Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Daniel Stasiowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 120 6061188 2021.09.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6061189 2021.09.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6061190 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6061186 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6061184 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6061185 2021.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6061187 2021.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6061181 2021.09.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6061183 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6061182 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6061180 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6061179 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6061178 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6061177 2021.09.18 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 6061176 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6056044 2021.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6056046 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6056043 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6056049 2021.09.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6056045 2021.09.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6056051 2021.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6056047 2021.09.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6056041 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6056042 2021.09.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6056039 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6056040 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6056053 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6056038 2021.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6056037 2021.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6056052 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6056050 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6056048 2021.09.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6056036 2021.09.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6048023 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6048022 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6048018 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6048021 2021.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6048020 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6048017 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6048019 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6048016 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6048015 2021.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6048014 2021.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6048013 2021.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6048012 2021.09.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6041728 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6039079 2021.09.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6039078 2021.09.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6039080 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6039077 2021.09.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6039073 2021.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6039075 2021.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6039074 2021.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6039076 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6039072 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6039070 2021.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6039071 2021.09.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6039067 2021.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6039069 2021.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6039068 2021.09.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6039065 2021.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6039064 2021.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6039061 2021.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6039066 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6039062 2021.09.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6039063 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6031976 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6031973 2021.09.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6031974 2021.09.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6031970 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6031972 2021.09.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6031969 2021.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6031971 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6031967 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6031968 2021.09.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6031975 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6031965 2021.09.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6031966 2021.09.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6031964 2021.09.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6031962 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6031963 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6031961 2021.09.06 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6031960 2021.09.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6029708 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6029706 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6029707 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6029709 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6029705 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6029701 2021.09.05 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6029700 2021.09.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6029702 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6029703 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6029699 2021.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6029698 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6029704 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6029697 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6029695 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6029696 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6029694 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6029692 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6029693 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6029690 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6029691 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6029689 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6026413 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 17 6026400 2021.09.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6026401 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6026402 2021.09.03 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6026403 2021.09.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6026404 2021.09.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6026405 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 6026406 2021.09.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6026407 2021.09.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6026408 2021.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6026409 2021.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6026411 2021.09.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6026412 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6026414 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 6026410 2021.09.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6018621 2021.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6018622 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6018623 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6018624 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6018625 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6018626 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6018627 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6018628 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018629 2021.09.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6018630 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6018631 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6018632 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6018633 2021.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6018634 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018635 2021.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6017292 2021.09.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6017060 2021.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6017062 2021.09.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6017063 2021.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6017064 2021.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6017065 2021.09.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6017066 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6017067 2021.09.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6017068 2021.09.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6017081 2021.09.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6017078 2021.09.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6017057 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6017058 2021.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6017059 2021.09.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6017061 2021.09.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6017080 2021.09.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6017082 2021.09.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6017083 2021.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 6017084 2021.09.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 6017297 2021.09.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6017079 2021.09.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6017075 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6017076 2021.09.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 6017041 2021.08.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6017042 2021.08.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6017043 2021.08.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6017044 2021.08.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 13 6017045 2021.08.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 6017046 2021.08.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6017047 2021.08.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6017048 2021.08.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6017049 2021.08.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6017050 2021.08.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6017051 2021.08.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6017052 2021.08.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6017053 2021.08.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6017054 2021.08.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6017055 2021.08.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6017056 2021.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017069 2021.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6017070 2021.08.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6017071 2021.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6017072 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6017073 2021.08.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6017074 2021.08.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6017077 2021.08.31 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6006320 2021.08.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5998552 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5998550 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5995447 2021.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5995448 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5995449 2021.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5995450 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5995451 2021.08.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5995452 2021.08.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5995453 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5995454 2021.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5995455 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5995456 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5995457 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5995459 2021.08.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5995460 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5995461 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5995462 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5995463 2021.08.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5995458 2021.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5993764 2021.08.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5993765 2021.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5993766 2021.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5993767 2021.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5993768 2021.08.23 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5993769 2021.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5993770 2021.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5993771 2021.08.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5993772 2021.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5993773 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5993774 2021.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5993775 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5993776 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5993777 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5993778 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5993779 2021.08.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5993823 2021.08.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5991668 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991665 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5991673 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5991669 2021.08.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991666 2021.08.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5991657 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5991654 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5991652 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5991664 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5991658 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5991646 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5991661 2021.08.22 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 2 5991662 2021.08.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5991619 2021.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5991620 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5991621 2021.08.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5991622 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5991623 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5991624 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5991625 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5991626 2021.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5991667 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5991670 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5991671 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991672 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5991674 2021.08.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5991663 2021.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5991659 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5991650 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5991653 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5991649 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5991651 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5991648 2021.08.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5991641 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991639 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5991637 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5991636 2021.08.15 mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 2 5991634 2021.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 5991630 2021.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5991628 2021.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5991656 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991660 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5991655 2021.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5991647 2021.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5991644 2021.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991643 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5991645 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5991642 2021.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5991640 2021.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5991638 2021.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5991635 2021.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5991633 2021.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5991631 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5991629 2021.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5991632 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5991627 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991617 2021.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5991616 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5991613 2021.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991615 2021.