Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Stalenga : Jarosław Stalenga


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5643044 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5643045 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5643042 2021.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5643041 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5643043 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5643040 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 5643039 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5637775 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5637773 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5637774 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5637772 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5637768 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5637771 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5637767 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5637766 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5637765 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5637770 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5637791 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5637790 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5637786 2021.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5637789 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5637787 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5637788 2021.05.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5637783 2021.05.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 5637784 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5637785 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5637782 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637781 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5637780 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5637779 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5637778 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5637777 2021.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5637776 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5636834 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5636757 2021.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5629382 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5629381 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5629380 2021.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5629378 2021.05.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5629379 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5652051 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629377 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5614155 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5614157 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5614156 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5614154 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5589566 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5589568 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5589567 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5589565 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5588616 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5588615 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5588617 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5588613 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5588614 2021.05.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5588611 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5588612 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5591259 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5579506 2021.05.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5551604 2021.05.01 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5551606 2021.05.01 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5551603 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5551607 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5549337 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 5549336 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5549340 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5549342 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5549343 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5549341 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5549338 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5549335 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5549334 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5549339 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5534886 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5534882 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5534892 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5534890 2021.04.29 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5534878 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5534891 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5534881 2021.04.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5534877 2021.04.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5534883 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5534874 2021.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 5534875 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5534866 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5534868 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5534861 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5534860 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5534859 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5534863 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5534855 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534856 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5534857 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5534853 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5534854 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5534852 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5534862 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5534851 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5534848 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5534849 2021.04.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5534850 2021.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5534888 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5534885 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5534879 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5534889 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5534880 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5534876 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5534884 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5534887 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5534872 2021.04.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5534869 2021.04.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5534870 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5534871 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5534867 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5534864 2021.04.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5534873 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5534865 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5534846 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5534845 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5534847 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5534841 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5534842 2021.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5534839 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5534840 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5534843 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5534838 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5534844 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5534837 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5534836 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5534834 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5534835 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5534833 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5533586 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5533587 2021.04.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5532121 2021.04.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5532119 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 5532118 2021.04.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5528417 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5528000 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5527999 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5527998 2021.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5527997 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5527844 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5527843 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5527842 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5527841 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5527840 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5527839 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5527838 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5527837 2021.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5527836 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5527835 2021.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5527834 2021.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5527833 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5527832 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5527831 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5527830 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5527829 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5521360 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5521361 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5513200 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5513198 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5513197 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5513196 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5513195 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5513194 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5513192 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5513191 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5513190 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5513189 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5513188 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5513187 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5513177 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5513175 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5513174 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5513173 2021.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5513172 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5513170 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5513168 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5513167 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5513166 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5513164 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5513158 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5513157 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5513156 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 5513155 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5513154 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5513153 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5513149 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5513148 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5513147 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5513145 2021.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5513143 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5508649 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5507836 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5507336 2021.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5506355 2021.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5505952 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5505845 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5505844 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5514448 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5514456 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5514476 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514482 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5475998 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5475997 2021.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5475996 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5475995 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5476008 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5476007 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5476006 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5476005 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5476004 2021.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5476003 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5476002 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5476001 2021.04.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5476000 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5475999 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5475994 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5475993 2021.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5475992 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5475991 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5475990 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5475989 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5475988 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5475987 2021.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5475986 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5475985 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5475984 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5475983 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475982 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5475981 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5475980 2021.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5475979 2021.04.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5474330 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5474335 2021.04.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5474368 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5474379 2021.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5474388 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5474395 2021.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5474400 2021.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5474402 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5474403 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5474404 2021.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5474405 2021.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5474406 2021.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5474407 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5474408 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5474416 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5474421 2021.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5474424 2021.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5474426 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5474432 2021.04.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5474435 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5474436 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5474437 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5474444 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5474451 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5474459 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5474461 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5474464 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5474467 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5474469 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5474482 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5474483 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5474488 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5474491 2021.04.19 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5474521 2021.04.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5468594 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5468591 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5468587 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5468589 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5468586 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5468584 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5468592 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5468585 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5468588 2021.04.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5468583 2021.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5461960 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5468590 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5468593 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5458740 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5459729 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5459706 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5459723 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5459732 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5459725 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5459727 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5459701 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5459698 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5459708 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5459699 2021.