Pełna lista obserwacji drużyny

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5999600 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999601 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999602 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5999603 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999604 2021.08.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5999605 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5999606 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999607 2021.08.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5999608 2021.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5999609 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999610 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999611 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999612 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5999613 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999614 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5999615 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5999616 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5999617 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5999619 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999620 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999621 2021.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5999622 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999623 2021.08.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5999624 2021.08.26 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5999625 2021.08.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5981218 2021.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5981236 2021.08.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5981272 2021.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5981273 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5981274 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5981275 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5981276 2021.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5981277 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5981278 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5981279 2021.08.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5982384 2021.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5973036 2021.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5953187 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5953188 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5953189 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5953190 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5953191 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5953192 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5953193 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5953194 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5953195 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5953196 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5953197 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5953198 2021.08.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5953199 2021.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5953200 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5953201 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5953202 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5953203 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5953204 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5953205 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5953206 2021.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5953207 2021.08.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5953208 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5953209 2021.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5953210 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5953211 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5953212 2021.08.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5953213 2021.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5953214 2021.08.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5953215 2021.08.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5953216 2021.08.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5953217 2021.08.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5953218 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5953219 2021.08.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5953220 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5953221 2021.08.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5953222 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5953223 2021.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5953224 2021.08.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5953225 2021.08.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5953226 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5953227 2021.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 5953228 2021.08.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5953229 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5880706 2021.07.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5880707 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880708 2021.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5880709 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5880710 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5880711 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5880712 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5880713 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5880714 2021.07.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5880715 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5880716 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5880717 2021.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5880718 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5880719 2021.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5880720 2021.07.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5880721 2021.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5880722 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5880723 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5880724 2021.07.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5880725 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5880726 2021.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5880727 2021.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5880728 2021.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5880729 2021.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5880730 2021.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5880731 2021.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5880732 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5880733 2021.07.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5880734 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5880735 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5880736 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5880737 2021.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5880738 2021.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5867265 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5867266 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5867267 2021.07.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5867268 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5867269 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5867270 2021.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5867271 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5867272 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5867273 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5867274 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5867275 2021.07.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5867276 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5867277 2021.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5867309 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5867310 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5867311 2021.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5867312 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5867313 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5867315 2021.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5867318 2021.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5867319 2021.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5867320 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5867328 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5867329 2021.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5867330 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5867331 2021.07.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5867332 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5867335 2021.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5867336 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5867337 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5867338 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5867339 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5867340 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5867341 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5867344 2021.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5867346 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5801582 2021.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5801583 2021.06.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5801584 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5801585 2021.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5801586 2021.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5801587 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5801588 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5801589 2021.06.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5801603 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801604 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5801605 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5801606 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5801607 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5801609 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801610 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5801611 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5801612 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5801613 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5801615 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5801616 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5801618 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5801621 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5801649 2021.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5801651 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801652 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5801654 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801655 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5801658 2021.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5801661 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5801662 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5801663 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5801666 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5801668 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5801669 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5801702 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801704 2021.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5801705 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5801706 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5801707 2021.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5801742 2021.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5801743 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5801745 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801746 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5801747 2021.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5801749 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5801750 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5801751 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801752 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801753 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5801754 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5801755 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5801756 2021.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5801757 2021.06.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5801758 2021.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5801759 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5801760 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5801761 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5801763 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5801764 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5801765 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5801766 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5801767 2021.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5801768 2021.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5801769 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5801770 2021.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5801771 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5801773 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5801774 2021.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5801775 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5801776 2021.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5801780 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5801781 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5801782 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801783 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5801784 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5801785 2021.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5801786 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801787 2021.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5801788 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5801789 2021.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5801791 2021.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5801792 2021.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5801793 2021.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5801794 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5801795 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5801796 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5801798 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5801799 2021.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5801814 2021.06.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5801858 2021.06.13 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 5742767 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5743784 2021.06.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5743785 2021.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5743786 2021.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5743787 2021.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5743788 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5743789 2021.06.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5743790 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5744146 2021.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5744148 2021.06.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5729036 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 5738532 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5728388 2021.05.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5728372 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5728369 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5728370 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5728368 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5728367 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5728366 2021.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5728365 2021.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5728364 2021.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5728363 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728356 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5728354 2021.05.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5728355 2021.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5728352 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5728351 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5728350 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728349 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728348 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5728347 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728346 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728318 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5728317 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728316 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5728315 2021.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5735311 2021.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5735312 2021.