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5991614 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991612 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5991608 2021.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5991611 2021.07.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5991610 2021.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5991609 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5991607 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5991604 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5991605 2021.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5991602 2021.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5991603 2021.07.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5883901 2021.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5883903 2021.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5883902 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5883900 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5883899 2021.07.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5883897 2021.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5883898 2021.07.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5883896 2021.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5883904 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5883895 2021.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5870613 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5870612 2021.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5870614 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5870611 2021.07.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5870610 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5870609 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5870608 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5870607 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5870605 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5870606 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5870603 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5870604 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5870601 2021.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5870602 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5870600 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5870598 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5870596 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5870595 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5870597 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5870599 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5870593 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5870594 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5870592 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5870591 2021.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5859734 2021.07.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5859729 2021.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5859731 2021.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5859730 2021.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5859733 2021.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5859732 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5859728 2021.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5859726 2021.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5859727 2021.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5859725 2021.07.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5859721 2021.07.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5859722 2021.07.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5859720 2021.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5859723 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5859724 2021.07.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5856158 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5856157 2021.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5856156 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5856155 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5856154 2021.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5856153 2021.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5856152 2021.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5856151 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5856150 2021.06.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5856147 2021.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5856149 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5856146 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5856148 2021.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5856145 2021.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5856143 2021.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5856144 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5856142 2021.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5856140 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5856141 2021.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5856139 2021.06.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5856138 2021.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5856136 2021.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5856137 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5856135 2021.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5856134 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5856174 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5856173 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5856172 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5856171 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5856170 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5856169 2021.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5856167 2021.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5856168 2021.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5856166 2021.06.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5856165 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5856164 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5856163 2021.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5856162 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5856161 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5856160 2021.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5856159 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5856133 2021.06.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5856131 2021.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5856132 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5856130 2021.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5856129 2021.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5856127 2021.06.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5856125 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5856128 2021.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5856126 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5856122 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5856123 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5856121 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5856120 2021.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5856119 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5856124 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5856118 2021.06.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5828586 2021.06.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5828590 2021.06.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5828585 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5828589 2021.06.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5828583 2021.06.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5828587 2021.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5828588 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5828581 2021.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5828582 2021.06.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5828579 2021.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5828584 2021.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5828580 2021.06.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5828560 2021.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5828556 2021.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5828561 2021.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5828559 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5828555 2021.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5828558 2021.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5828553 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5828549 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5828557 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5828554 2021.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5828550 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5828552 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5828547 2021.06.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5828548 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5828551 2021.06.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5828546 2021.06.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5828578 2021.06.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5828574 2021.06.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5828575 2021.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5828573 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5828576 2021.06.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5828572 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5828577 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5828570 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5828571 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5828569 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5828567 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5828568 2021.06.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 5828564 2021.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5828565 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5828566 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5828562 2021.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5828544 2021.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5828541 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5828543 2021.06.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5828539 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5828542 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5828540 2021.06.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5828538 2021.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5828537 2021.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5828536 2021.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5828534 2021.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5828535 2021.06.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5828533 2021.06.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5828531 2021.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5828530 2021.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5828529 2021.06.17 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5785584 2021.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5785585 2021.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5785586 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5785588 2021.06.03 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5785587 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5735186 2021.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5735188 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5735187 2021.05.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5735184 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5735185 2021.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5735181 2021.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5735182 2021.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5735183 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5735178 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5735176 2021.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5735179 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5735177 2021.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5735175 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5735174 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5735173 2021.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5735172 2021.05.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5735171 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5735170 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5735180 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5735168 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5735167 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5735169 2021.05.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5735166 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5715776 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5715775 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5715774 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5715773 2021.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5715772 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5715770 2021.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5715771 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5715769 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5715766 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715768 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5715764 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5715765 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5715767 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5715763 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5715755 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5715762 2021.05.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5715754 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5715760 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5715752 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5715753 2021.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5715757 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5715751 2021.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5715759 2021.05.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5715749 2021.05.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5715761 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715748 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5715758 2021.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5715747 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5715756 2021.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5715750 2021.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5715740 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5715739 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5715741 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5715746 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5715745 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5715738 2021.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5715737 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5715743 2021.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5715744 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715742 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5715736 2021.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5715733 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5715735 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5715732 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5715734 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5715731 2021.05.27 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5708881 2021.05.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5708882 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5708883 2021.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5708884 2021.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5708860 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5708862 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5708858 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5708857 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5708878 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5708876 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5708880 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5708879 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5708875 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5708871 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5708874 2021.05.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5708872 2021.05.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5708869 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5708873 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5708868 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708870 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5708877 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5708865 2021.05.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5708866 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5708867 2021.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5684910 2021.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5684911 2021.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5684909 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5684912 2021.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5684908 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5684906 2021.05.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5684907 2021.