Pełna lista obserwacji drużyny

Marcin Dec : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5651758 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651753 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651754 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5651755 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651759 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651756 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651757 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651752 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651479 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5651478 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651475 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651476 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651477 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5651348 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651318 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5651321 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651317 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651323 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651319 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5651315 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5651311 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651322 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5651313 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651312 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5651316 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5651320 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651310 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651308 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651314 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5651309 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651335 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5651334 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5651339 2021.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5651331 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651337 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5651336 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651338 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5651330 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5651332 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651333 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5651328 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651325 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651326 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651329 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651327 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5651324 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5646772 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5646771 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5646770 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646769 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646767 2021.05.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5646766 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646764 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646765 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646763 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5646762 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646761 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646758 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646759 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646760 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646756 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5646757 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646754 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646755 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5646337 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5646335 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5646336 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5646334 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5646333 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646332 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5646330 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5646329 2021.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5646331 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5646327 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5646328 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5646134 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5646182 2021.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5646181 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5646180 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646179 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5646178 2021.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5646177 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646176 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5646175 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5646174 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5646173 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646172 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646171 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646170 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646169 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646168 2021.05.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5646167 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5646166 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646165 2021.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5646164 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646163 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646162 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646161 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5646160 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5646159 2021.05.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5646158 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5646157 2021.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5646156 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5646155 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5646154 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5646153 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646152 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5646151 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5646150 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5646149 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646148 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5646147 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5646146 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5646145 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5646144 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646143 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646142 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646141 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5646140 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5646139 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5646138 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646136 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5646137 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5646135 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646214 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646213 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646212 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5646211 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5646210 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646209 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646208 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5646207 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5646206 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5646205 2021.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5646204 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5646203 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5646202 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5646201 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646200 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646199 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5646198 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5646197 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5646196 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5646195 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5646194 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5646193 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5646192 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5646191 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5646190 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5646189 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5646188 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646187 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5646186 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5646185 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646184 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5646183 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646133 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5646132 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5646131 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646130 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646129 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5646128 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646127 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5646126 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646125 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5646124 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5646123 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646122 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646121 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646120 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646119 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5646118 2021.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5646085 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646083 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5646084 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646082 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646081 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5646079 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5646080 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5646078 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5646076 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646077 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5646075 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5646073 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646074 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5646072 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646071 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646070 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5646053 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5646048 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646049 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5646052 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5646050 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646046 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5646045 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5646047 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646044 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5646043 2021.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5646051 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5646042 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5646041 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5646040 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5646039 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5646038 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646117 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646115 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646116 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5646111 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5646114 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5646112 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5646113 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646110 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5646109 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646108 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646107 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646106 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5646104 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5646105 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5646103 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5646102 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5646069 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5646068 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5646067 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646066 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5646065 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646064 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5646061 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5646063 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5646062 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646060 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5646059 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5646058 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5646057 2021.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5646056 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5646054 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5646055 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646037 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5646035 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5646036 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646034 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5646033 2021.05.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5646031 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5646030 2021.05.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5646029 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646028 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646032 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5646027 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5646025 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5646024 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5646026 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5646023 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646022 2021.05.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5646087 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646086 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646101 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646100 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5646099 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5646098 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5646097 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646096 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5646095 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5646094 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5646093 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646092 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646091 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5646090 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646089 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5646088 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5646021 2021.05.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5646020 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646019 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646018 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646017 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5646016 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5646015 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646014 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5646013 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646012 2021.05.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5646011 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5646010 2021.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5646009 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646008 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5646007 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5646006 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5646005 2021.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5646004 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646003 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646002 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646001 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646000 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5645999 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5645998 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5645996 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5645997 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645995 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5645994 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645993 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5645990 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5645991 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5645992 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5636400 2021.05.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5636399 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5636398 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5636397 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5636396 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5636395 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5636416 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5636415 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5636414 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5636413 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5636412 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5636411 2021.05.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5636410 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5636409 2021.05.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5636408 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5636407 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5636406 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5636405 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5636404 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5636403 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5636402 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636401 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636388 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5636387 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5636389 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5636386 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5636384 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5636385 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5636383 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5636390 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5636382 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5636381 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5636380 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5636378 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5636377 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5636379 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5636375 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5636376 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5634687 2021.05.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5634686 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5634685 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5634684 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5634682 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5634683 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5634679 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5634681 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5634678 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5634675 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5634677 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5634680 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5634676 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5624810 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5624809 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5624807 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5624806 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5624808 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5624805 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5624804 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5624803 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5624802 2021.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5624801 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624800 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5624798 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5624797 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5624796 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5624795 2021.05.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5624793 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5624799 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5624791 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5624790 2021.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5624792 2021.05.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5624794 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5624789 2021.05.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5624788 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5624787 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5624785 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5624786 2021.