Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5656561 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5656560 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5656557 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5656559 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5656558 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5656556 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656555 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656554 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5656552 2021.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5656553 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5655195 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655192 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5655196 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5655194 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655190 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5655191 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5655189 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5655188 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655193 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655186 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5655187 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655185 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5655184 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5655183 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5655182 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5655181 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5655180 2021.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5655178 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5655179 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655177 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5655176 2021.05.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5655175 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655174 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5655173 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5655172 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5655169 2021.05.16 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5655168 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5655170 2021.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5655171 2021.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5655167 2021.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5655166 2021.05.16 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5646478 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5646479 2021.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5646480 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5646481 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5646482 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5646483 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5646484 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5646485 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5646486 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5646487 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5653981 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5653982 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5653983 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5653984 2021.05.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5653985 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5653986 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5653987 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5653988 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5653989 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5641954 2021.05.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5641956 2021.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5641959 2021.05.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5641951 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641953 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5641952 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641960 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5641958 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5641955 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5641950 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5641957 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641961 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641949 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5641948 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5641947 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641946 2021.05.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5640642 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5640641 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5640639 2021.05.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5640640 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5640638 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640179 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5640177 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5640182 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5640178 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5640181 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5640174 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5640176 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640180 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5640173 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5640175 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5640171 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5640172 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5640170 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5640169 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5640167 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5640165 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640168 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640164 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5640166 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5640163 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5640162 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5640161 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5640158 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5640160 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5640155 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5640156 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5640154 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5640153 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5639868 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5639866 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5639867 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5639864 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5639865 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5639863 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5639862 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5639861 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5639859 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5639860 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5635781 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5635775 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5635768 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5635767 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5635765 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5635764 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5635763 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5635762 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5635761 2021.05.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5635760 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5635759 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5635766 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5635769 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5635770 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5635771 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5635772 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5635773 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5635774 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5635776 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5635777 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5635778 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5635779 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5635780 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5635782 2021.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5635783 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5635784 2021.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5631849 2021.05.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5636963 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636962 2021.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5636961 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5630089 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5630090 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5630091 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5630092 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5630093 2021.05.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5630094 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5630095 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5630096 2021.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5630097 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5630098 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5630099 2021.05.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5630100 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5630101 2021.05.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5630102 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5630103 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5630104 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5630105 2021.05.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5630106 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 5630107 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5630108 2021.05.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5630109 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5630110 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5630111 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5630112 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5630113 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5630114 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5630115 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5630116 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5630117 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5630118 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5630119 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5630120 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5630121 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5630122 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5630123 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5630124 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 5630125 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 5630126 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5630127 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5630128 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5630129 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5630130 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5630131 2021.05.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5630132 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5630133 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5630134 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5630135 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5630136 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5630137 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5630138 2021.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5630139 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5630140 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5630141 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5630142 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5630143 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5630144 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5630145 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5630146 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5630147 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5630148 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5630149 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5630150 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5630151 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5630153 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5630154 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5630155 2021.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5630156 2021.05.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5630157 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5630159 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5630160 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5630161 2021.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5630162 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5630163 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 105 5630164 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5630165 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5630166 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5630167 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 5630168 2021.05.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5630169 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5630170 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5630171 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 5630172 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5630173 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5630174 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5630175 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5630176 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5630177 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5630178 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5630179 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5636835 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5636836 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5636837 2021.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5636838 2021.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5636839 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5636840 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5636842 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5636843 2021.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5636844 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5636845 2021.05.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5636846 2021.05.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5636847 2021.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5636848 2021.05.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5636849 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5636850 2021.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5636851 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5636852 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 5636853 2021.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5636854 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5636855 2021.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5636856 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5636857 2021.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5636858 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5636859 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5636860 2021.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5636861 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5636862 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5636863 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5636864 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5636865 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5636866 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5636867 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5636868 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5636869 2021.05.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5636870 2021.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5636871 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5636872 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5636873 2021.05.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5636874 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5624313 2021.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5624314 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5624315 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5624316 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5624317 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5624318 2021.