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5735313 2021.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 5735314 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5735315 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5735316 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5735317 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5735318 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5735319 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5735320 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5735321 2021.05.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5735322 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5735323 2021.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5735324 2021.05.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5735325 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5735326 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5735327 2021.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5735328 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5735329 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5735330 2021.05.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5735331 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5735332 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5735333 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5735334 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5735335 2021.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5735336 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5735337 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5735338 2021.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5735339 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5735340 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5735341 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5735342 2021.05.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5735343 2021.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5735344 2021.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5735345 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5735346 2021.05.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5735347 2021.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5735348 2021.05.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5735349 2021.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5735350 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5735351 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5735352 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5735353 2021.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5735354 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5735355 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5735356 2021.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5735357 2021.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5735381 2021.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5735382 2021.05.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5735383 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5735384 2021.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5735385 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5735386 2021.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5735387 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5735389 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5735390 2021.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5735391 2021.05.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5735392 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5735393 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5735394 2021.05.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5735395 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5735396 2021.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5735397 2021.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5735398 2021.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5735399 2021.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5735400 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5735401 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5735402 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5735403 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5735404 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5735405 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5735406 2021.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5735407 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5735408 2021.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5735409 2021.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5735410 2021.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5735411 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5735412 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5735413 2021.05.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5735414 2021.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5735415 2021.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5735416 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5735417 2021.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5735418 2021.05.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5735419 2021.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5735420 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5735421 2021.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5735422 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5735423 2021.05.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5735424 2021.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5735425 2021.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5735426 2021.05.30 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5672694 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5672695 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5672696 2021.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5672697 2021.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5672698 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5672699 2021.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5672700 2021.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5672701 2021.05.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5672702 2021.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5672703 2021.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5672704 2021.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5672705 2021.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5672706 2021.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5672707 2021.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5672708 2021.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5672709 2021.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5672710 2021.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5672711 2021.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5672712 2021.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5672713 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5674946 2021.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5674947 2021.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5674948 2021.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5674949 2021.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5674950 2021.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5674951 2021.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5674952 2021.05.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5674953 2021.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5674954 2021.05.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5674955 2021.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5674956 2021.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5674957 2021.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5674958 2021.05.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5674959 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5674960 2021.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5674961 2021.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5674962 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5674963 2021.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5674964 2021.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5674965 2021.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5674966 2021.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5674967 2021.05.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5674969 2021.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5674970 2021.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5671204 2021.05.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5671205 2021.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5671206 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5671207 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5671208 2021.05.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5671209 2021.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5671210 2021.05.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5671211 2021.05.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5671212 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5671213 2021.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5671214 2021.05.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5671215 2021.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5671216 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5671217 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5671218 2021.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5671219 2021.05.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5671220 2021.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5671221 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5671222 2021.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5671223 2021.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5671254 2021.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5671255 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5671256 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5671257 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5671258 2021.05.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5671259 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5671260 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5671261 2021.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5671262 2021.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5671263 2021.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5671264 2021.05.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5671265 2021.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5671266 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5671267 2021.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5671268 2021.05.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5671269 2021.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5671270 2021.05.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5671271 2021.05.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5671272 2021.05.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5671273 2021.05.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5671274 2021.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5671275 2021.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5671276 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5671277 2021.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5671278 2021.05.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5671279 2021.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5671280 2021.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5671281 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5653610 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5653591 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5653590 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5653585 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5653520 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5653516 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653511 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653510 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5653509 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5653508 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653487 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5653486 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5653485 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653484 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5653483 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5653475 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5653474 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5653472 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653473 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653409 2021.05.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5653408 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653407 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5653406 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5653405 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653403 2021.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5653404 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5653400 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5653399 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653398 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653396 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5653397 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5653395 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5653394 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5653390 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653389 2021.05.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5653388 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653387 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653369 2021.05.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5653367 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653365 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5653362 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653361 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5653359 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5653358 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653357 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5653356 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5653346 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5653345 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653344 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5659301 2021.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5659302 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5659303 2021.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5659304 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 5659305 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5659306 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5659307 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5659308 2021.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5659309 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5659310 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5659311 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5659312 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5659313 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5659314 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5659315 2021.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5659316 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5659317 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5659318 2021.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5659319 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5659320 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5659321 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5659322 2021.05.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5659323 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5659324 2021.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5659325 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5659326 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5659327 2021.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5659328 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5659329 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5659330 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5659331 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5659332 2021.05.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5659333 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5659334 2021.05.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 5659335 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5659336 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5659337 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5659338 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5659339 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5659340 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5659341 2021.05.