Pełna lista obserwacji drużyny

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5644174 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5644173 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5644172 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5644171 2021.05.14 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5644169 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5644168 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5644167 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5644162 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5644164 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5644163 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5644165 2021.05.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5644161 2021.05.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5644178 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5644190 2021.05.14 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 5644177 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5644176 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5644189 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5644188 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5644187 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5644186 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5644185 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5644184 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5644183 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5644182 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5644181 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5644180 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5644179 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5644175 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5644532 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5644546 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5644545 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5644544 2021.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5644543 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5644542 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5644541 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5644540 2021.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5644531 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5644533 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5644539 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5644538 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5644537 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644536 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5644535 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644534 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5644529 2021.05.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5644528 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5644527 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5644526 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5644525 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5644524 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5644523 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5644522 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5644521 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5644520 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644530 2021.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5644518 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5644517 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644516 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5644515 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5644160 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5644159 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5644158 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5644157 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644156 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5644155 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5644154 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5644153 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5644152 2021.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 5644151 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 5644150 2021.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5644149 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5644148 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5644147 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5644145 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5644146 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5644143 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5644137 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5644136 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5644132 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5644135 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5644131 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5644130 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5644133 2021.05.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5644142 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5644141 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5644140 2021.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5644139 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5644138 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5644129 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5642244 2021.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5642251 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5642260 2021.05.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5642250 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5642252 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5642249 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642248 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642247 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5642246 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5642245 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5642259 2021.05.14 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5642258 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5642257 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5642256 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5642255 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5642254 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5642253 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5642233 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5642232 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5642231 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5642230 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642229 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5642228 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5642227 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5642222 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5642220 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5642226 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5642225 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5642221 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642214 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5642217 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5642218 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5642212 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5642237 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5642239 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5642236 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5642234 2021.05.14 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 5642223 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5642224 2021.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1200 5642215 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5642216 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5642219 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5642213 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5642210 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5642211 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5642209 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5642207 2021.05.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5642201 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5642202 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5642200 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5642199 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5642197 2021.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5642196 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5638977 2021.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5638976 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5638975 2021.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5632222 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5632233 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5632232 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5632231 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5632230 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5632229 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5632228 2021.05.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5632227 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5632226 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5632225 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5632224 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5632238 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5632237 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5632236 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5632235 2021.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5632239 2021.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5632217 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5632216 2021.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 5632215 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5632214 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5632219 2021.05.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5632212 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5632221 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5632213 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5632211 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5632209 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5632218 2021.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5632210 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5632208 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5632220 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5632207 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5632206 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5632193 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5632205 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5632204 2021.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5632203 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5632202 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5632201 2021.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5632200 2021.05.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5632199 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632198 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5632197 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5632196 2021.05.12 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5632195 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5632194 2021.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5632192 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5632190 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5632191 2021.05.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5624713 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5624692 2021.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5624691 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5624690 2021.05.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5624689 2021.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5624688 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5624708 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5624707 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 5624706 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5624705 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5624704 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5624703 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5624702 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5624696 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5624695 2021.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5624697 2021.05.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5624694 2021.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5624693 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5624701 2021.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5624700 2021.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5624699 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5624687 2021.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 5624685 2021.05.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5624684 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5624672 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5624673 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5624682 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5624681 2021.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5624680 2021.05.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5624677 2021.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 5624676 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5624675 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5618680 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5618677 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5618676 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5618674 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5618671 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5618673 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5618672 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5618667 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5618666 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5618662 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5618661 2021.05.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5618665 2021.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5618664 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5618663 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5618660 2021.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5618659 2021.05.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5618658 2021.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5618657 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5618655 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5618656 2021.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5618651 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5618654 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5618652 2021.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5614756 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5614757 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5614754 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5614755 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5614753 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5614752 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5614750 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5614751 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5614749 2021.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5610048 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5610047 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 500 5610049 2021.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5610043 2021.05.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5610042 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5610046 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5610041 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5610045 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5610040 2021.