Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5918796 2021.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5918797 2021.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5918798 2021.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5918799 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5918800 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5918801 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 5918802 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5918803 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5918804 2021.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5918805 2021.07.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5918806 2021.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5918807 2021.07.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5918808 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5918809 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5918810 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5918811 2021.07.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5915634 2021.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5915635 2021.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5915636 2021.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5915637 2021.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5915638 2021.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5915639 2021.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5915640 2021.07.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5915641 2021.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5915642 2021.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5915643 2021.07.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5915644 2021.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5915645 2021.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5915646 2021.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5916577 2021.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5916579 2021.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5911590 2021.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5911591 2021.07.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5911592 2021.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5911593 2021.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5911594 2021.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5911595 2021.07.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5911596 2021.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5911597 2021.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5911598 2021.07.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5911521 2021.07.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5911522 2021.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5911523 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5911524 2021.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5911525 2021.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5911526 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5911527 2021.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5911528 2021.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5902234 2021.07.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5902235 2021.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5902236 2021.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5902237 2021.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5902238 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5902239 2021.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 4 5902240 2021.07.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5902241 2021.07.18 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5902242 2021.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5902243 2021.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5902244 2021.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5902245 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5902246 2021.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5902247 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5902248 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5902249 2021.07.18 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5902250 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5902251 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5902252 2021.07.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5902253 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5902254 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5902255 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5902256 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 5902257 2021.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5902258 2021.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5902259 2021.07.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5902260 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5902261 2021.07.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5902262 2021.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5904452 2021.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5904453 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5904454 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5904455 2021.07.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5904456 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5904457 2021.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5904458 2021.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5904459 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5904460 2021.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5904461 2021.07.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 5904462 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5904463 2021.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5904464 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5904465 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5904466 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5904467 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5904468 2021.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5904469 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5904470 2021.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5904471 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 190 5904472 2021.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5904473 2021.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5904474 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5904475 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5904476 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5904477 2021.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5904478 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5904479 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5904480 2021.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5904481 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5904482 2021.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5904483 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5904484 2021.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5904485 2021.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5904486 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5904487 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5904488 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5904489 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5904490 2021.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5904491 2021.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5904492 2021.07.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5904493 2021.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5904494 2021.07.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5904495 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5904496 2021.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5897852 2021.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5897853 2021.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5897854 2021.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5897855 2021.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5897856 2021.07.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5897857 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5897858 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5897859 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5897861 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5897862 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5897863 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5897864 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5897865 2021.07.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5897866 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5897867 2021.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5897868 2021.07.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5897869 2021.07.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5892415 2021.07.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5892024 2021.07.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5892025 2021.07.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5892026 2021.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5892027 2021.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5892028 2021.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5892029 2021.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5892030 2021.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5892031 2021.07.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5892032 2021.07.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5892033 2021.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5892034 2021.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5892035 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5892036 2021.07.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 5892037 2021.07.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5892038 2021.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5892039 2021.07.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5892040 2021.07.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5892041 2021.07.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5892042 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1100 5892043 2021.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5892044 2021.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5892045 2021.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5892046 2021.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5892047 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5892048 2021.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5892049 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5892050 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5892051 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 5892052 2021.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5892053 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5892054 2021.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5892055 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 250 5892056 2021.07.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5892057 2021.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5892058 2021.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5892059 2021.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 220 5892060 2021.07.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5892061 2021.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5892062 2021.07.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5892063 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5892064 2021.07.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5892065 2021.07.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 5892066 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 210 5892067 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 5892068 2021.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5892069 2021.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5892070 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5892071 2021.07.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5892072 2021.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5892073 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5892074 2021.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5892075 2021.07.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5892076 2021.07.13 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 5892078 2021.07.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5892079 2021.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5892080 2021.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5892081 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 5892082 2021.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5892083 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5892084 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5892085 2021.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5892086 2021.07.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5892087 2021.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5892088 2021.07.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5892089 2021.07.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5892090 2021.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5892091 2021.07.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5892092 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5892093 2021.07.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5892094 2021.07.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5892095 2021.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5892096 2021.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5892097 2021.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5892098 2021.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5892099 2021.07.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 5892100 2021.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5892101 2021.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5892102 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5892103 2021.07.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5892104 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5892105 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5892106 2021.