Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5914535 2021.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5914537 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5914538 2021.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5914539 2021.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5914540 2021.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5914541 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5914542 2021.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5914543 2021.07.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5914544 2021.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5914545 2021.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5914546 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914547 2021.07.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5914548 2021.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5914549 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914550 2021.07.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5914551 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 5914552 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5914553 2021.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5914554 2021.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5914555 2021.07.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5914556 2021.07.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5914557 2021.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5914558 2021.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5914559 2021.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5914560 2021.07.22 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 5903439 2021.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5903438 2021.07.18 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 5903437 2021.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5903436 2021.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5903435 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5903434 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5903433 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5903432 2021.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5903431 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5903430 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5903429 2021.07.18 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5903428 2021.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5903427 2021.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5903426 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5903425 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5903424 2021.07.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5903423 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5903422 2021.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5903421 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5903420 2021.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5903419 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5903418 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5903417 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5903416 2021.07.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5903415 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5903414 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5903413 2021.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5903412 2021.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5903411 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5903398 2021.07.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5903397 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5903410 2021.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5903409 2021.07.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5903408 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5903407 2021.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5903406 2021.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5903405 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5903404 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5903403 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5903402 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5903401 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5903400 2021.07.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 4 5900712 2021.07.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5900714 2021.07.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5900715 2021.07.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5900716 2021.07.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5900717 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5900718 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5900719 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5900720 2021.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5900721 2021.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5900722 2021.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5900723 2021.07.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5900724 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5900725 2021.07.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 5900726 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5900727 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5900728 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5900729 2021.07.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 5900730 2021.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5900731 2021.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5900732 2021.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5900733 2021.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5900734 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5900735 2021.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5900736 2021.07.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5900737 2021.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5900738 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5900739 2021.07.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5900740 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5900741 2021.07.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 5900742 2021.07.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5900743 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5900713 2021.07.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5881826 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5881825 2021.07.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5881824 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5881822 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5881821 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5881823 2021.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5881819 2021.07.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 5881820 2021.07.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5881818 2021.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5881842 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5881841 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5881840 2021.07.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5881839 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5881838 2021.07.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5881837 2021.07.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5881836 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5881834 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5881835 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5881833 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5881832 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5881831 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5881830 2021.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5881829 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5881828 2021.07.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5881827 2021.07.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5881858 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5881857 2021.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5881856 2021.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5881855 2021.07.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5881854 2021.07.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5881853 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5881852 2021.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5881851 2021.07.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5881850 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5881849 2021.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5881848 2021.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5881847 2021.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5881846 2021.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5881845 2021.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5881844 2021.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5881843 2021.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5881815 2021.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5881817 2021.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5881816 2021.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5881813 2021.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5881812 2021.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5881810 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5881811 2021.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5881814 2021.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5881809 2021.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5881808 2021.07.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 5881806 2021.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5881805 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5881807 2021.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5881804 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5881803 2021.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5881802 2021.07.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 5866919 2021.07.04 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5866920 2021.07.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 4 5866921 2021.07.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5866922 2021.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5866923 2021.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5866924 2021.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5866925 2021.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5866926 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5866927 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5866928 2021.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5866929 2021.07.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5852627 2021.06.28 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5844076 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5844077 2021.06.26 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5844078 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5844079 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5844080 2021.06.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 5844081 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5844082 2021.06.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5844083 2021.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 5844084 2021.06.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5844085 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5844086 2021.06.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5844087 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5844088 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5844089 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5844090 2021.06.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5844091 2021.06.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5844092 2021.06.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5844093 2021.06.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 5844094 2021.06.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5844095 2021.06.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5823776 2021.06.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5823775 2021.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5823774 2021.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5823773 2021.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5823772 2021.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5823771 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5823770 2021.06.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5823756 2021.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5823755 2021.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5823754 2021.06.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5823753 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5823752 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5823751 2021.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5823750 2021.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5823749 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5823748 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5823747 2021.06.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5823746 2021.06.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5823757 2021.06.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5823758 2021.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5823759 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5823760 2021.06.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5823761 2021.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5823762 2021.06.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5823763 2021.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5823764 2021.06.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 5823765 2021.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5823766 2021.06.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5823767 2021.06.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5823768 2021.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5823769 2021.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5823777 2021.06.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5823741 2021.06.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5823742 2021.06.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5823743 2021.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5823744 2021.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5823745 2021.06.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5804599 2021.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5804608 2021.06.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5804592 2021.06.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5804603 2021.06.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5804602 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5804594 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5804593 2021.06.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5804604 2021.06.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5804607 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5804605 2021.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5804597 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5804596 2021.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5804598 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5804595 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5804606 2021.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5804601 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5804600 2021.06.13 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5800100 2021.06.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5800101 2021.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5800102 2021.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5800103 2021.06.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5800104 2021.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5800105 2021.06.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5800106 2021.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5800107 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5800108 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5800109 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5800111 2021.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5800112 2021.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5800113 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5800114 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5800115 2021.06.12 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5789399 2021.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5789400 2021.06.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5789401 2021.06.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5789402 2021.06.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5789403 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 5768784 2021.06.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5768786 2021.06.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5768789 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 5768790 2021.06.05 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5758712 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5758707 2021.06.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5768787 2021.06.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5768791 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5768792 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5752543 2021.06.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5752544 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5752545 2021.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5752546 2021.