Pełna lista obserwacji drużyny

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6090108 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6090105 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6090107 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6090106 2021.09.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6090104 2021.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6090102 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6090100 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6090101 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6090099 2021.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6090098 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 6090096 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6090094 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6090091 2021.09.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6090093 2021.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 6090082 2021.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6090083 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6090085 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6090090 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6090084 2021.09.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6090081 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6090076 2021.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6090075 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6090073 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6090071 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6090072 2021.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6090067 2021.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6090103 2021.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6090097 2021.09.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6090095 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6090089 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6090087 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6090088 2021.09.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6090092 2021.09.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6090078 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6090086 2021.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6090079 2021.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 33 6090080 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6090074 2021.09.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6090070 2021.09.28 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6090069 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6090077 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6090068 2021.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6090066 2021.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6090065 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6090064 2021.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6090062 2021.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 6090063 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6090061 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6090060 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6090058 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6090059 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6090056 2021.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6090057 2021.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6090055 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6090054 2021.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6090053 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6090052 2021.09.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6087246 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6087247 2021.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6087249 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6087251 2021.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6087252 2021.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6079716 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6079715 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6079717 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6079712 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6079711 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6079714 2021.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6079710 2021.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6079713 2021.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6079732 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6079731 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6079733 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 6079729 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6079727 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6079728 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6079726 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6079730 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6079722 2021.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6079724 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6079725 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6079723 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6079721 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6079719 2021.09.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6079720 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6079718 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6079707 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6079708 2021.09.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6079705 2021.09.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6079706 2021.09.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6079704 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6079702 2021.09.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6079709 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6079703 2021.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 6079701 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6079699 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6079700 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6079698 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6079695 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6079696 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6079694 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 6079697 2021.09.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6079735 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6079737 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6083470 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6083471 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6083472 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6083473 2021.09.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6083474 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6083475 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6083476 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6083477 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6083478 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6083479 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6083480 2021.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6083481 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6083482 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6083483 2021.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6083484 2021.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6083485 2021.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6083486 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6083487 2021.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6083488 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6083489 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6083490 2021.09.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6083491 2021.09.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 6083492 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6083493 2021.09.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6083494 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6074012 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072036 2021.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6072037 2021.09.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6072038 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 6072039 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6072040 2021.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 6072041 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6072042 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6068554 2021.09.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6068555 2021.09.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6062641 2021.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6055865 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6055862 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6055916 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6055915 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6055913 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6055914 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6055912 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6055911 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6055910 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6055909 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 6055908 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6055906 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6055907 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6055904 2021.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6055905 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6055902 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6055903 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6055901 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6055899 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6055900 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6055896 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6055897 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6055898 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6055895 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6055894 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6055892 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6055893 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6055891 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6055889 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6055888 2021.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6055890 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6055887 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6055885 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6055886 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6055881 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6055883 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6055884 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6055878 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6055876 2021.09.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6055879 2021.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6055882 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6055877 2021.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6055874 2021.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6055873 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6055871 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 6055875 2021.09.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6055880 2021.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6055872 2021.09.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6055870 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6055869 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6055868 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6055864 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6055866 2021.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6055863 2021.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6055867 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6055861 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6055859 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6055860 2021.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6055858 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6055857 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6055856 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6055855 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6055854 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6055853 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6055852 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6055851 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6053586 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6053587 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6053584 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6053585 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6053581 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6053582 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6053583 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6041411 2021.09.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6041410 2021.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6041409 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6041408 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6041406 2021.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6041407 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6041405 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6041404 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6041472 2021.09.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6041471 2021.09.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6041469 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6041466 2021.09.10 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6041473 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6041460 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6041459 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041456 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6041457 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6041475 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6041470 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6041449 2021.09.10 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6041451 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041448 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6041452 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6041446 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041434 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6041437 2021.09.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6041439 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6041447 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6041435 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6041429 2021.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6041442 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6041440 2021.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6041431 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6041436 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6041425 2021.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6041426 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6041427 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6041422 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 6041424 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6041419 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6041474 2021.09.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6041468 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6041461 2021.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6041467 2021.09.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6041463 2021.09.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6041458 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6041455 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6041454 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6041450 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6041453 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6041462 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6041464 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041465 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6041444 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6041445 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6041443 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041402 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6041400 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6041401 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6041399 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 6041396 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6041403 2021.09.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 37 6041397 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041398 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6041395 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6041394 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041393 2021.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6041392 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6041391 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6041390 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041389 2021.09.