Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Dec : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088624 2021.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6088623 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6088800 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6088799 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088798 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6088797 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088796 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6088795 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088794 2021.09.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6088793 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088792 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6088791 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088790 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6088789 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088787 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6088786 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088785 2021.09.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6088784 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6088783 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6088782 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088781 2021.09.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6088780 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088779 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6088778 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6088777 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6088776 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088775 2021.09.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6088774 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6088773 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088772 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6088771 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088770 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6088769 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6088736 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088735 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6088734 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088733 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6088732 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088731 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6088730 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088729 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088728 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088727 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6088726 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6088725 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6088724 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6088723 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 6088722 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088721 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088590 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6088589 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088588 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088587 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088586 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6088585 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088584 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6088583 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6088582 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088581 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088580 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088579 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6088578 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088577 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088576 2021.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6088575 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6088688 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088687 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6088686 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088685 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088684 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6088683 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6088682 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088681 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088680 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088679 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088678 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6088677 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088676 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088675 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6088674 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088673 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6088606 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088605 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6088604 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6088603 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088602 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088601 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6088600 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088599 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 8 6088598 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6088597 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088596 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088595 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088594 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088593 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088592 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6088591 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088672 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088671 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088670 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088669 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088668 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088667 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6088666 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088665 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088664 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088663 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088662 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088661 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088660 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6088659 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088658 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6088657 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088640 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6088639 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088638 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088637 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088636 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088635 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088634 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088633 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6088632 2021.09.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6088631 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088630 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 6088629 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 6088628 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6088627 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088626 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088625 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088574 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088573 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088572 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088571 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6088570 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088569 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6088568 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088567 2021.09.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6088566 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6088565 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088564 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6088563 2021.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6088562 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 6088561 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088560 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6088559 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088768 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6088767 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088766 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088765 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6088764 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088763 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088762 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088761 2021.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6088760 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 19 6088759 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 6088758 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088757 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6088756 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6088754 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088755 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088753 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 13 6088720 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088719 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088718 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088717 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088716 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6088715 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088714 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088713 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088712 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088711 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088710 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6088709 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088708 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088707 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088706 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088705 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088704 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088703 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088702 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6088701 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088700 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088699 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088698 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6088697 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6088696 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6088695 2021.09.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6088694 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6088693 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6088692 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 17 6088691 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6088690 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088689 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088558 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6088557 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6088556 2021.09.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6088555 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088554 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6088553 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088552 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 65 6088551 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088550 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088549 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6088548 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088547 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088546 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088545 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 6088544 2021.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6088543 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 6088622 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088621 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088620 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6088619 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6088618 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088617 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088616 2021.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6088615 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088614 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088613 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088612 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088611 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088610 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6088609 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6088608 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6088607 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6088752 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088751 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088750 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088749 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088748 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088747 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6088746 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088745 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088744 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088743 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6088742 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088741 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088740 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6088739 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6088738 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 6088737 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 6088542 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088541 2021.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6088540 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088539 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088538 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6088537 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088535 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088534 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 101 6088536 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6088533 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 17 6088532 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6088531 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088530 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6088529 2021.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6088528 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088527 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088526 2021.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6088525 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088524 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088523 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6088522 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088521 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6088520 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088519 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6088518 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088517 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088516 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088515 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6088514 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088513 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6088512 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088511 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6088510 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 6088509 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 6088508 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088507 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 9 6088506 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088505 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088504 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088503 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 6088502 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6088501 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6088500 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6088499 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088498 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088497 2021.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6088496 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088495 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 6088656 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088655 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088654 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6088653 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088652 2021.