Pełna lista obserwacji drużyny

Marcolanius : Marek Betlejewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6283821 2021.12.17 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 6283823 2021.12.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283822 2021.12.17 PM mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 6283818 2021.12.17 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6283820 2021.12.17 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6283817 2021.12.17 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6283819 2021.12.17 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6283814 2021.12.17 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6283815 2021.12.17 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283810 2021.12.17 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6283807 2021.12.17 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6283806 2021.12.17 KP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6276193 2021.12.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6276195 2021.12.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 6276192 2021.12.12 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6276197 2021.12.12 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6276194 2021.12.12 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6276196 2021.12.12 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6268305 2021.12.09 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6268304 2021.12.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6268303 2021.12.09 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6268306 2021.12.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6264017 2021.12.06 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6264018 2021.12.06 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6264019 2021.12.06 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6264020 2021.12.06 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6264014 2021.12.05 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6264015 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6264016 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6264011 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6264013 2021.12.05 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6264012 2021.12.05 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6264010 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6264009 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6264008 2021.12.05 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6264007 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6264006 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6264004 2021.12.05 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6264003 2021.12.05 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6264000 2021.12.05 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6264001 2021.12.05 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6263999 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6263998 2021.12.05 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6263997 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6263996 2021.12.05 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6264005 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 44 6264002 2021.12.05 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6263995 2021.12.05 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6263993 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6263992 2021.12.05 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6263994 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6263991 2021.12.05 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6263990 2021.12.05 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6249887 2021.11.28 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6249886 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 6249885 2021.11.28 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6249883 2021.11.28 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6249884 2021.11.28 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6249882 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6249881 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6249873 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6249871 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6249872 2021.11.28 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6249870 2021.11.28 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6249869 2021.11.28 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6249879 2021.11.28 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6249876 2021.11.28 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 39 6249875 2021.11.28 ZP mapa
bardzo rzadki nur pacyficzny, Gavia pacifica 1 6249874 2021.11.28 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6249877 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6249880 2021.11.28 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6249868 2021.11.28 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6249867 2021.11.26 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6249865 2021.11.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6249866 2021.11.26 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6249864 2021.11.26 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6238693 2021.11.22 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6238695 2021.11.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6238694 2021.11.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6238692 2021.11.22 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6238690 2021.11.22 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6238691 2021.11.22 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6228675 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 6228674 2021.11.20 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 17 6228671 2021.11.20 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6228673 2021.11.20 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6228672 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6228669 2021.11.20 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 6 6228670 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 6228668 2021.11.20 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 6228667 2021.11.20 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6228665 2021.11.20 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6228666 2021.11.20 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6228663 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 6228664 2021.11.20 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 2 6228662 2021.11.20 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 8 6228661 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6228660 2021.11.20 PM mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6227474 2021.11.19 KP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 56 6227477 2021.11.19 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6227471 2021.11.19 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 6227472 2021.11.19 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6227475 2021.11.19 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6227473 2021.11.19 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6227470 2021.11.19 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6227469 2021.11.19 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6227476 2021.11.19 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6227467 2021.11.19 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6227468 2021.11.19 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6227466 2021.11.19 KP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6227465 2021.11.19 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6227464 2021.11.19 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6227461 2021.11.19 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6227463 2021.11.19 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6227459 2021.11.19 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6227458 2021.11.19 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 6227457 2021.11.19 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6227460 2021.11.19 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6227456 2021.11.19 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6227454 2021.11.19 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6227453 2021.11.19 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6227452 2021.11.19 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6227450 2021.11.19 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 6201182 2021.11.07 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6201181 2021.11.07 PM mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6201180 2021.11.07 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 6189401 2021.11.01 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6189399 2021.11.01 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 6189398 2021.11.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6189396 2021.11.01 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6189397 2021.11.01 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 6189395 2021.11.01 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 59 6189393 2021.11.01 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6189392 2021.11.01 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6189394 2021.11.01 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 6189400 2021.11.01 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 6189402 2021.11.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 34 6183953 2021.10.31 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6183951 2021.10.31 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6183950 2021.10.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6183948 2021.10.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6183949 2021.10.31 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6183954 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6183952 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6183945 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6183947 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6183946 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6183943 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6183942 2021.10.31 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6183944 2021.10.31 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6183941 2021.10.30 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6183939 2021.10.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6183940 2021.10.30 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6183938 2021.10.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6170730 2021.10.26 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6170733 2021.10.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 230 6170734 2021.10.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 6170731 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 6170732 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6170729 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26 6170728 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6170725 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6170727 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6170724 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 6170720 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6170721 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6170723 2021.10.25 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6170719 2021.10.