Pełna lista obserwacji drużyny

Marcolanius : Marek Betlejewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6084747 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6084745 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6084744 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6084743 2021.09.26 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6084742 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6084741 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6084740 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6080651 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6080652 2021.09.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6080653 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6080649 2021.09.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6080650 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6080647 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 6080648 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6080646 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 6080645 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 35 6080644 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 6080643 2021.09.26 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6080642 2021.09.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 6080641 2021.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6076308 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6076306 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6076305 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6076302 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6076307 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6076304 2021.09.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6073096 2021.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6073095 2021.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6073094 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6073097 2021.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6073093 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 6073092 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 6073091 2021.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6064895 2021.09.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6064894 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6062203 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6062199 2021.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6062200 2021.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6062201 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6062198 2021.09.18 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6062202 2021.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6062204 2021.09.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 6060563 2021.09.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6058139 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6058138 2021.09.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6056131 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6056132 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6056129 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 330 6056128 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6056126 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6056125 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 6056127 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 390 6056124 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6055549 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6055550 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 6055548 2021.09.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 26 6055547 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 6055545 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 65 6055546 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 230 6055543 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6055542 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 6055539 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6055540 2021.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6055544 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 6056130 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6055541 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045395 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 6045393 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045394 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6031004 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6031007 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 225 6031006 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6030999 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6031000 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6031001 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6031002 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 6031003 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6031005 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6012692 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 6006521 2021.08.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6006519 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 6006518 2021.08.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6006517 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6006520 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006515 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6006516 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6006513 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6006514 2021.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6006522 2021.08.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6006523 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6006524 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6006525 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6006526 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6006512 2021.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 5997448 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 5997447 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5997449 2021.08.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5997446 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 27 5997445 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5997450 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5997451 2021.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5997452 2021.08.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 5997453 2021.08.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5997454 2021.08.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5997455 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5987912 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5987910 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5987908 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5987909 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987906 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5987911 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5987907 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5987905 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5987904 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5987901 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987902 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5987903 2021.08.21 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 32 5983742 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5983748 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5983746 2021.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5983747 2021.08.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5983744 2021.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5983743 2021.08.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5983745 2021.08.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5983741 2021.08.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5983740 2021.08.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5971013 2021.08.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5971014 2021.08.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5971012 2021.08.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5971011 2021.08.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5971010 2021.08.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5971009 2021.08.13 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5971007 2021.08.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5971008 2021.08.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5971006 2021.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 5971002 2021.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5971001 2021.08.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5971005 2021.08.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5971004 2021.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5971003 2021.08.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5971000 2021.08.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5970997 2021.08.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5970995 2021.08.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5970996 2021.08.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5970994 2021.08.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 5970993 2021.08.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5970999 2021.08.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5970998 2021.08.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5970992 2021.08.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5970991 2021.08.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5970990 2021.08.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5961630 2021.08.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5961629 2021.08.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 5961627 2021.08.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5961625 2021.08.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5961624 2021.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5961626 2021.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3000 5961628 2021.08.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 5951116 2021.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5951117 2021.08.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5951115 2021.08.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5951118 2021.08.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5951113 2021.08.04 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 5951112 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 170 5951111 2021.08.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5951114 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943384 2021.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5940813 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 5940815 2021.08.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5940816 2021.08.01 mapa
bardzo rzadki sęp płowy, Gyps fulvus 1 5940814 2021.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5934806 2021.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5934809 2021.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5934807 2021.07.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 5934803 2021.07.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5934805 2021.07.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5934801 2021.07.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5934808 2021.07.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5934810 2021.07.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5934799 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 5934800 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5934804 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5934802 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5934798 2021.07.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5914969 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914968 2021.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5914966 2021.07.21 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 5914967 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914965 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914963 2021.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5914962 2021.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5914964 2021.07.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5914960 2021.07.17 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5914961 2021.07.17 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5914959 2021.07.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5889166 2021.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 5889167 2021.07.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 5889165 2021.07.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5887407 2021.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5887410 2021.07.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5887406 2021.07.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5887404 2021.07.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5887403 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5887408 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5887401 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5887402 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5887409 2021.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5887400 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5887405 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5887399 2021.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5887397 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5887398 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5887396 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5875484 2021.07.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5875483 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5875481 2021.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 80 5875482 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5827098 2021.06.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5827097 2021.06.20 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5827096 2021.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5827095 2021.06.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5827094 2021.06.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5827093 2021.06.17 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5812266 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5812267 2021.