Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 6247741 2021.11.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6247739 2021.11.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6247736 2021.11.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6247735 2021.11.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6247734 2021.11.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6247733 2021.11.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6247729 2021.11.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6247730 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6247737 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6247755 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6247754 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6247756 2021.11.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6247757 2021.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6247752 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6247753 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6247750 2021.11.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6247748 2021.11.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6247751 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6247749 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6247747 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6247744 2021.11.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6247743 2021.11.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6247745 2021.11.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6247742 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6247746 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6245394 2021.11.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6245398 2021.11.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6245395 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6245393 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6245392 2021.11.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6245390 2021.11.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6245388 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6245389 2021.11.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6245391 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6245386 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6245387 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6245384 2021.11.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6245383 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6245385 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6245381 2021.11.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6245380 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6245379 2021.11.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6245382 2021.11.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6245378 2021.11.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 6245377 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6245376 2021.11.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6245396 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6245397 2021.11.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6245399 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6245400 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6245401 2021.11.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6245402 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6245403 2021.11.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6245404 2021.11.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6245405 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6245406 2021.11.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6245407 2021.11.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6245408 2021.11.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6245409 2021.11.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6245410 2021.11.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6245411 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6228924 2021.11.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6228925 2021.11.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6228926 2021.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6228927 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228928 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6228929 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6228930 2021.11.20 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6228931 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6228932 2021.11.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6228933 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6228934 2021.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 6228935 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6228936 2021.11.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6228937 2021.11.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6228938 2021.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6228939 2021.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6228940 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6228941 2021.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6228942 2021.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6228943 2021.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6228944 2021.11.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6217252 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6217250 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6217253 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 6217251 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6217254 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6217239 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6217237 2021.11.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6217240 2021.11.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6217245 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6217231 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6217235 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6217234 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 6217233 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6217232 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6217241 2021.11.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6217244 2021.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 6217242 2021.11.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6217243 2021.11.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6217246 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6217238 2021.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6217236 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6212947 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6212945 2021.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6212944 2021.11.12 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6212943 2021.11.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6212931 2021.11.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6212932 2021.11.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6212933 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6212934 2021.11.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6212935 2021.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6212936 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6212937 2021.11.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6212938 2021.11.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6212939 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6212940 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6212941 2021.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6212942 2021.11.12 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6212948 2021.11.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6212949 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6212950 2021.11.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6212951 2021.11.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6212952 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6212953 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6212954 2021.11.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6212955 2021.11.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6212956 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6212957 2021.11.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6212958 2021.11.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6209420 2021.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6209421 2021.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6209422 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6209423 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6209424 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6209425 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6209426 2021.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6209427 2021.11.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6209428 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 6209429 2021.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6209430 2021.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6209432 2021.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6209433 2021.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6209434 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6209435 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6209436 2021.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6209437 2021.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6209438 2021.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6209439 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6209440 2021.11.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6209441 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6209442 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6209443 2021.11.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6209444 2021.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6209445 2021.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6209446 2021.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6209447 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6209448 2021.11.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6195532 2021.11.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6195531 2021.11.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6195530 2021.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6195529 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6195528 2021.11.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6195526 2021.11.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6195525 2021.11.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6195524 2021.11.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6195523 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6195522 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6195521 2021.11.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6195520 2021.11.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6195519 2021.11.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6195518 2021.11.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6195517 2021.11.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6195516 2021.11.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6195515 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6195514 2021.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6195513 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6195512 2021.11.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6195511 2021.11.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6195510 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6195509 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6195508 2021.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6195507 2021.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6195506 2021.11.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6195505 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6195504 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6195503 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6195502 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6195501 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6195500 2021.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6195499 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6195498 2021.