Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5659182 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5659181 2021.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5659180 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5659179 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5659178 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5659177 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5659176 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5659175 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5659174 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5659173 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5659172 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5659171 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5659170 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5659169 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5659168 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5659167 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5659166 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5659197 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5659196 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5659195 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5659194 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5659193 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5659192 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5659191 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5659190 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5659189 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5659188 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5659187 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5659186 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5659185 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5659183 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5659198 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5659184 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5657826 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5657824 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657823 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5657822 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5657825 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5657820 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5657821 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657819 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5657818 2021.05.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5657817 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5657816 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5657814 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5657813 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5657811 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5657812 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5657809 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657808 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5657807 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5657806 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5657272 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5657271 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657270 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5657269 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5657268 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657349 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5657348 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5657347 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5657346 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657345 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657344 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5657343 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657342 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5657341 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5657340 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5657339 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 5657338 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5657337 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5657336 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5657335 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5657352 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5657351 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5657350 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5657334 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5657333 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5657332 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5657331 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5657330 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5657329 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5657328 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5657327 2021.05.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5657326 2021.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5657325 2021.05.16 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5657324 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5657288 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5657287 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5657286 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5657285 2021.05.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5657284 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5657283 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5657282 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5657281 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5657280 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5657279 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5657278 2021.05.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5657277 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5657276 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5657275 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5657274 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657320 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5657319 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657318 2021.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5657317 2021.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5657316 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5657315 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5657314 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5657313 2021.05.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5657312 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5657311 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5657310 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5657309 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5657308 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657307 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5657306 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5657305 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5657304 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5657303 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5657302 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5657301 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5657300 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5657299 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5657298 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5657297 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5657296 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657295 2021.05.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5657294 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5657293 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5657292 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5657291 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5657290 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5657289 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5657233 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5657232 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5657231 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 5657230 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5657229 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5657228 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657227 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5657226 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5657225 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5657224 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5657223 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657222 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5657221 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5657220 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657219 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5657218 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5657251 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5657250 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5657249 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5657248 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657247 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5657246 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5657245 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5657244 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5657243 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5657242 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5657241 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657240 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657239 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5657238 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5657237 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5657236 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5657216 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5657215 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5657214 2021.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5657213 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5657212 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657211 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657217 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5657210 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5657206 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5657205 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5657204 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5657207 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5657208 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5657202 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5657203 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 5657209 2021.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5655824 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5655823 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5655821 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5655819 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5655820 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5655818 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5655817 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655816 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5655815 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5655814 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655812 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5655813 2021.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5655811 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5655810 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5655808 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5655809 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655806 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655805 2021.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5655807 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5655804 2021.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5655803 2021.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5655802 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5655801 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5655800 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5655797 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5655798 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5655795 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5655794 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5655779 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5655778 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5655793 2021.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5655792 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5655791 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5655790 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5655789 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5655788 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5655787 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5655786 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5655785 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5655784 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5655783 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5655782 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5655781 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5655780 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651176 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5651175 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5651174 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5651173 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5651172 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5651171 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651170 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5651169 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5651168 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651167 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5651166 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5651223 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5651222 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651221 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5651220 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5651219 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651218 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5651217 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651216 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651215 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651214 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651213 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651212 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5651211 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5651210 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651209 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5651192 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5651191 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5651190 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651189 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651188 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5651187 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5651186 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5651185 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5651184 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651183 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5651182 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5651181 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5651180 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651179 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651178 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5651148 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5651147 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651146 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651145 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651144 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651143 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651142 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651141 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5651140 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651139 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651138 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651137 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5651136 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651135 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5651134 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651133 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651132 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651131 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5651130 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5651129 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651128 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651127 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5651126 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651125 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5651124 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5651123 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651122 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651121 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5651120 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651119 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651118 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5651117 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5651164 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5651163 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651162 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5651161 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651160 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5651159 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651158 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5651157 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5651156 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651155 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651154 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5651153 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651152 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651151 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651150 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5651149 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5651100 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651099 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5651098 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5651097 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5651096 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5651095 2021.05.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5651094 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5651093 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651092 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651091 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651090 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651089 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651088 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5651087 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651086 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5651085 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651084 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651083 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651082 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5651081 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651080 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651079 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651078 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5651077 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651076 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651075 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5651074 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5651073 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5651072 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651071 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651070 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5651069 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5651239 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651238 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651237 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5651236 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5651235 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5651234 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5651233 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5651232 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5651231 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5651230 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5651229 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651228 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651227 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5651226 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5651225 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651224 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5651208 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651207 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651206 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651205 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5651204 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5651202 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5651201 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651200 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5651199 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5651198 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5651197 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5651196 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5651195 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5651194 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651193 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651116 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5651115 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5651114 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5651113 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651112 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651111 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651110 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651109 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5651108 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651107 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651106 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5651105 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5651104 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651103 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5651102 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651101 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651068 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651067 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651066 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651065 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5651063 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5651062 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5651061 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5651060 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5651059 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5651058 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651057 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5651056 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5651055 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5651054 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651052 2021.05.