Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6081244 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6081245 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6081243 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6081261 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6081242 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6081241 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6081238 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6081248 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6081237 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6081234 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6081246 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6081233 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6081231 2021.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6081240 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6081239 2021.09.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6081247 2021.09.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6081236 2021.09.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6081235 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6081232 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6081230 2021.09.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6081253 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6081229 2021.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6081228 2021.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6081226 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6081225 2021.09.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 6081227 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6081224 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6081223 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6081222 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 6081266 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6081265 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6081264 2021.09.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6081263 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6081262 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6081260 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6081259 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6081258 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6081257 2021.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6081256 2021.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6081254 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6081255 2021.09.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6081252 2021.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6081250 2021.09.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6081249 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6081221 2021.09.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 6081251 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6081219 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6081220 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6081218 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6081217 2021.09.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6081216 2021.09.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6081214 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081215 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081210 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6081213 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6081209 2021.09.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6081211 2021.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6081212 2021.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6081208 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6081207 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6081206 2021.09.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6078765 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6078764 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6078762 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6078763 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6078761 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6078760 2021.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6078759 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6078758 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078757 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6078756 2021.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6078755 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6078754 2021.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6078737 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6078735 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6078736 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6078733 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6078734 2021.09.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6078731 2021.09.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6078725 2021.09.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6078728 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6078729 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6078724 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6078727 2021.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6078726 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6078723 2021.09.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6078722 2021.09.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6078721 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6078720 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6078719 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6078718 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6078715 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6078717 2021.09.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6078716 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6078711 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6078714 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6078713 2021.09.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6078712 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6078710 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6078707 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6078706 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6078708 2021.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6078709 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6078753 2021.09.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6078752 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6078751 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6078750 2021.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6078749 2021.09.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6078747 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6078748 2021.09.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6078744 2021.09.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6078746 2021.09.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6078745 2021.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6078743 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6078741 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6078740 2021.09.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6078739 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 6078738 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6078701 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6078702 2021.09.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6078700 2021.09.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6078704 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6078703 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6078699 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6078705 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6078698 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6078695 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6078697 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6078696 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6078694 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6078693 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6078690 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 6078692 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 6078691 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6069909 2021.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6069908 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6069907 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6069906 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6069905 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 6069904 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6069902 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6069903 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6069901 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6069900 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6069898 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6069897 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6069896 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6069894 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6069899 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6069895 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6069893 2021.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6069891 2021.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6069892 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6069889 2021.09.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6069890 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6069887 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6069886 2021.09.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6069888 2021.09.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6063397 2021.09.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6063396 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 6063395 2021.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6063393 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6063394 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6063392 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6063389 2021.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6064136 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6063391 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6063390 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6063388 2021.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6063387 2021.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6063386 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6063385 2021.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6063384 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6063383 2021.09.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6063382 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6063380 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6063381 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6063378 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6063379 2021.09.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6063377 2021.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6063375 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6063374 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063376 2021.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6063372 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6063373 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6063371 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6063370 2021.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6063368 2021.09.19 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6063367 2021.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6063366 2021.09.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6059461 2021.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6059458 2021.09.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6059457 2021.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6059460 2021.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 53 6059459 2021.09.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6059453 2021.09.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6059452 2021.09.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6059455 2021.09.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6059450 2021.09.17 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6059451 2021.09.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 6059456 2021.09.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6059449 2021.09.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6059448 2021.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6059447 2021.09.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6059445 2021.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6059446 2021.09.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6059441 2021.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6059444 2021.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6059443 2021.09.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6059442 2021.09.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6059440 2021.09.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6059438 2021.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6059439 2021.09.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6059437 2021.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6059434 2021.09.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6059436 2021.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6059435 2021.09.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6059432 2021.09.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6059433 2021.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6059431 2021.09.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6059426 2021.09.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6059428 2021.09.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6059425 2021.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6059424 2021.09.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6059421 2021.09.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6059429 2021.09.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6059427 2021.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6059422 2021.09.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6059430 2021.09.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6059423 2021.