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5459718 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5459713 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5459719 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5459711 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5459715 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5459702 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5459704 2021.04.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5458741 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5458739 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5458738 2021.04.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5458737 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5459691 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5459692 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5459693 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5459694 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5459695 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5459696 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5459697 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5459737 2021.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5459744 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5459823 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5459826 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5459832 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5459836 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5459849 2021.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5459850 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5452243 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5452242 2021.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5452241 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5452240 2021.04.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5452239 2021.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5452238 2021.04.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5452237 2021.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5452236 2021.04.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5452235 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5452234 2021.04.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5452233 2021.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5452232 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5452231 2021.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5452230 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5452228 2021.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5452227 2021.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5452225 2021.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5452224 2021.04.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5452223 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5452226 2021.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5452222 2021.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5452221 2021.04.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5452220 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5452219 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5452218 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5452217 2021.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5452216 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5452215 2021.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5452214 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5452213 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5452212 2021.04.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5452210 2021.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5452209 2021.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5452208 2021.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5452207 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5452204 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5452203 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5452205 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5452206 2021.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5452202 2021.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5452200 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5452199 2021.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5452198 2021.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5452197 2021.04.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5449999 2021.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5449998 2021.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5449997 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5449996 2021.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5449995 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5449994 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5449993 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5449992 2021.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5449991 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5449990 2021.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5449989 2021.04.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5449988 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5449987 2021.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5450015 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5450014 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5450013 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5450012 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5450011 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5450010 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5450009 2021.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5450008 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5450007 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5450006 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5450005 2021.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5450004 2021.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5450003 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5450002 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5450001 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5450000 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5449919 2021.04.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5449918 2021.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5449917 2021.04.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5449916 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449915 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5449914 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5449913 2021.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5449912 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5449911 2021.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5449910 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449909 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5449908 2021.04.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5449907 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5449823 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5449822 2021.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5449821 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5449820 2021.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5449819 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5449818 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5449817 2021.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5449816 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5449815 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5449814 2021.04.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 5449813 2021.04.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5449812 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5449811 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5443997 2021.04.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5443964 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5432108 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5432107 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5432111 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5432106 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5432113 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432116 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5432112 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432114 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5432115 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5432110 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5432105 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5432109 2021.04.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5432103 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5432104 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5432102 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 5432101 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5423559 2021.04.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5423558 2021.04.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5423556 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5423557 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5423555 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5423575 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5423572 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5423573 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5423571 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5423570 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5423574 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5423569 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5423568 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5423566 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5423565 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5423564 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5423567 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5423563 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5423562 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5423561 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5423560 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5420712 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5420715 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5420709 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5420707 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5420711 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5420706 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5420710 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5420708 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5420713 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5420704 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5420703 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5420702 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5420701 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5420705 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5420700 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5420714 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5411118 2021.04.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5411102 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5411103 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5411117 2021.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5411116 2021.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5411115 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5411114 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5411113 2021.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5411112 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5411111 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5411110 2021.04.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5411109 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5411108 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5411107 2021.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5411106 2021.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5411105 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5411104 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5411101 2021.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5411100 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5411099 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5411098 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5411097 2021.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5411096 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5411095 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5411094 2021.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5411093 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5411092 2021.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5411091 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5411090 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5411089 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5411088 2021.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5411087 2021.04.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5411086 2021.04.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5410518 2021.04.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5410517 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5410335 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5410336 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5410332 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5410334 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5410333 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5410331 2021.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5410329 2021.04.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5410328 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5410330 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5410325 2021.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5410326 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5410324 2021.04.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5410322 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5410327 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5410323 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5410320 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5410321 2021.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5410319 2021.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5410144 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5410143 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5410142 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5410141 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5410140 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5410139 2021.04.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5410138 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 5410137 2021.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5410136 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5410135 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5410134 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5410133 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5410132 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5410131 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5410130 2021.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5410129 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5410128 2021.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5410127 2021.04.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 25 5410126 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5408813 2021.04.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5408811 2021.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5408812 2021.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5408810 2021.04.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5408814 2021.04.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5408809 2021.04.08 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 5408808 2021.04.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5408824 2021.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5408834 2021.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5408836 2021.04.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5408837 2021.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5408838 2021.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5408839 2021.04.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5408840 2021.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5408841 2021.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5408842 2021.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5408843 2021.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5408844 2021.04.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5405745 2021.04.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5405743 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5405742 2021.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5405744 2021.04.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5405741 2021.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5405740 2021.04.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5405739 2021.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5405738 2021.04.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 5405736 2021.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5405735 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5405733 2021.04.