Pełna lista obserwacji drużyny

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5109697 2021.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5109699 2021.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5109695 2021.01.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5109696 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5109692 2021.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5109693 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5109691 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5109690 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5109689 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109687 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5109685 2021.01.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5109684 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5109683 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5109688 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5109686 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5109682 2021.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5109681 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5109679 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5109676 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5109677 2021.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5109678 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5109680 2021.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5109674 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5109675 2021.01.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5109711 2021.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5109714 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5109713 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109709 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5109710 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5109707 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109708 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109705 2021.01.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5109706 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109704 2021.01.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5109703 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5109702 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5109701 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109700 2021.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5109698 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5109712 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109673 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109672 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5109671 2021.01.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5109668 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5109669 2021.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5109667 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5109670 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5109666 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5109664 2021.01.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5109665 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5109662 2021.01.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5109663 2021.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5109659 2021.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5109660 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5109661 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5109658 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5103330 2021.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090062 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5090051 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5090050 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5090049 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5090048 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5090047 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5090046 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5090044 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5090043 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 5090042 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5090041 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5090040 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 5090039 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5090038 2021.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5090037 2021.01.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5090036 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 5090325 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5090326 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5090324 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5090322 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5090323 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5090321 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5090320 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 5090317 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5090318 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5090332 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5090331 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 800 5090330 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5090329 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 5090328 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5090327 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5090027 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 5090026 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5090024 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5090025 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5090023 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 5090021 2021.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 20 5090020 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5090022 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 5090019 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5090018 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5090017 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5090015 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5090016 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5090014 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5090013 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 5090012 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5090011 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5090007 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5090003 2021.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 5090009 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5090010 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5090008 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5090006 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5090001 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090004 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5090005 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5090000 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5090002 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5089998 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5089997 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5089999 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5089996 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5089978 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5089977 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5089975 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5089974 2021.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 5089976 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 5089973 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5089972 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5089971 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5089970 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5089969 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5089968 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5089967 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5089966 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5089964 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5089965 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5089963 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5079501 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5079502 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5079432 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079430 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5079426 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5079425 2021.01.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5079422 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5079419 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5079416 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5079414 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5079409 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 5079407 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079402 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079400 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5079394 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079395 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 5079436 2021.01.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 49 5079435 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5079456 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5079455 2021.01.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5079454 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5079453 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5079452 2021.01.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5079451 2021.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5079450 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5079449 2021.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 5079448 2021.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5079446 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5079447 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5079445 2021.01.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5079444 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5079443 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5079442 2021.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5079391 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5079390 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5079392 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 5079389 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5079388 2021.01.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5079384 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5079383 2021.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5079387 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5079379 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5079385 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 5079386 2021.01.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 5079382 2021.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5079377 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5079380 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5079381 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5079378 2021.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 5079438 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079429 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5079427 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5079431 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079424 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5079420 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5079418 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5079413 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5079412 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5079410 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5079406 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5079404 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079401 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079398 2021.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5079393 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5079396 2021.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5079440 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5079439 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079437 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5079433 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5079428 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 5079434 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079423 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5079421 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079417 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5079415 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079411 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079408 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5079403 2021.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5079405 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079399 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079397 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5079369 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5079366 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5079362 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5079355 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5079357 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079353 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5079352 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079349 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5079346 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5079345 2021.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5079342 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5079339 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5079334 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 90 5079332 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5079331 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5079329 2021.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5079370 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079368 2021.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5079363 2021.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5079360 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5079364 2021.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5079356 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079354 2021.01.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5079347 2021.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5079344 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5079338 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079374 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5079373 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5079372 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5079335 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5079337 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5079336 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5079376 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5079375 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079371 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079365 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5079367 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5079361 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079358 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079359 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079351 2021.01.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5079348 2021.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5079350 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5079343 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079340 2021.01.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5079341 2021.01.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5079333 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5079330 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5079328 2021.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5079326 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5079317 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5079318 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079324 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5079316 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5079325 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5079315 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079323 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5079322 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5079314 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079320 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5079319 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5079313 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5079321 2021.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5079327 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070251 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5070258 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5070257 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5070255 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5070254 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 250 5070253 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070249 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5070250 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 5070248 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070252 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5070245 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070247 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070244 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070246 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5070242 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070241 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070240 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 35 5070239 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5070238 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5070237 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5070236 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5070235 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 5070234 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070233 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5070232 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070231 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070230 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5070228 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070227 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5070229 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070225 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 5070224 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070223 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070221 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070220 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5070219 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070218 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070216 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070217 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070215 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 5070213 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070214 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5070212 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070211 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070210 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5070209 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 5070206 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5070202 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5070205 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070203 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070197 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070195 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5070194 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070191 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070189 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070187 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070186 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5070185 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5070180 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070207 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070208 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070204 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5070201 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5070199 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5070200 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5070198 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5070196 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5070193 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5070192 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5070190 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5070188 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5070184 2021.01.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5070183 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5070181 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070182 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070177 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5070179 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5070178 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5070176 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5070175 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5070173 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5070174 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070172 2021.01.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5070171 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5070170 2021.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5070168 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5070166 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5070167 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5070169 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070164 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070165 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070163 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5070162 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070161 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5070160 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070159 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5070158 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070157 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5070156 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5070155 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5070153 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5070154 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070152 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5070150 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 5070151 2021.