Pełna lista obserwacji drużyny

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5649266 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5649273 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5649265 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5649294 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5649264 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5649263 2021.05.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5649262 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5649259 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5649260 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5649257 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5649258 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5649256 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5649255 2021.05.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5649254 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5649300 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5649287 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5649278 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5649296 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5649298 2021.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5649275 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5649277 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5649274 2021.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5649276 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5649272 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5649270 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5649269 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5649302 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5649268 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5649267 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5647599 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5647600 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5647597 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5647596 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5647595 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5647594 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5647592 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5647591 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5647590 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5647588 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5647586 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5647589 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5647585 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5647587 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 5647583 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5647584 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5647581 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5647582 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5647580 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5623539 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5623538 2021.05.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5623537 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5623534 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5623536 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5623535 2021.05.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5623532 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5623533 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5623531 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 70 5623530 2021.05.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5622946 2021.05.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5645503 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5645504 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605777 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5605776 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605778 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5605773 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5605774 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5605772 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5605771 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5605770 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5605769 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5605767 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5605768 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5605775 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5605766 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5605765 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5605763 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5605762 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5605764 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5605760 2021.05.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5605761 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5595687 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5595685 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595684 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5595682 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5595681 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5595683 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5593545 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5593546 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5593544 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5593542 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5593543 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5593541 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5593540 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 5593539 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5590596 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5590595 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5590597 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5590593 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5590594 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 5590592 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5590589 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5590590 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5590588 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5590587 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5590585 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5590591 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5590586 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5590584 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590582 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5590583 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5590581 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5590580 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5590579 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5590577 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5590576 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5588789 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5588788 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5588787 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5588786 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5588805 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5588804 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5588802 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5588803 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5588801 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5588800 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5588799 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5588798 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5588797 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5588796 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5588795 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5588794 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5588793 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5588792 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5588791 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5588790 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5583550 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5583551 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5578217 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5578218 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5578219 2021.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5578699 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5578700 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5578702 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578703 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5578704 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5578705 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578706 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5578707 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578708 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5578709 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5578710 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5576965 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5576962 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5576964 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5576963 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5576961 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5576960 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5576959 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5576958 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5573053 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5573054 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5573056 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5569491 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5573055 2021.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5568381 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5568379 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5568380 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5568378 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5568377 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5568376 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5568374 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5568372 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5568375 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5568371 2021.05.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5568369 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5568370 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5568373 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5568367 2021.05.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5568368 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5568366 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5568364 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5568365 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5568363 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5568362 2021.05.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5568360 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5568361 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5566646 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5566647 2021.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5566645 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5566644 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5561212 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5561210 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5561209 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5561208 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5561211 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5561207 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5561206 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5561205 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5561204 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5549090 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5549088 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5549085 2021.05.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5549087 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5549089 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5549091 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5549083 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5549086 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5549081 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5549082 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5549079 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5549080 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5549084 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 53 5549078 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5547579 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5547578 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5547576 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5547577 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5547575 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547573 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 5547580 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5547574 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5547572 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5547571 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5547570 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5547568 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 5547569 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5547565 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5547566 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5547567 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 350 5545687 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 5545688 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5545686 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5545685 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545684 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5545683 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5545681 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5545680 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5545679 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5545677 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5545675 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5545678 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5545674 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5545676 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5545673 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5545672 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5545671 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5545668 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5545667 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5545670 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5545669 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5532578 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5532579 2021.04.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5532580 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5532575 2021.04.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5532574 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532577 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532576 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532287 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5532285 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532286 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5532284 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5532280 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5532283 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5532282 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532279 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5532281 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5532278 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5532276 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5532277 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532275 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532274 2021.04.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5532273 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5526519 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526520 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5526521 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5526518 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5526516 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5526514 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5526515 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5526517 2021.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5526513 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5526512 2021.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5521625 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5516664 2021.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5516662 2021.