Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5918670 2021.07.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5916445 2021.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5916446 2021.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5916447 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5916444 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5911663 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5911662 2021.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 5911679 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5911678 2021.07.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5911677 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911676 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5911675 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5911674 2021.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5911673 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5911672 2021.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 5911671 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5911670 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5911669 2021.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5911668 2021.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5911667 2021.07.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5911666 2021.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5911664 2021.07.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5911665 2021.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5910833 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5910832 2021.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5910831 2021.07.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5910830 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5910829 2021.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5910828 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5907099 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5907098 2021.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5907097 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5907096 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5907095 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 5906757 2021.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5906758 2021.07.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5906756 2021.07.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 5906165 2021.07.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5903312 2021.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5903121 2021.07.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5903122 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5900337 2021.07.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5900336 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5899942 2021.07.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5899941 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5899939 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5899940 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5899938 2021.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5899937 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5899933 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5899935 2021.07.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5899934 2021.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5899936 2021.07.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5895565 2021.07.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5895534 2021.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5894242 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 87 5894228 2021.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5894226 2021.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5894227 2021.07.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5893532 2021.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5891046 2021.07.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5887044 2021.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5885438 2021.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5884897 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5884829 2021.07.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5884828 2021.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5884827 2021.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5884826 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5884824 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5884823 2021.07.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5884821 2021.07.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5884822 2021.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5879461 2021.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5879459 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5879460 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5879462 2021.07.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5879458 2021.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5879457 2021.07.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5877164 2021.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5877118 2021.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5877117 2021.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5877116 2021.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5877115 2021.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5877113 2021.07.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5877114 2021.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5876767 2021.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5876766 2021.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5876765 2021.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5876764 2021.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5876763 2021.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5876762 2021.07.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5876761 2021.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5876760 2021.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5876758 2021.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5876759 2021.07.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5876051 2021.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5876049 2021.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5876050 2021.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5870848 2021.07.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5870849 2021.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5870847 2021.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5870846 2021.07.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5870844 2021.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5870845 2021.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5870843 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5870839 2021.07.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5870842 2021.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5870840 2021.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5870841 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5870838 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5870837 2021.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5870835 2021.07.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5870836 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5870834 2021.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5870864 2021.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5870863 2021.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5870865 2021.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5870862 2021.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5870861 2021.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5870860 2021.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5870859 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5870857 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5870856 2021.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5870855 2021.07.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5870858 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5870853 2021.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5870854 2021.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5870852 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5870850 2021.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 5870851 2021.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5870833 2021.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5870832 2021.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5870831 2021.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5870829 2021.07.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5870830 2021.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5870827 2021.07.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5870828 2021.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5870826 2021.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5870825 2021.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5870823 2021.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5870824 2021.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5870821 2021.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5870820 2021.07.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5870822 2021.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5870818 2021.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5870819 2021.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5869502 2021.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5869499 2021.07.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5869496 2021.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5869497 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5869501 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5869498 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5869500 2021.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5869495 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5869490 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5869494 2021.07.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5869489 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5869491 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5869493 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5869486 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5869492 2021.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5869487 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5869488 2021.07.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5860394 2021.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5860393 2021.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5858531 2021.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5858521 2021.07.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5858520 2021.07.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5858519 2021.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5854745 2021.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5854747 2021.06.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5854742 2021.06.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5854748 2021.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5854746 2021.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5854744 2021.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5854741 2021.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5854743 2021.06.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5854739 2021.06.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5854740 2021.06.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5854738 2021.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5854736 2021.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5854735 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 82 5854734 2021.06.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 5854737 2021.06.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 56 5854733 2021.06.29 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5844619 2021.06.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5843413 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5843410 2021.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5843409 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5843408 2021.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5843407 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5843406 2021.06.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5843405 2021.06.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5843404 2021.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5834161 2021.06.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5827088 2021.06.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5827087 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5827086 2021.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5827084 2021.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5827083 2021.06.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5827082 2021.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5827085 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5827081 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5827078 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5827077 2021.06.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5827079 2021.06.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5827075 2021.06.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5827080 2021.06.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5827074 2021.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5827073 2021.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5827072 2021.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5827070 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5823600 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5823599 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5823378 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5823376 2021.06.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5823377 2021.06.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5823330 2021.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5823323 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5823321 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5823320 2021.06.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5823322 2021.06.