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5610038 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5610035 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5610036 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5610037 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5599444 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5599443 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5595888 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5595800 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5595815 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5595814 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5595813 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5595812 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5595811 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595810 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5595809 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 21 5595808 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 5595807 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 5595806 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5595805 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5595804 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5595803 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5595802 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5595801 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5595795 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595794 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595793 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5595792 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5595791 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5595790 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 230 5595789 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5595788 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5595787 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5595786 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5595785 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5595784 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5595783 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5595782 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5595781 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5595777 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595799 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5595798 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5595797 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5595796 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5595778 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5595780 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5595779 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5595776 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5595773 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5595775 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5595774 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5595772 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5595771 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5595770 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5595768 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5595769 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5595740 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5595741 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5595739 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 5595738 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5595751 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5595750 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5595749 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5595748 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5595747 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5595746 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5595745 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5595744 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5595743 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5595742 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5595737 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5595736 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5595752 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 5595767 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5595766 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5595765 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5595764 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5595763 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5595762 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5595761 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5595760 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595759 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5595758 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5595757 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5595756 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5595755 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5595754 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5595753 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5595735 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5595721 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5595722 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 5595720 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5595734 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5595733 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 70 5595732 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5595731 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5595730 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5595729 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5595728 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5595727 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5595726 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5595725 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5595724 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5595723 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5595718 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595717 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5595716 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5595715 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5595714 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595713 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 5595712 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5595711 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5595710 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5595708 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5595706 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5595705 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595704 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5595709 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5595707 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5595719 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5595703 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5595702 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5595701 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5595700 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5595699 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5595698 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5595697 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5595696 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5595695 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5595694 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5595693 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 70 5595692 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5595691 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5595690 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5595688 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5592531 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5592529 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592527 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5592526 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5592528 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5592524 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5592522 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5592525 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5592521 2021.05.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5592258 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 5592257 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5592049 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5592046 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5592047 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5592048 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5592045 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5592043 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5592044 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5592042 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5592041 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5592040 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5592039 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5592037 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5592036 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5592035 2021.05.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5591608 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5591634 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5591637 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591631 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5591633 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5591632 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5591628 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5591624 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5591626 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5591622 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5591620 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5591607 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5591603 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5591600 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5591592 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 5591593 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5591594 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5591591 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5591589 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5591588 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5591587 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5591590 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5591586 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5591585 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5591584 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5591583 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5591582 2021.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5591581 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5591575 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5591573 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 5591572 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5591571 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5591567 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5591568 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5591566 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5591570 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 400 5591580 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5591579 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5591578 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5591577 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5591576 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5586508 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5586507 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5586506 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5586524 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5586523 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5586522 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5586521 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5586520 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5586519 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5586518 2021.05.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5586517 2021.05.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5586516 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 270 5586515 2021.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5586514 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5586513 2021.05.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5586512 2021.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5586511 2021.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5586510 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5586509 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5586505 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5586504 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5586503 2021.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5586502 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586501 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586500 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5586499 2021.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5586498 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5586497 2021.05.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5586496 2021.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5586495 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5586494 2021.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5586493 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5586492 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5586491 2021.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5586490 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5586441 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5586439 2021.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5586440 2021.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5586438 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5586437 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5586436 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5586435 2021.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5586431 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5586430 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5586429 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5586428 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5586426 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5586425 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5586427 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5586424 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5586434 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5586433 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5586423 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5586422 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5586421 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5586432 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5586420 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5586419 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5586418 2021.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 5586416 2021.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5586414 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5586415 2021.05.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5586417 2021.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5586413 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5586412 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5586410 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5586411 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5586408 2021.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5586409 2021.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5586407 2021.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5586406 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5586404 2021.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5586405 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5586063 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5586062 2021.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5586061 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5586060 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5586059 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5586058 2021.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5586057 2021.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5586056 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5586055 2021.05.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5586054 2021.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5586053 2021.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5582211 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 5582209 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5582204 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5582202 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5582200 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582201 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5582198 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5582199 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5582197 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5582196 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5582220 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5582219 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582218 2021.05.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5582217 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5582216 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582215 2021.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5582222 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582214 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582212 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5582213 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5582208 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5582205 2021.05.