Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5650770 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5650767 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 5650768 2021.05.15 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5650766 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5650769 2021.05.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5650765 2021.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5650764 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 5650763 2021.05.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5650762 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 5650760 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5650761 2021.05.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5650759 2021.05.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 5650758 2021.05.15 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5642459 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5642456 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5642458 2021.05.14 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5642453 2021.05.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5642452 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5642457 2021.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5642455 2021.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5642450 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5642449 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5642448 2021.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5642447 2021.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5642454 2021.05.14 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5642451 2021.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5636483 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5636484 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5636485 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5633642 2021.05.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5633641 2021.05.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5633640 2021.05.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5633639 2021.05.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5633638 2021.05.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5627797 2021.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5627798 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5627876 2021.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5622012 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5605465 2021.05.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5605486 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605485 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5604539 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5605055 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5604146 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5604207 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5604031 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5604021 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5604033 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5604017 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5604019 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5604032 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5604061 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5604035 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5604036 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5604466 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5604467 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5604465 2021.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5604330 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5604473 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5604470 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5604427 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5604548 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5604550 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5604086 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5605050 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5604328 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5604329 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5604459 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5605054 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5604323 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5604458 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5604457 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5609243 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5604555 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5604763 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5605067 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5604716 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5605073 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5605072 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5604729 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5604554 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5605076 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5605580 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5605578 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5605138 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5605124 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5605121 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5605126 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5605119 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5605152 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5605155 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5605128 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5605141 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5605102 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5605143 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5605103 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5605090 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5605157 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5605134 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5605156 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5605130 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5604007 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5604010 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5604009 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5604012 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5604006 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5604105 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5605489 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5604158 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605189 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5605168 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5605171 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5605169 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5605170 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5605160 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5605161 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5605167 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5605329 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5605173 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5605176 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5605174 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5605350 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5605172 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5605510 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5605178 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5605183 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5605181 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5605184 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5605186 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5605571 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5605564 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5605527 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5605528 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5605525 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5605516 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5605519 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5605572 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5605521 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5605576 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5605522 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5605504 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5605558 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5605496 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5605552 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5605545 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5605549 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5605560 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5605495 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5605555 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5605500 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5605551 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5605498 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5605546 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5605542 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5605534 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5605540 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5605539 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5605506 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5605574 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5605537 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5605508 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5605547 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5605502 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5605536 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5605557 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5605532 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5605543 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5605491 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5605501 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5605531 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5605533 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5605530 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5605524 2021.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5586933 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5586455 2021.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5587826 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5580854 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5580853 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5580851 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5580852 2021.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5580850 2021.05.06 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5581141 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5577289 2021.05.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5570794 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5570795 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5563560 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5556558 2021.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5547971 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5547967 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5547970 2021.05.01 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5547964 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5547966 2021.05.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5547968 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5547965 2021.05.01 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 5540820 2021.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5540821 2021.04.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5540822 2021.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5540823 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 39 5540824 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 121 5540825 2021.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5534469 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5534466 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5534467 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5534468 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533918 2021.04.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5533917 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5533916 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5533914 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5533915 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5533913 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5533912 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5533911 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5533909 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5533910 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5533908 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5533907 2021.04.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5533906 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5529656 2021.04.28 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 5530581 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5502274 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5502273 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5502275 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5502272 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5500782 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5500781 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5502409 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5495588 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5495587 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5495604 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5495601 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5495600 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5495599 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5495602 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5495598 2021.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5495603 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495596 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5495597 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5495595 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5495593 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5495592 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5495594 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5495591 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5495590 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5495589 2021.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5495569 2021.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5495572 2021.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5495582 2021.04.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5495585 2021.04.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5490427 2021.04.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5490426 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5490429 2021.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5490425 2021.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5490430 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5490428 2021.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5490424 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5490422 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5490423 2021.04.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5490421 2021.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5490420 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5490419 2021.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5490444 2021.04.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5490445 2021.04.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5490443 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5490442 2021.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5490446 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5490439 2021.04.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5490438 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5490440 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5490441 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5490436 2021.04.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5490435 2021.04.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5490437 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5490434 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5490433 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5490432 2021.04.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5490431 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5490417 2021.04.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5490418 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5490416 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5490414 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5490412 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5490411 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5490410 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5490409 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5490413 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5490408 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5490406 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5490407 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5490404 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5490405 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5490403 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5490402 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5484233 2021.