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6088651 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6088650 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6088649 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088648 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088647 2021.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6088646 2021.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6088645 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6088644 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6088643 2021.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6088642 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6088641 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088494 2021.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6088493 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088492 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 23 6088491 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088490 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 23 6088489 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6088488 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6088487 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 17 6088486 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6088485 2021.09.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6088484 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6088483 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088482 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6088481 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6088480 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 6088479 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 6088478 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 6088477 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 38 6088476 2021.09.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6088475 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6088474 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6088473 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6088472 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6088471 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6088470 2021.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 220 6088469 2021.09.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6088468 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6088467 2021.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6088466 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 28 6088465 2021.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6088464 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6088463 2021.09.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6084150 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6084149 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6084148 2021.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6084147 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6084146 2021.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6084145 2021.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6084144 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6084143 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6084142 2021.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6084141 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6084140 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6084139 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6084138 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 6084137 2021.09.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6084136 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6081384 2021.09.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6081383 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6081448 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6081447 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6081446 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6081445 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6081444 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 10 6081443 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081442 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081441 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6081440 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6081439 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6081438 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081437 2021.09.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 6081436 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6081435 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081434 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6081382 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6081381 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6081380 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 18 6081379 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6081378 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081377 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6081376 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081375 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081374 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081373 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6081372 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6081371 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081370 2021.09.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6081369 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081368 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081367 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081366 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6081365 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6081364 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081363 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081362 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6081361 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081360 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6081359 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6081358 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6081357 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6081356 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6081355 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6081354 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081353 2021.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6081352 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6081351 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081432 2021.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6081431 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081430 2021.09.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6081429 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6081428 2021.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6081427 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6081426 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6081425 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6081424 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081423 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6081422 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081421 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6081420 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6081419 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6081418 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081417 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6081416 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081415 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6081414 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6081413 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6081412 2021.09.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6081411 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6081410 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081409 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6081408 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081407 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081406 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6081405 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081404 2021.09.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6081403 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6081402 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081401 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6081350 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081349 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6081348 2021.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6081347 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081346 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081345 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6081344 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081343 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081342 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081341 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6081340 2021.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6081339 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081338 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6081336 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6081337 2021.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6081335 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6081400 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6081399 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081398 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6081397 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6081396 2021.09.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6081395 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6081394 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6081393 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081392 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081391 2021.09.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6081390 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6081389 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081388 2021.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6081387 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6081386 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 6081385 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081334 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6081333 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081332 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6081331 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6081330 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6081329 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6081328 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081327 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 6081326 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6081325 2021.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6081324 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6081323 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081321 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6081320 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081319 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6081318 2021.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6081317 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6081316 2021.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6081315 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081314 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6081313 2021.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6081312 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6081311 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6081310 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6081309 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6081308 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6081307 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081306 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6081304 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6081303 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6079623 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6079627 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6079626 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6079621 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6079624 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6079622 2021.09.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6079620 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6079619 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6079618 2021.09.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6079617 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6079616 2021.09.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6079615 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079614 2021.09.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6079613 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6079612 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6079611 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6079610 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6079609 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 6079608 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6079607 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6079605 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6079603 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6079602 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079601 2021.09.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6079600 2021.09.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6079599 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6079597 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6079596 2021.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6079595 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6079593 2021.09.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6079592 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6079591 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6079590 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6079589 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6079587 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079586 2021.09.25 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6079585 2021.09.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6079584 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6079583 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6079582 2021.09.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6079581 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6079580 2021.09.25 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6079579 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6079578 2021.09.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6079577 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 6079576 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079575 2021.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6079574 2021.09.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6079573 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6079572 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6079571 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6079570 2021.09.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6079569 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6079568 2021.09.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6079567 2021.09.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6079566 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6079565 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079564 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079563 2021.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6079562 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079561 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6079560 2021.09.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6079559 2021.09.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6079558 2021.09.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6079557 2021.09.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6074890 2021.09.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6074889 2021.09.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6074888 2021.09.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6074887 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6074886 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6074885 2021.09.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6074884 2021.09.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6074883 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6074882 2021.09.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6074881 2021.09.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6074880 2021.09.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6074879 2021.09.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6074878 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6074876 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6074875 2021.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6074874 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6073272 2021.