Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5918685 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5918717 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5918711 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5918715 2021.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5918709 2021.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5918714 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5918712 2021.07.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5918705 2021.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5918703 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5918702 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5918699 2021.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5918697 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5918696 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5918694 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5918691 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5918690 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5918710 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5918716 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5918707 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5918713 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5918706 2021.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5918704 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5918701 2021.07.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5918700 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 5918698 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5918695 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5918693 2021.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5918692 2021.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5918689 2021.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5918688 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5918687 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5918686 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5917671 2021.07.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5915164 2021.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5915163 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5915161 2021.07.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5915162 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5915160 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5915159 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5913056 2021.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5913055 2021.07.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5913054 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5913053 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5913052 2021.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5913051 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5913050 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5913049 2021.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5913048 2021.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5913047 2021.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5913046 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5913045 2021.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5913044 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5913043 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5913042 2021.07.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5913041 2021.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5913040 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5913038 2021.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5913037 2021.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5913036 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5913035 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5913034 2021.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5913033 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5913032 2021.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5906234 2021.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5906233 2021.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5906232 2021.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906231 2021.07.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5906229 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5906228 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5906227 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5906226 2021.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5906225 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5906224 2021.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5906223 2021.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5906222 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5906220 2021.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5906221 2021.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5906219 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5904594 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5904593 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5904592 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5904591 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5904590 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5904589 2021.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5904587 2021.07.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5904578 2021.07.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5904576 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5904573 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5904571 2021.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5904567 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5904565 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5904566 2021.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5904564 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5904563 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5904577 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5904575 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 5904574 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5904588 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5904572 2021.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5904570 2021.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5904557 2021.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5904556 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5904562 2021.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5904559 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5904555 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5904554 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5904552 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5904553 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5904551 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5904558 2021.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5904550 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5904549 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5904547 2021.07.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5904548 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 5904546 2021.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5904545 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5904543 2021.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5904544 2021.07.18 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5904541 2021.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5904542 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5904539 2021.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5904540 2021.07.18 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5904538 2021.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5904535 2021.07.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5904536 2021.07.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5904534 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5904533 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5904532 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5904531 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5902037 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5902038 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5902070 2021.07.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5902071 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5902062 2021.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5902060 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5902066 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5902069 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5902067 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5902059 2021.07.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5902063 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5902055 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5902052 2021.07.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5902064 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5902049 2021.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5902048 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5902057 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5902068 2021.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5902065 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5902058 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5902056 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5902061 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5902053 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5902051 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5902050 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5902047 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5902046 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5902045 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5902044 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5902042 2021.07.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5902043 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5902041 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5902036 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5902035 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5902034 2021.07.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5902032 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5902033 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5902031 2021.07.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5902030 2021.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5902029 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5902028 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5902027 2021.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5902026 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5902024 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5902025 2021.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5902022 2021.07.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5902023 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5902021 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5902020 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5902013 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5902012 2021.07.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5902011 2021.07.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5902018 2021.07.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5902010 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5902017 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5902015 2021.07.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5902016 2021.07.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5902009 2021.07.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5902014 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5902005 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5902008 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5902006 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5902007 2021.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5899518 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5899517 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5899515 2021.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5899516 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5899514 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5899513 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5899512 2021.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5899511 2021.07.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5899509 2021.07.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5899508 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5899506 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5899507 2021.07.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5899501 2021.07.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5899500 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5899499 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5899498 2021.07.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5899496 2021.07.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5899497 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5899504 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5899502 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5899503 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5899494 2021.07.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5899493 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5899505 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5898563 2021.07.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5898560 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5898566 2021.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5898562 2021.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5898558 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5898557 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5898556 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5898555 2021.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5898554 2021.07.16 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5898553 2021.07.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5898576 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898578 2021.07.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5898575 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5898579 2021.07.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5898570 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5898569 2021.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5898573 2021.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5898571 2021.07.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5898577 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898568 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898567 2021.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5898574 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5898561 2021.07.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5898572 2021.07.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5898565 2021.07.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5898564 2021.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5897630 2021.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5897629 2021.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5897625 2021.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5897626 2021.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5897624 2021.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5897622 2021.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5892449 2021.07.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5892445 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5892444 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5892443 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5892442 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5892440 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5892439 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5892438 2021.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5892437 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5892436 2021.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5892435 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5892434 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892433 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5892431 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5892430 2021.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5892432 2021.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5892429 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892427 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5892425 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5892426 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5892424 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5892422 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5892423 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5889763 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5889764 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5889765 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5889762 2021.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5889761 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5889760 2021.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5889759 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5889758 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5889757 2021.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5889754 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5889755 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5889756 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5889751 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5889750 2021.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5889753 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5889752 2021.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5889749 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5889745 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5889744 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5889746 2021.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5889742 2021.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5889739 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5889734 2021.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5889748 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5889747 2021.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5889738 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5889736 2021.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5889737 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5889740 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5889733 2021.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5889735 2021.07.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5889732 2021.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5889730 2021.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5889728 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5889726 2021.07.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5889725 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5889727 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5889729 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5889724 2021.07.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5889723 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5889721 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5889722 2021.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5889720 2021.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 5889715 2021.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5889719 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5889714 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5889716 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5889717 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5889713 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5889712 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5889718 2021.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5889710 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5889711 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5883139 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5883138 2021.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5883134 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5883133 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5883136 2021.07.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5883123 2021.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5883121 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5883122 2021.07.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5880231 2021.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5880230 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5880229 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5880226 2021.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5880228 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5880227 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5880225 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5880224 2021.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5880216 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5880220 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5880222 2021.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5880215 2021.07.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 5880221 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5880214 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5880219 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5880218 2021.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5880212 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5880210 2021.07.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5880211 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5880209 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5880208 2021.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5880223 2021.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5880213 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5878639 2021.07.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5878640 2021.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5878637 2021.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5878636 2021.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5878635 2021.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5878633 2021.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5878634 2021.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5878638 2021.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5878631 2021.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5878632 2021.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5878630 2021.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5878628 2021.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5878629 2021.07.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5878625 2021.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5878627 2021.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5878626 2021.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5878624 2021.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5878623 2021.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5871257 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5871255 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5871256 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5871254 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 5871252 2021.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5871249 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5871251 2021.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5871253 2021.07.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5871248 2021.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5871250 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5871244 2021.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5871247 2021.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5871246 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5871242 2021.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5871245 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5871241 2021.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5871240 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5871239 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5871238 2021.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5871237 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5871236 2021.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5871234 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5871233 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5871232 2021.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5871235 2021.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5867978 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5868023 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5868022 2021.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5868024 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5868000 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5868021 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5868025 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5867956 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5867957 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5868029 2021.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5868015 2021.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5867979 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5868016 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5867959 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5867967 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5867958 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5867968 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5867966 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5867965 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5868030 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5868012 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5867976 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5868010 2021.07.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5868013 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5868014 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5867952 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5867964 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5867951 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5867961 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5867962 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5867963 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5867953 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5867960 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5867954 2021.07.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5867955 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5868002 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5868003 2021.07.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5867985 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5867986 2021.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5868026 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5868017 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5868005 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5867995 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5867988 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5868018 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5867993 2021.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5868028 2021.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5868019 2021.07.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5867983 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5867992 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5867987 2021.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5868027 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5867974 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5868011 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5867989 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5867990 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5867999 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5868009 2021.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5867975 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5867991 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5868006 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5868093 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5868081 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5868065 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5868066 2021.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5868069 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5868082 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5868071 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5867970 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5868020 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5867969 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5867997 2021.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5867971 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5867981 2021.07.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5867973 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5868004 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5867998 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5867996 2021.07.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5867972 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5867980 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5868079 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5868090 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5868078 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5868092 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5868091 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5868098 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5868097 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5868080 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5868088 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5868089 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5868076 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5868077 2021.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5868096 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5868067 2021.07.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5868073 2021.07.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5868087 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5868085 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5868074 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5868095 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5868038 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5868094 2021.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5868086 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5868084 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5868075 2021.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5868068 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868036 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5868042 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5868043 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5868034 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5868044 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5868035 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5868037 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5868033 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5868031 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5868032 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5868039 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5868041 2021.07.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5868040 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5867977 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5864827 2021.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5864826 2021.07.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5864825 2021.07.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5864824 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5864821 2021.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5864823 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5864822 2021.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5864819 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5864820 2021.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5864818 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5864815 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5864816 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5864814 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5864813 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5864812 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5864809 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5864808 2021.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5864810 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5864805 2021.07.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5864804 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5864803 2021.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5864802 2021.07.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 5864807 2021.07.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5864806 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5864799 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5864801 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5864800 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5864798 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5864793 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5864797 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5864796 2021.07.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5864792 2021.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5864795 2021.07.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5864794 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5860243 2021.07.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5860242 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5860241 2021.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5860240 2021.07.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5860239 2021.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5860238 2021.07.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5860237 2021.07.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5860236 2021.07.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5860235 2021.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5860234 2021.07.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5860233 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5860232 2021.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5860230 2021.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5860231 2021.07.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5860229 2021.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5860228 2021.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5860227 2021.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5860226 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5860224 2021.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5860225 2021.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5860223 2021.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5860222 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5860221 2021.07.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5860220 2021.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5860218 2021.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5860219 2021.07.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5860217 2021.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5858672 2021.07.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5858676 2021.07.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5858675 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5858671 2021.07.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5858674 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5858667 2021.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5858673 2021.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5858668 2021.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5858669 2021.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5858670 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5858666 2021.07.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5858662 2021.07.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5858661 2021.07.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5858664 2021.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5858660 2021.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5858663 2021.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5858658 2021.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5858657 2021.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5858656 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5858655 2021.07.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5858659 2021.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5858654 2021.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5858653 2021.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5858651 2021.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5858652 2021.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5858650 2021.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5858649 2021.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5858665 2021.07.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5851045 2021.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5851044 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5851043 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5851042 2021.06.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5851039 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5851037 2021.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5851041 2021.06.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5851040 2021.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5851038 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5851036 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5851035 2021.06.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5851034 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5851032 2021.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5851031 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5851033 2021.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5851028 2021.06.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5851029 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5851027 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5851026 2021.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5851024 2021.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5851025 2021.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5851030 2021.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5851023 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5851022 2021.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5851021 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5851019 2021.06.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5851020 2021.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5848911 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5849083 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5849080 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5849090 2021.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5849091 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5848967 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5848969 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5848932 2021.06.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5848899 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5848995 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5848900 2021.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5848964 2021.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5848965 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5849088 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5849086 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5849084 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5849085 2021.06.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5849087 2021.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5848989 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5848971 2021.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5848990 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5848996 2021.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5848960 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5848904 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5848905 2021.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5848962 2021.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5848961 2021.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5848933 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5848993 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5848902 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5849045 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5849028 2021.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5849029 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5849048 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5849046 2021.06.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5849030 2021.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5849057 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5849041 2021.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5849005 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5849025 2021.06.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 5849035 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5849008 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5849006 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5849065 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5849036 2021.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5849009 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5849010 2021.06.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5848896 2021.06.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5848908 2021.06.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5848983 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5848985 2021.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5848986 2021.06.27 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5848910 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5848988 2021.