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5823318 2021.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5823317 2021.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5823315 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5823316 2021.06.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5823319 2021.06.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5822833 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5822832 2021.06.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5822830 2021.06.19 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5822831 2021.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5816209 2021.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5816208 2021.06.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5816210 2021.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5816207 2021.06.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5816201 2021.06.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5816206 2021.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5816202 2021.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5816200 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5816199 2021.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5816198 2021.06.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5816203 2021.06.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5816205 2021.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5816204 2021.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5816195 2021.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5816194 2021.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5816196 2021.06.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5816197 2021.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5816193 2021.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5816191 2021.06.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5816192 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5816172 2021.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5816168 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5816167 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5816170 2021.06.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5816166 2021.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5816171 2021.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5816165 2021.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5816164 2021.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5816169 2021.06.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5816163 2021.06.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5816161 2021.06.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5816160 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5816162 2021.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5816159 2021.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5816158 2021.06.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5816156 2021.06.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5816155 2021.06.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5816157 2021.06.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5816154 2021.06.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5816153 2021.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5816152 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5816151 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5816150 2021.06.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5816149 2021.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5816146 2021.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5816148 2021.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5816147 2021.06.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 5813635 2021.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5810575 2021.06.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5810571 2021.06.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5810570 2021.06.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5810569 2021.06.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5810568 2021.06.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5810525 2021.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5810055 2021.06.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5810054 2021.06.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5809574 2021.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5809576 2021.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5809575 2021.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5809577 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5800594 2021.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5800593 2021.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5800592 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5800591 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5800590 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5800589 2021.06.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5800588 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5800587 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5800586 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5800826 2021.06.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5800585 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5800584 2021.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5800583 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5800582 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5800581 2021.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5800580 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5800579 2021.06.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5800578 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5800577 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5800576 2021.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5800575 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5800574 2021.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5800573 2021.06.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5800572 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5800571 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5800570 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5797695 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5797696 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5797694 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5797697 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5797693 2021.06.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5797175 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5797174 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5797173 2021.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5797172 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5797171 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5797170 2021.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5797169 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5797168 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5797167 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5797166 2021.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5797165 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5797164 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5797163 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5797162 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5797161 2021.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5797160 2021.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5797159 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5797158 2021.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5796820 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5796818 2021.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5796819 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5796806 2021.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5796804 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5796803 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796807 2021.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5796802 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5796805 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5796800 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5796801 2021.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5796799 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5796798 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5796733 2021.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5796732 2021.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5796731 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5796730 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5796729 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5796728 2021.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5796727 2021.06.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5793568 2021.06.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5793444 2021.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5789892 2021.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5789890 2021.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5789891 2021.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5789889 2021.06.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5789862 2021.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5789807 2021.06.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5788755 2021.06.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5788753 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5788752 2021.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5788560 2021.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5788559 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5788527 2021.06.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5788337 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5788338 2021.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5788336 2021.06.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5788268 2021.06.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5788269 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5788253 2021.06.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5786940 2021.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5786932 2021.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5786930 2021.06.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5786787 2021.06.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5786683 2021.06.09 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5785930 2021.06.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5783239 2021.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5781702 2021.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5781700 2021.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5781661 2021.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 68 5781605 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5781606 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5781607 2021.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5781608 2021.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5781579 2021.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5781581 2021.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5781259 2021.06.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5779656 2021.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5775539 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola 1 5771355 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5771354 2021.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5771353 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5769607 2021.06.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5769606 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5769601 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5766278 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5766168 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5766167 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5766165 2021.06.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5766166 2021.06.05 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5766164 2021.06.05 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5762877 2021.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5762878 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5758215 2021.06.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5758216 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5757859 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5754716 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5754715 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5754576 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5752794 2021.06.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5752795 2021.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5750013 2021.06.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5750012 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5750011 2021.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5750010 2021.06.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5750009 2021.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5750008 2021.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5750007 2021.06.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5750005 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5750006 2021.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5748270 2021.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5748268 2021.06.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5748269 2021.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5748267 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5748263 2021.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5748266 2021.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5748264 2021.06.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5748265 2021.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5743235 2021.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5743219 2021.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5743221 2021.06.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 5743217 2021.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5743216 2021.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5743218 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5743220 2021.06.