Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5919031 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5919030 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5919029 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5919028 2021.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5919026 2021.07.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5919025 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5919027 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5919023 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5919024 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5919022 2021.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5919021 2021.07.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5918484 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5918485 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5918486 2021.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5918487 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5918488 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5918489 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5918490 2021.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 5918491 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5918492 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5918493 2021.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5918494 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5918495 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5918512 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5918529 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5918605 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5918657 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5918658 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5918659 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5918660 2021.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5918661 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5918667 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5909816 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5909815 2021.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5909814 2021.07.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5909812 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5909813 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5909811 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5909810 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909808 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5909809 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5909807 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5909806 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5909805 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5909804 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5909803 2021.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5907937 2021.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5907873 2021.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 5907874 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5907870 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5907872 2021.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5907869 2021.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5907871 2021.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5907868 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5907867 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5907865 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5907866 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5907862 2021.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5907863 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5907860 2021.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5907859 2021.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5907858 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5907864 2021.07.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 5907861 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5907857 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5907855 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5907854 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5907852 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5907856 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5907853 2021.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5907850 2021.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5907851 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5907849 2021.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5907847 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5907845 2021.07.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 27 5907842 2021.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5907846 2021.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5907844 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5907841 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5907840 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5907843 2021.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5907839 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5907838 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5907837 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5907836 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5907835 2021.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5907833 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 25 5907832 2021.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5907834 2021.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5908630 2021.07.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5895004 2021.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5892379 2021.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5892376 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5892377 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5892375 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5892374 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 17 5892378 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5892372 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5892371 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5892373 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5892370 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5892369 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5892368 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5892367 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5892366 2021.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5892365 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 5892364 2021.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5892363 2021.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5888665 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5888668 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5888667 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5888666 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5888664 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5888660 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5888659 2021.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5888662 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5888663 2021.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5888661 2021.07.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5888658 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5888657 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5888656 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5888655 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5888654 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5888652 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5888653 2021.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5888650 2021.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5888651 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5888649 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5888648 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5870756 2021.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5870755 2021.07.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5870753 2021.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5870754 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5870752 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5870772 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5870769 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5870770 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5870768 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5870771 2021.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5870767 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5870766 2021.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5870765 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5870764 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5870763 2021.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5870762 2021.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5870761 2021.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5870760 2021.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5870759 2021.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5870757 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5870758 2021.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5870750 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5870749 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5870751 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5870746 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5870748 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5870747 2021.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5870745 2021.07.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5870743 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5870744 2021.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 5870741 2021.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5870742 2021.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5870740 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5870739 2021.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5870738 2021.07.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5870737 2021.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5870736 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5867505 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5867506 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5867503 2021.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5867504 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5867502 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5867501 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5867500 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5867499 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5867497 2021.07.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5867498 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5867496 2021.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5867495 2021.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5867494 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5863840 2021.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5863842 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863839 2021.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5863841 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5863836 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5863837 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5863835 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5863834 2021.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5863838 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5863832 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5863833 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863831 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5863830 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5863873 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863865 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5863861 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5863862 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863863 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5863860 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5863857 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5863854 2021.07.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5863851 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5863847 2021.07.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5863846 2021.07.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5863848 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863845 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5863843 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863844 2021.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5863874 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5863871 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863872 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5863870 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863868 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5863867 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863869 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5863864 2021.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5863866 2021.07.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5863859 2021.07.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5863858 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5863852 2021.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5863855 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863856 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5863853 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863850 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5863849 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5863825 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5863828 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5863829 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5863826 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863823 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5863822 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5863824 2021.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5863827 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863821 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5863818 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863819 2021.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5863816 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5863817 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863820 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5863815 2021.07.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5863814 2021.07.03 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5847249 2021.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5824064 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5824067 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824066 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5824065 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5824062 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5824063 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5824060 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5824061 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5824059 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5824057 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5824056 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5824055 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5824058 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5824021 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5824018 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824020 2021.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5824017 2021.06.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5824016 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824019 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5824013 2021.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5824011 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5824010 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5824014 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5824015 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5824008 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5824009 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5824006 2021.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5824007 2021.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5824005 2021.06.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5824012 2021.06.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5824001 2021.06.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5824004 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823999 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5824000 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5824003 2021.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5824002 2021.06.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5824022 2021.06.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5823997 2021.06.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5823996 2021.06.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5823994 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5823998 2021.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5823995 2021.06.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5823992 2021.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5823993 2021.06.