Pełna lista obserwacji drużyny

Anna W-K : Anna Włodarczak-Komosińska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6089483 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6089484 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 6089481 2021.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 350 6089482 2021.09.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6089479 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6089480 2021.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6083801 2021.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6083800 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 6078674 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 6078672 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6078675 2021.09.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6078671 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6078673 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6078670 2021.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6078669 2021.09.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6078668 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 32 6078665 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5000 6078666 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6078667 2021.09.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6078664 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6078663 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 6078662 2021.09.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6078661 2021.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6078660 2021.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6078658 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5500 6078659 2021.09.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6078655 2021.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6078657 2021.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6078656 2021.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6078654 2021.09.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6076495 2021.09.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 6075987 2021.09.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6075985 2021.09.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6075986 2021.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6075984 2021.09.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6064147 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6064146 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6064145 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6064144 2021.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6064143 2021.09.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 31 6047056 2021.09.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 6047054 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6047057 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 6047059 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047058 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047055 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6047053 2021.09.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 320 6043784 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6042956 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6042955 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4000 6042954 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8000 6042953 2021.09.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6042952 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6042951 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6042949 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6042948 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 110 6042947 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6042946 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6042950 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6042943 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6042945 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6042944 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6042941 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6042940 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6042942 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6036913 2021.09.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6036912 2021.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6036911 2021.09.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6036910 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6036908 2021.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6036909 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6036907 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6036905 2021.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 6036904 2021.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6036906 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6036903 2021.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 6036902 2021.09.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 6036901 2021.09.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 6036900 2021.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6036899 2021.09.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 6036898 2021.09.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6028416 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6028417 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6028415 2021.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 110 6028414 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 6027770 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6027026 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6027025 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6027024 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6027023 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 6027022 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6027020 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6027021 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 6027018 2021.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6027019 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 6026707 2021.09.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 6026705 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6026706 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6024463 2021.09.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6024464 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 6024462 2021.09.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 6024461 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6021263 2021.09.03 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6021262 2021.09.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6019590 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6018086 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6018085 2021.09.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 6018084 2021.09.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6018082 2021.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6018083 2021.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 12 6018080 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6018081 2021.09.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 6018078 2021.09.02 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 6018079 2021.09.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 16 6018076 2021.09.02 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6018077 2021.09.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6018074 2021.09.02 mapa
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 2 6018073 2021.09.02 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 6006324 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6006152 2021.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 6006150 2021.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6006151 2021.08.28 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6006149 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6004844 2021.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6004841 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6004842 2021.08.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6004840 2021.08.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6004839 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6004838 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6004837 2021.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 6004835 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki wydrzyk wielki, Stercorarius skua 1 6004834 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6004833 2021.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 12 6004831 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6004830 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6004832 2021.08.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 6004828 2021.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6004829 2021.08.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 6004827 2021.08.28 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6004826 2021.08.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6004825 2021.08.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6004823 2021.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 11 6004824 2021.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6004822 2021.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6004821 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 6004819 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6004820 2021.08.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6004817 2021.08.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6004818 2021.08.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5997647 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5997649 2021.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5997648 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5997510 2021.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 32 5997512 2021.08.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5997509 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5997511 2021.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5992250 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5992247 2021.08.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5992245 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 5992246 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5992249 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 5992248 2021.08.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5987261 2021.08.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5982673 2021.08.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5978325 2021.08.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 5976440 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5976441 2021.08.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5970925 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5963142 2021.08.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 5958982 2021.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 65 5958978 2021.08.09 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5958980 2021.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5958979 2021.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5958981 2021.08.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5953852 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5953860 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5953856 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5953858 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5953853 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5953851 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5953848 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5953846 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5953841 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6000 5953842 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5953837 2021.08.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5953838 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 5953836 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5953831 2021.08.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5953834 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 5953833 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1800 5953857 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5953854 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 5953861 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5953859 2021.08.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 5953855 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 5953847 2021.08.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5953849 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5953850 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5953845 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5953844 2021.08.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5953840 2021.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5953843 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5953839 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 5953832 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 5953830 2021.08.07 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5953835 2021.08.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5948537 2021.08.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5948536 2021.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5943686 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5943684 2021.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5943683 2021.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5943685 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 5943682 2021.08.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 5943680 2021.08.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5943681 2021.08.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5943338 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5943341 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 5943342 2021.08.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5943340 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5943339 2021.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5943335 2021.08.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5943337 2021.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5943334 2021.08.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5943333 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 5943332 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943331 2021.08.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5943336 2021.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5936833 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5936832 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5936831 2021.07.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5935807 2021.07.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5934512 2021.07.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5934509 2021.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5934508 2021.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 60 5934510 2021.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5934511 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5934505 2021.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5934507 2021.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5934506 2021.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5932649 2021.07.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5932648 2021.07.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5927984 2021.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5921936 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5921937 2021.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5921935 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5921934 2021.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5921933 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5919483 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5919480 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5919481 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5919476 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5919472 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 5919469 2021.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5919471 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5919466 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5919468 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 5919467 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5919464 2021.07.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5919463 2021.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5919462 2021.07.24 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5919497 2021.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5919494 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5919496 2021.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5919493 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5919492 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5919490 2021.07.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5919489 2021.07.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5919488 2021.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5919495 2021.07.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5919486 2021.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5919485 2021.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 5919491 2021.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5919484 2021.07.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5919482 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5919478 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5915683 2021.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5914012 2021.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5914011 2021.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 5914010 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5914009 2021.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 5914008 2021.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5914004 2021.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5914005 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5914007 2021.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5914003 2021.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5914006 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5914002 2021.07.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5914001 2021.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5914000 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5913999 2021.07.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 5913998 2021.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5913997 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5911751 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5911750 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5911749 2021.07.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5911748 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5911747 2021.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5911746 2021.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5911745 2021.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5911744 2021.07.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5911743 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5909698 2021.07.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5909697 2021.07.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5909696 2021.07.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5909695 2021.07.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 5909694 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5909693 2021.07.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5904136 2021.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5904134 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5904135 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 5904133 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5904132 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5904131 2021.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5904130 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5904126 2021.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5904127 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 5904124 2021.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5904122 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5904125 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5904123 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 5904121 2021.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5904128 2021.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5904119 2021.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5904120 2021.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5904129 2021.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 12 5904117 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 5904116 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5904115 2021.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5904114 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 5904118 2021.07.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5898938 2021.07.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5898939 2021.07.16 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5898937 2021.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5897669 2021.07.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5896017 2021.07.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 21 5896016 2021.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5896015 2021.07.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 5896013 2021.07.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5896018 2021.07.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5896014 2021.07.15 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5896012 2021.07.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5896011 2021.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5896010 2021.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5896009 2021.07.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5896008 2021.07.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5896007 2021.07.15 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5896006 2021.07.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5896005 2021.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5894956 2021.07.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 5894957 2021.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 5894955 2021.07.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5894958 2021.07.14 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5894953 2021.07.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 5894952 2021.07.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 5894951 2021.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5894954 2021.07.14 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5894950 2021.07.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5894949 2021.07.14 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5892909 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5892910 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 36 5892908 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5892906 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 5892907 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5892905 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5892904 2021.07.13 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 5892902 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5892903 2021.07.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5892901 2021.07.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 5892900 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5892899 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5889846 2021.07.12 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5889775 2021.07.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5889773 2021.07.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 5889774 2021.07.12 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 18 5889772 2021.07.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5889771 2021.07.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5889769 2021.07.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5889770 2021.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 5889768 2021.07.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 500 5889766 2021.07.12 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5889767 2021.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5883690 2021.07.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 22 5883688 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5883689 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5883692 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 28 5883691 2021.07.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 32 5883687 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5883685 2021.07.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5883686 2021.07.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5883684 2021.07.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 5883683 2021.07.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 5883682 2021.07.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5879943 2021.07.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5879736 2021.07.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5879735 2021.07.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5879537 2021.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5879538 2021.07.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5879536 2021.07.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 5879218 2021.07.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5879216 2021.07.09 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5879217 2021.07.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5877899 2021.07.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 5877898 2021.07.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 5877897 2021.07.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5877895 2021.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5877896 2021.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5877894 2021.07.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5877893 2021.07.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 5877892 2021.07.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5873958 2021.07.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5871709 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871708 2021.07.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5871707 2021.07.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5871706 2021.07.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5871705 2021.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5871699 2021.07.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5871701 2021.07.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5871704 2021.07.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5871698 2021.07.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5871697 2021.07.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5871696 2021.07.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5871695 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 5871702 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871703 2021.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5871700 2021.07.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5871693 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871694 2021.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5871692 2021.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5871691 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871689 2021.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5871690 2021.07.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5869059 2021.07.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5869060 2021.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5869058 2021.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5869056 2021.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5869057 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5869054 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5869055 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5869053 2021.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5869052 2021.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5864993 2021.07.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5864991 2021.07.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5864992 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5864989 2021.07.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5864994 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5864987 2021.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5864985 2021.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5864990 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5864984 2021.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5864988 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5864983 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5864986 2021.