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6195497 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6195496 2021.11.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6195495 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6195494 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6195493 2021.11.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6195492 2021.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6195491 2021.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6195490 2021.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6195489 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6195488 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6195487 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6195486 2021.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6195485 2021.11.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6187333 2021.11.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6187341 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6187340 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6187336 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6187335 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6187332 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6187363 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6187360 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6187359 2021.11.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 6187356 2021.11.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6187354 2021.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6187358 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6187357 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6187355 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6187352 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6187353 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6187351 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6187349 2021.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6187350 2021.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6187348 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6187362 2021.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6187361 2021.11.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6187331 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6187330 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6187329 2021.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6187328 2021.11.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6187327 2021.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6187326 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6187325 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6187324 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6187323 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6187322 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6187321 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6187320 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6187319 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6187318 2021.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6187317 2021.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6187316 2021.11.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6187337 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6187338 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6187339 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6187342 2021.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6187343 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6187344 2021.11.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 6187345 2021.11.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6187346 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6187347 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6187364 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6187365 2021.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6187366 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6187367 2021.11.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6187368 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6180043 2021.10.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6180042 2021.10.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6180041 2021.10.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6180040 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6180039 2021.10.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6180038 2021.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6180037 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6180036 2021.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6180035 2021.10.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6180034 2021.10.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6180033 2021.10.30 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 6180032 2021.10.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6180031 2021.10.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6180030 2021.10.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 6180029 2021.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6180028 2021.10.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6180027 2021.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6180026 2021.10.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6180025 2021.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6180024 2021.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6180023 2021.10.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6180022 2021.10.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6180021 2021.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6180020 2021.10.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6180019 2021.10.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6180018 2021.10.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6180017 2021.10.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6180016 2021.10.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6180015 2021.10.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6180014 2021.10.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6180013 2021.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 6180012 2021.10.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6180011 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6180010 2021.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6180009 2021.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6180008 2021.10.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6180007 2021.10.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6180006 2021.10.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6180005 2021.10.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6180004 2021.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6180003 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 6180002 2021.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6180059 2021.10.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 6180058 2021.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6180057 2021.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6180056 2021.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6180055 2021.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6180054 2021.10.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6180053 2021.10.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6180052 2021.10.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6180051 2021.10.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6180050 2021.10.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6180049 2021.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6180048 2021.10.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6180047 2021.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6180046 2021.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6180045 2021.10.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6180044 2021.10.30 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6176285 2021.10.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 6172933 2021.10.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6172934 2021.10.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6172935 2021.10.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6172936 2021.10.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6172937 2021.10.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6172938 2021.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6172939 2021.10.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6159853 2021.10.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6159852 2021.10.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6159851 2021.10.23 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6159850 2021.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6159849 2021.10.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6159848 2021.10.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6159847 2021.10.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6159846 2021.10.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6159845 2021.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6159844 2021.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6159843 2021.10.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6159842 2021.10.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6159870 2021.10.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6159867 2021.10.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6159866 2021.10.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6159865 2021.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6159864 2021.10.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6159863 2021.10.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6159862 2021.10.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6159861 2021.10.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6159860 2021.10.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6159859 2021.10.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 6159858 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6159857 2021.10.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 6159856 2021.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6159855 2021.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6159821 2021.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6159820 2021.10.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6159819 2021.10.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6159818 2021.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6159817 2021.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6159816 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6159815 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6159814 2021.10.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6159813 2021.10.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6159812 2021.10.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6159811 2021.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6159810 2021.10.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6159809 2021.10.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 6159808 2021.10.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6159807 2021.10.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6159806 2021.10.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6159837 2021.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6159836 2021.10.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6159835 2021.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6159834 2021.10.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6159833 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6159832 2021.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6159831 2021.10.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6159830 2021.10.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6159829 2021.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6159828 2021.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6159827 2021.10.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6159826 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6159825 2021.10.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6159824 2021.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6159823 2021.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6159822 2021.10.23 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6159838 2021.10.