Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5657439 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5657438 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5657437 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5657436 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5657435 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5657434 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5657433 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5657432 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657431 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5657430 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5657420 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5657419 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5657418 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657417 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5657416 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5657415 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5657414 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5657413 2021.05.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5657412 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657405 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5657421 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5657426 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5657402 2021.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5657397 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5657409 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5657399 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5657422 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5657423 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5657406 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5657427 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5657428 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5657403 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5657424 2021.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5657396 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5657408 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5657400 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5657391 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5657386 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5657389 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5657387 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5657382 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5657385 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5657425 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5657404 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 5657410 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5657401 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5657411 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5657398 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5657407 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5657393 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5657395 2021.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5657394 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657392 2021.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5657390 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5657384 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5657383 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5657388 2021.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5657381 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5657380 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5657379 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5657378 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5657377 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5657376 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657374 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5657372 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5657370 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5657375 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5657369 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5657373 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5657368 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657367 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5657371 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5657366 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5657365 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5651473 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5651471 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651474 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5651470 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5651465 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651464 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651456 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651457 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5651453 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5651450 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5651458 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651455 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5651467 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5651447 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5651444 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5651441 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5651466 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5651440 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5651463 2021.05.15 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 3 5651459 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5651462 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5651452 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651460 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651469 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5651472 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5651448 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5651446 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5651454 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5651449 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5651468 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5651443 2021.05.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5651451 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5651445 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5651437 2021.05.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5651435 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5651438 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5651434 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5651439 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5651432 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651429 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651436 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651427 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651430 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5651428 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651426 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651431 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651424 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651425 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5640416 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5640417 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5640413 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640414 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640412 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640410 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5640409 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5640408 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5640415 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640411 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 5640407 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640405 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5640406 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5640402 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5640400 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5640401 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5640399 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5640396 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5640397 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640398 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5640395 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5640393 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5640392 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5640394 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640391 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5640390 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5640387 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5640388 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640389 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640386 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5632652 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632651 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5632660 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5632659 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5632658 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5632657 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632656 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5632655 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5632654 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5632675 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5632674 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5632673 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5632672 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5632671 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5632670 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5632669 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5632668 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5632667 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5632666 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5632665 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5632664 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5632663 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5632645 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5632649 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632646 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5632647 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5632648 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5632644 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5632642 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5632640 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5632641 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5632639 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5632638 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632637 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5632643 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5632635 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5609175 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5606854 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5606853 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5606852 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5606850 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5606851 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5606849 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5606848 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5606847 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5606845 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5606844 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5606843 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5606840 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5606841 2021.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5606839 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5606838 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5606837 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5606846 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5606836 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5606842 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5606834 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5606835 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5606828 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5606830 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5606827 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5606833 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606831 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5606832 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5606826 2021.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5606824 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5606829 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5606821 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5606825 2021.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5606822 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5606823 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5606820 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5606819 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5606818 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5606816 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5606817 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5606814 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5606812 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5606815 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5606813 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5606811 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5606809 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5606810 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5606803 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5606805 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5606802 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5606800 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5606801 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5606799 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5606798 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5606796 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5606795 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5606794 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5606793 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5606792 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5606791 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5606789 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5606790 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5606788 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5606787 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5606786 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5606855 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5606856 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5606857 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5606858 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5606859 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5606860 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5606861 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5606862 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5606863 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5606864 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5606865 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5606866 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5606867 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5606868 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5606869 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5606870 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5606871 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5606872 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5606873 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5606874 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5606875 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5606876 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5606877 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5606878 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5606879 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5606880 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5606881 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5591211 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591212 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5591210 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5591208 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5591209 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5591207 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 5591228 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5591227 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5591225 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5591226 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5591224 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5591222 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5591223 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5591221 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5591218 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5591220 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5591219 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5591217 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5591216 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5591214 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591213 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5591206 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5591205 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5591202 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5591203 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5591204 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5591200 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5591199 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5591198 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5591201 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5591196 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5591195 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5591194 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5591197 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5591193 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5591192 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5591191 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5591190 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5591188 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5591189 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5591186 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5591187 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5591184 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5591185 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5591183 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5591182 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5591180 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5591179 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5591181 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5591177 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5591178 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5591176 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5591175 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5568509 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5568508 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5568505 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5568507 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5568503 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5568502 2021.05.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5568506 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568501 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568499 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5568504 2021.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5568500 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5568496 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5568495 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5568498 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568497 2021.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5568494 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5568493 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568492 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5568491 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5568490 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5568489 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5568487 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568488 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5568486 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5568482 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5568485 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5568483 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568481 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5568484 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5568480 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5568478 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5568479 2021.05.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5561889 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5561893 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5561892 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5561890 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5561888 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5561887 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5561882 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5561885 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5561886 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5561884 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5561883 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5561891 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5561699 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5561698 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561697 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561696 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5561695 2021.