Pełna lista obserwacji drużyny

Kasiur Częstochowska Grupa OTOP : Katarzyna Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5095114 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5095113 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5095112 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5095111 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5095130 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5095128 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5095129 2021.01.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5095127 2021.01.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5095126 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5095124 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5095123 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5095125 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5095122 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5095121 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5095118 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5095120 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5095119 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5095116 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095117 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5095115 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5090650 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5090649 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5090648 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5090647 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 430 5090645 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5090646 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5090644 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5090643 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5090642 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5090641 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5090640 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5090639 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5090638 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5090637 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5090636 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 5090634 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5090635 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5090632 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5090633 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5090631 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5090629 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5090630 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5090628 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 5090625 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090627 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5090626 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5090624 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5090622 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5090623 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5090621 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5090620 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5090619 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5090618 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 5090616 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5090617 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090615 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5090612 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 5090614 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5090613 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5090611 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5090610 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5090609 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5090608 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5090607 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090605 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5090606 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5090604 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083871 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083869 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083870 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5083868 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083867 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5081707 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5081705 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5081708 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5081704 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5081706 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5078440 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078439 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5078438 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5078437 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5078436 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078435 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5072233 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5072231 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072232 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5072230 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5055738 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055737 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5055736 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055735 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5055734 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054359 2021.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5054360 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054358 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5054357 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5054356 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5054355 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5054354 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5054353 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5054351 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5054350 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5054349 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5054352 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5054346 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5054348 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5054347 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5054345 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5054344 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5054343 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5054342 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5054341 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 5054340 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054338 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054339 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5042521 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5042520 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5042519 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5042517 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5042518 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5042516 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5042545 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5042553 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5042544 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5042542 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5042540 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 5042539 2021.01.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5042536 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 5042537 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5042533 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042534 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042530 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042531 2021.01.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5042525 2021.01.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5042524 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5042523 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 43 5042526 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5042548 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5042549 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5042547 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5042546 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5042552 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5042543 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042541 2021.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5042538 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5042551 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 63 5042550 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5042535 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5042532 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 5042529 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 50 5042528 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 5042527 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5042522 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5042515 2021.01.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5042514 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5042513 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5042511 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5042509 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5042510 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5042508 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042507 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042506 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5042512 2021.01.03 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5042505 2021.01.03 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 5042503 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5042504 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5042502 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5042501 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5042500 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5042499 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5042496 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5042498 2021.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5042495 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5042497 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5042493 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5042492 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5042494 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5042491 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5042490 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5042489 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5042488 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5042487 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5042486 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5042485 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5042484 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5038539 2021.01.02 mapa