Pełna lista obserwacji drużyny

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6311370 2021.12.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6311368 2021.12.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6311369 2021.12.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6311224 2021.12.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6309902 2021.12.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6309856 2021.12.30 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 6303692 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6303694 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6303693 2021.12.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6303007 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6303008 2021.12.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 6303003 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6303006 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6303004 2021.12.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6303005 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6303001 2021.12.27 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6303002 2021.12.27 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6299794 2021.12.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6298224 2021.12.25 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6298226 2021.12.25 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6298225 2021.12.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6298223 2021.12.25 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6298221 2021.12.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6298220 2021.12.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6298222 2021.12.25 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6296135 2021.12.24 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6295709 2021.12.24 WP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 6295605 2021.12.24 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6295599 2021.12.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6295598 2021.12.24 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6286949 2021.12.19 WP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 7 6282139 2021.12.16 WP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 6279553 2021.12.14 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6275154 2021.12.12 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6270365 2021.12.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6269405 2021.12.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6269404 2021.12.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6269403 2021.12.10 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6269402 2021.12.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 600 6269400 2021.12.10 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6269401 2021.12.10 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6269406 2021.12.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261179 2021.12.05 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6261180 2021.12.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6261176 2021.12.05 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6261177 2021.12.05 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6261178 2021.12.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 6261181 2021.12.05 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6261174 2021.12.05 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 6261173 2021.12.05 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6261175 2021.12.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6244694 2021.11.27 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6244693 2021.11.27 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6244692 2021.11.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6227006 2021.11.19 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6223755 2021.11.17 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6223752 2021.11.17 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6223753 2021.11.17 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6223754 2021.11.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6222193 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6222191 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6222190 2021.11.16 WP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6222192 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6222189 2021.11.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6222187 2021.11.16 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6222188 2021.11.16 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6222186 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6222185 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6222184 2021.11.16 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6222183 2021.11.16 WP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6211353 2021.11.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6185440 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6185441 2021.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6185438 2021.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6185437 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6185439 2021.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6185436 2021.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6185435 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6185434 2021.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6185433 2021.11.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6182049 2021.10.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6181961 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 45 6181915 2021.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6181230 2021.10.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6181231 2021.10.30 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 6175272 2021.10.29 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6174643 2021.10.29 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6167128 2021.10.25 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 6164344 2021.10.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6164343 2021.10.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6163376 2021.10.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6163375 2021.10.24 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6163374 2021.10.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 6163372 2021.10.24 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6163371 2021.10.24 WP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6163370 2021.10.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6152740 2021.10.20 WP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 6145864 2021.10.17 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6144272 2021.10.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6143444 2021.10.17 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6143427 2021.10.17 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6143428 2021.10.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6143130 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6143128 2021.10.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 6140647 2021.10.16 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6140646 2021.10.16 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6140645 2021.10.16 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 6140531 2021.10.16 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6140530 2021.10.16 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6139065 2021.10.16 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6139064 2021.10.16 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6139063 2021.10.16 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6127321 2021.10.10 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6127320 2021.10.10 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6127111 2021.10.10 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6125932 2021.10.10 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6118756 2021.10.08 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6118593 2021.10.08 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6118592 2021.10.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6118591 2021.10.08 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6118590 2021.10.08 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6118588 2021.10.08 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6118589 2021.10.08 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6116547 2021.10.07 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6116548 2021.10.07 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109241 2021.10.04 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6109239 2021.10.04 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6109237 2021.10.04 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6108993 2021.10.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6100086 2021.10.02 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6100087 2021.10.02 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6100085 2021.10.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6097087 2021.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6097089 2021.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6097088 2021.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6097086 2021.10.01 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6097085 2021.10.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6097084 2021.10.01 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6097083 2021.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6097053 2021.10.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6094536 2021.09.30 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6094535 2021.09.30 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6092928 2021.09.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6089720 2021.09.28 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6089718 2021.09.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6089719 2021.09.28 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6089717 2021.09.28 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 6089221 2021.09.28 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6089220 2021.09.28 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6089219 2021.09.28 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6089218 2021.09.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6086464 2021.09.27 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6086308 2021.09.27 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6086307 2021.09.27 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6086306 2021.09.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6083457 2021.09.26 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6075080 2021.09.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6070817 2021.09.22 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6069848 2021.09.21 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6069849 2021.09.21 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 7 6069847 2021.09.21 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 6069846 2021.09.21 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 6069845 2021.09.21 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6069844 2021.09.21 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6069761 2021.09.21 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6069304 2021.09.21 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6069305 2021.09.21 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6069303 2021.09.