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 5070149 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 22 5070148 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5070147 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5070145 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 5070143 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5070146 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5070144 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5070142 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5070140 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5070141 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5070139 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5070138 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5070137 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5070136 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5070135 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070133 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5070134 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5070132 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064121 2021.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5064120 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5064124 2021.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5064123 2021.01.09 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5064119 2021.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5064118 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5064117 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 5064141 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 5064140 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 5064139 2021.01.09 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 5064138 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5064137 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064136 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5064135 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5064134 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5064133 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5064131 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5064130 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5064129 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5064128 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5064127 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5064126 2021.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5060167 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5060154 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 5060166 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060165 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060164 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5060163 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5060162 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5060161 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5060160 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5060159 2021.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5060158 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5060157 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5060156 2021.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5060155 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5060183 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5060182 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5060181 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5060179 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5060178 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5060177 2021.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5060176 2021.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5060175 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5060174 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5060172 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5060173 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5060171 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5060170 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5060169 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5060168 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5060153 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5060151 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060152 2021.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5060150 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060149 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5060147 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5060148 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5060146 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5060145 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5060143 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060144 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5060142 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5060141 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060140 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5060139 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5060138 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053504 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053380 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 5053382 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 5053376 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5053374 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5053378 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 270 5053379 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053375 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053373 2021.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5053372 2021.01.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5053371 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5053370 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5053412 2021.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5053400 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5053410 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 5053398 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 130 5053397 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5053394 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5053393 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5053391 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 5053388 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5053387 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5053407 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5053385 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5053384 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5053381 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5053383 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5053377 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053405 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053406 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5053404 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5053402 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5053401 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053403 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5053411 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5053399 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5053409 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5053396 2021.01.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5053395 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5053408 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053390 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5053386 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053369 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5053368 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5053367 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5053366 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5053365 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5053364 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5053363 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053360 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053362 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5053361 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5053359 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053357 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5053356 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5053354 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5053355 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5049978 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5049884 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5049882 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5049881 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5049880 2021.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 5049879 2021.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5049878 2021.01.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5049877 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 5049876 2021.01.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5049874 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5049873 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 5049872 2021.01.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 31 5049871 2021.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5049870 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5049869 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5049868 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5049867 2021.01.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5046010 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5046008 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5046007 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5046009 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5046006 2021.01.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5046004 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5046003 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5046005 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 5042809 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5042555 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5042554 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5042569 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5042571 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5042570 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5042568 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5042567 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5042566 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5042565 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5042564 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5042563 2021.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5042562 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5042561 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5042559 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5042560 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 5042558 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5042557 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 5042556 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5041682 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5041683 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5041681 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5041679 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5041678 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5041680 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5041268 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5041277 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5041264 2021.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5041263 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5041262 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5041261 2021.01.03 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5041255 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5041257 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5041254 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041253 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5041252 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5041251 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5041273 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5041274 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5041272 2021.01.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5041271 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041279 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5041278 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5041269 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5041267 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5041266 2021.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5041270 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5041275 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 5041265 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5041259 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5041260 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5041256 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5041258 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5041249 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5041248 2021.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5041250 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041247 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5041246 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5041244 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5041245 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041242 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5041240 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5041241 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5041243 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5041239 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5041238 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5041237 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041236 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5041235 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5040473 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040472 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 5040471 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 5040470 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5040469 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5040468 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5040467 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 5040466 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040463 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5040461 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5040464 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040462 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040459 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 5040458 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5040456 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5040460 2021.01.03 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 5040457 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5040453 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5040454 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5040452 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5040451 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040450 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5040455 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5040449 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031229 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031231 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031230 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5031228 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5031227 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5031226 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031225 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031224 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031223 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5031222 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5031221 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5031220 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5031242 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5031241 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5031240 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5031247 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5031246 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5031245 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5031244 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 5031243 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5031239 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5031237 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031238 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5031236 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031234 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031235 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031233 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031232 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031461 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031460 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5031458 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031456 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5031457 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031455 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031454 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5031452 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5031453 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 5031468 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5031467 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 5031466 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5031465 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5031464 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5031463 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5031462 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5031484 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5031483 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031482 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5031481 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031480 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5031479 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5031478 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5031477 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031470 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5031471 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031476 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5031469 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5031473 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5031472 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5031193 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5031203 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5031202 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031201 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5031200 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5031199 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5031198 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5031197 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5031196 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5031195 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5031194 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031191 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5031190 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5031189 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031192 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5031188 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5031207 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5031208 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5031206 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5031204 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031205 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5031219 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031218 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5031217 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031216 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5031215 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5031214 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5031213 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5031212 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5031211 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5031210 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5031209 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5031183 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5031182 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5031181 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5031179 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5031178 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5031177 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5031175 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5031174 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5031173 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031169 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5031187 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5031168 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031172 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031170 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031165 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5031166 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5031186 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5031163 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031164 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5031184 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031162 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031161 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5031185 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5031160 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5031159 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5031156 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5031158 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5031171 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5031157 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5031153 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5031155 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5031154 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5031167 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5031152 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031151 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5031150 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 35 5031149 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5031148 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031147 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5031146 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031145 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5031144 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5031142 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5031143 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5031141 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5031140 2021.01.01 mapa