Pełna lista obserwacji drużyny

Sławek Ligęza : Sławomir Ligęza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090158 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5090166 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5090155 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5090157 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090159 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5090161 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5090163 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090165 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5085691 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5085688 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5085689 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5085690 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085687 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5085686 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085685 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5085684 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5085683 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5085682 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5085681 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085679 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5085680 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5086010 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085999 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5085998 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5085997 2021.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 5085996 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5085995 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5085994 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5085993 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085992 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086000 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5086001 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5086002 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5086008 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5086007 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086011 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5086006 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5086009 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5086005 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5086004 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5086003 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5085991 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5085990 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5085989 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5085977 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5085976 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5085975 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5085973 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5085972 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085971 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5085970 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 5085969 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5085968 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5085978 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5085979 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5085988 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085987 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5085986 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5085985 2021.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5085984 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5085983 2021.01.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5085982 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 5085981 2021.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5085980 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085974 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5086017 2021.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5086054 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5086053 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5086052 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5086051 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5086050 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5086049 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5086048 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5086047 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086046 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5086045 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5086044 2021.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5086043 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5086055 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5086056 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5086738 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5086737 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5086736 2021.01.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5086065 2021.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5086064 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5086063 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5086062 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5086061 2021.01.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5086060 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5086059 2021.01.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 5086058 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5086057 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5086042 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5086041 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5086012 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5086025 2021.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5086024 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5086023 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5086022 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5086021 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5086020 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5086019 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5086018 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5086016 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5086015 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5086014 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5086013 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5086026 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5086027 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5086040 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5086039 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5086038 2021.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5086037 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5086036 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5086035 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5086034 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5086033 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5086032 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5086031 2021.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5086030 2021.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 5086029 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5086028 2021.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5082956 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5082957 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5082958 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5082959 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5082960 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5082955 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5082954 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5082953 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5082952 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5082951 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5082946 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5082945 2021.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5082961 2021.01.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5082962 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5082974 2021.01.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5082973 2021.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5082972 2021.01.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5082971 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082970 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5082969 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5082968 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5082967 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5082966 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5082965 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5082964 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5082963 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5071364 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5071358 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065244 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5065248 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065245 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065239 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5065236 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065237 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065235 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5065233 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5065234 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5065262 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5065232 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5065253 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065250 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5065270 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065273 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5065276 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5065271 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065272 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065265 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065264 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5065275 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065274 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5065268 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5065269 2021.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5065263 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065266 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5065261 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065256 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065257 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5065260 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065259 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065258 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065254 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065255 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5065267 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065252 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065251 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5065249 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065247 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065243 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5065246 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5065242 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5065240 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5065241 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065238 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5065230 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5065231 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5065229 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5065227 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5065228 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065226 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 5065225 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5065224 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5065223 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065222 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065219 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065220 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065221 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5065217 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5065218 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065216 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5065215 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5065213 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5065212 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5065214 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5065210 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5065207 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5065211 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5065206 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065209 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5065208 2021.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5065203 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5065202 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5065201 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5065200 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5065204 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5065205 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5066342 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065637 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5065636 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5065635 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5065634 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5065633 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5066341 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5065632 2021.01.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5065638 2021.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5065639 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5065640 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5065641 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5065642 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5065643 2021.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5065644 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5066338 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5066339 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5066340 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5065631 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5065630 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5065611 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5065612 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5065613 2021.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5065614 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 5065616 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5065617 2021.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5065618 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5065619 2021.01.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5065620 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5065621 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5065622 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5065623 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5065624 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5065625 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5065626 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5065627 2021.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5065628 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5065615 2021.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5065629 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5066319 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5066320 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5066327 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5066328 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5066329 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5066337 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5047861 2021.01.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5047896 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047876 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5047877 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5047878 2021.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5047892 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5047858 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5047856 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5047855 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5047854 2021.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5047853 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047851 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5047849 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5047848 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5047893 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5047894 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5047895 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5047897 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5047910 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5047911 2021.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5047912 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5047913 2021.01.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5047914 2021.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5047915 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5047916 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5047917 2021.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5047918 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5047909 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5047908 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5047907 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5047902 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5047901 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5047900 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5047899 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047898 2021.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5047904 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5047905 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5047906 2021.01.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5047903 2021.01.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5037179 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5037181 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5037183 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037186 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037187 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037188 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5037189 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5037123 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5037120 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037118 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5037116 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5037114 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037112 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5037111 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5037110 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5037105 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5037225 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5037226 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5037227 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5038604 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5037266 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037234 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037233 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5037231 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037228 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5037224 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031952 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031951 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031948 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 5031949 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5031946 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5031950 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5031944 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5031941 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5031947 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5031942 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5031945 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031943 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5031940 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032000 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5031999 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031997 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5031996 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5031995 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5031994 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5031992 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031991 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5031998 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031990 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5031988 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031987 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5031984 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031979 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031975 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5031973 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031989 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031985 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5031981 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5031983 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5031976 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031974 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5031978 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031969 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5031967 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031968 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5031965 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5031960 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5031954 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031961 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5031959 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031956 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5031986 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031982 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5031993 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031980 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031977 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031971 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 75 5031970 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5031966 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031972 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031963 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031964 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031962 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031957 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5031958 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5031955 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5031953 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5031939 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031933 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5031938 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5031935 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5031937 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5031934 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5031936 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031930 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5031931 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031928 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5031932 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5031926 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031929 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5031925 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5031924 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5031927 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5032715 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5032794 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038960 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5039025 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5039023 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5039021 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5032795 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038957 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5032774 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5038961 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5038974 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038977 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038979 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 5032786 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5038971 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032729 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5032714 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5032712 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5032711 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5032710 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032709 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032708 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5032707 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032706 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5032716 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5032717 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5032718 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5032727 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5032725 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5032724 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5032723 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5032722 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5032721 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5032720 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032719 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032705 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032704 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5032703 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5032784 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032785 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5032787 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5032788 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5032789 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5032790 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5032791 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5032792 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5032783 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5032782 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5032781 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5032702 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5032701 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5032775 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032776 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032777 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5032778 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032779 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032780 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5032793 2021.01.01 mapa