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5561694 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5561693 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5561692 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5561691 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5561690 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5561688 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5561687 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5561686 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5561685 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5561684 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5561683 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5561682 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5561681 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5561680 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561670 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5561668 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5561669 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5561679 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5561678 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5561677 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5561676 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5561675 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5561674 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5561673 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5561672 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5561671 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5561667 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5561666 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5561664 2021.05.03 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5561665 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5561663 2021.05.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5561662 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5561661 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5561659 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5561658 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 5561657 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5561656 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5561655 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5561654 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5561653 2021.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5561652 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5555252 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5555251 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5555249 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5555260 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5555247 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5555259 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5555245 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5555243 2021.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5556629 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5555242 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5555240 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5555236 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5555233 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5555228 2021.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5555231 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5555226 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5555230 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5555225 2021.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5555238 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5555222 2021.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5555223 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5555229 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5555221 2021.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5555224 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5555219 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5555227 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5555217 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5555218 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5555220 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5555216 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5555261 2021.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5555257 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5555258 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5555254 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5555250 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5555253 2021.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5555256 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5555248 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5555246 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5555244 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5555237 2021.05.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5555241 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 5555235 2021.05.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 5555232 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5555239 2021.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5549817 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5549815 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5549814 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5549813 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5549811 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5549812 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5549809 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5549810 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5549808 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5549806 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5549807 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5549804 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5549805 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5549803 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5549789 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5549788 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5549787 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5549785 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5549784 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5549765 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5549769 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5549766 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5549761 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5549763 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5549762 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5549764 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5549760 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5549759 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5549758 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5549756 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5549753 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5549755 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5549757 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5549754 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5549751 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5549749 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5549752 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5549802 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5549801 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5549799 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5549798 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5549797 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5549796 2021.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5549795 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5549794 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5549793 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5549791 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5549790 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5549742 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5549741 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5549740 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5549739 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5549738 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5549737 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5549736 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5549735 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5549734 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5549733 2021.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5549732 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5549731 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5549730 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5549729 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5549728 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5549727 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5549786 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5549782 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5549780 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5549781 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5549779 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5549777 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5549783 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5549778 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5549773 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5549775 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5549776 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5549774 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5549772 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5549771 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5549770 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5549768 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5549723 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5549726 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5549747 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5549746 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5549720 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5549748 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5549744 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5549724 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5549745 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5549719 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5549722 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5549721 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5549743 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5549718 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5543021 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5536143 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5536132 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5536141 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5536130 2021.04.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5536135 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5536095 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5536101 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5536137 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5536100 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5536118 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5536136 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5536126 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5536122 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5536089 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5536083 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5536087 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5536079 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5536142 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5536123 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5536117 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5536140 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5536086 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5536124 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5536085 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5536082 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5536080 2021.04.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5536073 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5536071 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5536070 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5536066 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5536065 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5536064 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5536116 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5536114 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5536115 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5536113 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5536111 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5536110 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5536112 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5536107 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5536108 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5536106 2021.04.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5536104 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5536102 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5536133 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5536121 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5536138 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5536103 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5536131 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5536134 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5536099 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5536094 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5536093 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5536139 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5536119 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5536128 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5536127 2021.04.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5536125 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5536090 2021.04.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5536078 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5536096 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5536074 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5536075 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5536109 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5536098 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5536097 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5536092 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5536088 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5536120 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5536091 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5536081 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5536077 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5536084 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5536076 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5536072 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5536069 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5536068 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5536067 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5536062 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5536060 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5536061 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5536057 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5536054 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5536059 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5536055 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5536058 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5536056 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5536051 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5536052 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5536053 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5536047 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5536048 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5536050 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5536049 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5526105 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5526107 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5526104 2021.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5526103 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5526102 2021.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5526101 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5526100 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5526099 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5526098 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5526097 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5526106 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5526095 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5526096 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5526094 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5526093 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5526092 2021.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5526090 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5526088 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5526087 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5526086 2021.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5526084 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5526083 2021.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5526082 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5526079 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5526080 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5526085 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5526078 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5526081 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5526076 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5526077 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526075 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5525482 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5525481 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5519735 2021.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5510909 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5510907 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5510908 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5510906 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5510925 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5510923 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5510921 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5510918 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5510917 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5510920 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5510916 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5510919 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5510922 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5510924 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5510913 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5510914 2021.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5510912 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5510915 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5510910 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5510911 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5510948 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5510952 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5510944 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5510949 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5510951 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5510940 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5510935 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5510934 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5510957 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510936 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5510931 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5510928 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5510947 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5510926 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5510927 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5510956 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5510953 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5510955 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5510946 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 5510941 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5510945 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5510950 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5510942 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5510938 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5510954 2021.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5510930 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5510929 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5510939 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5510933 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5510937 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5510901 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5510895 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5510902 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5510900 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5510903 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5510898 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5510899 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5510896 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5510897 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5510892 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510893 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5510889 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5510888 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5510891 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5510890 2021.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5510882 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5510885 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5510886 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5510881 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5510879 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5510884 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5510883 2021.04.