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6170718 2021.10.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6170726 2021.10.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6170722 2021.10.25 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6170717 2021.10.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6170714 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 27 6170716 2021.10.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 6170715 2021.10.25 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 6166556 2021.10.24 PM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 6166558 2021.10.24 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 2 6166555 2021.10.24 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6166557 2021.10.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6166554 2021.10.24 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 11 6166553 2021.10.24 PM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 6166552 2021.10.24 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6166548 2021.10.24 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6166547 2021.10.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6166550 2021.10.24 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6166546 2021.10.24 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6166545 2021.10.24 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6166549 2021.10.24 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6166551 2021.10.24 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6159253 2021.10.23 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 47 6159252 2021.10.23 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 6156128 2021.10.21 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6155282 2021.10.21 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6155280 2021.10.21 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6155281 2021.10.21 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6155279 2021.10.21 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6155278 2021.10.21 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6155277 2021.10.21 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6155275 2021.10.21 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 6155276 2021.10.21 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6155273 2021.10.21 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6155274 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6155271 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6155270 2021.10.21 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6155272 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 6155267 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 13 6155269 2021.10.21 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6155265 2021.10.21 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6155266 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 6155268 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6155264 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 6155263 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6155262 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 22 6155260 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6155259 2021.10.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 6155261 2021.10.21 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6155257 2021.10.21 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 13 6155258 2021.10.21 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6155256 2021.10.20 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 6155254 2021.10.20 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6155253 2021.10.20 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 350 6155255 2021.10.20 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6155252 2021.10.20 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 6155251 2021.10.20 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6155250 2021.10.20 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6155247 2021.10.20 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6155249 2021.10.20 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6155248 2021.10.20 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6152442 2021.10.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 220 6152443 2021.10.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6149198 2021.10.18 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6149195 2021.10.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6149196 2021.10.18 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 6149200 2021.10.18 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 6149194 2021.10.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6146850 2021.10.17 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6146848 2021.10.17 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6146847 2021.10.17 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16 6146853 2021.10.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6146851 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6146852 2021.10.17 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6146844 2021.10.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6146849 2021.10.17 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6146854 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6146845 2021.10.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6146846 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6143335 2021.10.15 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6143333 2021.10.15 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6143332 2021.10.15 PM mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6143334 2021.10.15 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 6147143 2021.10.15 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 6147144 2021.10.15 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6147145 2021.10.15 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6147146 2021.10.15 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6147147 2021.10.15 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6147586 2021.10.15 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6131873 2021.10.11 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6131872 2021.10.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6131870 2021.10.10 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6131869 2021.10.10 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6131871 2021.10.10 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6131868 2021.10.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6131867 2021.10.10 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6131866 2021.10.10 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6131865 2021.10.10 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6131864 2021.10.10 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6124258 2021.10.09 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 6124257 2021.10.09 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6124260 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6124259 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6124261 2021.10.09 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6124256 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6124255 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6124253 2021.10.09 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6124254 2021.10.09 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6084747 2021.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6084745 2021.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6084744 2021.09.26 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6084743 2021.09.26 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6084742 2021.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6084741 2021.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6084740 2021.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6080651 2021.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6080652 2021.09.26 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6080653 2021.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6080649 2021.09.26 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6080650 2021.09.26 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6080647 2021.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 6080648 2021.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6080646 2021.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 6080645 2021.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 35 6080644 2021.09.26 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 6080643 2021.09.26 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6080642 2021.09.26 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 6080641 2021.09.26 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6076308 2021.09.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6076306 2021.09.24 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6076305 2021.09.24 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6076302 2021.09.24 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6076307 2021.09.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6076304 2021.09.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6073096 2021.09.20 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6073095 2021.09.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6073094 2021.09.20 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6073097 2021.09.20 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6073093 2021.09.20 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 6073092 2021.09.20 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 6073091 2021.09.20 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6064895 2021.09.19 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6064894 2021.09.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6062203 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6062199 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6062200 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6062201 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6062198 2021.09.18 PM mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6062202 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6062204 2021.09.18 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 6060563 2021.09.17 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6058139 2021.09.16 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6058138 2021.09.16 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6056131 2021.09.15 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6056132 2021.09.15 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6056129 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 330 6056128 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6056126 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6056125 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 6056127 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 390 6056124 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6055549 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6055550 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 6055548 2021.09.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 26 6055547 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 6055545 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 65 6055546 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 230 6055543 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6055542 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 6055539 2021.09.15 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6055540 2021.09.15 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6055544 2021.09.