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5743194 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5743193 2021.06.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5742905 2021.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5742904 2021.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5742903 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5742902 2021.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 5742900 2021.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5742901 2021.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5742899 2021.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5742898 2021.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5742896 2021.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5742897 2021.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5742893 2021.06.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5742894 2021.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5742892 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5742891 2021.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5742895 2021.06.01 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5740524 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5740521 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5740523 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5740520 2021.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 5740522 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5740519 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5740518 2021.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5740517 2021.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5740516 2021.06.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5736054 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5736055 2021.05.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5736053 2021.05.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5736051 2021.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5736052 2021.05.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5736049 2021.05.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5736050 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5736047 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5736046 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5736045 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5736048 2021.05.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5736044 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5736043 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5736042 2021.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5736041 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5736040 2021.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5729362 2021.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5723420 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5723419 2021.05.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5723346 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5723345 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5723187 2021.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5723117 2021.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5723118 2021.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5723116 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5723115 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5723078 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5723076 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5723077 2021.05.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5723075 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5715824 2021.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5716597 2021.05.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5716596 2021.05.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5715827 2021.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5715825 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5715819 2021.05.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5715823 2021.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5715826 2021.05.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5715818 2021.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5715822 2021.05.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5715820 2021.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5715815 2021.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5715817 2021.05.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5715813 2021.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5715814 2021.05.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5715816 2021.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5705093 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5705095 2021.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5705096 2021.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5705089 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5705092 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5705094 2021.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5705088 2021.05.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5705091 2021.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5705097 2021.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5705087 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5704395 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5697799 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5697800 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5697798 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5697802 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5697796 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5697797 2021.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5697795 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5697792 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5697794 2021.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5697793 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5693005 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5692597 2021.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5692596 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus 1 5692594 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5692593 2021.05.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5692595 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5692592 2021.05.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 5682752 2021.05.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5677556 2021.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5677555 2021.05.20 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5674133 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5673342 2021.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5670061 2021.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5670057 2021.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5670060 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5670059 2021.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5670058 2021.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5670056 2021.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5670054 2021.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5670055 2021.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5670052 2021.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5670053 2021.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5670051 2021.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5670045 2021.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5670050 2021.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5670047 2021.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5670049 2021.05.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5670048 2021.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5670046 2021.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5670044 2021.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5670042 2021.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5670043 2021.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5670041 2021.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5670036 2021.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5670038 2021.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5670037 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5670040 2021.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5670035 2021.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5670039 2021.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5658461 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5656972 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5656940 2021.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5656939 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5656937 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5656936 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5656935 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5656934 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 5656938 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5656933 2021.05.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5656932 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5656713 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5655557 2021.05.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5655342 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5655340 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655339 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5655338 2021.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5655341 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5655335 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5655337 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5655336 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5655334 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655331 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5655330 2021.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5655333 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5655332 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5653834 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653833 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5653831 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5653832 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5653829 2021.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5658953 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5648898 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5648377 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5648375 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5648378 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5648376 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5648373 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5648374 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5648371 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5648369 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5648370 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5648372 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5648367 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5648368 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5648366 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5647789 2021.05.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5647790 2021.05.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5647161 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5645502 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645323 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5642616 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5642617 2021.05.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5632336 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5632335 2021.05.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5631756 2021.05.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5631734 2021.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5631735 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5631732 2021.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5631733 2021.05.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5631730 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5631727 2021.05.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5631731 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5631725 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631729 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5631722 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5631726 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5631723 2021.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5631724 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5631721 2021.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5631728 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5631720 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5623864 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5619470 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622923 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5601254 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5601243 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5601242 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5601240 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5601033 2021.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5600894 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5600895 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5600893 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5595123 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5595039 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5595038 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5595002 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5595003 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589530 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5589527 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5589526 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5589504 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5589502 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5589503 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5588878 2021.05.