Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6214810 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6214431 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6213669 2021.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6206692 2021.11.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6206691 2021.11.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6206690 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6203406 2021.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6203405 2021.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6203404 2021.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6203403 2021.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6203402 2021.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6203401 2021.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6203400 2021.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6203399 2021.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6196213 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6196212 2021.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6196211 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6196210 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6196209 2021.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6196208 2021.11.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6194880 2021.11.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6194879 2021.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6194878 2021.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6194877 2021.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6194875 2021.11.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6194876 2021.11.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6194874 2021.11.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 6194873 2021.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6194871 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6194872 2021.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6194868 2021.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6194867 2021.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6194864 2021.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6194863 2021.11.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6194866 2021.11.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6194869 2021.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6194861 2021.11.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6194862 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6194860 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6194870 2021.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6194865 2021.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6186745 2021.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 6186761 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6186760 2021.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6186759 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6186758 2021.11.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6186757 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6186756 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6186755 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6186754 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 6186753 2021.11.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6186752 2021.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 107 6186751 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 76 6186750 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6186749 2021.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6186748 2021.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6186747 2021.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6186746 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6186744 2021.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6186743 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6186742 2021.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 190 6186741 2021.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6186740 2021.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6186739 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6186738 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 101 6186737 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6186736 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6186735 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6186734 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6186733 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6186732 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6186731 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6186730 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6186729 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6186074 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6186073 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6186072 2021.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6186070 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6186071 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6186068 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186069 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6186066 2021.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6186067 2021.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6186065 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6184993 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6184992 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6184991 2021.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6184990 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6184989 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6184988 2021.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6184987 2021.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6184986 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6184985 2021.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6184984 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6184983 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6184982 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 6184981 2021.11.01 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6184980 2021.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6184979 2021.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6184978 2021.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6184977 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6184976 2021.11.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6184975 2021.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6184974 2021.11.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6184973 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 31 6184972 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6184971 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6184970 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6184969 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6184968 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 6184967 2021.11.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6184966 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6184965 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6184964 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6184963 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6184962 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6183376 2021.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 6183375 2021.10.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6183374 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 6183372 2021.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6183373 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6183371 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6183370 2021.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6183367 2021.10.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6183369 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6183368 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6183366 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6183365 2021.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6183364 2021.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6183363 2021.10.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6181226 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6181225 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6181223 2021.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 6181221 2021.10.31 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6181227 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6181222 2021.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6181224 2021.10.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6181219 2021.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6181218 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6181217 2021.10.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6181215 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6181216 2021.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6181212 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6181214 2021.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6181213 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6181211 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6181220 2021.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6181210 2021.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6181209 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6181207 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6181206 2021.10.31 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6181208 2021.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6181205 2021.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6180863 2021.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6180862 2021.10.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6170931 2021.10.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6170930 2021.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6170929 2021.10.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6170928 2021.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6170927 2021.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6170926 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 6170925 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6170924 2021.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6170923 2021.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6170922 2021.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6170921 2021.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6170920 2021.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6170919 2021.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6170918 2021.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6170917 2021.10.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6170916 2021.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6170915 2021.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6170914 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6170913 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165003 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165000 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6164999 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165001 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6165002 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6164998 2021.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6164511 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6164510 2021.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6164509 2021.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6164508 2021.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6164507 2021.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6164506 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6164527 2021.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6164526 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 186 6164525 2021.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 6164524 2021.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6164523 2021.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6164522 2021.10.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6164521 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6164520 2021.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6164519 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6164518 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6164517 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 6164516 2021.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6164515 2021.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6164514 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6164513 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6164512 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 6163720 2021.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6163719 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 6163717 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6163718 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6163716 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6163712 2021.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6163715 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6163709 2021.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6163711 2021.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6163713 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 6163714 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6163710 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6163707 2021.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6163706 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6163705 2021.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6163708 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6163704 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 6163733 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6163736 2021.10.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6163735 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6163731 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6163730 2021.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 6163732 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 6163734 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6163729 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6163728 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6163726 2021.