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 6056130 2021.09.14 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6055541 2021.09.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045395 2021.09.11 PM mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 6045393 2021.09.11 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045394 2021.09.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6031004 2021.09.06 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6031007 2021.09.06 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 225 6031006 2021.09.05 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6030999 2021.09.05 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6031000 2021.09.05 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6031001 2021.09.05 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6031002 2021.09.05 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 6031003 2021.09.05 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6031005 2021.09.05 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6012692 2021.08.29 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 6006521 2021.08.28 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6006519 2021.08.28 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 6006518 2021.08.28 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6006517 2021.08.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6006520 2021.08.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006515 2021.08.28 PM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6006516 2021.08.28 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6006513 2021.08.28 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6006514 2021.08.28 PM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6006522 2021.08.28 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6006523 2021.08.28 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6006524 2021.08.28 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6006525 2021.08.28 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6006526 2021.08.28 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6006512 2021.08.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 5997448 2021.08.25 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 5997447 2021.08.25 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5997449 2021.08.25 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5997446 2021.08.25 PM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 27 5997445 2021.08.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5997450 2021.08.25 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5997451 2021.08.25 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5997452 2021.08.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 5997453 2021.08.25 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5997454 2021.08.25 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5997455 2021.08.25 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5987912 2021.08.21 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5987910 2021.08.21 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5987908 2021.08.21 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5987909 2021.08.21 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987906 2021.08.21 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5987911 2021.08.21 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5987907 2021.08.21 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5987905 2021.08.21 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5987904 2021.08.21 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5987901 2021.08.21 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987902 2021.08.21 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5987903 2021.08.21 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 32 5983742 2021.08.15 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5983748 2021.08.15 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5983746 2021.08.15 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5983747 2021.08.15 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5983744 2021.08.15 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5983743 2021.08.15 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5983745 2021.08.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5983741 2021.08.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5983740 2021.08.15 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5971013 2021.08.15 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5971014 2021.08.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5971012 2021.08.13 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5971011 2021.08.13 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5971010 2021.08.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5971009 2021.08.13 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5971007 2021.08.13 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5971008 2021.08.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5971006 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 5971002 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5971001 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5971005 2021.08.11 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5971004 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5971003 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5971000 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5970997 2021.08.11 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5970995 2021.08.11 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5970996 2021.08.11 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5970994 2021.08.11 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 5970993 2021.08.11 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5970999 2021.08.11 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5970998 2021.08.11 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5970992 2021.08.11 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5970991 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5970990 2021.08.11 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5961630 2021.08.10 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5961629 2021.08.10 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 5961627 2021.08.10 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5961625 2021.08.10 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5961624 2021.08.09 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5961626 2021.08.09 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3000 5961628 2021.08.09 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 5951116 2021.08.06 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5951117 2021.08.04 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5951115 2021.08.04 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5951118 2021.08.04 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5951113 2021.08.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 5951112 2021.08.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 170 5951111 2021.08.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5951114 2021.08.04 PM mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943384 2021.08.02 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5940813 2021.08.01 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 5940815 2021.08.01 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5940816 2021.08.01 PM mapa
bardzo rzadki sęp płowy, Gyps fulvus 1 5940814 2021.08.01 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5934806 2021.07.29 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5934809 2021.07.29 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5934807 2021.07.29 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 5934803 2021.07.29 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5934805 2021.07.29 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5934801 2021.07.29 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5934808 2021.07.29 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5934810 2021.07.26 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5934799 2021.07.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 5934800 2021.07.25 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5934804 2021.07.25 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 5934802 2021.07.25 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5934798 2021.07.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5914969 2021.07.21 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914968 2021.07.21 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5914966 2021.07.21 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 5914967 2021.07.21 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5914965 2021.07.19 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914963 2021.07.18 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5914962 2021.07.18 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5914964 2021.07.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5914960 2021.07.17 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5914961 2021.07.17 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5914959 2021.07.17 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5889166 2021.07.12 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 5889167 2021.07.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 5889165 2021.07.12 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5887407 2021.07.11 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5887410 2021.07.11 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5887406 2021.07.11 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5887404 2021.07.11 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5887403 2021.07.11 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5887408 2021.07.11 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5887401 2021.07.11 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5887402 2021.07.11 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5887409 2021.07.11 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5887400 2021.07.11 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5887405 2021.07.11 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5887399 2021.07.11 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5887397 2021.07.11 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5887398 2021.07.11 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5887396 2021.07.11 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5875484 2021.07.03 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5875483 2021.06.30 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5875481 2021.06.28 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 80 5875482 2021.06.28 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5827098 2021.06.20 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5827097 2021.06.20 PM mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5827096 2021.06.20 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5827095 2021.06.17 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5827094 2021.06.17 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5827093 2021.06.17 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5812266 2021.06.