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5514646 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5514643 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5514642 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5514644 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5514645 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5514647 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5511791 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5511792 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5509746 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5506235 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5516663 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5504841 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5504844 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5504843 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5504846 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5504837 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5504845 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5504839 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5504840 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5504836 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5504838 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5504832 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5504833 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5504834 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 5504835 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5499719 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5499720 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5499718 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5499722 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499723 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 76 5499721 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5499724 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5498820 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5498818 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5498816 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5498817 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5498815 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5498819 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5498814 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5498243 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5498244 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5498236 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5498240 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5504842 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5498242 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5498238 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 5498237 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5498241 2021.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5498234 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5498235 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5498232 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5498231 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5498230 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5498233 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5498229 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5498228 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5498227 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5497210 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5497211 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5490003 2021.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5481698 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5481696 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5481694 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5481695 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465658 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5465657 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5465659 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5465656 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5465655 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5465660 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5465652 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5465653 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5465651 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5465650 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5465649 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5465648 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5465654 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 5465645 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5465647 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5465644 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5465642 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5465641 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5465646 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5465643 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 62 5465639 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5465640 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5462669 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5462666 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5462670 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5462668 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5462667 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5462663 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5462665 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5462664 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5461903 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461006 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5461005 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5461004 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5461003 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5461002 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5461000 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5460999 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5461001 2021.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5460998 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5460726 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5460724 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5460720 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5460719 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5460718 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5460715 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5460714 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5460713 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5460712 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5461904 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5461905 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5460711 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5444033 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5444028 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5444029 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5444030 2021.04.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5444027 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5444026 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5444025 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5444024 2021.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 5444019 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5444017 2021.04.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5444016 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5444023 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5444020 2021.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5444021 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5444018 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5444022 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5444015 2021.04.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5444012 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5444011 2021.04.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5444009 2021.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5444010 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444013 2021.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5442558 2021.04.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5442559 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5440634 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5440632 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5440633 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5440631 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5440650 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440648 2021.04.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5440647 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5440646 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5440645 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5440649 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5440651 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5441275 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5440813 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5440644 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5440643 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5440642 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5440640 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 5440641 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5440637 2021.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 5440639 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5440635 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5440636 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440629 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5440630 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 94 5440627 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440626 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5440624 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5440628 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440623 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5440622 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 5440621 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5440625 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5440620 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 5440618 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5440617 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5440619 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5440616 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5440615 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5441277 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5441276 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5433118 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5433120 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5433122 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5433121 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5433119 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5433117 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5433116 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5433113 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5433108 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5433110 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5433109 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5433111 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5433114 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5433107 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5433106 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5433115 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5433102 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5433104 2021.04.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5433100 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5433105 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5433112 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5433103 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5433101 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5426600 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5426602 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5426601 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 136 5421525 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5421523 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5421526 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5421522 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5421524 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5421521 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420175 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5420176 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5420173 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5420177 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5420172 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5420174 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5420170 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5420169 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5420171 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5420167 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420178 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5420168 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420166 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5420161 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420158 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5420163 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5420164 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5420165 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5420162 2021.04.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5420159 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5420155 2021.04.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5420153 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5420157 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5420160 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5420156 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5420154 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 5420152 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5420150 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5420151 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5422157 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422158 2021.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5410413 2021.04.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5393153 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5390694 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5390695 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5390685 2021.04.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5390689 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5390693 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5390690 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5390691 2021.04.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 5387050 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 32 5386446 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5386447 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5386445 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5386444 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5386443 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5386442 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5386440 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5386439 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5386438 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5386441 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5386437 2021.04.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 47 5386436 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5382527 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5382525 2021.04.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5382524 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5382526 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5383469 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5382446 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5382445 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5382444 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5381107 2021.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5381106 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5381109 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5381108 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5381110 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5381111 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5378373 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5378374 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5378369 2021.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5378370 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5378375 2021.04.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5378366 2021.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5378368 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5378372 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5378371 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5378367 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5378365 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5370441 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5370440 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5370438 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5370439 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5370437 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5370435 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5370434 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5370433 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5370431 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5370436 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5370432 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 5370429 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5370428 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5370430 2021.04.