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6163727 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6163725 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 107 6163723 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6163724 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 6163721 2021.10.24 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6163722 2021.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6163703 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6163699 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6163697 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6163698 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6163701 2021.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6163702 2021.10.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6163700 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6163694 2021.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6163696 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6163692 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 6163693 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6163691 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6163690 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6163695 2021.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 37 6163688 2021.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6163689 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6161848 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6161849 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6161847 2021.10.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6161850 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6161747 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6161746 2021.10.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6161745 2021.10.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6161744 2021.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6161742 2021.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6161743 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6161741 2021.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6161740 2021.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6161739 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6161738 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 6161737 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 6161736 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6161735 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6161748 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6161325 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6161322 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6161324 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6161323 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6161320 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6161319 2021.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6161318 2021.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6161321 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6161317 2021.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6161314 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6161313 2021.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6161316 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 6161312 2021.10.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6161315 2021.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6161311 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6161310 2021.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6161309 2021.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6161308 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6161306 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6161307 2021.10.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6161305 2021.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6161302 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6161304 2021.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6161301 2021.10.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6161303 2021.10.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6159304 2021.10.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6159303 2021.10.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6159301 2021.10.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6159302 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6159300 2021.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 508 6159299 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6159295 2021.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6159297 2021.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 130 6159298 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6159296 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6159294 2021.10.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6159293 2021.10.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6159291 2021.10.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 6174623 2021.10.23 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6159292 2021.10.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6154970 2021.10.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6154969 2021.10.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6154825 2021.10.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 6154826 2021.10.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6153500 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6153499 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 6153498 2021.10.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6153497 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6153495 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 6153494 2021.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6153496 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6153493 2021.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6153492 2021.10.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 6153490 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 6153489 2021.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6153487 2021.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 6153491 2021.10.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6153488 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6153485 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 6153483 2021.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6153481 2021.10.20 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6153486 2021.10.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 50 6153484 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6153482 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6153479 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6153478 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6153480 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6153477 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6153209 2021.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6153208 2021.10.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6153210 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6153207 2021.10.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 6153212 2021.10.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 230 6153213 2021.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6153206 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6153205 2021.10.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6153211 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6153203 2021.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6153204 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6153201 2021.10.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6153200 2021.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6153197 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6153198 2021.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 70 6153199 2021.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6153202 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6153196 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6153195 2021.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6153194 2021.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6153193 2021.10.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6153192 2021.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6153191 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6153190 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6153189 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6152995 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6152993 2021.10.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 6152999 2021.10.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6152991 2021.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 6152986 2021.10.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6152998 2021.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 6152987 2021.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6152982 2021.10.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6152985 2021.10.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6152979 2021.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6152977 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6152978 2021.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6152970 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6152971 2021.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6152969 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6152973 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6152996 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6152997 2021.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6153000 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6152994 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6152992 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6152988 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6152989 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6152990 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6152981 2021.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6152980 2021.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 6152983 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6152976 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6152984 2021.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6152975 2021.10.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 6152974 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 6152972 2021.10.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 21 6152968 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6152967 2021.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6152966 2021.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6152961 2021.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6152965 2021.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6152963 2021.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6152964 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6152959 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6152962 2021.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6152958 2021.10.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6152960 2021.10.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6152957 2021.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 210 6152956 2021.10.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6152953 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 6152955 2021.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6152954 2021.10.20 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6152332 2021.10.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6152335 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 6152331 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6152334 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6152330 2021.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6152333 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6152329 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6152328 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 6152327 2021.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6152336 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6152326 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6152324 2021.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6152323 2021.10.20 mapa
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 6150841 2021.10.19 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 6150697 2021.10.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6150593 2021.10.19 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6150398 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 6150114 2021.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 40 6150155 2021.10.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6150156 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6150153 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6150162 2021.10.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6150154 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6150152 2021.10.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6150151 2021.10.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6150147 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6150143 2021.10.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6150161 2021.10.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6150139 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 43 6150158 2021.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6150138 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6150134 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150136 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 43 6150129 2021.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6150137 2021.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6150133 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 6150131 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6150159 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6150127 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6150130 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6150122 2021.10.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6150123 2021.10.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6150124 2021.10.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6150120 2021.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6150121 2021.10.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6150119 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 6150117 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6150116 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6150115 2021.10.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6150150 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 66 6150148 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6150149 2021.10.