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6073271 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6073270 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6073269 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6073268 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6073254 2021.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6073252 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6073253 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073267 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6073266 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6073265 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6073264 2021.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6073263 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073262 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073261 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073260 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6073259 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6073258 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073257 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073256 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073255 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073288 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073287 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073286 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6073285 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6073284 2021.09.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6073283 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073282 2021.09.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6073281 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6073280 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6073279 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6073278 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073277 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6073276 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073275 2021.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6073274 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 6073273 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073251 2021.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6073250 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6073249 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073248 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6073247 2021.09.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6073246 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6073245 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6073244 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6073243 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6073242 2021.09.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6073241 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073240 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6073238 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6073237 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6073236 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073235 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073234 2021.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6073233 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073232 2021.09.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6073231 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073230 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6073229 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073228 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6073227 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6073226 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6073225 2021.09.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6073224 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6073223 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6073222 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 6073221 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6073220 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6073219 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6073218 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073217 2021.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6073216 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6073215 2021.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6073214 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073213 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6073212 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6073211 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073210 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 53 6073209 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6073208 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073207 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073206 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6073205 2021.09.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6073204 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072570 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072569 2021.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6072567 2021.09.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6072566 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072565 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072564 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072568 2021.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6072563 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072562 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6072561 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072560 2021.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6072559 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6072558 2021.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6072556 2021.09.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6072557 2021.09.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6072555 2021.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6072554 2021.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6072553 2021.09.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 6070327 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6070326 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6070325 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6070324 2021.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6070354 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6070356 2021.09.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6070353 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6070355 2021.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6070346 2021.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6070350 2021.09.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6070344 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6070357 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6070342 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6070337 2021.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6070345 2021.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 6070351 2021.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 660 6070340 2021.09.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6070330 2021.09.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 6070338 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 6070339 2021.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6070390 2021.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6070389 2021.09.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6070388 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6070386 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6070384 2021.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6070385 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6070383 2021.09.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6070382 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6070387 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6070381 2021.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6070378 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6070379 2021.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6070377 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6070376 2021.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6070360 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 6070352 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070349 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6070358 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6070347 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070341 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6070343 2021.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6070332 2021.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6070335 2021.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6070333 2021.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6070334 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 6070329 2021.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6070331 2021.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6070336 2021.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6070328 2021.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6070322 2021.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6070323 2021.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6070318 2021.09.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6070321 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070319 2021.09.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6070320 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6070315 2021.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6070314 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6070316 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6070312 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6070313 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6070311 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6070310 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6070309 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070308 2021.09.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6070375 2021.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6070374 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6070372 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6070373 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6070371 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 6070368 2021.09.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6070369 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6070370 2021.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6070366 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6070367 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070365 2021.09.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6070363 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070364 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070361 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 6070362 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6070359 2021.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6070307 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6070305 2021.09.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6070306 2021.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6070303 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6070304 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070300 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6070301 2021.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6070302 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070299 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6070297 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6070296 2021.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6070298 2021.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6070295 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6070293 2021.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6070294 2021.09.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6070292 2021.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6072571 2021.09.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6070291 2021.09.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6070290 2021.09.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6070289 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6070287 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6070284 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070285 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6070282 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6070288 2021.09.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6070281 2021.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6070283 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6070279 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6070280 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6070276 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6070278 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6070286 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6070277 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6063761 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6063760 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063759 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6063758 2021.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6063757 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063756 2021.09.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6063755 2021.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6063754 2021.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6063753 2021.09.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6063752 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063777 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6063776 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063775 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6063774 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063773 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6063772 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6063771 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063770 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6063769 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6063768 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6063767 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 6063766 2021.09.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 6063764 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6063763 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6063762 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6063719 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063718 2021.09.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6063717 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6063716 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6063715 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6063714 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6063713 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6063712 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6063711 2021.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6063710 2021.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6063709 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6063708 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6063707 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6063706 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6063705 2021.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6063704 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6063751 2021.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6063750 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063749 2021.09.19 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6063747 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6063746 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063745 2021.09.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6063744 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6063743 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6063742 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063741 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6063740 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063739 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063738 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063737 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6063736 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6063735 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063734 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6063733 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6063732 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063731 2021.09.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6063730 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6063729 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063728 2021.09.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6063727 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6063726 2021.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6063725 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063724 2021.09.