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5848924 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5848913 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5848909 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5848906 2021.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5848958 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5848926 2021.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5848929 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5848928 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5848957 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5848925 2021.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5848930 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5849042 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5849063 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5849062 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5849038 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5849059 2021.06.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5849040 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5849058 2021.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5849027 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5849000 2021.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5849049 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5849051 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5849004 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5849032 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5849060 2021.06.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5849052 2021.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5849001 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5849003 2021.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5849033 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5849054 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5848992 2021.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5849081 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5849963 2021.06.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5849961 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5849962 2021.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5849957 2021.06.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5849958 2021.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5849960 2021.06.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5849959 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5849952 2021.06.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5849955 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5849954 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5849953 2021.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5849956 2021.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5849951 2021.06.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5842668 2021.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5842669 2021.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5842667 2021.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5842666 2021.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5842664 2021.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5842662 2021.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5842665 2021.06.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5842663 2021.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5842661 2021.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5842657 2021.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5842656 2021.06.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5842658 2021.06.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5842655 2021.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5842654 2021.06.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5842659 2021.06.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5839524 2021.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5839523 2021.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5839528 2021.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5839526 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5839522 2021.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5839525 2021.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5839521 2021.06.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5839527 2021.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5839520 2021.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5839519 2021.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5839518 2021.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5839517 2021.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5839515 2021.06.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5839516 2021.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5839513 2021.06.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5839514 2021.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5839510 2021.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5839511 2021.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5839512 2021.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5839509 2021.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5839508 2021.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5835606 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5835605 2021.06.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5835622 2021.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5835621 2021.06.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5835620 2021.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5835619 2021.06.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5835618 2021.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5835616 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5835617 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5835614 2021.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5835615 2021.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5835613 2021.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5835612 2021.06.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5835611 2021.06.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5835610 2021.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5835609 2021.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5835608 2021.06.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5835607 2021.06.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5835604 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5835603 2021.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5835602 2021.06.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5835601 2021.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5835599 2021.06.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5835598 2021.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5835597 2021.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5835596 2021.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5835595 2021.06.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5835594 2021.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5835593 2021.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5835592 2021.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5835591 2021.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5835590 2021.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5835589 2021.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5833889 2021.06.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5827834 2021.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5827835 2021.06.20 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5827836 2021.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5827831 2021.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5827832 2021.06.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5827833 2021.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5827828 2021.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5827829 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5827827 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5827824 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5827822 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5827820 2021.06.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5827818 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5827815 2021.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5827830 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5827826 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5827825 2021.06.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 5827823 2021.06.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5827817 2021.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5827821 2021.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5827819 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5827816 2021.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5827814 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5827812 2021.06.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5827809 2021.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5827811 2021.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5827810 2021.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5827808 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5827807 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5827805 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5827806 2021.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5827803 2021.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5827804 2021.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5827801 2021.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5827802 2021.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5827800 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5827798 2021.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5827799 2021.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5827797 2021.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5827796 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5827794 2021.06.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5827795 2021.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5827791 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5827793 2021.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5827792 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824614 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824615 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824611 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824609 2021.06.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5824612 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5824613 2021.06.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5824610 2021.06.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5824607 2021.06.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5824868 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824606 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5824608 2021.06.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5824605 2021.06.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5824604 2021.06.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5824602 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5824603 2021.06.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5824601 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5824600 2021.06.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5824596 2021.06.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5824599 2021.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5824595 2021.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5824594 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5824592 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5824597 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5824591 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5824593 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824590 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5824588 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5824587 2021.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5824582 2021.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5824589 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5824586 2021.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5824585 2021.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5824579 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824583 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5824581 2021.06.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5824578 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824577 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5824576 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824575 2021.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 5821124 2021.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5821123 2021.06.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5821122 2021.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5821140 2021.06.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5821139 2021.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5821138 2021.06.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5821135 2021.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5821134 2021.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5821133 2021.06.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5821132 2021.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5821131 2021.06.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5821130 2021.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5821129 2021.06.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5821128 2021.06.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5821127 2021.06.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5821126 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5821125 2021.06.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5821170 2021.06.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5821173 2021.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5821165 2021.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5821166 2021.06.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5821161 2021.06.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5821162 2021.06.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5821158 2021.