Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5920638 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5920596 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5920595 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5920594 2021.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5920481 2021.07.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5920480 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5920479 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5920477 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5920478 2021.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5920352 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5920353 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5920350 2021.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5920348 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5920349 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5920346 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5920347 2021.07.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5920437 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5920436 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5920435 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 5920434 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5920433 2021.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5920432 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5920431 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5920430 2021.07.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5920429 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6000 5920428 2021.07.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5920427 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5920426 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 5920365 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5920425 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5920424 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5920423 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5920373 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920372 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5920371 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920370 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920369 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5920368 2021.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5920367 2021.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5920366 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5920364 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5920363 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5920362 2021.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5920361 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5920360 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5920359 2021.07.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5920358 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5920405 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920404 2021.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5920403 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5920402 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5920401 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5920400 2021.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5920399 2021.07.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5920398 2021.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5920397 2021.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 5920396 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920395 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5920394 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5920393 2021.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5920392 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5920391 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5920390 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5920421 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5920420 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5920419 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5920418 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5920417 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5920416 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5920415 2021.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5920414 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5920413 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5920412 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5920411 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5920410 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5920409 2021.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5920408 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5920407 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5920406 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5920389 2021.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5920388 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5920387 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5920386 2021.07.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5920385 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5920384 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920383 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5920382 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5920381 2021.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920380 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5920379 2021.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5920378 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5920377 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5920376 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5920375 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5920374 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5920296 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5920295 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5920294 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5920293 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5920292 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5920291 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5920290 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5920289 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5920288 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5920287 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5920286 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5920285 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5920284 2021.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5920283 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5920345 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5920344 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5920343 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5920342 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5920341 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5920340 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5920339 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5920338 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5920337 2021.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5920336 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5920335 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5920334 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5920333 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5920332 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920331 2021.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5920330 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5920329 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5920328 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5920327 2021.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5920326 2021.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5920325 2021.07.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5920324 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5920323 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5920322 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920321 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5920320 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5920318 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5920319 2021.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5920316 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5920317 2021.07.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5920315 2021.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5920314 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5920313 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5920305 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5920306 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5920304 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5920303 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5920301 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5920302 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5920299 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5920312 2021.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5920311 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5920310 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5920309 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5920308 2021.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5920307 2021.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920279 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5920278 2021.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5920277 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5920276 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5920264 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5920263 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5920262 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920261 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5920260 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5920259 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5920258 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920257 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5920256 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920255 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5920254 2021.07.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5920253 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5920252 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5920251 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5920249 2021.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5920250 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5917364 2021.07.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5917363 2021.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5917362 2021.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5917361 2021.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5917358 2021.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5917360 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5917356 2021.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5917357 2021.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5917359 2021.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5917355 2021.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5917353 2021.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5917351 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5917354 2021.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5917350 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5917348 2021.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5917349 2021.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5917347 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5917346 2021.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5917344 2021.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5917345 2021.07.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5917343 2021.07.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5917342 2021.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5917340 2021.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5917341 2021.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5917339 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5917338 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5917337 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5917335 2021.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5917336 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5917334 2021.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5917330 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5917329 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5917331 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5917332 2021.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5917328 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5917327 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5917325 2021.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5917326 2021.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5917324 2021.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5917333 2021.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5917323 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5915238 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5915237 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5915236 2021.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5915234 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5915233 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5915232 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5915231 2021.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5915230 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5915285 2021.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915317 2021.07.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5915283 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5915315 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5915281 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5915278 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5915309 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5915311 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5915307 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5915305 2021.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5915271 2021.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5915270 2021.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5915269 2021.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5915302 2021.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5915267 2021.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915290 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5915287 2021.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5915316 2021.07.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5915282 2021.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5915314 2021.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5915279 2021.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5915313 2021.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5915277 2021.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5915310 2021.07.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5915273 2021.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5915304 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5915299 2021.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915297 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5915295 2021.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5915296 2021.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5915284 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5915289 2021.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5915300 2021.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5915294 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915293 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5915264 2021.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915261 2021.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5915288 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5915275 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5915258 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915259 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5915251 2021.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5915248 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5915245 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915243 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5915241 2021.07.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5915239 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5915312 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5915276 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915308 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5915272 2021.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5915306 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915298 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5915268 2021.07.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5915318 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5915291 2021.07.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5915265 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915263 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915262 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915274 2021.