Pełna lista obserwacji drużyny

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 6087033 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 62 6087030 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6087032 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 6087034 2021.09.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6087029 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6066291 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6066288 2021.09.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6066290 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6066289 2021.09.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6066287 2021.09.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6066286 2021.09.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6064629 2021.09.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6064630 2021.09.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6064628 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 6064631 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 6064625 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6064627 2021.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6064623 2021.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6064624 2021.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6064622 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 23 6064621 2021.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 6064620 2021.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6064619 2021.09.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6064617 2021.09.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6064618 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 6064616 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6062494 2021.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6062498 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6062495 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 230 6062497 2021.09.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 6044796 2021.09.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 17 6044795 2021.09.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6040842 2021.09.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6040844 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 6040845 2021.09.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6040843 2021.09.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6038922 2021.09.09 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 9 6038868 2021.09.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6038870 2021.09.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 7 6038869 2021.09.09 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 6038624 2021.09.09 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6038621 2021.09.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6038623 2021.09.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 6038622 2021.09.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6038620 2021.09.09 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6036921 2021.09.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 6036922 2021.09.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6036920 2021.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6036919 2021.09.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6036918 2021.09.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 6036938 2021.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 250 6036935 2021.09.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 6036936 2021.09.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6036934 2021.09.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6036933 2021.09.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6036932 2021.09.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 6036937 2021.09.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 6036929 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 6036930 2021.09.08 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 6036927 2021.09.08 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 17 6036928 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 6036931 2021.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6036926 2021.09.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 6036925 2021.09.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 23 6036924 2021.09.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 31 6036923 2021.09.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6025747 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6025746 2021.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 370 6025743 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6025744 2021.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6025742 2021.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6021102 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021103 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6022005 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6021101 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 6013537 2021.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013536 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6013534 2021.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 37 6013533 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6013535 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6013532 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6013530 2021.08.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6013528 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 6013529 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 6013531 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6005841 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6005840 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6005837 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6005838 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6005839 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6005836 2021.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6005834 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6005835 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6005842 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6005833 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6005832 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6005831 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6005830 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6005829 2021.08.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 5999082 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999083 2021.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5999084 2021.08.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5999085 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5989142 2021.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5991513 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5991514 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5991515 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 5991516 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5991517 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5991518 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991519 2021.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5989146 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5989143 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5989144 2021.08.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 5989145 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5989141 2021.08.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5989140 2021.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 5989139 2021.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5970707 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 5970708 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5970705 2021.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5968316 2021.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5968315 2021.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5968314 2021.08.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5970706 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5968313 2021.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 65 5968312 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5968309 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5968311 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5968308 2021.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5968306 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5968307 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5968310 2021.08.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5968305 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 76 5968304 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 5968303 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5968301 2021.08.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5968302 2021.08.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5968300 2021.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 5968299 2021.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 87 5968298 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5968297 2021.08.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 5964788 2021.08.12 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5964787 2021.08.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5963288 2021.08.11 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5963285 2021.08.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5963289 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5963286 2021.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5963284 2021.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5963287 2021.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5957748 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5957749 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5954682 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5954684 2021.08.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5954683 2021.08.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5954685 2021.08.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5954686 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5954687 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5954688 2021.08.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5954689 2021.08.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5954680 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5944582 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5944584 2021.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 5944583 2021.08.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5944578 2021.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5944581 2021.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 5944577 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5944579 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5944580 2021.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5924043 2021.07.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5924040 2021.07.25 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5924039 2021.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5924045 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5924044 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5910456 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5910454 2021.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5910455 2021.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 5905848 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5905847 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5905846 2021.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5905842 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5905845 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5905840 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5905838 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5905844 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5905839 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5905837 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5905836 2021.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5905841 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5905835 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5905834 2021.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5905831 2021.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5905832 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5905830 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5896744 2021.07.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5896743 2021.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5896745 2021.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5884199 2021.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 140 5884198 2021.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5884197 2021.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5884194 2021.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 125 5884195 2021.07.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5884193 2021.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5884196 2021.07.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5884192 2021.07.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5884191 2021.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5884189 2021.07.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5884187 2021.07.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5884186 2021.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5884188 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5878807 2021.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5878808 2021.07.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5878806 2021.07.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5878805 2021.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5878804 2021.07.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5866050 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5866051 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5866052 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 5866067 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5866068 2021.07.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5866064 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5866066 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5866063 2021.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5866065 2021.07.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5866062 2021.07.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5866061 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5866059 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5866058 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5866056 2021.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5866055 2021.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5866057 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5866054 2021.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5866053 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5864099 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5844973 2021.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5844969 2021.06.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5844968 2021.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5844972 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5844967 2021.06.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5844971 2021.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5844966 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5844965 2021.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5844963 2021.06.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5844970 2021.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 5844964 2021.06.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5844960 2021.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5844961 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5844959 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5844958 2021.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5844957 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 44 5844954 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5844955 2021.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5844953 2021.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5844956 2021.06.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5824209 2021.06.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5824211 2021.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5824207 2021.06.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5824206 2021.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 5824208 2021.06.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 5824205 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5824204 2021.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824203 2021.06.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5798461 2021.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5798460 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5794560 2021.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5794559 2021.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5794558 2021.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5775845 2021.06.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5775846 2021.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5775844 2021.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5775841 2021.06.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5775839 2021.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5775842 2021.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5775838 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 5773109 2021.