Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5651722 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5651721 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5651720 2021.05.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5651719 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5651717 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5645048 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5645045 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5645047 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5645046 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645044 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5645043 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645050 2021.05.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5645038 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5645042 2021.05.14 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5645039 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5645037 2021.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5645036 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5645040 2021.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5645035 2021.05.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5645049 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5645032 2021.05.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5645034 2021.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5645030 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5645029 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5645031 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5645033 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5645028 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 5645027 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5637561 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5637559 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5637558 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637557 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5637556 2021.05.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5637555 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637560 2021.05.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5637554 2021.05.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5637553 2021.05.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 5637552 2021.05.13 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5633517 2021.05.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5633518 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633519 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5633515 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633516 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633514 2021.05.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5633513 2021.05.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5633512 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5633511 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5633510 2021.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5633509 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5633508 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5633507 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633504 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5633505 2021.05.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5633506 2021.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5633503 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5633502 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633500 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5633499 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5633501 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5633498 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5633497 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5633496 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5633495 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5633493 2021.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5633492 2021.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5633494 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5633490 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5633491 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5633488 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5633486 2021.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5633485 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5633487 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5633489 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5633484 2021.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5633483 2021.05.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5628122 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5628123 2021.05.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5628124 2021.05.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5628125 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5628126 2021.05.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5628127 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5628128 2021.05.11 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5622495 2021.05.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5622494 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622493 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5622492 2021.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5622491 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5622490 2021.05.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5622489 2021.05.10 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5622488 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5622486 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5622487 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5622507 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5622506 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5622505 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5622503 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5622504 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5622502 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5622500 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5622501 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5622499 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 5622498 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5622497 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5622496 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5622511 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5622510 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5622509 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5622508 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5622485 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5622484 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622483 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5622482 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5622481 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5622480 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5622479 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5622478 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5622477 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622476 2021.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5622475 2021.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5622474 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5622473 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5622472 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5622471 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5622470 2021.05.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5612959 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5612960 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5612955 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5612953 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5612957 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5612954 2021.05.09 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5612949 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5612947 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5612946 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5612945 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5612939 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5612941 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5612940 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5612936 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5612958 2021.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5612956 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5612952 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5612950 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612951 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612948 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5612961 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5612943 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5612942 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5612944 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5612938 2021.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5612934 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5612937 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5612933 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5612935 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5612932 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5612931 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5612929 2021.05.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5612930 2021.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5612928 2021.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5612926 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5612924 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5612925 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5612923 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5612922 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5612921 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5612919 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5612920 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612918 2021.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5612917 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5612916 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5612915 2021.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5612913 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5612914 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5612912 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5612910 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5612909 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5612911 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612907 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5612908 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5612903 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5612904 2021.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5612905 2021.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5612906 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5612902 2021.05.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 5612900 2021.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5612899 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5600871 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5600847 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5600848 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5600849 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5600850 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5600851 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5600852 2021.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5600853 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5600854 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5600855 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5600856 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5600857 2021.05.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5600858 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5600859 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5600860 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5600861 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5600862 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5600863 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5600864 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5600865 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5600866 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5600867 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5600868 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5600869 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 5600870 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5600872 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5600873 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5600874 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5600875 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 5578991 2021.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5578992 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5573042 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5561550 2021.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5561551 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5561552 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5561553 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5561554 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5561555 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5561556 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5561557 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5561558 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5561559 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5561560 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5561561 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5561562 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5561563 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5561564 2021.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5561565 2021.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5561566 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5561567 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5561568 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5561569 2021.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5561571 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5561572 2021.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5561574 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5561575 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5561576 2021.05.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5561577 2021.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5561578 2021.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5548571 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5548570 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5548569 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5548587 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5548586 2021.05.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5548585 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5548584 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5548583 2021.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5548582 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5548581 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5548580 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5548579 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 5548578 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5548577 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5548576 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5548575 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548574 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5548572 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5548560 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5548559 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5548558 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548557 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5548556 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5548555 2021.05.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5548554 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5548553 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5548552 2021.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5548551 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5548550 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5548549 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5548548 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548547 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5548546 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5548545 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5548544 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5548543 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5548542 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5548541 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5548540 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5548539 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5548538 2021.05.