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6059417 2021.09.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6059419 2021.09.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6059418 2021.09.17 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6059420 2021.09.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 6059416 2021.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6059959 2021.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6057578 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6057574 2021.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6057577 2021.09.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6057575 2021.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6057572 2021.09.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6057573 2021.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6057576 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6057590 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6057591 2021.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6057594 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6057589 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6057592 2021.09.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6057586 2021.09.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6057582 2021.09.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6057581 2021.09.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6057587 2021.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6057580 2021.09.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6057588 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6057584 2021.09.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6057579 2021.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6057585 2021.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6057583 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6057607 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6057609 2021.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6057603 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6057604 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6057602 2021.09.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6057601 2021.09.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6057608 2021.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6057606 2021.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6057600 2021.09.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6057599 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6057605 2021.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6057597 2021.09.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6057598 2021.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6057610 2021.09.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6057596 2021.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6057595 2021.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6028614 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6028613 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6028612 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6028611 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6027084 2021.09.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6027085 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6027082 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6027081 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6027083 2021.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6027080 2021.09.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6027079 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6027077 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6027075 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6027076 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6027078 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6027074 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6027073 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6027072 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6027071 2021.09.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6027070 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6027069 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6027068 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6023959 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6023958 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6023957 2021.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6023956 2021.09.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6023955 2021.09.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6023953 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6023954 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6008276 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6008266 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6008264 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6008265 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6008263 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6008261 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6008262 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6008260 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6008259 2021.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6008258 2021.08.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6008257 2021.08.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6008256 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6008255 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6008254 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6008252 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6008253 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6008250 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6008251 2021.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6008010 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6008009 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6008007 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6008008 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6008006 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6008004 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6008003 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6008005 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6008002 2021.08.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6008001 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6007998 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6007999 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6008000 2021.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6007997 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6007995 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6007996 2021.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6007994 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6007993 2021.08.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6007992 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6007989 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6007991 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6007990 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6007987 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6007988 2021.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6004173 2021.08.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6004039 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6004037 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6004038 2021.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6004036 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6004035 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004034 2021.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6004033 2021.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6004030 2021.08.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6004031 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6004029 2021.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6004032 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6004028 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6004027 2021.08.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6004026 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6004025 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 6004024 2021.08.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 6004023 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6004021 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6004022 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6004020 2021.08.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6004019 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6002351 2021.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6002352 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6002348 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6002350 2021.08.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6002349 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6002346 2021.08.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6002347 2021.08.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6002345 2021.08.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6002344 2021.08.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6002343 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6002340 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6002341 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6002339 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6002336 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6002338 2021.08.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6002337 2021.08.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6002334 2021.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6002335 2021.08.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6002333 2021.08.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 6002332 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6002329 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6002331 2021.08.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6002330 2021.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6002328 2021.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6002327 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6002326 2021.08.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6001710 2021.08.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6001709 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6001707 2021.08.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6001708 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6001705 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6001706 2021.08.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6001703 2021.08.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6001702 2021.08.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6001701 2021.08.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6001700 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6001699 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6001704 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6001698 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 6001697 2021.08.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6001696 2021.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6001695 2021.08.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6001694 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6001691 2021.08.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6001692 2021.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6001693 2021.08.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6001690 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6001689 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6003472 2021.08.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5999853 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5999852 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5999867 2021.08.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5999869 2021.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5999868 2021.08.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5999866 2021.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5999865 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5999864 2021.08.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 5999863 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5999858 2021.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5999861 2021.08.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5999860 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5999862 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5999859 2021.08.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5999856 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5999857 2021.08.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5999855 2021.08.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5999854 2021.08.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5999851 2021.08.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5999849 2021.08.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5999850 2021.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5999847 2021.08.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5999846 2021.08.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5999848 2021.08.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5999845 2021.08.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5999843 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5999842 2021.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5999844 2021.08.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5999841 2021.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5999837 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5999840 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5999836 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5999838 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5999835 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5999834 2021.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5999833 2021.08.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5999839 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5999831 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5999832 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5999830 2021.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5999828 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5999829 2021.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5999827 2021.