Pełna lista obserwacji drużyny

Małgorzata Kiżewska :) Kizia : Małgorzata Kiżewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6275400 2021.12.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6275399 2021.12.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6275395 2021.12.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6262109 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6262108 2021.12.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 6262100 2021.12.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6219531 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6219532 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6219533 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6219562 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6219563 2021.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6219564 2021.11.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6187948 2021.10.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6187953 2021.10.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 6187954 2021.10.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6187955 2021.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6187958 2021.10.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6187950 2021.10.29 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6187888 2021.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6187889 2021.10.28 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 6187890 2021.10.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6187892 2021.10.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6187908 2021.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6187891 2021.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6058198 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6058197 2021.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6058196 2021.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 6058195 2021.09.11 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6058194 2021.09.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6058193 2021.09.11 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 6058192 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6058199 2021.09.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6058200 2021.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6058254 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6058206 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6058205 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6058204 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6058203 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6058202 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6058201 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5987885 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5987887 2021.08.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5987888 2021.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5987899 2021.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5987900 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5987913 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5987915 2021.08.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5987922 2021.08.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5987923 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5987967 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5941158 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5941164 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5941169 2021.08.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5935503 2021.07.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5935502 2021.07.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5935500 2021.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5935499 2021.07.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5935497 2021.07.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5935490 2021.07.21 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5935492 2021.07.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5935493 2021.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5935516 2021.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5782217 2021.06.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5781992 2021.06.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5782037 2021.06.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5782040 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5782041 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5782043 2021.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5782044 2021.06.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5782045 2021.06.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5782051 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5782054 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5782057 2021.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5782059 2021.06.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5782069 2021.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5782077 2021.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5782155 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5699971 2021.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5699974 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5700065 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5699965 2021.05.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5699959 2021.05.22 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5699957 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5699956 2021.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5699950 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5699948 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5612550 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5612554 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5612557 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612571 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5582807 2021.05.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5582808 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5582814 2021.05.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5582821 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5582824 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5582826 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5582829 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5582803 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5582797 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5582794 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5582792 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5582791 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5582789 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5582785 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5582780 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5582782 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5582831 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5582834 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5587884 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5587883 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5582893 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5582874 2021.05.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5582873 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5582872 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5582871 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5582870 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5582869 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5582836 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5582837 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5582840 2021.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5582841 2021.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5582843 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5582845 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5582853 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5470441 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5470444 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5470449 2021.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5470450 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5470451 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5470454 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5470455 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5470509 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5470503 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5470498 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5470490 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5470482 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5444670 2021.04.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5444669 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5444668 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5444667 2021.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5444666 2021.04.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5444664 2021.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5444663 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5444650 2021.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5444671 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5444677 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5444710 2021.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5444707 2021.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5444704 2021.04.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5444699 2021.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5444690 2021.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5444682 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5444680 2021.04.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5444679 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5434265 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5434266 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5434269 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5434275 2021.04.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5434276 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5434307 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5434308 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5434309 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5434315 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5434243 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5397300 2021.04.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5396816 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 5396821 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5396824 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5396840 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5396857 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5396945 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5397268 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5397270 2021.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5317147 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5317141 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5317108 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5317107 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5317106 2021.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5317105 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5317148 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5317150 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5317151 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5317241 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5317236 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5317230 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5317226 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5317153 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5317152 2021.03.20 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5317001 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5317002 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5317004 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5317010 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5317011 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5317013 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5317015 2021.03.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5236983 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5236998 2021.02.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5236995 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5237000 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5237002 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5237004 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5237100 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5237062 2021.02.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5237063 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5237098 2021.02.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5236907 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5236910 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 5236932 2021.02.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5236937 2021.02.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 5237007 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5237015 2021.02.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 16 5186856 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 5186858 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5186841 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5186854 2021.02.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5186837 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5186720 2021.02.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5186717 2021.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 5186723 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5186859 2021.02.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5186860 2021.02.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5186862 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5163750 2021.02.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5163749 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5163748 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5163680 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5163679 2021.02.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5163678 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5163752 2021.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5163753 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5186864 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5186886 2021.02.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 5163757 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5163756 2021.02.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5163755 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5163754 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5141881 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5141879 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 5141878 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5141876 2021.01.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5141874 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5141870 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5141882 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5141883 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5141897 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5141923 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5141918 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5141915 2021.01.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5141902 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5141900 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5141898 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 5141734 2021.01.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 5141735 2021.01.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5141818 2021.01.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5141869 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5163676 2021.01.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5141703 2021.01.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5141704 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5141716 2021.01.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5141717 2021.01.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5141718 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5141719 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5141733 2021.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5101550 2021.01.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5101551 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5101573 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5101574 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5101575 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5101576 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5101577 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5072436 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5072435 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5072433 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072432 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5072431 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5072430 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5072426 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5072425 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072438 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5072440 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072442 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072462 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5072461 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5072460 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5072448 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072447 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5072446 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5072445 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5072443 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5054366 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5054364 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5054363 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5054361 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5054337 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5054336 2021.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5054333 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5054368 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5054385 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054387 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5054467 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5054400 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5054398 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054395 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5054393 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5054391 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5054390 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5038896 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5038893 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5038865 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5038856 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038853 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038851 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5038850 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5038913 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5038914 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5038980 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5038975 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5038973 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5038972 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5038978 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5038916 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5038959 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5038780 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5038840 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5038832 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5038785 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5038781 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5038836 2021.01.01 mapa