Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Dec : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5100445 2021.01.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5100446 2021.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5100452 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100451 2021.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5100453 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5094512 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5094510 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5094509 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5094508 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094506 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5094505 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5094507 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5094504 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5094501 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5094502 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5094503 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5094500 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5090280 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5090279 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5090281 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5090309 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090308 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5090306 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5090305 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090302 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5090312 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5090310 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5090296 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5090295 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090293 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5090289 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5090290 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5090286 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5090285 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5090283 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5090282 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5090307 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5090303 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5090304 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5090313 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5090300 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5090311 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090301 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090299 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5090297 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090298 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5090292 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5090294 2021.01.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 5090658 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090291 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090288 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090287 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090284 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5090276 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5090278 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090274 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5090275 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5090271 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5090273 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090272 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5090268 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5090270 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090267 2021.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5090265 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5090266 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5090264 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5090277 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5090261 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5090260 2021.01.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5090259 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5090258 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5090257 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5090256 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5090255 2021.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5090254 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5090262 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5090253 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5090664 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5090667 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5090666 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5090659 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5090660 2021.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5090663 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5090665 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5090662 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5090661 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5090250 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5090252 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5090251 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5090248 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5090247 2021.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5090249 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5071664 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5071665 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5071663 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5071662 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5071661 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5071660 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5071659 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5071658 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5071657 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5071656 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5071655 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5071654 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5071653 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5071652 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5071651 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5071650 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5071649 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5071648 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5071647 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5071646 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 5071642 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5071641 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5071640 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5071639 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5071638 2021.01.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5071637 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5071636 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5071645 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5071643 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5071626 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5071628 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5071629 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5071624 2021.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5071644 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5071634 2021.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5071633 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5071635 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5071632 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5071631 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5071630 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5071627 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5071625 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5071622 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5071666 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5071623 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5071621 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059091 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5059089 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5057099 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5057097 2021.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5057095 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5057094 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5057093 2021.01.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 5057098 2021.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5057096 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5057102 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5057100 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5057101 2021.01.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5057090 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057092 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5057091 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5057089 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5057088 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5057087 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5057083 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5057086 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057085 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5057084 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5057081 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5057082 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5057079 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059090 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5059084 2021.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5059086 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5059088 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5059083 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5057080 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 5057075 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5057078 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5057076 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5057077 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5057073 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5057072 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 5057074 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5059087 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5059085 2021.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5039187 2021.01.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5039186 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5039188 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5039189 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5039190 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5039191 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5039192 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5039193 2021.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5031829 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031827 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031828 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5031824 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031823 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031822 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5031826 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5031864 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5031862 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031869 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5031861 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5031868 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5031866 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031858 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5031860 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031856 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031865 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5031859 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5031855 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5031867 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5031857 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5031854 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031863 2021.01.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5031815 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5031821 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031820 2021.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 5031812 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5031818 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5031816 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5031814 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 5031811 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5031810 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031813 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5031808 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 5031817 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5031806 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 5031809 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5031848 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5031846 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5031847 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5031843 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5031845 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031844 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031842 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031840 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031839 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031836 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031838 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5031837 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5031835 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5031833 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5031802 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5031801 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031800 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5031799 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5031797 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5031798 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5031795 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5031796 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5031794 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031792 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031793 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 54 5031791 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031789 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5031790 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5031787 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031788 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5027814 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027808 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027807 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027806 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027804 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5027805 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027803 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027802 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5027800 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5027801 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027799 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027821 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5027824 2021.01.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5027822 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5027819 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027823 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5027820 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027818 2021.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5031825 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5027825 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5027816 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027817 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5027815 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5027813 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5027811 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5027810 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027809 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027796 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5027798 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5027795 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5027797 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027794 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5027792 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5027791 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5027793 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5027790 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027788 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027787 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5027786 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027784 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5027785 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5027783 2021.01.01 mapa