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6159839 2021.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6159840 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6159841 2021.10.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6159854 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6140871 2021.10.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6140862 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6140861 2021.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6140859 2021.10.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6140856 2021.10.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6140853 2021.10.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6140852 2021.10.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6140850 2021.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6140848 2021.10.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6140849 2021.10.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6140847 2021.10.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6140873 2021.10.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6140872 2021.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6140870 2021.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6140869 2021.10.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6140867 2021.10.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6140866 2021.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6140865 2021.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6140863 2021.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6140864 2021.10.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6140860 2021.10.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6140858 2021.10.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6140857 2021.10.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6140855 2021.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6140854 2021.10.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6140851 2021.10.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6140845 2021.10.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6140842 2021.10.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6140844 2021.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6140843 2021.10.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6140846 2021.10.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6140841 2021.10.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6140840 2021.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6140838 2021.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6140839 2021.10.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6140837 2021.10.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6140836 2021.10.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6140833 2021.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6140835 2021.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6140834 2021.10.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6140832 2021.10.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6140831 2021.10.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6122885 2021.10.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6122880 2021.10.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6122883 2021.10.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6122884 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6122881 2021.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6122882 2021.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6122878 2021.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6122879 2021.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6122877 2021.10.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6122874 2021.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6122873 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6122876 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6122875 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6122872 2021.10.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6122871 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6122869 2021.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6122870 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6122868 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6122866 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6122865 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6122867 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6122862 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6122863 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6122864 2021.10.09 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6122861 2021.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6122886 2021.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6122887 2021.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6122888 2021.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6122889 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6122890 2021.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6122891 2021.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6122892 2021.10.09 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6100595 2021.10.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6100596 2021.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6100597 2021.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6100598 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6100599 2021.10.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6100600 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6100601 2021.10.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6100602 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6100603 2021.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6100604 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6100605 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6100606 2021.10.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6100607 2021.10.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6100608 2021.10.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6100609 2021.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6100610 2021.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6100611 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6100612 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6100613 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6100614 2021.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6100615 2021.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6100616 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6100617 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6100618 2021.10.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6100619 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6100620 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6100621 2021.10.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6100622 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6100623 2021.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6100624 2021.10.02 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6076258 2021.09.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6076259 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6076272 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 6 6076267 2021.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6076265 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6076268 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6076271 2021.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 6076263 2021.09.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6076264 2021.09.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6076262 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 6076243 2021.09.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6076244 2021.09.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6076257 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6076269 2021.09.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6076260 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6076270 2021.09.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6076261 2021.09.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6072075 2021.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6072076 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6072077 2021.09.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6072078 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6072079 2021.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6072080 2021.09.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6072081 2021.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6072082 2021.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6072083 2021.09.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6072084 2021.09.22 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 6072085 2021.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6072086 2021.09.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6072087 2021.09.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6072088 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6072089 2021.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6072090 2021.09.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6072091 2021.09.22 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6072092 2021.09.22 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6072093 2021.09.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6072094 2021.09.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6072095 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6072096 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6072097 2021.09.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 6072098 2021.09.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6072099 2021.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6072100 2021.09.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6072101 2021.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6072102 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6072103 2021.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6072104 2021.09.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6072105 2021.09.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6072106 2021.09.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6072107 2021.09.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6072108 2021.09.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6072109 2021.09.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6072110 2021.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6072111 2021.09.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6068393 2021.09.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6068389 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6068391 2021.09.20 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 6 6068390 2021.09.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6068388 2021.09.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6068385 2021.09.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6068386 2021.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 6068387 2021.09.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6068392 2021.09.20 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 7 6068394 2021.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6068395 2021.09.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 6068396 2021.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6068397 2021.09.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6068398 2021.09.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6068399 2021.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6068400 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6068401 2021.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6068402 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6068403 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6068404 2021.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6068405 2021.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6068406 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6068407 2021.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6068408 2021.09.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6068409 2021.09.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6068410 2021.09.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6068411 2021.09.