Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


<
Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5658461 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5656972 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5656940 2021.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5656939 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5656937 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5656936 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5656935 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5656934 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 5656938 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5656933 2021.05.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5656932 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5656713 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5655557 2021.05.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5655342 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5655340 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655339 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5655338 2021.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5655341 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5655335 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5655337 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5655336 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5655334 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655331 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5655330 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5655333 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5655332 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5653834 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653833 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5653831 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5653832 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5653829 2021.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5658953 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5648898 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5648377 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5648375 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5648378 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5648376 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5648373 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5648374 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5648371 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5648369 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5648370 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5648372 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5648367 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5648368 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5648366 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5647789 2021.05.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5647790 2021.05.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5647161 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5645502 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645323 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5642616 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5642617 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5632336 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5632335 2021.05.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5631756 2021.05.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5631734 2021.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5631735 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5631732 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5631733 2021.05.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5631730 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5631727 2021.05.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5631731 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5631725 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631729 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5631722 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5631726 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5631723 2021.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5631724 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5631721 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631728 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5631720 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5623864 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5619470 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622923 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5601254 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5601243 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5601242 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5601240 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5601033 2021.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5600894 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5600895 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5600893 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5595123 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5595039 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5595038 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5595002 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5595003 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589530 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5589527 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5589526 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5589504 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5589502 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5589503 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5588878 2021.05.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5588645 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5588643 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5588644 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5585155 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5585154 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5577649 2021.05.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5577648 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5569469 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5567878 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5560697 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5559476 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5559477 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5559478 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5559475 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5559472 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5559474 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5559471 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5559470 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5559473 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5559469 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5559467 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5559464 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5559466 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559465 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5559468 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5559463 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5559461 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5559462 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5559459 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5559460 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5559458 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5559457 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5559455 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5559456 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 5559453 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5559454 2021.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5558591 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5557295 2021.05.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5557289 2021.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5556873 2021.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5556806 2021.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5553796 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5553434 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5553432 2021.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5553431 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5553430 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5553287 2021.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5551493 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5551494 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5546532 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5546533 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5546531 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5544440 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5544439 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5544441 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5544406 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5543981 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5543942 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5543943 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5543941 2021.05.01 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5543940 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5543230 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5543228 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5543229 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5543227 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5542895 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5542883 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5542881 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5542882 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5542772 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5542771 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5542770 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5542769 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5542768 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542757 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5542751 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5542750 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542748 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5542749 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5542747 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5542746 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5542745 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542744 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5528843 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5528842 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5525704 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5524296 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524295 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5521597 2021.04.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5521338 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5520507 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5512800 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5512805 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5512804 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5512806 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5512802 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5512799 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5512797 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512796 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5512801 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5512795 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5512794 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5512793 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5512792 2021.04.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 5512791 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5512798 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5512789 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5512790 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5512787 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5512788 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5511786 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511788 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5511789 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5511787 2021.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5505556 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5502179 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5502176 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5502180 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5502174 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5502177 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5502178 2021.04.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5502175 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5501519 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5492276 2021.04.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5492275 2021.04.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5489972 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5489971 2021.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5489973 2021.04.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5481554 2021.04.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5481553 2021.04.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5481552 2021.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5464573 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5464575 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5464574 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5464572 2021.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5464570 2021.04.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 3 5464568 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5464569 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5464571 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5464567 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5461045 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5461044 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5461043 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 5461041 2021.04.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5461042 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5461038 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5461039 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 5461037 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5460416 2021.04.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5457992 2021.04.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5454437 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5454436 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5454435 2021.04.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5452283 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5448588 2021.04.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5448097 2021.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5448099 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5448096 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448094 2021.04.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5448098 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448095 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448093 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5438872 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5438873 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5438874 2021.04.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5438876 2021.04.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5438875 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5438870 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5438871 2021.04.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5438633 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5438630 2021.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5438632 2021.04.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5438631 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5432269 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5431455 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5431454 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5429453 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5424070 2021.