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5616807 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5616806 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5616805 2021.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5616802 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5616804 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5607517 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5607518 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5607519 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5607520 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5607521 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5607522 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5607523 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5607524 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5607525 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5607526 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5607527 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5607528 2021.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5607529 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5607530 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5580721 2021.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5580720 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5579937 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 5576075 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5576076 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5576077 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5576078 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5576079 2021.05.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5576080 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576081 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5576082 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5576083 2021.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5576084 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5576085 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5576086 2021.05.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5576087 2021.05.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5576088 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5576089 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5576090 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576091 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5576092 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5576093 2021.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5576094 2021.05.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5576095 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5576096 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5576097 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5576098 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5576099 2021.05.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5576100 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5576101 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5576102 2021.05.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5576103 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5576104 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5576105 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5576106 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5576107 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5576108 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5576110 2021.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5576111 2021.05.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5576112 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5576113 2021.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5576114 2021.05.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5576115 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5572079 2021.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5572080 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5572081 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5572082 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559027 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5559026 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5559028 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5559029 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5559030 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5559031 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5559032 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5559033 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5559034 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5559035 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5559036 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5559677 2021.05.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5559678 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5559679 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5559680 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5559681 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5559682 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5559683 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559684 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5559685 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5559686 2021.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5559687 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5559688 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559689 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5559690 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5559691 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5559692 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5559693 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5559694 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5559695 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5554817 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5554815 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5554552 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5554814 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5554821 2021.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5554813 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5554812 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5554810 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5554808 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5554809 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 5554820 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5564241 2021.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5554807 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5554806 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5554816 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5554818 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5555215 2021.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5537533 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5537534 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5537532 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5537531 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5537529 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 14 5537528 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5537525 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5537527 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5537526 2021.04.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5537524 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5537523 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5537530 2021.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5537522 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5537242 2021.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5537243 2021.04.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5537236 2021.04.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5537238 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5537241 2021.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5537235 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5537239 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5537234 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5537233 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5537240 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5537232 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5537237 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5537230 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5537231 2021.04.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5537227 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5537228 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537226 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537229 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5536024 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5532699 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5532697 2021.04.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5532695 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5532696 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5532501 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5532500 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5532499 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5532498 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5532496 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5532497 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5532493 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5532495 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5532494 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5532492 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532491 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5531816 2021.04.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5531811 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5531812 2021.04.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5531813 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5531809 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5531810 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5531808 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5531806 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5531805 2021.04.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5531804 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5531803 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5533697 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5533698 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5533699 2021.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5533700 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5533701 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5533702 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5533703 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5533704 2021.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5533705 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533706 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5533707 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5533708 2021.04.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5533709 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5533710 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5533711 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5533712 2021.04.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5533713 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5533714 2021.04.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5533715 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5533716 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5533717 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5533718 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5533719 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5533720 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5533839 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5533840 2021.04.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5533841 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5533842 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5526591 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5526592 2021.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5526593 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5526594 2021.04.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5526595 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5526596 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5526597 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5526598 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5526599 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5526600 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5526601 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5526602 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526603 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5526604 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5526605 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5526606 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5526607 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5526608 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5526609 2021.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5526610 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5526611 2021.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5522902 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5522898 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 250 5522897 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5522900 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 5522896 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5522895 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5522892 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5522891 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522941 2021.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5522947 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5522940 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5522937 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5522932 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522930 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5522926 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5522925 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5522923 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5522917 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5522928 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5522918 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5522910 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5522913 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5522904 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5522906 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5522942 2021.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5522944 2021.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5522936 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5522935 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5522931 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5522929 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5522933 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5522924 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5522921 2021.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5522920 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5522919 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5522912 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5522915 2021.04.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5522907 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5522914 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5522903 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5522943 2021.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5522939 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5522938 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5522945 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5522946 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5522927 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5522922 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5522934 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5522916 2021.04.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5522909 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5522908 2021.04.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5522911 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5522905 2021.04.