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5484232 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5479634 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5479656 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5479663 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5479662 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5479655 2021.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5479654 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5479660 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5479664 2021.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5479632 2021.04.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5479652 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5479633 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5479635 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5479623 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5479636 2021.04.20 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5479622 2021.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5479680 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5479679 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5479666 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5479665 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5479677 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5479682 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5479675 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5479673 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5479681 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5479667 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5479672 2021.04.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5479668 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5479676 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5479678 2021.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5479674 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5479669 2021.04.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5479670 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5479671 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5466417 2021.04.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5465013 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465012 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5465017 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5465014 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5465015 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5465016 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5464999 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5465018 2021.04.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5463608 2021.04.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5463607 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5461642 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 5461643 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5461641 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5461631 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5461632 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5461622 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5461601 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5461600 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5461599 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5461598 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5461596 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5461597 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5461594 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5461595 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5461593 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5461592 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5461591 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5460951 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5460952 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5464278 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5464279 2021.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5457968 2021.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5457969 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5457967 2021.04.17 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5457966 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5417220 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5417221 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5417217 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 5417222 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5417219 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5417218 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5417215 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5417216 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5410666 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5410583 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5410581 2021.04.09 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 5410580 2021.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5410582 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5409524 2021.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5409523 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5409522 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5409176 2021.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5409175 2021.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5409174 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 5409173 2021.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5409172 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 50 5378075 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5377651 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5377650 2021.04.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5377648 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5377645 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5377649 2021.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5377642 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5377641 2021.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5377644 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5377643 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5377647 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5377640 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 31 5377637 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5377639 2021.04.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5377636 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5377633 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5377635 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5377634 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5377638 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5377631 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5377630 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5377632 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5377628 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5377629 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5377625 2021.04.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5377627 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5377626 2021.04.02 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5377624 2021.04.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5377646 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5371851 2021.04.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5371833 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5371850 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5371849 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5371847 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5371843 2021.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5371839 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5371840 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5371836 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5371832 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5371848 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5371829 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5371825 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5371824 2021.04.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5371820 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5371822 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5371821 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5371819 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5371846 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5371845 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5371841 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5371842 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5371838 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5371852 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5371844 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 5371835 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5371831 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5371837 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 5371830 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5371834 2021.04.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5371828 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5371826 2021.04.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5371823 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 190 5371827 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5369333 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5367964 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5367963 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5367960 2021.03.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5367958 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5367961 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5367959 2021.03.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5367962 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5367957 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5367956 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5367955 2021.03.31 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 11 5367954 2021.03.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 19 5367952 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5367953 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5367949 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5367950 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5367951 2021.03.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5367947 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 5367948 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5356930 2021.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5356931 2021.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5356929 2021.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5356928 2021.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5356927 2021.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5356926 2021.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5356925 2021.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5356923 2021.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 41 5356924 2021.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5356922 2021.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5356921 2021.03.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5356920 2021.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 5356918 2021.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5356916 2021.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5356919 2021.03.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5356917 2021.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5356915 2021.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 5356914 2021.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5356913 2021.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5356912 2021.03.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5356909 2021.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5356910 2021.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5356911 2021.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5356907 2021.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5356908 2021.03.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5356903 2021.03.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5356905 2021.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5356902 2021.03.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5356904 2021.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5356900 2021.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5356901 2021.03.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5356899 2021.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5356897 2021.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5356898 2021.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5356895 2021.03.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5356896 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5356894 2021.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5356892 2021.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5356906 2021.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5356893 2021.03.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5356891 2021.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5352051 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5352048 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 5352049 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 28 5352050 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5352045 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5352046 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5352047 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5352042 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5352054 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5352039 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5352044 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 5352040 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5352024 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5352023 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5352022 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5352020 2021.03.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5352019 2021.03.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5352018 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352021 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5352015 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5352016 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5352014 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5352012 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5352017 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5352011 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5352013 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5352010 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5352009 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5352037 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5352043 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5352041 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5352038 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5352036 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5352033 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 5352035 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5352034 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5352032 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5352030 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5352029 2021.03.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5352031 2021.03.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5352028 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5352027 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 5352026 2021.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5352025 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5352006 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5352008 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5352007 2021.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5352004 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5352005 2021.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5352003 2021.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5352001 2021.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5352002 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5352000 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5351999 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5351997 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5351998 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5351996 2021.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5351995 2021.03.