Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Czułowski : Piotr Czułowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5126107 2021.01.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5125950 2021.01.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 5125605 2021.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5123756 2021.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5118809 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 5118808 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118806 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5118807 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5118229 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5118228 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5118227 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5118226 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5118225 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5118224 2021.01.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5118223 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118222 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5118221 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 42 5118220 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 33 5118219 2021.01.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5118218 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5118217 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5113633 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113628 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5113627 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5113626 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5113625 2021.01.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5113613 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5113614 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5113615 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5113526 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5113525 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5113524 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 5113507 2021.01.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5113506 2021.01.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5111127 2021.01.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5110486 2021.01.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5107670 2021.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5105728 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5105319 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5105320 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5105321 2021.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5105317 2021.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5105318 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5105315 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5105316 2021.01.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5105314 2021.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5078203 2021.01.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5075903 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5075893 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5069252 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5069251 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5069250 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5069165 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5069163 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5069164 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5069162 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5069161 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5069137 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5069136 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5069135 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5069133 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5069134 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5068452 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5068453 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5068384 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5068383 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5068382 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5068380 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5068381 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5068378 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 5068379 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5062435 2021.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5062434 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5062327 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5062038 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5055572 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5055571 2021.01.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5052252 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5052201 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051835 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051834 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5051415 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051402 2021.01.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5051350 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5050869 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5051033 2021.01.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5041780 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5041687 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 39 5041686 2021.01.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5041685 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5041684 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5040914 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 5040297 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5040043 2021.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5035012 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 5035013 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 700 5035014 2021.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5035011 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5034897 2021.01.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5034790 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5034512 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5034277 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034275 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5034274 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5034235 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5034212 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5034211 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034210 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5034208 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5034209 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5034207 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5034206 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5027919 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5027917 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5027916 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 5027918 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5027915 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5027914 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5027699 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5027698 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027626 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027603 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5027601 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5027602 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 5027600 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5027491 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027490 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027426 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5027416 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5027417 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5027415 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027414 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5027413 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5027412 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5027411 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5027410 2021.01.01 mapa