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5892107 2021.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5892108 2021.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5892109 2021.07.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5892110 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5892111 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5892112 2021.07.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5892113 2021.07.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5892114 2021.07.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5892115 2021.07.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5892116 2021.07.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5892117 2021.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5892118 2021.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5892119 2021.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5885395 2021.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5885396 2021.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5885397 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5885398 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5885399 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5885400 2021.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5885401 2021.07.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5885403 2021.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5885404 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5885405 2021.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5885406 2021.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5885407 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5885408 2021.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5885409 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5885410 2021.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5885411 2021.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5885412 2021.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5885413 2021.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5885414 2021.07.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5885415 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5885417 2021.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5885418 2021.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5885419 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5885420 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5885421 2021.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5885422 2021.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5885423 2021.07.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5885424 2021.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5885425 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5885426 2021.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5885427 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5885428 2021.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5885429 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5885430 2021.07.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5881914 2021.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5881915 2021.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5881916 2021.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5881917 2021.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5881918 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5881919 2021.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5881920 2021.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5881921 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5881922 2021.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5881923 2021.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5881924 2021.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5881925 2021.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5881926 2021.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5881927 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5881928 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5881929 2021.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5881930 2021.07.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5881931 2021.07.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5881932 2021.07.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5881933 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5881934 2021.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5881935 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5881936 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5881937 2021.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 5881938 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5881939 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5881940 2021.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5881941 2021.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5881942 2021.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5881943 2021.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5881944 2021.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5881945 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5881946 2021.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5881947 2021.07.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5881948 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5881949 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5881950 2021.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5881951 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5881952 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5881954 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5881955 2021.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 5881956 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5881957 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 5881958 2021.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5881959 2021.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5881960 2021.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5876968 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5876969 2021.07.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5876970 2021.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5876971 2021.07.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5876972 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5876974 2021.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5876975 2021.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5876976 2021.07.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5876977 2021.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5876978 2021.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5876979 2021.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5876980 2021.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5876981 2021.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5876982 2021.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5876983 2021.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5876984 2021.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5876985 2021.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5876986 2021.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5876987 2021.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5876988 2021.07.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5876989 2021.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5876990 2021.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5877954 2021.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5868958 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5868959 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5868960 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 5868961 2021.07.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5868962 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5868963 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5868964 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5868965 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5868969 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5868970 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5868971 2021.07.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5846183 2021.06.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5848040 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5848041 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5848042 2021.06.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5845147 2021.06.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5836738 2021.06.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5836739 2021.06.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5836740 2021.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5836741 2021.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 5836742 2021.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5836748 2021.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5836749 2021.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5836750 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5836751 2021.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5836752 2021.06.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5836753 2021.06.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5836755 2021.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5836758 2021.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5836766 2021.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5836767 2021.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5836791 2021.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5836792 2021.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5836793 2021.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5836795 2021.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5836796 2021.06.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5836797 2021.06.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5833466 2021.06.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5823302 2021.06.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5823300 2021.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5823301 2021.06.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5822478 2021.06.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5824124 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5816600 2021.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5816599 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5816598 2021.06.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5816597 2021.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5816596 2021.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5816594 2021.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5816595 2021.06.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5816593 2021.06.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5816592 2021.06.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5816591 2021.06.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5816590 2021.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5816588 2021.06.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5816589 2021.06.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5816587 2021.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5810053 2021.06.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5810052 2021.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5810051 2021.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5810049 2021.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5810050 2021.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5810046 2021.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5810047 2021.06.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5810045 2021.06.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5810048 2021.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5806300 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5806299 2021.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5806298 2021.06.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5806297 2021.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5806295 2021.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5806294 2021.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5806293 2021.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5806291 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5806289 2021.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5806290 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5806287 2021.06.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5806285 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5806284 2021.06.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5806292 2021.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5806288 2021.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5806286 2021.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5806283 2021.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5806281 2021.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5806282 2021.06.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5806280 2021.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5806279 2021.06.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5806277 2021.06.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5806278 2021.06.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5798107 2021.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5798108 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5798103 2021.06.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5798106 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5798102 2021.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5798101 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5798100 2021.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5798105 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5798104 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5798099 2021.06.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5798098 2021.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5798096 2021.06.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5798097 2021.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5798095 2021.06.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5798094 2021.