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5812267 2021.06.14 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5803396 2021.06.13 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5803394 2021.06.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5803395 2021.06.13 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5803392 2021.06.13 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5803393 2021.06.13 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5803390 2021.06.13 PM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5803391 2021.06.13 PM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5803388 2021.06.13 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5803389 2021.06.13 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5799644 2021.06.12 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5799645 2021.06.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5799643 2021.06.11 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5799646 2021.06.11 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5799642 2021.06.11 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5799641 2021.06.11 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5799640 2021.06.11 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5799639 2021.06.11 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5799637 2021.06.11 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5799636 2021.06.09 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5799638 2021.06.09 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 5799634 2021.06.09 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5785209 2021.06.07 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5777938 2021.06.06 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5777942 2021.06.06 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5777932 2021.06.06 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5777934 2021.06.06 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5777941 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5777930 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5777936 2021.06.06 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5777940 2021.06.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5777937 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5777933 2021.06.06 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5777931 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5777928 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5777939 2021.06.06 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5777935 2021.06.06 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5777929 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5777927 2021.06.06 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5777925 2021.06.06 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5777921 2021.06.06 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5777924 2021.06.06 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5777922 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5777917 2021.06.06 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5777926 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5777923 2021.06.06 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5777920 2021.06.06 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5777919 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5777914 2021.06.06 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5777915 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5777918 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 22 5777912 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5777916 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5777911 2021.06.06 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5777913 2021.06.06 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5757702 2021.06.04 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5756697 2021.06.03 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5752862 2021.06.03 PM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5752861 2021.06.03 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 5752858 2021.06.03 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5752860 2021.06.02 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5752859 2021.06.02 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5752857 2021.06.02 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5752855 2021.06.02 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5752856 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5730172 2021.05.30 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5730171 2021.05.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5730170 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5730169 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5730173 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5730168 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5730165 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 5730167 2021.05.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5730166 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5730164 2021.05.30 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5730161 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5730162 2021.05.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5730160 2021.05.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5730158 2021.05.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5730159 2021.05.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5730157 2021.05.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5730156 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5730155 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5730154 2021.05.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730152 2021.05.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5730153 2021.05.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5730151 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5730150 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5730149 2021.05.30 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5730148 2021.05.30 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 5722807 2021.05.27 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5722808 2021.05.27 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5722809 2021.05.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 5722804 2021.05.27 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5722803 2021.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5722805 2021.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 5722801 2021.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5722806 2021.05.27 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5722802 2021.05.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5722800 2021.05.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5722799 2021.05.27 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5722798 2021.05.27 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5712960 2021.05.26 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5712959 2021.05.26 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5712958 2021.05.26 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5712957 2021.05.26 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5712956 2021.05.25 KP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5704898 2021.05.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5704897 2021.05.24 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5703044 2021.05.24 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 5702719 2021.05.24 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5702715 2021.05.24 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5702716 2021.05.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5702718 2021.05.24 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5702714 2021.05.24 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 5702717 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5702711 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5702713 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5702712 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5702709 2021.05.21 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5702710 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5702707 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5702708 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5702706 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5702704 2021.05.21 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5702705 2021.05.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5702703 2021.05.19 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5669054 2021.05.18 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5668813 2021.05.18 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5668811 2021.05.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 5668812 2021.05.18 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5666790 2021.05.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 5660132 2021.05.16 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5660128 2021.05.16 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5660126 2021.05.16 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5660127 2021.05.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5660129 2021.05.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 5660131 2021.05.16 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5638207 2021.05.13 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5638204 2021.05.13 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5638206 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5638202 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5635596 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5635597 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5635595 2021.05.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5638205 2021.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633536 2021.05.12 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5631283 2021.05.12 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5631284 2021.05.12 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631282 2021.05.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5631281 2021.05.12 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5631280 2021.05.12 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633537 2021.05.12 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5633538 2021.05.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5633539 2021.05.12 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5616960 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5616962 2021.05.10 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5616959 2021.05.10 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5616958 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5614873 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5614871 2021.05.10 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5612118 2021.05.09 PM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5612117 2021.05.09 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5612115 2021.05.09 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5612119 2021.05.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5614872 2021.05.09 PM mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5587318 2021.05.07 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5587319 2021.05.06 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5587316 2021.05.06 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5587317 2021.05.06 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5581673 2021.05.