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6069301 2021.09.21 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6069300 2021.09.21 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6069302 2021.09.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6069299 2021.09.21 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6069297 2021.09.21 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6069298 2021.09.21 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6069295 2021.09.21 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6069296 2021.09.21 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6069293 2021.09.21 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6069294 2021.09.21 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6067930 2021.09.20 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6067747 2021.09.20 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6063965 2021.09.19 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6063560 2021.09.19 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 6063308 2021.09.19 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6054666 2021.09.15 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6054667 2021.09.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6054669 2021.09.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6054665 2021.09.15 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6054668 2021.09.15 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6051833 2021.09.14 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6051831 2021.09.14 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6051830 2021.09.14 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6051829 2021.09.14 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051828 2021.09.14 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6051827 2021.09.14 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6051826 2021.09.14 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6051825 2021.09.14 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6051824 2021.09.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6047795 2021.09.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6047794 2021.09.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6047793 2021.09.12 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6047619 2021.09.12 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6047612 2021.09.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047594 2021.09.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6047553 2021.09.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6047554 2021.09.12 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047552 2021.09.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6047551 2021.09.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6038571 2021.09.09 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6036703 2021.09.08 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6033709 2021.09.07 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6033708 2021.09.07 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6033705 2021.09.07 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6033704 2021.09.07 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033703 2021.09.07 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6033700 2021.09.07 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6033702 2021.09.07 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6033701 2021.09.07 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6033706 2021.09.07 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6030742 2021.09.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6030743 2021.09.06 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6030741 2021.09.06 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6030740 2021.09.06 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6030739 2021.09.06 WP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6024669 2021.09.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 6024670 2021.09.04 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6024671 2021.09.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6024672 2021.09.04 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6024673 2021.09.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6024674 2021.09.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 6020924 2021.09.03 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6013929 2021.08.31 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6013923 2021.08.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 6013922 2021.08.31 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6013912 2021.08.31 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6012512 2021.08.30 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6012510 2021.08.30 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6012509 2021.08.30 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6012508 2021.08.30 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6012507 2021.08.30 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6012511 2021.08.30 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6008838 2021.08.29 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6008837 2021.08.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6008836 2021.08.28 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5999670 2021.08.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999668 2021.08.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5999667 2021.08.26 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5999669 2021.08.26 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996490 2021.08.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5996487 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5996489 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5996485 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5996486 2021.08.25 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996484 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5996491 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5996488 2021.08.25 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5996483 2021.08.25 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5994582 2021.08.24 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5994581 2021.08.24 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5994137 2021.08.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5990338 2021.08.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5990248 2021.08.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5989611 2021.08.22 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5989610 2021.08.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5989609 2021.08.22 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5987178 2021.08.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5987179 2021.08.21 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5987177 2021.08.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5982653 2021.08.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 5982652 2021.08.19 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5982650 2021.08.19 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5982651 2021.08.19 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5982649 2021.08.19 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5977825 2021.08.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5975777 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5975141 2021.08.16 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5975142 2021.08.16 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5975144 2021.08.16 WP mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5975143 2021.08.16 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5970170 2021.08.14 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5967426 2021.08.13 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5966612 2021.08.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5966611 2021.08.13 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5966610 2021.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5966609 2021.08.13 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5966608 2021.08.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5966607 2021.08.13 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5966606 2021.08.13 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5966605 2021.08.13 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5966604 2021.08.13 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5964991 2021.08.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5964990 2021.08.12 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5964989 2021.08.12 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5964308 2021.08.12 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5964269 2021.08.12 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5964268 2021.08.12 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5964012 2021.08.12 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5964011 2021.08.12 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5964009 2021.08.12 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5964010 2021.08.12 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5964006 2021.08.12 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5963982 2021.08.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5963911 2021.08.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5963561 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5963523 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5963522 2021.08.11 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5963524 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5963521 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5963538 2021.08.11 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5963537 2021.08.11 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5963532 2021.08.11 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5963533 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5963534 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5963536 2021.08.11 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5963535 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5963540 2021.08.11 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5963531 2021.08.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5963539 2021.08.11 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5963530 2021.08.11 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5963529 2021.08.11 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5963527 2021.08.11 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 5963528 2021.08.11 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5963525 2021.08.11 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5963526 2021.08.11 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5958056 2021.08.09 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 5958055 2021.08.09 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5948918 2021.08.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5946242 2021.08.04 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5946243 2021.08.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946186 2021.08.04 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5946185 2021.08.04 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5944956 2021.08.03 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 170 5944957 2021.08.