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5582206 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5582207 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5582195 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582193 2021.05.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5582192 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5582189 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582190 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5582223 2021.05.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5582188 2021.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5582187 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5582185 2021.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5582186 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5582184 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5582182 2021.05.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5582181 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5582183 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5576908 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5576907 2021.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5576906 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5576905 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5576904 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5576903 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5576902 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5576901 2021.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5576900 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5576898 2021.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5576896 2021.05.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5576895 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5576894 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5576893 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5576892 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5576891 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5576890 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5576889 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5576886 2021.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5576885 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5576899 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5576884 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5573375 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5573374 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5573373 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5573372 2021.05.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5573371 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5573370 2021.05.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5573369 2021.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5572656 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5572655 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5572654 2021.05.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5572653 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5572652 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5572649 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5572648 2021.05.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5572647 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5571845 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5571844 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5571841 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5571840 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5571838 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5571835 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5571830 2021.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5571828 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5571825 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5571824 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5571821 2021.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5571820 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5571818 2021.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5571816 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5571823 2021.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5571817 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5571819 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5571815 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5571812 2021.05.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5571814 2021.05.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5549889 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5549274 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 5549239 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5549240 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 5548490 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5548489 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5547737 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5547739 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 5547738 2021.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5547338 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5547335 2021.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5547334 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5547333 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5547332 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5545217 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5545215 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5545216 2021.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5545133 2021.05.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5545132 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5545131 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 90 5545130 2021.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5545129 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5541247 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5541246 2021.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5540899 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5540898 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5540897 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5540896 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5540895 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5540894 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 5540893 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5540892 2021.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 5540891 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 18 5540890 2021.04.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5540889 2021.04.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5540888 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 550 5540887 2021.04.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5540886 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5540885 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5540875 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5540874 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5540873 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5540872 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5540871 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5540869 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5540870 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5540884 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5540883 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5540882 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5540881 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5540880 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5540879 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5540878 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5540877 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5540876 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5540299 2021.04.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5540298 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5540297 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5540296 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5540295 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5540294 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 5540293 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5540292 2021.04.30 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5540291 2021.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5540313 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5540312 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5540310 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5540309 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5540308 2021.04.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5540307 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5540314 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5540300 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5540315 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5540303 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5540301 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5540304 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5540302 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5540306 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5540305 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5540102 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5540101 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5540100 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5540099 2021.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5540098 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5540097 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5540096 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5540095 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5540094 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 5540093 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5540092 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5540091 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5540090 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5540089 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5540088 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5540087 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5539992 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5539789 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5539787 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5539786 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5539785 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5539784 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 450 5539783 2021.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5539790 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5539782 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5539780 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5539781 2021.04.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5539778 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5539779 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5539777 2021.04.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5539628 2021.04.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 550 5539627 2021.04.30 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5539626 2021.04.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5539625 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5539624 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5539623 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5539622 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5539621 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5539612 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5539611 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5539609 2021.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5539610 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 350 5539608 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5539613 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5539607 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5539606 2021.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5539605 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5539620 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5539619 2021.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5539618 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5539617 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5539616 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5539615 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 700 5539614 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5539002 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5539001 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5539000 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5538999 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5538332 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5538331 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5538313 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5538310 2021.04.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5538312 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5538311 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5538309 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5538306 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5538308 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5538307 2021.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5538305 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538303 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5538302 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5538300 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5538299 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5538298 2021.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5538329 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5538325 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5538327 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5538328 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5538326 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5538324 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5538323 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5538322 2021.04.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5538321 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5538320 2021.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5538317 2021.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5538316 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5538318 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5538319 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5538314 2021.04.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5538297 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5538294 2021.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5538296 2021.04.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5538292 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5538293 2021.04.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5538291 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538290 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5538289 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538288 2021.04.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5538287 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5538285 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5538284 2021.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5538283 2021.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5538282 2021.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5535121 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5535120 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5535085 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5535084 2021.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5535078 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5535079 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5535081 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5535075 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5535076 2021.04.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5535073 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5535074 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534898 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5534897 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5534896 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534771 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534770 2021.04.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5534769 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5534781 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5534780 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5534779 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 5534778 2021.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5534777 2021.04.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5534776 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5534775 2021.04.