Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Stalenga : Jarosław Stalenga


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5121025 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5115374 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5115372 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5115371 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115373 2021.01.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5115370 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5114736 2021.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5114735 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5114734 2021.01.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5114733 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5114732 2021.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 5114730 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5114729 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5114731 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5114728 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5114726 2021.01.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5114727 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5114725 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5114724 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5114723 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5114722 2021.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5114721 2021.01.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5114720 2021.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5100862 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5100860 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5100861 2021.01.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5100859 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5100858 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5100857 2021.01.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5100856 2021.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5094762 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5094761 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093616 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093617 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5093614 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5093613 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5093615 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5093612 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5093611 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5093608 2021.01.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5093610 2021.01.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5093609 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5093386 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5093387 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5093384 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5093385 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5093383 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5093382 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5093378 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5093388 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5093379 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5093381 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093380 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5093377 2021.01.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5093375 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5093376 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5093032 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093029 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5093026 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5093031 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5093030 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5093028 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5093027 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5093025 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5089408 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5089407 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 5089406 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5089404 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5089405 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5089403 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5089401 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5089402 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5089400 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5089399 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5089397 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5089398 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5089395 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5089396 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5089393 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5089392 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5089394 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5089391 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089390 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5089389 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5089388 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5089386 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5089387 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5089385 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5089384 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 5089383 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5087672 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087671 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5087669 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5087670 2021.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5087668 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5087280 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5087279 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5087278 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5087277 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5087276 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5087275 2021.01.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5087274 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5087273 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5087272 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5087271 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5087269 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5087270 2021.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5087268 2021.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5087267 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5087266 2021.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5087265 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5087264 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5087263 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5085362 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5085359 2021.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5085358 2021.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5085356 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5085354 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5085353 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5085351 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5085365 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5085348 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5085349 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5085346 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085343 2021.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5085341 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5085340 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5085337 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5085335 2021.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5085364 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5085361 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5085360 2021.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5085357 2021.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5085366 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5085363 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5085352 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5085355 2021.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5085350 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5085347 2021.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5085344 2021.01.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5085345 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5085342 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5085338 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5085339 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5085336 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5074611 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5073458 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5073457 2021.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5067272 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5067271 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5062549 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5062548 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5062547 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062546 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5059404 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5059398 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5059399 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5059401 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5059403 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059402 2021.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5059395 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5059400 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5059396 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059397 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5057055 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 5057056 2021.01.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5057054 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 5057053 2021.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5057052 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5057051 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5057050 2021.01.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5057047 2021.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5057048 2021.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5057049 2021.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5057045 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5057046 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5052376 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5052375 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5052374 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5052188 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5052189 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5052186 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5052185 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5052187 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5052184 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5052182 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5052180 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5052183 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052181 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5052177 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5052178 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5052179 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5051180 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5051181 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051179 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051036 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5051037 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051038 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5047033 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5047032 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5045834 2021.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5045832 2021.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5045830 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5045831 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5045833 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5040798 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5036240 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5036239 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5036237 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5036236 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5036238 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5036234 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5036233 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5036231 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5036232 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5036235 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036230 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5036229 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5036228 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5036227 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5036226 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5036225 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5036224 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5036223 2021.01.01 mapa