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5659342 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5659343 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5630338 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5630339 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5630316 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5630315 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5630317 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5630318 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5630314 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5630311 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5630312 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5630313 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5629892 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5629890 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5629891 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5629732 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5629505 2021.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5629506 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5629493 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5629492 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5629491 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5629459 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5629399 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5629331 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5629330 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5629328 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5629329 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5629326 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5629327 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629324 2021.05.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5629325 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5629296 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5631317 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5631318 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5631319 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5631320 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5631321 2021.05.12 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5631322 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5631323 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5631324 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5631325 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5631326 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5631327 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5631328 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5631329 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5631330 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5631331 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5631332 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5631333 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5631334 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5631335 2021.05.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5631336 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631337 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631338 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5631339 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5601034 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5601031 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5601030 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5601027 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5601024 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5601003 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5601002 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5601001 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5601000 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5600998 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5600999 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5600997 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5600996 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5600995 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5600994 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5600982 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5600972 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5600902 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5600896 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5600890 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5600892 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5600891 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5600885 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5600883 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5600881 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5600880 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5600838 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5600836 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5600831 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5600830 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5600829 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5600826 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5600817 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5600816 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5600806 2021.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5608180 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5608181 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5608184 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5608185 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5608186 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5608187 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5608201 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5608207 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5608208 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5608210 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5608212 2021.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5608214 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5608215 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5608216 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608218 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608224 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608225 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5608232 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5608234 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5608235 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5608236 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5608238 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5608241 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5608243 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5608253 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5608260 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5608308 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5608311 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5608312 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5608314 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5608315 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5608317 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5608318 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5608333 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5608334 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5608336 2021.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5608338 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5608341 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5608343 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608345 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608347 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608349 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5608350 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5608351 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5608353 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5608355 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5608357 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5608360 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608392 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5608436 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5608440 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5608443 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5608446 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5608447 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5608450 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5608453 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5608468 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5608470 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5608504 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5608515 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5608531 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5608536 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5608538 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5608539 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5608540 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5608541 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5608543 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5608545 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608547 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608549 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608552 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5608554 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5608556 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5608558 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5608560 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5608563 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5608565 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5608567 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5608569 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5608575 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5608641 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5612433 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5577285 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5577286 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5577287 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5577288 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5577290 2021.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5577291 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5577292 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5577293 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5577310 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5577428 2021.05.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5577429 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5577431 2021.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5577432 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5577433 2021.05.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5577437 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5577438 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5567248 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5567249 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5567250 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5567251 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5567252 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5567253 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5567254 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5567255 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5567256 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5567257 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5567258 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5567259 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5567260 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5567261 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5567262 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5567263 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5567264 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5567265 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5567266 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5567267 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5567268 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5567269 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5567270 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5567271 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5567272 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5567273 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5567274 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5567275 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5567276 2021.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5567277 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5567278 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5567279 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5567280 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5542925 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5547191 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5547300 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5547302 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547303 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5547305 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5547306 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5547309 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5547310 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547312 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5547313 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547314 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5547315 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5547317 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5547318 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5547324 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5547327 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5547329 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5547330 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5547331 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5547339 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547340 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547342 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547343 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547345 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5547346 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5547347 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5547348 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5547349 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547350 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547351 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5547352 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5547353 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5547354 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5547355 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5547357 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5547358 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5547359 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5547360 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547361 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547421 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5547422 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5547425 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5547426 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5547431 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5547432 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5547462 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547463 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5547464 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5547467 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5547469 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5547470 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5547472 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547475 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5547476 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5547477 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5547478 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5547493 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5547495 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5547517 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5547519 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5547520 2021.05.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5547521 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5547522 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5547523 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5547524 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5547525 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5547527 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5547531 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5547533 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5547534 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5547535 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5547537 2021.