Pełna lista obserwacji drużyny

Mariusz Janowski : Mariusz Janowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5078149 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5073217 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073216 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5073213 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5073215 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5073212 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5073211 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5073209 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 5073210 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073206 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5073208 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5073205 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5073207 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5073203 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5073204 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073202 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5073214 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073201 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5073200 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5073199 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5073197 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5073198 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058411 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5058409 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058410 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5058404 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5058403 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058435 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058436 2021.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058433 2021.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 5058431 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5058432 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5058430 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5058429 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5058427 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 92 5058424 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5058421 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5058425 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5058417 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 46 5058414 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5058419 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 320 5058428 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 5058434 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5058426 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 5058420 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5058413 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 900 5058416 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5058415 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 290 5058407 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5058408 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5058405 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5058406 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5058401 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 50 5058398 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5058399 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 5058400 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058397 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5058395 2021.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5058396 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5058393 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058392 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058391 2021.01.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5058389 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5058390 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058394 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058388 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5058386 2021.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5058385 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 5058384 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058383 2021.01.03 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5058387 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058382 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058379 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5058381 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5058380 2021.01.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 72 5058378 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058374 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058377 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058375 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5058376 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058371 2021.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 33 5058373 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5058372 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5058368 2021.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 14 5058370 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5058367 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5058366 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5058363 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058360 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5058362 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5058361 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5058359 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5058365 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058357 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 5058358 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058356 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058355 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058354 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5058364 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5058353 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5058351 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5058352 2021.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5058350 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058418 2021.01.01 mapa