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5752547 2021.06.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5752548 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5752549 2021.06.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5752550 2021.06.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5752551 2021.06.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5752552 2021.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5752553 2021.06.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5752554 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5752555 2021.06.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 5726113 2021.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5726114 2021.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5726115 2021.05.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5726116 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5726117 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5726118 2021.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5726119 2021.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5726120 2021.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5726121 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5726122 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5726123 2021.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5726124 2021.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5726125 2021.05.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5726126 2021.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5726127 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5726128 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5726129 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5726130 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5726131 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5726133 2021.05.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5726134 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5726135 2021.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5726136 2021.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5726137 2021.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5726138 2021.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5726139 2021.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5726140 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5726141 2021.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5726142 2021.05.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5726143 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5726145 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5726146 2021.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5726147 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5726148 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5726149 2021.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5726150 2021.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5726151 2021.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5726152 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5726153 2021.05.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5726154 2021.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5716563 2021.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5716565 2021.05.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5716564 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5716567 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5716566 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5716558 2021.05.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5716560 2021.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5716559 2021.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5716561 2021.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5716562 2021.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5716557 2021.05.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5688881 2021.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5688877 2021.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5688883 2021.05.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5688880 2021.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5688876 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5688882 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5688875 2021.05.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5688879 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5688878 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5688874 2021.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5688870 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5688871 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5688873 2021.05.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5688872 2021.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5688899 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5688897 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5688898 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5688893 2021.05.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5688892 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5688896 2021.05.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5688895 2021.05.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5688888 2021.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5688886 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5688890 2021.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5688891 2021.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5688889 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5688894 2021.05.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5688887 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5688884 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5688885 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5688866 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5688865 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5688868 2021.05.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5688867 2021.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5688864 2021.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5688869 2021.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5688862 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5688859 2021.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5688860 2021.05.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5688863 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5688861 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5688858 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5688857 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5688856 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5688855 2021.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5688854 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5688852 2021.05.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5688853 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5688847 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5688850 2021.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5688849 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5688848 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5688851 2021.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5688844 2021.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5688845 2021.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5688846 2021.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5688840 2021.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5688842 2021.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5688843 2021.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5688841 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5688839 2021.05.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5688838 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5651722 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5651721 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5651720 2021.05.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5651719 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5651717 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5645048 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5645045 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5645047 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5645046 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645044 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5645043 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645050 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645038 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645042 2021.05.14 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5645039 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5645037 2021.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5645036 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645040 2021.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5645035 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5645049 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5645032 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5645034 2021.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5645030 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5645029 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5645031 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645033 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5645028 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5645027 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637561 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5637559 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5637558 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637557 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5637556 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5637555 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637560 2021.05.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5637554 2021.05.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5637553 2021.05.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 5637552 2021.05.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5633517 2021.05.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5633518 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633519 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5633515 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633516 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633514 2021.05.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5633513 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5633512 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5633511 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5633510 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5633509 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5633508 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5633507 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633504 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5633505 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5633506 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633503 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5633502 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633500 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5633499 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633501 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5633498 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5633497 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633496 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5633495 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633493 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5633492 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5633494 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5633490 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5633491 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5633488 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5633486 2021.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5633485 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5633487 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5633489 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633484 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633483 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5628122 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5628123 2021.05.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5628124 2021.05.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5628125 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5628126 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5628127 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5628128 2021.05.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5622495 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5622494 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622493 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5622492 2021.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5622491 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5622490 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5622489 2021.05.10 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5622488 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5622486 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5622487 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5622507 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5622506 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5622505 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5622503 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5622504 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5622502 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5622500 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5622501 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5622499 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 5622498 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5622497 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5622496 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5622511 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5622510 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5622509 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5622508 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5622485 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5622484 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622483 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5622482 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5622481 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5622480 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5622479 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5622478 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5622477 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622476 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5622475 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5622474 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5622473 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5622472 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5622471 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5622470 2021.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5612959 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5612960 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5612955 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5612953 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5612957 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5612954 2021.05.09 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5612949 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5612947 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5612946 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5612945 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5612939 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5612941 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5612940 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5612936 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5612958 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5612956 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5612952 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5612950 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612951 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612948 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5612961 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5612943 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5612942 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5612944 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5612938 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5612934 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5612937 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5612933 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5612935 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5612932 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5612931 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5612929 2021.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5612930 2021.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5612928 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5612926 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5612924 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5612925 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612923 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612922 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5612921 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5612919 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612920 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612918 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5612917 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5612916 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5612915 2021.