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6063723 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063722 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063721 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6063720 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6063703 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 9 6063702 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063701 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6063700 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6063699 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 6063698 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6063697 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6063696 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063695 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063694 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6063693 2021.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6063692 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6063691 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6063690 2021.09.19 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6063689 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6063688 2021.09.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6063686 2021.09.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6063687 2021.09.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 6063685 2021.09.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6063684 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6063683 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6063682 2021.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6063681 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6063680 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6063679 2021.09.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6063678 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6063677 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6063676 2021.09.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6063675 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6063674 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6063673 2021.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6063672 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6061588 2021.09.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 6061587 2021.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6061586 2021.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6061585 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6061584 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6061590 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6061606 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 6061605 2021.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6061601 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6061604 2021.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6061599 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6061600 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6061603 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6061602 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6061598 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6061597 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6061596 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6061595 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6061594 2021.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6061593 2021.09.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6061592 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6061591 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6061582 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6061583 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6061580 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6061581 2021.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6061579 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6061578 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6061576 2021.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6061577 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6061574 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6061575 2021.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6061572 2021.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6061573 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6061571 2021.09.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6061569 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6061568 2021.09.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6061570 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6060700 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6060695 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6060698 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 6060693 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6060692 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6060694 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6060690 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6060689 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6060688 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6060687 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6060685 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6060686 2021.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6060682 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6060684 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 6060683 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6060681 2021.09.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6060680 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6060679 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6060677 2021.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6060676 2021.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6060678 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6060675 2021.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6060674 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 6060673 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060672 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6060711 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6060710 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6060712 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6060709 2021.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 31 6060706 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6060707 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6060708 2021.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6060705 2021.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6060704 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6060702 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6060701 2021.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6060703 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060699 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6060696 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6060697 2021.09.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 29 6060691 2021.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6060671 2021.09.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6060670 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6060669 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6060668 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6060667 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6060666 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6060664 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6060663 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6060665 2021.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6060662 2021.09.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6060661 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6060658 2021.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6060659 2021.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6060660 2021.09.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6060657 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6060656 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6060651 2021.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6060650 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6060654 2021.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6060653 2021.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6060649 2021.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6060655 2021.09.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6060652 2021.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6060647 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6060646 2021.09.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6060644 2021.09.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6058845 2021.09.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6060640 2021.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6060641 2021.09.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6060642 2021.09.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6060643 2021.09.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6058846 2021.09.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6058849 2021.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6058847 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6058848 2021.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6058844 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6058843 2021.09.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6051946 2021.09.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6051945 2021.09.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6051944 2021.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6051942 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6051943 2021.09.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6051941 2021.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6051940 2021.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6051939 2021.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6051937 2021.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6051936 2021.09.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6051935 2021.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6051933 2021.09.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6051934 2021.09.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6051938 2021.09.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6051932 2021.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049495 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049492 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6049496 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049491 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049490 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049489 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6049494 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6049493 2021.09.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6045956 2021.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6045955 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6045954 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6045953 2021.09.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6045952 2021.09.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6045950 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6045951 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6045949 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6045948 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6045947 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6045946 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6045945 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6045972 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6045971 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045970 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6045969 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6045968 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6045967 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6045966 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045964 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045965 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045962 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6045961 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6045960 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045959 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045958 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045957 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6045988 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045986 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6045987 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6045985 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045984 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045983 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6045982 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045981 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6045980 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045979 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 6045978 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6045976 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045977 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6045975 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 6045974 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045973 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045942 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6045944 2021.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6045943 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040634 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040633 2021.09.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6040635 2021.09.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6040050 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6040051 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040048 2021.09.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6040047 2021.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6040046 2021.09.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6040049 2021.09.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6040045 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040044 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6040043 2021.09.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6040039 2021.09.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6040041 2021.09.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6040042 2021.09.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6040040 2021.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6040038 2021.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6040037 2021.09.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6040036 2021.09.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6040034 2021.09.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6040033 2021.09.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6040031 2021.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040029 2021.09.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6040030 2021.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040028 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040027 2021.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6040035 2021.09.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6040032 2021.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6040063 2021.09.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6040064 2021.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6040065 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6037586 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6037589 2021.09.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6037590 2021.09.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6037588 2021.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6037591 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6037585 2021.09.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6037584 2021.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6037582 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 6037581 2021.09.08 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6037583 2021.09.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6037578 2021.09.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 6037580 2021.09.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6037577 2021.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6037576 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6037574 2021.09.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6037571 2021.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6037572 2021.09.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6037575 2021.09.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6037570 2021.09.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6037573 2021.09.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6037569 2021.09.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6037568 2021.09.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6037565 2021.09.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6037567 2021.09.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6037566 2021.09.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6037592 2021.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6037594 2021.09.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6037595 2021.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6037596 2021.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6037597 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6035457 2021.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6035456 2021.09.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6035459 2021.09.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago