Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6151884 2021.10.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6151885 2021.10.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6151886 2021.10.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6151887 2021.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6151888 2021.10.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6151890 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6151891 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6151892 2021.10.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6151894 2021.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6151895 2021.10.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6151897 2021.10.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6151898 2021.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6151899 2021.10.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6151900 2021.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6151901 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6151902 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6151903 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6151904 2021.10.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6151905 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6151906 2021.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6151909 2021.10.19 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6143896 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6143640 2021.10.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6143403 2021.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6142820 2021.10.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6142821 2021.10.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6142818 2021.10.17 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6142817 2021.10.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6142819 2021.10.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6142814 2021.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6142816 2021.10.17 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6142815 2021.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6140153 2021.10.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6140115 2021.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 6140114 2021.10.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6140112 2021.10.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6139975 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 6139978 2021.10.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6139976 2021.10.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6139973 2021.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6139972 2021.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6139974 2021.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6139977 2021.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6139969 2021.10.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 6139968 2021.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6139971 2021.10.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6139967 2021.10.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 80 6139970 2021.10.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6139966 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6139979 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6142360 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6137768 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6136091 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6136093 2021.10.14 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6136095 2021.10.14 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6136096 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6122503 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6122501 2021.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6122502 2021.10.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6122500 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6122499 2021.10.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6120081 2021.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6120082 2021.10.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6120075 2021.10.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6120022 2021.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6120023 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6120021 2021.10.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6119787 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 2 6119786 2021.10.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6117394 2021.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6117393 2021.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6117391 2021.10.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6117392 2021.10.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6117390 2021.10.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6117389 2021.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6117388 2021.10.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 6117387 2021.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6117386 2021.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6117384 2021.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6117385 2021.10.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6117383 2021.10.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6117382 2021.10.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6117381 2021.10.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6117379 2021.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6117380 2021.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6113308 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6113307 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6113305 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6113306 2021.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6113304 2021.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6113303 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6113302 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6113300 2021.10.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6113299 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6113301 2021.10.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6113298 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6113297 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6113295 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6113294 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6113293 2021.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6113296 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6113291 2021.10.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6113292 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6113289 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6113290 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6113288 2021.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6113287 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6113284 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6113285 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6113286 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6113282 2021.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6113283 2021.10.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6113281 2021.10.05 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6100937 2021.10.02 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6100943 2021.10.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6090936 2021.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6089584 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6089583 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6089582 2021.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6089520 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6089519 2021.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6089521 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6089516 2021.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6089515 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6089518 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6089517 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6089514 2021.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6089512 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6089513 2021.09.28 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6090130 2021.09.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6090300 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 61 6085991 2021.09.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6083151 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6083150 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6083153 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6083152 2021.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6083148 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6083157 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6083149 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6083147 2021.09.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6083168 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6083167 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6083166 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6083165 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6083164 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6083163 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6083162 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6083161 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6083169 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 635 6083160 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6083159 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6083158 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6083156 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6083155 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6083154 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6083170 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6083146 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6083144 2021.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6083145 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6083143 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6083142 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6083141 2021.09.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6083140 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6083138 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6083139 2021.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6083137 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6083136 2021.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6083135 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6083133 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6083134 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6083131 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6083132 2021.09.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6078176 2021.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6078188 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2000 6078174 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6078175 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6078181 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6078170 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 6078169 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6078167 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6078168 2021.09.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6078166 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6078164 2021.09.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6078165 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6078163 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6078162 2021.09.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6078161 2021.09.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6078191 2021.09.25 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6078190 2021.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 48 6078187 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6078186 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6078184 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6078183 2021.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6078177 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6078178 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6078180 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6078185 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6078189 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6078179 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6078173 2021.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6078182 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6078172 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6078171 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6078160 2021.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6078157 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6078158 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6078159 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6078156 2021.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6078155 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6078154 2021.09.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6078153 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6078152 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6078151 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6078150 2021.09.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6078148 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6078149 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6078147 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 6078146 2021.09.25 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 6078145 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6078379 2021.09.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6078381 2021.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6078382 2021.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6078383 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6078384 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6078385 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6078386 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6075044 2021.09.