Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6251305 2021.11.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6251303 2021.11.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6251304 2021.11.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6251301 2021.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6251300 2021.11.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6251299 2021.11.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6251298 2021.11.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6251297 2021.11.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6251294 2021.11.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6251295 2021.11.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6251296 2021.11.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6251302 2021.11.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6251293 2021.11.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6251291 2021.11.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6251292 2021.11.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6251289 2021.11.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6251290 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6250193 2021.11.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6248769 2021.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6248768 2021.11.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6248766 2021.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6248765 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247148 2021.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6247161 2021.11.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6247160 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6247159 2021.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6247147 2021.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 6247146 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6247145 2021.11.28 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6250068 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6247157 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6247156 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247155 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6247154 2021.11.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6247153 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6247152 2021.11.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6247151 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6247150 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6247149 2021.11.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6247177 2021.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6247143 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6247175 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6247174 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6247173 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6247172 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6247171 2021.11.28 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6247170 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6247169 2021.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 6247168 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6247167 2021.11.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6247166 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 6247165 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6247164 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6247163 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6247142 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6247141 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6247139 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6247138 2021.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6247137 2021.11.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6247136 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6247135 2021.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6247134 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6247133 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6247130 2021.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6247129 2021.11.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6247131 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6247128 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6247127 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6244160 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6244159 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6244157 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6244156 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6244155 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6244154 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6244153 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6244152 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6244151 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6244150 2021.11.27 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6244149 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6244148 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6244147 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6244130 2021.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6244129 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 6244128 2021.11.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6244127 2021.11.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6244126 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6244125 2021.11.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6244124 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6244123 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6244122 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6244121 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6244119 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6244115 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6244118 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6244117 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6244116 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6244146 2021.11.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6244145 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6244144 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6244143 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6244142 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6244141 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6244140 2021.11.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6244139 2021.11.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6244138 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6244137 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6244136 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6244135 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6244134 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6244133 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6244131 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 34 6244114 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6244113 2021.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6244112 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6244111 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244110 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6244109 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6244108 2021.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6244106 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6244105 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6244104 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6244103 2021.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6244102 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6244101 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244100 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6244099 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6244098 2021.11.27 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6250183 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6243122 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6243121 2021.11.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6243119 2021.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6243117 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6243118 2021.11.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6243120 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6243116 2021.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 6242176 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 6242175 2021.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6242172 2021.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6242174 2021.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6242167 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6242173 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 6242163 2021.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6242165 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6242166 2021.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6242164 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6242161 2021.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6242162 2021.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6242160 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6240262 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6240263 2021.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6240261 2021.11.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6240260 2021.11.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6240257 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6240256 2021.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6240255 2021.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6240252 2021.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6240254 2021.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6240251 2021.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6240253 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6240250 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6240249 2021.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6240248 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6240247 2021.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6240246 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6240258 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6240245 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6240244 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6240243 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6238304 2021.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6236371 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6236372 2021.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6236373 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6236375 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6236369 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6236370 2021.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6236368 2021.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6236367 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6236366 2021.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6236365 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6235416 2021.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6235415 2021.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6232574 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6232573 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6232572 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232571 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 6232570 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6232569 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6232621 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6232620 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232619 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232618 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6232617 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6232616 2021.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6232615 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232614 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232613 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6232612 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6232611 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6232610 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232609 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6232608 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6232607 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6232606 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6232605 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6232604 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232603 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6232602 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232601 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232600 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232599 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6232598 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6232597 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6232596 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6232638 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6232594 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6232593 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6232592 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6232591 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6232630 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6232629 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6232628 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6232627 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6232626 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6232625 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6232624 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6232623 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6232637 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6232636 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6232635 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232634 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6232633 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232632 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6232631 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232590 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6232589 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6232588 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6232587 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6232585 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6232584 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 6232583 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 6232582 2021.11.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6232581 2021.11.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6232580 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6232579 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6232578 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6232577 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6232576 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6232575 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6232567 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6232566 2021.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6232565 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232564 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232563 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6232562 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6232561 2021.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6232560 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6232559 2021.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6232558 2021.11.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6232557 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6232556 2021.11.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6232555 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6232554 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6232553 2021.11.21 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 6232552 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6232551 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6232550 2021.11.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6232549 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6232548 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6232547 2021.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6232546 2021.11.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6232545 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6232544 2021.11.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6232543 2021.11.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6232542 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232541 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6232540 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6232539 2021.11.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6232536 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6232535 2021.11.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6232534 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6232533 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6232532 2021.11.