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5803396 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5803394 2021.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5803395 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5803392 2021.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5803393 2021.06.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5803390 2021.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5803391 2021.06.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5803388 2021.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5803389 2021.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5799644 2021.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5799645 2021.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5799643 2021.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5799646 2021.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5799642 2021.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5799641 2021.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5799640 2021.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5799639 2021.06.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5799637 2021.06.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5799636 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5799638 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5799634 2021.06.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5785209 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5777938 2021.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5777942 2021.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5777932 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5777934 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5777941 2021.06.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5777930 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5777936 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5777940 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5777937 2021.06.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5777933 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5777931 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5777928 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5777939 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5777935 2021.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5777929 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5777927 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5777925 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5777921 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5777924 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5777922 2021.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5777917 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5777926 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5777923 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5777920 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5777919 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5777914 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5777915 2021.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5777918 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 22 5777912 2021.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5777916 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5777911 2021.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5777913 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5757702 2021.06.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5756697 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5752862 2021.06.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5752861 2021.06.03 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 5752858 2021.06.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5752860 2021.06.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5752859 2021.06.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5752857 2021.06.02 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5752855 2021.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5752856 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5730172 2021.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5730171 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5730170 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5730169 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5730173 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5730168 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5730165 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5730167 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5730166 2021.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5730164 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5730161 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5730162 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5730160 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5730158 2021.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5730159 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5730157 2021.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5730156 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5730155 2021.05.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5730154 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730152 2021.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730153 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5730151 2021.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5730150 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5730149 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5730148 2021.05.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5722807 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5722808 2021.05.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5722809 2021.05.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 5722804 2021.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5722803 2021.05.27 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5722805 2021.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 5722801 2021.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5722806 2021.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5722802 2021.05.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5722800 2021.05.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5722799 2021.05.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5722798 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5712960 2021.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5712959 2021.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5712958 2021.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5712957 2021.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5712956 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5704898 2021.05.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5704897 2021.05.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5703044 2021.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5702719 2021.05.24 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5702715 2021.05.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5702716 2021.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5702718 2021.05.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5702714 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5702717 2021.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5702711 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5702713 2021.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5702712 2021.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5702709 2021.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5702710 2021.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5702707 2021.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5702708 2021.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5702706 2021.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5702704 2021.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5702705 2021.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5702703 2021.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5669054 2021.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5668813 2021.05.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5668811 2021.05.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 5668812 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5666790 2021.05.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 5660132 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5660128 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5660126 2021.05.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5660127 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5660129 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 5660131 2021.05.16 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5638207 2021.05.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5638204 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638206 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638202 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5635596 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5635597 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5635595 2021.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5638205 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633536 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5631283 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5631284 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631282 2021.05.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5631281 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5631280 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633537 2021.05.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5633538 2021.05.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5633539 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5616960 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5616962 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5616959 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5616958 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5614873 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5614871 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5612118 2021.05.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5612117 2021.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5612115 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5612119 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5614872 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5587318 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5587319 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5587316 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5587317 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5581673 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5581672 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5581671 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5580728 2021.05.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5580727 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5581670 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 19 5577688 2021.05.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5577166 2021.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5577167 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577168 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577169 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5577164 2021.05.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5580760 2021.05.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5599011 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5573962 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5573960 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5573963 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5573961 2021.05.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5573959 2021.05.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5573957 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 5573954 2021.05.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5573958 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5573956 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 110 5573955 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 42 5573951 2021.05.04 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5573950 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5573952 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5573953 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1000 5573949 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 9 5569156 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5569155 2021.05.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5569157 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5569153 2021.05.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5569152 2021.05.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5569151 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5569154 2021.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5569150 2021.05.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 5569149 2021.05.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5569147 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5569148 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5558838 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5556925 2021.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5556924 2021.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5556922 2021.05.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5556923 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5556921 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5536043 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5536041 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 5536042 2021.04.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5536040 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5536039 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5536036 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 5536038 2021.04.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5536035 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5536034 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5536037 2021.04.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5536031 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5536033 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5536032 2021.