Pełna lista obserwacji drużyny

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645806 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5645805 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645804 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645803 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5645802 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5645800 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645801 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5645799 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5645798 2021.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5644746 2021.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5644747 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5644744 2021.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5644745 2021.05.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5641861 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641862 2021.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5640359 2021.05.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5640035 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5637742 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5637739 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5637607 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5637608 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5637606 2021.05.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5637602 2021.05.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5637604 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637605 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5637603 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5636574 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5636573 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5636572 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5636570 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636571 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5634802 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5634798 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5634799 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5634797 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 5634638 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5634508 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5634509 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5634507 2021.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5634506 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5634075 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634042 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5634038 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5634037 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5634035 2021.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5634036 2021.05.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5634034 2021.05.13 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5634033 2021.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5631207 2021.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5631062 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5631047 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5629181 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5629180 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5628795 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5628793 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5628794 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5628792 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5628791 2021.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5628790 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5628789 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5628788 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5625099 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5624048 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5624008 2021.05.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5623990 2021.05.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5623969 2021.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5623968 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5623409 2021.05.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5623010 2021.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5623011 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5622846 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5622845 2021.05.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5622844 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5622843 2021.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5622841 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5622842 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5622840 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5622838 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5622839 2021.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5622837 2021.05.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5621709 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5621706 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5621707 2021.05.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5621708 2021.05.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5621077 2021.05.10 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5620736 2021.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5620467 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5619481 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 55 5618698 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5618696 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5618697 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5618695 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5615292 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5615291 2021.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5615290 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5615293 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5615289 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5615287 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5615286 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615294 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5615288 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5615283 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5615281 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5615284 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5615279 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5615282 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5615280 2021.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5615278 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5609179 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5609180 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5609181 2021.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5606360 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5606361 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5606357 2021.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5606359 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5606358 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5606355 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5606356 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603012 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5603011 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5597356 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5595977 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5595976 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5595972 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5593504 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5593460 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5582760 2021.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5582728 2021.05.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5582729 2021.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5582690 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5582685 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5582683 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5582684 2021.05.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5577584 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5577575 2021.05.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5577570 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5577572 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5577574 2021.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5577573 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5577571 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5577536 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5577535 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5577530 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5577261 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5577260 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577177 2021.05.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5577176 2021.05.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5568732 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5568729 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5568730 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5568731 2021.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5568728 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5568727 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5568726 2021.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5568626 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5557817 2021.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5548175 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5548174 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545632 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5545633 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5545631 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5545635 2021.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5545634 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5545630 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543234 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543233 2021.05.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5543093 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5543094 2021.05.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5542767 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5542766 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535866 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5535867 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5535865 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5535864 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5535860 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5535859 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5535862 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 5535863 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5535861 2021.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5534014 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533989 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5528878 2021.04.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5528870 2021.04.28 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5524287 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5524146 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5524147 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5524144 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5524148 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5524142 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5524145 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5524143 2021.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5524141 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5524140 2021.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5518211 2021.04.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5518117 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5511850 2021.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5507154 2021.04.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5507005 2021.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5507004 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5507003 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5507002 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5506361 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5506360 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5506359 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5506358 2021.04.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5506357 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5506356 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5505946 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5505945 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5505944 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5505942 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5505941 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5505943 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505940 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5505939 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5505938 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5505937 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505936 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505947 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505935 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5505934 2021.04.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5505933 2021.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5505932 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505931 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505930 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505928 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505927 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5505929 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5505926 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5505924 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505925 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5505279 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505278 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5505277 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5505276 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5505275 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5505274 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5505273 2021.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5505272 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505271 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505270 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505269 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5505268 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5505267 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5505266 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5505265 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5505264 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5505263 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505262 2021.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5505261 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505260 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5505259 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5505258 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5503324 2021.04.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5503323 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499948 2021.04.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5499947 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5499946 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5498198 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5498197 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5498196 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5498195 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5498194 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5498193 2021.04.