Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090812 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090813 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5090810 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090811 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5090809 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5090814 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5090808 2021.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5090807 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5090815 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5083811 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5083810 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5083808 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5083807 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083809 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5083402 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5083389 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5083382 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5083381 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083343 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 64 5083344 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5084168 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5085437 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5085436 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 5084164 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084165 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5084166 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5084167 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5081834 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5081839 2021.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5081838 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5081837 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5081836 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5081835 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5081840 2021.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5081841 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5081847 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5081846 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081845 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5081844 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5081843 2021.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5081842 2021.01.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5077240 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5077239 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5077238 2021.01.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5077237 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077236 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5077249 2021.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5077234 2021.01.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5077241 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5077242 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5077243 2021.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5077250 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5077235 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5077248 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5077247 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5077246 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5077245 2021.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5073321 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5073320 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5073319 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5073318 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5073317 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5073316 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5073315 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5073314 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5073313 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5073312 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5073311 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5073322 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5073333 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5073323 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5073335 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5073334 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5073332 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5073331 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5073330 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5073328 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5073327 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5073326 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5073325 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5073324 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 5071808 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5071807 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5071806 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5071805 2021.01.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5071804 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 250 5071809 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5071810 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5071811 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5071812 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 5071813 2021.01.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5071814 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5071815 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5071816 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 5071803 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5071802 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5071800 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5071789 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5071790 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 5071791 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5071792 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5071793 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5071794 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5071795 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5071796 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5071797 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5071798 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5071799 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5071801 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5071788 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5071817 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5071818 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5071886 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5071887 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5071888 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5071889 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5071890 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5071891 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5071892 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5071893 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5071894 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5071895 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5071896 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5071898 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5071897 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5071885 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5071884 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5071819 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5071820 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5071821 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5071822 2021.01.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 5071823 2021.01.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5071824 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5071825 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5071826 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5071827 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5071828 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5071881 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5071882 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 5071883 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5066938 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5066939 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5066940 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5066941 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5066942 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5066943 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5058601 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058600 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5058599 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060103 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5058762 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5058761 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5058760 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058759 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058758 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058757 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5058756 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058755 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058763 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058764 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5058765 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5059065 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5059064 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5059063 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5059062 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 23 5058847 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5060104 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5058754 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058753 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058752 2021.01.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5058587 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058588 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5058589 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058590 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5058741 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5058742 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5058743 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5058744 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5058745 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5058751 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5058750 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5058749 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058748 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5058747 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5058746 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5056170 2021.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5056171 2021.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5056190 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5056191 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 5056192 2021.01.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5056193 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5056196 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5056197 2021.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5056198 2021.01.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5056199 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5056200 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5056189 2021.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5056188 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5056187 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5056178 2021.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5056179 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5056180 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5056181 2021.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5056182 2021.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5056183 2021.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5056184 2021.01.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 5056185 2021.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5056186 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 5056202 2021.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5056201 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5057357 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5057358 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5057359 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5057360 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5057361 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5057362 2021.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 5057363 2021.01.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 54 5057364 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5057365 2021.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5057356 2021.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5057355 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5057354 2021.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5056203 2021.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056204 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5056205 2021.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5056206 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056207 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5056208 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5056209 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5056210 2021.01.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5056211 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5057353 2021.01.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 5052057 2021.01.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5052056 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5051577 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5051401 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5051398 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5051399 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051397 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5051395 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051396 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5051392 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5051394 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5051393 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5051390 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051388 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5051387 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5051386 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5051385 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051389 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5051384 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5051383 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051382 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5051391 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5051381 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5053505 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047524 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5040542 2021.01.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5040534 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5040535 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5040536 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5040537 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5040538 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5040539 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5040540 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5040541 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040533 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040532 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5040531 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5040529 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5040522 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5040523 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5040524 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5040525 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5040526 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 5040527 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5040528 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5040543 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040550 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5040556 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5040557 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5040558 2021.01.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5040559 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5040560 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5040561 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5040562 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5040563 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5045104 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5040555 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5040554 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5040544 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5040545 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5040546 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040547 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040549 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5040553 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5040551 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5040552 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5034724 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5033493 2021.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5033434 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5033432 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5033431 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033430 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5033429 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5033428 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5033426 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5033427 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033425 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5033421 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5033419 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033418 2021.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5033424 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5033417 2021.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5033423 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5033416 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5033422 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5033415 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5033414 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 5033413 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5033412 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5033410 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 5033411 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5033409 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5033436 2021.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5033433 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5033496 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5033552 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5033553 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5033719 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5033732 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033437 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5045102 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 5033435 2021.01.01 mapa