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5651051 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651050 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5651049 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5651048 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651047 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5651046 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5651045 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651044 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5651043 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5651042 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651041 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651040 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5651039 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5651020 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5651019 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651018 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5651017 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5651016 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651015 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5651014 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651013 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5651012 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5651011 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651010 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651009 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651008 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5651007 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651006 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651005 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651036 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5651035 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5651034 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651033 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651032 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5651031 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651030 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5651029 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5651028 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651027 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651026 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5651025 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651024 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5651023 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651022 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651021 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5650972 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5650971 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5650970 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650969 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5650968 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5650967 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5650966 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5650965 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5650964 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5650963 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5650962 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5650961 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5650960 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5650959 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5650958 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5650957 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5651004 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5651003 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651002 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651001 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5651000 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5650999 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5650998 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5650997 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5650996 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5650995 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5650994 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650993 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5650992 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650991 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5650990 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5650988 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5650987 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5650986 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5650985 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5650984 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5650983 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5650982 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650981 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5650980 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650979 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5650978 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5650977 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5650976 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5650975 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5650956 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5650954 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5650953 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5650955 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5650952 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5650951 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5650950 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5650949 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5650942 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5650941 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5650948 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5650947 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5650946 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5650945 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5650944 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650943 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5650939 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5650938 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5650937 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5650936 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5650935 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5650934 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5650940 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5650933 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5650931 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650930 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5650929 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5650928 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5650927 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5650925 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651406 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5651405 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5651404 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5651416 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651415 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5651414 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651413 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5651412 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5651411 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5651410 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651409 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651408 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5651407 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650923 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5650922 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5650921 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5650920 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5650919 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5650918 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5650916 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5650914 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5650915 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5650912 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5650913 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5650917 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5650910 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5650911 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5650909 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5650908 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5650895 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5650896 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5650926 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5650893 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5650898 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5650894 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5650907 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5650897 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5650906 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5650905 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5650904 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5650903 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5650902 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5650901 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5650900 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5650899 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5651064 2021.05.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5645189 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645183 2021.05.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5645181 2021.05.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5645187 2021.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5645115 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5645178 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5645177 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5645176 2021.05.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5645175 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645174 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5645173 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645172 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5645171 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5645170 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645169 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5645168 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645167 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645166 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5645165 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5645160 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5645162 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5645159 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5645156 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5645155 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5645157 2021.05.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5645154 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5645153 2021.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5645152 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645151 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5645149 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645147 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5645148 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5645114 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645113 2021.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5645112 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645111 2021.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5645110 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645109 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5645108 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5645107 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645106 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5645105 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645104 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645103 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5645102 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5645101 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645099 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5645134 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5645136 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645135 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5645146 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645133 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5645132 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5645131 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645100 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5645145 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645144 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5645143 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5645142 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645141 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645140 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5645139 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5645138 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5645137 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5645098 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5645087 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645086 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645085 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5645083 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645097 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5645096 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645095 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645094 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5645093 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5645092 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5645091 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5645090 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645089 2021.05.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5645088 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5645082 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645081 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5645080 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5645079 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5645078 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5645067 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645077 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645076 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5645075 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645074 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645073 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5645072 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645071 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645070 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5645069 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645068 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5639682 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5639681 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5639680 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5639679 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639678 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639675 2021.05.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5639674 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5639673 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639672 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639671 2021.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5639670 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5639669 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5639668 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5639667 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5639665 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5639664 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5639663 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5639662 2021.05.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5639661 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5639660 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5639659 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5639658 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5639657 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5639656 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5639655 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5639654 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5639653 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639652 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5639651 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5639650 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5639676 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5639677 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633368 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5633367 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633383 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633384 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5633381 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5633382 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5633385 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5633380 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5633379 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633377 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633378 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5633376 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633375 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5633374 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633373 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633371 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5633372 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633370 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5633324 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5633320 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5633322 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5633323 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633334 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5633333 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633332 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5633331 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633330 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633329 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5633328 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633327 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5633326 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633325 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633352 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633351 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633350 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5633349 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5633348 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633347 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5633346 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633345 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5633344 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633343 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633342 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5633341 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633340 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633339 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633338 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633318 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633317 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5633316 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5633315 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5633314 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5633313 2021.05.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5633312 2021.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5633311 2021.05.