Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6246465 2021.11.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6246466 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6246467 2021.11.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6246468 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6246469 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6246470 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 252 6246569 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6246910 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6246911 2021.11.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6246912 2021.11.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6246913 2021.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6246914 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 13 6246915 2021.11.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6246916 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6246917 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6246918 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6246919 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6246920 2021.11.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6246921 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6246922 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6244198 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6244199 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6244200 2021.11.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6244201 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6244202 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6244203 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6244204 2021.11.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6244205 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6244206 2021.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6244207 2021.11.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6237253 2021.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6237254 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6237255 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6237256 2021.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6237257 2021.11.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6237258 2021.11.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6237259 2021.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6237260 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6237261 2021.11.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6237262 2021.11.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 6237263 2021.11.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6237264 2021.11.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6237265 2021.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 6237266 2021.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6237267 2021.11.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 6237268 2021.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6237269 2021.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6237270 2021.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6237271 2021.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6237272 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6237273 2021.11.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6237274 2021.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6237275 2021.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6237276 2021.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6237277 2021.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6237278 2021.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6237279 2021.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6237280 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6237281 2021.11.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6237282 2021.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6237283 2021.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6237284 2021.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6237474 2021.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6237475 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6237476 2021.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6237477 2021.11.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 14 6237478 2021.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6237479 2021.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6237480 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6237481 2021.11.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 31 6237482 2021.11.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6237483 2021.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6237484 2021.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6237485 2021.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6237486 2021.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6237487 2021.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6237488 2021.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6237489 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6237490 2021.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6237491 2021.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6237492 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6237493 2021.11.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6237494 2021.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6237495 2021.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6237496 2021.11.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6237497 2021.11.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 6237498 2021.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6237499 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6237500 2021.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6237501 2021.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6237502 2021.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 6237656 2021.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6237657 2021.11.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6237658 2021.11.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6237659 2021.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6237660 2021.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6237661 2021.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 6237662 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1400 6237663 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 6237664 2021.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6237665 2021.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6237666 2021.11.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6238348 2021.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6238349 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6238350 2021.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6238351 2021.11.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6238352 2021.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6238353 2021.11.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 6238354 2021.11.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6238355 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6238356 2021.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6238357 2021.11.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6238358 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6238359 2021.11.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6230801 2021.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6230802 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6231360 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6231361 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6231362 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6230796 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6230797 2021.11.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6230798 2021.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6230799 2021.11.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6230800 2021.11.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6230803 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6227129 2021.11.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6227130 2021.11.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6223625 2021.11.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6222875 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6222876 2021.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6222877 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6222878 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6222879 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6222880 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222881 2021.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6222882 2021.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6222883 2021.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6222884 2021.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6222885 2021.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6222886 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222887 2021.11.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6222888 2021.11.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 45 6222889 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222890 2021.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6222891 2021.11.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6222892 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6222893 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6222894 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6222895 2021.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6222896 2021.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6218453 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6218454 2021.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6218455 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6218456 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6218457 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6218458 2021.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6218459 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6218460 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6218461 2021.11.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6214682 2021.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 6222050 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6212260 2021.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 6212257 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6212258 2021.11.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6212377 2021.11.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6212263 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6212259 2021.11.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6212265 2021.11.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6212249 2021.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6212262 2021.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6212261 2021.11.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 51 6210620 2021.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 6210621 2021.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6210622 2021.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6210623 2021.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 6210624 2021.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6210625 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6210626 2021.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6210627 2021.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6210628 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6210629 2021.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6210630 2021.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6210631 2021.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6210633 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6210634 2021.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6210635 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6210636 2021.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6210637 2021.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6210638 2021.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6210639 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6210640 2021.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6212642 2021.11.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6212643 2021.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6212644 2021.11.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 6212645 2021.11.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6212646 2021.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212647 2021.11.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6212648 2021.11.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6212649 2021.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6212650 2021.11.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6212651 2021.11.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 58 6212652 2021.11.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 6198995 2021.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6199151 2021.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6199152 2021.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6199153 2021.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6199190 2021.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6199227 2021.11.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6194331 2021.11.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 6194332 2021.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6194333 2021.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6194334 2021.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6194335 2021.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6194336 2021.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6194337 2021.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6194338 2021.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6194339 2021.11.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6194340 2021.11.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6191713 2021.11.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 6191714 2021.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6191715 2021.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6191716 2021.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6191717 2021.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6191718 2021.11.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6191719 2021.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6191720 2021.11.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6191721 2021.11.