Pełna lista obserwacji drużyny

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6306794 2021.12.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6306793 2021.12.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6306791 2021.12.28 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 6306792 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306790 2021.12.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6306810 2021.12.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6306809 2021.12.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6306808 2021.12.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6306807 2021.12.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 6306806 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6306805 2021.12.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6306804 2021.12.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6306803 2021.12.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6306802 2021.12.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6306801 2021.12.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6306800 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6306799 2021.12.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6306798 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6306797 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6306796 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6306795 2021.12.28 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6306789 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6306786 2021.12.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6306787 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6306788 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6306785 2021.12.28 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6306782 2021.12.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6306783 2021.12.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6306784 2021.12.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6306780 2021.12.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6306778 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6306777 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6306779 2021.12.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6306774 2021.12.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6306776 2021.12.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6306775 2021.12.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6313043 2021.12.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6304706 2021.12.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 6291599 2021.12.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6291052 2021.12.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6291051 2021.12.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6290885 2021.12.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6290884 2021.12.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6290883 2021.12.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6290882 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 6290881 2021.12.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6290880 2021.12.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6290879 2021.12.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6290878 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6290877 2021.12.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 130 6290876 2021.12.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6290875 2021.12.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6290874 2021.12.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6290873 2021.12.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6290871 2021.12.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 6290870 2021.12.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6290872 2021.12.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6290869 2021.12.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6290848 2021.12.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6290852 2021.12.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6290850 2021.12.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 6290849 2021.12.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6290847 2021.12.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6290845 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6290846 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6290844 2021.12.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6290843 2021.12.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6290842 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6290840 2021.12.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6290841 2021.12.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6290838 2021.12.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6290839 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6290837 2021.12.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6290858 2021.12.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6290868 2021.12.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6290867 2021.12.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6290866 2021.12.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6290857 2021.12.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6290856 2021.12.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6290854 2021.12.21 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 6290855 2021.12.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6290853 2021.12.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6290865 2021.12.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6290864 2021.12.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6290863 2021.12.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6290862 2021.12.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6290861 2021.12.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6290860 2021.12.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6290859 2021.12.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6290835 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6290831 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6290830 2021.12.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6290836 2021.12.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6290829 2021.12.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6290828 2021.12.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6290826 2021.12.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6290827 2021.12.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6290824 2021.12.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6290825 2021.12.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6290823 2021.12.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6290822 2021.12.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6290834 2021.12.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6290833 2021.12.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 6290832 2021.12.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6290821 2021.12.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6283162 2021.12.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6283161 2021.12.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6283160 2021.12.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6283159 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6283158 2021.12.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6283157 2021.12.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6283156 2021.12.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6283155 2021.12.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6283154 2021.12.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6283153 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6283152 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6283149 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6283146 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6283145 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6283144 2021.12.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6283143 2021.12.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6281761 2021.12.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6281760 2021.12.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6277903 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6277902 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6277901 2021.12.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6277919 2021.12.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6277918 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6277917 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6277916 2021.12.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6277915 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6277914 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 250 6277913 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6277912 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6277911 2021.12.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6277910 2021.12.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6277909 2021.12.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 6277908 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6277907 2021.12.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6277906 2021.12.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6277905 2021.12.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6277904 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6277900 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6277899 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6277898 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6277897 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6277895 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6277894 2021.12.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6277893 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6277892 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6277891 2021.12.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6277890 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6277889 2021.12.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6277888 2021.12.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6277887 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6277886 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6277885 2021.12.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6277884 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6277883 2021.12.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6277882 2021.12.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6277881 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6277880 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6277879 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6277878 2021.12.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6277877 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6277876 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6277875 2021.12.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6277874 2021.12.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6277873 2021.12.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6277872 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6277871 2021.12.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6277870 2021.12.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6277869 2021.12.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6277557 2021.12.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6277556 2021.12.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6277554 2021.12.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 400 6277553 2021.12.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6277552 2021.12.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6277551 2021.12.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6277550 2021.12.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6277263 2021.12.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6277272 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6277271 2021.12.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6277270 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6277269 2021.12.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6277268 2021.12.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6277267 2021.12.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 350 6277266 2021.12.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 300 6277265 2021.12.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7000 6277264 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6277136 2021.12.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6277135 2021.12.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6277148 2021.12.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6277147 2021.12.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 6277146 2021.12.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 30 6277145 2021.12.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 6277144 2021.12.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6277143 2021.12.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 6277142 2021.12.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6277141 2021.12.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6277140 2021.12.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6277139 2021.12.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6277138 2021.12.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6277137 2021.12.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6275673 2021.12.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6275678 2021.12.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6275677 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 6275676 2021.12.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6275675 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6275674 2021.12.12 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6275672 2021.12.