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5915257 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915253 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5915252 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5915303 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915292 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5915266 2021.07.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5915286 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915280 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915301 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915260 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5915256 2021.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5915254 2021.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5915255 2021.07.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5915250 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5915246 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5915244 2021.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5915242 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5915240 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5915228 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5915227 2021.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5915226 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915225 2021.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5915224 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5915223 2021.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5915222 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5915221 2021.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5915220 2021.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5915219 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5915216 2021.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5915218 2021.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5915217 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5915215 2021.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5915214 2021.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5915213 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5915212 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5915210 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5915209 2021.07.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5915211 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5915208 2021.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5915207 2021.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5915206 2021.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915205 2021.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5915204 2021.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5915203 2021.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5915202 2021.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5915201 2021.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5915200 2021.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915199 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5915198 2021.07.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5915197 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5915196 2021.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5915194 2021.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5915193 2021.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915192 2021.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5915191 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 5915190 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5915188 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5915189 2021.07.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5915187 2021.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915185 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5915184 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5915186 2021.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5915183 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5915182 2021.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5915177 2021.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5915176 2021.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5915181 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 5915174 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 5915180 2021.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5915172 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5915173 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5915171 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5915179 2021.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5915178 2021.07.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5915170 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5915169 2021.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5915168 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5915166 2021.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5915167 2021.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5910163 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5910114 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5910146 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 5910145 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5910143 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5910136 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5910134 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5910135 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5910138 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5910132 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5910130 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5910128 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5910126 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5910123 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5910121 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5910124 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5910118 2021.07.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5910144 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5910141 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5910142 2021.07.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5910139 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5910133 2021.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5910131 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5910129 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5910127 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5910125 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5910122 2021.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5910120 2021.07.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5910119 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5910117 2021.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5910115 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5909589 2021.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5909587 2021.07.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5909586 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5909585 2021.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5909584 2021.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5909583 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5909582 2021.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5909581 2021.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5909580 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5909579 2021.07.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5909578 2021.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5909577 2021.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5909576 2021.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5909575 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5909574 2021.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5909573 2021.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5909572 2021.07.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5909571 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909570 2021.07.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5909569 2021.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5909568 2021.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5909567 2021.07.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5909566 2021.07.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5909565 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5909564 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5909563 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5909562 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5909137 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909136 2021.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5909135 2021.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5909134 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5909133 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5909132 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5909131 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5909130 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5909129 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5909128 2021.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5909127 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909126 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5909125 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5909124 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5909123 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5909122 2021.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5909121 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5909119 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5909118 2021.07.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 43 5909117 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5909116 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5909115 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5909114 2021.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5909113 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5909112 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5909111 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5909110 2021.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5909109 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5909108 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5909107 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5909106 2021.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5909105 2021.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5909104 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5909098 2021.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5909097 2021.07.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5909048 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5909047 2021.07.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5909046 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5909045 2021.07.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5909044 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5909043 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5909042 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5909041 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909040 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5909039 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5909038 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5909037 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5909036 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5909035 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5909034 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5909033 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5909096 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909095 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5909093 2021.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5909092 2021.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5909091 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5909090 2021.07.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5909089 2021.07.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5909088 2021.07.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5909087 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5909086 2021.07.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5909085 2021.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5909080 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5909079 2021.07.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5909078 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5909077 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909076 2021.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5909075 2021.07.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5909074 2021.07.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5909073 2021.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5909072 2021.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5909071 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5909070 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909069 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5909068 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5909067 2021.07.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5909066 2021.07.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5909032 2021.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5909031 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5909030 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5909029 2021.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5909028 2021.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5909027 2021.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5909026 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909025 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5909024 2021.07.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5909023 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909022 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5909021 2021.07.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5909020 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5909019 2021.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5909016 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5909015 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5909014 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5909013 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5909012 2021.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5909011 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5909010 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5909009 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5909008 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5909007 2021.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5909006 2021.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5909005 2021.07.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5909004 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5909003 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909064 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5909063 2021.07.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5909062 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5909061 2021.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5909060 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5909059 2021.07.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5909058 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5909057 2021.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5909056 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5909055 2021.07.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5909054 2021.07.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5909053 2021.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5909052 2021.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5909051 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5909050 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5908984 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5908982 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5908981 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5908980 2021.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5908979 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5908978 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5908977 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5908976 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5908975 2021.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 5908974 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 73 5908973 2021.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5908972 2021.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5908971 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5908970 2021.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5908969 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5909000 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5908999 2021.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5908998 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5908997 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5908996 2021.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5908995 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5908994 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5908993 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5908992 2021.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5908991 2021.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5908989 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5908990 2021.07.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5908988 2021.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5908987 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5908986 2021.