Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5097957 2021.01.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5097952 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5097959 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5097960 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5097951 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5097950 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5097946 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5097944 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5097945 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5097949 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5097958 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5097947 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5097948 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5097956 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5096680 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5096682 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5096681 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5096678 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5097988 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5097977 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5097970 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5097987 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5097986 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5097985 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5097984 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5097983 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5097982 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5097981 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5097980 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5097978 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5097975 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5097973 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5097971 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5092060 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5092059 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5092056 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5092055 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5092081 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5092085 2021.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5092057 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5092080 2021.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5092084 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5092082 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5092045 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5092035 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5092051 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5092052 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5092047 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5092050 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092049 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5092053 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5092044 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5092028 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5092027 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5092031 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5092030 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 5092032 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5092033 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5092034 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092039 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5092043 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5092036 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5092038 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5092029 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092048 2021.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5092042 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5091518 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5091516 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5091515 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5091512 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5091517 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5091509 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5091513 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5091511 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5091514 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5091510 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5091508 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5091504 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5091505 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5091507 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5091506 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5092041 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5092040 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5092054 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092086 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5078019 2021.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5078018 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5078014 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5078013 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5078017 2021.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5078016 2021.01.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5078012 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5078011 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5078010 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5078009 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5078007 2021.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5078006 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5078005 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078004 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5078003 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5078002 2021.01.13 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 5078001 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5075765 2021.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5075766 2021.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5075763 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5075767 2021.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5075762 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5075761 2021.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5075760 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5075759 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5075757 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5075758 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5075756 2021.01.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5075755 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5075754 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5075753 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5073142 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5073141 2021.01.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5073140 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5073137 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5073138 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5073136 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5073135 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073131 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5073130 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5073132 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5073133 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5073129 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5073128 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5073127 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5073126 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073125 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5073124 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5073123 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072566 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072565 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072564 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072563 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072560 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072559 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072558 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5072561 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5072557 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5072556 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5072555 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5072552 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072553 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5072554 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 5072501 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5072502 2021.01.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5072499 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5072500 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5072498 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5072495 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072493 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5072497 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5072491 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5072492 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072494 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5072487 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5072488 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072490 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5072489 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5072534 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5072531 2021.01.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5072529 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5072533 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5072528 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5072532 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5072524 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5072535 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5072522 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072518 2021.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5072517 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 5072511 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5072513 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5072508 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5072509 2021.01.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5072506 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5072530 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5072525 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072526 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5072527 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5072523 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5072521 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5072519 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5072516 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5072520 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5072514 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5072510 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5072507 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5072515 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5072512 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072505 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5072504 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5072550 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 5072548 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5072549 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5072551 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5072547 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5072546 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5072544 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072545 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5072543 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 5072539 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5072542 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5072541 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5072537 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5072538 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5072540 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5063941 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5063940 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5063939 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5063938 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5063936 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5063935 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5063937 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5063934 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063929 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5063928 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5063927 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5063932 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5063933 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5063926 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5063925 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5063924 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5063931 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5063923 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5063920 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5063922 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5063930 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5063919 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5063918 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5063921 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5063915 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5063917 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5063916 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5063913 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063912 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5063914 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5063910 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5063909 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5063908 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5063907 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5063906 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5063905 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5063904 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5063903 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5063902 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058641 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5058636 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058635 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5058637 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5058634 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5058633 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058639 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5058638 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5058629 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5058630 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058631 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5058628 2021.01.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5058632 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058627 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5058626 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5058625 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5058624 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5053906 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5053907 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5050897 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5050896 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5050895 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 5050894 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050893 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050892 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5050891 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5050890 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5050888 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5050889 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5050887 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5050886 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5050884 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5050883 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5050881 2021.01.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 5050882 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5050879 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5050880 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5050878 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5050877 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5050876 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5050874 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050873 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5050872 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050871 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5048248 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5048243 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048247 2021.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5048245 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5048246 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5048241 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5048244 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5048242 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5048239 2021.01.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5048240 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5048249 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5043041 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5048459 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5043042 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5043040 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5043039 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5043038 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 100 5043036 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5043037 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5043035 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5043034 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5043033 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5043032 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5043030 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5043031 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5043029 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043028 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5043027 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5043026 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5043023 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5043025 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5043024 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5043022 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5043018 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5043021 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5043020 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043019 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5043014 2021.01.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5043015 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043016 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5043013 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5043011 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5043012 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5043009 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5043010 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5043008 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5043006 2021.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5043005 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5043003 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5043007 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5043004 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5038824 2021.01.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5038827 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038825 2021.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5038826 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5038822 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5038828 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5038829 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5038820 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5038821 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5038823 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5038813 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5038819 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038818 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5038812 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5038817 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5038816 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5038808 2021.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5038805 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5038807 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5038806 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5038814 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5038815 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038804 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038809 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5038801 2021.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5038794 2021.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5038803 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5038793 2021.01.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 5038796 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5038799 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5038802 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5038790 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5038792 2021.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5038791 2021.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5038789 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5038800 2021.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5038788 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5038798 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5030831 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5030827 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5030828 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5030826 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5030825 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5030824 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5030823 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5030821 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030819 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5030818 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 5030817 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5030815 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5030816 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5030814 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5030813 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030812 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5030811 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5030810 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5030808 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5030809 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5030807 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5030806 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5030803 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5030802 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5030805 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5030804 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030800 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5030801 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5030797 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5030799 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5030798 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5030795 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5030794 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030793 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5030796 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5030791 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5030790 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5032512 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032501 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032507 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5032503 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5032496 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5032499 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5032495 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5032493 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5032453 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5032460 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5032450 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5032457 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5032513 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5030792 2021.01.01 mapa