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6275671 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1000 6275670 2021.12.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6275663 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 6275665 2021.12.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 6275662 2021.12.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6275664 2021.12.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6275660 2021.12.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6275658 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6275657 2021.12.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6275661 2021.12.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 6275656 2021.12.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 6275669 2021.12.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 6275668 2021.12.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 6275667 2021.12.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 150 6275666 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6273722 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6273721 2021.12.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6273727 2021.12.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6273726 2021.12.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6273725 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 6273724 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6273720 2021.12.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6273719 2021.12.12 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6273718 2021.12.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 6273717 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6273715 2021.12.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6273712 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6273714 2021.12.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6273713 2021.12.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6273709 2021.12.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6273711 2021.12.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6273710 2021.12.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6273707 2021.12.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6273708 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 6273706 2021.12.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6273705 2021.12.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6272146 2021.12.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6272145 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6272151 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6272150 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6272149 2021.12.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6272148 2021.12.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6272144 2021.12.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6272143 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6272142 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6272141 2021.12.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6272140 2021.12.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6272139 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6272138 2021.12.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6272137 2021.12.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6272136 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6272135 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6272134 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6272133 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6272132 2021.12.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6272131 2021.12.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6272130 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6272129 2021.12.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6270660 2021.12.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6270656 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6270658 2021.12.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6270657 2021.12.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6270659 2021.12.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6270655 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6270676 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6270674 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6270673 2021.12.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6270672 2021.12.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6270670 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6270675 2021.12.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6270668 2021.12.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6270671 2021.12.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6270666 2021.12.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6270669 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6270665 2021.12.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6270667 2021.12.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6270664 2021.12.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6270663 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6270662 2021.12.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6270661 2021.12.11 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6270653 2021.12.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6270652 2021.12.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6270651 2021.12.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6270650 2021.12.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 6270654 2021.12.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6270649 2021.12.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6270647 2021.12.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6270646 2021.12.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6270648 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6270645 2021.12.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6270643 2021.12.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6270644 2021.12.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6270642 2021.12.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6270641 2021.12.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6270640 2021.12.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6270228 2021.12.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6269475 2021.12.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6269476 2021.12.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6269474 2021.12.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6269473 2021.12.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6269472 2021.12.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6269470 2021.12.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6269469 2021.12.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6269471 2021.12.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 120 6269468 2021.12.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6269467 2021.12.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6269466 2021.12.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6269465 2021.12.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6269463 2021.12.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6269462 2021.12.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6269464 2021.12.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 6269460 2021.12.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6269461 2021.12.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6269459 2021.12.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 6269458 2021.12.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6269157 2021.12.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6269153 2021.12.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 6269152 2021.12.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6269156 2021.12.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 6269155 2021.12.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 6269151 2021.12.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6269154 2021.12.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6269149 2021.12.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6269148 2021.12.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6269150 2021.12.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6269146 2021.12.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6269147 2021.12.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6269145 2021.12.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6268150 2021.12.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6268149 2021.12.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6268148 2021.12.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6268147 2021.12.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6268146 2021.12.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6268145 2021.12.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6268144 2021.12.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6268143 2021.12.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6268142 2021.12.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6268141 2021.12.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6268140 2021.12.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6268139 2021.12.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6268138 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268137 2021.12.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6268136 2021.12.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6268135 2021.12.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6268134 2021.12.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6268132 2021.12.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6268131 2021.12.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6268130 2021.12.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6268129 2021.12.09 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 6268128 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6268127 2021.12.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6268126 2021.12.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6268125 2021.12.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6268124 2021.12.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6268123 2021.12.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6268122 2021.12.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6268120 2021.12.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6268121 2021.12.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6268119 2021.12.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6268116 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6268115 2021.12.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6268114 2021.12.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6268117 2021.12.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6268113 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6268112 2021.12.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6268111 2021.12.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6268110 2021.12.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6268107 2021.12.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6268108 2021.12.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6268109 2021.12.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6268106 2021.12.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6268105 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6268104 2021.12.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6263504 2021.12.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6263505 2021.12.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 6263503 2021.12.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6263502 2021.12.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6261678 2021.12.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6261699 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261695 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261696 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6261675 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261664 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6261658 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 80 6261656 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6261687 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261651 2021.12.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6261688 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261707 2021.12.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6261640 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261639 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261633 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261684 2021.12.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6261682 2021.12.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6261680 2021.12.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6261677 2021.12.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6261693 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6261674 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6261698 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6261669 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261665 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261705 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6261659 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6261655 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261654 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6261649 2021.12.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6261667 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6261676 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261700 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6261672 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6261670 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6261706 2021.12.