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6232531 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6232530 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6232529 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6232527 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6232526 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6232525 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6232524 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6232523 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 6232522 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6232521 2021.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6232520 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232519 2021.11.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6232518 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6232517 2021.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6232516 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6232515 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6232514 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6232513 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 35 6232512 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 54 6232511 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6232510 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6232509 2021.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6232506 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6232508 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6232507 2021.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6232505 2021.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6229378 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6229377 2021.11.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6229376 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6229375 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6229374 2021.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6229373 2021.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6229372 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6229371 2021.11.20 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6229370 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6229369 2021.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6229409 2021.11.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 6229408 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6229407 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6229406 2021.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6229410 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6229396 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6229395 2021.11.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6229405 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 46 6229402 2021.11.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6229403 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6229400 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 350 6229398 2021.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6229397 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6229426 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6229425 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229424 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6229423 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6229422 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229421 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6229420 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6229419 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6229418 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6229417 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6229416 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229415 2021.11.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6229414 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6229413 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6229412 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6229394 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6229393 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229392 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229391 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6229390 2021.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6229389 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6229388 2021.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6229387 2021.11.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6229386 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6229385 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6229384 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6229383 2021.11.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6229382 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6229381 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6229380 2021.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6229379 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6229366 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6229365 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6229364 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6229363 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6229362 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229360 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6229359 2021.11.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6229358 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6229357 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6229355 2021.11.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6229353 2021.11.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6229352 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6229351 2021.11.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 6229350 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6229349 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6229348 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6229347 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6229346 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6229345 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6229344 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6229343 2021.11.20 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6229341 2021.11.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6229340 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6229339 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229338 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6229337 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6229336 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6229335 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6229333 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6229332 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6229334 2021.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6229326 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6229325 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6229323 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6229322 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6229320 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6229321 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6229319 2021.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6229331 2021.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6229330 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6229329 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6229328 2021.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6229327 2021.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6227498 2021.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 6227500 2021.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6227497 2021.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6227499 2021.11.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6227494 2021.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6227496 2021.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6227493 2021.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6227491 2021.11.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6227495 2021.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6227492 2021.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6227489 2021.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6226183 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226120 2021.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6226118 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6226119 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6226117 2021.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6226121 2021.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6226116 2021.11.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6226115 2021.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6226113 2021.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6226112 2021.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6226114 2021.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6226110 2021.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6226108 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6226109 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6224493 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224492 2021.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6224491 2021.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6224490 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6224488 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224487 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224486 2021.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6224485 2021.11.17 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6224484 2021.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6224483 2021.11.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6224482 2021.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6224481 2021.11.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6224480 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 21 6224479 2021.11.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6224477 2021.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6224475 2021.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6224474 2021.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6224473 2021.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6224472 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 6224471 2021.11.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6224468 2021.11.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 6224467 2021.11.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6224469 2021.11.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6224470 2021.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6224466 2021.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6224465 2021.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6224464 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224463 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224462 2021.11.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6224461 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224460 2021.11.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6224459 2021.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6224458 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224457 2021.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6224456 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6224455 2021.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6224454 2021.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6224453 2021.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222871 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6222870 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6222869 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222868 2021.11.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6222867 2021.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6222866 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222865 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222864 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6222863 2021.11.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6222862 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222861 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6222860 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222859 2021.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6222858 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6222857 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6222856 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6222855 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222854 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222853 2021.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6222852 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6222851 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6222850 2021.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6222849 2021.11.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6222848 2021.11.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6222847 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6222846 2021.11.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6222845 2021.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6222844 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6222843 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6222842 2021.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6222841 2021.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6222839 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6222838 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6222836 2021.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6222835 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222833 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6222834 2021.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6222832 2021.11.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6222831 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222829 2021.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6222830 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6222828 2021.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6221250 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221248 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6221247 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221246 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6221245 2021.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6221244 2021.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6221243 2021.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6221242 2021.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 6221241 2021.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6221240 2021.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 250 6221249 2021.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6221238 2021.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6221239 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6221237 2021.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6221236 2021.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6221234 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6221235 2021.11.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6218658 2021.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6218657 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6218656 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6218655 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6218654 2021.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6218653 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6218652 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6218651 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6218650 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6218649 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6218648 2021.11.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6218647 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6218646 2021.11.14 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6218645 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6218644 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6218610 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6218609 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6218608 2021.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6218607 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218606 2021.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6218605 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218604 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6218603 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218602 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218601 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6218600 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6218599 2021.11.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6218598 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6218597 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218596 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218595 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6218594 2021.11.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6218593 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218592 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6218591 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218590 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218589 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218588 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218587 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218586 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6218585 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6218584 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218583 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6218582 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218581 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6218580 2021.