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5534774 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5534773 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5534772 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534768 2021.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5534767 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5534766 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5534765 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5534764 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534763 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5534762 2021.04.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5534761 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534759 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5534760 2021.04.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5534757 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5534758 2021.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5534755 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5534756 2021.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5534753 2021.04.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5534751 2021.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5534749 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534750 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534748 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5534745 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5534746 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534742 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534744 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5534743 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5534741 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5534739 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5534740 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534737 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534736 2021.04.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5534731 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534732 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5534734 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5534728 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5534730 2021.04.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5534729 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5534735 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534733 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5534727 2021.04.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5534723 2021.04.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5534726 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5534725 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5534724 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5534722 2021.04.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5534720 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5534721 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5529907 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5529906 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5529905 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5529903 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5529908 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529902 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5529901 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 210 5529910 2021.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5529904 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5529893 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5529900 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5529897 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5529892 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5529895 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5529898 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5529899 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 5529894 2021.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5529890 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5529891 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5529896 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5529886 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5529887 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5529888 2021.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5529889 2021.04.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5529885 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5529343 2021.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5529354 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5529353 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5529352 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5529351 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5529350 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5529349 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5529348 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5529347 2021.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5529345 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5529344 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5529342 2021.04.28 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5529341 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5529340 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529339 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5529338 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5529337 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5529336 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5529335 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5529332 2021.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5529331 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5529330 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5529328 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5529327 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5529326 2021.04.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5528743 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5528746 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5528742 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5528741 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5528738 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5528739 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5528747 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5528740 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5528383 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5528382 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5528381 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5528379 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5528380 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5528376 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5528377 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5528378 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5528357 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5528356 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5528373 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5528369 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5528368 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5528366 2021.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5528367 2021.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5528364 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5528363 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528365 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5528362 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5528361 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5528359 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5528358 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5528372 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5528371 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5528370 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5528355 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5528354 2021.04.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5528353 2021.04.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5528352 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5528351 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5528349 2021.04.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5528346 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5528347 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528348 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5528345 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5528343 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 5528340 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5528350 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5528342 2021.04.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5527790 2021.04.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 5527789 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5527788 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5527787 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5527786 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5527785 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5527784 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5527783 2021.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5527782 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5527781 2021.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5527780 2021.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5527778 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5527777 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5527776 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5527775 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5527774 2021.04.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5527773 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 5527772 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5527771 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5527770 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5527769 2021.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5527768 2021.04.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5527767 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5527766 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5527765 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5527764 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5527763 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5527762 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5527761 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5527760 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5527758 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5527757 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5527756 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5527755 2021.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5527754 2021.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5527753 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 5527752 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5527751 2021.04.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5527750 2021.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5527749 2021.04.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 5527748 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5527746 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5527745 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5524365 2021.04.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 5524364 2021.04.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5524363 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5524362 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5524361 2021.04.27 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5524360 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5523233 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5523232 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 5523231 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5523230 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5523228 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 320 5523227 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5523218 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5523217 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5523216 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5523215 2021.04.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 5523214 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 21 5523226 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5523225 2021.04.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 34 5523224 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5523223 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5523222 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5523221 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5523220 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5523219 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5523211 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5523210 2021.04.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5523209 2021.04.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5523208 2021.04.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5523206 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5523207 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5523205 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5523212 2021.04.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 49 5523201 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 650 5523199 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5523197 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5523200 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5523198 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5523189 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5523192 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5523187 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5523202 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5523196 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5523190 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5523194 2021.04.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5523204 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5523193 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5523195 2021.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5523191 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5523188 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5523184 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5523186 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5523185 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5523183 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5523182 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5521798 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5521533 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5521532 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5521531 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5521530 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5521529 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5521528 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5521527 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5521526 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5521525 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5521524 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 130 5521523 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5521520 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5521519 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5521518 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5521517 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5521516 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5521515 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5521514 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5521513 2021.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5521512 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5521511 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 5521510 2021.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5521509 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5521508 2021.04.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5521507 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5521506 2021.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5521505 2021.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5521298 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5521283 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5521282 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5521281 2021.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5521280 2021.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5521279 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5521278 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5521277 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5521276 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5521275 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5521274 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5521273 2021.04.27