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5405737 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5405732 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5405734 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5405730 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5405729 2021.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5405731 2021.04.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5405728 2021.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5405726 2021.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5405725 2021.04.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5405727 2021.04.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5406167 2021.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5406168 2021.04.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5399494 2021.04.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5399495 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5399492 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5399493 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5399491 2021.04.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5399490 2021.04.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5399489 2021.04.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5399059 2021.04.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5399057 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5399058 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5399053 2021.04.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5399056 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5399051 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5399055 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5399054 2021.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5399052 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5399049 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5399048 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5399046 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5399050 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5399045 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5399044 2021.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5399047 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5399043 2021.04.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5399042 2021.04.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5399041 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5393152 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5393148 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5393151 2021.04.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5393150 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5393145 2021.04.05 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5393143 2021.04.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5393144 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5393146 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5393147 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5393142 2021.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5393141 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5393139 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5393140 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5393137 2021.04.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5393134 2021.04.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 5393136 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5393135 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5393133 2021.04.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5393138 2021.04.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5393132 2021.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5385993 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5385980 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5385981 2021.04.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5385979 2021.04.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 5385978 2021.04.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5385977 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385976 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385975 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5385974 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5385971 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385972 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5385973 2021.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5385970 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385969 2021.04.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5385968 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5385966 2021.04.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5385967 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5385965 2021.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5385964 2021.04.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5385963 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5385962 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5385959 2021.04.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5385958 2021.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5385957 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385960 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5385956 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385961 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5385955 2021.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5385954 2021.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5385953 2021.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5385952 2021.04.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5385950 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5385951 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5385949 2021.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5385948 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5385946 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5385947 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5385904 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5385902 2021.04.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5385901 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5385903 2021.04.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5385900 2021.04.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5384497 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5384495 2021.04.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5384490 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5384491 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5384496 2021.04.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5384494 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5384492 2021.04.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5384489 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5384493 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5384486 2021.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5384483 2021.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5384484 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5384487 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5384488 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5384482 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5384485 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5384498 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5380419 2021.04.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5380418 2021.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5380415 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5380417 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5380414 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5380416 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5380409 2021.04.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5380412 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5380413 2021.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5380410 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5380411 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5380407 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5380404 2021.04.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5380405 2021.04.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5380408 2021.04.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5380403 2021.04.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5380406 2021.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5380402 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5375725 2021.04.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5375551 2021.04.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5375535 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5375534 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5375532 2021.04.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5375531 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5375533 2021.04.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 5375530 2021.04.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5375528 2021.04.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 5375529 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5374559 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374558 2021.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5374551 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5374552 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5374550 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5374549 2021.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5374516 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5374517 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5374514 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5374513 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5374515 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5374512 2021.04.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5374511 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 5374509 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5374505 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5374506 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5374504 2021.04.02 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 5374507 2021.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5374508 2021.04.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5374503 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5374510 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5374502 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5374500 2021.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5374499 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5374497 2021.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5374496 2021.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5374498 2021.04.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5374495 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5371124 2021.04.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5371126 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5371125 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5370335 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5370334 2021.04.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5370328 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5370329 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5370333 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5370332 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5370327 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5370330 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5370331 2021.04.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5370326 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5362869 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5351449 2021.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5351448 2021.03.28 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 5351447 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5351446 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5351445 2021.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5351442 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5351444 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5351443 2021.03.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5351441 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5339184 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5339183 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5339182 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5339181 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339149 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339148 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5339124 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5339123 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5339122 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339110 2021.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5339083 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5339082 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5339081 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5339093 2021.03.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5339092 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5339091 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5339090 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5339089 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5339088 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5339087 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5339086 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5339085 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5339084 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339109 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5339107 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5339106 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5339105 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339104 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5339103 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5339102 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5339100 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5339101 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339099 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5339098 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5339097 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5339096 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5339095 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5337041 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5328343 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5328265 2021.03.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5328264 2021.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5328263 2021.03.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5328262 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5328114 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5328115 2021.03.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5328112 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5328113 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5328111 2021.03.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5328110 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5328109 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5328010 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5328011 2021.03.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5328008 2021.03.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5328007 2021.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5328009 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5328006 2021.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5328005 2021.03.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5327977 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5327976 2021.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5327979 2021.03.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5327978 2021.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5327975 2021.03.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5327974 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5327973 2021.03.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5327971 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 5327970 2021.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5327972 2021.03.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5327969 2021.03.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5327965 2021.03.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5327964 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5327968 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5327967 2021.03.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5327962 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5327966 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5327961 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5327963 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5327960 2021.03.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5327958 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5327980 2021.03.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5327959 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5327957 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5327956 2021.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5327955 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5319578 2021.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5319580 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5319583 2021.03.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5319584 2021.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5319587 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5319589 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5319591 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5319593 2021.