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6261661 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 95 6261663 2021.12.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6261673 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6261691 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6261652 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261650 2021.12.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6261646 2021.12.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6261644 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6261642 2021.12.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6261631 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6261632 2021.12.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6261629 2021.12.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6261626 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6261625 2021.12.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6261621 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6261622 2021.12.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6261623 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 45 6261620 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6261619 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6261624 2021.12.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6261618 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261617 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6261616 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261613 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6261614 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 90 6261615 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6261612 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6261611 2021.12.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6261681 2021.12.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6261679 2021.12.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6261692 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 6261683 2021.12.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6261697 2021.12.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6261689 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6261704 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261702 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6261690 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6261686 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261653 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6261694 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6261648 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261637 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6261634 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261643 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261671 2021.12.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6261666 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6261668 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6261660 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6261662 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6261657 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6261685 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6261647 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 6261645 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6261641 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6261638 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261636 2021.12.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6261635 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6261630 2021.12.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6261627 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6261628 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6261576 2021.12.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6261575 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6261572 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6261574 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261570 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6261571 2021.12.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6261569 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6261578 2021.12.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6261567 2021.12.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6261566 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6261577 2021.12.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6261565 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6261563 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6261564 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 6261562 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261608 2021.12.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6261607 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261603 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261606 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6261605 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6261599 2021.12.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6261597 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6261595 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6261592 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261590 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6261588 2021.12.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6261585 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6261582 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6261610 2021.12.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6261604 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6261598 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6261602 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6261596 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6261600 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6261594 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 6261589 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6261584 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261586 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6261583 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6261591 2021.12.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6261581 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6261579 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6261580 2021.12.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6261568 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6261558 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6261561 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6261559 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6261555 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6261560 2021.12.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6261556 2021.12.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6261557 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6261552 2021.12.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6261554 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 6261551 2021.12.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6261550 2021.12.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6261548 2021.12.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6261549 2021.12.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6261547 2021.12.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6257984 2021.12.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6257989 2021.12.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6257988 2021.12.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6257987 2021.12.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6257986 2021.12.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 110 6257983 2021.12.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6257982 2021.12.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6257981 2021.12.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6257980 2021.12.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6257979 2021.12.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6257978 2021.12.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6257977 2021.12.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6257976 2021.12.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6257975 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 6257972 2021.12.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6257971 2021.12.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6257970 2021.12.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6257969 2021.12.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6257968 2021.12.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6257387 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6257386 2021.12.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 65 6257385 2021.12.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6257384 2021.12.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6257383 2021.12.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6257382 2021.12.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6257381 2021.12.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6257380 2021.12.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6255149 2021.12.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6255148 2021.12.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6255147 2021.12.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6255146 2021.12.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6255145 2021.12.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6252568 2021.12.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6252551 2021.12.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6252550 2021.12.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6252549 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6252548 2021.12.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6252547 2021.12.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6252546 2021.12.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6252545 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6252544 2021.12.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 33 6252543 2021.12.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6252542 2021.12.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6252540 2021.12.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6252539 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6252537 2021.12.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6252538 2021.12.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6252520 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6252519 2021.12.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6252517 2021.12.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6252516 2021.12.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 6252515 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6252514 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6252512 2021.12.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6252511 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6252510 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6252509 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6252507 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252508 2021.12.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6252505 2021.12.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6252506 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6252567 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6252566 2021.12.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6252565 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6252562 2021.12.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6252564 2021.12.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6252561 2021.12.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6252560 2021.12.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6252558 2021.12.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6252559 2021.12.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6252557 2021.12.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6252556 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6252555 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252554 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252553 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252552 2021.12.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6252535 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252533 2021.12.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6252534 2021.12.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6252532 2021.12.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6252531 2021.12.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6252530 2021.12.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6252536 2021.12.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6252529 2021.12.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6252528 2021.12.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6252526 2021.12.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6252527 2021.12.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6252525 2021.12.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6252524 2021.12.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6252522 2021.12.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 350 6252523 2021.12.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6252521 2021.12.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6252501 2021.12.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6252502 2021.12.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6252503 2021.12.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 89 6252500 2021.12.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6252504 2021.12.01 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 34 6252499 2021.12.