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5423822 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5423544 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5418563 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5417648 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5417637 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417640 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417642 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5417641 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5417638 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5417636 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5417639 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5417252 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5416098 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5416099 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5416097 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5416096 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5416095 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5416092 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5416089 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 5416091 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416087 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5416085 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5416086 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5416088 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416082 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416084 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5416083 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5416081 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5416080 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5414421 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5414300 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5414301 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5414299 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5414298 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5413668 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5413667 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5413666 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5421702 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5413665 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5412756 2021.04.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5404777 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5404756 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5404755 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5404753 2021.04.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5404754 2021.04.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5404757 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5404213 2021.04.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5400159 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5400161 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5400160 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5400157 2021.04.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5400156 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5400158 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5400154 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5400155 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5396325 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5396327 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5396328 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5396329 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5396331 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 5396326 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5396330 2021.04.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5394821 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5394756 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5394251 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5394250 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5394247 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5394248 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5394249 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5393374 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5393375 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5393373 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5393368 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5393370 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5393371 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5393369 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5393372 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5393366 2021.04.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5393367 2021.04.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5393094 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5392979 2021.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5389243 2021.04.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5389244 2021.04.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5387047 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5387048 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5387031 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5386260 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5386259 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5389928 2021.04.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5374830 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5350037 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5350040 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5350041 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5350038 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5350036 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5350039 2021.03.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5350035 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5347254 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5347255 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5347253 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5347252 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5347251 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5347249 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5347250 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5347248 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5347247 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5347246 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5347245 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5347242 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5347243 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5347244 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5347240 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5347237 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5347239 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5347236 2021.03.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5347241 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5347235 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5347234 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5347233 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5347232 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5347238 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5347230 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5347229 2021.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5347231 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5347226 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5347228 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5347227 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5346268 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5346269 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5346267 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5346266 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5344779 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5344780 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5344781 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5344778 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5344777 2021.03.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5352115 2021.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5338677 2021.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5338490 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338492 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338491 2021.03.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5338231 2021.03.26 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5338230 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338232 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5333481 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5333480 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5333479 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5333482 2021.03.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5329602 2021.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5329600 2021.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5329599 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 85 5329603 2021.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5329601 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5326446 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5326445 2021.03.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5326444 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5326442 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326443 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5326441 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5326440 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5326439 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5326438 2021.03.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5326437 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5326435 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5326436 2021.03.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5326434 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326433 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326432 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5323935 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5323913 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5323875 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5323874 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5323873 2021.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5323871 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5323872 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5323869 2021.03.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5323870 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5323864 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5323867 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5323865 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5323868 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 5323866 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5323863 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5323862 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5323861 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5323860 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5323859 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5323855 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5323858 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5323857 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5323853 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5323854 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5323856 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5323791 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5323790 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5323789 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5323788 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 5323787 2021.03.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5323786 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 116 5323785 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5323784 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5323783 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323780 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323781 2021.03.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5323782 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5323779 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 140 5323778 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5323777 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 5323776 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323775 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323774 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5323772 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5323773 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5323771 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323768 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5323767 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5323770 2021.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5323769 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5323764 2021.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5323766 2021.03.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5323765 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323762 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5323763 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5323761 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5323760 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 5323758 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5323759 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323757 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323756 2021.03.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5322283 2021.03.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5322284 2021.03.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5322282 2021.03.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5317792 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5314060 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5317795 2021.03.21 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5317793 2021.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5310286 2021.03.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5310285 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5310284 2021.03.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5310282 2021.03.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5310283 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5310281 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5310280 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5310279 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5310278 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5310276 2021.03.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5310277 2021.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5310275 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5310274 2021.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5306260 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5296832 2021.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5293735 2021.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5293734 2021.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5288252 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5285948 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5285483 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285561 2021.03.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5285559 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 5285555 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5285496 2021.03.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5285531 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5285530 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5285529 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5285522 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5285523 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5285525 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5285527 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5285528 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 5285526 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5285562 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5285575 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5285498 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5285499 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5285481 2021.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5285482 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5285480 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5285475 2021.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5285476 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5285477 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5285478 2021.03.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 5285491 2021.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 5285486 2021.03.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5285488 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5285484 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5285572 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5285556 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5285557 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5285558 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5285542 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5285544 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5285494 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5285546 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5285552 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5285553 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5285545 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5285549 2021.03.