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5908985 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5908963 2021.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5908961 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5908967 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5908968 2021.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5908959 2021.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5908960 2021.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5908958 2021.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5908965 2021.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5908964 2021.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5908954 2021.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 5908953 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5907571 2021.07.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5907574 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5907566 2021.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5907569 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5907563 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5907562 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5907559 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5907556 2021.07.19 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5907551 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5907555 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5907549 2021.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5907546 2021.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5907547 2021.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5907544 2021.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5907573 2021.07.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5907572 2021.07.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5907570 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5907568 2021.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5907564 2021.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5907565 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5907561 2021.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5907560 2021.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5907558 2021.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5907557 2021.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5907554 2021.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5907553 2021.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5907552 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5907548 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5907550 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5907545 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5907539 2021.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5907536 2021.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5907538 2021.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5907535 2021.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5907537 2021.07.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5907533 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5907541 2021.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5907534 2021.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5907532 2021.07.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5907531 2021.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5907530 2021.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5907529 2021.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5907528 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5907540 2021.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5907542 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5907543 2021.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5905137 2021.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5905120 2021.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5905119 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5905118 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5905117 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5905114 2021.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5905116 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5905115 2021.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5905112 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5905113 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5905110 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5905109 2021.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5905108 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5905107 2021.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5905106 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5905105 2021.07.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5905101 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5905098 2021.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5905095 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5905096 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5905094 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5905093 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5905090 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5905091 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5905092 2021.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5905089 2021.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5905136 2021.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5905135 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5905133 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5905132 2021.07.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5905134 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5905129 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5905127 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5905128 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5905126 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5905125 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5905123 2021.07.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5905124 2021.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5905122 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5905121 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5905087 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5905084 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5905088 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5905086 2021.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5905080 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5905085 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5905082 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5905081 2021.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5905079 2021.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5905078 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5905077 2021.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5905076 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5905075 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5905074 2021.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5905073 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5905138 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5905139 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5905140 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5905141 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5901433 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5901434 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5901428 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 59 5901430 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5901436 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5901435 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5901426 2021.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5901431 2021.07.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5901424 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 5901423 2021.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5901422 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5901421 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5901420 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 5901419 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5901418 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5901438 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5901437 2021.07.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5901417 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5901416 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5901415 2021.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5901414 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5901413 2021.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5901412 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5901411 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5901410 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5901409 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5901408 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5901407 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5901519 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5901518 2021.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5901517 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901516 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901515 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901514 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5901513 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5901512 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5901511 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5901510 2021.07.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5901509 2021.07.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5901508 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5901507 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5901506 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5901400 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901399 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901398 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5901397 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5901396 2021.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5901395 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5901394 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5901393 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5901392 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5901391 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5901390 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5901389 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5901490 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5901489 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5901488 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5901487 2021.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5901486 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5901485 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5901484 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5901483 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5901482 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5901481 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5901480 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5901479 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5901478 2021.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5901477 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5901476 2021.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5901551 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5901550 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5901549 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5901548 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5901547 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5901546 2021.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5901545 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5901544 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5901540 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5901543 2021.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5901538 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5901541 2021.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5901539 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5901542 2021.07.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5901536 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5901535 2021.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5901534 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5901533 2021.07.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5901532 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5901531 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5901530 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5901529 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5901528 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5901527 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5901526 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5901524 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5901523 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5901522 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901521 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5901470 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5901471 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901457 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901459 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5901458 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5901469 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5901468 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5901467 2021.07.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 5901466 2021.07.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5901465 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5901464 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5901463 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5901462 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901461 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5901460 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5901385 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5901384 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5901383 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5901382 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5901381 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5901380 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5901379 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901378 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5901377 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901376 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901375 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5901374 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5901373 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5901372 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901371 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901504 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5901503 2021.07.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5901502 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5901501 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901500 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901499 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5901498 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901497 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5901496 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901495 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901494 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901493 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5901491 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901473 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5901348 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5901347 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5901346 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901345 2021.07.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5901344 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5901343 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901342 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5901341 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5901340 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5901339 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901338 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5901337 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5901336 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901335 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5901334 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5901333 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901369 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901368 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901367 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5901366 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5901365 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5901364 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5901363 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901362 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5901361 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5901360 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901359 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5901358 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5901357 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901356 2021.