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5547538 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5547539 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5547540 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5547541 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5547562 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547563 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5547564 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5547581 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5547594 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5547611 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5547612 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5547613 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5547614 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5547615 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5547617 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5547618 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5547619 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5547636 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5547679 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5547680 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5547681 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5547682 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5547683 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5547684 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5547686 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5547687 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5547688 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5547689 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5547690 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547691 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5547692 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5547693 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5547695 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547696 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5547714 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5547716 2021.05.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5547717 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5547718 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5547719 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5547720 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5547721 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5547722 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5547723 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5547735 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5533406 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5533408 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533409 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5533411 2021.04.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5533412 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5533413 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5533415 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533416 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533417 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5533418 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533420 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5533421 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5534572 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5534573 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5534575 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5534588 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5534607 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5534608 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5534609 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5534610 2021.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5534611 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5534612 2021.04.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5534613 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5534614 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5534619 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5534620 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5534622 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5534623 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5534624 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5534625 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5534627 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5534628 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5534629 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5534630 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5534631 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534632 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5534633 2021.04.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5534634 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5534635 2021.04.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5534636 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5534662 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5535572 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5535574 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5535575 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5535692 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5460607 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5468603 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5468604 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5468605 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5468607 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5468608 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5468609 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5468611 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5468613 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5468615 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5468631 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5468634 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5468636 2021.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5468638 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5468641 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5468643 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5468646 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5468648 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5468649 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5468760 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5468772 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5468799 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5468841 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5468844 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5468847 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5468850 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5468855 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5468857 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5468873 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5468875 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5468878 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5468879 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5468881 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5468885 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5468886 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5468889 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5468890 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5468925 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5431983 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5431993 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5432006 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5432007 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5432011 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5432012 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5432013 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5432016 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5432017 2021.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5432018 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5432019 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5432020 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5432021 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5432022 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432039 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5432041 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5432042 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5432060 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5432075 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5432076 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5432078 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5432080 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5432156 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5432157 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5432158 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5432159 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5432160 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5432161 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5432163 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5432166 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432168 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5432170 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5432171 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5432172 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5432174 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5432175 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432202 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432203 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5432205 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432206 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5432208 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5432209 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5432211 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5432213 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5432214 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5432217 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5432220 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5432221 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432223 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432227 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5432230 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432232 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5432233 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5432235 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5432237 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5432239 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432244 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432251 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5432264 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432268 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432274 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432282 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5432283 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5432291 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5432292 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432294 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432296 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5432299 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5432303 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5432305 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5432367 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5432371 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5432383 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 5432392 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5432395 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5432398 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432399 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432402 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5432406 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5432407 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5432417 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5432428 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432430 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5432431 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5432434 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5432435 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5432437 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5432438 2021.04.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5432441 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5432465 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5432505 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5432509 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5432510 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5432520 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5432538 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5432547 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432592 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5432594 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5432595 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5432598 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5432600 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432603 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432605 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5432625 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5432629 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5432633 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5432650 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5432661 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5432704 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5432710 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5432712 2021.04.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5432714 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5432715 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5432716 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432717 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5432726 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5432765 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5393546 2021.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5393547 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5393563 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5393564 2021.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5393567 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5393568 2021.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5393569 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5393632 2021.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5393667 2021.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5393671 2021.04.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5393685 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5362780 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5362781 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5362782 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5362783 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5362784 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5362785 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5362786 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5362787 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5362788 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5362789 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5362790 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5362791 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5362792 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5362801 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5362802 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5362803 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5362804 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5362805 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5362806 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5362807 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5362808 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5362809 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5362810 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5362811 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5362812 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5362813 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5362814 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5362815 2021.03.28