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5351993 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5351994 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5346658 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5346657 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5346656 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5346654 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5346655 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5346652 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5346653 2021.03.28 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5352233 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5342895 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5342894 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5342892 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5342890 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5342888 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5342891 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 5342893 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 5342889 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5343054 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5343066 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5343080 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5343055 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5343056 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5343067 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5343069 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5343074 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5343079 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5343073 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5343071 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5343070 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5343077 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5343076 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5343078 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5343087 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5343081 2021.03.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5343083 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5343085 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5343084 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5343082 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5342887 2021.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5342886 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5342885 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5342884 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5342883 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5342881 2021.03.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5342882 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5342879 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5342880 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5342878 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5342877 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5342876 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5342875 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5342874 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5342872 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5342873 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5342871 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5342869 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5342868 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5342870 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5342866 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5342867 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5342865 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5342864 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5342863 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5342862 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5336301 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5336300 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5336299 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5336298 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5336297 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 5336296 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5336295 2021.03.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5336294 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5335901 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5335900 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5335899 2021.03.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5335898 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5335897 2021.03.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 55 5335917 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5335916 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5335914 2021.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5335915 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5335913 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5335912 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5335911 2021.03.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5335908 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 240 5335909 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5335910 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5335905 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5335906 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5335907 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 165 5335904 2021.03.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5335902 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5335903 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5324159 2021.03.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5324157 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5324160 2021.03.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5324155 2021.03.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5324154 2021.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5324158 2021.03.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 5324156 2021.03.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5324431 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5324151 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5324153 2021.03.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5324149 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5324152 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5324145 2021.03.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5324144 2021.03.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5324142 2021.03.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5324148 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5324147 2021.03.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5329110 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5324150 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5324141 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5324140 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5324139 2021.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5324143 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5324138 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5324146 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5324134 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5324137 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5324136 2021.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5324133 2021.03.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5324135 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5324131 2021.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5324132 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5324127 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5324128 2021.03.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5324129 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5324125 2021.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5324126 2021.03.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5324130 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5324124 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5324123 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5324122 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5324121 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5324115 2021.03.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5324113 2021.03.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5324117 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5324112 2021.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5324109 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5324118 2021.03.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5324108 2021.03.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5324119 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5324111 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5324120 2021.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5324107 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5324110 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5324106 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5324114 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5324103 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5324104 2021.03.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5324105 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5324101 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5324098 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324099 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5324100 2021.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5324094 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5324095 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5324097 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5324102 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5324091 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5324092 2021.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5324096 2021.03.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5324090 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5324093 2021.03.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5324447 2021.03.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5317276 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5314162 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5314164 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5314172 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5314167 2021.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5298269 2021.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5298268 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5298267 2021.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5298266 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5281809 2021.03.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5281811 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5281820 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5281813 2021.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5281808 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5281806 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5281819 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5281825 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5281822 2021.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5281824 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5281829 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5281823 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5281827 2021.03.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5281821 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5281826 2021.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5281816 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5281814 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5281818 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5281812 2021.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5281815 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5281817 2021.03.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5281810 2021.03.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5281807 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5281804 2021.03.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5281803 2021.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5281802 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5281801 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5281805 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5281800 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 34 5281799 2021.03.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5281828 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5281798 2021.03.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5281797 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 14 5281796 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5281795 2021.03.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5281794 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5281793 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5281792 2021.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5281791 2021.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5281790 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5285738 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5285735 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5285734 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5285733 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5285740 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5285739 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5285729 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 5285741 2021.03.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5285732 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5285727 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5285731 2021.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5285730 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5285726 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5285728 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5285737 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5285736 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5276278 2021.03.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5276277 2021.03.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5276276 2021.03.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5276275 2021.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5276274 2021.03.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5276272 2021.03.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 5276273 2021.03.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5276271 2021.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5276270 2021.03.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5276269 2021.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5276268 2021.03.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5276266 2021.03.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5276264 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5276265 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5276267 2021.03.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5276263 2021.03.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5276262 2021.03.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5276261 2021.03.11 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5276259 2021.03.11 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5276260 2021.03.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5242476 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5242477 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5242475 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5242473 2021.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5242474 2021.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5242472 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5242471 2021.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5242470 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5242467 2021.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5242469 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 96 5242465 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5242466 2021.03.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5242464 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5242468 2021.03.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5240891 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5240890 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5240886 2021.03.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5240887 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5240888 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5240889 2021.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5240885 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5240883 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5240882 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5240881 2021.03.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5240880 2021.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5240884 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5240877 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5240879 2021.03.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5240878 2021.03.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5240876 2021.03.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5240875 2021.03.02 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5240518 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5235047 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5235046 2021.02.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5234479 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5223695 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5223696 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5223694 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5218957 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5218732 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5218730 2021.02.