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5285547 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5285554 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5285566 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5285563 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5285551 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5285521 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285548 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5285517 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5285520 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5285565 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5285564 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5285560 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5285573 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5285540 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5285537 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5285502 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5285535 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5285534 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5285504 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5285532 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5285513 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5285508 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5285506 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5285539 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5285538 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5285571 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5285509 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5285514 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5285510 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5285533 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5285570 2021.03.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5285574 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5285541 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5285567 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5285569 2021.03.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5285568 2021.03.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5278167 2021.03.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 5278168 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5278166 2021.03.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5262685 2021.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5262684 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5262686 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 5262683 2021.03.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5262680 2021.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5262682 2021.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5262681 2021.03.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5262677 2021.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5262679 2021.03.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5262678 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5255617 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5255562 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5255561 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 5255559 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5255560 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5255558 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5255557 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5255556 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5255555 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5255554 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5255553 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 54 5255552 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5255551 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5255550 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 5255549 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 5255548 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5255545 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5255546 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5255544 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5255539 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5255541 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5255537 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5255535 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5255547 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5255540 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5255536 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5255538 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5255543 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 5255542 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5254777 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5254774 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5254773 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5254776 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5254775 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5254772 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5254770 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5254768 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5254767 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5254769 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5254771 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5254763 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5254766 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5254765 2021.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5254762 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5254761 2021.03.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5254764 2021.03.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5248026 2021.03.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5248025 2021.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 5241158 2021.03.02 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 70 5241948 2021.03.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 5241157 2021.03.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5241161 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5241159 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5241160 2021.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 5226580 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5226579 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5222649 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5222648 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5222647 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5222645 2021.02.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 44 5222646 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5222644 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5222643 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5222642 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5222640 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5222641 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 5222639 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5222638 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5222637 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5222636 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5222635 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5222633 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5222634 2021.02.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5222632 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5222631 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5222630 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5222629 2021.02.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5222135 2021.02.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5222133 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5222132 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5221343 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5221342 2021.02.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5220146 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5213467 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5212781 2021.02.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5212782 2021.02.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5203884 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5200002 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 5200001 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5200003 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5200000 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5199999 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5199998 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5195586 2021.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5195588 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 5195587 2021.02.20 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5194576 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5194575 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 5194481 2021.02.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5194480 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5194479 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5194261 2021.02.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5194260 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 5 5194259 2021.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5194258 2021.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5194257 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5193903 2021.02.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5193904 2021.02.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5190535 2021.02.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5190534 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5190537 2021.02.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5190536 2021.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5178120 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5178121 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5178119 2021.02.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5178118 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5178117 2021.02.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5178116 2021.02.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5178122 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5178114 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5178113 2021.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5178112 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5178111 2021.02.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5178115 2021.02.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5177142 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5177140 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 10 5177139 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 5177141 2021.02.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5177138 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5177136 2021.02.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5177137 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 41 5177135 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177134 2021.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5177133 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5177132 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5177131 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5177130 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5177129 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5177128 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5178646 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5178651 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5177127 2021.02.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5174225 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 5174224 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5174223 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5174221 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 5174222 2021.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 5174220 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 5173880 2021.02.13 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5173488 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173399 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 5173400 2021.02.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 5173398 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera 1 5173066 2021.02.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5173065 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5172568 2021.02.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5172567 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5165556 2021.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5165557 2021.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5165554 2021.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 5165555 2021.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5165552 2021.02.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5165553 2021.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 5165550 2021.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5165551 2021.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5165548 2021.02.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5165549 2021.02.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5165547 2021.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5165546 2021.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5165544 2021.02.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5165545 2021.02.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5165543 2021.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 5162580 2021.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5153413 2021.02.02 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 7 5144210 2021.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5144209 2021.02.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5143579 2021.02.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5140527 2021.01.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5140530 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5140528 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5140529 2021.01.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5140524 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5140522 2021.01.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5140526 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5140525 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5140533 2021.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 5140520 2021.01.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5140521 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 5140532 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5136162 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5136161 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5136160 2021.01.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5136159 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5136156 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5136155 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5136157 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5136158 2021.01.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5133428 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 7 5133426 2021.01.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5133425 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5130857 2021.01.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5130856 2021.01.29 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 5130331 2021.01.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5130330 2021.01.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5130329 2021.01.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5130328 2021.01.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5128524 2021.01.28 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 14 5128523 2021.01.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5128522 2021.01.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5127893 2021.01.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 23 5127892 2021.01.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5127875 2021.01.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 5127841 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5122964 2021.01.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5122965 2021.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5122962 2021.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5122963 2021.01.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5122961 2021.01.25 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 24 5122227 2021.01.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5122225 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5122222 2021.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 120 5122223 2021.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5122224 2021.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5122219 2021.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 5122220 2021.01.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 18 5122221 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5122218 2021.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 21 5114876 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5114875 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5114873 2021.01.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5114874 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5114871 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5114872 2021.01.