Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5646824 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5646823 2021.05.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 5646822 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646821 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646820 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5646819 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5646818 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5646817 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5646816 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646840 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5646839 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5646837 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5646838 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646836 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5646834 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646835 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5646833 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5646832 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646831 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646830 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5646829 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646826 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5646825 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646827 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5646828 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645758 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5645757 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5645756 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645755 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645754 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5645753 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5645752 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645751 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645750 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5645748 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645749 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645747 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645745 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5645744 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5645746 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645742 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5645743 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5645741 2021.05.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5645740 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5645739 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5645738 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5645736 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5645737 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5645735 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5645734 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 5645731 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5645732 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5645733 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5645588 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645555 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5645554 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5645553 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5645552 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645551 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5645550 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5645582 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645587 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5645581 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5645580 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645586 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645578 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5645576 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5645574 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5645572 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645568 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5645567 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5645575 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5645566 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5645570 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5645562 2021.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5645558 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645585 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5645584 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645579 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5645583 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5645573 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5645571 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645569 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645565 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645563 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645564 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5645560 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5645561 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5645559 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5645557 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645556 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5645549 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5645548 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645547 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645546 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5645545 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5645544 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5645543 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5645541 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5645540 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645539 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5645538 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645537 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5645536 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645535 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645534 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637141 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5637140 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5637139 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5637142 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5637138 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5637136 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5637135 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637134 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5637133 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637137 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5637130 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5637129 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637128 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5637127 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5637126 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5637131 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637123 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5637122 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5637125 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5637124 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5634301 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5618354 2021.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5618353 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5618352 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5618350 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5618351 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5618349 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5618348 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5618347 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5618346 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5618345 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5618344 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618342 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5618340 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5618343 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5618341 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5618339 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5618337 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5618338 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5618336 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5618335 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5618334 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5614169 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5606376 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5606374 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5606375 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5606372 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5606373 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5606371 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5606369 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5606370 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5606368 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5606367 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5606159 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5606158 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606156 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5606160 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5606161 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5606155 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5606153 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5606152 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5606157 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5606151 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5606150 2021.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5606154 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 5606149 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5606147 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5606145 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5606148 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5606146 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5606144 2021.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5606143 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5606141 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5606140 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5606142 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5606135 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5606138 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5606136 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5606137 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5606133 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5606132 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5606131 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5606134 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5606129 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5606130 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5606128 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5604377 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5604375 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5604376 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5604374 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5604371 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5604370 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5604372 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5604373 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5604369 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5604368 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5604367 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5604364 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5604365 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5604362 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5604361 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5604366 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5604363 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5604360 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5604359 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5604358 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5601898 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5601896 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5601895 2021.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5601897 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5601894 2021.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5601893 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5601892 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5601891 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5601890 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5601889 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5601888 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5601887 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5601886 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5601885 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5601884 2021.05.09 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5601880 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5601878 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5601877 2021.05.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5601874 2021.05.09 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5601875 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5601870 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5601872 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5601873 2021.05.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5601866 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601862 2021.05.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5601864 2021.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5601861 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5601860 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5601856 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5601853 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5601852 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5601882 2021.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5601876 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5601879 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5601883 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5601881 2021.05.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5601871 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5601869 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5601868 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5601867 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5601865 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5601863 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5601859 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5601857 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601858 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5601855 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5601854 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597906 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597936 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5597938 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5597937 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 5597935 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5597934 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 5597933 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5597931 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5597932 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5597928 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5597930 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5597927 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5597926 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5597929 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5597925 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5597924 2021.05.08 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5597922 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5597923 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5597921 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5597920 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5597919 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5597918 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5597917 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597916 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597915 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5597914 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5597913 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5597912 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5597911 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5597910 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5597909 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5597908 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597907 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5597903 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5597904 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5597900 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597899 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597901 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5597895 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5597902 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5597894 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5597897 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5597892 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5597896 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5597898 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5597893 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5597891 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5597890 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5597889 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5594930 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5594929 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5594928 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5594926 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5594924 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5594925 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5594927 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5594923 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5594922 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5594920 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5594921 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5594918 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5594919 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5594917 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5594916 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5594914 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5594915 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594913 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5594912 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5593687 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5593686 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5593685 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5593646 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5593645 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5593644 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5593642 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5593643 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5593641 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5593636 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5593637 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5593639 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5593638 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5593640 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5593635 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5592735 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5592736 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5592733 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5592734 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5592730 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5592732 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5592727 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5592728 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5592722 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5592724 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5592723 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5592717 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5592713 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5592716 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5592725 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592731 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5592729 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5592726 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5592721 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5592715 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5592720 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5592714 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5592712 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5592710 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5592711 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592708 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5592709 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5592707 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5592706 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592705 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5592704 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5592699 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5592701 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5592703 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5592702 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5592700 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5592697 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5592696 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5592698 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5592693 