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5942656 2021.08.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5938390 2021.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5934319 2021.07.30 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5932438 2021.07.29 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5925553 2021.07.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5925552 2021.07.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5925551 2021.07.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 140 5916987 2021.07.23 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5909669 2021.07.20 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5909668 2021.07.20 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5908063 2021.07.19 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 90 5908064 2021.07.19 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5906755 2021.07.19 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5906411 2021.07.19 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5885136 2021.07.11 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5885135 2021.07.11 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5885134 2021.07.09 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5880107 2021.07.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5877970 2021.07.08 WP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5871039 2021.07.05 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 5871040 2021.07.05 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5866527 2021.07.04 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5866526 2021.07.04 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5865667 2021.07.04 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5864353 2021.07.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5864354 2021.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5862868 2021.07.03 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5862867 2021.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5861189 2021.07.02 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5861188 2021.07.01 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5861186 2021.07.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5859346 2021.07.01 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5859320 2021.07.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5859322 2021.07.01 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5859321 2021.07.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5857235 2021.06.30 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5857237 2021.06.30 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5857236 2021.06.30 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5857233 2021.06.30 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5857234 2021.06.30 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5857232 2021.06.30 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5854732 2021.06.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5854731 2021.06.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5854726 2021.06.29 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5854725 2021.06.29 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 5847272 2021.06.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5847273 2021.06.27 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5847269 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5847274 2021.06.27 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5847268 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5847271 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5847270 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5847263 2021.06.27 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 5847265 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5847262 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 23 5847260 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 5847267 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5847266 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5847261 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5847264 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5847259 2021.06.27 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5847258 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5847255 2021.06.27 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5847257 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5847256 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5847254 2021.06.27 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5845108 2021.06.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5845109 2021.06.26 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5845107 2021.06.26 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5845106 2021.06.26 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5842050 2021.06.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5841662 2021.06.25 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5841661 2021.06.25 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5841660 2021.06.25 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5841659 2021.06.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5839825 2021.06.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5839264 2021.06.24 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5839262 2021.06.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5839263 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5839260 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5839259 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5839258 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5839257 2021.06.24 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5839256 2021.06.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5839255 2021.06.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5839254 2021.06.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5839253 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5839252 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5839251 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5839248 2021.06.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5839249 2021.06.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5839250 2021.06.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5839246 2021.06.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5839247 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5839245 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5838158 2021.06.24 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5837109 2021.06.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5836798 2021.06.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5836454 2021.06.23 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5836455 2021.06.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5836453 2021.06.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5833101 2021.06.22 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5833100 2021.06.22 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5833099 2021.06.22 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5833098 2021.06.22 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5833097 2021.06.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5833096 2021.06.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5833095 2021.06.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5833094 2021.06.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5833093 2021.06.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5833092 2021.06.22 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5833091 2021.06.22 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5833090 2021.06.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5833089 2021.06.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5816180 2021.06.17 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5816178 2021.06.17 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5816176 2021.06.17 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5816179 2021.06.17 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5816177 2021.06.17 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5811867 2021.06.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5811865 2021.06.15 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5811868 2021.06.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5811866 2021.06.15 WP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5811862 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5811863 2021.06.15 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5811861 2021.06.15 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5811859 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5811860 2021.06.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5811864 2021.06.15 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5811858 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5811857 2021.06.15 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5811856 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5811544 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5811545 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5811543 2021.06.15 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5808726 2021.06.14 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5808723 2021.06.14 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5808724 2021.06.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5808725 2021.06.14 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5804957 2021.06.13 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5804956 2021.06.13 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5804954 2021.06.13 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5804955 2021.06.13 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5799252 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5799251 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5799250 2021.06.12 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5799249 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5799248 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5799247 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5799246 2021.06.12 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5795679 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5795681 2021.06.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5795680 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5795677 2021.06.11 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5795676 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5795675 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5795396 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5795397 2021.06.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5795398 2021.06.