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5901355 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5901354 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5901331 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5901330 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5901329 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5901327 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5901326 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5901325 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5901324 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5901323 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901322 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5901321 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5901320 2021.07.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5901319 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5901316 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5901315 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901314 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901313 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901312 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901311 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5901310 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5901309 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5901308 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5901307 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5901306 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5901305 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5901304 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5901303 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5901302 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5901300 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5901299 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5901298 2021.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5901297 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5901296 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901295 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5901294 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5901293 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5901292 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5901289 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5901291 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5901290 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5901288 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5901286 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5901287 2021.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5901285 2021.07.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5901328 2021.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5901525 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5899263 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5899266 2021.07.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5899265 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5899264 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5899261 2021.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5899262 2021.07.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5899260 2021.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5899259 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5899258 2021.07.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5899257 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5899256 2021.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5899255 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5899254 2021.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5899252 2021.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5898613 2021.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5898614 2021.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5898611 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5898612 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5898609 2021.07.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5898608 2021.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5898610 2021.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5898607 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898605 2021.07.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5898459 2021.07.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5898461 2021.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5898458 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5898457 2021.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5898456 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898455 2021.07.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5898453 2021.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5898454 2021.07.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5898451 2021.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5898449 2021.07.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5898452 2021.07.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5898450 2021.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5898446 2021.07.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5898448 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5898447 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898445 2021.07.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5898444 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5898443 2021.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5898441 2021.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5898442 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898440 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898438 2021.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5898439 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5898434 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5898437 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898433 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5898435 2021.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5898432 2021.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5898431 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898430 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898429 2021.07.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5898428 2021.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5898427 2021.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5898426 2021.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5897277 2021.07.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5897276 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5897275 2021.07.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5897274 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5897273 2021.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5897272 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5897309 2021.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5897308 2021.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5897307 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5897306 2021.07.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5897305 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5897304 2021.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5897303 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5897302 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5897301 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5897300 2021.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5897299 2021.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5897298 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5897297 2021.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5897296 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5897295 2021.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5897294 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5897270 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5897269 2021.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5897268 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5897267 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5897266 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5897265 2021.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5897264 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5897263 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5897262 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5897261 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5897260 2021.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5897259 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5897258 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5897257 2021.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5897256 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5897292 2021.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5897291 2021.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5897289 2021.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5897288 2021.07.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5897287 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5897284 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 150 5897286 2021.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5897283 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5897282 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5897281 2021.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5897280 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5897279 2021.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5897278 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5897250 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5897253 2021.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5897251 2021.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5897252 2021.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5897254 2021.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5897249 2021.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5897248 2021.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5897247 2021.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5897246 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5897244 2021.07.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5897245 2021.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5897243 2021.07.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5897242 2021.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5897240 2021.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5897241 2021.07.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5897239 2021.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5894713 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5894708 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5894707 2021.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5894710 2021.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5894709 2021.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5894711 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5894706 2021.07.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5894705 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5894703 2021.07.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5894702 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5894704 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5894701 2021.07.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5894699 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5894700 2021.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5894698 2021.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5894727 2021.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5894728 2021.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5894729 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5894726 2021.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5894724 2021.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5894725 2021.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5894723 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5894722 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5894720 2021.07.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5894718 2021.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5894721 2021.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5894719 2021.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5894717 2021.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5894716 2021.07.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5894715 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5894714 2021.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5894696 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5894697 2021.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5894692 2021.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5894690 2021.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5894694 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5894689 2021.07.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5894688 2021.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5894687 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5894691 2021.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5894686 2021.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5894684 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5894685 2021.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5894682 2021.07.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5894683 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5892202 2021.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5892201 2021.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5892199 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5892232 2021.07.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5892200 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5892196 2021.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5892197 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5892195 2021.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5892194 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5892243 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5892244 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5892242 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5892249 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5892241 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5892250 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5892238 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5892236 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5892233 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5892229 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5892248 2021.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5892222 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5892219 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5892220 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892246 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5892245 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5892193 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5892192 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892191 2021.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5892190 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 27 5892189 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5892188 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5892187 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5892186 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 5892185 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5892183 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5892184 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 5892182 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5892181 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5892180 2021.07.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5892179 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5892178 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5892239 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5892235 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5892231 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5892230 2021.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5892225 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892224 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5892223 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5892218 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5892226 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5892215 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5892213 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892214 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892208 2021.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5892205 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5892207 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5892418 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5892177 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892176 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5892174 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892175 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5892173 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5892172 2021.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5892417 2021.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5892170 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5892171 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892168 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5892169 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Pas