Pełna lista obserwacji drużyny

Alina & Andrzej Rogoza : Andrzej Rogoza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6300072 2021.12.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6300071 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6297907 2021.12.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6296129 2021.12.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6296130 2021.12.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6295491 2021.12.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6295490 2021.12.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6295489 2021.12.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6295488 2021.12.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6288663 2021.12.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6288664 2021.12.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6288660 2021.12.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6288662 2021.12.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6288659 2021.12.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6274705 2021.12.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6274704 2021.12.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6261751 2021.12.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6261750 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 6261748 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6261747 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6261749 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6261745 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6261743 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6261746 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261744 2021.12.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6261742 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248780 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6248778 2021.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6233524 2021.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6233525 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6233526 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6217420 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6200855 2021.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6200854 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6200856 2021.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6200853 2021.11.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6186496 2021.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6186495 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6186494 2021.11.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6186493 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6186492 2021.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6186491 2021.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6186490 2021.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6186489 2021.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6186488 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6186487 2021.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6186486 2021.11.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6186485 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6186484 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6186483 2021.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6186482 2021.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6186481 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6186480 2021.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6186479 2021.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6186478 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186477 2021.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6186476 2021.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6186475 2021.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6186474 2021.11.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6184346 2021.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6183280 2021.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6183279 2021.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6183278 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6183277 2021.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6183276 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6183275 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6183274 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6183273 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6183272 2021.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6183271 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6183270 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6183269 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6183281 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6183268 2021.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6165596 2021.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6165594 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6165597 2021.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6165595 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6146567 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6146565 2021.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6146569 2021.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6146562 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6146563 2021.10.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6146559 2021.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6146561 2021.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6146558 2021.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6146560 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6146556 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6146557 2021.10.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6146564 2021.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6146568 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6146570 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6125722 2021.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6125723 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6125725 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6125724 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6125721 2021.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6125720 2021.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 6125719 2021.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6125717 2021.10.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6125716 2021.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6125718 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6125715 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125714 2021.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6125713 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6125712 2021.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6125711 2021.10.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 7 6125708 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6125710 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6125709 2021.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6125705 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6125706 2021.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6125704 2021.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6125707 2021.10.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6125703 2021.10.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6122764 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6122766 2021.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6122765 2021.10.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6106980 2021.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6106979 2021.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6106978 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6106977 2021.10.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6106976 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6106975 2021.10.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6106974 2021.10.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6106981 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6106982 2021.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6106983 2021.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6106984 2021.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6106985 2021.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6106986 2021.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6106987 2021.10.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6106988 2021.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6106989 2021.10.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6100958 2021.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6100957 2021.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 6100956 2021.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6082381 2021.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6082380 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6082379 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6082378 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6082377 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6082376 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6082375 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6082374 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 6082373 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6082372 2021.09.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6082371 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6082370 2021.09.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6082369 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6082368 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6082367 2021.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6082366 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6082365 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6082364 2021.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6082363 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6082362 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6082361 2021.09.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 6082360 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6082359 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6082358 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6082357 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6082355 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6082356 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 6084190 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6084191 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6095751 2021.09.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6069177 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6065438 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6065439 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6065437 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6065436 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6065435 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6065434 2021.09.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6065430 2021.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6065433 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6065431 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6065432 2021.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6065429 2021.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6070392 2021.09.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6070275 2021.09.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 6041078 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6041081 2021.09.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6040812 2021.09.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6041080 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6041079 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6041077 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6040811 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6036889 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6036887 2021.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6036888 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6036788 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6036787 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6036786 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6036785 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6036784 2021.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6036783 2021.09.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6036782 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6036781 2021.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6028070 2021.09.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6028069 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6028068 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6028067 2021.09.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6028066 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6028065 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6028064 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6028063 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6028062 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6028061 2021.09.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6028060 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6028059 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6028058 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6028057 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6028056 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6028055 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6028054 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6028053 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6028052 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6028051 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6028050 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6028049 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6028048 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6028047 2021.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 6028046 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6028045 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6028044 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6028043 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6028042 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6028041 2021.09.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6034388 2021.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6024621 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6025075 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6010468 2021.08.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6010469 2021.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6010467 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6010466 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6010465 2021.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6010464 2021.08.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 6010462 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6010463 2021.08.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 6010461 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6010460 2021.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6010621 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5984135 2021.08.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5984134 2021.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5984132 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5984133 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5984130 2021.08.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5984128 2021.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5984127 2021.08.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6024620 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 6024619 2021.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5984129 2021.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5984131 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5982382 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5982383 2021.08.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5982381 2021.08.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5975866 2021.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5975870 2021.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5975871 2021.08.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5975868 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5975864 2021.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 5975867 2021.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5975869 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5975865 2021.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5956584 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5956583 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5956585 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5956582 2021.08.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5956579 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5956580 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5956581 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5956578 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5956577 2021.08.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5956587 2021.08.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5957096 2021.08.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5957106 2021.08.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5937483 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5912452 2021.07.