Pełna lista obserwacji drużyny

Małgorzata Kiżewska :) Kizia : Małgorzata Kiżewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072462 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5072436 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5072435 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5072433 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072432 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5072431 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5072430 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5072426 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5072425 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072438 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5072440 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5072461 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5072460 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5072448 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072447 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5072446 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5072445 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5072443 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072442 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5054385 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5054387 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5054390 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5054391 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5054393 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054395 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5054398 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5054400 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5054467 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5054368 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5054366 2021.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5054333 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5054336 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5054337 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5054361 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5054363 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5054364 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5038896 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5038893 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5038865 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5038856 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038853 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038851 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5038850 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5038913 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5038914 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5038980 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5038978 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5038975 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5038973 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5038972 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5038959 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5038916 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5038840 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5038836 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5038832 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5038785 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5038781 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5038780 2021.01.01 mapa