Pełna lista obserwacji drużyny

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088518 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5088517 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088519 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5088516 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088211 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5088207 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088206 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5088208 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088209 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5088205 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5088203 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088202 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5088204 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088227 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5088225 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5088226 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5088224 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5088223 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5088221 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088220 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5088216 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088219 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088214 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5088222 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088215 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5088217 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088210 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088212 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088213 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088200 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088198 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088199 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088197 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088193 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088196 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088201 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088194 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088195 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088191 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088192 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088190 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088189 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088187 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5088188 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5088186 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5091478 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5091491 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5091482 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5091483 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5091484 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5091485 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5091486 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5091487 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5091490 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5091488 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5091489 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5091481 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5091480 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5091479 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5091469 2021.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5091470 2021.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5091471 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5091472 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5091473 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5091474 2021.01.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5091475 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5091476 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5091477 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5068888 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5068852 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5068787 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5068786 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5068785 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5068784 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5068783 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5068707 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5068706 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5068689 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5068688 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5068687 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5068686 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5068685 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5068684 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5068651 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5068634 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5068622 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5068620 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5068548 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5068504 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068449 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068448 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068430 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5068429 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 5068426 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5068427 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5068305 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5068306 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5068304 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5068303 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5068302 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5068301 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5068204 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5068192 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5068191 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5068147 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068076 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5068075 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5067978 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067977 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067966 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5067957 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5067958 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067948 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067941 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5067940 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067939 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067938 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5067934 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067796 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5067777 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067778 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5067769 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067706 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5067701 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5067685 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067684 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5067683 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067682 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5067681 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067673 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 5067669 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5067670 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067634 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5067633 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5067575 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067493 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067452 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5067447 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067446 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5067436 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5067433 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067431 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067429 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067430 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5067426 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 5067427 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067428 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5067425 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5067421 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067419 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5067418 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5067414 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5067415 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067413 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5067411 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5067412 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5067407 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067405 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067403 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5067402 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067390 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067389 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5067388 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067387 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5067386 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067385 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5067384 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5067383 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5067382 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067375 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5067374 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067371 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5067370 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067368 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5067367 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067366 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 5067299 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5067300 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067298 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067296 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5067297 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067275 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5067267 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067264 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5067263 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067244 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5067235 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5067234 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5067233 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5067232 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067231 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5067141 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5067136 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5067132 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5067131 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5067112 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5067110 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067109 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5067108 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067107 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067102 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5067101 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5067100 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5067099 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067097 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5067096 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5067095 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5067086 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067085 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5067084 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5067083 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5067080 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5067079 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067078 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067076 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5067077 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067075 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067057 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5067056 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067035 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067030 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067028 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067018 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067015 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5067010 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067009 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5066955 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5066957 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5066958 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5066965 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5040904 2021.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5038251 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5038250 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5033939 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5033789 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5033787 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5033786 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5033788 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5033785 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5033660 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033659 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5033661 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5033652 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5033653 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5033646 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5033645 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5033635 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5033634 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5034015 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5034051 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5034052 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5034967 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5034016 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5030583 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5030400 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030372 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5029993 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5029994 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5029678 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5029632 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5029633 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5029495 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5029422 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5029421 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5029387 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5029376 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5029147 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5029146 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029149 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5029145 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5029148 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5029144 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028840 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028808 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5028809 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5028807 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028762 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5028764 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5028763 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5028742 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028741 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028740 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028641 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5028640 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028638 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028639 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5028637 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5028597 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028595 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028596 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028594 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028536 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5028535 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028519 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5028518 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028517 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028515 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028514 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028516 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028513 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5028423 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5028372 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5028368 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028341 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5028338 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5028339 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5028337 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028340 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5028325 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5028225 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5028227 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5028226 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5028039 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027996 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027963 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027962 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5027960 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5027938 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 5027937 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5027936 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5027935 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027933 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027932 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5027931 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027928 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027922 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 5027921 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027890 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5027774 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5027762 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027757 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027755 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5027753 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5027743 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5027742 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027714 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5027670 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5027671 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027638 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5027634 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 5027635 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5027636 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5027598 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027599 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5027585 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5027583 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5027501 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5027502 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 5027481 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5027480 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5027479 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027471 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027472 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027473 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027424 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027302 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5027260 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5027259 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027201 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5027200 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027123 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027118 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5027117 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5027116 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027065 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5027063 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5027062 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5027061 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5027060 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027059 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027053 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027052 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5027051 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027050 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5027048 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027031 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027023 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5027022 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027021 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027020 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027018 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027007 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5027006 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5026998 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026996 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026990 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026983 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026982 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026976 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5026974 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026973 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5026933 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026926 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5026895 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5026891 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026890 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5026889 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5026888 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5026887 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026886 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026885 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5026849 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026847 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5026846 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5026845 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5026840 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026839 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026837 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026836 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5026835 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5026834 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026833 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026832 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5026828 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5026823 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026808 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5026777 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5026776 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5026773 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5026772 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5026771 2021.01.01 mapa