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5795394 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5795395 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5788967 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5788860 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5788859 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5788858 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5788856 2021.06.09 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5788857 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5788855 2021.06.09 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5785657 2021.06.08 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5785658 2021.06.08 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5785656 2021.06.08 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5782218 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5782219 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5781777 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5781778 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5781774 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5781776 2021.06.07 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5781775 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5781772 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5781773 2021.06.07 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5781779 2021.06.07 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5778663 2021.06.07 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5778662 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5778661 2021.06.07 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778660 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5778659 2021.06.07 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5778658 2021.06.07 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5774771 2021.06.06 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5774770 2021.06.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5774772 2021.06.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5774769 2021.06.05 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5774768 2021.06.05 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5774765 2021.06.05 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5774766 2021.06.05 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5774767 2021.06.05 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5774763 2021.06.05 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5774764 2021.06.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5764410 2021.06.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5764412 2021.06.04 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5764411 2021.06.04 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5755677 2021.06.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5755140 2021.06.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5754895 2021.06.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5754896 2021.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5753404 2021.06.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5753403 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5753402 2021.06.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5753401 2021.06.03 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5753400 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5753399 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5753398 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5753397 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5753396 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5753395 2021.06.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5751234 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5751229 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5751230 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5751227 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5751228 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5751226 2021.06.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5749392 2021.06.03 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5749391 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5749390 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5749389 2021.06.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5749388 2021.06.03 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5749387 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5749386 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5749385 2021.06.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5749384 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5749383 2021.06.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5749382 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5749381 2021.06.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5749380 2021.06.03 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5749379 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5749378 2021.06.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5749377 2021.06.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5749376 2021.06.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5749375 2021.06.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5749374 2021.06.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5749373 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5749372 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5749371 2021.06.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5749370 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5749369 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5749368 2021.06.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5749367 2021.06.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5749366 2021.06.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5749365 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5749364 2021.06.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5749363 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5749362 2021.06.03 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5745886 2021.06.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5745885 2021.06.02 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5745883 2021.06.02 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5745880 2021.06.02 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5745879 2021.06.02 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5745878 2021.06.02 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5745881 2021.06.02 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5745884 2021.06.02 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5745882 2021.06.02 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5745877 2021.06.02 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5745876 2021.06.02 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5745875 2021.06.02 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5745874 2021.06.02 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5745873 2021.06.02 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5742549 2021.06.01 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5741894 2021.06.01 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5741893 2021.06.01 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5741895 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5741892 2021.06.01 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5741896 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5741891 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5741524 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5741540 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5741539 2021.06.01 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5741538 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5741537 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5741536 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5741534 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5741535 2021.06.01 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5741532 2021.06.01 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5741533 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5741531 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5741530 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5741529 2021.06.01 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5741528 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5741526 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5741527 2021.06.01 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5741525 2021.06.01 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5738636 2021.05.31 ZP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5737599 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5736834 2021.05.31 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5736833 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5736832 2021.05.31 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5736831 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5736830 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5736829 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5736828 2021.05.31 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5729913 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5729911 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5729912 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5729910 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5728770 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5728771 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5728769 2021.05.30 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5728768 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5728767 2021.05.30 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5728764 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5728766 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5728765 2021.05.30 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5728763 2021.05.30 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5721174 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5721173 2021.05.28 WP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720901 2021.05.28 WP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720679 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5720678 2021.05.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5720681 2021.05.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5720680 2021.05.28 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5720429 2021.05.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5720430 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5720426 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5720428 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5720427 2021.05.28 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5720390 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5720392 2021.05.28 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5720389 2021.05.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5720391 2021.05.28 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5716595 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5716594 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5714393 2021.05.27 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5714392 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5714391 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5714265 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5714264 2021.05.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5714263 2021.05.27 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5714262 2021.05.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5714261 2021.05.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5714260 2021.05.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714259 2021.05.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714258 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5714257 2021.05.27 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5714256 2021.05.27 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5714255 2021.05.