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5823991 2021.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5824038 2021.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5824037 2021.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5824035 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5824032 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824036 2021.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5824031 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5824034 2021.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5824030 2021.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5824028 2021.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5824033 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5824029 2021.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5824027 2021.06.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5824024 2021.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5824026 2021.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5824025 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824023 2021.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5824053 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824054 2021.06.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5824052 2021.06.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5824051 2021.06.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5824050 2021.06.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5824049 2021.06.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5824048 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5824047 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5824045 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5824044 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5824046 2021.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5824042 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824041 2021.06.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5824040 2021.06.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5824043 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5824039 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5823990 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5823987 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5823988 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5823989 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823986 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5823985 2021.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5823983 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5823984 2021.06.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5823981 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5823982 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5823979 2021.06.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5823977 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5823978 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5823980 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5823976 2021.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5823975 2021.06.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5812186 2021.06.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5796755 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5796754 2021.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5796753 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5796712 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5796704 2021.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5796702 2021.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5796700 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5796703 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5796701 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5796699 2021.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5796698 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5796696 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5796697 2021.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5796273 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5785102 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5785101 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5785103 2021.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5785104 2021.06.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5785099 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5785090 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5785100 2021.06.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5785091 2021.06.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5785092 2021.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5785095 2021.06.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5785089 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5785088 2021.06.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5785087 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5785096 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5785097 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5785085 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5785086 2021.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5785098 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5785093 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5785084 2021.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5785094 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5785120 2021.06.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5785119 2021.06.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5785117 2021.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5785118 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5785115 2021.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5785116 2021.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5785113 2021.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5785114 2021.06.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5785112 2021.06.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5785111 2021.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5785110 2021.06.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5785109 2021.06.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5785108 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5785107 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5785106 2021.06.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5785105 2021.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5779428 2021.06.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5766355 2021.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5766356 2021.06.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5766357 2021.06.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5766358 2021.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5766359 2021.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5766363 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5766364 2021.06.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5766365 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5766366 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5766367 2021.06.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5752235 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5752236 2021.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5752233 2021.06.03 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5752231 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5752234 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5752232 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5726256 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5726255 2021.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5726254 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5726253 2021.05.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 5726252 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5726251 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726250 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5726249 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5726248 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5726247 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5726246 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726245 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5726244 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5726243 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726241 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5726236 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726233 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726235 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5726238 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5726240 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5726239 2021.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5726230 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5726227 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5726237 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5726229 2021.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5726234 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726225 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5726232 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5726226 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5726223 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5726231 2021.05.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5726228 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5726224 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5726222 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5726219 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5726217 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5726221 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5726220 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5726214 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5726213 2021.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5726242 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5726212 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5726209 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5726207 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5726210 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726215 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5726211 2021.05.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5726218 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5726216 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5726208 2021.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5726205 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5726203 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5726206 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5726204 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726201 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5726202 2021.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5726198 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5726200 2021.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5726197 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5726199 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5726196 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726195 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5726194 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5726193 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5726192 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726191 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5726190 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5726189 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5726188 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5726186 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5726185 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5726183 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726182 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5726184 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5726187 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5726180 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5726181 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5726179 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5715226 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5715227 2021.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5715243 2021.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5715238 2021.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5715237 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5715239 2021.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5715242 2021.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5715235 2021.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5715236 2021.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 5715230 2021.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5715229 2021.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5715232 2021.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5715240 2021.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5715228 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5715231 2021.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5715241 2021.05.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5715234 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5712821 2021.05.26 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 6 5712819 2021.05.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5712820 2021.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5712823 2021.05.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5712818 2021.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5712817 2021.05.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5712815 2021.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5712816 2021.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5712814 2021.05.26 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5712961 2021.05.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 8 5702116 2021.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 5682785 2021.05.21 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5679419 2021.05.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5670149 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5670152 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5670155 2021.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5670154 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5670150 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 5670151 2021.05.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5670153 2021.05.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5670146 2021.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5670147 2021.05.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5670148 2021.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5670144 2021.05.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5670145 2021.05.18 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 3 5670143 2021.05.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5647030 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5637599 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5637598 2021.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5637594 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5637595 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5637597 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5637593 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5637596 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5637592 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 45 5637591 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5637590 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5637589 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637588 2021.05.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5637586 2021.05.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5637587 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5637585 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5637583 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5637584 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5637582 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5637581 2021.05.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5637578 2021.05.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5637580 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5637579 2021.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5637577 2021.05.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5637576 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5637928 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5629498 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5629497 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5629496 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5629495 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5629494 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5625184 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5624811 2021.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5619505 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619506 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619504 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5617702 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5614461 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5614464 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5614465 2021.05.