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5592694 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5592695 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5592692 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5592691 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5590824 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5590826 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5590825 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5590823 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5590821 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5590822 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5590820 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5590819 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5590818 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5590816 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5590817 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589940 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5589923 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5589922 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5589921 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5589920 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5589919 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5589918 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5589917 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5589916 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5589915 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589914 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589913 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5589912 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5589911 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5589910 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5589909 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5589908 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589939 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589938 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5589937 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5589936 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589935 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5589934 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5589933 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5589932 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5589931 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589930 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5589929 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5589928 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5589927 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5589926 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5589925 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589924 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589956 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5589955 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5589954 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5589953 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5589952 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5589951 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5589950 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5589949 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5589948 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5589947 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5589946 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5589945 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5589944 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5589943 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589942 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5589941 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5589891 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5589890 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5589889 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5589888 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5589887 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5589886 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589885 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5589884 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5589883 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5589882 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5589881 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589880 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589879 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589878 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589877 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5589876 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5589875 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5589874 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5589873 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5589872 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5589871 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5589870 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5589869 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5589868 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5589867 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5589866 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589865 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589864 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589863 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5589862 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5589861 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5589860 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589907 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5589906 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5589905 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589904 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5589903 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589902 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589901 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589900 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5589899 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5589898 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589897 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5589896 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589895 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589894 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589893 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5589892 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5589859 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5589858 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5589857 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5589856 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5589855 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5589854 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5589853 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5589852 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5589851 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589850 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589849 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589848 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5589847 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5589846 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589845 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5589844 2021.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5587842 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5587844 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5587841 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5587845 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5587843 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5587840 2021.05.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5587839 2021.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5587838 2021.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5560802 2021.05.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5560801 2021.05.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5560804 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5560803 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5560800 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5560798 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5560799 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5560797 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5560796 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5560795 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5560794 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560792 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5560793 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5560791 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5560790 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5560789 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5560788 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5560787 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5560784 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5560786 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5560785 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5560783 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5560782 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5559544 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5559541 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5559539 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5559542 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559543 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5559540 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559537 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5559538 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5559536 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5559535 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5559534 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5559532 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5559533 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5559593 2021.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5559589 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5559586 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5559585 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5559591 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5559590 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5559581 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5559577 2021.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5559578 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5559576 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5559572 2021.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5559575 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5559570 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5559568 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5559566 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5559587 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5559592 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5559584 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5559582 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5559583 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5559579 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5559580 2021.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5559574 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5559573 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5559571 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5559569 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5559567 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5559565 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5559564 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5559563 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5559562 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5559560 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5559559 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5559558 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5559557 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559556 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5559555 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5559554 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5559553 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5559552 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559550 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5559551 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5559549 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5559547 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559548 2021.05.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5559546 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5559545 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5553874 2021.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5553873 2021.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5553872 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5553907 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5553905 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5553906 2021.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5553904 2021.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5553902 2021.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5553903 2021.05.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 5553901 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5553900 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5553899 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5553897 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5553898 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5553895 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5553896 2021.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5553894 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553893 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553892 2021.05.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5553890 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553889 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5553891 2021.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5553885 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553888 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5553887 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5553886 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5553881 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5553884 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5553883 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5553882 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5553880 2021.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5553878 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5553877 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5553876 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5553875 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553871 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5553870 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5553869 2021.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5553868 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5553867 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5553866 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5553865 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5553864 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5553862 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5553860 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553861 2021.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5553858 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553859 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5553857 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5553856 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553854 2021.05.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 5553855 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5553852 2021.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553853 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553850 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5553851 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5553848 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553849 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5553847 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553846 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553845 2021.05.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5553844 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5553843 2021.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5553842 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5553841 2021.05.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5553840 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553835 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5553836 2021.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5553834 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553839 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553832 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5553833 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5553837 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5553838 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553830 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5553831 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5553829 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5553828 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5553826 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5553827 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5553824 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5553825 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5548964 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5548962 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5548963 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5548960 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5548959 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5548961 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5548470 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5548469 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5548468 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548467 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5548465 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5548466 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5548462 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5548464 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5548463 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5548460 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5548461 2021.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5548459 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5548458 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5548457 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5548456 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5548439 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5548437 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5548438 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5548436 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5548434 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5548435 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548432 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5548433 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548431 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5548430 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548429 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5548428 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5548427 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548426 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548424 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5548425 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5548455 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5548454 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5548452 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5548451 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5548453 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5548449 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5548448 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5548447 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548445 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5548446 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5548444 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5548443 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5548442 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548441 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548440 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5548422 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5548423 2021.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5548421 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5548420 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548419 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5548418 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5548417 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5548415 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5548416 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548414 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5548412 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548413 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5548411 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5548410 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5548408 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5548409 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5544896 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5544897 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5544895 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5544894 2021.