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6068412 2021.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 6068413 2021.09.20 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 12 6065632 2021.09.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6065634 2021.09.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6065635 2021.09.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6065636 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6065637 2021.09.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6065638 2021.09.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6065639 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6065640 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6065641 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6065642 2021.09.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6065643 2021.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6065644 2021.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6065645 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6065646 2021.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6065647 2021.09.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6065648 2021.09.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6065649 2021.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6065650 2021.09.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6065651 2021.09.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6065652 2021.09.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6065653 2021.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6065654 2021.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6065655 2021.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6065656 2021.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6065657 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6065658 2021.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6065659 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6065660 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6065661 2021.09.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6065662 2021.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6065663 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6065664 2021.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6062487 2021.09.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6062486 2021.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6062485 2021.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6062484 2021.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6062483 2021.09.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6062482 2021.09.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6062480 2021.09.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6062481 2021.09.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6062479 2021.09.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6062477 2021.09.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6062476 2021.09.18 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 6062475 2021.09.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6062478 2021.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6062474 2021.09.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6062471 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6062473 2021.09.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6062472 2021.09.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6062469 2021.09.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6062467 2021.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6062470 2021.09.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6062466 2021.09.18 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6062468 2021.09.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 6062464 2021.09.18 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 6062465 2021.09.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6062463 2021.09.18 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6055940 2021.09.15 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6055941 2021.09.15 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 5 6055942 2021.09.15 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6055943 2021.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6055944 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6055945 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6055946 2021.09.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6055947 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6055948 2021.09.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6055949 2021.09.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6055950 2021.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6055951 2021.09.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6055952 2021.09.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6055953 2021.09.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6055954 2021.09.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6055955 2021.09.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 6055956 2021.09.15 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 6052693 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6052694 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6052695 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6052696 2021.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6052697 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6052698 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6052699 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6052700 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6052701 2021.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 6052702 2021.09.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6052703 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6052704 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6052705 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6050873 2021.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6050874 2021.09.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6050875 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6050876 2021.09.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6050877 2021.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6050878 2021.09.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6050879 2021.09.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6050880 2021.09.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6050881 2021.09.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6050882 2021.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6050883 2021.09.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 6050884 2021.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6050885 2021.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6050886 2021.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6050887 2021.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6050888 2021.09.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6050889 2021.09.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6050890 2021.09.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6050891 2021.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6050892 2021.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6050893 2021.09.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6050894 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6050895 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6050896 2021.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6050897 2021.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6050898 2021.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6050899 2021.09.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 6050900 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6050901 2021.09.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6050902 2021.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 6050903 2021.09.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6050904 2021.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6050905 2021.09.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6050906 2021.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6050907 2021.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6050908 2021.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6050909 2021.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6050910 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6050911 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6050912 2021.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6050913 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6050914 2021.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6050915 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6050916 2021.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6039505 2021.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6039506 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6039507 2021.09.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6039508 2021.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6039509 2021.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6039510 2021.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6039511 2021.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6031949 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6031950 2021.09.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6031951 2021.09.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6031952 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6031953 2021.09.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6031954 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6031955 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6031956 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6031957 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6031958 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6031959 2021.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6015744 2021.09.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6015745 2021.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6015746 2021.09.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6015747 2021.09.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6015748 2021.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6015749 2021.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6015750 2021.09.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6015751 2021.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6015752 2021.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6015753 2021.09.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6015754 2021.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6015755 2021.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6015756 2021.09.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6015757 2021.09.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 6015758 2021.09.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6015759 2021.09.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6015760 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6015761 2021.09.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6015762 2021.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6015763 2021.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6015764 2021.09.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6000077 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6000078 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6000079 2021.08.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6000080 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6000081 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6000082 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6000083 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6000084 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6000085 2021.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6000086 2021.08.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 6000087 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6000088 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6000089 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6000090 2021.08.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6000091 2021.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6000092 2021.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6000093 2021.08.26 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6000094 2021.08.26 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6000095 2021.08.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6000096 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6000097 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6000098 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6000099 2021.08.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6000100 2021.08.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5987080 2021.08.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5987081 2021.08.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5987082 2021.08.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5987083 2021.08.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5987084 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5987085 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987086 2021.08.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 5987087 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5987088 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5987089 2021.08.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5987090 2021.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5987091 2021.08.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5987092 2021.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5987093 2021.08.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5987094 2021.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 5987095 2021.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5987096 2021.08.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5987097 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5987098 2021.08.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5987099 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5987100 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5987101 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5987102 2021.08.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5987103 2021.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5987104 2021.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5987105 2021.08.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5987106 2021.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5987107 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5987108 2021.08.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5987109 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5987110 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5987111 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5987112 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5987113 2021.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5987114 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5987115 2021.08.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5987116 2021.08.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5987117 2021.08.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5987118 2021.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5987119 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5987120 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5987121 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5987122 2021.08.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5987123 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5987124 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5987125 2021.08.21 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5987126 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5987127 2021.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5987128 2021.08.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5987129 2021.08.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5987130 2021.08.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5987131 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5987132 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5987133 2021.08.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5987134 2021.08.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5987135 2021.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5987136 2021.08.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5987137 2021.08.21 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 6 5987138 2021.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5987139 2021.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5987140 2021.08.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5987141 2021.08.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5987142 2021.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5987143 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5987144 2021.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5987145 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5984274 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5984273 2021.08.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5984272 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 5984271 2021.08.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 5984270 2021.08.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5984268 2021.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5984266 2021.08.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5984269 2021.08.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5984265 2021.08.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5984267 2021.08.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5984261 2021.08.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5984264 2021.08.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5984259 2021.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5984263 2021.08.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5984258 2021.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5984262 2021.08.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5984257 2021.08.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5984256 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5984255 2021.08.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5984260 2021.08.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5984253 2021.08.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5984254 2021.08.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5984252 2021.08.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5984251 2021.08.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5984250 2021.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5984249 2021.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5984275 2021.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5984276 2021.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5984277 2021.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5984278 2021.08.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5984279 2021.08.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5984280 2021.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5984281 2021.08.20 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5976082 2021.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5970040 2021.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5970039 2021.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5970038 2021.08.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5970037 2021.08.14 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5970041 2021.08.14 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5963729 2021.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 5963730 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5963731 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5963732 2021.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5963733 2021.08.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5963734 2021.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5963735 2021.08.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5963736 2021.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5955800 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5955801 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5955802 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5955803 2021.08.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5955804 2021.08.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5955805 2021.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5955806 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 5955807 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5955808 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5955809 2021.08.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5955810 2021.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5955811 2021.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 5955812 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5955813 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5955814 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5955815 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5955816 2021.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5955817 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5955818 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5955819 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5955820 2021.08.08 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 5955821 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5955822 2021.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 5955823 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5955824 2021.08.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5955825 2021.08.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5952891 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5952889 2021.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5952887 2021.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5952888 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5952886 2021.08.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5952884 2021.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5952882 2021.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5952878 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5952881 2021.08.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5952877 2021.08.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5952879 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5952870 2021.08.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5952867 2021.08.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5952866 2021.08.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5952869 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5952868 2021.08.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5952864 2021.08.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5952860 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5952865 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5952862 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5952861 2021.08.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5952863 2021.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5952859 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5952858 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5952856 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5952857 2021.08.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5952855 2021.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5952871 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5952872 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5952873 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5952874 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5952875 2021.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5952876 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5952880 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5952883 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5952885 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5952892 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5952893 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5952894 2021.08.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5952895 2021.08.07 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5947545 2021.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5947546 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5947547 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5947548 2021.08.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5947549 2021.08.