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5821164 2021.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5821155 2021.06.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5821154 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5821151 2021.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5821149 2021.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5821146 2021.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5821145 2021.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5821142 2021.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5821141 2021.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5821172 2021.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5821171 2021.06.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5821169 2021.06.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5821168 2021.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5821167 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5821163 2021.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5821156 2021.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5821153 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5821148 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5821147 2021.06.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5821143 2021.06.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5821144 2021.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5821121 2021.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5821120 2021.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5821119 2021.06.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5821118 2021.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5821117 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5821116 2021.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5821114 2021.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5821113 2021.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5821115 2021.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5821112 2021.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5821111 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5821110 2021.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5821108 2021.06.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5821106 2021.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5821107 2021.06.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5821104 2021.06.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5821105 2021.06.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5821102 2021.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5821103 2021.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5821101 2021.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5821100 2021.06.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5821099 2021.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5821098 2021.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5821096 2021.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5821097 2021.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5821095 2021.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5821094 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5821093 2021.06.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5821092 2021.06.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5821091 2021.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5821090 2021.06.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5816500 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5816499 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816498 2021.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5816497 2021.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5816496 2021.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5816494 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5816492 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5816491 2021.06.17 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5816490 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5816489 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5816488 2021.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5816487 2021.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5816486 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5816485 2021.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5816484 2021.06.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5816483 2021.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5816481 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816482 2021.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5816480 2021.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5816479 2021.06.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5816478 2021.06.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5816477 2021.06.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5816476 2021.06.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5816475 2021.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5816473 2021.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5816474 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5816472 2021.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5816471 2021.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5816470 2021.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5816469 2021.06.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5808286 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5802718 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5802715 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5802717 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5802709 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5802712 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5802714 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5802713 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5802707 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5802711 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5802708 2021.06.13 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5802716 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5802749 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5802750 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5802748 2021.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5802746 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5802745 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5802742 2021.06.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5802740 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5802739 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5802737 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5802735 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5802731 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5802733 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5802729 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5802726 2021.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5802719 2021.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5802743 2021.06.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5802747 2021.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5802744 2021.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5802741 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5802738 2021.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5802736 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5802734 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5802732 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5802728 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5802725 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5802723 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5802722 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5802727 2021.06.13 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5802724 2021.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5802721 2021.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5802720 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5798559 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5798563 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5798558 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5798557 2021.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5798555 2021.06.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5798553 2021.06.12 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5809877 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5798550 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5798547 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5798544 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5798546 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5798539 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5798536 2021.06.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5798542 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5798540 2021.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5798541 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5798533 2021.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5798564 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5798562 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5798560 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5798561 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5798556 2021.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5798554 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5798552 2021.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5798549 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5798548 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5798543 2021.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5798538 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5798537 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5798534 2021.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5798535 2021.06.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5795081 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5793682 2021.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5793680 2021.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5793681 2021.06.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5793679 2021.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5793676 2021.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5793677 2021.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5793675 2021.06.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5793671 2021.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5793674 2021.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5793670 2021.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5793672 2021.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5793668 2021.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5793667 2021.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5793673 2021.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5793666 2021.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5793665 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5793669 2021.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5793663 2021.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5793664 2021.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5793662 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5793661 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5793660 2021.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5790095 2021.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5790094 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5790093 2021.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5790111 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5790109 2021.06.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5790108 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5790106 2021.06.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5790105 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5790104 2021.06.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5790107 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5790103 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5790102 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5790101 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5790100 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5790099 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 5790097 2021.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5790096 2021.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5790090 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5790092 2021.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5790091 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5790085 2021.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5790084 2021.06.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5790083 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5790082 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5790081 2021.06.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5790088 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5790080 2021.06.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5790087 2021.06.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5790079 2021.06.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5790089 2021.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5790078 2021.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5790077 2021.06.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5783711 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5783710 2021.06.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5783709 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5783708 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5783707 2021.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5783704 2021.06.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5783705 2021.06.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5783706 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5783703 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5783702 2021.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5783701 2021.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5783700 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5783699 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5783698 2021.06.08 mapa