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5614466 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5614471 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5614473 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5614474 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5614475 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5614476 2021.05.08 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5614480 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5614483 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5614485 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5614486 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5614489 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5614491 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5614492 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5614494 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5614495 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5614496 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5614497 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5614498 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5614499 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5614500 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5614502 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5614504 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5614507 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5614508 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5614510 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5614511 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5614512 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5614513 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5614515 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5614517 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5614518 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5614519 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5614520 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5614523 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5614524 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5614526 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5614527 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5614529 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5614530 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5614533 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5614534 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 5614537 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5614538 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5614541 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5614542 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5614545 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5614547 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614548 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5614549 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5614551 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5614553 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5614555 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5614557 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5614558 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5614559 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5614561 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5614562 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5614563 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5614566 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5614567 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5614568 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5614570 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5614571 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5614573 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5614574 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5614576 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5614579 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5614580 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5614585 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5614586 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5614588 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5614589 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5614590 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5614591 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5614593 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5614594 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5614596 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 5614611 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5614613 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5614614 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5614616 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5614620 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 5614622 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5614625 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5614626 2021.05.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5614627 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5614630 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5614632 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5614633 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5614636 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5614638 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5614639 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5614742 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5614743 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 13 5614744 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5614745 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5614746 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5614747 2021.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5614758 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5614759 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5614760 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5614761 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5614762 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5614763 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5614764 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5614765 2021.05.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5614767 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5614768 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5614772 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5614773 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5614774 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5614785 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5614803 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5614805 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5614807 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5614809 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5614812 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5614813 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5614814 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5614815 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5614816 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5614833 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5614868 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5614870 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5614874 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5614875 2021.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5614877 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5614878 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5614913 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5614915 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5614916 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5582266 2021.05.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5582264 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5582263 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5582261 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5582262 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5582260 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5582259 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5582257 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5582258 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5582253 2021.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5582255 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5582256 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5582250 2021.05.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5582249 2021.05.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5582248 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5582254 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582252 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5582251 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5582244 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5582246 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5582247 2021.05.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5582245 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5582243 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5582240 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5582241 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582242 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582237 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5582239 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5582234 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5582233 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5582236 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5582235 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5582232 2021.05.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5582231 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5582229 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5582230 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5582228 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5582227 2021.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5583104 2021.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5569109 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5568151 2021.05.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5568150 2021.05.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5568149 2021.05.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5568153 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5568148 2021.05.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5568152 2021.05.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 5568147 2021.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5568146 2021.05.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5568145 2021.05.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 5568144 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5568143 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5568142 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5568141 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5568140 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5568268 2021.05.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5568293 2021.05.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5560491 2021.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5560490 2021.05.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5560489 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 5558636 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5558638 2021.05.03 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5558637 2021.05.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5558635 2021.05.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5558634 2021.05.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5558633 2021.05.03 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 5558632 2021.05.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5558631 2021.05.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5558630 2021.05.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5558629 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5558833 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5558834 2021.05.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5556333 2021.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5556334 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5556332 2021.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5556330 2021.05.02 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 5556331 2021.05.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 11 5556328 2021.05.02 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 12 5556326 2021.05.02 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5556327 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5556329 2021.05.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5556325 2021.05.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5556323 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5556324 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 42 5556322 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5553278 2021.05.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5553279 2021.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5553280 2021.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5553281 2021.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5553282 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 5553283 2021.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5553284 2021.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5553285 2021.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5553286 2021.05.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5553974 2021.05.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 5548971 2021.05.01 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5548820 2021.05.01 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5547952 2021.05.01 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5546432 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5546429 2021.05.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5546427 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5546430 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5546428 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5546426 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5546431 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5546425 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5544191 2021.05.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5544190 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5542924 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5542923 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5542922 2021.05.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5542921 2021.05.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5542920 2021.05.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 5542919 2021.05.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5542918 2021.05.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5542917 2021.05.01 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5542916 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5542915 2021.05.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5542914 2021.05.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5539365 2021.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5539354 2021.04.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5539355 2021.04.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5537972 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 5541581 2021.04.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 5541583 2021.04.30 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5541584 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 5541586 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5541589 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5541590 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5541592 2021.04.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5541594 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5541596 2021.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5541602 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5541604 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5529869 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5529872 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5529870 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5529866 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5529867 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5529868 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5529865 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5529871 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5529864 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529861 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5529863 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5529862 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5529860 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5529859 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5529857 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5529854 2021.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5529858 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5529856 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5529853 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5529852 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5529855 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5529851 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5529847 2021.