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5510874 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5510878 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5510875 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5510873 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5510880 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5510872 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5510876 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5510871 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5502675 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5502674 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5502673 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5502715 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5502716 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5502717 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5502711 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5502708 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5502713 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5502709 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5502661 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5502658 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5502660 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5502659 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5502657 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5502730 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5502731 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5502729 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5502719 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5502720 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5502714 2021.04.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5502710 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5502712 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5502689 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5502691 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5502690 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5502687 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5502686 2021.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5502685 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5502688 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 5502684 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5502683 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5502681 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 5502678 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5502682 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5502680 2021.04.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5502676 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5502679 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5502677 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5502705 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5502707 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5502703 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5502706 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5502701 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5502699 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5502702 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5502695 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5502704 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5502700 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5502693 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5502697 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5502692 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5502694 2021.04.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5502698 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5502696 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5502651 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5502655 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5502649 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5502648 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5502656 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5502653 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5502652 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5502647 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5502654 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5502644 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5502645 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5502646 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 5502643 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5502641 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5502640 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5502638 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5502639 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5502634 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5502633 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5502630 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5502636 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5502637 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502635 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5502628 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5502632 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5502626 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5502629 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5502625 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5502631 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5502627 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 5502662 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5502663 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 5502664 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5502665 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5502666 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5502667 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5502668 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5502669 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5502670 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5502671 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5502672 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5502721 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5502722 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5502723 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5502724 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5502725 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5502726 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5502727 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5502728 2021.04.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 5502732 2021.04.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5502733 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5502734 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5502735 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5502736 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5502737 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5502738 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 5502739 2021.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5493076 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5493063 2021.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5493065 2021.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5493064 2021.04.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5493062 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5493061 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5493059 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5493060 2021.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5493058 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5493056 2021.04.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5493055 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5493054 2021.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5493052 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5493050 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5493048 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5493047 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5493049 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5493045 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5493043 2021.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5493046 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5493044 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5493042 2021.04.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5493041 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5493040 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493038 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493039 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5493036 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5493037 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5489510 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5489509 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5489508 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5489507 2021.04.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5489506 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5489505 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5489504 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5489503 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5489502 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5489501 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5489500 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5489498 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5489496 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5489497 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5489495 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5489494 2021.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5489492 2021.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5489493 2021.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5489491 2021.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5486217 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5486215 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5486213 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5486216 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5486208 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5486212 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5486210 2021.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5486211 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5486209 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5486207 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5486206 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5486205 2021.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5486204 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486202 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5486201 2021.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5486203 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5486200 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5486197 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5486199 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5486195 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5486196 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5486194 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5486193 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5486191 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5486190 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5486192 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5486189 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5486187 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5486188 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5486186 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5477815 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5477812 2021.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5477811 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5477816 2021.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5477813 2021.04.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5477810 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5477809 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5477808 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5477807 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5477806 2021.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5477805 2021.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5477803 2021.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5477804 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5477802 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5477799 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5477800 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5477797 2021.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5477798 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477801 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5477796 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5477795 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5477794 2021.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5477793 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5477791 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5477792 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5477790 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5477789 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5477787 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5477786 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5477788 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5472162 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5472159 2021.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5472157 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5472154 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5472151 2021.04.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5472153 2021.04.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5472150 2021.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5472149 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5472180 2021.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5472175 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5472176 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5472171 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5472173 2021.04.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5472168 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5472164 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5472160 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5472161 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5472158 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5472156 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5472155 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5472152 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5472188 2021.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5472186 2021.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5472187 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5472183 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5472185 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5472184 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5472181 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5472182 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5472179 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5472177 2021.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5472174 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5472172 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5472169 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5472170 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5472166 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5472165 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5466532 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5466531 2021.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5466530 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5466510 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5466515 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5466520 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 5466514 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5466522 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5466527 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5466519 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5466503 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5466506 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5466502 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5466501 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5466499 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5466498 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5466497 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5466547 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5466543 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5466544 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5466545 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5466542 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5466548 2021.04.18 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5466538 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5466539 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5466546 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5466537 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5466534 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5466535 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5466541 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5466536 2021.04.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5466533 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5466509 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5466518 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5466529 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5466512 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5466526 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5466523 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 30 5466508 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5466524 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5466521 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5466511 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5466505 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5466507 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5466516 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5466504 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5466490 2021.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5466487 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5466493 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5466485 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5466496 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5466484 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5466488 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5466491 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5466486 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5466495 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5466489 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5466483 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5466494 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5466482 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5466481 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5457325 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5457385 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5457383 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5457384 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5457382 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5457387 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5457378 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5457379 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457371 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5457372 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5457368 2021.04.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5457364 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5457366 2021.04.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5457358 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5457361 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5457359 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5457340 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5457338 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5457339 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5457341 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5457337 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5457336 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5457334 2021.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5457335 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457333 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5457331 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5457330 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 5457332 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5457329 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5457327 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5457328 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5457326 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5457380 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5457388 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5457386 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5457377 2021.04.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5457375 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5457374 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5457381 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5457376 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5457373 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5457370 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5457369 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5457360 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5457363 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5457367 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5457365 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5457323 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5457322 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5457321 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5457316 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5457317 2021.04.17 mapa