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 6150145 2021.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6150144 2021.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 6150146 2021.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6150140 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6150141 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6150157 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6150142 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6150135 2021.10.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6150160 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150132 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150125 2021.10.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 22 6150128 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6150126 2021.10.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6150113 2021.10.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6150112 2021.10.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6150111 2021.10.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6150110 2021.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6150109 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6150107 2021.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6150108 2021.10.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6150106 2021.10.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6150104 2021.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 6150103 2021.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6150101 2021.10.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6150105 2021.10.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6150102 2021.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6150100 2021.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 6150099 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6150098 2021.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6150097 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6150095 2021.10.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 6150093 2021.10.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6150094 2021.10.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 33 6150096 2021.10.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6150091 2021.10.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6150092 2021.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6150090 2021.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6150089 2021.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6150088 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150087 2021.10.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6150086 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 6150085 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150084 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6150083 2021.10.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6150082 2021.10.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6150081 2021.10.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6150080 2021.10.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6150078 2021.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6150079 2021.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6150077 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6150076 2021.10.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6150075 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6150074 2021.10.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6150073 2021.10.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6150072 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6150071 2021.10.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6150070 2021.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6150068 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6150069 2021.10.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6150067 2021.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6150066 2021.10.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6149067 2021.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6149066 2021.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6148420 2021.10.18 mapa
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 6148421 2021.10.18 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6144719 2021.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6144720 2021.10.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6144721 2021.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6144722 2021.10.16 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6140159 2021.10.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6140158 2021.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6140156 2021.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6140157 2021.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6140155 2021.10.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 6140154 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6139097 2021.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6139096 2021.10.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6139094 2021.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6139095 2021.10.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6139093 2021.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6139092 2021.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6138909 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6138910 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6137720 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6137403 2021.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6137405 2021.10.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6137402 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6137404 2021.10.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6136442 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6136441 2021.10.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 11 6136438 2021.10.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6136440 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6136439 2021.10.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6136437 2021.10.14 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6135893 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6135890 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6135892 2021.10.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6135891 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6135887 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6135889 2021.10.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6135886 2021.10.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 6135888 2021.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6135885 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6135884 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 6135882 2021.10.14 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6135883 2021.10.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6135877 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6135876 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6135875 2021.10.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6135874 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6135879 2021.10.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 6135881 2021.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6135873 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6135880 2021.10.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6135872 2021.10.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6135870 2021.10.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6135871 2021.10.14 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6135869 2021.10.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 6135868 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6135878 2021.10.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6135867 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6135866 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6135865 2021.10.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6135863 2021.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6135862 2021.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6135861 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6135859 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6135858 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6135864 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6135856 2021.10.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6135853 2021.10.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6135855 2021.10.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 6135854 2021.10.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6135857 2021.10.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6135852 2021.10.13 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 6133632 2021.10.13 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6133627 2021.10.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6133622 2021.10.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6133619 2021.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6133623 2021.10.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6133620 2021.10.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6133618 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 6133617 2021.10.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11 6133613 2021.10.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6133621 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 6133614 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6133608 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 20 6133612 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6133610 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6133609 2021.10.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6133607 2021.10.13 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 7 6133606 2021.10.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6133611 2021.10.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6133638 2021.10.13 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 6133637 2021.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6133636 2021.10.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6133634 2021.10.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6133635 2021.10.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6133633 2021.10.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6133639 2021.10.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6133631 2021.10.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6133628 2021.10.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6133629 2021.10.13 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6133624 2021.10.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6133630 2021.10.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6133626 2021.10.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6133625 2021.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6133615 2021.10.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6133616 2021.10.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6133603 2021.10.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6133600 2021.10.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6133597 2021.10.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6133604 2021.10.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6133598 2021.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6133605 2021.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6133601 2021.10.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6133599 2021.10.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6133596 2021.10.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6133602 2021.10.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6133594 2021.10.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6133595 2021.10.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6133592 2021.10.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6133593 2021.10.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6133591 2021.10.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 6133590 2021.10.13 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6132314 2021.10.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6132312 2021.10.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6132311 2021.10.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 13 6132310 2021.10.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6132309 2021.10.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6132307 2021.10.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6132313 2021.10.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6132308 2021.10.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6132306 2021.10.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6132304 2021.10.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6132305 2021.10.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6132303 2021.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6132302 2021.10.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6132301 2021.10.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6132299 2021.10.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6132300 2021.10.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6132298 2021.10.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 6132297 2021.10.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6132296 2021.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6132294 2021.10.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6132293 2021.10.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6132292 2021.10.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6132290 2021.10.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 6132289 2021.10.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6132291 2021.10.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6132295 2021.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6132288 2021.10.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6132287 2021.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6132285 2021.10.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6132286 2021.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6132284 2021.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6132283 2021.10.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6129853 2021.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6129802 2021.10.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6129799 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6129798 2021.