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6041388 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6041441 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6041433 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6041430 2021.09.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6041432 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6041428 2021.09.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6041438 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6041423 2021.09.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6041420 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6041421 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6041418 2021.09.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6041417 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6041416 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6041415 2021.09.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6041414 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041413 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6041412 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6041386 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6041385 2021.09.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6041383 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6041381 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6041387 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6041382 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6041384 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6041379 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6041380 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6041378 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6041377 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6041376 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6041375 2021.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6041373 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6041374 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041372 2021.09.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 6047841 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6031858 2021.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6031864 2021.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6031861 2021.09.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6031865 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6031859 2021.09.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6031857 2021.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6031862 2021.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6031863 2021.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6031860 2021.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6031856 2021.09.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6025989 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6025870 2021.09.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6025784 2021.09.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6025776 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6025783 2021.09.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6025767 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6025762 2021.09.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6025761 2021.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6025768 2021.09.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6025769 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6025765 2021.09.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6025770 2021.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6025758 2021.09.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6025775 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6025773 2021.09.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6025774 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6025755 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6025781 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6025782 2021.09.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6025847 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6025844 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6025845 2021.09.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6025842 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6025843 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6025851 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6025850 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6025856 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6025849 2021.09.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6025853 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6025836 2021.09.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6025780 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6025779 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6025788 2021.09.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6025786 2021.09.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 6025834 2021.09.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6025789 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6025813 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6025791 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 6025793 2021.09.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 6025794 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6025795 2021.09.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 6025792 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6025838 2021.09.04 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 6025839 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6021307 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6021306 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6021305 2021.09.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6021304 2021.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6021303 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6021302 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6021301 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6021300 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6021299 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6021298 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6021297 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6021296 2021.09.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6021295 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6021294 2021.09.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6021293 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6021292 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6021291 2021.09.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6021290 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6021289 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6021288 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6021287 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6021286 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 6021285 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 6021284 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6021283 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6021282 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6021281 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6021280 2021.09.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6021279 2021.09.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6021278 2021.09.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6021277 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6021276 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6021275 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6021274 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6021273 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 6021272 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6021271 2021.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6021270 2021.09.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6021055 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6021086 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6021052 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6021066 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6021048 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6021068 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6021054 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6021046 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6021049 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6021047 2021.09.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6021045 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 6021029 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6021044 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6021043 2021.09.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6021042 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6021041 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6021040 2021.09.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6021039 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6021038 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6021037 2021.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6021036 2021.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6021035 2021.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6021034 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021033 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6021032 2021.09.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6021031 2021.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6021030 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6021085 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6021084 2021.09.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6021083 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6021082 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6021081 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6021080 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6021079 2021.09.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6021078 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6021077 2021.09.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6021076 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6021075 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6021074 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6021073 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6021072 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6021070 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6021071 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021028 2021.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6021027 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6021026 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 6021025 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6021024 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6021023 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6021022 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021021 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6021020 2021.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6021019 2021.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6021018 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021017 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6021016 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6021014 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021015 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6021013 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6021069 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021067 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6021065 2021.09.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6021063 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021087 2021.09.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6021064 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6021062 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6021061 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6021060 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021059 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6021058 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6021056 2021.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6021057 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6021053 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6021051 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6021050 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6021007 2021.09.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6021009 2021.09.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6021012 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021011 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6021010 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6021008 2021.09.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6021006 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6021005 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6021004 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021003 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6021002 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6021001 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6021000 2021.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6020999 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6020998 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020997 2021.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6020995 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6020994 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6020992 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020993 2021.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6020996 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020990 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6020991 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6020989 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6020988 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6020987 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6020986 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6020984 2021.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 6020985 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6020982 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020983 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6020981 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6018954 2021.09.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6019030 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6019028 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6018951 2021.09.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6018933 2021.09.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6018931 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6019013 2021.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6018941 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6019027 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6018944 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6018929 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6018942 2021.09.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6018936 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6019029 2021.09.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6018938 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6018937 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6018940 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018939 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6018923 2021.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6018924 2021.09.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6018932 2021.09.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6018935 2021.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6018928 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6018925 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6018926 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6018930 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018927 2021.09.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6018934 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6019018 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6019020 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6019019 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6019021 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6019017 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6019023 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6019024 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6019026 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6019025 2021.09.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 6019022 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6018947 2021.09.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6018945 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6018952 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6018953 2021.09.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6018950 2021.09.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6018949 2021.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6019014 2021.09.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 6018946 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6018948 2021.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6018943 2021.09.02 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 10 6019016 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6018294 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018291 2021.