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5548537 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5548536 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5548535 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5548534 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5548533 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5548532 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5548531 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5548530 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5548529 2021.05.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5548561 2021.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5548562 2021.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5548563 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5548564 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5548565 2021.05.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5548566 2021.05.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5548567 2021.05.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5548568 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5535281 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5535282 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5535283 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535284 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5535285 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5535286 2021.04.29 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 5512601 2021.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5512602 2021.04.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5512603 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5512604 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5512605 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5512606 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5512607 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5512608 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5512609 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 5512610 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5500272 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 5500273 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5500274 2021.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5500275 2021.04.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5500276 2021.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5500277 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5500278 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5500279 2021.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5500280 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5500281 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5500282 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5500283 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5500284 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5500285 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5500286 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5500287 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5500288 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5500289 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5500290 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5500291 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5500292 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5500293 2021.04.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5500294 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5500295 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5500296 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5500297 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5500298 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5500299 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5500300 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5500301 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5500302 2021.04.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5500303 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5481498 2021.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5481499 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5481500 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5481501 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5481502 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5481503 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5481504 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5481505 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5481506 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5481507 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5481508 2021.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5481509 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5481510 2021.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5456650 2021.04.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5456649 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5456648 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5456647 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5456633 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5456631 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5456630 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5456627 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5456629 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5456632 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5456628 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5456624 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5456626 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5456625 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5456623 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5456620 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5456621 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5456622 2021.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5456619 2021.04.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 5456618 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5456634 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5456635 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5456636 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5456637 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5456651 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5456652 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5456653 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5456654 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5456655 2021.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5456656 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456657 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5456658 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5456659 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5456660 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5456661 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5456662 2021.04.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5441156 2021.04.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5441157 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 5441158 2021.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5441159 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5441160 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5441161 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5441162 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5441163 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5441164 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5441165 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5441166 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5441167 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5441168 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5441169 2021.04.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5441170 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5441171 2021.04.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5441172 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5441173 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5441174 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5441175 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5441176 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5441177 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5427958 2021.04.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5427957 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5427956 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5427955 2021.04.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5427954 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5427953 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5427952 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5427949 2021.04.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427948 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5427947 2021.04.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5427946 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5427945 2021.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5427944 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5427943 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5427942 2021.04.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5427941 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5427940 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5427939 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5427938 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5427937 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5427936 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5427935 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5427934 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 5427917 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5427916 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5427915 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5427914 2021.04.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5427913 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5427912 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5427911 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5427910 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5427909 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5427908 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5427907 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5427906 2021.04.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5427905 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5427904 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5427903 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5427902 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5427933 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5427932 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5427931 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5427930 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5427929 2021.04.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5427928 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5427927 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5427926 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427925 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5427924 2021.04.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5427923 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5427922 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5427921 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5427920 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5427919 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5427918 2021.04.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5427950 2021.04.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5427951 2021.04.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5427959 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5427960 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5427961 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5427962 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5427963 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5427964 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5427965 2021.04.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5419837 2021.04.10 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 5419839 2021.04.10 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 5419840 2021.04.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5419841 2021.04.10 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5419842 2021.04.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5419843 2021.04.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5419844 2021.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5419845 2021.04.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5419846 2021.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5419847 2021.04.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5419848 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5419849 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5419850 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5419851 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5419852 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5419853 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5408610 2021.04.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5394297 2021.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5394296 2021.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5394310 2021.04.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5394295 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5394303 2021.04.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5394294 2021.04.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5394298 2021.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5394299 2021.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5394300 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5394301 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5394302 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5394304 2021.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5394305 2021.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5394306 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5394307 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5394308 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5394309 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5394311 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394312 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5394313 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5394314 2021.04.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5394315 2021.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5394316 2021.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5394317 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5394318 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5394319 2021.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5394320 2021.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5394321 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5394322 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5394323 2021.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5394324 2021.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5394325 2021.04.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5394326 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5394327 2021.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5394328 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5394329 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5394330 2021.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5394331 2021.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5394332 2021.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5382732 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5382717 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5382716 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5382715 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5382714 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5382713 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5382712 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5382711 2021.04.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5382710 2021.04.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5382709 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5382708 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5382707 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5382706 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5382705 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5382704 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5382703 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5382702 2021.04.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5382701 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5382700 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5382699 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5382698 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5382697 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5382696 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5382695 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5382694 2021.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5382693 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5382692 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5382691 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5382690 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5382689 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5382688 2021.04.