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5581671 2021.05.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5580728 2021.05.06 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5580727 2021.05.06 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5581670 2021.05.06 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 19 5577688 2021.05.05 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5577166 2021.05.05 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5577167 2021.05.05 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577168 2021.05.05 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577169 2021.05.05 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5577164 2021.05.05 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5580760 2021.05.05 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5599011 2021.05.05 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5573962 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5573960 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5573963 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5573961 2021.05.04 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5573959 2021.05.04 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5573957 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 5573954 2021.05.04 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5573958 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5573956 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 110 5573955 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 42 5573951 2021.05.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5573950 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5573952 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5573953 2021.05.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1000 5573949 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 9 5569156 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5569155 2021.05.04 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5569157 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5569153 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5569152 2021.05.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5569151 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5569154 2021.05.04 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5569150 2021.05.04 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 5569149 2021.05.04 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5569147 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5569148 2021.05.04 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5558838 2021.05.03 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5556925 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5556924 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5556922 2021.05.02 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5556923 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5556921 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5536043 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5536041 2021.04.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 5536042 2021.04.29 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5536040 2021.04.29 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5536039 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5536036 2021.04.29 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 5536038 2021.04.29 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5536035 2021.04.29 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5536034 2021.04.29 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5536037 2021.04.29 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5536031 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5536033 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5536032 2021.04.29 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5536029 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5536027 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 5536028 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5536030 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5536026 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5536025 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5516084 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 5516082 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5516083 2021.04.25 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5516081 2021.04.25 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5516076 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5516085 2021.04.25 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5516079 2021.04.25 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5516078 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5516080 2021.04.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5516073 2021.04.25 LB mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5516077 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5516072 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5516071 2021.04.25 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5516075 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5516074 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5516070 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5516069 2021.04.25 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5519182 2021.04.25 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5504515 2021.04.24 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5504517 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5504514 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5504516 2021.04.24 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5501493 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5501490 2021.04.24 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5501491 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5501492 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5501489 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5497540 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5497541 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5497539 2021.04.24 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5497538 2021.04.24 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5496287 2021.04.23 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5496285 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5496282 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5496280 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5496281 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5496283 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5496279 2021.04.23 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496278 2021.04.23 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5496286 2021.04.23 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5482063 2021.04.20 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5482066 2021.04.20 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5482067 2021.04.20 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5479264 2021.04.20 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5479262 2021.04.20 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5479263 2021.04.20 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5482064 2021.04.20 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5482065 2021.04.20 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5482068 2021.04.20 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5468581 2021.04.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5468580 2021.04.18 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5468579 2021.04.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5468577 2021.04.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5468578 2021.04.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 5468575 2021.04.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5468574 2021.04.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5468573 2021.04.18 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5468572 2021.04.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5468576 2021.04.18 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5468571 2021.04.18 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5468569 2021.04.18 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5465029 2021.04.18 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5465027 2021.04.18 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5465028 2021.04.18 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5465024 2021.04.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5465026 2021.04.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5465025 2021.04.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429714 2021.04.11 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5429713 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429711 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5429712 2021.04.11 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429708 2021.04.11 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5429710 2021.04.11 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429709 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5429707 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5429705 2021.04.11 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5429704 2021.04.11 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5429706 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5429703 2021.04.11 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5429702 2021.04.11 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5429701 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5429700 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5429699 2021.04.11 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5429698 2021.04.11 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5429696 2021.04.11 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5429697 2021.04.11 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429694 2021.04.11 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5429693 2021.04.11 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5429695 2021.04.11 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429691 2021.04.11 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5429692 2021.04.11 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5429689 2021.04.11 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5429688 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5429686 2021.04.11 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5429687 2021.04.11 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5429690 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5429684 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5429685 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5429681 2021.04.11 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5429683 2021.04.11 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5429680 2021.04.11 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5429679 2021.04.11 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429678 2021.04.11 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5429675 2021.04.11 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5429677 2021.04.