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5773110 2021.06.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 5773111 2021.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 5773112 2021.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 5773113 2021.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5773114 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 40 5773115 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5773116 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5761672 2021.06.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5760057 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5754972 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5754971 2021.06.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5754970 2021.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5754969 2021.06.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5754968 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5754967 2021.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5754966 2021.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5754965 2021.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5754964 2021.06.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 5754963 2021.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5754962 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5754961 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5754960 2021.06.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5754959 2021.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5754958 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 5754957 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5754956 2021.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 5754954 2021.06.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5754951 2021.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5754952 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5754950 2021.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5754949 2021.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5754955 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5754953 2021.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5754948 2021.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5754947 2021.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5754945 2021.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5754946 2021.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5754944 2021.06.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5754943 2021.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5754942 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 5754940 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5754941 2021.06.03 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 5748374 2021.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5748369 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5748370 2021.06.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5748390 2021.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 5748371 2021.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5748372 2021.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5748373 2021.06.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5760423 2021.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5748388 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5748387 2021.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5748386 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5748385 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5748384 2021.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5748383 2021.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5748382 2021.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5748381 2021.05.31 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5748380 2021.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5748379 2021.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5748377 2021.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5748378 2021.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5748376 2021.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5748375 2021.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5735874 2021.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5735873 2021.05.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5735871 2021.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5735872 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5735869 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5735870 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5735868 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5735866 2021.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5735865 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5735867 2021.05.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5735864 2021.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5735863 2021.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5735860 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5735861 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5735858 2021.05.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5735859 2021.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5735857 2021.05.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5735855 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 5735856 2021.05.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5735854 2021.05.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5735852 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5735853 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5735850 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5735851 2021.05.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5735849 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5735848 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5735843 2021.05.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5735845 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5735842 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5735844 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5735846 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5735841 2021.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5735839 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5735838 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5735840 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5735837 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5735836 2021.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5735835 2021.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5735832 2021.05.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5735830 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5735834 2021.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 5735831 2021.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5735828 2021.05.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5735822 2021.05.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5735825 2021.05.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5735826 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5735827 2021.05.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5735829 2021.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5735824 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5735821 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5735820 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5735819 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5735818 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5735817 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5735816 2021.05.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5735814 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5735815 2021.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5699963 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5699960 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5699962 2021.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5699961 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5696235 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5696230 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5696233 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5696231 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5696232 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5696228 2021.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5696227 2021.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5696226 2021.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5696225 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5690872 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5690870 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5690875 2021.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5690874 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5690869 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5690871 2021.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5690867 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5690866 2021.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5690864 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5690873 2021.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5690868 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5690865 2021.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5690862 2021.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5690861 2021.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5690860 2021.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5690863 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5669189 2021.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5669191 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5669190 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5669187 2021.05.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5669188 2021.05.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5668807 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5668642 2021.05.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5668641 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5668640 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5668639 2021.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5668637 2021.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5668638 2021.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5668636 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5668635 2021.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5667799 2021.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5667798 2021.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5667797 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5667522 2021.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5667521 2021.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5667520 2021.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5667519 2021.05.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5667518 2021.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5667517 2021.05.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5667516 2021.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5667515 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5667514 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5667513 2021.05.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5667512 2021.05.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5667511 2021.05.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5667510 2021.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 229 5667509 2021.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5667340 2021.05.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5667335 2021.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5667338 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5667339 2021.05.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5667337 2021.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5667332 2021.05.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5667331 2021.05.18 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5667327 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5667336 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5667325 2021.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5667326 2021.05.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5667330 2021.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5667333 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5667329 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 5667328 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5660204 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5660207 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 5660203 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5660200 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5660205 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5660206 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5653951 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5653950 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5653948 2021.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5653946 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5653947 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5653945 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5653943 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5653942 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5653940 2021.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5653939 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5653938 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5653944 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5653935 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5653934 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5653932 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 5653933 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5653931 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5649266 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 5649273 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5649265 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5649294 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5649264 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5649263 2021.05.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5649262 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5649259 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5649260 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5649257 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5649258 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5649256 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5649255 2021.05.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5649254 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5649300 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5649287 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5649278 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 5649296 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5649298 2021.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5649275 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5649277 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5649274 2021.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5649276 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5649272 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5649270 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5649269 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5649302 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5649268 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5649267 2021.05.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5647599 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5647600 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5647597 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5647596 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5647595 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5647594 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5647592 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5647591 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5647590 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5647588 2021.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5647586 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5647589 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5647585 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5647587 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 5647583 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5647584 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5647581 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5647582 2021.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5647580 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5623539 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5623538 2021.05.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5623537 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5623534 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5623536 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5623535 2021.05.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5623532 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5623533 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5623531 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 70 5623530 2021.05.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5622946 2021.05.