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5369481 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5369479 2021.04.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5369482 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5369483 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5369480 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5369478 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5369477 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5369473 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5369476 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5369474 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5369475 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5369471 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5369470 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5369468 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5369467 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5369472 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5369466 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 5369465 2021.04.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5369464 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5369463 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5369462 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 47 5369461 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5364380 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5364381 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5364382 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5351165 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5351167 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5351161 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5351163 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5351158 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5351160 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5351164 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 62 5351155 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5351154 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5351156 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5351152 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 5351157 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5351162 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5351159 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5351149 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5351153 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5339853 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5339852 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 51 5339556 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5339555 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 81 5339553 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 38 5339554 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5339551 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5339552 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5339549 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5339550 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5339546 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5339548 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 38 5339547 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5339544 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5339545 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5339543 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5339540 2021.03.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5339542 2021.03.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5339541 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5339539 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5339538 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5339537 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5339536 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5339535 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5351151 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339533 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5339534 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5332046 2021.03.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5332045 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 5332043 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 5332044 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5332042 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5332040 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5332037 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5332039 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 154 5332041 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5332038 2021.03.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5332035 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5332036 2021.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5332033 2021.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 5332034 2021.03.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5332031 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 5332032 2021.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5331450 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5331449 2021.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 58 5331448 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 5331446 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 52 5331444 2021.03.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5331447 2021.03.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 44 5331445 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 5331443 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5331442 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 63 5331441 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5331440 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 5331439 2021.03.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 5331438 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 71 5331437 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5331151 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5331150 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5331149 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5330349 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5330347 2021.03.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5330348 2021.03.25 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 5329415 2021.03.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 24 5315007 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1450 5315008 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5315006 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5314578 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5314580 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5314579 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5314577 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5314576 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5314575 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5314573 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5314574 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5314572 2021.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5314571 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5314569 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 5314570 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 240 5314566 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5314567 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 111 5314568 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 5313949 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1750 5313948 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5313950 2021.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5313947 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5310812 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5310810 2021.03.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 5310809 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5310811 2021.03.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5310807 2021.03.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 38 5303002 2021.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5302726 2021.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5296930 2021.03.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5296932 2021.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5296928 2021.03.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5296927 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5296929 2021.03.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 32 5293636 2021.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5293635 2021.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5293634 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5293633 2021.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5290987 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 5290985 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5290986 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5285823 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5285819 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5285818 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5285822 2021.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5285824 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5285820 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5285817 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5285821 2021.03.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5285816 2021.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 5285815 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5285814 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5285813 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5285811 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5285812 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 145 5285810 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 121 5285808 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 5285809 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 16 5284038 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 62 5284037 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 5282691 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 5282689 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5282690 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5282687 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5282688 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5282686 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5282684 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5282685 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 33 5282683 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5281869 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5281868 2021.03.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 5281867 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 5281866 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 23 5281865 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5281863 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5281862 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5281861 2021.03.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 5281860 2021.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5281858 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5281859 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5281857 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 5281855 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5281856 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5281864 2021.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5281854 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 93 5281851 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 5281852 2021.03.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5281850 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 5281853 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5275257 2021.03.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5275200 2021.03.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5275202 2021.03.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5275201 2021.03.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5275199 2021.03.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5275198 2021.03.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 5275197 2021.03.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 5275196 2021.03.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 51 5275195 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5276725 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5276726 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5270917 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5270918 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5270919 2021.03.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5270920 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5270921 2021.03.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 5258491 2021.03.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5258490 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 5258488 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5258487 2021.03.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5258486 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 5258485 2021.03.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5259155 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 5254327 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5260077 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3500 5260076 2021.03.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 32 5267718 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5267719 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5254328 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5254020 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5254019 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5254018 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5254021 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5254017 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 93 5254016 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5254014 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5254015 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 61 5254013 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5254011 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 5260072 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5260073 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5260074 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1750 5260075 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5252628 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5252627 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 94 5252625 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5252626 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 5252130 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5252127 2021.03.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5252128 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 37 5252129 2021.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5252126 2021.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5252125 2021.03.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5252124 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 5252122 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5252123 2021.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5252120 2021.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5252121 2021.03.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 67 5252119 2021.03.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5252116 2021.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 65 5252117 2021.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 55 5252118 2021.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5251455 2021.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5251456 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5251454 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5251452 2021.03.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5251451 2021.03.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5254010 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5254012 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 5240128 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 56 5240129 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 5240132 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5240130 2021.03.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 5240131 2021.03.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5240127 2021.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5239322 2021.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 28 5239321 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 46 5239318 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 5239317 2021.