Pełna lista obserwacji drużyny

Mariusz Janowski : Mariusz Janowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6293101 2021.12.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6293102 2021.12.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6293099 2021.12.19 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 6227419 2021.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6227414 2021.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 6227418 2021.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6227415 2021.11.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6227416 2021.11.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6227412 2021.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6227411 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 6227413 2021.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6227409 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6227410 2021.11.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 6227417 2021.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6227407 2021.11.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 6227405 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6227406 2021.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6227403 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6178353 2021.10.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6178336 2021.10.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6169923 2021.10.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 6169886 2021.10.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 6169885 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 140 6128744 2021.10.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6128746 2021.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 55 6128743 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6128745 2021.10.10 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 46 6128742 2021.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6124355 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6124354 2021.09.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6124353 2021.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6124352 2021.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6124351 2021.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6124349 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6124350 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6124348 2021.09.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6027033 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6027032 2021.09.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5994005 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 5994003 2021.08.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5994000 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 5994004 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5993999 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5993998 2021.08.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5994002 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5994001 2021.08.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5993997 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5993996 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 5993995 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5993994 2021.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5994006 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 107 5993993 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5993992 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 5993991 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5993990 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5993989 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 5993987 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5973445 2021.08.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5973442 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5973435 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5973436 2021.08.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5973439 2021.08.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 5973444 2021.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 25 5973438 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 17 5973443 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 10 5973434 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 5973437 2021.08.15 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 5973433 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5973432 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5973441 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5973440 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5973431 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5973430 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5973428 2021.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5973429 2021.08.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5973427 2021.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5973424 2021.08.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5973426 2021.08.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 5973425 2021.08.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5973421 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 93 5973423 2021.08.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 430 5973420 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5971034 2021.08.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5971032 2021.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 22 5971029 2021.08.14 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 5971028 2021.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5971031 2021.08.14 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5971027 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5971030 2021.08.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5971026 2021.08.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 5971025 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5971023 2021.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5971022 2021.08.14 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5971024 2021.08.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5971021 2021.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 5971020 2021.08.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 5968869 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5968867 2021.08.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5968866 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5968864 2021.08.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5968865 2021.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 5953475 2021.08.07 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5953474 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 5953473 2021.08.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5953472 2021.08.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5953471 2021.08.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5953470 2021.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5953469 2021.08.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5953468 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 5953467 2021.08.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5953466 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5953465 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5953464 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5953463 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5953462 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5953461 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 5953460 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5953459 2021.08.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 5953458 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 5953457 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5953456 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5952037 2021.08.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5952036 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5952035 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5952034 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 140 5952033 2021.08.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5952032 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5952031 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 520 5952030 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5952029 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5952028 2021.08.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5952027 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 5952026 2021.07.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5952025 2021.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 13 5952024 2021.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5952023 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5952022 2021.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5936660 2021.07.31 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5936659 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5936661 2021.07.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5936657 2021.07.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5936658 2021.07.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5936655 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5935749 2021.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 5935748 2021.07.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5935747 2021.07.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 5935746 2021.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5935745 2021.07.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5935744 2021.07.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 32 5928005 2021.07.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5928006 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 600 5928004 2021.07.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5928003 2021.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5928002 2021.07.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5928000 2021.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5928001 2021.07.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5924796 2021.07.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5924798 2021.07.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5924797 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5924801 2021.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 5924794 2021.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5924793 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 5924795 2021.07.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5924800 2021.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5924792 2021.07.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5924799 2021.07.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5924791 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5924817 2021.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5924816 2021.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 5924813 2021.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 5924815 2021.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5924811 2021.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5924809 2021.07.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5924812 2021.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5924808 2021.07.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5924806 2021.07.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5924807 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5924810 2021.07.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 5924804 2021.07.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 13 5924805 2021.07.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5924802 2021.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5924803 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 26 5851463 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5851462 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5851461 2021.06.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5851460 2021.06.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 19 5851459 2021.06.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5823738 2021.06.19 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 5823737 2021.06.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5823736 2021.06.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5823735 2021.06.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 500 5801646 2021.06.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5801645 2021.06.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5801643 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5801644 2021.06.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5801640 2021.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5801637 2021.06.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5801636 2021.06.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5801639 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5801635 2021.06.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5801634 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801632 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5801631 2021.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5801629 2021.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5801628 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5801630 2021.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5801627 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5801626 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801625 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801622 2021.06.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5780703 2021.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5780702 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5780701 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780700 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5780699 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780698 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5780697 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780696 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5780694 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780695 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780691 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5780692 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780693 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5780689 2021.