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5645503 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5645504 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5605777 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5605776 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605778 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5605773 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5605774 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5605772 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5605771 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5605770 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5605769 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5605767 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5605768 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5605775 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5605766 2021.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5605765 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5605763 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5605762 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5605764 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5605760 2021.05.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5605761 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5595687 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5595685 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595684 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5595682 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5595681 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5595683 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5593545 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5593546 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5593544 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5593542 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5593543 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5593541 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5593540 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 5593539 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5590596 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5590595 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5590597 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5590593 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5590594 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 5590592 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 5590589 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5590590 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5590588 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5590587 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5590585 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5590591 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5590586 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 5590584 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5590582 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5590583 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5590581 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5590580 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5590579 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5590577 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5590576 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5588789 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5588788 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5588787 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5588786 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5588805 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5588804 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5588802 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5588803 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5588801 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5588800 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5588799 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5588798 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5588797 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5588796 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5588795 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5588794 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5588793 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5588792 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5588791 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5588790 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5583550 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5583551 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5578217 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5578218 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5578219 2021.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5578699 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5578700 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5578702 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578703 2021.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5578704 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5578705 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578706 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5578707 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578708 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5578709 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5578710 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5576965 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5576962 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5576964 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5576963 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5576961 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5576960 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5576959 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 5576958 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5573053 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5573054 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5573056 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5569491 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5573055 2021.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5568381 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5568379 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5568380 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5568378 2021.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5568377 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5568376 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5568374 2021.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5568372 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5568375 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5568371 2021.05.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5568369 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5568370 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5568373 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5568367 2021.05.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5568368 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5568366 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5568364 2021.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5568365 2021.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5568363 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5568362 2021.05.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5568360 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5568361 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5566646 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5566647 2021.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5566645 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5566644 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5561212 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5561210 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5561209 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5561208 2021.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5561211 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5561207 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5561206 2021.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5561205 2021.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5561204 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5549090 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5549088 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5549085 2021.05.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5549087 2021.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5549089 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5549091 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5549083 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5549086 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5549081 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5549082 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5549079 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5549080 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5549084 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 53 5549078 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5547579 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5547578 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 5547576 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5547577 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5547575 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5547573 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 5547580 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5547574 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5547572 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5547571 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5547570 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5547568 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 5547569 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5547565 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5547566 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5547567 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 350 5545687 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 5545688 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5545686 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5545685 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5545684 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5545683 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5545681 2021.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5545680 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5545679 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5545677 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5545675 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5545678 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5545674 2021.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5545676 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5545673 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5545672 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5545671 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5545668 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5545667 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5545670 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 5545669 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5532578 2021.04.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5532579 2021.04.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5532580 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5532575 2021.04.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5532574 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532577 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532576 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532287 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5532285 2021.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5532286 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5532284 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5532280 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5532283 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5532282 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532279 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5532281 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5532278 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5532276 2021.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5532277 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532275 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532274 2021.04.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5532273 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5526519 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526520 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5526521 2021.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5526518 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5526516 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5526514 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5526515 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5526517 2021.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5526513 2021.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5526512 2021.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5521625 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5516664 2021.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5516662 2021.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5514646 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5514643 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5514642 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5514644 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5514645 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5514647 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5511791 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5511792 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5509746 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5506235 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5516663 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5504841 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5504844 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5504843 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5504846 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5504837 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5504845 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5504839 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5504840 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5504836 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5504838 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5504832 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5504833 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5504834 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 5504835 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5499719 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5499720 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5499718 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5499722 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499723 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 76 5499721 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5499724 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5498820 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5498818 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5498816 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5498817 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5498815 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5498819 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5498814 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5498243 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5498244 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5498236 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5498240 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5504842 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5498242 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5498238 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 5498237 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5498241 2021.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5498234 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5498235 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 5498232 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5498231 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5498230 2021.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5498233 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5498229 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5498228 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5498227 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5497210 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5497211 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5490003 2021.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5481698 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5481696 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5481694 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5481695 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5465658 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5465657 2021.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5465659 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5465656 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5465655 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5465660 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5465652 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5465653 2021.