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5714254 2021.05.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5714253 2021.05.27 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5714252 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5714251 2021.05.27 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5714250 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5714139 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5714138 2021.05.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714133 2021.05.27 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5714137 2021.05.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714131 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5714136 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5714134 2021.05.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5714128 2021.05.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5714135 2021.05.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5714130 2021.05.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5714126 2021.05.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5714127 2021.05.27 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5714129 2021.05.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5714132 2021.05.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5714123 2021.05.27 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5714125 2021.05.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5714124 2021.05.27 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5714122 2021.05.27 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5711982 2021.05.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5711981 2021.05.26 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5711980 2021.05.26 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5711978 2021.05.26 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5711979 2021.05.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5711977 2021.05.26 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5708086 2021.05.25 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5708084 2021.05.25 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5708085 2021.05.25 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5708083 2021.05.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5708081 2021.05.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5708082 2021.05.25 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5708079 2021.05.25 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5708080 2021.05.25 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5704737 2021.05.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5704223 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5704225 2021.05.24 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5704221 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5704224 2021.05.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5704218 2021.05.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5704222 2021.05.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5704220 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5704219 2021.05.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5704216 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5704214 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5704217 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5704215 2021.05.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5704213 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5704212 2021.05.24 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5704211 2021.05.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5702161 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5702160 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5702159 2021.05.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5702158 2021.05.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5702157 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5702156 2021.05.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5702155 2021.05.24 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5702154 2021.05.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5702153 2021.05.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5702152 2021.05.24 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5702151 2021.05.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5702150 2021.05.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5702149 2021.05.24 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5702148 2021.05.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5702147 2021.05.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5702146 2021.05.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5702145 2021.05.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5702144 2021.05.24 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5698431 2021.05.23 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5694013 2021.05.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5693366 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5693365 2021.05.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5693364 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5693363 2021.05.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5693362 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5693361 2021.05.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5693360 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5693359 2021.05.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5693358 2021.05.23 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5693357 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5693356 2021.05.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5693355 2021.05.23 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5693354 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5693353 2021.05.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5693352 2021.05.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5693351 2021.05.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5693350 2021.05.23 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5693349 2021.05.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5693348 2021.05.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5693347 2021.05.23 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5693346 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5693345 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5693344 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5693343 2021.05.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5693342 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5693341 2021.05.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5693340 2021.05.23 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5693339 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5693338 2021.05.23 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5693337 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5693336 2021.05.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5693335 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5693334 2021.05.23 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5693333 2021.05.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5693332 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5693331 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5693330 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5693329 2021.05.23 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5693328 2021.05.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5691513 2021.05.22 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5691514 2021.05.22 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5691515 2021.05.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5691511 2021.05.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5691512 2021.05.22 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5691510 2021.05.22 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5689344 2021.05.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5686295 2021.05.21 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5686294 2021.05.21 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5686292 2021.05.21 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5686293 2021.05.21 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5680082 2021.05.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5679674 2021.05.20 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5679673 2021.05.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5679672 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5679219 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5679214 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5679213 2021.05.20 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5679212 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5679211 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5679210 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5679208 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5679209 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5679207 2021.05.20 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5679206 2021.05.20 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5671482 2021.05.18 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5671481 2021.05.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5671480 2021.05.18 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5665856 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5665857 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5665192 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5665194 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5665193 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5665186 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5665185 2021.05.17 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5665184 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5665140 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5665139 2021.05.17 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5665052 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5665050 2021.05.17 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5665051 2021.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 5665048 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5665046 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5665047 2021.05.17 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5665049 2021.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5665045 2021.05.17 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5659405 2021.05.16 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5659403 2021.05.16 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5659404 2021.05.16 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5659402 2021.05.16 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5658234 2021.05.16 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5658235 2021.05.16 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5658236 2021.05.16 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5658233 2021.05.16 WP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5658145 2021.05.16 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5658144 2021.05.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5658146 2021.05.16 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5658143 2021.05.16 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5658142 2021.05.16 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5655984 2021.05.