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5498192 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5498191 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5498190 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5498189 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5498188 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5498187 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5498186 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5498185 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5498184 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5498183 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5498182 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5494158 2021.04.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5489437 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5489435 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5489436 2021.04.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5489432 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5489434 2021.04.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5489433 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5489430 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5489431 2021.04.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5489428 2021.04.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5489429 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5489427 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5489426 2021.04.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5478766 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5478767 2021.04.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5478769 2021.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5478768 2021.04.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5478765 2021.04.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5478764 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5478763 2021.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5472706 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5472705 2021.04.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5472704 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5472703 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5472702 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5472701 2021.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5472700 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5472699 2021.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5472698 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5472722 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5472721 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5472720 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5472719 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5472718 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5472717 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5472716 2021.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5472715 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5472714 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5472713 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5472712 2021.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5472711 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5472710 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5472709 2021.04.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5472708 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5472707 2021.04.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5472697 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5472696 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5472695 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5472694 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5472693 2021.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5472692 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5472691 2021.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5472690 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5472689 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5472688 2021.04.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5472687 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5472686 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5472685 2021.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5472684 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5472683 2021.04.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5472682 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5463485 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5463489 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5463490 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5463487 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5463486 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5463484 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5463480 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5463479 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5463483 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5463478 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5463488 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5463482 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5463477 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5463481 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5463476 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 5461235 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5461234 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5461236 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5461232 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5461233 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5461230 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5461229 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5461231 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5461227 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5461226 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5461225 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5461228 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5457993 2021.04.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5457983 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5457984 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5457975 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5457833 2021.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5457832 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5457778 2021.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5457699 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5457238 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5457124 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5457125 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5457123 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5457122 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5457005 2021.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5456953 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5456952 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5456951 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5453317 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5453316 2021.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5446688 2021.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5446687 2021.04.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5443025 2021.04.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5428754 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5426721 2021.04.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5426720 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5426719 2021.04.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5426718 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5426717 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5426716 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5426715 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5426714 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5426713 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5426711 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5426710 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5426709 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5426708 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5426707 2021.04.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5426706 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5426705 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5426704 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5426703 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5426702 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5426701 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5425305 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5425304 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5425303 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5425301 2021.04.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5425306 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5425302 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5424051 2021.04.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5424050 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5424049 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5424048 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5424047 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5424046 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5424045 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5424044 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5424043 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5424042 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5424041 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5424040 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5424039 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5424038 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5424037 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5424036 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5424035 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5424034 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5424033 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5424032 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5424031 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5424030 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5424029 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5424028 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5424027 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5424026 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5424025 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5424024 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5424023 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5424022 2021.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5424021 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5424020 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5424019 2021.04.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5424018 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5424017 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5424016 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5424015 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5424014 2021.04.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5424013 2021.04.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5424012 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5424011 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5424010 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5424009 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5424008 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5424007 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5418682 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5418683 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5418681 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5418679 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5418677 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 5418680 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5418678 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5417346 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5417345 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5417344 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5417343 2021.04.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5417341 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5417342 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5417340 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5417339 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5417337 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5417336 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5417338 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5417334 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5417335 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5417332 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5417333 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5417331 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5417329 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5417330 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5417327 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5417328 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5417326 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5417324 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 5417325 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5401058 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5401060 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5401057 2021.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5401056 2021.04.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5401059 2021.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5388216 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5388215 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5386550 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5380438 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5380437 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5380436 2021.04.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5380435 2021.04.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5380433 2021.04.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5380434 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5375100 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5375099 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5375098 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5375097 2021.04.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5375096 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5375095 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5375094 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5369344 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5369343 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5369227 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5369224 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5369223 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5369222 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5369225 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5369159 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5369147 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5369068 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5369066 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5369067 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5369065 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5369062 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5369063 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5369064 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5369061 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5363574 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5363575 2021.