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5218731 2021.02.25 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 5218725 2021.02.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5218729 2021.02.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 5218728 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 5218724 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5218727 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5218726 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5213614 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5213615 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5213616 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5213612 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5213611 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5213613 2021.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5213610 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5213609 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5213608 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5213605 2021.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5213607 2021.02.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5213606 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5213604 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5213603 2021.02.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5201641 2021.02.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5200943 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5204328 2021.02.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5204327 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5204273 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5204270 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5204269 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5204300 2021.02.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5204265 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5204298 2021.02.21 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 5204307 2021.02.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5204301 2021.02.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5204303 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5204316 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5204279 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5204268 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5204292 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5204297 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5204293 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5204294 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5204272 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5204267 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5204264 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5204263 2021.02.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5204319 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5204278 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5204296 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 5204280 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5204257 2021.02.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5197160 2021.02.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5189418 2021.02.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5189419 2021.02.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5189417 2021.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5189416 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5189415 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5189411 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5189414 2021.02.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5189413 2021.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5189412 2021.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5189410 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5189409 2021.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5189407 2021.02.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5189406 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5189405 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5189408 2021.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5185652 2021.02.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5185647 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5185643 2021.02.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5185649 2021.02.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5185642 2021.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5185641 2021.02.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5185644 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5185639 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5185636 2021.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5185634 2021.02.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5185633 2021.02.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5185631 2021.02.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5185632 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5185630 2021.02.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5185658 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5185657 2021.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5185659 2021.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5185655 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185656 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 5185648 2021.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5185654 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185653 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5185650 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5185651 2021.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 5185646 2021.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5185645 2021.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5185638 2021.02.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5185640 2021.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5185637 2021.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5185635 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5185628 2021.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5185629 2021.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5185626 2021.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5185627 2021.02.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5185625 2021.02.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5185624 2021.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5185622 2021.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5185623 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5185621 2021.02.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5185620 2021.02.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5185619 2021.02.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5185618 2021.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 5185617 2021.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5185615 2021.02.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5185616 2021.02.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5185614 2021.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 5183298 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5183297 2021.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5183296 2021.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5183295 2021.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5174783 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5169017 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5169016 2021.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5169015 2021.02.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5169014 2021.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5169012 2021.02.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5169013 2021.02.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5165639 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5165638 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5165627 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5165631 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5165634 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5165630 2021.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5165626 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5165635 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5165633 2021.02.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5165636 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5165632 2021.02.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5165625 2021.02.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5165637 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5165629 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5165624 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5165628 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5165622 2021.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5165621 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 17 5165616 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 5165618 2021.02.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5165620 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5165619 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5165612 2021.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5165610 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5165613 2021.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5165617 2021.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5165615 2021.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5165614 2021.02.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5165609 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5165608 2021.02.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5165623 2021.02.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5165611 2021.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5165607 2021.02.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5147135 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5147136 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5147134 2021.02.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5147132 2021.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5147131 2021.02.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5147130 2021.02.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5147133 2021.02.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5147129 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5147128 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5147127 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5147126 2021.02.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5147125 2021.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5140356 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5140354 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5140353 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5140355 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 23 5140351 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5140350 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5140352 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 5140372 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5140370 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5140371 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5140369 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140368 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 5140367 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5140366 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5140365 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5140364 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5140362 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5140363 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5140361 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5140359 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5140360 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5140357 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5140358 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5140348 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5140349 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5140347 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140344 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5140346 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140343 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5140345 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140342 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5140340 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5140341 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5140339 2021.01.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5140336 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5140337 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5140338 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5140334 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5140335 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5134570 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5134568 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5134569 2021.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5134635 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134566 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5134565 2021.01.30 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5134583 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5134725 2021.01.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5134563 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5134564 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5134562 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5134561 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5134560 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134559 2021.01.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5134558 2021.01.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5134557 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5134556 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134554 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5134552 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5134550 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 5134555 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5134549 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5134551 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134553 2021.01.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5134548 2021.01.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5134545 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 5134547 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5134546 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5129210 2021.01.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5129209 2021.01.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5129208 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5129207 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5129206 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 17 5128247 2021.01.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5128246 2021.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5128245 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5128241 2021.01.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5128243 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5128242 2021.01.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5128244 2021.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5128240 2021.01.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5128239 2021.01.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5128238 2021.01.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5128237 2021.01.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5128236 2021.01.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5128235 2021.01.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5128234 2021.01.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5119589 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5119599 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5119588 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5119587 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5119586 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5119585 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5119584 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5119582 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5119583 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5119581 2021.01.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5119577 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5119580 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5119576 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5119579 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5119578 2021.01.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5119600 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5119603 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5119601 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5119606 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5119598 2021.01.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5119597 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5119605 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 5119595 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5119596 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5119594 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5119593 2021.01.24