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5239316 2021.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5239319 2021.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5239320 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 430 5239312 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5239315 2021.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 54 5239313 2021.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 5239311 2021.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 177 5239314 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 5239310 2021.03.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 5239307 2021.03.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5239305 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5239309 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 550 5239308 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5239306 2021.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 5239302 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 5239301 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21 5239303 2021.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5239304 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5239298 2021.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5239300 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5239297 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5239299 2021.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5239294 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5239295 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5239293 2021.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5239296 2021.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5239292 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5239291 2021.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 74 5239290 2021.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 69 5239289 2021.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5238278 2021.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5238277 2021.03.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5238276 2021.03.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5238275 2021.03.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5238274 2021.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5238272 2021.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5238273 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5238270 2021.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5238271 2021.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5238269 2021.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5238267 2021.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5238268 2021.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5238266 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5238264 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5238265 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 5238263 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5238262 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 5238261 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5237794 2021.02.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5237792 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 5237793 2021.02.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5237791 2021.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5234982 2021.02.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5234980 2021.02.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5234979 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5234981 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5234978 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5234977 2021.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5234976 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5234975 2021.02.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5234972 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5234971 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5234973 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5230137 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5230138 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5230139 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5230140 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5230141 2021.02.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5230136 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5228153 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5228152 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5228151 2021.02.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5228150 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5228147 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 5228149 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 145 5228145 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5228148 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5228146 2021.02.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5227378 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5227380 2021.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5227379 2021.02.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 5227377 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 48 5227376 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5227375 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5227374 2021.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 41 5227373 2021.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5227372 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 5227371 2021.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5227370 2021.02.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5227368 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5227369 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5227366 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5227367 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5227363 2021.02.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5227362 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 5227365 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5227361 2021.02.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5227360 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5227359 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 5227358 2021.02.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5227357 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5226347 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5226345 2021.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5226344 2021.02.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5226362 2021.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5226361 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5226360 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5226363 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5226358 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 81 5226357 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 290 5226356 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 5226355 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5226354 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5226352 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5226351 2021.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5226350 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 5226349 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5226353 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 5226348 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5217518 2021.02.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5217520 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5217521 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5217522 2021.02.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5216839 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5216837 2021.02.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5216840 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5216834 2021.02.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5216838 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5216835 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216836 2021.02.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 5216832 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5216833 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1800 5216831 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5216826 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5216830 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5216822 2021.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5216827 2021.02.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5216828 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5216824 2021.02.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5216825 2021.02.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5216829 2021.02.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5216823 2021.02.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5216821 2021.02.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5216819 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5216820 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5216818 2021.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5216817 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5216815 2021.02.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5216816 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 5216080 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5216081 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 258 5216082 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5216083 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5216085 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5216084 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5216071 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 5216072 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5216069 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5216070 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5216073 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5216068 2021.02.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 5216074 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 5216075 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5216076 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5216077 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5216078 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5216079 2021.02.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5216067 2021.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5216500 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5213452 2021.02.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5212085 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5212084 2021.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5212086 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5212079 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5212078 2021.02.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5212082 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5212080 2021.02.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5212076 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5212081 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 570 5212077 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5212075 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 5212074 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5212073 2021.02.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5212072 2021.02.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5212071 2021.02.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5212070 2021.02.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5212068 2021.02.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 5212067 2021.02.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5212066 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5212065 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5212064 2021.02.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5212063 2021.02.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1100 5212062 2021.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5212061 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5212059 2021.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5212060 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5212057 2021.02.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5212055 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5212058 2021.02.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 5212053 2021.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 5212056 2021.02.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5205754 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5205758 2021.02.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5205752 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5205753 2021.02.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5205749 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 78 5205750 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5205751 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5205746 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 5205748 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 5205755 2021.02.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 5205759 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5205760 2021.02.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 5205761 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5205757 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 5205756 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 5198102 2021.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5198104 2021.02.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5198103 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 5198100 2021.02.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5198094 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5198096 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5198099 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5198098 2021.02.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5198097 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5198095 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 820 5198101 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5198105 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5198093 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5198091 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5198092 2021.02.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5198090 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5189668 2021.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5182189 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5182187 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5182188 2021.02.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5182190 2021.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5182186 2021.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5177781 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5177782 2021.02.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5177779 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5177778 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5177780 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 192 5177777 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5177776 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 182 5177775 2021.02.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5177774 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 5177773 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5177771 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177772 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177770 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5177768 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177769 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 5177767 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5177766 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5177764 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5177763 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5177762 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5177761 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5174920 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5174921 2021.02.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 23 5173550 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5173552 2021.02.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 70 5173548 2021.02.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 5173547 2021.02.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5173545 2021.02.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 400 5173546 2021.02.13 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5173549 2021.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5173100 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 358 5173095 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5173094 2021.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5173093 2021.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 600 5173092 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5173098 2021.02.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5173099 2021.02.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5173091 2021.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5173097 2021.02.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5173090 2021.02.13