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6191722 2021.11.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6191723 2021.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6192034 2021.11.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6186454 2021.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6186455 2021.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6186456 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6186457 2021.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6186458 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186459 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6186460 2021.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6186461 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186462 2021.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6183178 2021.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6183179 2021.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 6183180 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6183181 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6183182 2021.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6183183 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6183184 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6183185 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6183186 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6183187 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6183188 2021.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6183189 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6183190 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6183191 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6183192 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6183193 2021.10.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6183195 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6183196 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6183197 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6183198 2021.10.31 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6183199 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6183200 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6183202 2021.10.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6183203 2021.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6183204 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6183205 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6183206 2021.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6183207 2021.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6183208 2021.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6178686 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6178685 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6178688 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6178679 2021.10.30 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6177010 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6177011 2021.10.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6177012 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 6177013 2021.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6177060 2021.10.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6177361 2021.10.30 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6177362 2021.10.30 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6177363 2021.10.30 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6177364 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6177365 2021.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6177367 2021.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6177368 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6177703 2021.10.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6178673 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6178674 2021.10.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6178675 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6178676 2021.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6178677 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6178678 2021.10.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6178680 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6178681 2021.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 6178682 2021.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6178683 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6178684 2021.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6178687 2021.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6178689 2021.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6178690 2021.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6178691 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6178692 2021.10.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6180170 2021.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6176234 2021.10.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6176211 2021.10.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6176212 2021.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6176213 2021.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6176214 2021.10.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6176215 2021.10.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6176216 2021.10.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6176217 2021.10.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6176218 2021.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6176219 2021.10.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6176220 2021.10.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6176221 2021.10.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6176223 2021.10.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6176224 2021.10.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6176225 2021.10.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6176226 2021.10.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6176227 2021.10.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6176228 2021.10.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6176229 2021.10.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6176230 2021.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6176231 2021.10.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6176232 2021.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6176233 2021.10.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6173414 2021.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6173430 2021.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6173429 2021.10.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6173428 2021.10.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6173425 2021.10.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6173420 2021.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6173419 2021.10.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6173417 2021.10.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6173418 2021.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6173416 2021.10.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6173415 2021.10.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6173409 2021.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6173411 2021.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6173408 2021.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6173404 2021.10.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6173403 2021.10.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6173402 2021.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6173401 2021.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6173399 2021.10.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6173400 2021.10.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6173398 2021.10.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6173405 2021.10.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6173406 2021.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6173407 2021.10.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6173410 2021.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6173412 2021.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6173413 2021.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6173421 2021.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6173422 2021.10.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6173423 2021.10.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6173424 2021.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6173426 2021.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6176590 2021.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6169998 2021.10.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6169999 2021.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6170000 2021.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6170001 2021.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6170002 2021.10.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6170003 2021.10.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6170004 2021.10.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6170005 2021.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6170006 2021.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6170007 2021.10.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6170008 2021.10.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6170009 2021.10.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6170010 2021.10.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6170011 2021.10.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 6170012 2021.10.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6170013 2021.10.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6170014 2021.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6170015 2021.10.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6170016 2021.10.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6170017 2021.10.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6170018 2021.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6170020 2021.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6170021 2021.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6170022 2021.10.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6170023 2021.10.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6170024 2021.10.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6170025 2021.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6170026 2021.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6170027 2021.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6170028 2021.10.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6170029 2021.10.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6170030 2021.10.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6170031 2021.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6170032 2021.10.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6170033 2021.10.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6170034 2021.10.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6170035 2021.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6170036 2021.10.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6170037 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6170038 2021.10.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6170039 2021.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6170040 2021.10.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6170041 2021.10.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6170042 2021.10.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6170043 2021.10.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6170044 2021.10.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6170156 2021.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6168000 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6167999 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 6168001 2021.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6168002 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6168003 2021.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6168004 2021.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6168005 2021.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 6168006 2021.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6168007 2021.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6168008 2021.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6168009 2021.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6168010 2021.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6168011 2021.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6168012 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6168013 2021.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6168014 2021.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6168015 2021.10.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6168016 2021.10.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6168017 2021.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6168018 2021.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6168019 2021.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6168020 2021.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6168021 2021.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6168022 2021.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 6168023 2021.10.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6168024 2021.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6168025 2021.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6168026 2021.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6168027 2021.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6168028 2021.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6168029 2021.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6168030 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6168031 2021.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6168032 2021.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6168033 2021.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6168034 2021.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6168035 2021.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6168036 2021.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6168037 2021.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6168038 2021.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6168039 2021.10.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6168040 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 6165316 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 6165314 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6165313 2021.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6165315 2021.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6165312 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 71 6165307 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6165308 2021.