Pełna lista obserwacji drużyny

Marcolanius : Marek Betlejewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5103823 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5103825 2021.01.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5103820 2021.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 5103818 2021.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5103821 2021.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5103822 2021.01.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5103819 2021.01.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5103824 2021.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5100723 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5100722 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100721 2021.01.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 13 5097074 2021.01.17 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5097086 2021.01.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 5097082 2021.01.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5097085 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 70 5097084 2021.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 5097087 2021.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5097089 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1200 5097083 2021.01.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5097081 2021.01.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 5097079 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5097088 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5097077 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5097076 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5097078 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5097075 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5097072 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5099166 2021.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5097092 2021.01.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5090168 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5089739 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5089737 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5089738 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5082741 2021.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2200 5082739 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 5082738 2021.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4000 5082740 2021.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 5082737 2021.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5082736 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5082735 2021.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 380 5082733 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 5082730 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5082729 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5082732 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5082734 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5082728 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5082727 2021.01.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 5082731 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079697 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079696 2021.01.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5079695 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5079694 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5079692 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5079693 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079691 2021.01.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 5079204 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5078146 2021.01.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 5078145 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5079690 2021.01.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 5076424 2021.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 5076105 2021.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 5075225 2021.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5070905 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5070902 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5070904 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5070903 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070901 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 85 5070900 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5070898 2021.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5070897 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 37 5070896 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5070923 2021.01.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5070921 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5070920 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 5070919 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 230 5070918 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5070917 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 63 5070916 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5070915 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 91 5070914 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 5070913 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5070912 2021.01.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5070911 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5070910 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5070908 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070899 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070909 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070907 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5070906 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5061363 2021.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5061362 2021.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5061361 2021.01.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 5061360 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5061359 2021.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5061358 2021.01.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5061357 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 82 5061356 2021.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 5061355 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5061354 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5061353 2021.01.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5061352 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 63 5061350 2021.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5061349 2021.01.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 11 5061348 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5061347 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5061346 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5061344 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5061345 2021.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5061342 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5061343 2021.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5061341 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5061340 2021.01.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5061339 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5061337 2021.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5061338 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5061335 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 5061336 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5061334 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5061333 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5061331 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5061332 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5061330 2021.01.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5061329 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5061328 2021.01.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5061364 2021.01.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5061370 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5061367 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5061368 2021.01.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 5061369 2021.01.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5061383 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5062417 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 5061366 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5062416 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5057245 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5057243 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5057244 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5057242 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5057241 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5057240 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5057239 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057238 2021.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5057251 2021.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057237 2021.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5057236 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5057247 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5057233 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5057234 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 5057235 2021.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5057250 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5057246 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5057249 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 28 5057248 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5054854 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5054853 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5054852 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5054851 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5054850 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5049805 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 24 5049804 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5049803 2021.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5049801 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5049802 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5049806 2021.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5049807 2021.01.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5047673 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5047675 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5047674 2021.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5047676 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5047667 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5047666 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047665 2021.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5047669 2021.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5047671 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5047670 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 5047664 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5047672 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5047668 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5047663 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5047662 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5047661 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047654 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5047653 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047656 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5047657 2021.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5047659 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 5047652 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5047655 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 45 5047649 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5047651 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 5047647 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5047650 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 5047648 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5047658 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 75 5047646 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5047660 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5043977 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043975 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5043971 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5043970 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5043967 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5043968 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5043969 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5043965 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5043966 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043963 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043962 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043960 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5043964 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5043961 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5043959 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043958 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5043956 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5043955 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5043957 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5043972 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 5043979 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5043978 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5043976 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5043974 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5043973 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5038405 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5038407 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5038406 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5038402 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5038403 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5038399 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5038397 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5038404 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5038400 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5038398 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5038401 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5028201 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5028200 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5028199 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028197 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5028198 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5028196 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5028194 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5028195 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5028193 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028192 2021.01.01 mapa