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5655985 2021.05.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645806 2021.05.15 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5645805 2021.05.15 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645804 2021.05.15 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645803 2021.05.15 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5645802 2021.05.15 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5645800 2021.05.15 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5645801 2021.05.15 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5645799 2021.05.15 LB mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5645798 2021.05.15 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5644746 2021.05.14 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5644747 2021.05.14 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5644744 2021.05.14 LB mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5644745 2021.05.14 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5641861 2021.05.14 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641862 2021.05.14 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5640359 2021.05.14 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5640035 2021.05.14 LB mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5637742 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5637739 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5637607 2021.05.13 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5637608 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5637606 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5637602 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5637604 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637605 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5637603 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5636574 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5636573 2021.05.13 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5636572 2021.05.13 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5636570 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636571 2021.05.13 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5634802 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5634798 2021.05.13 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5634799 2021.05.13 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5634797 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 5634638 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5634508 2021.05.13 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5634509 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5634507 2021.05.13 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5634506 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5634075 2021.05.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5634042 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5634038 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5634037 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5634035 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5634036 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5634034 2021.05.13 LB mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5634033 2021.05.13 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5631207 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5631062 2021.05.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5631047 2021.05.12 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5629181 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5629180 2021.05.12 LB mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5628795 2021.05.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5628793 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5628794 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5628792 2021.05.12 LB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5628791 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5628790 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5628789 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5628788 2021.05.12 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5625099 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5624048 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5624008 2021.05.11 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5623990 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5623969 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5623968 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5623409 2021.05.11 LB mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5623010 2021.05.11 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5623011 2021.05.11 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5622846 2021.05.11 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5622845 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5622844 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5622843 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5622841 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5622842 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5622840 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5622838 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5622839 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5622837 2021.05.11 LB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5621709 2021.05.11 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5621706 2021.05.11 LB mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5621707 2021.05.11 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5621708 2021.05.11 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5621077 2021.05.10 LB mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5620736 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5620467 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5619481 2021.05.10 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 55 5618698 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5618696 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5618697 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5618695 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5615292 2021.05.10 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5615291 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5615290 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5615293 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5615289 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5615287 2021.05.10 LB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5615286 2021.05.10 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5615294 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5615288 2021.05.10 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5615283 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5615281 2021.05.10 LB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5615284 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5615279 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5615282 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5615280 2021.05.10 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5615278 2021.05.10 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5609179 2021.05.09 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5609180 2021.05.09 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5609181 2021.05.09 LB mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5606360 2021.05.09 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5606361 2021.05.09 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5606357 2021.05.09 LB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5606359 2021.05.09 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5606358 2021.05.09 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5606355 2021.05.09 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5606356 2021.05.09 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5603012 2021.05.09 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5603011 2021.05.09 ŁD mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5597356 2021.05.08 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5595977 2021.05.08 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5595976 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5595972 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5593504 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5593460 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5582760 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5582728 2021.05.06 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5582729 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5582690 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5582685 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5582683 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5582684 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5577584 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5577575 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5577570 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5577572 2021.05.05 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5577574 2021.05.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5577573 2021.05.05 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5577571 2021.05.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5577536 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5577535 2021.05.05 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5577530 2021.05.05 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5577261 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5577260 2021.05.05 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5577177 2021.05.05 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5577176 2021.05.05 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5568732 2021.05.04 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5568729 2021.05.04 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5568730 2021.05.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5568731 2021.05.04 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5568728 2021.05.04 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5568727 2021.05.04 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5568726 2021.05.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5568626 2021.05.04 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5557817 2021.05.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5548175 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5548174 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545632 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5545633 2021.05.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5545631 2021.05.01 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5545635 2021.05.01 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5545634 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5545630 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543234 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543233 2021.05.01 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5543093 2021.05.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5543094 2021.05.01 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5542767 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5542766 2021.05.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535866 2021.04.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita