Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Rafał Szczerbik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6089716 2021.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6089715 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6089714 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6089712 2021.09.28 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6088997 2021.09.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6088998 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6088999 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6089000 2021.09.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6089001 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6089002 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6089017 2021.09.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6086955 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6086957 2021.09.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6086956 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6086283 2021.09.27 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6086118 2021.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6086117 2021.09.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6086116 2021.09.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6086115 2021.09.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6086114 2021.09.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6086113 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6086111 2021.09.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6086110 2021.09.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 6086112 2021.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6086109 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6086108 2021.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6086107 2021.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6086106 2021.09.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6086105 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6086104 2021.09.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6086103 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6085272 2021.09.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6085273 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6085157 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6085156 2021.09.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6085155 2021.09.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6085154 2021.09.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6085153 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6085152 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6085151 2021.09.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6085150 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6085149 2021.09.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6085148 2021.09.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6085147 2021.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6085146 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6085145 2021.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6085144 2021.09.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 6085143 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6085142 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6085141 2021.09.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6085139 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6085138 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6085137 2021.09.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6085140 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6085136 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6085135 2021.09.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6085134 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6086625 2021.09.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6087092 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6087095 2021.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6087097 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6084899 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6084898 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 29 6083279 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6083281 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6083280 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 6083278 2021.09.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6083277 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6083276 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6081033 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6081032 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6081031 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6081030 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6081029 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6081028 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6081027 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6081026 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6081025 2021.09.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6081024 2021.09.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6084258 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6079009 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6079011 2021.09.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6078360 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6078359 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6078362 2021.09.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6078361 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6078358 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6078357 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6078356 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6078354 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6078352 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6078355 2021.09.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 6078353 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6078350 2021.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6078349 2021.09.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6078351 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 6078347 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6078345 2021.09.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6078346 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6078348 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6078344 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6078343 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6078341 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6078342 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6078340 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6078337 2021.09.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6078336 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6078338 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6078339 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6069843 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6068781 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6068782 2021.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6068780 2021.09.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6068779 2021.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6068778 2021.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6068777 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6068776 2021.09.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 130 6068775 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6068774 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6054149 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6054150 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6054060 2021.09.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6054059 2021.09.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6054058 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6054057 2021.09.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6054056 2021.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6054055 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6054054 2021.09.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6054053 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6054052 2021.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6054051 2021.09.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6054050 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6054049 2021.09.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6054048 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6054047 2021.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6054046 2021.09.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 20 6054045 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6054044 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6054043 2021.09.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6054042 2021.09.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6054041 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6054040 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6051469 2021.09.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6051468 2021.09.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6051467 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6051466 2021.09.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6051465 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6051464 2021.09.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6051463 2021.09.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6051462 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6051456 2021.09.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 70 6051455 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 6051460 2021.09.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6051454 2021.09.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6051457 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6051453 2021.09.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6051459 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051461 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6051458 2021.09.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6051452 2021.09.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6051450 2021.09.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6051451 2021.09.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6051449 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6051448 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6051447 2021.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6051446 2021.09.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6046695 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6046693 2021.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 40 6046694 2021.09.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6046692 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6046690 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6046691 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6046689 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6046687 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6046688 2021.09.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6026768 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6026767 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026397 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6026395 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6026396 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6026394 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6026393 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6026392 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6026391 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6026390 2021.09.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6026389 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6026388 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6026387 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6026386 2021.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6026385 2021.09.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6026384 2021.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6026383 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6026382 2021.09.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6026381 2021.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6026380 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6026379 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6026378 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6026377 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6026376 2021.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6026375 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6026374 2021.09.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6026373 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6026372 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6022947 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6023525 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6023526 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6023527 2021.09.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6023528 2021.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6023529 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6023551 2021.09.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6023521 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6023500 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6023502 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6023504 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 6023552 2021.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6023553 2021.09.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6023555 2021.09.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6023524 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6023511 2021.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6023503 2021.09.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 6023602 2021.09.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6023522 2021.09.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6023519 2021.09.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 6023554 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6023512 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6023501 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6023499 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6023498 2021.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6023510 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6023520 2021.09.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 6023505 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6023509 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6022514 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6022515 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6022513 2021.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022512 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6022518 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6022516 2021.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6022511 2021.09.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6022517 2021.09.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6022510 2021.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6022509 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6022508 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6022507 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6023494 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6023584 2021.09.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6023497 2021.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6023581 2021.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6023585 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023579 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6023556 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6023587 2021.09.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6023559 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6023577 2021.09.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6023560 2021.09.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6023580 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6023582 2021.09.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6023495 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6023599 2021.09.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6023600 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6023586 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6023583 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6023493 2021.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6023491 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023578 2021.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6023588 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6023598 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6023601 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6023558 2021.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6051991 2021.09.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6051992 2021.09.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 6051993 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6016585 2021.09.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6015656 2021.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6015657 2021.09.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6015654 2021.09.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6015655 2021.09.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6015653 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6015650 2021.09.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 6015652 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6015651 2021.09.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6006471 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6006469 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6006467 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6006470 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006464 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6006465 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6006466 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6006468 2021.08.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6006463 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5999802 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5997076 2021.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5997075 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5997026 2021.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5997027 2021.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 250 5996970 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5996969 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5996971 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5996780 2021.08.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5996100 2021.08.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5996053 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5996054 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5996051 2021.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5996050 2021.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5996052 2021.08.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5996049 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5996048 2021.08.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5996045 2021.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5996046 2021.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5996044 2021.08.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5996047 2021.08.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5996040 2021.08.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 8 5996043 2021.08.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5996041 2021.08.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5996042 2021.08.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5996039 2021.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5996037 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5996035 2021.08.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5996036 2021.08.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5996038 2021.08.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5996034 2021.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5995890 2021.08.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5989408 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5989405 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5989407 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5989406 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5989404 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5989402 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5989403 2021.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5989401 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5989400 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5989399 2021.08.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5986295 2021.08.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5986294 2021.08.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5986310 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5986313 2021.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5986308 2021.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5986306 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5986312 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5986320 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5986309 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5986316 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5986323 2021.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5986311 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5986307 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5986322 2021.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5986315 2021.08.21 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 5986317 2021.08.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5986321 2021.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5986305 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5986318 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5986319 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5986667 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5986669 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5986761 2021.08.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5986749 2021.08.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5986663 2021.08.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5987321 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5986666 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5986668 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5986664 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5986746 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5986745 2021.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5986486 2021.08.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5986485 2021.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5986658 2021.08.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5986328 2021.08.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5986763 2021.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5986670 2021.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5987307 2021.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5986764 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5986753 2021.08.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5986324 2021.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5986326 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5986494 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5986665 2021.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5986325 2021.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5986484 2021.08.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5986657 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5986655 2021.08.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5987325 2021.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5987323 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5987320 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5986748 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5986752 2021.08.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5986747 2021.08.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5986496 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5986685 2021.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 5986762 2021.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5986654 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5986656 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5986751 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5986492 2021.08.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5986661 2021.08.21 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5986750 2021.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5986489 2021.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5986327 2021.08.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5986490 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5986767 2021.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5986775 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5986768 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5986765 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5986766 2021.08.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5983053 2021.08.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5983052 2021.08.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5983051 2021.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5983050 2021.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983049 2021.08.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5983047 2021.08.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5983048 2021.08.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5983046 2021.08.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5983044 2021.08.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5983045 2021.08.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5983043 2021.08.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5983042 2021.08.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5983041 2021.08.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5983040 2021.08.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5983039 2021.08.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5980904 2021.08.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5980899 2021.08.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5980903 2021.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5980902 2021.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5980905 2021.08.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5980901 2021.08.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5980900 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5980897 2021.08.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5980898 2021.08.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5980896 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5980895 2021.08.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5980894 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5980893 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5980892 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5980891 2021.08.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5980890 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5980889 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5978865 2021.08.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5978866 2021.08.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5978864 2021.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5978863 2021.08.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5978862 2021.08.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5978860 2021.08.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5978861 2021.08.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5978859 2021.08.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5978858 2021.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5978857 2021.08.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5978856 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5978854 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5978855 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5978853 2021.08.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5978852 2021.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5973601 2021.08.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5973599 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5973600 2021.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5973598 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5973597 2021.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5973596 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5973594 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5973595 2021.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5973587 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5973589 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5973590 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5973593 2021.08.15 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 5974760 2021.08.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5973591 2021.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5973592 2021.08.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5973584 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5973585 2021.08.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5973586 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5973583 2021.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5973582 2021.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5973581 2021.08.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5973580 2021.08.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5965887 2021.08.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 5929729 2021.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5929733 2021.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5929745 2021.07.27 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5929735 2021.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5929734 2021.07.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5929740 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5929732 2021.07.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5929724 2021.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5929739 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5929725 2021.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5929726 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5929727 2021.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5929744 2021.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5929747 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5929748 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5929746 2021.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5929723 2021.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5929742 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5929731 2021.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5929738 2021.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5929743 2021.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5929737 2021.07.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5929736 2021.07.27 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5929730 2021.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5927734 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5922463 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5922462 2021.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5922458 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5922460 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5922461 2021.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5922459 2021.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5922456 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5922454 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5922453 2021.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5922452 2021.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5922457 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5922449 2021.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5922455 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5922451 2021.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5922448 2021.07.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5922447 2021.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5922450 2021.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5918794 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5918793 2021.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5918792 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 5918790 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5918788 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5918789 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5918781 2021.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5918787 2021.07.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5918786 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5918785 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5918780 2021.07.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5918779 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5918782 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5918778 2021.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5918783 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5918777 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5918776 2021.07.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5918774 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5918775 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5903120 2021.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5903119 2021.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5903118 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5903117 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5903116 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5903115 2021.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5903114 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5903113 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5903112 2021.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5903111 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5903110 2021.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5903109 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5903108 2021.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5903107 2021.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5903106 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5903105 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5903103 2021.07.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5903102 2021.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5903101 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5903100 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5903099 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5903098 2021.07.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5903097 2021.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5903096 2021.07.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 5903095 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5903094 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5903092 2021.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 5903093 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5903091 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5903090 2021.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5903089 2021.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5903088 2021.07.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5904624 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5904625 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5904626 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5904627 2021.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5904628 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5904629 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5885639 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5885640 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5885641 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5885642 2021.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5885643 2021.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5885644 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5885645 2021.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5885646 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5885647 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5885648 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5885649 2021.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5885662 2021.07.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5879222 2021.07.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5876891 2021.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5866952 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5866951 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5866949 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5866950 2021.07.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5866947 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5866946 2021.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5866948 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5866944 2021.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5866945 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5868913 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5868889 2021.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5868885 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5868931 2021.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5868923 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5868927 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5868882 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5868894 2021.07.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5868912 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5868883 2021.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5868915 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5868920 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5868878 2021.07.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5868914 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5868905 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5868880 2021.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5868916 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5868907 2021.07.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5868910 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5868902 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5868879 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5868918 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5868908 2021.07.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5868898 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5868890 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5868929 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5868906 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5868919 2021.07.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5868904 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5868893 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5868896 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868895 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5868926 2021.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5868922 2021.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5868887 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5868899 2021.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5868930 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5868900 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5868901 2021.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5868925 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5868921 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5868824 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5868822 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868821 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5868827 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5868820 2021.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5868818 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5868825 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5868823 2021.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5868819 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5868844 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5868843 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5868862 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5868831 2021.07.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 5868944 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5868852 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5868830 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5868841 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5868871 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5868836 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5868859 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5868837 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5868838 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5868833 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5868839 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5868868 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5868828 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5868863 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5868846 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5868847 2021.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5868849 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 5868850 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868848 2021.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5868832 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5868842 2021.07.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5868858 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5868860 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5868874 2021.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5868835 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5868856 2021.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5868872 2021.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5868866 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5868855 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5868869 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5868865 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5868857 2021.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5868861 2021.07.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5864949 2021.07.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5864950 2021.07.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 5868955 2021.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5848436 2021.06.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5848431 2021.06.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5848432 2021.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5848428 2021.06.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5848435 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5848433 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5848427 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5848434 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5848425 2021.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 5848426 2021.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5848430 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5848423 2021.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5848429 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5848424 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5848422 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5848421 2021.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5848420 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5848419 2021.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5848418 2021.06.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5830091 2021.06.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5830415 2021.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5830416 2021.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5830418 2021.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5830419 2021.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5830420 2021.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5830421 2021.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5830422 2021.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5830423 2021.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5830424 2021.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5830425 2021.06.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5830426 2021.06.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5830428 2021.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5830429 2021.06.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5830430 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5830431 2021.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5830432 2021.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5830433 2021.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5830434 2021.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5830435 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5830436 2021.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5830437 2021.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5830438 2021.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5830439 2021.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5830440 2021.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5830441 2021.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5830442 2021.06.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5802221 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5802419 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5802420 2021.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5802418 2021.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5802417 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5802416 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5802415 2021.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5802414 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5802413 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5802411 2021.06.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5802412 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5802410 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5802406 2021.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5802409 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5802408 2021.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5802405 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5802407 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5796797 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5796796 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5796795 2021.06.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5796794 2021.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5796793 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796792 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5796791 2021.06.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5796790 2021.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5796789 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5796788 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5796787 2021.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5796786 2021.06.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5796785 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5796784 2021.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5796783 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5796782 2021.06.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5796781 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5796780 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5796779 2021.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5796778 2021.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5796777 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5796776 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5796775 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796774 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5796773 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5796772 2021.06.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5796771 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5796770 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796769 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5796768 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5796767 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5796766 2021.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5796765 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5796764 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796763 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5796762 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5796761 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5796760 2021.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5796759 2021.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5796758 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5796757 2021.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5796756 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5773457 2021.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5773455 2021.06.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5773453 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5773454 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5773456 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5773451 2021.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5773452 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5750426 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5750427 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5750200 2021.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5750199 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5750198 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5750197 2021.06.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5750196 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5750195 2021.06.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5750194 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5750193 2021.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5750192 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5750191 2021.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5750190 2021.06.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5750189 2021.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5750188 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5750187 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5750186 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5750185 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5750184 2021.06.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5750183 2021.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5750182 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5750181 2021.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5750180 2021.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5750179 2021.06.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5748485 2021.06.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5748484 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5748483 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5748482 2021.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5748481 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5748480 2021.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5748479 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5748478 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5748477 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5748476 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5748475 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5748473 2021.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5748474 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5748472 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5748470 2021.06.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5748469 2021.06.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5748468 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5748471 2021.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5748466 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5748467 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5748465 2021.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5748464 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5748463 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5748462 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5748461 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5748460 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5748458 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5748459 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5748457 2021.06.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 5748456 2021.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5693156 2021.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5693155 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5693154 2021.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5693153 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5693152 2021.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5693151 2021.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5693150 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5693149 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5693148 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5693147 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5693146 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5693145 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5693144 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5693143 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5693142 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5693141 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5693140 2021.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5693139 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5693138 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5693133 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5693137 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5693136 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5693135 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5693134 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5693132 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5693131 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5693130 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5693129 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5693128 2021.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5693127 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5693126 2021.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5693125 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5693124 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5693123 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5693122 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5693121 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5693120 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5693119 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5693118 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5693117 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687688 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687687 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5687686 2021.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5687685 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5687684 2021.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5687742 2021.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5687741 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5687740 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5687739 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5687738 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5687737 2021.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5687736 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5687735 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5687734 2021.05.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5687733 2021.05.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5687732 2021.05.22 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 5687730 2021.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5687729 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5687728 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5687727 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5687710 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5687709 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5687708 2021.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5687707 2021.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5687706 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687705 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5687704 2021.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5687703 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5687702 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687701 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687700 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5687699 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5687698 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5687697 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687696 2021.05.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5687695 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5687683 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5687682 2021.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5687681 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687680 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687679 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687678 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687677 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5687676 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5687675 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687674 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687673 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5687672 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5687671 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5687670 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5687669 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5687668 2021.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5687726 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687725 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5687724 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687723 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687722 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5687721 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5687720 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5687719 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687718 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687717 2021.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5687716 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687715 2021.05.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5687714 2021.05.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5687713 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687712 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5687711 2021.05.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5687651 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687650 2021.05.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5687649 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687648 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687647 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5687646 2021.05.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5687645 2021.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5687644 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687643 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5687642 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5687641 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687640 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5687639 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5687638 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5687637 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687636 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5687635 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5687634 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5687633 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5687632 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5687631 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5687630 2021.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5687629 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687628 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5687627 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687626 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5687625 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687624 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5687623 2021.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5687622 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687621 2021.05.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5687620 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687667 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687666 2021.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5687665 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687664 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5687663 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687662 2021.05.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5687661 2021.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5687660 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5687659 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687658 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5687657 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687656 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5687655 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5687654 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5687653 2021.05.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5687652 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687619 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5687618 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5687617 2021.05.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5687616 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5687615 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5687614 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5687613 2021.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5687612 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5687611 2021.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5687610 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5687609 2021.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5687608 2021.05.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5687607 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5687606 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5687605 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5687604 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655415 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5655414 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5655413 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5655412 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5655411 2021.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5655410 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5655409 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5655408 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5655431 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5655430 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5655429 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5655428 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5655427 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5655426 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5655425 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5655424 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5655423 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5655422 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5655421 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5655420 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655419 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5655418 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5655417 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5655416 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5655407 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5655406 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5655405 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5655404 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5655403 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5655402 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655401 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5655400 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655399 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5655398 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5655397 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5655396 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5655395 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655394 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5655393 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5655392 2021.05.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5645905 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5645904 2021.05.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5645903 2021.05.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5645902 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5645901 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5645900 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5645899 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645898 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5645897 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5645896 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5645895 2021.05.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5645894 2021.05.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5645893 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5645892 2021.05.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5645891 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5645890 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5645889 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5645888 2021.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5645887 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5645886 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5645885 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5645884 2021.05.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5645883 2021.05.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5645882 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5645881 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5645880 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5645879 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5645878 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 5645877 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5645876 2021.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5646446 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5646447 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5646448 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5646451 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5646452 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5646453 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646454 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5646455 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646465 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5646884 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5628296 2021.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5625143 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625144 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625141 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5625140 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5625142 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5625138 2021.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5625139 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5625137 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5625135 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5625134 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5625136 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5625131 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5625132 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5625133 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 5625130 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5622204 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5603560 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5603559 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5603558 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5603557 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5603556 2021.05.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5603555 2021.05.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5603554 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5603553 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603552 2021.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5603551 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5603550 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5603549 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603548 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5603547 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5603546 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1