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5588645 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5588643 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5588644 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5585155 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5585154 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5577649 2021.05.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5577648 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5569469 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5567878 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5560697 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5559476 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5559477 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5559478 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5559475 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5559472 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5559474 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5559471 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5559470 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5559473 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5559469 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5559467 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5559464 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5559466 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559465 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5559468 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5559463 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5559461 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5559462 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5559459 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5559460 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5559458 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5559457 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5559455 2021.05.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5559456 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 5559453 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5559454 2021.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5558591 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5557295 2021.05.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5557289 2021.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5556873 2021.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5556806 2021.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5553796 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5553434 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5553432 2021.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5553431 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5553430 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5553287 2021.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5551493 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5551494 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5546532 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5546533 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5546531 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5544440 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5544439 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5544441 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5544406 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5543981 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5543942 2021.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5543943 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5543941 2021.05.01 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5543940 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5543230 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5543228 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5543229 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5543227 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5542895 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5542883 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5542881 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5542882 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5542772 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5542771 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5542770 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5542769 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5542768 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5542757 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5542751 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5542750 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542748 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5542749 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5542747 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5542746 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5542745 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5542744 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5528843 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5528842 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5525704 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5524296 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5524295 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5521597 2021.04.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5521338 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5520507 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5512800 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5512805 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5512804 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5512806 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5512802 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5512799 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5512797 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512796 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5512801 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5512795 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5512794 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5512793 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5512792 2021.04.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 5512791 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5512798 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5512789 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5512790 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5512787 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5512788 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5511786 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5511788 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5511789 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5511787 2021.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5505556 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5502179 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5502176 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5502180 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5502174 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5502177 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5502178 2021.04.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5502175 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5501519 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5492276 2021.04.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5492275 2021.04.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5489972 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5489971 2021.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5489973 2021.04.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5481554 2021.04.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5481553 2021.04.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5481552 2021.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5464573 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5464575 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5464574 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5464572 2021.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5464570 2021.04.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 3 5464568 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5464569 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5464571 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5464567 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5461045 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5461044 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5461043 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 5461041 2021.04.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5461042 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5461038 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5461039 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 5461037 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5460416 2021.04.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5457992 2021.04.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5454437 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5454436 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5454435 2021.04.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5452283 2021.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5448588 2021.04.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5448097 2021.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5448099 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5448096 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448094 2021.04.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5448098 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5448095 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448093 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5438872 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5438873 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5438874 2021.04.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5438876 2021.04.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5438875 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5438870 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5438871 2021.04.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5438633 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5438630 2021.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5438632 2021.04.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5438631 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5432269 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5431455 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5431454 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5429453 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5424070 2021.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5423822 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5423544 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5418563 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5417648 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5417637 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417640 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417642 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5417641 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5417638 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5417636 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5417639 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5417252 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5416098 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5416099 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5416097 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5416096 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5416095 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5416092 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5416089 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 5416091 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416087 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5416085 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5416086 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5416088 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5416082 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5416084 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5416083 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5416081 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5416080 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5414421 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5414300 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5414301 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5414299 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5414298 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5413668 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5413667 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5413666 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5421702 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5413665 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5412756 2021.04.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5404777 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5404756 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5404755 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5404753 2021.04.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5404754 2021.04.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5404757 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5404213 2021.04.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5400159 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5400161 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5400160 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5400157 2021.04.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5400156 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5400158 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5400154 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5400155 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5396325 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5396327 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5396328 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5396329 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5396331 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 5396326 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5396330 2021.04.