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6129794 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6129797 2021.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6129793 2021.10.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6129787 2021.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6129791 2021.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6129786 2021.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6129789 2021.10.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6129783 2021.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 6129785 2021.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6129782 2021.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6129784 2021.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6129810 2021.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6129808 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6129806 2021.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6129807 2021.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6129805 2021.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6129804 2021.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6129809 2021.10.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6129811 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6129801 2021.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6129803 2021.10.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6129795 2021.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6129800 2021.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6129796 2021.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6129792 2021.10.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6129790 2021.10.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 13 6129788 2021.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6129781 2021.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6129780 2021.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6129779 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6129778 2021.10.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6129777 2021.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6129776 2021.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6129774 2021.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6129775 2021.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6129773 2021.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6129772 2021.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6129770 2021.10.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6129771 2021.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6129769 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6129768 2021.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6129767 2021.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6129766 2021.10.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6127381 2021.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6127380 2021.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6127379 2021.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6127376 2021.10.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6127378 2021.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6127382 2021.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6127377 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6127373 2021.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6127375 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6127372 2021.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6127371 2021.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6127374 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6127370 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6126321 2021.10.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6126323 2021.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6126318 2021.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6126320 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6126319 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 6126317 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6126314 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6126316 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6126315 2021.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6126322 2021.10.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 6126313 2021.10.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6126310 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6126308 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6126307 2021.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6126312 2021.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6126311 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6126305 2021.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6126304 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6126303 2021.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6126309 2021.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6126306 2021.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6126301 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6126300 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6126299 2021.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6126302 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6126297 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6126298 2021.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6124484 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6118430 2021.10.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6118429 2021.10.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6115510 2021.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6110654 2021.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6110655 2021.10.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6110652 2021.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 6110653 2021.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6110656 2021.10.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6110657 2021.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6110651 2021.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6110648 2021.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6110649 2021.10.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6110650 2021.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6110647 2021.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6110646 2021.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6110645 2021.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6108912 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6108910 2021.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6108909 2021.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6108911 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6108908 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 6108907 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6108906 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6097728 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6094683 2021.09.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6092726 2021.09.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6088381 2021.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6087885 2021.09.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6087886 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6087883 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6082973 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6081190 2021.09.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6080330 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6080329 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6080327 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6080328 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6079554 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6079553 2021.09.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6079556 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6079552 2021.09.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6079551 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6079555 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6079550 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6079549 2021.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6079548 2021.09.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6079546 2021.09.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6079547 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6079545 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 6079544 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6079543 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6074720 2021.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6073764 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6073757 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6073755 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6073756 2021.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6073754 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6073753 2021.09.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 6073752 2021.09.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 300 6073750 2021.09.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6073751 2021.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6073748 2021.09.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6073747 2021.09.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6073749 2021.09.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6073746 2021.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6073745 2021.09.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6073744 2021.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 61 6073743 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6073742 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6073740 2021.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6073741 2021.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6073738 2021.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 6073737 2021.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6073736 2021.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6073735 2021.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6073739 2021.09.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6073734 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 19 6073733 2021.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6073732 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 6073731 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6073730 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 6073729 2021.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6073728 2021.09.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6073590 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6073589 2021.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6073588 2021.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6073587 2021.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6073586 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6073585 2021.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6073584 2021.09.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6073583 2021.09.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6073582 2021.09.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6073581 2021.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6073580 2021.09.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6073579 2021.09.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6073578 2021.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6073577 2021.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 38 6073576 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 23 6073575 2021.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6073574 2021.09.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6073572 2021.09.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6073573 2021.09.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6073571 2021.09.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6073569 2021.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 150 6073570 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6073568 2021.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6073567 2021.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6073566 2021.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6073564 2021.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 6073565 2021.09.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6073563 2021.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6073561 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6073560 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6073562 2021.09.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6073559 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070850 2021.09.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6069958 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6069957 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6069959 2021.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6069956 2021.09.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6069955 2021.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 6069954 2021.09.21 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6069951 2021.09.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6069952 2021.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 6069953 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6069949 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 6069947 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6069948 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6069946 2021.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6069945 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6069944 2021.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6069943 2021.09.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6069950 2021.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6069941 2021.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6069942 2021.09.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6069427 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6069426 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6069425 2021.09.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6069422 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6069424 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6069421 2021.09.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 6069423 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6069420 2021.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6069419 2021.