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5465651 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5465650 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5465649 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5465648 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5465654 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 5465645 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5465647 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5465644 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5465642 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5465641 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5465646 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5465643 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 62 5465639 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5465640 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5462669 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5462666 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5462670 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5462668 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5462667 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5462663 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5462665 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5462664 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5461903 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461006 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5461005 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5461004 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5461003 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5461002 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5461000 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5460999 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5461001 2021.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5460998 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5460726 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5460724 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5460720 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5460719 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5460718 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5460715 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5460714 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5460713 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5460712 2021.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5461904 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5461905 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5460711 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5444033 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5444028 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5444029 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5444030 2021.04.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5444027 2021.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5444026 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5444025 2021.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5444024 2021.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 5444019 2021.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5444017 2021.04.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5444016 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5444023 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5444020 2021.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5444021 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5444018 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5444022 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5444015 2021.04.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5444012 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5444011 2021.04.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5444009 2021.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5444010 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5444013 2021.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5442558 2021.04.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5442559 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5440634 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5440632 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5440633 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5440631 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5440650 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440648 2021.04.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5440647 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5440646 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5440645 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5440649 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5440651 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5441275 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5440813 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5440644 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5440643 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5440642 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5440640 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 5440641 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5440637 2021.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 5440639 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5440635 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5440636 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440629 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5440630 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 94 5440627 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440626 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5440624 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5440628 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440623 2021.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5440622 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 5440621 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5440625 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5440620 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 5440618 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5440617 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5440619 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5440616 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5440615 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5441277 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5441276 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5433118 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5433120 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5433122 2021.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5433121 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5433119 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5433117 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5433116 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5433113 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5433108 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5433110 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5433109 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5433111 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5433114 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5433107 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5433106 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5433115 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5433102 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5433104 2021.04.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5433100 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5433105 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5433112 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5433103 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5433101 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5426600 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5426602 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5426601 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 136 5421525 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5421523 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5421526 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5421522 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5421524 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5421521 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420175 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5420176 2021.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5420173 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5420177 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5420172 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5420174 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5420170 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5420169 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5420171 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5420167 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420178 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5420168 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420166 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5420161 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5420158 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5420163 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5420164 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5420165 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5420162 2021.04.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5420159 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 5420155 2021.04.10 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5420153 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5420157 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5420160 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5420156 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5420154 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 5420152 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5420150 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5420151 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5422157 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5422158 2021.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5410413 2021.04.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5393153 2021.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5390694 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5390695 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5390685 2021.04.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5390689 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5390693 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5390690 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 5390691 2021.04.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 5387050 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 32 5386446 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5386447 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5386445 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5386444 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5386443 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5386442 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5386440 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5386439 2021.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5386438 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5386441 2021.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5386437 2021.04.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 47 5386436 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5382527 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5382525 2021.04.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5382524 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5382526 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5383469 2021.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5382446 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5382445 2021.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5382444 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5381107 2021.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5381106 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5381109 2021.04.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5381108 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5381110 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5381111 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5378373 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5378374 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5378369 2021.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5378370 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5378375 2021.04.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5378366 2021.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5378368 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5378372 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5378371 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5378367 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5378365 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5370441 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5370440 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5370438 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5370439 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5370437 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5370435 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5370434 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5370433 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5370431 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5370436 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5370432 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 5370429 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5370428 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5370430 2021.04.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5369481 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5369479 2021.04.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5369482 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5369483 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5369480 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5369478 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5369477 2021.04.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5369473 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5369476 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5369474 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5369475 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5369471 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5369470 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5369468 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5369467 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5369472 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5369466 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 5369465 2021.04.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5369464 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5369463 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5369462 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 47 5369461 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5364380 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5364381 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5364382 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5351165 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5351167 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5351161 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5351163 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5351158 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5351160 2021.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5351164 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 62 5351155 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5351154 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5351156 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5351152 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 5351157 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5351162 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5351159 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5351149 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5351153 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5339853 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5339852 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 51 5339556 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5339555 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 81 5339553 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 38 5339554 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5339551 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5339552 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5339549 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5339550 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5339546 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5339548 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 38 5339547 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5339544 2021.03.27 mapa
dość pospolity