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5536029 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5536027 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 5536028 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5536030 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5536026 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5536025 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5516084 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 5516082 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5516083 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5516081 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5516076 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5516085 2021.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5516079 2021.04.25 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5516078 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5516080 2021.04.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5516073 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5516077 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5516072 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5516071 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5516075 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5516074 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5516070 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5516069 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5519182 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5504515 2021.04.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5504517 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5504514 2021.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5504516 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5501493 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5501490 2021.04.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5501491 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5501492 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5501489 2021.04.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5497540 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5497541 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5497539 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5497538 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5496287 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5496285 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5496282 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5496280 2021.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5496281 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5496283 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5496279 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496278 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5496286 2021.04.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5482063 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5482066 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5482067 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5479264 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5479262 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5479263 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5482064 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5482065 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5482068 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5468581 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5468580 2021.04.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5468579 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5468577 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5468578 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 5468575 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5468574 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5468573 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5468572 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5468576 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5468571 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5468569 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5465029 2021.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5465027 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5465028 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5465024 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5465026 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5465025 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429714 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5429713 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429711 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5429712 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429708 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5429710 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429709 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5429707 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5429705 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5429704 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5429706 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5429703 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5429702 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5429701 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5429700 2021.04.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5429699 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5429698 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5429696 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5429697 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429694 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5429693 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5429695 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429691 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5429692 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429689 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429688 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5429686 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5429687 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5429690 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5429684 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5429685 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5429681 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5429683 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5429680 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5429679 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429678 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429675 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5429677 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5429676 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429673 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5429674 2021.04.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5429682 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429672 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429671 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5429670 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5421187 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5421183 2021.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5421191 2021.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5421188 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5421185 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5421184 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5421186 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5421182 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5413741 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5413742 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5413740 2021.04.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5389218 2021.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5389217 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5389216 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389215 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5389214 2021.04.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 5388726 2021.04.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5388725 2021.04.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5388723 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5388724 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5386420 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5385283 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385280 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5385276 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5385275 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5385278 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5385282 2021.04.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5385281 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5385279 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5385272 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5385277 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5385270 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5385273 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385274 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5385269 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5385271 2021.04.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5385286 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5385267 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5385268 2021.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5385266 2021.04.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5385291 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5385284 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5385285 2021.04.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5385287 2021.04.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5385288 2021.04.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 5385289 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5385290 2021.04.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5385292 2021.04.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5385293 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5378647 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5378648 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5378645 2021.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5378646 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5368951 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367018 2021.03.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5367016 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5367012 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367011 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367009 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367003 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367005 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367015 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367017 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367014 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367013 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367007 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367010 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367008 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367006 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367004 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5367000 2021.03.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5366999 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5367002 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367001 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366997 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366998 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5366996 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366995 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366994 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 5366993 2021.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5366991 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5366990 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 5366989 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366992 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5366987 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366988 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366986 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366985 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366984 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366983 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5366982 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5366981 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 5366980 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367030 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367029 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367034 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5367032 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367031 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367033 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367028 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5367026 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367027 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367025 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367023 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367024 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367022 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367021 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367020 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367019 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5366978 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366979 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5366977 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5366976 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366975 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366974 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366972 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366971 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366973 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5366970 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366969 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5366968 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366967 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366966 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366965 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5366964 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366960 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366962 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366959 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366958 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366957 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366961 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366955 2021.