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6218579 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6218569 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6218567 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6218566 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218565 2021.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6218564 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6218563 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218562 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6218561 2021.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6218560 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218559 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218558 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6218557 2021.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6218556 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218555 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6218554 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6218553 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6218642 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6218641 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6218640 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218639 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6218638 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218637 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6218636 2021.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6218635 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218634 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6218633 2021.11.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6218632 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218631 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218630 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218629 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 6218628 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6218627 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6218552 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218551 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218550 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6218549 2021.11.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6218546 2021.11.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6218547 2021.11.14 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6218548 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218545 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6218544 2021.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6218543 2021.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6218542 2021.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6218541 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6218540 2021.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6218539 2021.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6218538 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6218626 2021.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6218625 2021.11.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6218624 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218623 2021.11.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 6218622 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6218621 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6218620 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6218619 2021.11.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6218618 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6218617 2021.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6218616 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6218615 2021.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6218613 2021.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6218612 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6218611 2021.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6218536 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6218535 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6218534 2021.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6218533 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218532 2021.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6218531 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6218530 2021.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6218529 2021.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6218528 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6218527 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218526 2021.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6218525 2021.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6218524 2021.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6218523 2021.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6218522 2021.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215858 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6215862 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6215861 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6215860 2021.11.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6215859 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6215911 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6215910 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215909 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6215908 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6215907 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6215906 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6215905 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6215904 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6215903 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6215902 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6215901 2021.11.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6215900 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6215899 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6215898 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 700 6215897 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6215896 2021.11.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6215878 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6215877 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215876 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 6215875 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215874 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6215873 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 29 6215872 2021.11.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6215871 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6215870 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215869 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6215868 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6215867 2021.11.13 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6215866 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6215865 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6215864 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6215863 2021.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6215895 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6215894 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6215893 2021.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6215892 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6215891 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6215890 2021.11.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 6215889 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6215888 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6215887 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6215886 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6215885 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6215884 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6215883 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6215882 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6215881 2021.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6215880 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6215856 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6215854 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6215853 2021.11.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6215851 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6215852 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 6215850 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6215849 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6215848 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6215847 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6215846 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6215845 2021.11.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6215844 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215843 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 6215842 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6215841 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 6215840 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6215839 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6215838 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215837 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215836 2021.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6215835 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215834 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6215833 2021.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6215832 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215831 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215830 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215829 2021.11.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6215828 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6215827 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6215826 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6215825 2021.11.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6216911 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6213615 2021.11.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6213612 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6213611 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6213610 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6213609 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6213614 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6213608 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6213613 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6213607 2021.11.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6213602 2021.11.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6213601 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6213600 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6213599 2021.11.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6213605 2021.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6213606 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6213604 2021.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6209149 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6209148 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6209147 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6209146 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6209145 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6209144 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6209185 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6209184 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6209183 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6209182 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6209181 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6209180 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6209179 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6209178 2021.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6209177 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6209176 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6209175 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6209174 2021.11.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6209173 2021.11.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6209172 2021.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6209171 2021.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6209170 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6209169 2021.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6209168 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6209167 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6209166 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6209165 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209164 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6209162 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6209161 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209160 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6209159 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6209158 2021.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6209157 2021.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6209156 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6209155 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6209127 2021.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6209126 2021.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6209125 2021.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6209124 2021.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6209123 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209122 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6209121 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6209120 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6209119 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6209118 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6209117 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6209116 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209115 2021.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6209114 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6209113 2021.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6209111 2021.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6209110 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6209109 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6209108 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6209107 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209106 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 6209105 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6209104 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209103 2021.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6209102 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6209101 2021.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6209100 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6209099 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6209098 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 6209097 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6209096 2021.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6209143 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6209142 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6209141 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6209140 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6209139 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6209138 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6209137 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6209136 2021.11.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6209135 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6209134 2021.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6209133 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6209132 2021.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6209131 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6209129 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6209128 2021.11.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6209079 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6209078 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6209077 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 6209076 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6209075 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6209074 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6209073 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6209072 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6209071 2021.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6209070 2021.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6209069 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6209068 2021.11.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6209067 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6209066 2021.11.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6209065 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6209064 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6209095 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6209094 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6209093 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6209092 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6209091 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6209090 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6209089 2021.11.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6209088 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209087 2021.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6209086 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6209085 2021.