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5522901 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5522899 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5522894 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5522888 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5522886 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5522887 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5522889 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5522885 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5522884 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5522881 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5522883 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5522882 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5522880 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5522879 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5522878 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5522877 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5522874 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5522875 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5522893 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5510002 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5510001 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5510004 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5507072 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5507073 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5507074 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5507075 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5507076 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5507077 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5507078 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5507120 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5507121 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5507123 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5507124 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5507125 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5507126 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5509983 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5509984 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5509985 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5509986 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5509987 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5509988 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5509989 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5509990 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5509991 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5509992 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5509993 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5509994 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5509995 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5509996 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5509997 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5509998 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5510000 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5510003 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5500234 2021.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5500236 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5500231 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5500237 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500235 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5500232 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500238 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5500228 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5500233 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500229 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500230 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500227 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5500225 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500224 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500226 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5500222 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500223 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5500220 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500219 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5500214 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5500217 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5500218 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5500215 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5500213 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5500216 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5500212 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5498577 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5494654 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5494655 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5494656 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5494657 2021.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5494659 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5494660 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5494661 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5494662 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5494663 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5494664 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5494665 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5494666 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5494667 2021.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5494668 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5494669 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5494670 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5494671 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490524 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5490525 2021.04.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5490526 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5490527 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5490528 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5490529 2021.04.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5490530 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5490531 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5490532 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5490533 2021.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5490534 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5490535 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5490536 2021.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5490537 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5490538 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5490539 2021.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5490541 2021.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5490542 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5490543 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5490544 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5490545 2021.04.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5490546 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5490547 2021.04.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5490548 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5490549 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490550 2021.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5490551 2021.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5490552 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5490553 2021.04.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5487826 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5487827 2021.04.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5487828 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 5487829 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5487830 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5487831 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5487832 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5487834 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5487835 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5487836 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5487837 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5487838 2021.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5487839 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5487840 2021.04.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5487841 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5487842 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5487843 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5487844 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5487845 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5487846 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5487847 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5487848 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5487849 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5487850 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5487851 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5487852 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5487853 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5487854 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5487855 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475374 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5475375 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5475373 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5475370 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475372 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475371 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5475368 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5475367 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5475366 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475369 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475365 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5475364 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475363 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5475362 2021.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5475391 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475390 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5475388 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5475389 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5475387 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5475386 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5475385 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5475384 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5475383 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5475381 2021.04.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5475380 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5475382 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5475392 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5475377 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5475379 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5475378 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475376 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5475361 2021.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5475360 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5475359 2021.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5475356 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5475358 2021.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5475355 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475357 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5475353 2021.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5475352 2021.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5475350 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475354 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5475346 2021.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5475351 2021.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5475348 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5475347 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5475349 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475345 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5475344 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 32 5475340 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5475343 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5475341 2021.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5475338 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5475339 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5475342 2021.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5475335 2021.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5475333 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5475337 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5475334 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5475336 2021.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5475332 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5475331 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5475330 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5475325 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5475327 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5475326 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5475329 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5475323 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5475328 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5475322 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5475324 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5475318 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5475321 2021.04.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5475317 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5475320 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5475319 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5475314 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5475316 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5475315 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5472367 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5472359 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5472357 2021.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5472358 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5472355 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5472356 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5472353 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5472354 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5472352 2021.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5472351 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5465872 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5465874 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5465869 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5465889 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5465887 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465870 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5465863 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5465860 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465857 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5465856 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5465854 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5465849 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5465846 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465852 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465851 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5465892 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5465884 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5465890 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5465883 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5465871 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5465878 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465879 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465867 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 17 5465876 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5465885 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5465866 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465861 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5465859 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5465855 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5465848 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465880 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5465881 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465882 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5465877 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5465873 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5465875 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465891 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5465865 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5465868 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5465888 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465886 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5465862 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5465864 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465850 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5465853 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465858 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5465845 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5465844 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5465842 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5465843 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5465840 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5465841 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5465838 2021.04.