Pełna lista obserwacji drużyny

Grzegorz Łysoniewski : Grzegorz Łysoniewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5092083 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5092079 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5092061 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092058 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5086722 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5086723 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5086724 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5086725 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5086727 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5086733 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5086734 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5080272 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5080273 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 5080274 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5080275 2021.01.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5080294 2021.01.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5072568 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072572 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5072574 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 5072577 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5072583 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 5064883 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064882 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5064879 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5064861 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5064859 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5053846 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053845 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5053841 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5053817 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5053816 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5047965 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5047964 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5047963 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5047954 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5047949 2021.01.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5047946 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5047966 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5047968 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047969 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5048038 2021.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 5048027 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5047989 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5047982 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5047972 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5047970 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5032932 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5032930 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5032926 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032924 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5032919 2021.01.01 mapa