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5947550 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5947551 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5947552 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5947553 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5947554 2021.08.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5947555 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5947556 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5947557 2021.08.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5947558 2021.08.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5944926 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5944927 2021.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5936142 2021.07.31 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5936141 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5936140 2021.07.31 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5936139 2021.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5936138 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5936137 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5936136 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5936135 2021.07.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5936134 2021.07.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5936129 2021.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5936128 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5936127 2021.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5936126 2021.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5936125 2021.07.31 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5936124 2021.07.31 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5936123 2021.07.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5936122 2021.07.31 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5936121 2021.07.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5936120 2021.07.31 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5936119 2021.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5936118 2021.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5936117 2021.07.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5936116 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5936115 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5936114 2021.07.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5936113 2021.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5936112 2021.07.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5936111 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5936110 2021.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5936109 2021.07.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5936108 2021.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5936107 2021.07.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5936106 2021.07.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5936105 2021.07.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5936104 2021.07.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5936103 2021.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5936102 2021.07.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5936101 2021.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5936100 2021.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5936099 2021.07.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5936130 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5936131 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5936132 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5936133 2021.07.31 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5933027 2021.07.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5933028 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5933029 2021.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5933030 2021.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5933031 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5933032 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5933033 2021.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5933034 2021.07.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5933035 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5933036 2021.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 5933037 2021.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5933038 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5933039 2021.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5933040 2021.07.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5933041 2021.07.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5933042 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5933044 2021.07.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5933045 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5933046 2021.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5933047 2021.07.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5933048 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5933049 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5933050 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5933051 2021.07.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5922797 2021.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5922787 2021.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5922784 2021.07.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5922783 2021.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5922781 2021.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5922782 2021.07.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5922779 2021.07.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5922778 2021.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5922780 2021.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5922777 2021.07.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5922776 2021.07.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5922773 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5922770 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5922771 2021.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5922766 2021.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5922765 2021.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5922764 2021.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5922754 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5922750 2021.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5922749 2021.07.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5922751 2021.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5922752 2021.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5922747 2021.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5922753 2021.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5922748 2021.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5922746 2021.07.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5922745 2021.07.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5922744 2021.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5922743 2021.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5922742 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5922741 2021.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5922740 2021.07.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5922739 2021.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5922785 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5922786 2021.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5922775 2021.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5922774 2021.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5922772 2021.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5922769 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5922767 2021.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5922768 2021.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5922762 2021.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5922763 2021.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5922760 2021.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5922759 2021.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5922761 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5922758 2021.07.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5922757 2021.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5922755 2021.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5922737 2021.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5922738 2021.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5922736 2021.07.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5922731 2021.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5922735 2021.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5922732 2021.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5922730 2021.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5922733 2021.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5922734 2021.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5922729 2021.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5922727 2021.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5922728 2021.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5922726 2021.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5922725 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 5922724 2021.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 32 5922723 2021.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5922788 2021.07.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5922789 2021.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5922790 2021.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5922791 2021.07.25 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 5922792 2021.07.25 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 8 5922793 2021.07.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5922794 2021.07.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5922795 2021.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5922796 2021.07.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5922798 2021.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5922799 2021.07.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5922800 2021.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5922801 2021.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5922802 2021.07.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5922803 2021.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5922804 2021.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5922805 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5922806 2021.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5922807 2021.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5922808 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5922809 2021.07.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5922810 2021.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5922811 2021.07.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5922812 2021.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5922813 2021.07.25 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5922814 2021.07.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5914535 2021.07.22 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 5914536 2021.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5914537 2021.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5914538 2021.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5914539 2021.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5914540 2021.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5914541 2021.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5914542 2021.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5914543 2021.07.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5914544 2021.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5914545 2021.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5914546 2021.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5914547 2021.07.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5914548 2021.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5914549 2021.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5914550 2021.07.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5914551 2021.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 5914552 2021.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5914553 2021.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5914554 2021.07.22 mapa
pospolity cza