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5363573 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5363571 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5363569 2021.03.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5363570 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5359129 2021.03.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5359128 2021.03.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5359151 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5359150 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5359149 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5359148 2021.03.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5359147 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5359146 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5359145 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5359144 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5359143 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5359142 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5359141 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5359140 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5359139 2021.03.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5359138 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5359137 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5359136 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5359167 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5359166 2021.03.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5359165 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5359164 2021.03.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5359163 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5359162 2021.03.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5359161 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5359160 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5359159 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5359158 2021.03.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5359157 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5359156 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5359155 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5359154 2021.03.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5359153 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5359152 2021.03.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5348677 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5348013 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5347363 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5347361 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5347362 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5347360 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5347359 2021.03.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5347358 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5347357 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5347356 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5347354 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5347355 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5347353 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5347352 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5347351 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5347349 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5347348 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5347346 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5347350 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5347345 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5347347 2021.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 5347344 2021.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5344350 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5340991 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5340992 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5331752 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5331749 2021.03.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5331748 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5331750 2021.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5331751 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5330784 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5330783 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5330782 2021.03.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5330781 2021.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5330780 2021.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5330779 2021.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5330778 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5330777 2021.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5330776 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5330775 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5330774 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5330773 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5330772 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5330771 2021.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5330770 2021.03.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5329598 2021.03.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5328295 2021.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5327874 2021.03.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5327872 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5327873 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 5327871 2021.03.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5324074 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5319800 2021.03.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5319799 2021.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5319798 2021.03.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 26 5319796 2021.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5319795 2021.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5319794 2021.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5319792 2021.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5319793 2021.03.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5319791 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5318514 2021.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5318376 2021.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5318374 2021.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5318375 2021.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5318373 2021.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5318371 2021.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5318372 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5318349 2021.03.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5318348 2021.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5318347 2021.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5318341 2021.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5318340 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5318339 2021.03.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5316836 2021.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5316838 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5316837 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5310303 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5310304 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5310305 2021.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5310302 2021.03.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5310301 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 26 5308463 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5308460 2021.03.20 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 5308459 2021.03.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5308462 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5307515 2021.03.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5307514 2021.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5303729 2021.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5303698 2021.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5303697 2021.03.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5294685 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5290338 2021.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5271623 2021.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 230 5271624 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5268539 2021.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5268540 2021.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5268538 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5268537 2021.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5268533 2021.03.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5268534 2021.03.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5268536 2021.03.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5268535 2021.03.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5268531 2021.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 5268532 2021.03.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5268530 2021.03.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5265427 2021.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5265425 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 5265426 2021.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5262252 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5262251 2021.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5262250 2021.03.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5262249 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5252569 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5252568 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 5252069 2021.03.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5249659 2021.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 5249656 2021.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5249658 2021.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 5249657 2021.03.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5245823 2021.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5245822 2021.03.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5245821 2021.03.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5245820 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5245818 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5245819 2021.03.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5242463 2021.03.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5242462 2021.03.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5242457 2021.03.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5242458 2021.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5242461 2021.03.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5242460 2021.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5242459 2021.03.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5242456 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5242454 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5242452 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5242453 2021.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5242451 2021.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5242455 2021.03.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5240318 2021.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5239466 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5239465 2021.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5239463 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5239464 2021.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5239462 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5239461 2021.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5239459 2021.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5239460 2021.03.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5239458 2021.03.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5239457 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5239455 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5239454 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5239456 2021.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5234855 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 5234856 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 5234857 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5234853 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5234852 2021.02.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5234850 2021.02.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5234851 2021.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5234848 2021.02.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5234847 2021.02.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5234846 2021.02.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5234845 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5234844 2021.02.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5234842 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5234843 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 5228938 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5228941 2021.02.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5228940 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5228937 2021.02.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5228939 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5228935 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5228936 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5228934 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5228933 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5215376 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5215375 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 5215374 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5215373 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5215372 2021.02.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5215371 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5203193 2021.02.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5201822 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5201821 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5199955 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5199952 2021.02.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 5199953 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5199950 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5199949 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 5199954 2021.02.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5199951 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5199948 2021.02.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5195964 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5195963 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 5195960 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 5195962 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5195961 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5195959 2021.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5195958 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5195956 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5195957 2021.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5191971 2021.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5191972 2021.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5191970 2021.02.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 5191968 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5191965 2021.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5191967 2021.02.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5191969 2021.02.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 5191966 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5191961 2021.02.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5191964 2021.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5191963 2021.02.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5191958 2021.02.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5191962 2021.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5191960 2021.02.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5191959 2021.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5182184 2021.02.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5182183 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5182181 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5182179 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5182180 2021.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5182182 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5178965 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5178964 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5178082 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5178081 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5178080 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5178079 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5178078 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5178075 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5178076 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5178077 2021.02.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5178074 2021.02.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5178073 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5174909 2021.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5174908 2021.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5171641 2021.02.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5171640 2021.02.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5171639 2021.02.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5171642 2021.02.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5167686 2021.02.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5167688 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5167687 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5167683 2021.02.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5167685 2021.02.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5167684 2021.02.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5165783 2021.02.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 200 5165782 2021.02.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 5165781 2021.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5165777 2021.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5165779 2021.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5165778 2021.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5165780 2021.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5165774 2021.02.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5165776 2021.02.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5165773 2021.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 5165775 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5163329 2021.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5163326 2021.02.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 10 5163327 2021.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5163328 2021.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5163323 2021.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5163324 2021.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5163321 2021.02.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5163322 2021.02.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5163325 2021.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5159532 2021.02.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5159529 2021.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5159531 2021.02.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5159528 2021.02.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5155688 2021.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5155689 2021.02.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 8 5155687 2021.02.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5154617 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5154615 2021.02.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5154616 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5154614 2021.02.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5154613 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5154612 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5154611 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5154610 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5153227 2021.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5153226 2021.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5150867 2021.02.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5150864 2021.02.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5150866 2021.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5150863 2021.02.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5150865 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5150862 2021.02.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5150860 2021.02.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5150861 2021.02.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5150859 2021.02.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5150858 2021.02.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5144558 2021.02.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5137682 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 5137606 2021.01.31 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5137605 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5137369 2021.01.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 20 5137370 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5137142 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5137143 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137141 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 5137139 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5137138 2021.01.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5137137 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5137136 2021.01.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5137135 2021.01.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5137134 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137133 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5137132 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5137130 2021.01.31 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5137131 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5137129 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5137128 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5137127 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5137126 2021.01.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5137124 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5137125 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5137122 2021.01.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5137123 2021.01.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5134893 2021.01.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 5134892 2021.01.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5133345 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5133344 2021.01.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5133343 2021.01.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5133342 2021.01.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5130788 2021.01.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5125716 2021.01.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5125714 2021.01.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5125715 2021.01.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5123947 2021.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5123946 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5122455 2021.01.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 5120344 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5120343 2021.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5121205 2021.01.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5108744 2021.01.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5108743 2021.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5106135 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5106134 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5106127 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5106126 2021.01.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5106124 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5106125 2021.01.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5103168 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5103167 2021.01.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5103165 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5103166 2021.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5103164 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5103163 2021.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5094773 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5094770 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5094771 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5094775 2021.01.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5094774 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5094769 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5094768 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5094767 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5094772 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5094766 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5094776 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1000 5094765 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2000 5094764 2021.01.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 5 5094763 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5089231 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5089230 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5085636 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5085635 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5085634 2021.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5085637 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5085633 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5085632 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5085631 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5085630 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5075141 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5075142 2021.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5068573 2021.01.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5068350 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5063360 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5063359 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063361 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5063358 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 65 5063357 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5063356 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5063355 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5063353 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5063354 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5063352 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5061071 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5060419 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5060416 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5060418 2021.01.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 5060417 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5059298 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059268 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5059250 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5059248 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5059249 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5059184 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5059185 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5059183 2021.01.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 12 5059181 2021.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5056123 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5056122 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055631 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052431 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5052428 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5052426 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5052429 2021.01.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5052427 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5052425 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5052430 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5052424 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5052422 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 500 5052420 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5052421 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5052423 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052418 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5052417 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052416 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052415 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5052413 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5052419 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5052412 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5052411 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5052407 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5052414 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5052408 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5052410 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5052405 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 5052409 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5052406 2021.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5052404 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048966 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5048967 2021.01.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5048965 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 5048964 2021.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5048961 2021.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5048963 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5048962 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5046817 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5046818 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5046819 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5046816 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5046815 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5046814 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5046813 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5046812 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046811 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5046810 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5046808 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5046809 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036098 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5036097 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5036096 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5029115 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029114 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5029113 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5029112 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029110 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029111 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5029109 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029108 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5029107 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029062 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5029061 2021.01.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5029060 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5029059 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 5029057 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5029058 2021.01.01 mapa