Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5088815 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5088814 2021.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5088813 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5088812 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5088811 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5088810 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5088809 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 5088808 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5088806 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5088807 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5088801 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5088800 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5088799 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5088798 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5088797 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5088796 2021.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5088794 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5088795 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5088793 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5088791 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5088792 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088790 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5088788 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5088789 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5088787 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 5088786 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5088821 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5088816 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 200 5088817 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5088818 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5088819 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5088805 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5088804 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 5088803 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5088802 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5088820 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5072357 2021.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5072359 2021.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5072358 2021.01.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 5072354 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072355 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5072356 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5072352 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072353 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 5072350 2021.01.10 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 5072351 2021.01.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5072349 2021.01.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5072348 2021.01.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5072347 2021.01.10 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072344 2021.01.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5072343 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 5072342 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5072345 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072346 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072340 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5072341 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5072339 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5072338 2021.01.10 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5072337 2021.01.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5072334 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072332 2021.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5072331 2021.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072333 2021.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5072329 2021.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5072330 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 5072327 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072328 2021.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5072326 2021.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5072325 2021.01.09 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5072323 2021.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5072322 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5072336 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5072335 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5072324 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 34 5053791 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5053790 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5053789 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5053788 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5053787 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5053786 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5053785 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5053784 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 5053783 2021.01.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5053782 2021.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5053781 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5053780 2021.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5053779 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5053778 2021.01.06 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 5053777 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5053776 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5053773 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5053775 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5053774 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5053772 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5053771 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5053770 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5053769 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5053767 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5053765 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053764 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5053766 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5053768 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5053763 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5053762 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5053761 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5053760 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5053759 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053757 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5053758 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5053755 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5053756 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5044701 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5044703 2021.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5044704 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5044705 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5044706 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5044707 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5044708 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5036353 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5036354 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036352 2021.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5036351 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5036350 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5036349 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5036347 2021.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5036348 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5036346 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5036345 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5036343 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5036344 2021.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5036342 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5036340 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5036341 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5036339 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5036337 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5036332 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5036335 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5036331 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5036336 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5036328 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5036326 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5036334 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5036330 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5036333 2021.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5036327 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5036329 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5036322 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5036323 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5036324 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5036320 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5036321 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5036325 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5036317 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5036316 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5036319 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5036315 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5036318 2021.01.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5036314 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5036313 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5036312 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5036311 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5036309 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5036308 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5036310 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5036306 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5036307 2021.01.02 mapa