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5612913 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5612914 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5612912 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5612910 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5612909 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5612911 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612907 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5612908 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5612903 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5612904 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5612905 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5612906 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5612902 2021.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5612900 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5612899 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5600871 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5600847 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5600848 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5600849 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5600850 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5600851 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5600852 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5600853 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5600854 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5600855 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5600856 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5600857 2021.05.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5600858 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5600859 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5600860 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5600861 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5600862 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5600863 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5600864 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5600865 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5600866 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5600867 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5600868 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5600869 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 5600870 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5600872 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5600873 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5600874 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5600875 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 5578991 2021.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5578992 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5573042 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5561550 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5561551 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5561552 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5561553 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5561554 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5561555 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5561556 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5561557 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5561558 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5561559 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5561560 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5561561 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5561562 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5561563 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5561564 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5561565 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5561566 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561567 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5561568 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5561569 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5561571 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5561572 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5561574 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5561575 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5561576 2021.05.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5561577 2021.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5561578 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5548571 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5548570 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5548569 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5548587 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5548586 2021.05.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5548585 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5548584 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5548583 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5548582 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5548581 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5548580 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5548579 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5548578 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5548577 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5548576 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5548575 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548574 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5548572 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5548560 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5548559 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5548558 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548557 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5548556 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5548555 2021.05.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5548554 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5548553 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5548552 2021.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5548551 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5548550 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5548549 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5548548 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548547 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5548546 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5548545 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5548544 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5548543 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5548542 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5548541 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5548540 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5548539 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5548538 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5548537 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5548536 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5548535 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548534 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548533 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5548532 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5548531 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5548530 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5548529 2021.05.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5548561 2021.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5548562 2021.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5548563 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5548564 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5548565 2021.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5548566 2021.05.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5548567 2021.05.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5548568 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5535281 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5535282 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5535283 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535284 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5535285 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5535286 2021.04.29 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 5512601 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5512602 2021.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5512603 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5512604 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5512605 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5512606 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5512607 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5512608 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5512609 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5512610 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5500272 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5500273 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5500274 2021.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5500275 2021.04.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5500276 2021.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5500277 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5500278 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5500279 2021.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5500280 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5500281 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5500282 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5500283 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5500284 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5500285 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5500286 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5500287 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5500288 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5500289 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5500290 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5500291 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5500292 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5500293 2021.04.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5500294 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5500295 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5500296 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5500297 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5500298 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5500299 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5500300 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5500301 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5500302 2021.04.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5500303 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5481498 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5481499 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5481500 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5481501 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5481502 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5481503 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5481504 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5481505 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5481506 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5481507 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5481508 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5481509 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5481510 2021.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5456650 2021.04.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5456649 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5456648 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5456647 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5456633 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5456631 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5456630 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5456627 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5456629 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5456632 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5456628 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5456624 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5456626 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5456625 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5456623 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5456620 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5456621 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5456622 2021.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5456619 2021.04.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 5456618 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5456634 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5456635 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5456636 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5456637 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5456651 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5456652 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5456653 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5456654 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5456655 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5456656 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456657 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5456658 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5456659 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5456660 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5456661 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5456662 2021.04.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5441156 2021.04.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5441157 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 5441158 2021.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5441159 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5441160 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5441161 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5441162 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5441163 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5441164 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5441165 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5441166 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5441167 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5441168 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5441169 2021.04.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5441170 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5441171 2021.04.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5441172 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5441173 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5441174 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5441175 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5441176 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5441177 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5427958 2021.04.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5427957 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5427956 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5427955 2021.04.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5427954 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5427953 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5427952 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5427949 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427948 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5427947 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5427946 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5427945 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5427944 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5427943 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5427942 2021.04.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5427941 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427940 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5427939 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5427938 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5427937 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5427936 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5427935 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5427934 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 5427917 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5427916 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5427915 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5427914 2021.04.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5427913 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5427912 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5427911 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5427910 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5427909 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5427908 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5427907 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5427906 2021.04.