Pełna lista obserwacji drużyny

Złotnicki : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5125716 2021.01.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5125714 2021.01.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5125715 2021.01.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5123947 2021.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5123946 2021.01.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5122455 2021.01.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 5120344 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5120343 2021.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5121205 2021.01.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5108744 2021.01.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5108743 2021.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5106135 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5106134 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5106127 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5106126 2021.01.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5106124 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5106125 2021.01.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5103168 2021.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5103167 2021.01.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5103165 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5103166 2021.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5103164 2021.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5103163 2021.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5094773 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5094770 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5094771 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5094775 2021.01.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5094774 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5094769 2021.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5094768 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5094767 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5094772 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5094766 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5094776 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1000 5094765 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2000 5094764 2021.01.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 5 5094763 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5089231 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5089230 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5085636 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5085635 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5085634 2021.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5085637 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5085633 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5085632 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5085631 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5085630 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5075141 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5075142 2021.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5068573 2021.01.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5068350 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5063360 2021.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5063359 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063361 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5063358 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 65 5063357 2021.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5063356 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5063355 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5063353 2021.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5063354 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5063352 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5061071 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5060419 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5060416 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5060418 2021.01.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 5060417 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5059298 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5059268 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5059250 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5059248 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5059249 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5059184 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5059185 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5059183 2021.01.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 12 5059181 2021.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5056123 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5056122 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5055631 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052431 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5052428 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5052426 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5052429 2021.01.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5052427 2021.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5052425 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5052430 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5052424 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5052422 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 500 5052420 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5052421 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5052423 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5052418 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5052417 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052416 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052415 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5052413 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5052419 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5052412 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5052411 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5052407 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5052414 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5052408 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5052410 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5052405 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 5052409 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5052406 2021.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5052404 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048966 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5048967 2021.01.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5048965 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 5048964 2021.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5048961 2021.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5048963 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5048962 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5046817 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5046818 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5046819 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5046816 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5046815 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5046814 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5046813 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5046812 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046811 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5046810 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5046808 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5046809 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5036098 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5036097 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5036096 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5029115 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5029114 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5029113 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5029112 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029110 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5029111 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5029109 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5029108 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5029107 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029062 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5029061 2021.01.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5029060 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5029059 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 5029057 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5029058 2021.01.01 mapa