5991613 2021.07.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991615 2021.07.18 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991614 2021.07.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991612 2021.07.18 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5991608 2021.07.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1