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5382687 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5382686 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5382685 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5382684 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5382683 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5382682 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5382681 2021.04.03 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5382680 2021.04.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5382679 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5382678 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5382677 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5382676 2021.04.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5382675 2021.04.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5382674 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5382673 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5382672 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5382671 2021.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5382670 2021.04.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5382718 2021.04.03 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5382719 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5382720 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5382721 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5382722 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5382723 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5382724 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5382725 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5382726 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5382727 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5382728 2021.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5382729 2021.04.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5382730 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5382731 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5382733 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5382734 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5382735 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5382736 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5382737 2021.04.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5382738 2021.04.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5382739 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5382740 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5382741 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5382742 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5382743 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5382744 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5382745 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5383571 2021.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5379182 2021.04.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5379180 2021.04.02 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5379181 2021.04.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5379183 2021.04.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5379184 2021.04.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5379185 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5379186 2021.04.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5379187 2021.04.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5379188 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5379189 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5379190 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5379191 2021.04.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5379192 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5379193 2021.04.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5379194 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5379195 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5379196 2021.04.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5379197 2021.04.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5379198 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5379199 2021.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5379200 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5379201 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5379202 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5379203 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5379204 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5379205 2021.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5379206 2021.04.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5368102 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5368106 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5368107 2021.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5368108 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5368109 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5368110 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5368111 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5368112 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368113 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5368114 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5368115 2021.03.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5368090 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5368091 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5368092 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5368093 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5368094 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5368095 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5368096 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5368097 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5368098 2021.03.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5368099 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5368100 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5368101 2021.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5368103 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5368104 2021.03.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5368105 2021.03.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 5349681 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5349703 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5349702 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5349701 2021.03.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5349645 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5349644 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5349643 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5349642 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5349641 2021.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5349640 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5349639 2021.03.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5349638 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5349637 2021.03.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5349636 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5349635 2021.03.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5349634 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5349633 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5349632 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5349631 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5349630 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5349662 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349661 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5349660 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5349659 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349658 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5349657 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5349656 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5349655 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5349654 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5349653 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5349652 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349651 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5349650 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5349649 2021.03.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5349648 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5349647 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349646 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5349663 2021.03.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5349664 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349665 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5349666 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5349667 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5349668 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5349669 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5349670 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5349671 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5349672 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5349673 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5349674 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5349675 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5349676 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5349677 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5349678 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5349679 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 5349680 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5349682 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5349683 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5349684 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5349685 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5349686 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5349687 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5349688 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5349689 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5349690 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5349691 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5349692 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5349693 2021.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5349694 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5349695 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5349696 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5349697 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5349698 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5349699 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5349700 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5349704 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5349705 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5349706 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5343937 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5343939 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5343934 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5343933 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5343935 2021.03.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5343930 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5343931 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5343932 2021.03.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 14 5343928 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5343929 2021.03.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5343927 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5343926 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5343925 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5343923 2021.03.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5343921 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5343922 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5343924 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5343920 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5343919 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5343917 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5343918 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5343916 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5343915 2021.03.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5343913 2021.03.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5343912 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5343914 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5343911 2021.03.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5343910 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5343909 2021.03.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5343936 2021.03.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5343938 2021.03.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5343940 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5343941 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5343942 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5343943 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5343944 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5343945 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5343946 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5343947 2021.03.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5332266 2021.03.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5332267 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5332268 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5332269 2021.03.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5332270 2021.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5332271 2021.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5332272 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5332273 2021.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5332274 2021.03.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5332275 2021.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5332276 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5332277 2021.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5332278 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5332279 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5332280 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5332281 2021.03.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5332282 2021.03.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5332283 2021.03.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5332284 2021.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5332285 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5332286 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5332287 2021.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5332288 2021.03.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5332289 2021.03.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5332290 2021.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5332291 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 5332292 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5332293 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5332294 2021.03.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 5321630 2021.03.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 5321631 2021.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5321632 2021.03.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5321633 2021.03.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5321634 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5321635 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5321636 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5321637 2021.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5321638 2021.03.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5321639 2021.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5321640 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5321641 2021.03.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5321642 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5321643 2021.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5314982 2021.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5314981 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5314980 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5314979 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5314978 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5314977 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5314951 2021.03.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5314950 2021.03.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5314949 2021.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5314948 2021.03.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5314947 2021.03.21 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5314946 2021.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5314945 2021.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5314944 2021.03.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5314943 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5314942 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5314941 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5314940 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 5314939 2021.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5314938 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5314937 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5314936 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5314967 2021.03.