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6069418 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6069415 2021.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6069416 2021.09.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6069414 2021.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6069417 2021.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 64 6069413 2021.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6069412 2021.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6069411 2021.09.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6069410 2021.09.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6069409 2021.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 6069443 2021.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6069442 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069438 2021.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6069441 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6069440 2021.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6069439 2021.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6069437 2021.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6069436 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6069433 2021.09.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6069430 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6069434 2021.09.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6069431 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069432 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6069429 2021.09.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6069435 2021.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6069428 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6069407 2021.09.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6069406 2021.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6069408 2021.09.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6069399 2021.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6069398 2021.09.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6069405 2021.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 6069397 2021.09.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6069403 2021.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6069400 2021.09.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6069401 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6069404 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6069395 2021.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6069396 2021.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6069394 2021.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6069402 2021.09.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 6069393 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6065300 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6065298 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6065299 2021.09.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6065297 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6065296 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6064962 2021.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6064961 2021.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6064959 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6064957 2021.09.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6064956 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6064958 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6064955 2021.09.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6064960 2021.09.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6057571 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6056689 2021.09.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 6053182 2021.09.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6053181 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6053180 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6048340 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6048341 2021.09.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6048339 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6048338 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 6048336 2021.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6048337 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6048334 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6048332 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6048333 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6048331 2021.09.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6048330 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6048329 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6048328 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 6048335 2021.09.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6048327 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 6048322 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6048321 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6048323 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6048320 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6048319 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6048317 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6048318 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6048324 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 6048316 2021.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6048314 2021.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6048325 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 6048315 2021.09.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6048313 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6048311 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6048310 2021.09.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6048312 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6047516 2021.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6047515 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6047514 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047513 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 6047512 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 6047511 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6047510 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6047507 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6047509 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6047508 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047505 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6047506 2021.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6047502 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6047504 2021.09.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6047503 2021.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6047500 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6047501 2021.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6044548 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6044547 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6044546 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6044550 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6044545 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6044543 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6044544 2021.09.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6044549 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6044542 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6042655 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6042654 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6042653 2021.09.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6042656 2021.09.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6042652 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6042650 2021.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6042651 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6042648 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042649 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6042647 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6042645 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6042644 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6042643 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6042646 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6042642 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6042639 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 6042641 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6042640 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6042637 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6042638 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6042636 2021.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 6042635 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6042634 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6042633 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6042632 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6042631 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6042630 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6042629 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6042628 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6042627 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6042626 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042175 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6042174 2021.09.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6028462 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6028461 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6028460 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6028459 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 6028458 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6028457 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6028456 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6028455 2021.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6028454 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 6028453 2021.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6028452 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6028451 2021.09.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6028450 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6028449 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6028448 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 200 6028447 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6028445 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6028444 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6028443 2021.09.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6028442 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6028441 2021.09.05 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6028440 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6028439 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6028438 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6028437 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6028436 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6028435 2021.09.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6028434 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6028433 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 6028432 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 6028431 2021.09.05 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6028430 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027414 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6027413 2021.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6027412 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6027411 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6027410 2021.09.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6027409 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6027408 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6027407 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6027406 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6027405 2021.09.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6027404 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6027403 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6027402 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6027401 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6027400 2021.09.05 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6027399 2021.09.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6027398 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6027397 2021.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 6027396 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6027395 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 6027394 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6027393 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6027392 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6027391 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6027390 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6027389 2021.09.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6027388 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6018258 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6018257 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 6018256 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6018255 2021.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6018254 2021.09.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6018253 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6018252 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6018251 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6018250 2021.09.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6018249 2021.09.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 6018248 2021.09.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6018247 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6018246 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6018245 2021.09.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6018244 2021.09.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6018243 2021.09.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6018242 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6018241 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6018240 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6018239 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6018238 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6018237 2021.09.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6018236 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6018235 2021.09.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1