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 6165305 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6165306 2021.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6165303 2021.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6165301 2021.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6165297 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6165302 2021.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6165298 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6165300 2021.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6165366 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6165368 2021.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6165367 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6165364 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 6165365 2021.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6165363 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6165361 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6165362 2021.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6165360 2021.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 6165359 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6165357 2021.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6165356 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6165353 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6165352 2021.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6165295 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6165294 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6165296 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6165293 2021.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6165290 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6165291 2021.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6165288 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6165286 2021.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6165287 2021.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6165285 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 6165284 2021.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6165289 2021.10.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6165282 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6165283 2021.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 11 6165281 2021.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6165317 2021.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6165318 2021.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6165319 2021.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6165320 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6165321 2021.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6165322 2021.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6165323 2021.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6165324 2021.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6165325 2021.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6165326 2021.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6165327 2021.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6165328 2021.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6165329 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6165330 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6165331 2021.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6165332 2021.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6165333 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6165334 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6165335 2021.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6165336 2021.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6165337 2021.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6165338 2021.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6165340 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6165341 2021.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6165342 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6165343 2021.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6165344 2021.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6165345 2021.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6165346 2021.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6165347 2021.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6165348 2021.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6165349 2021.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6165350 2021.10.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6165351 2021.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6165358 2021.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6159444 2021.10.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6159445 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6159446 2021.10.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6159447 2021.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6159448 2021.10.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6159449 2021.10.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6159450 2021.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6159451 2021.10.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6159452 2021.10.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6159453 2021.10.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6159454 2021.10.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6159455 2021.10.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6159456 2021.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6159457 2021.10.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6159458 2021.10.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6159459 2021.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6159460 2021.10.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6159461 2021.10.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6159462 2021.10.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6159463 2021.10.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6159464 2021.10.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6159465 2021.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6160134 2021.10.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6155181 2021.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6155182 2021.10.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6155183 2021.10.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6155184 2021.10.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6155185 2021.10.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6155186 2021.10.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6155187 2021.10.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 45 6155188 2021.10.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6155189 2021.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6155190 2021.10.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6155191 2021.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6155192 2021.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6155193 2021.10.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6155194 2021.10.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6155195 2021.10.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6155196 2021.10.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6155197 2021.10.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6155198 2021.10.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6155199 2021.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6155200 2021.10.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6155201 2021.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6155202 2021.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6155203 2021.10.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6155204 2021.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6155205 2021.10.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6155206 2021.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6155207 2021.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6155208 2021.10.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6155209 2021.10.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6155210 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6155211 2021.10.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6155212 2021.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6155213 2021.10.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6155214 2021.10.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6155215 2021.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6156268 2021.10.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6153149 2021.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6153157 2021.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 6154731 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6143183 2021.10.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6143184 2021.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6143185 2021.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6143186 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6143187 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6143188 2021.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6143189 2021.10.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6143190 2021.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6143191 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143192 2021.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6143193 2021.10.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6143194 2021.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6143195 2021.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6143196 2021.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6143197 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6143198 2021.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6143199 2021.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6143200 2021.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6143250 2021.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6140600 2021.10.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6140601 2021.10.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6140602 2021.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6140603 2021.10.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6140604 2021.10.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6140605 2021.10.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6140606 2021.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6140607 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6140608 2021.10.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6140609 2021.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6140610 2021.10.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6140612 2021.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6140613 2021.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6140614 2021.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6140615 2021.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6140616 2021.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6140617 2021.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6140618 2021.10.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6140619 2021.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6140620 2021.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6140621 2021.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6140622 2021.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6140623 2021.10.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6140624 2021.10.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6140625 2021.10.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6140626 2021.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6140627 2021.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6140629 2021.10.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6140630 2021.10.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6140631 2021.10.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6135345 2021.10.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6135215 2021.10.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6135216 2021.10.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6135217 2021.10.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6135218 2021.10.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6135219 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6135220 2021.10.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6135221 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6135222 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6135223 2021.10.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6135224 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6135225 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6135226 2021.10.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6135227 2021.10.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6135228 2021.10.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6135229 2021.10.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6135230 2021.10.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6135231 2021.10.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6135232 2021.10.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6135233 2021.10.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6135234 2021.10.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6135235 2021.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6135236 2021.10.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6135237 2021.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6135238 2021.10.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6135239 2021.10.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6135240 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6135241 2021.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6135242 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6135346 2021.10.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6135347 2021.10.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 6135348 2021.10.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6135349 2021.10.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6135350 2021.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6135351 2021.10.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6135352 2021.10.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6135353 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6135354 2021.10.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6135355 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6135356 2021.10.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6135357 2021.10.