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6252498 2021.12.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6252497 2021.12.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 250 6252495 2021.12.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6252496 2021.12.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6252493 2021.12.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 44 6252494 2021.12.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6252492 2021.12.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6252491 2021.12.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6252490 2021.12.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6252489 2021.12.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6248215 2021.11.28 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6248214 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6248213 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6248212 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6248211 2021.11.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6248210 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6248173 2021.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6248191 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6248189 2021.11.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6248188 2021.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6244325 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6244326 2021.11.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6244294 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6244293 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6244292 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6241590 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6241492 2021.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6241568 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241530 2021.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6241527 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6241525 2021.11.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6241532 2021.11.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 19 6241549 2021.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6241517 2021.11.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6241520 2021.11.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6241523 2021.11.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6241516 2021.11.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6241515 2021.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6241512 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6241513 2021.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6241511 2021.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6241485 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6241491 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241483 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241484 2021.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6241482 2021.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6241481 2021.11.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6241480 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241478 2021.11.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6241479 2021.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6241477 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6241476 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6241490 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6241489 2021.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6241488 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241487 2021.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6241486 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6241009 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6241010 2021.11.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6241011 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 6241012 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6241008 2021.11.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6241007 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6241003 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6241006 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6241004 2021.11.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6241005 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6241002 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6240985 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6240983 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6240981 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6240984 2021.11.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6240982 2021.11.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6240980 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6240975 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6240979 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6240978 2021.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 6240976 2021.11.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6240974 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6240977 2021.11.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 18 6240973 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6240972 2021.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6240970 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6240971 2021.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6240993 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6241001 2021.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6240991 2021.11.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 6240992 2021.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6241000 2021.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6240999 2021.11.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6240998 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6240997 2021.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6240996 2021.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 6240995 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6240989 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6240990 2021.11.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6240988 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6240986 2021.11.25 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6240987 2021.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6240994 2021.11.25 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 19 6240969 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6240968 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6240967 2021.11.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6240966 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6240965 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6240964 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6240963 2021.11.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6240962 2021.11.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 6240961 2021.11.25 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 8 6240960 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6240959 2021.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 6240958 2021.11.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6240957 2021.11.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6240955 2021.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6240954 2021.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6240956 2021.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6240318 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 6240320 2021.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6240319 2021.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6238118 2021.11.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6238117 2021.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6238116 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6238115 2021.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6238008 2021.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6238007 2021.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 6238006 2021.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6238005 2021.11.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6238004 2021.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6238003 2021.11.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6238002 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 6238001 2021.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6238000 2021.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6237999 2021.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6237996 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6237995 2021.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6237994 2021.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6237993 2021.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6237992 2021.11.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6237991 2021.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6237990 2021.11.23 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6237989 2021.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6237988 2021.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6237987 2021.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 6237986 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6237983 2021.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6237984 2021.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6237982 2021.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6237981 2021.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6237985 2021.11.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 6237980 2021.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6237979 2021.11.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6237997 2021.11.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6237998 2021.11.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6229498 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229509 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6229508 2021.11.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6229507 2021.11.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6229505 2021.11.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6229504 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229503 2021.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6229502 2021.11.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6229501 2021.11.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6229500 2021.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 6229499 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6229519 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6229518 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6229517 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 6229516 2021.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6229515 2021.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6229514 2021.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6229513 2021.11.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6229512 2021.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6229510 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6229524 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 6229522 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6229521 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6229520 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6229497 2021.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6229496 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229495 2021.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6229494 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6229493 2021.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6229492 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229490 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6229489 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229487 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6229486 2021.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6229485 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229484 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6229481 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6229483 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6229480 2021.11.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6229479 2021.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6229478 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6229477 2021.11.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6229476 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6229475 2021.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6229474 2021.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6229473 2021.11.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6229472 2021.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6229471 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6229470 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 6229469 2021.11.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6229468 2021.11.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6229467 2021.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6229466 2021.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6228521 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6228522 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6228519 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6228517 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6228516 2021.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6228518 2021.11.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 6228401 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6228400 2021.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6228399 2021.11.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6228398 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6228397 2021.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6228395 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6228394 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6228393 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 6228392 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6228391 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6228390 2021.11.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 6228389 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228388 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6228387 2021.11.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6228386 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6228385 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6228384 2021.11.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6228383 2021.11.20 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 6228382 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228381 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228380 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6228379 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 6228377 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6228376 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 6228375 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6228374 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6228373 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 180 6228372 2021.11.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 6228371 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228370 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 6228369 2021.11.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6228368 2021.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6228367 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6228366 2021.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6228365 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6228364 2021.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6228363 2021.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6228362 2021.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6228361 2021.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 6228360 2021.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6228359 2021.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6228358 2021.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6228357 2021.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6228356 2021.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 6228355 2021.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6228354 2021.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6226056 2021.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1500 6226057 2021.11.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6222793 2021.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6222792 2021.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6222791 2021.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6222790 2021.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6222789 2021.11.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6222788 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6222787 2021.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6222786 2021.11.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6222785 2021.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6222784 2021.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6222783 2021.11.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6222782 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222781 2021.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6222780 2021.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6222779 2021.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6222778 2021.11.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6222777 2021.11.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6222776 2021.11.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6222775 2021.11.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6222773 2021.11.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 6222772 2021.11.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6222771 2021.11.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 6222770 2021.11.16 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6222769 2021.11.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6222768 2021.11.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6222767 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6222766 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222774 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6222765 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6222763 2021.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6222764 2021.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6222762 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6222761 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6222759 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 6222760 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6222263 2021.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6222262 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6222264 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222296 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6222294 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6222298 2021.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6222292 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6222291 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6222293 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6222290 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222289 2021.11.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6222288 2021.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6222287 2021.11.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6222285 2021.11.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6222282 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6222286 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222283 2021.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6222284 2021.11.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6222281 2021.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6222312 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6222309 2021.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6222308 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6222305 2021.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6222307 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222311 2021.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6222310 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222303 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6222301 2021.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6222304 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6222302 2021.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6222299 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6222306 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6222295 2021.11.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6222300 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6222260 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6222261 2021.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6222258 2021.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6222259 2021.11.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6222256 2021.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6222257 2021.11.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 6222255 2021.11.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6222254 2021.11.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6222253 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6222252 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6222251 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6222250 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6222249 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6222248 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6222246 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222247 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6222279 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222278 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6222277 2021.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6222276 2021.11.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6222275 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6222274 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222273 2021.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6222272 2021.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6222271 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6222270 2021.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6222269 2021.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6222268 2021.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6222267 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6222266 2021.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6222265 2021.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6222244 2021.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6222243 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6222242 2021.11.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6222241 2021.11.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6222240 2021.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6222239 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6222238 2021.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6222237 2021.11.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6222236 2021.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6222235 2021.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6222234 2021.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6222233 2021.11.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6222232 2021.11.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6222231 2021.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6222230 2021.11.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6222245 2021.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6222280 2021.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6221320 2021.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6221319 2021.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6221318 2021.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6221336 2021.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6221335 2021.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6221333 2021.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6221332 2021.11.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6221331 2021.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6221330 2021.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6221329 2021.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6221328 2021.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6221327 2021.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6221326 2021.11.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6221325 2021.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6221324 2021.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 6221323 2021.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6221322 2021.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6221321 2021.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6221317 2021.11.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6221316 2021.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6221315 2021.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6221314 2021.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6221313 2021.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6221312 2021.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6221311 2021.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6221310 2021.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6221309 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 6221308 2021.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6221307 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6221306 2021.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 6221304 2021.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6221302 2021.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6221305 2021.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6220438 2021.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6220437 2021.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6220436 2021.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6220435 2021.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6220434 2021.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6212410 2021.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6212409 2021.11.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6212408 2021.11.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 6212407 2021.11.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6212406 2021.11.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6212405 2021.11.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6212458 2021.11.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6212457 2021.11.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6212456 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6212455 2021.11.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6212454 2021.11.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6212453 2021.11.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6212452 2021.11.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6212451 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6212450 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 6212449 2021.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 900 6212448 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212481 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6212444 2021.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6212432 2021.11.12