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5427905 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5427904 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5427903 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427902 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5427933 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5427932 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5427931 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5427930 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5427929 2021.04.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5427928 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5427927 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427926 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427925 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5427924 2021.04.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5427923 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5427922 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5427921 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5427920 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5427919 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5427918 2021.04.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5427950 2021.04.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5427951 2021.04.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5427959 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5427960 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5427961 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5427962 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5427963 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5427964 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5427965 2021.04.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5419837 2021.04.10 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 5419839 2021.04.10 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 5419840 2021.04.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5419841 2021.04.10 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5419842 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5419843 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5419844 2021.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5419845 2021.04.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5419846 2021.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5419847 2021.04.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5419848 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5419849 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5419850 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5419851 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5419852 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5419853 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5408610 2021.04.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5394297 2021.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5394296 2021.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5394310 2021.04.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5394295 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5394303 2021.04.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5394294 2021.04.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5394298 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5394299 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5394300 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5394301 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5394302 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5394304 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5394305 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5394306 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5394307 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5394308 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5394309 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5394311 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394312 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5394313 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5394314 2021.04.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5394315 2021.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5394316 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5394317 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5394318 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5394319 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5394320 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5394321 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5394322 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5394323 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5394324 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5394325 2021.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5394326 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394327 2021.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5394328 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5394329 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5394330 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5394331 2021.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5394332 2021.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5382732 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5382717 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5382716 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5382715 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5382714 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5382713 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5382712 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5382711 2021.04.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5382710 2021.04.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5382709 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5382708 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5382707 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5382706 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5382705 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5382704 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5382703 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5382702 2021.04.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5382701 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5382700 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5382699 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5382698 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5382697 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5382696 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5382695 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5382694 2021.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5382693 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5382692 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5382691 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5382690 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5382689 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5382688 2021.04.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5382687 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5382686 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5382685 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5382684 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5382683 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5382682 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5382681 2021.04.03 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5382680 2021.04.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5382679 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5382678 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5382677 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5382676 2021.04.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5382675 2021.04.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5382674 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5382673 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5382672 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5382671 2021.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5382670 2021.04.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5382718 2021.04.03 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5382719 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5382720 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5382721 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5382722 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5382723 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5382724 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5382725 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5382726 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5382727 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5382728 2021.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5382729 2021.04.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5382730 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5382731 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5382733 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5382734 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5382735 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5382736 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5382737 2021.04.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5382738 2021.04.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5382739 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5382740 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5382741 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5382742 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5382743 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5382744 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5382745 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5383571 2021.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5379182 2021.04.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5379180 2021.04.02 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5379181 2021.04.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5379183 2021.04.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5379184 2021.04.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5379185 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5379186 2021.04.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5379187 2021.04.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5379188 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5379189 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5379190 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5379191 2021.04.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5379192 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5379193 2021.04.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5379194 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5379195 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5379196 2021.04.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5379197 2021.04.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5379198 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5379199 2021.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5379200 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5379201 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5379202 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5379203 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5379204 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5379205 2021.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5379206 2021.04.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5368102 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5368106 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5368107 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5368108 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5368109 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5368110 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5368111 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5368112 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368113 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5368114 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5368115 2021.03.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5368090 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5368091 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5368092 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5368093 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5368094 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5368095 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5368096 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5368097 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5368098 2021.03.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5368099 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368100 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5368101 2021.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5368103 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5368104 2021.03.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5368105 2021.03.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 5349681 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5349703 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5349702 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5349701 2021.03.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5349645 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5349644 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5349643 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5349642 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5349641 2021.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5349640 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5349639 2021.03.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5349638 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5349637 2021.03.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5349636 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5349635 2021.03.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5349634 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5349633 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5349632 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5349631 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5349630 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5349662 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349661 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5349660 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5349659 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349658 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5349657 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5349656 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5349655 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5349654 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5349653 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5349652 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349651 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5349650 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5349649 2021.03.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5349648 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5349647 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349646 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5349663 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5349664 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349665 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5349666 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349667 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5349668 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5349669 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5349670 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5349671 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5349672 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5349673 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5349674 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5349675 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5349676 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5349677 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5349678 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5349679 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5349680 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5349682 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5349683 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5349684 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5349685 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5349686 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5349687 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349688 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5349689 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5349690 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5349691 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5349692 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5349693 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5349694 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349695 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5349696 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5349697 2021.03.28 mapa