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6075046 2021.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6075040 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6075045 2021.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6075043 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6075039 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6075038 2021.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6075041 2021.09.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6075037 2021.09.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6075036 2021.09.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6075035 2021.09.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6075042 2021.09.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6075535 2021.09.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6075536 2021.09.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6065604 2021.09.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6065606 2021.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6065607 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6065608 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6065609 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6065611 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6065613 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6065614 2021.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6065616 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6065617 2021.09.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6065619 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6065620 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6065623 2021.09.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6061460 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6061459 2021.09.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6061492 2021.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6061491 2021.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6061490 2021.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6061489 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 6061488 2021.09.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6061487 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6061485 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6061486 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6061484 2021.09.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6061483 2021.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6061481 2021.09.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6061482 2021.09.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6061480 2021.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6061477 2021.09.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6061479 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6061478 2021.09.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6061476 2021.09.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6061474 2021.09.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6061475 2021.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6061473 2021.09.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6061472 2021.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6061471 2021.09.18 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6061470 2021.09.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6061469 2021.09.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6061465 2021.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6061468 2021.09.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6061464 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 6061466 2021.09.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6061463 2021.09.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6061467 2021.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6061461 2021.09.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6061462 2021.09.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6061458 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6061456 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6061457 2021.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6061455 2021.09.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6061454 2021.09.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6061453 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6061452 2021.09.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6061450 2021.09.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6061451 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6061446 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6061449 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6061447 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6061443 2021.09.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6061444 2021.09.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6061448 2021.09.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6061445 2021.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6034676 2021.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6034675 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6034677 2021.09.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6034673 2021.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6034670 2021.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6034672 2021.09.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6034671 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6034674 2021.09.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6034668 2021.09.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6034666 2021.09.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6034661 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6034660 2021.09.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 6034667 2021.09.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6034659 2021.09.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6034657 2021.09.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6034662 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6034669 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 6034658 2021.09.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6034664 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6034654 2021.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6034663 2021.09.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 6034655 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6034665 2021.09.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6034656 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6028767 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6028702 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6028701 2021.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6028703 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6028699 2021.09.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6028697 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6028700 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6028698 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6027588 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 6026461 2021.09.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6025932 2021.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6009451 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6009453 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6009454 2021.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6009456 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6009457 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009458 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009463 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6009464 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6009465 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6009466 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6009467 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6009473 2021.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6009475 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009476 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009478 2021.08.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6005808 2021.08.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6005806 2021.08.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6005807 2021.08.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6005804 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6005805 2021.08.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6005800 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6005803 2021.08.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6005801 2021.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6005796 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6005802 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6005798 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6005797 2021.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6005799 2021.08.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6005795 2021.08.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6005794 2021.08.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6005793 2021.08.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6002212 2021.08.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6002208 2021.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6002209 2021.08.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6002211 2021.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6002210 2021.08.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6002205 2021.08.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6002206 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6002207 2021.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6002204 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6002203 2021.08.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6002202 2021.08.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6002201 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6002200 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6002194 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6002199 2021.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6002195 2021.08.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6002196 2021.08.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6002197 2021.08.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6002198 2021.08.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6002193 2021.08.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6002192 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5996799 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5996798 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996797 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5996796 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5996793 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996794 2021.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5996795 2021.08.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5996792 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5996790 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 119 5996791 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 5996789 2021.08.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5985229 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5985231 2021.08.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5981493 2021.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5981492 2021.08.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 5981388 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5980003 2021.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5980004 2021.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5979664 2021.08.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5979644 2021.08.18 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5979379 2021.08.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5979380 2021.08.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5979381 2021.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5979383 2021.08.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5979376 2021.08.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5979377 2021.08.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5979382 2021.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5979375 2021.08.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5979372 2021.08.18 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5979384 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5980320 2021.08.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 5979374 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5979373 2021.08.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5979378 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5979371 2021.08.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5979370 2021.08.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5979840 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5979841 2021.08.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5980160 2021.08.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 5975406 2021.08.16 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 10 5972328 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5972323 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 20 5972040 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5971663 2021.08.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5972648 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5969398 2021.08.14 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5969355 2021.08.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5969353 2021.08.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5969352 2021.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5969354 2021.08.14 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5969350 2021.08.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5969351 2021.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5969348 2021.08.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 5969349 2021.08.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 5969347 2021.08.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5969371 2021.08.14 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5969367 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5969370 2021.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5969368 2021.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 5969365 2021.08.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5969364 2021.