Pełna lista obserwacji drużyny

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6312732 2021.12.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6312733 2021.12.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6312731 2021.12.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6312730 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6312729 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6312728 2021.12.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6312726 2021.12.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6312727 2021.12.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6312725 2021.12.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6312723 2021.12.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6312724 2021.12.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6312719 2021.12.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6312721 2021.12.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6312720 2021.12.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6312718 2021.12.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6312717 2021.12.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6312716 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6312713 2021.12.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6312715 2021.12.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6312714 2021.12.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6312722 2021.12.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6304441 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6304442 2021.12.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6304443 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6304444 2021.12.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6304445 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6304446 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6304447 2021.12.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6304448 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304449 2021.12.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6304450 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6304451 2021.12.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6304452 2021.12.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6304453 2021.12.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6304454 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304455 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6304456 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6304457 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6304458 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6304459 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6304460 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6304461 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6304462 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6304463 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6304464 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304465 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6304466 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304467 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6304468 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6304469 2021.12.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6304470 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6304471 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304472 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6304473 2021.12.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6304474 2021.12.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6304475 2021.12.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6304476 2021.12.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6304477 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6304478 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6304479 2021.12.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6304480 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6304481 2021.12.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6304482 2021.12.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6304483 2021.12.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6304484 2021.12.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6304485 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6304486 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6304487 2021.12.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6304488 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6304489 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6304490 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304491 2021.12.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6304492 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6304493 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6304494 2021.12.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6304495 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6304496 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6304497 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6304498 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6304499 2021.12.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6304500 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6304501 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6304502 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 6304503 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6304504 2021.12.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6301832 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301833 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6301834 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301847 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301848 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301849 2021.12.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6301850 2021.12.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6301851 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301852 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6301853 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6301854 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6298548 2021.12.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6298547 2021.12.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6298546 2021.12.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6298545 2021.12.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6298549 2021.12.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 6298544 2021.12.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6298540 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6298542 2021.12.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6298541 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6298543 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6296678 2021.12.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6296688 2021.12.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6292689 2021.12.22 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 6292690 2021.12.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6292687 2021.12.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6292686 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6292685 2021.12.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6292688 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6292684 2021.12.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6292683 2021.12.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6292682 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6292678 2021.12.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6292677 2021.12.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6292676 2021.12.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6292680 2021.12.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6292681 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292679 2021.12.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6292673 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6292674 2021.12.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6292675 2021.12.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6292672 2021.12.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6292670 2021.12.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6292671 2021.12.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 6292722 2021.12.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6292669 2021.12.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6292668 2021.12.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6292667 2021.12.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6285244 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285243 2021.12.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6285242 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6285241 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285240 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6285259 2021.12.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6285258 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285260 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6285257 2021.12.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6285256 2021.12.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6285255 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285254 2021.12.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6285253 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285251 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6285252 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6285250 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6285248 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6285249 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6285247 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6285245 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285246 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6285239 2021.12.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6285236 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285238 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6285235 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6285237 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6285234 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285233 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6285232 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6285231 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6285229 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6285230 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6285226 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6285227 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6285228 2021.12.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6285224 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6285225 2021.12.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6285223 2021.12.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6285222 2021.12.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6285221 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285220 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6285219 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285218 2021.12.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6285217 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6285216 2021.12.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6285215 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6285214 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285213 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6285212 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285211 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6285209 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6285210 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6285208 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6285206 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285204 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6285205 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285207 2021.12.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6285202 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285200 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6285203 2021.12.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6285201 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285198 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6285199 2021.12.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6285197 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6285196 2021.12.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 6285194 2021.12.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6285195 2021.12.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6285193 2021.12.18 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6285671 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285192 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6285669 2021.12.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6285670 2021.12.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6285687 2021.12.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6285672 2021.12.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6285668 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6285673 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6285694 2021.12.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6285688 2021.12.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6285667 2021.12.18 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 6285666 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6285665 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6285693 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6285692 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6285691 2021.12.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6285689 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285690 2021.12.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6285695 2021.12.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6285696 2021.12.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6285697 2021.12.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6283514 2021.12.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6283513 2021.12.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6283512 2021.12.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6283510 2021.12.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26 6283511 2021.12.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6283509 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6283507 2021.12.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6283508 2021.12.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6283506 2021.12.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6283827 2021.12.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6283830 2021.12.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6283831 2021.12.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6283832 2021.12.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6283834 2021.12.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283835 2021.12.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6283837 2021.12.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6271776 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271775 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6271774 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6271773 2021.12.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6271824 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271818 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6271823 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6271819 2021.12.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6271820 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271815 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6271816 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6271817 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271814 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271821 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6271812 2021.12.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6271822 2021.12.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6271813 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6271811 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6271810 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271809 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271807 2021.12.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6271808 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 150 6271806 2021.12.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6271804 2021.12.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6271803 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6271805 2021.12.