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5366956 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5366954 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366953 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366951 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366952 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366950 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366947 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366948 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366949 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366945 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366946 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366944 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5366942 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366943 2021.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5366940 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5366939 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 15 5366941 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 5366938 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 200 5366936 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5366937 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366935 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5366934 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5366933 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 5366931 2021.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 5366932 2021.03.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5367254 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5367255 2021.03.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5367256 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5367296 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5362867 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5362866 2021.03.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 83 5353272 2021.03.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5353267 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5353274 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5353277 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5353279 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 5353278 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5353281 2021.03.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5353280 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5353270 2021.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5332181 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5332180 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 5332179 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5332178 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5332176 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5332174 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5332175 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5332173 2021.03.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5332172 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5332171 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332170 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332169 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5332167 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332168 2021.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5332166 2021.03.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5332165 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5332164 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5332163 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5332160 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332157 2021.03.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5332158 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 5332159 2021.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5332156 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5332153 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5332154 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5332155 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 5332151 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5332149 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 5332150 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 5332146 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5332148 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5324904 2021.03.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5324902 2021.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 900 5324903 2021.03.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5324906 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5325158 2021.03.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5325159 2021.03.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5325160 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5325161 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5324905 2021.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5317357 2021.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5317353 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5317348 2021.03.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 5317347 2021.03.21 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5317343 2021.03.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5317346 2021.03.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 120 5317344 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5317345 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5317340 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5317337 2021.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 120 5317341 2021.03.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5317339 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5317335 2021.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5317331 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5317334 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5317336 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5317338 2021.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5317328 2021.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5317329 2021.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5317330 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5317333 2021.03.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5317326 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5317332 2021.03.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 21 5317327 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5317342 2021.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5317349 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 5317350 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 5317351 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5317352 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5317354 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5317356 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5317358 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5312095 2021.03.20 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 5312096 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5304467 2021.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 5304466 2021.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 5301593 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 650 5301592 2021.03.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 500 5301595 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5301589 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5301591 2021.03.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 800 5301590 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5301587 2021.03.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5301585 2021.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5301586 2021.03.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5301584 2021.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5301588 2021.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5301583 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 5301581 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5301579 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5301580 2021.03.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5301576 2021.03.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5301577 2021.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5298995 2021.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5297405 2021.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5297402 2021.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5297403 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 5297400 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5297399 2021.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5297404 2021.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 5297397 2021.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5297398 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297401 2021.03.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5297396 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5297388 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297394 2021.03.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5297395 2021.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 5297393 2021.03.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 5297389 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5297385 2021.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5297391 2021.03.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5297386 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5297387 2021.03.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5297390 2021.03.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5297384 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5297392 2021.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5294572 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5294571 2021.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5294570 2021.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5294568 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294567 2021.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5294565 2021.03.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5285039 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5285038 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5285037 2021.03.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5285036 2021.03.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5273634 2021.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5273633 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5273632 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5273635 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5273631 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5273629 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5273630 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5273628 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5273627 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5273643 2021.03.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5273644 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 5273645 2021.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5273646 2021.03.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5273647 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5273626 2021.03.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5267179 2021.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5267182 2021.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5267178 2021.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5000 5267177 2021.03.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 500 5267176 2021.03.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5267175 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5267180 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5267181 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5259283 2021.03.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5259284 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5259285 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5259286 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5259287 2021.03.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 5260289 2021.03.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 5253471 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5253472 2021.03.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5250238 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 5246707 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 5246706 2021.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5246703 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 5246704 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5246708 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5246701 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 5246702 2021.03.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5246700 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5246698 2021.03.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5246705 2021.03.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5241028 2021.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5239146 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5239145 2021.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5239144 2021.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5238208 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5237450 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5237451 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5237452 2021.02.28 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 5231226 2021.