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5633310 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5633309 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5633308 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5633307 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5633306 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633305 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5633304 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633303 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633366 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5633365 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633364 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633363 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633362 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633361 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5633360 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633359 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5633358 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5633357 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633354 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5633356 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5633353 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5633336 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633337 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633335 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5633302 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5633301 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633300 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633298 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5633297 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5633299 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633295 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633294 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5633292 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633293 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5633291 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5633289 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5633290 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633288 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633287 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633281 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633280 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5633279 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5633278 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633276 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5633277 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633275 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633274 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5633272 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5633271 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5633286 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5633285 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5633284 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633283 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633282 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5633269 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633268 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633267 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5633266 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633264 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633261 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5633260 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5633259 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5633258 2021.05.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5633262 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5633263 2021.05.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5633257 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5633255 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633256 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5633254 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5633239 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633238 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5633240 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5633253 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5633252 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5633251 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5633250 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5633249 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633248 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633247 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5633246 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5633245 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5633244 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633243 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5633242 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5633241 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5625988 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625987 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5625994 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5625993 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5625995 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5625992 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5625991 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5625990 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5625989 2021.05.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5626004 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5626003 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5626002 2021.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5626001 2021.05.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 5626000 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5625999 2021.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5625998 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5625997 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5625996 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625986 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5625985 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5625984 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625983 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5625982 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5625981 2021.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5625980 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5625979 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5625978 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625977 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5625976 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5625975 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5625974 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5625973 2021.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5625972 2021.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5625971 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5625969 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5625968 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5625967 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5625966 2021.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5625965 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 5625964 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625963 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5625962 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5625961 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5625960 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5625959 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5625958 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5625957 2021.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5625956 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5625955 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5625953 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5625952 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5625951 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5625950 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5625949 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5625948 2021.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5625947 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5625946 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 5625945 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5625944 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5625943 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5625942 2021.05.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5625941 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5625940 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5625937 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5625935 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5625936 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5625933 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5625932 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5625931 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5625934 2021.05.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5625928 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5625930 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5625927 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625929 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5625926 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5625924 2021.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5625925 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5625922 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5625923 2021.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5625919 2021.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5625907 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5625918 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625917 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5625916 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5625915 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5625914 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5625913 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5625912 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5625911 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5625910 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5625909 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5625908 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5625921 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5625920 2021.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5625906 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5625893 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5625895 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5625890 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625905 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5625904 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5625903 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5625902 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625901 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5625900 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5625899 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5625898 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5625897 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5625891 2021.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5625892 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5625880 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5625879 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5625877 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5625878 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5625876 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5625875 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5625874 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625889 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625888 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5625887 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5625886 2021.05.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5625885 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5625884 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5625883 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5625882 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5625881 2021.05.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5621436 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5621435 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5621434 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5621433 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5621439 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5621438 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5621437 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5621351 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5621350 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5621349 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5621348 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5621347 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5621346 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5621345 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5621344 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5621343 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5621342 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5621341 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5621340 2021.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5621339 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5621338 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5621431 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5621430 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5621429 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5621428 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5621427 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5621426 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5621425 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5621424 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621423 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5621422 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5621421 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621420 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5621419 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621418 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5621417 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5621367 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5621366 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5621365 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5621364 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5621363 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5621362 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621361 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621360 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621359 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5621358 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5621357 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621356 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5621355 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621354 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5621353 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5621352 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621415 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621414 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621413 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621412 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5621411 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621410 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5621409 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5621408 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5621407 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621406 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5621405 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621404 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5621403 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621402 2021.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5621401 2021.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5621399 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621398 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5621397 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5621396 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5621395 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621394 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5621393 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5621392 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5621391 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5621390 2021.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5621389 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5621388 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621387 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5621383 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5621382 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621381 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5621380 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5621379 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5621378 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5621377 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5621376 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621375 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5621374 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5621373 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621372 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621371 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5621370 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5621369 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5621648 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5621647 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5621646 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621645 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621644 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5621643 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5621642 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621641 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5621640 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5621639 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621638 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5621637 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5621636 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621635 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5621634 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5621665 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5621664 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5621663 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5621662 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621661 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5621660 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5621659 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5621658 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5621657 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5621656 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5621655 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5621654 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5621653 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5621652 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5621651 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5621334 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5621333 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621332 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5621331 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5621327 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5621326 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5621324 2021.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5621329 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5621323 2021.05.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5621325 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5621322 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5621321 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621320 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5621335 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621319 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5621318 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5621317 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5621316 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5621315 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5621314 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5621313 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5621312 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5621311 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5621310 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5621308 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5621309 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5621307 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5621306 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5621304 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5621305 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5621300 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5621301 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5621303 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5621299 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5621298 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5621297 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621302 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5621296 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5621295 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5621293 2021.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5621292 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5621291 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5621290 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5621294 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5621288 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5621289 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5611492 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5611488 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5611485 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5611487 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5611491 2021.05.09