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5394821 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5394756 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5394251 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5394250 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5394247 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5394248 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5394249 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5393374 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5393375 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5393373 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5393368 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5393370 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5393371 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5393369 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5393372 2021.04.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5393366 2021.04.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5393367 2021.04.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5393094 2021.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5392979 2021.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5389243 2021.04.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5389244 2021.04.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5387047 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5387048 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5387031 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5386260 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5386259 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5389928 2021.04.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5374830 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5350037 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5350040 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5350041 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5350038 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 5350036 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5350039 2021.03.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5350035 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5347254 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5347255 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5347253 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5347252 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5347251 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5347249 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5347250 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5347248 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5347247 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5347246 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5347245 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5347242 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5347243 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5347244 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5347240 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5347237 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5347239 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5347236 2021.03.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5347241 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5347235 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5347234 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5347233 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5347232 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5347238 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5347230 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5347229 2021.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5347231 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5347226 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5347228 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5347227 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5346268 2021.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5346269 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5346267 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5346266 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5344779 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5344780 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5344781 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5344778 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5344777 2021.03.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5352115 2021.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5338677 2021.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5338490 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338492 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338491 2021.03.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5338231 2021.03.26 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5338230 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338232 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5333481 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5333480 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5333479 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5333482 2021.03.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5329602 2021.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5329600 2021.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5329599 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 85 5329603 2021.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5329601 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5326446 2021.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5326445 2021.03.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5326444 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5326442 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5326443 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5326441 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5326440 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5326439 2021.03.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5326438 2021.03.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5326437 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5326435 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5326436 2021.03.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5326434 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326433 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5326432 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5323935 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5323913 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5323875 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5323874 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5323873 2021.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5323871 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5323872 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5323869 2021.03.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5323870 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5323864 2021.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5323867 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5323865 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5323868 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 5323866 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5323863 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5323862 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5323861 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5323860 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5323859 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5323855 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5323858 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5323857 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5323853 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5323854 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5323856 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5323791 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5323790 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5323789 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5323788 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 5323787 2021.03.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5323786 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 116 5323785 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5323784 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5323783 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323780 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323781 2021.03.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5323782 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5323779 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 140 5323778 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5323777 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 5323776 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323775 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323774 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5323772 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5323773 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5323771 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323768 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5323767 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5323770 2021.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5323769 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5323764 2021.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5323766 2021.03.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5323765 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323762 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5323763 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5323761 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5323760 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 5323758 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5323759 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323757 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5323756 2021.03.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5322283 2021.03.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5322284 2021.03.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5322282 2021.03.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5317792 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5314060 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5317795 2021.03.21 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5317793 2021.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5310286 2021.03.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5310285 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5310284 2021.03.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5310282 2021.03.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5310283 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5310281 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5310280 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5310279 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5310278 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5310276 2021.03.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5310277 2021.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5310275 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5310274 2021.03.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5306260 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5296832 2021.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5293735 2021.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5293734 2021.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5288252 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5285948 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5285483 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285561 2021.03.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5285559 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 5285555 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5285496 2021.03.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5285531 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5285530 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5285529 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5285522 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5285523 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5285525 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5285527 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5285528 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 5285526 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5285562 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5285575 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5285498 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5285499 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5285481 2021.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5285482 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5285480 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5285475 2021.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5285476 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5285477 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5285478 2021.03.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 5285491 2021.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 5285486 2021.03.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5285488 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5285484 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5285572 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5285556 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5285557 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5285558 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5285542 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1