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5529845 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5529848 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5529849 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5529850 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5529846 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5529844 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5529838 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5529839 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5529840 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5529832 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 5529833 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5529834 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5529836 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5529837 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5529831 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5529829 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5529830 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5529827 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 5529826 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5529835 2021.04.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5529828 2021.04.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5529825 2021.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5521034 2021.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5511267 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5511268 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5511269 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5511270 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5511271 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5511272 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5511273 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5511274 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5511275 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5511276 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5511277 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5511278 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5511279 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5511281 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5511282 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5511283 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5511284 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5511285 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5511286 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5511287 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5511288 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5511289 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5511290 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5511291 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5511292 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5511293 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5511294 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5511295 2021.04.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5501511 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5501509 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5501514 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5501515 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5501516 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5502621 2021.04.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5489262 2021.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5483730 2021.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5483729 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5486277 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486278 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5486279 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486280 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5486281 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5486282 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5486283 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5486284 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5486285 2021.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5486286 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5486287 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486288 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5486289 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486290 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 40 5486291 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5486292 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5486293 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5486294 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5486295 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5486296 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486297 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5486298 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5486299 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5486300 2021.04.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5486301 2021.04.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5486302 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5486303 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5486304 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486305 2021.04.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5486306 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5486307 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486308 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5486309 2021.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5486310 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486311 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486312 2021.04.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5487384 2021.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5487446 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5480685 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480683 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5480684 2021.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5480682 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5480681 2021.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5480680 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5466773 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5466774 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5466775 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5466776 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5466777 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5464221 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5464220 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5464219 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5462923 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5458509 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5458508 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5458507 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5458506 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5458505 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 5458504 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5449937 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5449939 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 5449938 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5449936 2021.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5449935 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5440434 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5440408 2021.04.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5440286 2021.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5437493 2021.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5437491 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5437492 2021.04.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5436604 2021.04.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5427999 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5418214 2021.04.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5416617 2021.04.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5416611 2021.04.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5416616 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5416615 2021.04.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5416612 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5416610 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5416613 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5416614 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5416608 2021.04.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5416609 2021.04.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5416606 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5416607 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5416605 2021.04.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5416604 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5416603 2021.04.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 5416602 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5382256 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5382254 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5382255 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5382253 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5382252 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5382251 2021.04.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5382250 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5382249 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5382247 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5382248 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5382243 2021.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5382246 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5382245 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5382244 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5382242 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5382241 2021.04.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5376910 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5376911 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5376906 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5376908 2021.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5376905 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5376909 2021.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5376907 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5376904 2021.04.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5376903 2021.04.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5376900 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5376901 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5376902 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5376899 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5376897 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5376895 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5376896 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5376891 2021.04.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5376894 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5376892 2021.04.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5376893 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5376889 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5376890 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5376887 2021.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5376886 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5376885 2021.04.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5376888 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5376884 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5376882 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5376883 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5370562 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5370563 2021.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5370561 2021.04.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5370564 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5370565 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5370560 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5370556 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5370555 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5370557 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5370559 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5370558 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5370554 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5370553 2021.04.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5370550 2021.04.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5370551 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5370549 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5370547 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5370552 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5370548 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5370542 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5370546 2021.04.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5370541 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5370544 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5370545 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5370543 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5370539 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5370540 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 5365410 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 5364794 2021.03.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5360862 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5360860 2021.03.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5360863 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5360861 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5360859 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5360858 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5355710 2021.03.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5355709 2021.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5355708 2021.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5348616 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5344489 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5344488 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5344508 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5344507 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5344504 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5344505 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5344503 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5344484 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5344483 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5344442 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 5344486 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5344485 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 112 5344440 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5344516 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5344512 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5342094 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5344515 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5344514 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5344517 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5344510 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5344513 2021.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5342092 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5342093 2021.03.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 5344518 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5344509 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5342091 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5342090 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 5344498 2021.03.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 5344511 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5342089 2021.03.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5342088 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5344502 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5344501 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 5344491 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 5344492 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5344493 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5342087 2021.03.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5342086 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5342085 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5342084 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5344496 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5344499 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5344497 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5344494 2021.03.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5342083 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5323545 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5323549 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5323547 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5323546 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5323544 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5323548 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5323543 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5323542