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5684898 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5684899 2021.05.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5684905 2021.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5684903 2021.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 5684901 2021.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5684894 2021.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5684902 2021.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5684904 2021.05.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5684895 2021.05.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5684897 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5684893 2021.05.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5684900 2021.05.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5684896 2021.05.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5684890 2021.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5684892 2021.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5684891 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5677959 2021.05.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5677968 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5677957 2021.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5677971 2021.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5677960 2021.05.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5677966 2021.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5677956 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5677958 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5677995 2021.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5677994 2021.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5677985 2021.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5677993 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5677992 2021.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5677989 2021.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5677984 2021.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5677986 2021.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5677991 2021.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5677981 2021.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5677987 2021.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5677990 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5677988 2021.05.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5677982 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5677980 2021.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5677983 2021.05.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5677978 2021.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5677979 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5677976 2021.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5677973 2021.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5677970 2021.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5677974 2021.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5677977 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5677964 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5677963 2021.05.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5677972 2021.05.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5677975 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5677969 2021.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5677962 2021.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5677965 2021.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5677967 2021.05.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5677961 2021.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5677954 2021.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5677953 2021.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5677955 2021.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5677952 2021.05.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5677946 2021.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5677950 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5677951 2021.05.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5677948 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5677947 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5677949 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5677945 2021.05.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5677944 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5677943 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5677942 2021.05.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5677940 2021.05.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5677941 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5648712 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5648711 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5648709 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5648720 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5648708 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5648704 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5648703 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5648705 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5648702 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5648701 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5648699 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5648700 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5648698 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5648697 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5648696 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5648695 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5648694 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5648693 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5648692 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5648691 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5648690 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5648688 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5648689 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5648687 2021.05.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5648686 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5648685 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5648725 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5648718 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5648716 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5648717 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5648726 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5648724 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 5648715 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5648719 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5648714 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5648723 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5648713 2021.05.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5648722 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5648710 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5648721 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5648707 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5648706 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5648684 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5648682 2021.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5648681 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5648683 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5648680 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5648679 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5648678 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5648677 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5648675 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5648676 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5648673 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5648674 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5648671 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5648672 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5648670 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5648669 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5637722 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637723 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5637721 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5637720 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637719 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637716 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5637718 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5637715 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5637717 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5637714 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5637712 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5637711 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5637713 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5637709 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637710 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637708 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5637707 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5637705 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637706 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5637704 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5637701 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5637702 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637703 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5637700 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5637698 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637696 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5637695 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5637699 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5637697 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5637694 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5637693 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625698 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5625700 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5625699 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5625696 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5625691 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5625697 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5625695 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5625690 2021.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5625689 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5625693 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5625688 2021.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5625692 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5625687 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622596 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5622597 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5622598 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5622599 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5622600 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5622601 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5620860 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5620859 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5620858 2021.05.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5620856 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5603908 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5603822 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5603562 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5603568 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5607692 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5603563 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5603564 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5603823 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5603565 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5603833 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5603837 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5603914 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5607933 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5603821 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5603819 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5603820 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5603811 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5603818 2021.05.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5603825 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5603815 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5603826 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5603827 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5603830 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5603829 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5603831 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5603836 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5603816 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5603817 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5603804 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 7 5603813 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5603840 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5603858 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5603861 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5603855 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5603859 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5603849 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5603853 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5603864 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5603851 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5611413 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5603884 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5611520 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5603881 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5603870 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5611555 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5603904 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5603806 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5603878 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5603874 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5603877 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5603875 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5603888 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5603901 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5603906 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5603880 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5603890 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5603903 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5603868 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5603887 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5603896 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5603900 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5603898 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5603894 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5603873 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5603772 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5603774 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5603800 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5603783 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5603531 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5603532 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5603534 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5603533 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5603572 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5603577 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5603574 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5603580 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5603584 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5603578 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5603575 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5603569 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5603587 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5603796 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5611328 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5603789 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5603791 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5603776 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5603779 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5603798 2021.05.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5603561 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5603588 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5603671 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5603673 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5603680 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5603770 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5603670 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5603679 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5603591 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5603593 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5603769 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5603595 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5603594 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5603596 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5603742 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5603740 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5603771 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5603745 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5603600 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5603672 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5603752 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5603755 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5603757 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5603759 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5603763 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5603761 2021.05.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 5603766 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5603737 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5603589 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5603612 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5603590 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5603683 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5603748 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603677 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5603735 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5603645 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5603682 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5603674 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5603750 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5603701 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5603721 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5603668 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5603675 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5603736 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5603669 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5603676 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5603678 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5603599 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5603912 2021.05.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5603910 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5603530 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5603927 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5603929 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5603928 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5603925 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5603924 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5603921 2021.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5603922 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5582010 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5582006 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5582007 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5582008 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5582009 2021.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5582005 2021.05.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5578083 2021.05.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5573327 2021.05.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5573328 2021.05.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5567195 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5567197 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5567198 2021.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5567194 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5567189 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5567190 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5567193 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5567186 2021.05.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5567191 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567187 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5567188 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5567192 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5567196 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5567185 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5567184 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5567183 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5567177 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5567174 2021.05.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5567175 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5567178 2021.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5567176 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5567181 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567182 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5567180 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5567179 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5567172 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5567171 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5567169 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5567168 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5567170 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567167 2021.05.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5555500 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5555501 2021.05.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5550862 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5550864 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5550858 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5550863 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5550860 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5550859 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5550856 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5550861 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5550877 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5550857 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5550853 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5550855 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5550854 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5550851 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5550852 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5550850 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5550895 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5550889 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5550898 2021.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5550883 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5550893 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5550881 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5550887 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5550897 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5550882 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5550880 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5550886 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5550871 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5550866 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5550868 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5550873 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5550875 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5550896 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5550892 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5550891 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5550885 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5550890 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5550894 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5550888 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5550879 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5550878 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5550876 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5550870 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5550869 2021.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5550874 2021.05.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5550867 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5550865 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5541001 2021.04.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5541004 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5541002 2021.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5541000 2021.04.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5540999 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5540998 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5541003 2021.04.30 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 5540940 2021.04.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5540946 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5540948 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5540947 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 121 5540949 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 39 5540950 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 5529114 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5526275 2021.04.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5526757 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5526756 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5509613 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5509616 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5509615 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5509617 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5509614 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5509607 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5509609 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5509605 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5509608 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5509602 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5509610 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5509611 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5509603 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509604 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5509599 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5509601 2021.04.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5509600 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5509598 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5509596 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5509597 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5509606 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5509633 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5509630 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5509632 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5509628 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5509629 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5509625 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5509626 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5509627 2021.04.25 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5509612 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 5509631 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5509624 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5509623 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5509622 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5509619 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5509620 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5509621 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5509618 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5509595 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5509594 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5509593 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5509592 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 5509589 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5509590 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5509588 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5509591 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5509586 2021.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5509584 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5509583 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5509585 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5509587 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5509582 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5509580 2021.04.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5509581 2021.04.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5505499 2021.04.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5505498 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5500346 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5500345 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5500347 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5500344 2021.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5496396 2021.04.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5496394 2021.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5496395 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5491407 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5491406 2021.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 5491402 2021.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5491405 2021.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5491401 2021.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5491404 2021.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5491400 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5491399 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5491403 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5491398 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5491397 2021.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5491394 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5491393 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5491396 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5491395 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5491392 2021.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5481632 2021.04.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5481633 2021.04.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5463653 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5463652 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5463651 2021.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5463650 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5462001 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5473435 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5473426 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5473432 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5462000 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5473422 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5473430 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5473417 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5473418 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5473428 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5473431 2021.04.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5461997 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5473415 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5473421 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5473429 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5473424 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5461996 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5461998 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5461995 2021.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5461993 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5461999 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5461994 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5461992 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5461991 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5461990 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5461989 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5461987 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5461986 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5461988 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5459143 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5459146 2021.04.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5459141 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5459150 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5459185 2021.04.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5459190 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5459191 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5459189 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5459187 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5459180 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5459183 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5459179 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5459178 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 13 5459175 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5459170 2021.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5459182 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5459171 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5459168 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5459166 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5459169 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5459157 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5459160 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5459156 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5459153 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5459155 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5459159 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5459154 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5459152 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5459151 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5459147