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6209084 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6209082 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6209080 2021.11.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6209081 2021.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6206550 2021.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6206549 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6206548 2021.11.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6206547 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6206546 2021.11.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6206545 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6206544 2021.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6206542 2021.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6206541 2021.11.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6206543 2021.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6206540 2021.11.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6206539 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206538 2021.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6206536 2021.11.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6206535 2021.11.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6206537 2021.11.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6206532 2021.11.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6206534 2021.11.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 29 6206533 2021.11.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 6206531 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6206529 2021.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6206528 2021.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6206527 2021.11.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6206526 2021.11.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6206525 2021.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 6205802 2021.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6205801 2021.11.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6205799 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205798 2021.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205687 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205327 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6205236 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6205235 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6205234 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205233 2021.11.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6205232 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205231 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6205230 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205229 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6205228 2021.11.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6205226 2021.11.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6205225 2021.11.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6205252 2021.11.09 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6205227 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6205251 2021.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6205250 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 600 6205249 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205247 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205246 2021.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6205245 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6205244 2021.11.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6205243 2021.11.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6205242 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6205241 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6205240 2021.11.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6205239 2021.11.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6205238 2021.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6205223 2021.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6205220 2021.11.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6205210 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205202 2021.11.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6205199 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205207 2021.11.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6205209 2021.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6205190 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6205183 2021.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6205181 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6205177 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6205172 2021.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205158 2021.11.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6205157 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6205150 2021.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6205221 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6205212 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6205208 2021.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6205214 2021.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205206 2021.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205194 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205193 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6205186 2021.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205179 2021.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6205170 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205160 2021.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6205164 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205153 2021.11.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6205803 2021.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205152 2021.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205224 2021.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6205216 2021.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6205215 2021.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6205211 2021.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6205213 2021.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6205204 2021.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6205192 2021.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6205184 2021.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205188 2021.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6205176 2021.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6205169 2021.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205174 2021.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6205167 2021.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6205154 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6205149 2021.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6205222 2021.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6205217 2021.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6205218 2021.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6205197 2021.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205195 2021.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6205191 2021.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6205189 2021.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205182 2021.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6205178 2021.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6205166 2021.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6205171 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6205165 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6205156 2021.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6205151 2021.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6205203 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6205201 2021.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6205196 2021.11.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6205198 2021.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6205185 2021.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6205187 2021.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6205180 2021.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205173 2021.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6205168 2021.11.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6205163 2021.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6205159 2021.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6205155 2021.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6205148 2021.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6205146 2021.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6205145 2021.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6200472 2021.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 97 6200471 2021.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6200470 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6200469 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6200468 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6200467 2021.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6200466 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6200465 2021.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6200464 2021.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6200463 2021.11.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6200462 2021.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6200461 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1000 6200460 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 6200459 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6200458 2021.11.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6200488 2021.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6200487 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6200486 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6200485 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6200484 2021.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6200483 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6200482 2021.11.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6200481 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6200480 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6200479 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6200478 2021.11.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6200477 2021.11.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6200476 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6200475 2021.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6200474 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6200505 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6200504 2021.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6200503 2021.11.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6200502 2021.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6200501 2021.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6200500 2021.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6200499 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6200498 2021.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6200497 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6200496 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6200495 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6200494 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6200493 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6200492 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6200490 2021.11.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6200491 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6200457 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6200455 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6200454 2021.11.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6200453 2021.11.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6200452 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6200451 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6200450 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6200449 2021.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6200448 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6200447 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6200446 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6200445 2021.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6200444 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6200443 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6200442 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6200441 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6200440 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6200439 2021.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6200438 2021.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6200437 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6200436 2021.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6200435 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6200434 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6200433 2021.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6200432 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6200431 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6200430 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6200429 2021.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6200428 2021.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6200427 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6200426 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6197504 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6197501 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 6197503 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6197502 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 29 6196847 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6196846 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6196845 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6196844 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6196843 2021.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6196842 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6196840 2021.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6196839 2021.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6196838 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6196837 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6196836 2021.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6196835 2021.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6196834 2021.11.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6196833 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6196832 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6196831 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6196830 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6196829 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6196828 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6196827 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6196826 2021.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6196825 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6196824 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6196823 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6196822 2021.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6196821 2021.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6196820 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6196819 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6196818 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6196816 2021.11.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6196815 2021.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6196814 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6196813 2021.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6196812 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6196811 2021.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6196810 2021.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6196809 2021.11.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6196808 2021.11.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6196807 2021.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6196806 2021.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6196805 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6196804 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6196803 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6196801 2021.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6196800 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6196799 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6196798 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6196797 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6196796 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6196795 2021.11.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6196794 2021.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6196793 2021.11.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6196792 2021.11.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6196791 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6196790 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6196789 2021.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6196788 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6196787 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6196786 2021.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6196785 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6196784 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 6196783 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6196782 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6196781 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6196780 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6196779 2021.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6196778 2021.11.06 mapa