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6018293 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6018295 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6018290 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6018292 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6018289 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6018287 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6018288 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018285 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6018286 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6018282 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6018280 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6018281 2021.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6018277 2021.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6018278 2021.09.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6018279 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018274 2021.09.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6018276 2021.09.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6018273 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018275 2021.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6018270 2021.09.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6018272 2021.09.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6018271 2021.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6018284 2021.09.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6018269 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6018268 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6017539 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6017538 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6017537 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6017536 2021.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6017535 2021.09.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6017534 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6017532 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6017531 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6017530 2021.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6017529 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6017528 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6017526 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6017527 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6017525 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6017524 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6017523 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6017522 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6017521 2021.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6017520 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6017519 2021.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6017518 2021.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6017517 2021.09.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6017516 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6017515 2021.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6017514 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6017513 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6015855 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6015853 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015854 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015852 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6015851 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6015850 2021.09.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6015849 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015867 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015871 2021.09.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6015870 2021.09.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6015866 2021.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6015869 2021.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6015868 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6015864 2021.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6015865 2021.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6015862 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6015863 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6015861 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015860 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6015858 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6015859 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6015856 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6015857 2021.09.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6015848 2021.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6015846 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6015845 2021.09.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6015847 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6015844 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6015842 2021.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6015843 2021.09.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6015841 2021.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6015839 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6015838 2021.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6015840 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6015837 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6015835 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6015833 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6015834 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6014388 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6014387 2021.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6014389 2021.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6014386 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6014384 2021.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6014385 2021.08.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6014380 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6014381 2021.08.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6014383 2021.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6014382 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6014379 2021.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6014378 2021.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009962 2021.08.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6009963 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6009961 2021.08.29 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6009979 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6009978 2021.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6009975 2021.08.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6009976 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6009974 2021.08.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6009977 2021.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6009973 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6009971 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6009972 2021.08.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6009970 2021.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6009968 2021.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6009969 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009966 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6009965 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6009967 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6009964 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6009960 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6009959 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6009957 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6009956 2021.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6009958 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6009954 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6009955 2021.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6009952 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6009951 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6009953 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6009950 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009949 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6009948 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6009946 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6009945 2021.08.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6009947 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007052 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007053 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6007051 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6007149 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6007147 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6007148 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007146 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6007145 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007143 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6007144 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007142 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007141 2021.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6007140 2021.08.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6007139 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007138 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6007136 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007137 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6007135 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 6007134 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007079 2021.08.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6007085 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007076 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007081 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6007074 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6007072 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007068 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007070 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6007065 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007067 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007066 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6007060 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6007061 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007057 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6007054 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007059 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007132 2021.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6007133 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6007131 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6007128 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007130 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007129 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007127 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6007124 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6007126 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6007125 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6007123 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 6007121 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007122 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007120 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007119 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6007118 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007032 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007046 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6007031 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6007030 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007047 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6007029 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007027 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6007028 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6007026 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6007025 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007023 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007024 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6007021 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6007019 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6007020 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007044 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6007045 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007048 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007043 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007042 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007041 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007050 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6007039 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6007038 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 6007049 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6007040 2021.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 6007037 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6007035 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007036 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007033 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 6007034 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6007117 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6007116 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6007115 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6007113 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6007114 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007111 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6007110 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6007109 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6007112 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6007107 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6007108 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6007106 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6007104 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6007105 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007103 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6007102 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6007100 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007101 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007098 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007096 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007099 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007097 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6007094 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007095 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007092 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007091 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007090 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6007093 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007087 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6007088 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6007089 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6007086 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6007078 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6007084 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6007083 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007082 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6007080 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6007069 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6007071 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6007077 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6007073 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6007064 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007062 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 6007063 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6007058 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6007056 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007055 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007018 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007017 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007016 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6007015 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6007013 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6007014 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007010 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6007012 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6007011 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007009 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007008 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6007007 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6007006 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007004 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6007005 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007003 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007000 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6007001 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6006999 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6006998 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6006996 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6006995 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6006993 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6006994 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6006992 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6006991 2021.