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5314966 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5314965 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5314964 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5314963 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5314962 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5314961 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5314960 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5314959 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5314958 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5314957 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5314956 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5314955 2021.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5314954 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5314953 2021.03.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5314952 2021.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5314999 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5314998 2021.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5314997 2021.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5314996 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5314995 2021.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5314994 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5314993 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5314992 2021.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5314991 2021.03.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5314990 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5314989 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5314988 2021.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5314987 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5314986 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5314985 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5314984 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5314934 2021.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5314935 2021.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5314968 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5314969 2021.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5314970 2021.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5314971 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5314972 2021.03.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5314973 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5314974 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5314975 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5314976 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5314983 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5312810 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5312811 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5312812 2021.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5312813 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5312814 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5312815 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5312816 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5312817 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5312818 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5312819 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5312820 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5312821 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5312822 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5312823 2021.03.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5312825 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5312826 2021.03.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5312827 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5312828 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5312829 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5312830 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 5312831 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5312832 2021.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5312833 2021.03.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5312834 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5312835 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5312836 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5312837 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5312838 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5312839 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5291196 2021.03.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5291197 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5291198 2021.03.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5291199 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5291200 2021.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5291201 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5291202 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5291203 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5291204 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 5291205 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5291206 2021.03.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5291207 2021.03.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5293493 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5281170 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5281169 2021.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 71 5281168 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5281167 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5281166 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5281165 2021.03.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5281164 2021.03.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5281163 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5281162 2021.03.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5281161 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 5281160 2021.03.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5281159 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5281158 2021.03.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5281157 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 56 5281156 2021.03.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5281155 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5281154 2021.03.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5281153 2021.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5281152 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5281151 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5281150 2021.03.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5281149 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5281148 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5281147 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5281146 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5281145 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5281144 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5281143 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 5281142 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5281141 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5281140 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5281139 2021.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5281138 2021.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5281137 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5281136 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5281135 2021.03.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5281134 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5281133 2021.03.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5281132 2021.03.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5259486 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5259487 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5259488 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5259489 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5259490 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5259491 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5259492 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5259493 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5259494 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5259495 2021.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5259496 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5259497 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5259498 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5259499 2021.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5259500 2021.03.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5259501 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5259502 2021.03.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5259503 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5259504 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5259505 2021.03.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5259506 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5259507 2021.03.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5259508 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5259509 2021.03.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5259510 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5259511 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5259512 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5259513 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5259514 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5259515 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5259516 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5259517 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5259518 2021.03.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5259519 2021.03.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5259520 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5259521 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5259522 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5259523 2021.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5259524 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5259525 2021.03.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 5259526 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5259527 2021.03.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5259528 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5259529 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5259530 2021.03.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5259531 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5259532 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5259533 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 5259534 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5259535 2021.03.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5246812 2021.03.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5246813 2021.03.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5246814 2021.03.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5246815 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5246816 2021.03.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5246817 2021.03.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5246818 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5246819 2021.03.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5246820 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5246821 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5246822 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5246823 2021.03.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5246824 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5246825 2021.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5246826 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5246827 2021.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5246828 2021.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5246829 2021.03.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5246830 2021.03.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5246831 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5246832 2021.03.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5246833 2021.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5246834 2021.03.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5246835 2021.03.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5246836 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5246837 2021.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5246838 2021.03.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5246840 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5233804 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5233805 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5233806 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5233807 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5233809 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5233810 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5233811 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5233812 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 5233813 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5233814 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5233815 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5233816 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5233817 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5233818 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5233819 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5233820 2021.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5233821 2021.02.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5233822 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5233823 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5233824 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5233825 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5233826 2021.02.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5233827 2021.02.28 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5233828 2021.02.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5233829 2021.02.28 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5233830 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5233831 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5233832 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5233833 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5233834 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5233835 2021.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5233836 2021.02.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5233837 2021.02.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5233838 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5233839 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5233840 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5233841 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5233842 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5233843 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5233844 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5233845 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5233846 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5233847 2021.02.28 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5228406 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5228407 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5228408 2021.02.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5228409 2021.02.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5228410 2021.02.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5228411 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5228412 2021.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5228413 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5228414 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5228415 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5228416 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5228417 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5228418 2021.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5228419 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5228420 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5228421 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5228422 2021.02.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5228423 2021.02.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5228998 2021.02.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5228404 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5228405 2021.02.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5202492 2021.02.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5202493 2021.02.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5202494 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5202495 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5202496 2021.02.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5202497 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5202498 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5202499 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5202500 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5202501 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5202502 2021.02.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5197139 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 5195317 2021.02.20 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 5195318 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5195319 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5195320 2021.02.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5195321 2021.02.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5195322 2021.02.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5195323 2021.02.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5195324 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5195325 2021.02.20