Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5105041 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5105042 2021.01.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5105040 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5100498 2021.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5100496 2021.01.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5100495 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5100497 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5100494 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5100493 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5100492 2021.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5100491 2021.01.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5100490 2021.01.18 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5100488 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5100487 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 5100489 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5100486 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5100485 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 5100484 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5101653 2021.01.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5095507 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5095508 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5095505 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5095506 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5095504 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5095503 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5095502 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5095500 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5095501 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5095498 2021.01.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 5095499 2021.01.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 5095496 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5095494 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5095497 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5095495 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5095493 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 5095492 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5095491 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5092647 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 5089517 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5089516 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5089512 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5089507 2021.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5089506 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5089498 2021.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5089496 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5089488 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 23 5089518 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5089519 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1051 5092512 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5092026 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5089846 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 5089554 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089553 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5089540 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5089537 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 94 5089534 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5089487 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5085570 2021.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5085568 2021.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5085569 2021.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5085566 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5085565 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5085567 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5085564 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5085563 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5085562 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5081051 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5081050 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5081054 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5081055 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5081049 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5081047 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081053 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5081048 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5081052 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5081046 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5081044 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5081042 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5081043 2021.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5081045 2021.01.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5081998 2021.01.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5078385 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5073403 2021.01.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5073382 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5075357 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5068683 2021.01.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5068318 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5070600 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5064695 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5064687 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5064689 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5064688 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5064685 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5064684 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5064683 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5064681 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5064682 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5064705 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5064704 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5064703 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5064701 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5064702 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5064700 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5064698 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5064699 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5064697 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5064696 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5064694 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5064691 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5064692 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5064690 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 5064693 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064686 2021.01.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5064680 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5064678 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5064679 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 70 5064677 2021.01.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5064676 2021.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5064674 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5064675 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 5064673 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5064671 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 110 5064672 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5064670 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5064669 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5064668 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5064667 2021.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5064665 2021.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5064666 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5077201 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 5077200 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5077203 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5077199 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5077198 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5077197 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 5066781 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5077181 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5059133 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060576 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060580 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5052933 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 5052930 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5052932 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5052929 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5052928 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5052927 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5052931 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5052926 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5052925 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5052923 2021.01.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5052921 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5052924 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5052922 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5052920 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5052917 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5052918 2021.01.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5052919 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 5052916 2021.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5052912 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5052913 2021.01.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5052915 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 5052914 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5052911 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 5052910 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5045777 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5045783 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5045778 2021.01.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5045782 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5045779 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045775 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045776 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5045774 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5045784 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 5045772 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045771 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5045773 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5045770 2021.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5045769 2021.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5045768 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5045767 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5045765 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5045766 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5045763 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5045762 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045764 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5040787 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5040786 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5040785 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 5040784 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5040783 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040782 2021.01.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5040780 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5040781 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5040778 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5040779 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5040777 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5040776 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5037981 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5037980 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5037979 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5037978 2021.01.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5037977 2021.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5037976 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5037975 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5037997 2021.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5037996 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5037995 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037992 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5037993 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5037991 2021.01.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5037994 2021.01.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5037989 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5037990 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5037987 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5037988 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5037985 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5037986 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5037984 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037982 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5037983 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5038396 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5030995 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5030994 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5030993 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5030991 2021.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5030992 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5030990 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031011 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5031010 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5031008 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5031009 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 5031007 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5031005 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5031006 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 15 5031004 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 5031003 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5031002 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031001 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5030997 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5031000 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5030996 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5030998 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5030999 2021.01.01 mapa