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5319596 2021.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5319627 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5319630 2021.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5319632 2021.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5319633 2021.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5319636 2021.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5319638 2021.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5319639 2021.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 5319670 2021.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5319671 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5319673 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5306636 2021.03.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 5306635 2021.03.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5306634 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5306606 2021.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5306608 2021.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5306602 2021.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5306607 2021.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5306604 2021.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5306603 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5306601 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5306605 2021.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5306597 2021.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5306600 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5306598 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5306599 2021.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5306596 2021.03.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5306595 2021.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5306591 2021.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5306594 2021.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5306589 2021.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5306592 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5306593 2021.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5306586 2021.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5306588 2021.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5306585 2021.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5306590 2021.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5306587 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5306584 2021.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5306583 2021.03.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5306582 2021.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5306580 2021.03.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5306581 2021.03.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5306575 2021.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5306577 2021.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5306579 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5306574 2021.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5306576 2021.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5306572 2021.03.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5306578 2021.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5306573 2021.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5306571 2021.03.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5306569 2021.03.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5306570 2021.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5306568 2021.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5306567 2021.03.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5306565 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5306566 2021.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5306564 2021.03.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5301022 2021.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5301021 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5301019 2021.03.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5301020 2021.03.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5301016 2021.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5301017 2021.03.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5301018 2021.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5301015 2021.03.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5301013 2021.03.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5301014 2021.03.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5301012 2021.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5301008 2021.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5301010 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5301007 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5301004 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5301011 2021.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5301009 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5301005 2021.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5301006 2021.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5301003 2021.03.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5301001 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5301002 2021.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5300999 2021.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5301000 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5300998 2021.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5300997 2021.03.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 5300996 2021.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5301390 2021.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5301391 2021.03.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5301392 2021.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5297871 2021.03.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5297870 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5297868 2021.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5297867 2021.03.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5297866 2021.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5297865 2021.03.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5297869 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 5297863 2021.03.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5297864 2021.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5297862 2021.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5297860 2021.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5297861 2021.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5297859 2021.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5297858 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5297857 2021.03.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5297856 2021.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5297855 2021.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5297854 2021.03.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5297852 2021.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5297851 2021.03.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5297850 2021.03.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5297849 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297853 2021.03.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5297848 2021.03.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5297847 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5295080 2021.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5295079 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5295078 2021.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5295076 2021.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5295077 2021.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5295073 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5295075 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5295072 2021.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5295071 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5295074 2021.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5290429 2021.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5290427 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5290428 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5290426 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5290423 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5290425 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5290424 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5290422 2021.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5290421 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5285905 2021.03.14 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5285904 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5279963 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5279964 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5279962 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5279961 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5279960 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5279959 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5279958 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5279957 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5279956 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5279952 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5279951 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5279948 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5279947 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5279946 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5279945 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5279943 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5279942 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5279939 2021.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5279950 2021.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5279936 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5279933 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5279930 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5279929 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5279927 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5279926 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5279949 2021.03.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5279953 2021.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5279954 2021.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5279944 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5279941 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5279940 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5279938 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5279937 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5279935 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5279934 2021.03.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5279932 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5279931 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5279928 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5279925 2021.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5279924 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5279923 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5278116 2021.03.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5278115 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5278077 2021.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5278078 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5278082 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5278081 2021.03.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5278075 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5278080 2021.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5278076 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5278074 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5278079 2021.03.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5278098 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5278095 2021.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5278094 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5278096 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5278097 2021.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5278093 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5278092 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5278091 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5278090 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5278089 2021.03.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5278088 2021.03.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5278086 2021.03.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5278087 2021.03.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5278085 2021.03.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5278084 2021.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5278083 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5278072 2021.03.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5278071 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5278073 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5278067 2021.03.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5278068 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5278070 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5278069 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5278065 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5278066 2021.03.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5278063 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5278064 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5278061 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5278062 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5278060 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5278059 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5278058 2021.03.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5273345 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5273344 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5273343 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5273342 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5273340 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5273339 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5273338 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5273337 2021.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5273336 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5273335 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5273334 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5273333 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5273330 2021.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5273331 2021.03.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5273328 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5273332 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5273329 2021.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5273327 2021.03.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5273325 2021.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5273326 2021.03.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5271791 2021.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5271388 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5271387 2021.03.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5271386 2021.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5271385 2021.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5271384 2021.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5271383 2021.03.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5271382 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5271381 2021.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5271380 2021.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5271379 2021.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5271378 2021.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5271377 2021.03.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5271376 2021.03.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5271375 2021.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5271374 2021.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5271373 2021.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5271372 2021.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5271371 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5271370 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5271369 2021.03.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5271368 2021.03.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5271367 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5268383 2021.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5268382 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5268381 2021.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5268380 2021.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5268379 2021.03.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5268378 2021.03.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5266919 2021.03.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5266918 2021.03.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5266917 2021.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5266916 2021.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5266915 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5266914 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5266913 2021.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5266912 2021.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5266911 2021.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5266910 2021.03.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5266909 2021.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1