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6271801 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6271802 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6271799 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271798 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6271795 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6271800 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271796 2021.12.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6271797 2021.12.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6271794 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271793 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6271792 2021.12.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6271791 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6271789 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6271790 2021.12.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6271787 2021.12.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6271788 2021.12.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6271783 2021.12.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6271786 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6271785 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271782 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6271779 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6271780 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6271784 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6271781 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6271778 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6271777 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6271772 2021.12.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6271771 2021.12.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6271769 2021.12.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6271770 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6271767 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6271765 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6271768 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6271766 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271763 2021.12.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6271764 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6271762 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6271761 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271760 2021.12.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6271759 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6271758 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6271757 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6271752 2021.12.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6271754 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6271753 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6271751 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6271749 2021.12.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6271750 2021.12.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6271748 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6271747 2021.12.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6271746 2021.12.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6271745 2021.12.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6271744 2021.12.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6271743 2021.12.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6271741 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 6271742 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6271740 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271739 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271738 2021.12.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6271737 2021.12.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6271736 2021.12.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6271735 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6271734 2021.12.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6271732 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6271733 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6271731 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 6271730 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6271727 2021.12.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6271728 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6271729 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6271726 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6271756 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6271725 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6271755 2021.12.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6269652 2021.12.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6266891 2021.12.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6266892 2021.12.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261514 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6261510 2021.12.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 6261506 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6261522 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6261501 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6261499 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261498 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6261508 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261489 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6261487 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6261532 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261479 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6261475 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6261474 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6261521 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 6261520 2021.12.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6261528 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6261531 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6261530 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261516 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6261527 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6261507 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6261502 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6261503 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6261533 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6261496 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6261488 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6261485 2021.12.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6261490 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 6261480 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6261518 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6261523 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6261517 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6261513 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6261511 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261505 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6261525 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6261500 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6261495 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6261494 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261491 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6261483 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6261484 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261477 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6261478 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6261534 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6261529 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6261526 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261515 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6261512 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6261509 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6261504 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6261524 2021.12.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6261519 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6261497 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6261492 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6261493 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6261486 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261481 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261482 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6261476 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6261473 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6261471 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6261472 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6261469 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6261470 2021.12.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6261468 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6261467 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6261466 2021.12.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6261463 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6261464 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6261465 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6261462 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261461 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6261460 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6261459 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6261458 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6261457 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6262402 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6262403 2021.12.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6262404 2021.12.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6262405 2021.12.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6262406 2021.12.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6262407 2021.12.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6262408 2021.12.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6262409 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6262410 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6262411 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6262412 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6262413 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6262414 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6262415 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262416 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6262417 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6262418 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 6262868 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6262870 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6262871 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262872 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262873 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6262874 2021.12.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6262875 2021.12.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6262876 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6262877 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6262878 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6262879 2021.12.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6262880 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6262881 2021.12.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6262882 2021.12.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6262883 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6262884 2021.12.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6262885 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6262886 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6262887 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6262888 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6262889 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6262890 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6262891 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6262892 2021.12.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6262893 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6259011 2021.12.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6259012 2021.12.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6259013 2021.12.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6259014 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6259015 2021.12.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6259016 2021.12.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6259017 2021.12.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6259018 2021.12.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6259019 2021.12.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6259020 2021.12.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6259021 2021.12.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 6256890 2021.12.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6256892 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6256893 2021.12.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6256894 2021.12.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6256895 2021.12.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6256896 2021.12.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6256897 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6256898 2021.12.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6256899 2021.12.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6256900 2021.12.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6256901 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6256902 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6256903 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6256904 2021.12.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6244922 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6244921 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6244938 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6244933 2021.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6244937 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6244935 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6244930 2021.11.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6244931 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244936 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6244932 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6244928 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6244934 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6244926 2021.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6244929 2021.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6244924 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6244927 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6244923 2021.11.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6244925 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6244886 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244881 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6244888 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6244887 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6244876 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244874 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244884 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6244873 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6244880 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244877 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 6244875 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6244879 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6244870 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6244878 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6244883 2021.11.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6244871 2021.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6244899 2021.11.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6244900 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6244898 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6244897 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6244902 2021.11.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6244893 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6244901 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6244904 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6244894 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6244892 2021.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6244890 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6244895 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6244896 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6244891 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6244889 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6244903 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6244919 2021.