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5544892 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5544893 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5544890 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5544891 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5543605 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5543607 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5543608 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5543606 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5543603 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5543604 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5543602 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5543601 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5543600 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5543598 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5543599 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5543596 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5543595 2021.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5543597 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5543594 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5543593 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5539061 2021.04.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5539062 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5539055 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5539054 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5539053 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5539051 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5539052 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5539050 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5539049 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5539048 2021.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5539047 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5539046 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5539045 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5539043 2021.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5539044 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5539041 2021.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5539042 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5539040 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5539039 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5539038 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5539036 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5539035 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5539034 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5539037 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5539033 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5539030 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5539032 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5539028 2021.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5539029 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5539031 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5539027 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5539026 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5539024 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5539025 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5538066 2021.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5538067 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5538064 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5538065 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5538063 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5538062 2021.04.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5538061 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5538060 2021.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5538059 2021.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5538083 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5538081 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5538082 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5538079 2021.04.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5538080 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5538078 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5538077 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5538075 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5538076 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5538071 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5538074 2021.04.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5538072 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5538070 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5538073 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5538068 2021.04.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5538069 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5537413 2021.04.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5537411 2021.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5537412 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5537410 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5537408 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5537409 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5537407 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537405 2021.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5537406 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5537404 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5537402 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537401 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5537403 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5537400 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537399 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5537396 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5537395 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537397 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537398 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5537394 2021.04.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5537393 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5537391 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537392 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537390 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5537389 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537427 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537426 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5537425 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5537429 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5537428 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537424 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5537423 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5537422 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5537421 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5537420 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537418 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5537419 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537416 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537417 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537415 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537414 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5537386 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5537387 2021.04.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5537385 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5537384 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5537380 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5537383 2021.04.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5537381 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5537382 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537379 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537377 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5537378 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537376 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5537375 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5537374 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537373 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537372 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535430 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5535429 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5535428 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535427 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535426 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535425 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535424 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535423 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535422 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5535421 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535420 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535419 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535418 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5535417 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535416 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535415 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535414 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535413 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535412 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5535411 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5535410 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535409 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535408 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535407 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535406 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5535405 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5535404 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5535403 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535402 2021.04.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5535401 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5535400 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5535399 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5535398 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535397 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5535396 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5535395 2021.04.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5535394 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5535393 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535392 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535391 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535390 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5535389 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535388 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535387 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5535386 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535384 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535383 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5535382 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535381 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535380 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535379 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535378 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535377 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5528117 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5528149 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5528148 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5528146 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5528145 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5528144 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5528147 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5528143 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5528141 2021.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5528142 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528140 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5528138 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5528139 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5528137 2021.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5528136 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5528135 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5528134 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5528133 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5528132 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5528128 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5528131 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5528130 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5528129 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5528127 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5528126 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5528122 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5528124 2021.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5528125 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5528123 2021.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5528121 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5528120 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5528119 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5528118 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5522835 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5522834 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5522833 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5522832 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5522831 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5522829 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5522828 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522830 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5521779 2021.04.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5521778 2021.04.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5521776 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5521775 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5521777 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5521771 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5521774 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5521772 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5521773 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5521769 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5521770 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5521768 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5521766 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5521767 2021.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5517057 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5517055 2021.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5517056 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5517054 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5517053 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5517052 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5517051 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5517050 2021.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5517049 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5517048 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5517047 2021.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5502837 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5502839 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5502838 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5502836 2021.04.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5502830 2021.04.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5502829 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 5502835 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5502833 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5502828 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5502831 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5502832 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5502834 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5501185 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5501183 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501181 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5501184 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5501182 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5501180 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5501178 2021.04.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5501179 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5501176 2021.04.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5501177 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5501174 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5501171 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5501173 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5501168 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5501175 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5501166 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5501163 2021.04.24 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5501172 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5501170 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5501167 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5501169 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5501161 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5501164 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5501162 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5501160 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5501165 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5501197 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5501199 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 5501196 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501195 2021.04.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5501201 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5501198 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5501194 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5501191 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501200 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5501193 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5501190 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5501192 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5501188 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5501189 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5501187 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5501186 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5499305 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5499307 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5499303 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5499306 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5499304 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499302 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5499301 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5499299 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5499298 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5499297 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5499300 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5499296 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5499295 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5499293 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5499294 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5498354 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5498350 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5498353 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5498352 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5498351 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5498348 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5498347 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5498349 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5498343 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5498345 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5498344 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5498346 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5498342 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5498338 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5498341 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5498340 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5498336 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5498335 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5498339 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5498334 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5498337 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5498333 2021.04.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5498332 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5498331 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5493694 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5493693 2021.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5493326 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5493325 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5493324 2021.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5493323 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5493321 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5493322 2021.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5493320 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5493319 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5493317 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5493315 2021.04.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5493318 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5493311 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5493313 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5493314 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5493316 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5493310 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493307 2021.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5493308 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5493309 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5493305 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5493312 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493306 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5493303 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5493304 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5493358 2021.04.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5493356 2021.04.23 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5493355 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5493354 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493353 2021.04.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5493357 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5493352 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5493350 2021.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5493351 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5493349 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5493348 2021.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5493346 2021.04.23