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 5465837 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5465839 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5465833 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 19 5465834 2021.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5465836 2021.04.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5465832 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5465835 2021.04.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5465831 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5465830 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5460692 2021.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5465847 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 5457164 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5457163 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5457161 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5457162 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5457160 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5457158 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5457159 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5457156 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5457157 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5457154 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5457153 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5457155 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5457152 2021.04.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5457149 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5457151 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5457148 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5457150 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5457146 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5457147 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5457143 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5457144 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5457142 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5457140 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5457141 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5457138 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5457139 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5457136 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5457137 2021.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5455315 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5455318 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5455312 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5455311 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5455307 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5455308 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5455304 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5455300 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5455302 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5455303 2021.04.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5455297 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5455295 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5455299 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5455294 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5455322 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5455321 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5455319 2021.04.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5455317 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5455313 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5455316 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5455310 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5455314 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5455309 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5455306 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5455301 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5455305 2021.04.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5455298 2021.04.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5455296 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5455293 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5455290 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5455292 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5455287 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5455291 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5455288 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5455289 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5455285 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5455286 2021.04.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5455283 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5455284 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5455281 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5455282 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5455280 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5455279 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5455278 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5455277 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5455272 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5455276 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5455274 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5455275 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5455270 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5455269 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5455273 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5455271 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5455268 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5455267 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5455265 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5455264 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5455266 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5455263 2021.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5455262 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5455261 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5454186 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5454185 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5454184 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5454200 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5454201 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5454202 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5454199 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5454197 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5454198 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5454195 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5454196 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5454190 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5454193 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5454188 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5454189 2021.04.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5454194 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5454192 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5454187 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5454181 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5454182 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5454174 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5454180 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5454178 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5454179 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5454176 2021.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5454175 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5454177 2021.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5454183 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5454171 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5454173 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5454170 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5454169 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5454168 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5454172 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5454164 2021.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5454166 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5454165 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5454160 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5454167 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5454163 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5454162 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5454161 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5454156 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5454159 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5454154 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5454157 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5454158 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5454153 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5454155 2021.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5454152 2021.04.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5450585 2021.04.16 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5448509 2021.04.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5449440 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5449441 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5449442 2021.04.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5449443 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5449444 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 5449445 2021.04.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5445449 2021.04.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5445448 2021.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5445447 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5445450 2021.04.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5445451 2021.04.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5446285 2021.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5446291 2021.04.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5446293 2021.04.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5449922 2021.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5441734 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5441735 2021.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5441736 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5441737 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5441738 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5441739 2021.04.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5441740 2021.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5441741 2021.04.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5441742 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5441743 2021.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5441744 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5441745 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5441746 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5441747 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5441748 2021.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5441749 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5441750 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5441751 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5441752 2021.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5441753 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5439429 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5439431 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5439430 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439428 2021.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5439427 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439426 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5439425 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5439424 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5439423 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5439422 2021.04.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5439421 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5439420 2021.04.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5439609 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5439419 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5434704 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5434716 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5434686 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5434692 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 5434688 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5434691 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5434684 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5434697 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5434693 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5434685 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5434690 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5434687 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5434689 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5434683 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 5434681 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5434682 2021.04.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5434680 2021.04.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5434679 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5430832 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5430746 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5430759 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5434694 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5434695 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5434696 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5434698 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5434699 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5434700 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5434701 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5434702 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5434703 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5434705 2021.04.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5434706 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5434708 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5434709 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5434710 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5434711 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5434712 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5434713 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5434714 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5434715 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5434717 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5434718 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5418225 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5418226 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5418227 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5418228 2021.04.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5418229 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5418230 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5418231 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5418232 2021.04.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5411287 2021.04.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5411288 2021.04.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5411280 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5411281 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5411282 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5411283 2021.04.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5411284 2021.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5411285 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5411286 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5411289 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5411290 2021.04.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5403599 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5403609 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5403598 2021.04.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 5403600 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5403601 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5403602 2021.04.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5403603 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5403604 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5403605 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5403606 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5403607 2021.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5403608 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5400268 2021.04.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5400269 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5400270 2021.04.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5400271 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5400272 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5400273 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5400274 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5393686 2021.04.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5393687 2021.04.05 mapa
dość pospolity