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5624784 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5618722 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5618723 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5618721 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5618719 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5618720 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5618718 2021.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5618717 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5618716 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5618715 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5618713 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5618714 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5618712 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5618710 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5618711 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5618708 2021.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5618709 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5618707 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5618704 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5618706 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5618701 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5618702 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5618703 2021.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5618705 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5618700 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616701 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616700 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5616702 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5616698 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5616697 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616696 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616695 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5616694 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616693 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5616692 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5616690 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5616691 2021.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5616689 2021.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5616716 2021.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5616715 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5616714 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5616713 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5616717 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5616711 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616710 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616712 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5616709 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616708 2021.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5616706 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5616707 2021.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5616705 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5616703 2021.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5616699 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5616704 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616688 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5616685 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5616682 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5616684 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5616683 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5616686 2021.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5616679 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5616678 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5616681 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5616687 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5616680 2021.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5616676 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5616675 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5616677 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5616674 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5616673 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5616672 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5616671 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616665 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5616664 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5616668 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5616663 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5616662 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5616669 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616660 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5616666 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5616659 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5616658 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5616657 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5616661 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5616655 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5616656 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5622379 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5619786 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5619797 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5619779 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5619794 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5619796 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619787 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619788 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 5619790 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619781 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5619783 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619784 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619760 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5619752 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5619744 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619758 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619755 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619756 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5619754 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5619745 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619746 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619768 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5619734 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5619735 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5619748 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5619732 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619751 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5619729 2021.05.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5619731 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5619747 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619766 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619727 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619726 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619728 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619724 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619762 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5620059 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5620190 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5620226 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5620164 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620115 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620149 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620116 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620148 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5620063 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5620066 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620246 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620223 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5620224 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620227 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5620181 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620183 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620185 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620182 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620186 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5620174 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5620180 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620177 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620178 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5620176 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620172 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5620171 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5620287 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620283 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5620281 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5620285 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5620282 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5620284 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5620247 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620191 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5620299 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620294 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620218 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620216 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619927 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619909 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5619871 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5619908 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5619867 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619907 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5619848 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5619853 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5619905 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5619869 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5619914 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5619925 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5619916 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5619960 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5619852 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5619963 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619915 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5619924 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619926 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5619910 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5619913 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5619911 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5619798 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5620214 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620215 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5620290 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5620296 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620295 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620293 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5620291 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5620189 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5620288 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620289 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5622225 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5622222 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5622234 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5622231 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5622227 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5622237 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 130 5622233 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5622223 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5622224 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5622226 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622238 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5619678 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5619679 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 5619680 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5619681 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5619682 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5619683 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5619685 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5619686 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5619687 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5619688 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5619689 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5619690 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5619691 2021.05.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5619771 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5619772 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5619773 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5619774 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5619799 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5619800 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5619801 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5619802 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5619803 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619804 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5619805 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619806 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5619807 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5619808 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5619809 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5619810 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5619811 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 5619812 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5619813 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5619814 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5619815 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5619816 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5619817 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5619818 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5619819 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5619820 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5619821 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5619822 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5619823 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5619824 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5619827 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5619828 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5619829 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5619830 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5619831 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5619832 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5619833 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5619834 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619835 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5619836 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5619837 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619838 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5619839 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5619840 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5619841 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619842 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5619843 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5619844 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619845 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5619846 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 5619967 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5619968 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5619969 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5619970 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5619971 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5619972 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5619973 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5619974 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5619975 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5619976 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5619977 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5620037 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5620038 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5620039 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620040 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5620041 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5620042 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5620043 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5620044 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5620045 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620046 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620047 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5620048 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5620049 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5620050 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620051 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620052 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5620053 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620054 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5620055 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5620056 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620057 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5620058 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5620155 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5620156 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5620157 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5620158 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5620159 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5620160 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5620161 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620162 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5620300 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5620301 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620302 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5620303 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5620304 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620305 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620306 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620307 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5620309 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620310 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5620311 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5620312 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5620313 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5620314 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5620315 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5620316 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620317 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5620318 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5620319 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5620321 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5620322 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5620323 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5620324 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5620325 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5620326 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620327 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5620328 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5620329 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5620330 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5620331 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5620332 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620334 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5620335 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5620336 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620337 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620338 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5620339 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620340 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5620341 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5620342 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5620343 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620344 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5620345 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5620346 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620347 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5620348 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5620349 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5620350 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5620351 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5620352 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5620353 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5620354 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620355 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620356 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5620357 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5620358 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5620359 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5620360 2021.05.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5620361 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5620363 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5620364 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5620365 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620366 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620367 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620368 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620369 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5620370 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5620371 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620372 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620373 2021.05.08 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5620374 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5620375 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620376 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5620377 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5620378 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5620379 2021.05.