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5912451 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5912450 2021.07.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5912449 2021.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5908113 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5865831 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5848309 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5848308 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5848307 2021.06.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5848306 2021.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5848305 2021.06.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5848304 2021.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5848303 2021.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5848302 2021.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5848301 2021.06.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5848300 2021.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5848299 2021.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5848298 2021.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5848297 2021.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5848296 2021.06.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5848295 2021.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5848294 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5848293 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5848292 2021.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5848291 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5848290 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5848289 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5848288 2021.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5848287 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5848286 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5848285 2021.06.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5848284 2021.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5848283 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5848282 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5848281 2021.06.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5838141 2021.06.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5839590 2021.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5852219 2021.06.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5804591 2021.06.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5798465 2021.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5798464 2021.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5798463 2021.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5775572 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5775570 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5775569 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 5775568 2021.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5775567 2021.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5775566 2021.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5775571 2021.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5769872 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5769871 2021.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5769870 2021.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5769869 2021.06.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5769868 2021.06.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5769873 2021.06.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5769874 2021.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5695991 2021.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5695992 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5695993 2021.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5695994 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5695995 2021.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5695996 2021.05.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5695997 2021.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5695998 2021.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5657701 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5657700 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5657699 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5657698 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5657716 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5657717 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5657714 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5657713 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5657712 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5657711 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5657715 2021.05.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5657710 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 5657708 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5657707 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5657709 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5657705 2021.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5657704 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5657703 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5657706 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5657702 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5657695 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5657697 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5657693 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5657696 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5657692 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5657694 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5657689 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5657688 2021.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5657691 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5657690 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5657686 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5657687 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5657684 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5657685 2021.05.16 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5657682 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5657683 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5657846 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5649807 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5649625 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5649458 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5649456 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5649457 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5649455 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5649454 2021.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5649453 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5632458 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5632457 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5632456 2021.05.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5632455 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5619854 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5611525 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5611519 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5611522 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5611529 2021.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5611518 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5611516 2021.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5611514 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5611515 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5611513 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5611512 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5611510 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5611511 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5611626 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5611625 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5611624 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5602150 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5602151 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5602149 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5611509 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5611508 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5611507 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5611503 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5611505 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5611502 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5601599 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5591562 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5591558 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5591557 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5591559 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5591560 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5591563 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5591561 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5591564 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5591565 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5595679 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5582882 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5582885 2021.05.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5582883 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5582881 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5582878 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5582880 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5582879 2021.05.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5582877 2021.05.06 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5582876 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5582875 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5582892 2021.05.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5582884 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5582886 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5582887 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5582888 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5582889 2021.05.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5582890 2021.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5562325 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5562293 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5564595 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5559831 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5559832 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5559830 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5559829 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5559828 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5564600 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5564599 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5564598 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5564597 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5564596 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5564606 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5564601 2021.05.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5564602 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5564603 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5564617 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5564616 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5564615 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5564614 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5564613 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5564612 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5564611 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5564610 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5564604 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5564605 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5564607 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5564608 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5564609 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 5556900 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5554444 2021.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5549893 2021.05.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5540941 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5540942 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5540944 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5540943 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5531577 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5526029 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5509831 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5509830 2021.04.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5509826 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5509828 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5509829 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509827 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5509825 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5496050 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5487518 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5487517 2021.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5487516 2021.04.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5526027 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5480190 2021.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5469883 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5478444 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5478443 2021.04.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5469855 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5469856 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5469857 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5469858 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5469859 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5469860 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5469861 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456173 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5456172 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5456171 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5456169 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5456170 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5456167 2021.04.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5456165 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5456166 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5456168 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5456164 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5456161 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5456163 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5456162 2021.04.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5456160 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5456159 2021.04.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5452828 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5452826 2021.04.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 5452825 2021.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5452069 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 5452068 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5452067 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5429240 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5429244 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5429242 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5429236 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5429239 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5429243 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5429234 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5429241 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5429235 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5429237 2021.04.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5429238 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5415409 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5415408 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5423962 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5406080 2021.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5394401 2021.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5394403 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5394402 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5397436 2021.04.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5409061 2021.04.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5409062 2021.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5391273 2021.04.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5391277 2021.04.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5391269 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5391272 2021.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5391270 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5392521 2021.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5392519 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5392518 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5392517 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5392520 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5392516 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5392514 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5392515 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 5392513 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5392512 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5391267 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5391280 2021.04.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5391271 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5391266 2021.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5391268 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5391274 2021.04.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5391275 2021.04.04 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5391527 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5391284 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5391283 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5391282 2021.04.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5391281 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5391279 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5391278 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5391276 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5385110 2021.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5385104 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5385107 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5385106 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5385105 2021.04.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5385108 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5385109 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5382395 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5382394 2021.04.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5382393 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5379510 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5379511 2021.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5379507 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5379509 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5379506 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5379508 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5366558 2021.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5366561 2021.03.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5366559 2021.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5366556 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5366555 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5366560 2021.03.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5366553 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5366557 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5366551 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5366554 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5366552 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5366548 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5366549 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366547 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5366546 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5361011 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5351828 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5351674 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5351662 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5352291 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5352290 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5352289 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5352288 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5352287 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5352285 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5352284 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5352283 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5352281 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5352282 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5352279 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5352280 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5352276 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5351659 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5351660 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5351661 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5347710 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 5352277 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5352278 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5352275 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5352391 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5344840 2021.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5344386 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5344383 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5344387 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5344382 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5344384 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5344381 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5344380 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5344385 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5344379 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5344378 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5344375 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5344377 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5344376 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5344374 2021.03.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5344373 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5339462 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5339333 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5324894 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5324890 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5324891 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5324892 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5324893 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5315869 2021.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5315276 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5316230 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5316231 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5316232 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5316229 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5316228 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5316233 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5316225 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 200 5316227 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5316226 2021.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5313122 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5313123 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5308242 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5308241 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5291479 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 5291477 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5291478 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5291475 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5291476 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5291474 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5283680 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5283679 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5283681 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5283678 2021.03.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5283676 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 31 5283675 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5283673 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5283672 2021.03.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5283671 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 5278517 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5278516 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 5278515 2021.03.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5278511 2021.03.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5278512 2021.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5278513 2021.03.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5278510 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5278509 2021.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5278506 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5278505 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5278507 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5277748 2021.03.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 5279482 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5275904 2021.03.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5275903 2021.03.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5273382 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5273381 2021.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5274444 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5270345 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5269277 2021.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5269842 2021.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5269841 2021.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5269840 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5269838 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5269837 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5269836 2021.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5269835 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5269832 2021.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5269833 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5269834 2021.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5269831 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5269830 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5269829 2021.03.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5269826 2021.03.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5269827 2021.03.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5269828 2021.03.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5270691 2021.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5262867 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5262861 2021.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5262860 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5244607 2021.03.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178652 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5177533 2021.02.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5171575 2021.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5170471 2021.02.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5154618 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5154619 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5147306 2021.02.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5147303 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5147305 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5147304 2021.02.02 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 5147301 2021.02.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5147302 2021.02.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5140186 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5140185 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5140184 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5140182 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5140183 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5140181 2021.01.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5140180 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5140179 2021.01.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5138249 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5138248 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5138247 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5140178 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134699 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5134698 2021.01.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5134696 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5134697 2021.01.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5133012 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5131750 2021.01.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5119617 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5120027 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5120026 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5120025 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5120024 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5120023 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5120022 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5120042 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5121062 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5115021 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5114901 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5114915 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5114900 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5114899 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5114916 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5114917 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5093862 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5093861 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093860 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5093859 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5093856 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5093857 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5093858 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5093855 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5093853 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 5093852 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5093854 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 5092666 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5089726 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5089590 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5089483 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070350 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070351 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5070349 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5070348 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5070347 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5068678 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5069090 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5069089 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5069088 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5069087 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5064518 2021.01.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5064517 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5064516 2021.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5064515 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5064514 2021.01.09 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 5064513 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5063231 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5060888 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5060890 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5060891 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5060889 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5060886 2021.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5060885 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5060887 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5057038 2021.01.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5057036 2021.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5057037 2021.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5056010 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5052373 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5052372 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5052371 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5041411 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5035063 2021.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5035062 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5035060 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5035061 2021.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5035059 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5035058 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5035056 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5035057 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5034054 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5034013 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5030425 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5030426 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5030427 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5030424 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5030422 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5030421 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5030423 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5030420 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5030419 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5030418 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5030417 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5030416 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5030414 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5030415 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5030413 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5030412 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030410 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030411 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5030409 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5030408 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5032448 2021.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5032433 2021.01.01 mapa