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5864979 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5864980 2021.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5864976 2021.07.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5864982 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5864978 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 5864975 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5864977 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5864974 2021.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5864971 2021.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5864973 2021.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5864972 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5864981 2021.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 5864967 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5864968 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5864969 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5864970 2021.07.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5862096 2021.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 210 5859154 2021.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5859151 2021.07.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5859152 2021.07.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5859148 2021.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5859150 2021.07.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5859149 2021.07.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5859146 2021.07.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5859147 2021.07.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5852151 2021.06.28 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5852150 2021.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5852152 2021.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5852149 2021.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5852148 2021.06.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5848758 2021.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5848756 2021.06.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5848757 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5847822 2021.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5847821 2021.06.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5847820 2021.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5847819 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5847817 2021.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5847816 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5847818 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5847815 2021.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 5847814 2021.06.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 28 5847813 2021.06.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5847811 2021.06.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5847812 2021.06.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5847206 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5846250 2021.06.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5846249 2021.06.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5846251 2021.06.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5844297 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5844295 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5844294 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5844293 2021.06.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5844292 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5844290 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5844291 2021.06.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5837852 2021.06.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5837851 2021.06.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5837843 2021.06.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 5837848 2021.06.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5837850 2021.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5837842 2021.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5837846 2021.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5837847 2021.06.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5837844 2021.06.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5837845 2021.06.24 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5837841 2021.06.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5837849 2021.06.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5837840 2021.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5837838 2021.06.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5837839 2021.06.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5837837 2021.06.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5837836 2021.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5836519 2021.06.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5836517 2021.06.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5836516 2021.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5836518 2021.06.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5836515 2021.06.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5832048 2021.06.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5832047 2021.06.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5829493 2021.06.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5829490 2021.06.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5829491 2021.06.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5829489 2021.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5829492 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5822746 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5822747 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5822745 2021.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5822744 2021.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5822743 2021.06.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5819250 2021.06.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5816132 2021.06.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5816131 2021.06.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5815800 2021.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 5815798 2021.06.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5815797 2021.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5815796 2021.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5813137 2021.06.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5813136 2021.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5813135 2021.06.16 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5813134 2021.06.16 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5813133 2021.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5806119 2021.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5806117 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5806118 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5806116 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5806115 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5806114 2021.06.13 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5806112 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5806113 2021.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5806111 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5806110 2021.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5798852 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5798851 2021.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5798849 2021.06.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5798850 2021.06.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5798846 2021.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5798847 2021.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5798848 2021.06.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5798844 2021.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5798842 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5798845 2021.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5798841 2021.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5798843 2021.06.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5796144 2021.06.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5796141 2021.06.11 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5796142 2021.06.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5796139 2021.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5796140 2021.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5796143 2021.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 70 5796136 2021.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5796137 2021.06.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5796138 2021.06.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5796135 2021.06.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5796134 2021.06.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5779351 2021.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5779354 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5779352 2021.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5779353 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 5779350 2021.06.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5779347 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5779349 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 5779346 2021.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5779348 2021.06.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5779345 2021.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5779344 2021.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5779342 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5779343 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5779340 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5779341 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5779338 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5779339 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5779336 2021.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5779335 2021.06.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5779332 2021.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5779334 2021.06.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5779337 2021.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5779331 2021.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5779329 2021.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5779328 2021.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5779330 2021.06.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5764830 2021.06.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5764829 2021.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5764832 2021.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5764831 2021.06.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5764826 2021.06.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5764828 2021.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5764825 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 5764822 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 5764823 2021.06.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5764824 2021.06.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5764821 2021.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5744805 2021.06.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5744804 2021.06.02 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 5741027 2021.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5744802 2021.06.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5744803 2021.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5744801 2021.06.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5744800 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5736536 2021.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5736535 2021.05.31 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5736534 2021.05.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5733081 2021.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5733082 2021.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5727083 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5727082 2021.05.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5727080 2021.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5727081 2021.05.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5727077 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5727078 2021.05.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5727076 2021.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5727075 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 78 5727074 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5727073 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5718406 2021.05.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5718404 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5718405 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5718403 2021.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5717331 2021.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5717333 2021.05.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5717329 2021.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5717330 2021.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5717332 2021.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5717328 2021.05.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5717334 2021.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5712443 2021.05.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5711453 2021.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5711457 2021.05.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5711452 2021.05.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5711451 2021.05.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5711455 2021.05.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5711456 2021.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5711450 2021.05.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5711449 2021.05.26 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5711447 2021.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5711448 2021.05.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5711445 2021.05.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5711444 2021.05.26 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5711454 2021.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 45 5705713 2021.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5698781 2021.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5698778 2021.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5698777 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 5698776 2021.05.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5692459 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5692458 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5690421 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5690419 2021.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5690420 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 5690417 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5690416 2021.05.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5690413 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5690418 2021.05.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5690415 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5690414 2021.05.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5690411 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5690412 2021.05.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5690407 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5690410 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 5690408 2021.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5690409 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 5690403 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5690405 2021.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5690406 2021.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5690404 2021.05.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5678340 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5678346 2021.05.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5678345 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5678339 2021.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5678341 2021.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5678343 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5678342 2021.05.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 5678344 2021.05.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 5675648 2021.05.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5830739 2021.05.19 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5669572 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 110 5669570 2021.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 5669571 2021.05.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5666729 2021.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5666730 2021.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5666727 2021.05.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5666728 2021.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5666725 2021.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5666726 2021.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5666724 2021.05.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5666723 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5666722 2021.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666720 2021.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5666721 2021.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5666719 2021.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5663151 2021.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5663150 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5663149 2021.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5663148 2021.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5663147 2021.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5663145 2021.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5663146 2021.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5661577 2021.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 60 5657545 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5657546 2021.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5657543 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5657544 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 5656576 2021.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5656575 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5656573 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5656577 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5656574 2021.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5656572 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 8 5656571 2021.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5656569 2021.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5656570 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 5656568 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5656567 2021.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5651850 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5645485 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5645483 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5645484 2021.05.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5642570 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 5638247 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5638248 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5636957 2021.05.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5636956 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5636958 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 5636959 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 45 5636954 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5636953 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5636955 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 12 5636952 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5636951 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5634957 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5634958 2021.05.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5634673 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5634674 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5634672 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5634671 2021.05.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 5634669 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5634667 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5634668 2021.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5634666 2021.05.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5634670 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5626053 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5626052 2021.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5626051 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 150 5626050 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 170 5626049 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 5623276 2021.05.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5623277 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5623278 2021.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5623275 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5623274 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5614038 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5610391 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5608401 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5608400 2021.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5608399 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5608398 2021.05.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 5608397 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 5603582 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5603583 2021.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5603581 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5591988 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5591989 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5592003 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 5592004 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5592005 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5592002 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 5592001 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5591999 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5591996 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5591997 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5591998 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5591994 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5591995 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 28 5591993 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 5591992 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5591990 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 5591987 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5591986 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 45 5591984 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5591983 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5591985 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5591982 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5591981 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5591979 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5591980 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5591978 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5591976 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5591975 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5591977 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5591973 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5591974 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5591972 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5588327 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5587269 2021.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5585956 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5585654 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5585653 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 5585652 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5585651 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5585647 2021.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5585648 2021.05.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5585649 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 5585650 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 5585645 2021.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 32 5585646 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5585644 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 120 5585643 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5585642 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5585641 2021.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5585640 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5583727 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5583726 2021.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5577658 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5577633 2021.05.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5574949 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5572228 2021.05.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5572227 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5572226 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5572138 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5570052 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5570051 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5570050 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5570048 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5570049 2021.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5569755 2021.05.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5569753 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5569754 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5569752 2021.05.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5569750 2021.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5569751 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5569334 2021.05.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5568619 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5568617 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5568620 2021.05.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5567362 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5565268 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5565266 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5565267 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5565263 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 5565264 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 5565265 2021.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 5565262 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 300 5565260 2021.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5565261 2021.05.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5565258 2021.05.03 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5565259 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5562929 2021.05.03 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 5561424 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5561422 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5561423 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 240 5559783 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5559782 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 5559781 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5559778 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5559779 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5559780 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5559777 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5559776 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5559775 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5555899 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5555898 2021.05.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5555896 2021.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5555897 2021.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5555895 2021.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5555894 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 5547974 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5547804 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5547805 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5547803 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5547802 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5547799 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5547800 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5547797 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5547801 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5547798 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5547796 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5547795 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5547794 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5547791 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5547793 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 5547792 2021.05.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5547790 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5547789 2021.05.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5547788 2021.05.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5547787 2021.05.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 5547786 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5544904 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5544903 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5544902 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5544901 2021.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5542743 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542742 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5537986 2021.04.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5537985 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5537984 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5533837 2021.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5533804 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5533802 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5533801 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 5533803 2021.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5533800 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5533798 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 38 5533799 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 5533796 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5533797 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5533795 2021.04.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5528541 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5528542 2021.04.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5528540 2021.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5528538 2021.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5528537 2021.04.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5528536 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5528535 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5528534 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5528533 2021.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5528531 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5528532 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 5528530 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5528528 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5528527 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5528526 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5528529 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 5528525 2021.04.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5526554 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5525604 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5524718 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 5524713 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 5524712 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5524716 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 42 5524715 2021.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5524717 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 5524714 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5524710 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 180 5524711 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5524709 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5524707 2021.04.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5524708 2021.04.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5524706 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5522493 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5520512 2021.04.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5519413 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 5515868 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 60 5515865 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 5515864 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 85 5515866 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5515867 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5515858 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5515857 2021.04.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5515861 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5515862 2021.04.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5515863 2021.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5515855 2021.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5515854 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 40 5515859 2021.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5515860 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5515856 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5515853 2021.04.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5505089 2021.04.25 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5505088 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5502114 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5502113 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 130 5502112 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5501396 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5501395 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5501393 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5501397 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5501390 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5501392 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5501391 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5501389 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5501387 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5501388 2021.04.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5501386 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5497249 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5497248 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5487509 2021.04.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5487510 2021.04.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5487068 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5487065 2021.04.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5487062 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5487066 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5487063 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5487064 2021.04.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5487060 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5487067 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5487057 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5487056 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5487059 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5487055 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5487054 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5487061 2021.04.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5487058 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5487053 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5484950 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5484948 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5484949 2021.04.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5484895 2021.04.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5484784 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5484783 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5484782 2021.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5484780 2021.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5484781 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5480339 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5480338 2021.04.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5480336 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 77 5480337 2021.04.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5480335 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5480334 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5480333 2021.04.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5480331 2021.04.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 5480332 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5476388 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5476389 2021.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5476384 2021.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5476385 2021.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5476383 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5476387 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 5476386 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5476390 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5476382 2021.04.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5476379 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5476381 2021.04.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5476380 2021.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5457974 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5457971 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 83 5457972 2021.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5457973 2021.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5452301 2021.04.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5452302 2021.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5452300 2021.04.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5452299 2021.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5452298 2021.04.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5452296 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5452297 2021.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5452295 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5452294 2021.04.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 180 5452293 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 100 5449429 2021.04.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5449428 2021.04.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 5449426 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1500 5449425 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5449427 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 5449423 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5449424 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5449422 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5449419 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 28 5449418 2021.04.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5449421 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5449420 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5449417 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5446139 2021.04.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5446137 2021.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5446138 2021.04.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5446135 2021.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 5446136 2021.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5437996 2021.04.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5437994 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5437995 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5437992 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5437993 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5437990 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5437991 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5437987 2021.04.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5437989 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5437988 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5437986 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5430835 2021.04.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5430836 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5429201 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5428091 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427986 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5427966 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5427968 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5427978 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5427985 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5427979 2021.04.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5427983 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5427981 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5427984 2021.04.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5427980 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5427982 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5427976 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5427977 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5427990 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5427987 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427988 2021.04.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5427974 2021.04.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5427989 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5427975 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423273 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5423272 2021.04.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5415585 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5415581 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5415582 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 45 5415584 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 5415583 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5415580 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5415579 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 5415578 2021.04.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5415577 2021.04.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5415576 2021.04.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5415573 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5415575 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 242 5415574 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5415572 2021.04.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5442219 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5410883 2021.04.09 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5410879 2021.04.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1