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5110511 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5110512 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5108709 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5108708 2021.01.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 5108710 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5108707 2021.01.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 5106291 2021.01.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5102802 2021.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5102795 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 5102214 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5100790 2021.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5097169 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5097170 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5097162 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5097163 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5097168 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5097175 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5097179 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5097180 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5097174 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5097166 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5097184 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5097338 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5097325 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5097182 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5097324 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5097177 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5097181 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5097327 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5097164 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5097165 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5097176 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5097333 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5097167 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5097172 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5097173 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5097328 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5097330 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5097335 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5097332 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5097171 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5100789 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5100785 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5100788 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5100787 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5100782 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5100786 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5100784 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5100780 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5100781 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5100783 2021.01.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5085272 2021.01.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5084687 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5084686 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5084685 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5084684 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5084688 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084683 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5084681 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5084682 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5084680 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5084679 2021.01.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5081711 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5081480 2021.01.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5080588 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5080587 2021.01.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5079179 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5079180 2021.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5079181 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 35 5078943 2021.01.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 5078833 2021.01.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5078832 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5078831 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5078830 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5078829 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5078828 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078827 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078826 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078825 2021.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5075968 2021.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5075966 2021.01.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5075967 2021.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5075965 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5075963 2021.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5075961 2021.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5075960 2021.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5075959 2021.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5075958 2021.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5075964 2021.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5075962 2021.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5075957 2021.01.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5075956 2021.01.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5075954 2021.01.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5075955 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5075952 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8000 5075953 2021.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5075951 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5075950 2021.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5075949 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5075596 2021.01.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5073431 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5073430 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5073428 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5073427 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 5069138 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5068649 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5068648 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5068646 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5068647 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5068645 2021.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5068643 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5068642 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5068644 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068640 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5068639 2021.01.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5068641 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068638 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068637 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068636 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5068635 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 5068094 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068093 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5068092 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5068091 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5068090 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5068089 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5068088 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5067699 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5067698 2021.01.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5067700 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5067697 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5067530 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5067532 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5067531 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5067529 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5067528 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5067527 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5067526 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 5067524 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5067525 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067523 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5067522 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5067521 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5067520 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5067281 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5067280 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067279 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5067278 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5067277 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5067135 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5067128 2021.01.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 28 5067127 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5067126 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5067125 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067124 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5067123 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067122 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5065183 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5065182 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5065184 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5065181 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5065180 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5065179 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5065176 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5065175 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 5065173 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5065178 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5065177 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5065172 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5065174 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5065171 2021.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5065169 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5065170 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5065168 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065164 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5065166 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5065165 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5065167 2021.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 84 5062656 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 10 5062655 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5062654 2021.01.09 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 5062273 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5062272 2021.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5062271 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5062270 2021.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5062269 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5062268 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5062267 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 5062266 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5061011 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5061013 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 5059802 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5059801 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059800 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5059799 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 5059798 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5059797 2021.01.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 5059418 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5059417 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5059416 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5059415 2021.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5059419 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 61 5059413 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5059414 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5059411 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5059408 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5059409 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 5059407 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5059420 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5059421 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059412 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059410 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5059406 2021.01.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 5058689 2021.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5058688 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5058687 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5058685 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058686 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5058684 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5058683 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5058682 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5058681 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5058679 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5058680 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5058678 2021.01.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 5058574 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5058571 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5058575 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058570 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5058573 2021.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5058569 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5058572 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058568 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058567 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058566 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058564 2021.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5058563 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058562 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058560 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5058565 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058559 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5058561 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5052781 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5052780 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5052778 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5052779 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5052777 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5052776 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5052775 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 5052773 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5052774 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5052772 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5052770 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5052771 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5052768 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5052767 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5052766 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5052765 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5052769 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5052764 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5051741 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5051742 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5051740 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 5051739 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5051738 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 5051736 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5051737 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 5051735 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051733 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051734 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5051732 2021.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5051523 2021.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5051521 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051522 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5051520 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5051525 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5051519 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 5051518 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5051517 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051516 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5051515 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5051514 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5051513 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051512 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5051511 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5051509 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5051510 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5051508 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051507 2021.01.06