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5798091 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5798093 2021.06.12 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5797201 2021.06.12 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 5786937 2021.06.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5786992 2021.06.08 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5786991 2021.06.08 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 5785248 2021.06.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5785249 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5785250 2021.06.08 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 6 5785251 2021.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5785252 2021.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5785253 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5785254 2021.06.08 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5778706 2021.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5781924 2021.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5781925 2021.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5781926 2021.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5781927 2021.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5781928 2021.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5781929 2021.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5781930 2021.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5781931 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5781932 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5781933 2021.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5781934 2021.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5781935 2021.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5781936 2021.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5781937 2021.06.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5781938 2021.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5781939 2021.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5781940 2021.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5781941 2021.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5781942 2021.06.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5781944 2021.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5781945 2021.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5781946 2021.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5781947 2021.06.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5781948 2021.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5781949 2021.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5781950 2021.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5781951 2021.06.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5781952 2021.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5781953 2021.06.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5781954 2021.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5781955 2021.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5781956 2021.06.07 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5781957 2021.06.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5781958 2021.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5781959 2021.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5781960 2021.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5781961 2021.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5781962 2021.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5781963 2021.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5776662 2021.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5776663 2021.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5776664 2021.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5776665 2021.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5776666 2021.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5776667 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5776668 2021.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5776669 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5776670 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5776671 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5776672 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5776673 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5776674 2021.06.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5776675 2021.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5776676 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5776677 2021.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5776679 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5776680 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5776681 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5776682 2021.06.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5776683 2021.06.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5776684 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5776685 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5776686 2021.06.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5776687 2021.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5776688 2021.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5776689 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5776691 2021.06.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5776692 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5776693 2021.06.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5776694 2021.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5766779 2021.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5741548 2021.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5741549 2021.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5741550 2021.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5741551 2021.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5741552 2021.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5741553 2021.06.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5741554 2021.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5741555 2021.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5741556 2021.06.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5741557 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5741558 2021.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5741559 2021.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5741560 2021.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5741561 2021.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5741562 2021.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5741563 2021.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5741564 2021.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5741565 2021.06.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5741566 2021.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5741567 2021.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5741568 2021.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5741569 2021.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5741570 2021.06.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5741571 2021.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5741572 2021.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5741573 2021.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5741574 2021.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5741575 2021.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5741576 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5741577 2021.06.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5741578 2021.06.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5741579 2021.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5741580 2021.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5741581 2021.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741582 2021.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5741583 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5741584 2021.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5741633 2021.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5741634 2021.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5741635 2021.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5741636 2021.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5741637 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5741638 2021.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5741639 2021.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5741640 2021.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5732121 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5732130 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5732131 2021.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5732132 2021.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5732134 2021.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5732135 2021.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5732136 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5732137 2021.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5732158 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5725084 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5725085 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5725087 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5725089 2021.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5725090 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5725091 2021.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5725092 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5725093 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5725098 2021.05.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5725099 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5725100 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5725101 2021.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5725102 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5725104 2021.05.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5725105 2021.05.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5725106 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5725107 2021.05.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5725108 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5725109 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5725110 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5725666 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5725667 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5725668 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5725669 2021.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5720972 2021.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5720971 2021.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5720970 2021.05.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5720966 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5720968 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5720964 2021.05.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5720969 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5720963 2021.05.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5720965 2021.05.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5720962 2021.05.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5720967 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5720960 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5720961 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5720957 2021.05.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5720959 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5720956 2021.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5720958 2021.05.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5725086 2021.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5725088 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5725665 2021.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5715326 2021.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5715321 2021.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5715317 2021.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5715324 2021.05.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5715325 2021.05.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5715322 2021.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5715319 2021.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5715318 2021.05.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5715316 2021.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5715315 2021.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5715314 2021.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5715311 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5715313 2021.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5715312 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5715310 2021.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5715323 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5703714 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5703715 2021.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5703717 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5703718 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5703719 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5703720 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5703721 2021.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5703722 2021.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5703723 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5703724 2021.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5703725 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5703726 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5703727 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5703728 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5703729 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5703730 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5703731 2021.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5703732 2021.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5703733 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5703734 2021.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5703735 2021.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5703736 2021.