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6006988 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6006990 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6006987 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6006989 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6006981 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6006985 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6006986 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6006984 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 6006980 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6006983 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006978 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6006979 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6006977 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6006982 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6006976 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 32 6006974 2021.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 6006975 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6006972 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6006973 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6006971 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6004129 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 6004128 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6004127 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004125 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004126 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004124 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6004130 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6004123 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6004119 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6004118 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004122 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6004117 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6004115 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004113 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6004112 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6004111 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6004110 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6004120 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6004108 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6004116 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6004104 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6004105 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6004102 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004099 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004121 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6004114 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6004109 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6004107 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6004106 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004103 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6004101 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6004100 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004098 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6004097 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 6004096 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004095 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 6004094 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004093 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004092 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6004091 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6007257 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007258 2021.08.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 6007259 2021.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 6007260 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6007261 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6007262 2021.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6007263 2021.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6007264 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6007265 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6007266 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 6007267 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6007268 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6007269 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6007270 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6007271 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6007272 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6007273 2021.08.28 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 6007274 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6007275 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6007276 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6007277 2021.08.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6007278 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007279 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007280 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6007281 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6007282 2021.08.28 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6007283 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6007284 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6007285 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6007558 2021.08.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6007597 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5983957 2021.08.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5983958 2021.08.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5983959 2021.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5983882 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5983883 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5983884 2021.08.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5983885 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983886 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5983887 2021.08.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5983888 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983889 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983890 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5983891 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983892 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5983893 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5983894 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5983895 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5983896 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983897 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5983898 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5983899 2021.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5983900 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5983901 2021.08.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5983902 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983903 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983904 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5983905 2021.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5983906 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5983907 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5983908 2021.08.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5983909 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5983910 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5983911 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5983912 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5983913 2021.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5983914 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5983915 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5983916 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5983917 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983918 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983919 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5983920 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5983921 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5983922 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983923 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5983924 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5983925 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5983926 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5983927 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5983928 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983929 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5983930 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983931 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983932 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983933 2021.08.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5983934 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5983935 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5983936 2021.08.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5983937 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5983938 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5983939 2021.08.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5983940 2021.08.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5983941 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5983942 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5983943 2021.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5983944 2021.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5983945 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5983946 2021.08.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5983947 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5983949 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5983950 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5983951 2021.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5983954 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5983961 2021.08.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5965587 2021.08.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5965584 2021.08.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5965585 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5965586 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5965582 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5965579 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5965575 2021.08.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5965574 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5965573 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5965568 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5965563 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5965570 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5965569 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5965566 2021.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5965562 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5965560 2021.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5965558 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5965559 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5965556 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5965555 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5965581 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5965583 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5965580 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5965578 2021.08.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5965576 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5965577 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 300 5965572 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5965571 2021.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5965565 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5965567 2021.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5965564 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5965561 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5965557 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5965554 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5965553 2021.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5965552 2021.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5964584 2021.08.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5964583 2021.08.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5964578 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5964581 2021.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5964580 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5964577 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5964576 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5964579 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5964582 2021.08.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5964575 2021.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5964573 2021.08.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5964570 2021.08.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5964571 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5964572 2021.08.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5964574 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5964568 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5964569 2021.08.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5964567 2021.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5964407 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5964406 2021.08.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5964404 2021.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5964403 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5964405 2021.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5964402 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5964400 2021.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5964401 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5964399 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5964398 2021.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5964397 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5964396 2021.08.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5964395 2021.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5964394 2021.08.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 5964391 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5964393 2021.08.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5964392 2021.08.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5964390 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5965606 2021.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5965607 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5965608 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5965629 2021.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5965631 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5965632 2021.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5965633 2021.08.12 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5965635 2021.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5966331 2021.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 5966332 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5966333 2021.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5966334 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5966335 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5966336 2021.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5966337 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5966338 2021.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5966339 2021.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966340 2021.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5966341 2021.08.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5966342 2021.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5966343 2021.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5966344 2021.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5966345 2021.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5966346 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966347 2021.08.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5966348 2021.08.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5966349 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5966350 2021.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5966351 2021.08.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5962814 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5962815 2021.08.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5962816 2021.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5960703 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5960701 2021.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5960699 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5960696 2021.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5960695 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5960694 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5960693 2021.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5960691 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5960692 2021.08.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5960690 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 49 5960689 2021.08.10