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5969363 2021.08.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5969369 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5969361 2021.08.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5969366 2021.08.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5969362 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5969360 2021.08.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5969359 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5969358 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 5969357 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5969356 2021.08.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 5969345 2021.08.14 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5969344 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5969339 2021.08.14 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5969343 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5969342 2021.08.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5969346 2021.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5969341 2021.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5969338 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5969336 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5969333 2021.08.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5969334 2021.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 19 5969340 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5969337 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5969332 2021.08.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5969335 2021.08.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5969331 2021.08.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5967309 2021.08.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5966744 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5966745 2021.08.13 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5966725 2021.08.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5966619 2021.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5966514 2021.08.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5966874 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5966314 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5963554 2021.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5963553 2021.08.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5963552 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5963551 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5963549 2021.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5963548 2021.08.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5963550 2021.08.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 5963547 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5963545 2021.08.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5963542 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5963546 2021.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5963543 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5963541 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5963640 2021.08.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5960119 2021.08.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 5960092 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5959859 2021.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5958817 2021.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5958818 2021.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5958815 2021.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5958816 2021.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5958813 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5958814 2021.08.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5958812 2021.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5957869 2021.08.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5944322 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5944315 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5944317 2021.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5944318 2021.08.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5944320 2021.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5944321 2021.08.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5944314 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5944312 2021.08.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5944316 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5944319 2021.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5944313 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5944311 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5944334 2021.08.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5944336 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5944338 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5944332 2021.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5944335 2021.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5944333 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944337 2021.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5944331 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5944330 2021.08.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5944328 2021.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5944327 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5944325 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5944324 2021.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5944329 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5944326 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5944323 2021.08.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 5944310 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 16 5944309 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944305 2021.08.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5944308 2021.08.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5944307 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5944306 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5944302 2021.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5944304 2021.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5944303 2021.08.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5944299 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5944301 2021.08.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5944297 2021.08.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5944296 2021.08.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5944295 2021.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5944300 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5944298 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5935869 2021.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5935868 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5935867 2021.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5935866 2021.07.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5935865 2021.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5935864 2021.07.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5935858 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5935856 2021.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5935857 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5935853 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5935854 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5935852 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5935855 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5935850 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5935849 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 5935848 2021.07.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5935851 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5935847 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5935846 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5935845 2021.07.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 5935843 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 5935844 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 23 5934036 2021.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5934034 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5934035 2021.07.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5934037 2021.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5934033 2021.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5934032 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5934031 2021.07.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5933695 2021.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5928687 2021.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 5928688 2021.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5928686 2021.07.27 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5928685 2021.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5928679 2021.07.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5928681 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5928676 2021.07.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5928672 2021.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5928668 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5928666 2021.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5928674 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5928667 2021.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5928689 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5928684 2021.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5928683 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5928682 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5928680 2021.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5928678 2021.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5928677 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5928675 2021.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5928669 2021.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5928670 2021.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5928671 2021.07.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5928673 2021.07.27 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5928665 2021.07.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5928663 2021.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5928664 2021.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5928662 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5928661 2021.07.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5928660 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5928659 2021.07.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5928658 2021.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5928656 2021.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5928657 2021.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5928654 2021.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 5928655 2021.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5928653 2021.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5928652 2021.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5928650 2021.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5928651 2021.07.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5928649 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 5928647 2021.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5928646 2021.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5926087 2021.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5926088 2021.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5926084 2021.07.26 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5926085 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5926086 2021.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5926083 2021.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5926082 2021.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5926081 2021.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5926080 2021.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5926079 2021.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5926077 2021.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5926078 2021.07.26 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5926076 2021.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5923736 2021.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5923735 2021.07.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5923734 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5923733 2021.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5923732 2021.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5923731 2021.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5923730 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5923729 2021.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5922677 2021.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5922672 2021.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5922498 2021.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5922063 2021.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5922062 2021.07.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5921921 2021.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5921822 2021.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5921818 2021.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5921813 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5921811 2021.07.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5921812 2021.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5921815 2021.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5921809 2021.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5921814 2021.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5921807 2021.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5921808 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5921810 2021.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5921806 2021.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5921805 2021.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5921803 2021.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5921804 2021.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5921802 2021.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5921801 2021.07.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5921516 2021.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5921515 2021.07.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5919031 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5919030 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5919029 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5919028 2021.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5919026 2021.07.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5919025 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5919027 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5919023 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5919024 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5919022 2021.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5919021 2021.07.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5918484 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5918485 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5918486 2021.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5918487 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5918488 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5918489 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5918490 2021.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 5918491 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5918492 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5918493 2021.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5918494 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5918495 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5918512 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5918529 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5918605 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5918657 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5918658 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5918659 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5918660 2021.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5918661 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5918667 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5909816 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5909815 2021.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5909814 2021.07.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5909812 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5909813 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5909811 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5909810 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909808 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5909809 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5909807 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5909806 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5909805 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5909804 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5909803 2021.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5907937 2021.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5907873 2021.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 5907874 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5907870 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5907872 2021.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5907869 2021.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5907871 2021.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5907868 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5907867 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5907865 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5907866 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5907862 2021.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5907863 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5907860 2021.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5907859 2021.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5907858 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5907864 2021.07.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 5907861 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5907857 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5907855 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5907854 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5907852 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5907856 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5907853 2021.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5907850 2021.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5907851 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5907849 2021.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5907847 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5907845 2021.07.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 27 5907842 2021.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5907846 2021.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5907844 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5907841 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5907840 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5907843 2021.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5907839 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5907838 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5907837 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5907836 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5907835 2021.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5907833 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 25 5907832 2021.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5907834 2021.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5908630 2021.07.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5895004 2021.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5892379 2021.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5892376 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5892377 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5892375 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5892374 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 17 5892378 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5892372 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5892371 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5892373 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5892370 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5892369 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5892368 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5892367 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5892366 2021.07.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5892365 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 5892364 2021.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5892363 2021.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5888665 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5888668 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5888667 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5888666 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5888664 2021.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5888660 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5888659 2021.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5888662 2021.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5888663 2021.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5888661 2021.07.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5888658 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5888657 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5888656 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5888655 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5888654 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5888652 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5888653 2021.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5888650 2021.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5888651 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5888649 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5888648 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5870756 2021.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5870755 2021.07.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5870753 2021.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5870754 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5870752 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5870772 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5870769 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5870770 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5870768 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5870771 2021.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5870767 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5870766 2021.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5870765 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5870764 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5870763 2021.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5870762 2021.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5870761 2021.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5870760 2021.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5870759 2021.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5870757 2021.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5870758 2021.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5870750 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5870749 2021.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5870751 2021.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5870746 2021.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5870748 2021.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5870747 2021.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5870745 2021.07.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5870743 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5870744 2021.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 5870741 2021.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5870742 2021.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5870740 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5870739 2021.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5870738 2021.07.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5870737 2021.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5870736 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5867505 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5867506 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5867503 2021.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5867504 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5867502 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5867501 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5867500 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5867499 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5867497 2021.07.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5867498 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5867496 2021.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5867495 2021.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5867494 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5863840 2021.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5863842 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863839 2021.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5863841 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5863836 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5863837 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5863835 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5863834 2021.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5863838 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5863832 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5863833 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863831 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5863830 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5863873 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863865 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5863861 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5863862 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863863 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5863860 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5863857 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5863854 2021.07.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5863851 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5863847 2021.07.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5863846 2021.07.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5863848 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863845 2021.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5863843 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863844 2021.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5863874 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5863871 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863872 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5863870 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863868 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5863867 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863869 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5863864 2021.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5863866 2021.07.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5863859 2021.07.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5863858 2021.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5863852 2021.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5863855 2021.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5863856 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5863853 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5863850 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5863849 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5863825 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5863828 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5863829 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5863826 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863823 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5863822 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5863824 2021.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5863827 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5863821 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5863818 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863819 2021.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5863816 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5863817 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5863820 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5863815 2021.07.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5863814 2021.07.03 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5847249 2021.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5824064 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5824067 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824066 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5824065 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5824062 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5824063 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5824060 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5824061 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5824059 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5824057 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5824056 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5824055 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5824058 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5824021 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5824018 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824020 2021.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5824017 2021.06.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5824016 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5824019 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5824013 2021.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5824011 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5824010 2021.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5824014 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5824015 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5824008 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5824009 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5824006 2021.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5824007 2021.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5824005 2021.06.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5824012 2021.06.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5824001 2021.06.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5824004 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823999 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5824000 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5824003 2021.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5824002 2021.06.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5824022 2021.06.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5823997 2021.06.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5823996 2021.06.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5823994 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5823998 2021.06.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5823995 2021.06.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5823992 2021.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5823993 2021.06.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5823991 2021.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5824038 2021.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5824037 2021.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5824035 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5824032 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824036 2021.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5824031 2021.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5824034 2021.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5824030 2021.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5824028 2021.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5824033 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5824029 2021.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5824027 2021.06.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5824024 2021.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5824026 2021.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5824025 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824023 2021.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5824053 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824054 2021.06.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5824052 2021.06.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5824051 2021.06.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5824050 2021.06.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5824049 2021.06.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5824048 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5824047 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5824045 2021.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5824044 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5824046 2021.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5824042 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5824041 2021.06.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5824040 2021.06.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5824043 2021.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5824039 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5823990 2021.06.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5823987 2021.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5823988 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5823989 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823986 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5823985 2021.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5823983 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5823984 2021.06.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5823981 2021.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5823982 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5823979 2021.06.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5823977 2021.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5823978 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5823980 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5823976 2021.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5823975 2021.06.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5812186 2021.06.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5796755 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5796754 2021.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5796753 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5796712 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5796704 2021.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5796702 2021.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5796700 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5796703 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5796701 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5796699 2021.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5796698 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5796696 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5796697 2021.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5796273 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5785102 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5785101 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5785103 2021.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5785104 2021.06.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5785099 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5785090 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5785100 2021.06.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5785091 2021.06.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5785092 2021.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5785095 2021.06.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5785089 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5785088 2021.06.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5785087 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5785096 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5785097 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5785085 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5785086 2021.06.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5785098 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5785093 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5785084 2021.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5785094 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5785120 2021.06.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5785119 2021.06.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5785117 2021.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5785118 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5785115 2021.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5785116 2021.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5785113 2021.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5785114 2021.06.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5785112 2021.06.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5785111 2021.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5785110 2021.06.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5785109 2021.06.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5785108 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5785107 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5785106 2021.06.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5785105 2021.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5779428 2021.06.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5766355 2021.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5766356 2021.06.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5766357 2021.06.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5766358 2021.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5766359 2021.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5766363 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5766364 2021.06.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5766365 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5766366 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5766367 2021.06.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5752235 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5752236 2021.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5752233 2021.06.03 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5752231 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5752234 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5752232 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5726256 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5726255 2021.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5726254 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5726253 2021.05.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 5726252 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5726251 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726250 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5726249 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5726248 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5726247 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5726246 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726245 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5726244 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5726243 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726241 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5726236 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726233 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726235 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5726238 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5726240 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5726239 2021.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5726230 2021.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5726227 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5726237 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5726229 2021.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5726234 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726225 2021.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5726232 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5726226 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5726223 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5726231 2021.05.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5726228 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5726224 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5726222 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5726219 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5726217 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5726221 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5726220 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5726214 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5726213 2021.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5726242 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5726212 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5726209 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5726207 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5726210 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726215 2021.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5726211 2021.05.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5726218 2021.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5726216 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5726208 2021.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5726205 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5726203 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5726206 2021.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5726204 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726201 2021.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5726202 2021.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5726198 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5726200 2021.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5726197 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5726199 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5726196 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726195 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5726194 2021.05.29 mapa