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5703737 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5703738 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5703739 2021.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5703740 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5703741 2021.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5692599 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5692598 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5694248 2021.05.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5694249 2021.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5694250 2021.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5694251 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5694252 2021.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5694253 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5694254 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5694255 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5694256 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5694257 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5694258 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5694741 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5694742 2021.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5694753 2021.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5682503 2021.05.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5682507 2021.05.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5682506 2021.05.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5682504 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5682505 2021.05.21 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5682502 2021.05.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5683817 2021.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5683818 2021.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5677087 2021.05.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5677086 2021.05.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5677081 2021.05.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5677080 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5677085 2021.05.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5677083 2021.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5677082 2021.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5677084 2021.05.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5677078 2021.05.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5677074 2021.05.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5677072 2021.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5677073 2021.05.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5677075 2021.05.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5677066 2021.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5677070 2021.05.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5677068 2021.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5677064 2021.05.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5677069 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5677062 2021.05.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5677065 2021.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5677063 2021.05.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5677061 2021.05.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5677060 2021.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5677071 2021.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5677076 2021.05.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5677077 2021.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5668967 2021.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5668968 2021.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5668969 2021.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5668970 2021.05.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5668971 2021.05.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 5668972 2021.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5668974 2021.05.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5668975 2021.05.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5668976 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5668977 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5668978 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5668979 2021.05.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5668980 2021.05.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5668981 2021.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5668982 2021.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5668983 2021.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5668984 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5668985 2021.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5668986 2021.05.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5656561 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5656560 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656557 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5656559 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5656558 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5656556 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656555 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656554 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5656552 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5656553 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5655195 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655192 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5655196 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5655194 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655190 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5655191 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5655189 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5655188 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655193 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655186 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5655187 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655185 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655184 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5655183 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5655182 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5655181 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5655180 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5655178 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5655179 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655177 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5655176 2021.05.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5655175 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655174 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5655173 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5655172 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655169 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5655168 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5655170 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5655171 2021.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5655167 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5655166 2021.05.16 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5646478 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5646479 2021.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5646480 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5646481 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5646482 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5646483 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5646484 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5646485 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5646486 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5646487 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5653981 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5653982 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5653983 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5653984 2021.05.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5653985 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5653986 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5653987 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653988 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5653989 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5641954 2021.05.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5641956 2021.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5641959 2021.05.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5641951 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641953 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5641952 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641960 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5641958 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5641955 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5641950 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5641957 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641961 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641949 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5641948 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5641947 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641946 2021.05.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5640642 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5640641 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5640639 2021.05.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5640640 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5640638 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640179 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5640177 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5640182 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5640178 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5640181 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5640174 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640176 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640180 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5640173 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5640175 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5640171 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5640172 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5640170 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5640169 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5640167 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640165 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640168 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640164 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5640166 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5640163 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5640162 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5640161 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5640158 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5640160 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5640155 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640156 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5640154 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5640153 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5639868 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5639866 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5639867 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5639864 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639865 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639863 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639862 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5639861 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639859 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5639860 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5635781 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5635775 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5635768 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5635767 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5635765 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5635764 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5635763 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5635762 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5635761 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5635760 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5635759 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5635766 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5635769 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5635770 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5635771 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5635772 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5635773 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5635774 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5635776 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5635777 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5635778 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5635779 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5635780 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5635782 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5635783 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5635784 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5631849 2021.05.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5636963 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636962 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5636961 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5630089 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5630090 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5630091 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5630092 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5630093 2021.05.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5630094 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5630095 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5630096 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5630097 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5630098 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5630099 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5630100 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5630101 2021.05.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5630102 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5630103 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5630104 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5630105 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5630106 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5630107 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5630108 2021.05.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5630109 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5630110 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5630111 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5630112 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5630113 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5630114 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5630115 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5630116 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5630117 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5630118 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5630119 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5630120 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5630121 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5630122 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5630123 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5630124 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 5630125 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 5630126 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5630127 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5630128 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5630129 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5630130 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5630131 2021.05.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5630132 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5630133 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5630134 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5630135 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5630136 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5630137 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5630138 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5630139 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5630140 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5630141 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5630142 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5630143 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5630144 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5630145 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5630146 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5630147 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5630148 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5630149 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5630150 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5630151 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5630153 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5630154 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5630155 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5630156 2021.05.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5630157 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5630159 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5630160 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5630161 2021.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5630162 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5630163 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 105 5630164 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5630165 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5630166 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5630167 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 5630168 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5630169 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5630170 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5630171 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5630172 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5630173 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5630174 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5630175 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5630176 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5630177 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5630178 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5630179 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5636835 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5636836 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5636837 2021.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5636838 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5636839 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5636840 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5636842 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5636843 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5636844 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5636845 2021.05.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5636846 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5636847 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5636848 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5636849 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5636850 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5636851 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5636852 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 5636853 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5636854 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5636855 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5636856 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5636857 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5636858 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5636859 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5636860 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5636861 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5636862 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5636863 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5636864 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5636865 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5636866 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5636867 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5636868 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5636869 2021.05.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5636870 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5636871 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5636872 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5636873 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5636874 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5624313 2021.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5624314 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5624315 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5624316 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5624317 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5624318 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5616807 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5616806 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5616805 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5616802 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5616804 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5607517 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5607518 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5607519 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5607520 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5607521 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5607522 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5607523 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607524 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5607525 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5607526 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5607527 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5607528 2021.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5607529 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5607530 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5580721 2021.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5580720 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5579937 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 5576075 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5576076 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5576077 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5576078 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5576079 2021.05.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5576080 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576081 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5576082 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5576083 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5576084 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5576085 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5576086 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5576087 2021.05.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5576088 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5576089 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5576090 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576091 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5576092 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576093 2021.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5576094 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5576095 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5576096 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5576097 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5576098 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5576099 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5576100 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5576101 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5576102 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5576103 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5576104 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5576105 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5576106 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5576107 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5576108 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5576110 2021.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5576111 2021.05.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5576112 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5576113 2021.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5576114 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5576115 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5572079 2021.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5572080 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5572081 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5572082 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559027 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559026 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5559028 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5559029 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5559030 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5559031 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5559032 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5559033 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5559034 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5559035 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5559036 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5559677 2021.05.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5559678 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5559679 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5559680 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5559681 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5559682 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5559683 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559684 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5559685 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5559686 2021.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5559687 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5559688 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559689 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5559690 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5559691 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5559692 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5559693 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5559694 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5559695 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5554817 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5554815 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5554552 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5554814 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5554821 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5554813 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5554812 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5554810 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5554808 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5554809 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 5554820 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5564241 2021.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5554807 2021.05.02