Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Rafał Szczerbik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5099249 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5099248 2021.01.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5099259 2021.01.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5099250 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5099251 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5099252 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5099253 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099255 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5099256 2021.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5099257 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5099258 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5099247 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5087256 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5087254 2021.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5087255 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5087253 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5087252 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5087251 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5087250 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5087249 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5087248 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5087247 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5087246 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5087245 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5087243 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5087244 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5072988 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5072986 2021.01.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5072987 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5072985 2021.01.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 5072984 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5072983 2021.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5074018 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5074062 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067519 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5067518 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5067517 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5067516 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5067515 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5067513 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067514 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5067511 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5067512 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5067510 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5067508 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5067509 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5067506 2021.01.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5067507 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5067505 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5067503 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5067504 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5067502 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5067501 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5067500 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5073976 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5062622 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062621 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5062620 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5062619 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5062618 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062617 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5062616 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5062615 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5062614 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5062613 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5062612 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5062608 2021.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5062610 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5062607 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5062606 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5062603 2021.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5062602 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5062605 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5062604 2021.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5062601 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5062599 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5062600 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062598 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5062596 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5062597 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5062595 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5059011 2021.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 5059012 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5059013 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059014 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059016 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059017 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5052435 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5052434 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5052433 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5051324 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5051323 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5051322 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5051321 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5051320 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5051316 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5051319 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5051317 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051318 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5050683 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5050682 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5050681 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5050680 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5050679 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5050678 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050677 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5050676 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5050675 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5050674 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5050673 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5050672 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050671 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5050670 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5050669 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050668 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5050667 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5050666 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050665 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050663 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5050662 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5050664 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052791 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5045409 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5045410 2021.01.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5045417 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5045418 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5041225 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5041226 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5041193 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5041192 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5041191 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5041209 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5041208 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5041207 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5041206 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5041205 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5041204 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5041203 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041202 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5041201 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5041200 2021.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5041198 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5041199 2021.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5041197 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5041196 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5041195 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041194 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5041187 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041189 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5041188 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5041184 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041186 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041180 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5041183 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5041185 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041182 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5041181 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5041179 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5041178 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041177 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5041175 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5041176 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5041174 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5041173 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5041172 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5041170 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041169 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5041171 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5041168 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5041167 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5041166 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5041165 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5041164 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5041163 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5041162 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5041160 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5041161 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 5041159 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5041158 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5045419 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5041390 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034984 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034981 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5034982 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5034983 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034980 2021.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5028781 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028780 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5028782 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5028779 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5028778 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5028777 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5028775 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5028776 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5028774 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028773 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028772 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028771 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5028770 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5028769 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5028768 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 5028767 2021.01.01 mapa