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6135358 2021.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6135425 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6135773 2021.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6135774 2021.10.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6135775 2021.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6135776 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6135777 2021.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6135778 2021.10.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6135779 2021.10.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6135781 2021.10.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6135782 2021.10.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6135783 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6135784 2021.10.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6135785 2021.10.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6135786 2021.10.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6135787 2021.10.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6135788 2021.10.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6136097 2021.10.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6136507 2021.10.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6136535 2021.10.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6155216 2021.10.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6127329 2021.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6125645 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6129192 2021.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6129193 2021.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6129190 2021.10.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6125646 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6129194 2021.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6125647 2021.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6125644 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6129195 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6129191 2021.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6125642 2021.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6125643 2021.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6125648 2021.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6125649 2021.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6125650 2021.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6125651 2021.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6125652 2021.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6125653 2021.10.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6125654 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6125655 2021.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6125656 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6125657 2021.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6125658 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6125659 2021.10.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6123973 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 7 6123974 2021.10.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6123975 2021.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6123976 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 63 6123977 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6123978 2021.10.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6123979 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6123980 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 145 6123981 2021.10.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 75 6123982 2021.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6123983 2021.10.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6123984 2021.10.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6123985 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 6123986 2021.10.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6123987 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6120100 2021.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6119949 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6120101 2021.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6119950 2021.10.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6120131 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6120084 2021.10.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6119952 2021.10.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6119951 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 6120102 2021.10.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6119940 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6120103 2021.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6119966 2021.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6119955 2021.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6119965 2021.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6119968 2021.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6119934 2021.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6119964 2021.10.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6119415 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6120104 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6119967 2021.10.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6119933 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6119969 2021.10.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6119923 2021.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6119953 2021.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6119922 2021.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6119921 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6119920 2021.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6119918 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6119948 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6119917 2021.10.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6119924 2021.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6119925 2021.10.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6119926 2021.10.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6119927 2021.10.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6119928 2021.10.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6119929 2021.10.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6119930 2021.10.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6119931 2021.10.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6119932 2021.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 24 6120135 2021.10.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6117534 2021.10.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6117425 2021.10.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6117426 2021.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6117427 2021.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6117428 2021.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6117429 2021.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6117430 2021.10.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6117548 2021.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6117549 2021.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6117550 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6117551 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6117552 2021.10.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6117553 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6117554 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6117555 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6117556 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6117557 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6117559 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6117560 2021.10.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6117561 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6117562 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6117563 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6117564 2021.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6117565 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6117566 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6117567 2021.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6117568 2021.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6117569 2021.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6117570 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6117571 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 6117572 2021.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6117574 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6117575 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6117576 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6117577 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6117579 2021.10.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6117580 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6117581 2021.10.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6117582 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6117583 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6117584 2021.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6117585 2021.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6117586 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6117587 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6117588 2021.10.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6117589 2021.10.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6117590 2021.10.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6117591 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6117592 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6117593 2021.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6117594 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6117595 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6117596 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6117597 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6117598 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 24 6117599 2021.10.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6117600 2021.10.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6117601 2021.10.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6117602 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6117603 2021.10.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6117604 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6117605 2021.10.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6117606 2021.10.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6117607 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6117608 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6117609 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6117610 2021.10.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6117611 2021.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6117612 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6117613 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6117614 2021.10.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6117615 2021.10.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6117616 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6117617 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6117618 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 6117619 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6117620 2021.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6117621 2021.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6117622 2021.10.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6117623 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6117624 2021.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6117625 2021.10.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6117626 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6117627 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6117635 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6117636 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 6117637 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6117638 2021.10.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6117639 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6117640 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6117641 2021.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6117642 2021.10.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6117643 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6117644 2021.10.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6117645 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6117646 2021.10.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6117647 2021.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 6117648 2021.10.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6117649 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 6108202 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6108203 2021.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6108204 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6108205 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6108206 2021.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6108207 2021.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6108208 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6108209 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6108210 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6108211 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6108212 2021.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100795 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6100797 2021.10.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6100764 2021.10.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6100762 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6100796 2021.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 6100799 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6100766 2021.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 6106971 2021.10.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6100767 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6100769 2021.10.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6097169 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6097190 2021.10.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6097168 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 100 6097172 2021.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6097171 2021.10.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6097167 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6097170 2021.10.