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5780688 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5697250 2021.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5697251 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5697246 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5697249 2021.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5697248 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5697247 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5697245 2021.05.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5697244 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5697241 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5697243 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5697242 2021.05.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5697240 2021.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5697239 2021.05.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5697238 2021.05.22 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5697237 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697236 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697235 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697219 2021.05.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5697234 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 69 5697232 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697223 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5697221 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697210 2021.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5697214 2021.05.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5697208 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5697211 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5697218 2021.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5697206 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5697209 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5697212 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5697204 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5697217 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5697216 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5697233 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5697222 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5697215 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5697213 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5697220 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5697207 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5697231 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5697230 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5697229 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5697228 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5697227 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5697226 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5697225 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5697224 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5697203 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5697202 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5697201 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5697200 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5697199 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5697198 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5697197 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5697195 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5697196 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5697194 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5697193 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5697191 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5697192 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5697190 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5697188 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5697187 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5587154 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5587155 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5587151 2021.05.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5587153 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5587152 2021.05.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 5587157 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5587146 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5587147 2021.05.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5587148 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5587149 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5587156 2021.05.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5587150 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5587142 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5587139 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5587145 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5587138 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5587140 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5587137 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5587144 2021.05.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5587143 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5587136 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5587135 2021.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5532188 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5532187 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5532186 2021.04.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5532185 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5532184 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5532183 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5531378 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5531377 2021.04.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5531376 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5531373 2021.04.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5531374 2021.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 5531375 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5531372 2021.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5531370 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5531369 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5531368 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5531367 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5531365 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5531366 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5531364 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5531363 2021.04.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5531371 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5531362 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5531358 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5531361 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5531357 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5531360 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5531356 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5531355 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5531354 2021.04.24 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5531359 2021.04.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5531353 2021.04.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5531352 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5531350 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5531351 2021.04.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5531348 2021.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 5531347 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5531349 2021.04.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5413334 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5413335 2021.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5413332 2021.04.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 35 5413333 2021.04.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5413331 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5413330 2021.04.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5413328 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5375589 2021.04.02 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 5375591 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5375593 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5375590 2021.04.02 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5375587 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5375608 2021.03.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5375609 2021.03.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5375607 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5375620 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5375619 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5375618 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5375617 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5375616 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5375615 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5375614 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5375613 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5375612 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5375611 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5375610 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5375606 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5375603 2021.03.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5375602 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5375600 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5375599 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 32 5375598 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5375605 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 5375596 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5375594 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5375592 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5375595 2021.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5375586 2021.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5375584 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 5375585 2021.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375582 2021.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5375583 2021.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5375581 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5375579 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5375580 2021.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 147 5375578 2021.03.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5375577 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5375576 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5375574 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5375573 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 5375572 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5375571 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5375570 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5375569 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5375568 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5375566 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5375567 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5375563 2021.03.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5375565 2021.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5375561 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5375562 2021.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5375559 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5375560 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5375556 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5375558 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5375557 2021.03.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5375554 2021.03.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5375553 2021.03.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375555 2021.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5375552 2021.03.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5271808 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5271807 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5271810 2021.03.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5271806 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5271804 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5271803 2021.03.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5271809 2021.02.28 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5271802 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5271801 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5271800 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5271797 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5271798 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218026 2021.02.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5218025 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5218024 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5205113 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5205112 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5205110 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5205111 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5205109 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5199557 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5199556 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 5199555 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199554 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5199553 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5199551 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199550 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5199552 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5199480 2021.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5199481 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199479 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199478 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5199476 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199475 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5199477 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5194147 2021.02.20 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 5194146 2021.02.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5194145 2021.02.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5194144 2021.02.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5194143 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5194142 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5194141 2021.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5177441 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5177443 2021.02.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5177444 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5177440 2021.02.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5177439 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5177437 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5177436 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5177438 2021.02.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5177435 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5177433 2021.02.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5177434 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5177432 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5177431 2021.02.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 5166194 2021.02.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5166195 2021.02.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5166191 2021.02.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5166193 2021.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5166192 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5166190 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166188 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166185 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166189 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166186 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5166187 2021.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5166184 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166183 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5166182 2021.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5166180 2021.02.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5166181 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5166178 2021.02.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5153067 2021.02.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5153066 2021.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 5153063 2021.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5153065 2021.02.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5153062 2021.02.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5153064 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5153061 2021.02.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5153060 2021.02.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5153059 2021.02.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5153058 2021.02.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5153057 2021.02.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5153056 2021.02.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5153055 2021.02.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5153054 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5153053 2021.02.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5153051 2021.02.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5153052 2021.02.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5153050 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 5153049 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5153048 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5153047 2021.02.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5153046 2021.02.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5153044 2021.02.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5153045 2021.02.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5153043 2021.02.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5153041 2021.02.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 370 5153042 2021.02.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5153039 2021.02.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5153040 2021.02.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5153037 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5141229 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5141228 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5141227 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5141245 2021.01.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5141243 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5141244 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5141240 2021.01.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5141242 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5141241 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5141239 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5141237 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5141235 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5141238 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5141236 2021.01.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5141234 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5141231 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5141233 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5141232 2021.01.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5141230 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5111082 2021.01.22 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 5111081 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5111080 2021.01.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 5111078 2021.01.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5111076 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5111075 2021.01.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5111073 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 5111069 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5111071 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5111068 2021.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5111064 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5111097 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5111098 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5111096 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5111095 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5111094 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5111093 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5111092 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5111091 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5111090 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5111089 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 5111088 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5111087 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5111086 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5111085 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5111084 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5111083 2021.01.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5111079 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5111077 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5111074 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5111072 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5111070 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5111067 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5111066 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5111065 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5111062 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5111060 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5111059 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5111058 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5111055 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5111054 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5111057 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5111056 2021.01.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5078149 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073217 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073216 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5073213 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5073215 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5073212 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5073211 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5073209 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 5073210 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073206 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5073208 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5073205 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5073207 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5073203 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5073204 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073202 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5073214 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073201 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5073200 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5073199 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5073197 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5073198 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058411 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5058409 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058410 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5058404 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5058403 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058435 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058436 2021.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058433 2021.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 5058431 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5058432 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5058430 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5058429 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5058427 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 92 5058424 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5058421 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5058425 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5058417 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 46 5058414 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5058419 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 320 5058428 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 5058434 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5058426 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 5058420 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5058413 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 900 5058416 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5058415 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 290 5058407 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5058408 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5058405 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5058406 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5058401 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 50 5058398 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5058399 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 5058400 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058397 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5058395 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5058396 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5058393 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058392 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058391 2021.01.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5058389 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5058390 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058394 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058388 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5058386 2021.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5058385 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 5058384 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058383 2021.01.03 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5058387 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058382 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058379 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5058381 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5058380 2021.01.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 72 5058378 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058374 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058377 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058375 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5058376 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058371 2021.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 33 5058373 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5058372 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5058368 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 14 5058370 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5058367 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5058366 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5058363 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058360 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5058362 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5058361 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5058359 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5058365 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058357 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 5058358 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058356 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058355 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058354 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058364 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058353 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5058351 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5058352 2021.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5058350 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058418 2021.01.01 mapa