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5620380 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5620382 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5620383 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5620384 2021.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5620385 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5620386 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620387 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5620388 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5620389 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5620390 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620509 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5620510 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5620511 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5620512 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620513 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5620514 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5620515 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5620516 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620517 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620518 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5620519 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620520 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620521 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620522 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5620523 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5620524 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5620525 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5620526 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620527 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5620528 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5620529 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5620530 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5620531 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5620532 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5620533 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5620534 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620535 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5620536 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620537 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620538 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5620539 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5620540 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5620541 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5620542 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5620543 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5620613 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620614 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5620615 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5620616 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5620617 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5620618 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620619 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5620620 2021.05.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5620621 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5620622 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5620623 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5620624 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5620625 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5620626 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5620627 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5620628 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5620629 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5620630 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5620631 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5620632 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5620633 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5620634 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5620636 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620637 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5620638 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5620639 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5620640 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5620641 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5620642 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5620643 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620644 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620645 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5620646 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5620647 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620648 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620649 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620650 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5620651 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620652 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5620653 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5620654 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5620655 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620656 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5620657 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5620658 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620659 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5620660 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620662 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5620663 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5620664 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 5620665 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5620666 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5620667 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5620668 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5620669 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5620670 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620671 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5620672 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5620675 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620676 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620677 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5620678 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5620679 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5620680 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5620681 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5620682 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5620683 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5620684 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620685 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5620686 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620687 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5620688 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5620689 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5620690 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5620691 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620692 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620693 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620694 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5620695 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620696 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5620697 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5620699 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5620700 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5620701 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620702 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5620703 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5620704 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5620705 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5620706 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5620707 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5620708 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5620709 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5620710 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5620711 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5620712 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620713 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620714 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5620715 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5620716 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5620717 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5620718 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5622241 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5622242 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5622243 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5622244 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5622245 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5622246 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5622247 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5622248 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5622249 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5622250 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5622251 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5622252 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5622253 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5622254 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5622256 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5622257 2021.05.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5622258 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 5622259 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5622260 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5622261 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5622262 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5622263 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5622264 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5622265 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5622266 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5622267 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5622268 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5587441 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5587440 2021.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5587439 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587443 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5587438 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587442 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5587437 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5587436 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5587033 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5587034 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5587035 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5587029 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5587030 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5587028 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587031 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5587027 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5587032 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587019 2021.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5587015 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5587014 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587016 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5587024 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5587012 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5587017 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587022 2021.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5587023 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5587011 2021.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5587013 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5587021 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5587020 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5587010 2021.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5587018 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5587009 2021.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5584637 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584636 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5584635 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5584634 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584633 2021.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5584632 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584653 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584652 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5584650 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5584649 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584651 2021.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5584648 2021.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5584647 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5584646 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5584645 2021.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5584644 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584643 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5584642 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5584641 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584640 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584638 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584639 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5584631 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584616 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5584630 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5584628 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5584629 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584627 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584626 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584625 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5584624 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5584623 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5584622 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5584621 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584620 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584619 2021.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5584618 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5584617 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584599 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584598 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584597 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584596 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584595 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584594 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584593 2021.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5584592 2021.05.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5584591 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5584590 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584589 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584588 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5584587 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584586 2021.05.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5584585 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584584 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584551 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584550 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584549 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584548 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5584547 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584546 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584545 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584544 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5584543 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584542 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5584541 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584540 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584539 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584538 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584537 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5584536 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5584615 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584614 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5584613 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584612 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5584611 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5584610 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5584609 2021.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5584608 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584607 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5584606 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5584605 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5584604 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584603 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584602 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584601 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5584600 2021.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5584569 2021.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5584568 2021.05.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5584567 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5584566 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5584565 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584564 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584563 2021.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5584562 2021.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5584561 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584560 2021.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5584559 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584558 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584557 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584556 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5584555 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584554 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584535 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5584534 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5584533 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5584532 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5584531 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5584530 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584529 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584528 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5584527 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584524 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584526 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584525 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584523 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584522 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5584521 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5584520 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5584583 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584581 2021.05.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5584580 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584582 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5584577 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5584578 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5584579 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5584576 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5584574 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584575 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584573 2021.05.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5584572 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5584571 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5584570 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584553 2021.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5584552 2021.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5581341 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5581342 2021.05.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5581340 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5581374 2021.05.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5581373 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581371 2021.05.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5581370 2021.05.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5581372 2021.05.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5581369 2021.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5581368 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581367 2021.05.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5581366 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5581365 2021.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5581363 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5581364 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5581362 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581361 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5581359 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5581360 2021.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5581357 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5581358 2021.05.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5581355 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5581356 2021.05.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5581354 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5581353 2021.05.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5581352 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5581351 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5581350 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5581349 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581348 2021.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5581347 2021.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5581346 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1<