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6097173 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6097174 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6097175 2021.10.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6097177 2021.10.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6097176 2021.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6097189 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6097265 2021.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6093890 2021.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6093891 2021.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6093892 2021.09.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 6093893 2021.09.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6093894 2021.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6093895 2021.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6093896 2021.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6093897 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6093898 2021.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6093899 2021.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6093900 2021.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6093901 2021.09.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6093902 2021.09.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6093903 2021.09.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6093904 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6093905 2021.09.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6093906 2021.09.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6093907 2021.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6093909 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6093910 2021.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6093911 2021.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6093912 2021.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 6086182 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6086183 2021.09.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6086184 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6086185 2021.09.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6086186 2021.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6086187 2021.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6086188 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086189 2021.09.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6086190 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 6086191 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6086192 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6086193 2021.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6086194 2021.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6086196 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6086197 2021.09.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6086198 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6086199 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6086200 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6086201 2021.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6086202 2021.09.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6086203 2021.09.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6086204 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6086205 2021.09.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6086206 2021.09.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6086207 2021.09.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6086208 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6086209 2021.09.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6086210 2021.09.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6086211 2021.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6086212 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6086213 2021.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6086215 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086216 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6086217 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6086218 2021.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6086220 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6086221 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6086222 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6086223 2021.09.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6086224 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6086225 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6086226 2021.09.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6086227 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 6086228 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6086229 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6086230 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6086231 2021.09.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6086232 2021.09.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6086233 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6086234 2021.09.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6086235 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086236 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6086237 2021.09.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6086238 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6086239 2021.09.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6076618 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6076619 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6076620 2021.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6076621 2021.09.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6076622 2021.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6076623 2021.09.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6076624 2021.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6076625 2021.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6076626 2021.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6076627 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6076628 2021.09.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6076629 2021.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6076630 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6076631 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6076632 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6076633 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6076634 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6076635 2021.09.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6076636 2021.09.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6076637 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6076638 2021.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6076639 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6076640 2021.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6076641 2021.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6077132 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6077133 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6077134 2021.09.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6077135 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6077136 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6077137 2021.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6073309 2021.09.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6073310 2021.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6073311 2021.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6073312 2021.09.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6073313 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6073314 2021.09.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6073315 2021.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6073316 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073317 2021.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 6073318 2021.09.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6073319 2021.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6073320 2021.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6073321 2021.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6073322 2021.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6073323 2021.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6073324 2021.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6073325 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6073326 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6073327 2021.09.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6073328 2021.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6073329 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6073330 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6073331 2021.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6073332 2021.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6073333 2021.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6073334 2021.09.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6073335 2021.09.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6073336 2021.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6073337 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6073338 2021.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6073339 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6073340 2021.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6073341 2021.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6073342 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6073343 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6073344 2021.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6073345 2021.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 22 6073346 2021.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6073347 2021.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6073348 2021.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6073349 2021.09.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 6073350 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6073351 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6073352 2021.09.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6073353 2021.09.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 6073354 2021.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 6073355 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6073356 2021.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6073357 2021.09.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6073358 2021.09.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6073359 2021.09.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6069362 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6069363 2021.09.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6069364 2021.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6069308 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6069307 2021.09.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6069282 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6069281 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6069240 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6069239 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 6069238 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6069233 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6069236 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 6069234 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6069235 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069232 2021.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6069231 2021.09.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6069229 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069230 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069228 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069227 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069226 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6069223 2021.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6069225 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069224 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069222 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069221 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6069220 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6069219 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6069218 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6069216 2021.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6069217 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6069215 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6069069 2021.09.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6069070 2021.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6069028 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069027 2021.09.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6069026 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6069025 2021.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6069056 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6069060 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6069053 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6069054 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069051 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6069050 2021.09.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6069047 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069045 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6069042 2021.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6069041 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6069039 2021.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6069038 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6069035 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6069034 2021.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6069032 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6069029 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069055 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6069059 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6069057 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069058 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6069052 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6069049 2021.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6069048 2021.09.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6069046 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6069044 2021.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6069043 2021.09.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6069040 2021.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6069037 2021.09.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6069036 2021.09.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6069033 2021.09.21 mapa