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6244920 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6244916 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6244918 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6244917 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 6244912 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6244915 2021.11.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6244914 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6244913 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6244910 2021.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 6244911 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6244909 2021.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 6244908 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6244907 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 6244905 2021.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6244906 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6244885 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6244868 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6244882 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6244872 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6244869 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6244867 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6244866 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6244865 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6244864 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6244863 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6244862 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6244860 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6244859 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6244861 2021.11.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6244858 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6244857 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6244856 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6244854 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6244855 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6244850 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6244853 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6244848 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6244851 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6244852 2021.11.27 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6244845 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6244847 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6244849 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6244844 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 6244846 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 6244842 2021.11.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6244843 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6244841 2021.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242948 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242946 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6242961 2021.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6242967 2021.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6242963 2021.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6242945 2021.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6242944 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242943 2021.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6242941 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6242939 2021.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6242942 2021.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6242959 2021.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6242935 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6242934 2021.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6242932 2021.11.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6242936 2021.11.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6242938 2021.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6242931 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6242933 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6242937 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6242928 2021.11.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6242927 2021.11.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6242929 2021.11.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6242930 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6242926 2021.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6242969 2021.11.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6242923 2021.11.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6242922 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6242924 2021.11.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 6242925 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6242920 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6242921 2021.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6242958 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6242960 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6242955 2021.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6242957 2021.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6242956 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6242953 2021.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6242954 2021.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6242952 2021.11.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6242965 2021.11.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6242968 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242950 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6242951 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6242966 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6242949 2021.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6242947 2021.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6242964 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6242917 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242940 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6242918 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6242919 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6242914 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6242915 2021.11.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6242913 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6242911 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6242909 2021.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6242916 2021.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6242907 2021.11.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6242908 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6242910 2021.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6242906 2021.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6242912 2021.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6242905 2021.11.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6242904 2021.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6242903 2021.11.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6242901 2021.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6242900 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6242897 2021.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6242898 2021.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6242902 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242896 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242895 2021.11.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6242899 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242894 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242893 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242891 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6242889 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6242890 2021.11.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6242892 2021.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239868 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6239867 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6239865 2021.11.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6239869 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6239866 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6239864 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6239885 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239883 2021.11.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6239886 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6239882 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239880 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239881 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239879 2021.11.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6239877 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6239878 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239876 2021.11.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6239875 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6239874 2021.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6239873 2021.11.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 6239872 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6239871 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239870 2021.11.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6239856 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6239855 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6239854 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239861 2021.11.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6239851 2021.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6239852 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6239849 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239846 2021.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6239845 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6239843 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239840 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6239863 2021.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6239838 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6239837 2021.11.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6239832 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239833 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239857 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239884 2021.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6239839 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239836 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239835 2021.11.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6239834 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6239860 2021.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6239830 2021.11.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6239828 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6239825 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6239820 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239823 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239821 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6239824 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239815 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239813 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6239847 2021.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6239848 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239850 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239844 2021.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6239859 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6239853 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239842 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239841 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239862 2021.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6239831 2021.11.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6239827 2021.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6239829 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239826 2021.11.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6239822 2021.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6239819 2021.11.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6239814 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239817 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239816 2021.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6239818 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239812 2021.11.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6239811 2021.11.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6239810 2021.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6239858 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239809 2021.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6239808 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239807 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239806 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239805 2021.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6239803 2021.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6239802 2021.11.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6239804 2021.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6239799 2021.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6239801 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6239800 2021.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6239797 2021.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6239795 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239798 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6239796 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6239793 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239794 2021.11.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6239792 2021.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6239791 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239790 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6239789 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6239788 2021.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6239787 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239786 2021.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6239785 2021.11.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6239784 2021.11.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6239782 2021.11.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6239783 2021.11.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6239781 2021.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6239779 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239776 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6239778 2021.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6239775 2021.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6239777 2021.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6239780 2021.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6239773 2021.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6239772 2021.11.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6239771 2021.11.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6239774 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6239770 2021.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6239769 2021.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6239764 2021.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6239768 2021.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6239763 2021.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6239765 2021.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6239767 2021.11.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6239762 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6239760 2021.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6239759 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6239761 2021.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6239758 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239757 2021.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6239756 2021.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6239755 2021.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6239766 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239753 2021.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6239754 2021.11.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6233996 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6234000 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6234003 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6234006 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6234008 2021.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6234009 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6234010 2021.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6234012 2021.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6234015 2021.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6234019 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6234025 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6234034 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6234037 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6234040 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6234042 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6234045 2021.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6234049 2021.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6234053 2021.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6234056 2021.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6234058 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6234066 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6234067 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6234069 2021.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6234070 2021.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6234071 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6226374 2021.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6226375 2021.11.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6226376 2021.11.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6226377 2021.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6226378 2021.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6221079 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6221080 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6221078 2021.11.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6221077 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6221076 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6221075 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221074 2021.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6221073 2021.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6221071 2021.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6221072 2021.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6221069 2021.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6221070 2021.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6221068 2021.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6221067 2021.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6221066 2021.11.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6215435 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6215434 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6215436 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6215441 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6215427 2021.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6215430 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6215424 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6215422 2021.11.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6215440 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6215437 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6215438 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6215439 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6215433 2021.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6215429 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6215432 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6215431 2021.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6215426 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6215428 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6215423 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6215425 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6215420 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6215421 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6215419 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6215459 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6215457 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6215456 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6215454 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215453 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6215455 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6215451 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6215452 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6215450 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6215448 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6215446 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6215447 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6215449 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6215445 2021.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6215443 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6215442 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6215444 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6215418 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6215416 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6215414 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6215417 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6215413 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6215415 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6215412 2021.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6215410 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6215411 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6215408 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6215409 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6215406 2021.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6215407 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6215405 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6215404 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6215403 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6216948 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6216953 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6216954 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6216955 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6216956 2021.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6216957 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6216958 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6216959 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216961 2021.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6216963 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6216964 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6216965 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6216966 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6216968 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6216969 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6216971 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6216973 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6216975 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6216977 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6216981 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6216982 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6216985 2021.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6216988 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6216991 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6216992 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6216993 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6216995 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6216996 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6216997 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6216998 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6216999 2021.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6217000 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6217001 2021.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6217002 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6217003 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6217005 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6217006 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6217007 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6217008 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6217009 2021.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6217011 2021.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6217012 2021.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6217014 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6217016 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6210965 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6210966 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6201420 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6201418 2021.11.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6201412 2021.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 6201411 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6201427 2021.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6201413 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6201429 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6201408 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6201401 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6201403 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6201397 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6201389 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6201386 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6201382 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6201439 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6201435 2021.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6201436 2021.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6201432 2021.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6201428 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6201422 2021.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6201430 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6201406 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6201402 2021.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6201404 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6201395 2021.11.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6201393 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6201388 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6201387 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6201379 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6201425 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6201423 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6201421 2021.11.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6201434 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6201433 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6201417 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6201426 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6201424 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6201419 2021.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6201431 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6201405 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6201400 2021.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6201398 2021.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6201391 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6201399 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6201385 2021.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6201437 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6201416 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6201414 2021.11.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6201415 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6201410 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6201409 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6201407 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6201396 2021.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6201390 2021.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6201394 2021.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6201392 2021.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6201383 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6201384 2021.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6201380 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6201378 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 6201377 2021.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6201376 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6201375 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6201374 2021.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6201371 2021.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6201372 2021.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6201373 2021.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6201370 2021.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6201369 2021.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6201368 2021.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6201367 2021.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 6201365 2021.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6201364 2021.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6201366 2021.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6201363 2021.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6201361 2021.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6201362 2021.11.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6179908 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179909 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6179910 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6179911 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179912 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6179913 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6179914 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6179915 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6179916 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6179917 2021.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6179918 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179919 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179920 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179921 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179922 2021.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6179923 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6179924 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6179925 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6179926 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6179927 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179928 2021.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6179929 2021.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6179930 2021.10.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6179931 2021.10.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6179932 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6179933 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6179934 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6179935 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6179936 2021.10.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6179937 2021.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6179938 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6179939 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179940 2021.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6179941 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6179942 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6179943 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6179944 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6179945 2021.10.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6179946 2021.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6179947 2021.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6179948 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6179949 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6179950 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 6179951 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 6179952 2021.10.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6179953 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6179954 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6179955 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6179956 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6179957 2021.10.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6179958 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6179959 2021.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6179960 2021.10.30 mapa