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5429676 2021.04.11 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5429673 2021.04.11 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5429674 2021.04.11 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5429682 2021.04.11 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429672 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5429671 2021.04.11 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5429670 2021.04.11 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5421187 2021.04.10 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5421183 2021.04.10 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5421191 2021.04.10 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5421188 2021.04.10 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5421185 2021.04.10 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5421184 2021.04.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5421186 2021.04.10 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5421182 2021.04.10 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5413741 2021.04.10 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5413742 2021.04.09 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5413740 2021.04.04 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5389218 2021.04.04 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5389217 2021.04.04 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5389216 2021.04.04 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5389215 2021.04.04 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5389214 2021.04.04 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 5388726 2021.04.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5388725 2021.04.04 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5388723 2021.04.04 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5388724 2021.04.04 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5386420 2021.04.04 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5385283 2021.04.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385280 2021.04.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5385276 2021.04.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5385275 2021.04.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5385278 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5385282 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5385281 2021.04.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5385279 2021.04.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5385272 2021.04.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5385277 2021.04.03 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5385270 2021.04.03 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5385273 2021.04.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385274 2021.04.03 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5385269 2021.04.03 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5385271 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5385286 2021.04.03 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5385267 2021.04.03 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5385268 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5385266 2021.04.03 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5385291 2021.04.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5385284 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5385285 2021.04.03 PM mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5385287 2021.04.03 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5385288 2021.04.03 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 5385289 2021.04.03 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5385290 2021.04.03 PM mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5385292 2021.04.03 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5385293 2021.04.03 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5378647 2021.04.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5378648 2021.04.02 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5378645 2021.04.02 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5378646 2021.04.02 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5368951 2021.04.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367018 2021.03.31 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5367016 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5367012 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367011 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367009 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367003 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367005 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367015 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367017 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367014 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367013 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367007 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367010 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367008 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367006 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367004 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5367000 2021.03.31 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5366999 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5367002 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367001 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366997 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366998 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5366996 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366995 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366994 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 5366993 2021.03.31 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5366991 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5366990 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 5366989 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5366992 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5366987 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366988 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366986 2021.03.31 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366985 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366984 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366983 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5366982 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5366981 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 5366980 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367030 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367029 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5367034 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5367032 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367031 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367033 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367028 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5367026 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367027 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367025 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5367023 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5367024 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5367022 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367021 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367020 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5367019 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5366978 2021.03.31 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366979 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5366977 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5366976 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366975 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366974 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366972 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366971 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366973 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5366970 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366969 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5366968 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366967 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366966 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366965 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 5366964 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366960 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366962 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366959 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366958 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366957 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366961 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366955 2021.03.31 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5366956 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5366954 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366953 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366951 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366952 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366950 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366947 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5366948 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5366949 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366945 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366946 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366944 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5366942 2021.03.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5366943 2021.03.31 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5366940 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5366939 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 15 5366941 2021.03.31 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 5366938 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 200 5366936 2021.03.31 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5366937 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5366935 2021.03.31 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5366934 2021.03.31 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5366933 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 5366931 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 5366932 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5367254 2021.03.31 PM mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5367255 2021.03.31 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5367256 2021.03.31 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5367296 2021.03.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5362867 2021.03.30 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5362866 2021.03.30 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 83 5353272 2021.03.28 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5353267 2021.03.28 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5353274 2021.03.28 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 5353277 2021.03.28 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5353279 2021.03.28 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 5353278 2021.03.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5353281 2021.03.27 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5353280 2021.03.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5353270 2021.03.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5332181 2021.03.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5332180 2021.03.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 5332179 2021.03.25 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5332178 2021.03.25 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5332176 2021.03.25 PM mapa