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5999824 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5999825 2021.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5999826 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999823 2021.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5999822 2021.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5999820 2021.08.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5999821 2021.08.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5997237 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5992800 2021.08.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5992810 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5992809 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5992805 2021.08.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5992803 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992817 2021.08.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5992806 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5992812 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5992814 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5992804 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992816 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5992815 2021.08.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5992811 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5992801 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5992802 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5992807 2021.08.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5992799 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5992808 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5992819 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5992820 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5992821 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5992822 2021.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5958761 2021.08.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 5955395 2021.08.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5955393 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5955394 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5955392 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5955391 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5955390 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5955389 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5955388 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5955386 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5955385 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5955384 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5955381 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5955380 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5955378 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5955377 2021.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5955383 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5955379 2021.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5955382 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5955375 2021.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5955376 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5955374 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5955373 2021.08.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5955372 2021.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5955370 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5955371 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5955369 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5938784 2021.08.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5938783 2021.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5938733 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5938749 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5938748 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5938745 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5938746 2021.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5938743 2021.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5938747 2021.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5938744 2021.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5938742 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5938741 2021.08.01 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5938739 2021.08.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5938740 2021.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5938737 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5938738 2021.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5938736 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5938734 2021.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5938735 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5938732 2021.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5938730 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5938731 2021.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5938729 2021.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5938728 2021.08.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5938726 2021.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5938727 2021.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5938725 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5938724 2021.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5938723 2021.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5938722 2021.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5938721 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5938720 2021.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5938719 2021.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5938717 2021.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5923973 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5923972 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5923971 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5923970 2021.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5923969 2021.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5923968 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5923966 2021.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5923967 2021.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5923965 2021.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5923964 2021.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5923962 2021.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5923959 2021.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5923961 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5923960 2021.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5923957 2021.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5923958 2021.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5923955 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5923956 2021.07.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5923954 2021.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5923951 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5923950 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5923952 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5923953 2021.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5923948 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5923949 2021.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5888671 2021.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5888670 2021.07.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5888669 2021.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5885638 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5885637 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5885636 2021.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5885635 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5885634 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5885632 2021.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5885633 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5885630 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5885631 2021.07.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5885629 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5885094 2021.07.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5885092 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5885091 2021.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5885089 2021.07.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5885093 2021.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5885090 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5885087 2021.07.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5885086 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5885085 2021.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5885088 2021.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5885083 2021.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5885084 2021.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5885082 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5885081 2021.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5885080 2021.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5880046 2021.07.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5880047 2021.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5848313 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5848311 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5848310 2021.06.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5848312 2021.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823725 2021.06.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5823724 2021.06.19 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5823723 2021.06.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5823722 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5823721 2021.06.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5823720 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5823718 2021.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5823719 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5823717 2021.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5823716 2021.06.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5822593 2021.06.19 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5822588 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5820138 2021.06.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5820139 2021.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5820135 2021.06.18 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 5820134 2021.06.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 5820132 2021.06.18 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5820131 2021.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5820129 2021.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5820130 2021.06.18 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5820128 2021.06.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 5820127 2021.06.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5820155 2021.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5820154 2021.06.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5820153 2021.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5820152 2021.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5820151 2021.06.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5820150 2021.06.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5820149 2021.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5820148 2021.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5820147 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5820146 2021.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5820144 2021.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5820145 2021.06.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5820143 2021.06.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5820142 2021.06.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5820141 2021.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5820140 2021.06.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5820126 2021.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5820125 2021.06.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5820124 2021.06.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5820123 2021.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5820122 2021.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5820121 2021.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5820120 2021.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5820119 2021.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5820117 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5820118 2021.06.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5820116 2021.06.18 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5820115 2021.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5820114 2021.06.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5820113 2021.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5820111 2021.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5820112 2021.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5818658 2021.06.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5818657 2021.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5818656 2021.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5818655 2021.06.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5818654 2021.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5818653 2021.06.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5818652 2021.06.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5818674 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5818673 2021.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5818671 2021.06.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5818672 2021.06.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5818669 2021.06.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5818668 2021.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5818667 2021.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5818666 2021.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5818670 2021.06.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5818665 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5818664 2021.06.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5818663 2021.06.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5818662 2021.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5818661 2021.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5818659 2021.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5818660 2021.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5808944 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5808942 2021.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5808943 2021.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5808946 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5808939 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5808940 2021.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5808936 2021.06.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5808941 2021.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5808935 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5808932 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5808948 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5808934 2021.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5808931 2021.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5808933 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5808947 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5808930 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5808929 2021.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5808926 2021.06.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5808928 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5808927 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5808924 2021.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5808921 2021.06.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 5808925 2021.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5808923 2021.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5808922 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5808920 2021.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5808918 2021.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5808919 2021.06.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5808917 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5808916 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5808915 2021.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5801284 2021.06.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5801285 2021.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5801286 2021.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5801282 2021.06.13 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5801283 2021.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5801563 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 5803181 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5803202 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5803203 2021.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5803204 2021.06.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5803205 2021.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5803206 2021.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5803207 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5803208 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5803209 2021.06.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5803210 2021.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5798044 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5798043 2021.06.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5798040 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5798042 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5798041 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5798039 2021.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5798038 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5798037 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5798036 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5798034 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5798033 2021.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5798035 2021.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5798032 2021.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5798029 2021.06.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5798030 2021.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5798031 2021.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5798028 2021.06.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5798027 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5798024 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5798026 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5798025 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5798022 2021.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5798021 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5798019 2021.06.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 53 5798020 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5798023 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5798018 2021.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5798017 2021.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5798016 2021.06.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5798015 2021.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5798013 2021.06.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5798014 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5798012 2021.06.12 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5796114 2021.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5795614 2021.06.11 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5795612 2021.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5795610 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5795613 2021.06.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5795611 2021.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5795609 2021.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5795608 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5795606 2021.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5795607 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5795604 2021.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5795605 2021.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5795602 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5795603 2021.06.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5795601 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5795598 2021.06.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5795599 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5795600 2021.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5795596 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5795595 2021.06.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5795597 2021.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5795594 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5795593 2021.06.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5795592 2021.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5775486 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5775484 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5775485 2021.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5775483 2021.06.06 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5775480 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5775478 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5775482 2021.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5775479 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5775476 2021.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5775474 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5775477 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5775481 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5775473 2021.06.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5775472 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5766138 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5766142 2021.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5766143 2021.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5766137 2021.06.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5766135 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5766145 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5766144 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5766141 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5766134 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5766140 2021.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5766139 2021.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5766136 2021.06.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5766133 2021.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5766132 2021.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5757744 2021.06.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5757743 2021.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5757742 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5757725 2021.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5757724 2021.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5757723 2021.06.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5757722 2021.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5757093 2021.06.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5757086 2021.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5757085 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5757091 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5757088 2021.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5757089 2021.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5757082 2021.06.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5757094 2021.06.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5757090 2021.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5757092 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5757087 2021.06.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5757081 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5757080 2021.06.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5757083 2021.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5757084 2021.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5757079 2021.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5757077 2021.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5757078 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5757075 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5757074 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5757076 2021.06.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5757072 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5757071 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5757073 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5757070 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5757069 2021.06.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5757068 2021.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5757065 2021.06.04 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5757067 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5757064 2021.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5757063 2021.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5757066 2021.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5755787 2021.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5755788 2021.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5755789 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5755791 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5755792 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5755786 2021.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5755785 2021.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5755790 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5755808 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5755807 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755806 2021.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5755805 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5755803 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5755802 2021.06.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5755804 2021.06.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5755801 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5755800 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5755799 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5755797 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5755798 2021.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5755796 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5755793 2021.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5755795 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5755794 2021.06.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5751727 2021.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5751729 2021.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5751723 2021.06.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5751725 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5751728 2021.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5751724 2021.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5751721 2021.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5751720 2021.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5751719 2021.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5751722 2021.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5751717 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5751716 2021.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5751718 2021.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5725136 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5725135 2021.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5725137 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5725134 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5725133 2021.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5725129 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5725131 2021.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5725132 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5725126 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5725127 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5725128 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5725125 2021.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5725130 2021.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5724579 2021.05.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5724577 2021.05.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5724576 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5724578 2021.05.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5724580 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721505 2021.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5721510 2021.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5721509 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5721501 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5721506 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5721503 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5721511 2021.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5721498 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5721507 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5721504 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5721508 2021.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5721515 2021.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5721514 2021.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5721513 2021.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5721497 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5721502 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5721512 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5721499 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5721496 2021.05.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5721500 2021.05.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5720337 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5720333 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5720335 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5720332 2021.05.28 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5720338 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5720331 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5720334 2021.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5720336 2021.05.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5720330 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5720328 2021.05.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5720329 2021.05.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5720324 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5720326 2021.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5720325 2021.05.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5720327 2021.05.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5720322 2021.05.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5720321 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5720323 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5720319 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5720320 2021.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5720317 2021.05.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5720318 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5720315 2021.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5720316 2021.05.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5720313 2021.05.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5720314 2021.05.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5720312 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5719779 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5719773 2021.05.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5719776 2021.05.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5719774 2021.05.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5719778 2021.05.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5719771 2021.05.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5719772 2021.05.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5719793 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5719786 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5719792 2021.05.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5719783 2021.05.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5719781 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5719790 2021.05.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5719787 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5719788 2021.05.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5719789 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5719791 2021.05.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5719780 2021.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5719785 2021.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5719782 2021.05.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5719784 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5719777 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5719775 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5719769 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5719770 2021.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5719768 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5719765 2021.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5719764 2021.05.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5719767 2021.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5719766 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5719763 2021.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5719761 2021.05.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5719762 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5719757 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5719756 2021.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5719760 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5719759 2021.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5719758 2021.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5719755 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 5715118 2021.05.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5715119 2021.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5715116 2021.05.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5715115 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5715111 2021.05.27 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5715117 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5715112 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5715110 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5715114 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715113 2021.05.27 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5715107 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5715106 2021.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5715105 2021.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5715109 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5715108 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5715101 2021.05.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5715103 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5715102 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5715104 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5714581 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5714590 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5714580 2021.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5714589 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5714564 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714568 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5714563 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5714569 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5714567 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5714566 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714574 2021.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5714562 2021.05.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5714565 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714570 2021.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5714558 2021.05.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5714561 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5714559 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5714560 2021.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714556 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5714557 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5714585 2021.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5714587 2021.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5714591 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5714584 2021.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5714583 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5714576 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5714575 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714588 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5714586 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5714573 2021.05.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5714572 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5714579 2021.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5714582 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5714571 2021.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5714577 2021.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5714578 2021.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5714551 2021.05.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5714553 2021.05.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5714549 2021.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714552 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714550 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5714555 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5714554 2021.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5714548 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5714545 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714546 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5714547 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714544 2021.05.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5714543 2021.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5714541 2021.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5714540 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5714542 2021.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5712484 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5712483 2021.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5712481 2021.05.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5712480 2021.05.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5712479 2021.05.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5712482 2021.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5711405 2021.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5711402 2021.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5711401 2021.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5711398 2021.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5711400 2021.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5711396 2021.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5711397 2021.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5711403 2021.05.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5711395 2021.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5711394 2021.05.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5711404 2021.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5711393 2021.05.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5711399 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5711390 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5711391 2021.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5711392 2021.05.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5711389 2021.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5711386 2021.05.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5711385 2021.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5711388 2021.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5711387 2021.05.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5711382 2021.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5711384 2021.05.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5711383 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5711377 2021.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5711381 2021.05.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5711379 2021.05.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5711378 2021.05.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5711380 2021.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5707811 2021.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5707812 2021.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5707809 2021.05.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5707810 2021.05.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5707808 2021.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5707804 2021.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5707807 2021.05.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5707805 2021.05.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5707806 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5707800 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5707802 2021.05.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5707803 2021.05.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5707801 2021.05.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5707799 2021.05.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5707798 2021.05.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5707797 2021.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5707796 2021.05.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5707795 2021.05.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5707790 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5707794 2021.05.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5707792 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5707791 2021.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5707785 2021.05.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5707788 2021.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5707793 2021.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5707789 2021.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5707786 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5707784 2021.05.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5707787 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5707782 2021.05.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5707781 2021.05.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5707783 2021.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5707780 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5707779 2021.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5707775 2021.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5707778 2021.05.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5707776 2021.05.25 mapa
pospolity