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 70 5231227 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5231228 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5231229 2021.02.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5231230 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5231231 2021.02.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5224137 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 41 5224140 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5220011 2021.02.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5220009 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 5220010 2021.02.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5220012 2021.02.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5220013 2021.02.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5220014 2021.02.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 43 5220015 2021.02.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5220016 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5220017 2021.02.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5220018 2021.02.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5220019 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 5220020 2021.02.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5220021 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 5220022 2021.02.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5220023 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5208731 2021.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5208732 2021.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5208730 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5208729 2021.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5208728 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5203493 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 5203495 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 5203494 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5203492 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 5203491 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 5203489 2021.02.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5203487 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5203490 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5203486 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 5203483 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5203488 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5203485 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5203484 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5203482 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5203480 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5203481 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 5195659 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5195660 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5194928 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5194927 2021.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5194926 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5190486 2021.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5190484 2021.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5190485 2021.02.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5190487 2021.02.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 75 5190489 2021.02.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5190490 2021.02.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 5190491 2021.02.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5190492 2021.02.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5190493 2021.02.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5190494 2021.02.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5190495 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5190496 2021.02.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5190498 2021.02.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5190499 2021.02.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5190500 2021.02.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5190501 2021.02.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 5190502 2021.02.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5183334 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5183333 2021.02.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 250 5183332 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5183335 2021.02.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5183336 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5183337 2021.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5183338 2021.02.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5183339 2021.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5183340 2021.02.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5183341 2021.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5183342 2021.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5183343 2021.02.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5183344 2021.02.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5183345 2021.02.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5180390 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5180391 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5180388 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5180392 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5180389 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5180387 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 5180383 2021.02.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5180384 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5180386 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5180382 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5180385 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5180381 2021.02.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5180375 2021.02.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5180376 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5180380 2021.02.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5180378 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5180379 2021.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5180377 2021.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5180374 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5180373 2021.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5180372 2021.02.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5172230 2021.02.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5172229 2021.02.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5172226 2021.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5172227 2021.02.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5172228 2021.02.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5161605 2021.02.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5161603 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5161604 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5161602 2021.02.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5161600 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5161598 2021.02.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5161597 2021.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5161601 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 70 5161599 2021.02.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5161596 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 110 5161594 2021.02.07 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 12 5161595 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 5161588 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5161581 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5161583 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5161586 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5161579 2021.02.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 51 5161578 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 5161580 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 8 5161577 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 130 5161585 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 60 5161582 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 180 5161587 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 120 5161584 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 80 5161574 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 25 5161576 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1100 5161575 2021.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 120 5161589 2021.02.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5161590 2021.02.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5161591 2021.02.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5161592 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5161593 2021.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5161607 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5161608 2021.02.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5161609 2021.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5161573 2021.02.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5152503 2021.02.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5152502 2021.02.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5152504 2021.02.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5152497 2021.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5152500 2021.02.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5152489 2021.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5152492 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5152487 2021.02.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5152484 2021.02.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5152481 2021.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5152482 2021.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5152477 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 5152476 2021.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5152475 2021.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 5152501 2021.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5152499 2021.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5152498 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152496 2021.02.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5152495 2021.02.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5152494 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5152491 2021.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5152493 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5152488 2021.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5152486 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152490 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152483 2021.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5152485 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152479 2021.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5152478 2021.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5152480 2021.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5151246 2021.02.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 400 5141728 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5141731 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5141729 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5141726 2021.01.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5141725 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5141723 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5141727 2021.01.31 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5141722 2021.01.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 5141724 2021.01.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 5141721 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 5141720 2021.01.31 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5141730 2021.01.31 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 5141732 2021.01.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5129597 2021.01.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5129596 2021.01.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5129595 2021.01.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5129594 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5129593 2021.01.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5129592 2021.01.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5129590 2021.01.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5129589 2021.01.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5129587 2021.01.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5129591 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5129588 2021.01.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5129586 2021.01.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5129585 2021.01.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5129598 2021.01.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5129599 2021.01.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5129600 2021.01.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5129601 2021.01.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5129602 2021.01.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5129603 2021.01.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5129604 2021.01.28 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 5120679 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5120681 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5120678 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5120677 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5120676 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5120675 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5120674 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5120692 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5120693 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 5120699 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5120698 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5120690 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5120697 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5120696 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5120689 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5120695 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5120688 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5120687 2021.01.24 mapa