Pełna lista obserwacji drużyny

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5109886 2021.01.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5105574 2021.01.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5105548 2021.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 28 5105547 2021.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5105546 2021.01.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5105286 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5095324 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5095323 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 5095321 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5095319 2021.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 5095317 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5095322 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5095325 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5095326 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5095318 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5095320 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5095316 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5095313 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5095314 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5095315 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5095312 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5095311 2021.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 5096354 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5096355 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5096353 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5095519 2021.01.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 5095308 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5093402 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 5095518 2021.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5095520 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5092000 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5092001 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5092002 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5091999 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 260 5091997 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5091998 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5091990 2021.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5091991 2021.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5091992 2021.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 300 5092176 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 5092178 2021.01.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 5092179 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 5092181 2021.01.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5092177 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 5091993 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5091994 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5091996 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5091988 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 5091989 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5091987 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5091995 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 859 5103836 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 5103881 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5103871 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5103864 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 5103862 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 5103860 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5103846 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5103844 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5103835 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5103833 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5103832 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5103831 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5073305 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 5073306 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5073307 2021.01.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5073308 2021.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 220 5073309 2021.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5068696 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5068697 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5068695 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5068694 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5068692 2021.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5068693 2021.01.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5067712 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 5067711 2021.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5067708 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5067710 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5067707 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5067709 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5067445 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5067444 2021.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5067443 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5067442 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5067441 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5067440 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5067439 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5067438 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5067437 2021.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5067350 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5067349 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5067333 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5067331 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5067332 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5067330 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 5067329 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 5067328 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 5067327 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5067326 2021.01.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5067325 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5067324 2021.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5067323 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5067321 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5067320 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5067319 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5067318 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5064160 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5064159 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5064158 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5064156 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5064157 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 5064155 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064154 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5064151 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5064152 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5064150 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064149 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5064153 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5064148 2021.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5064146 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5064147 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 5064144 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5064143 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5064145 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5064142 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5058619 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5058620 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5058618 2021.01.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 5058616 2021.01.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 28 5051282 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5051281 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5058617 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5058615 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5050772 2021.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5049223 2021.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5030496 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5030495 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5030493 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5030494 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5030497 2021.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5030492 2021.01.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5030491 2021.01.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5029425 2021.01.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5029363 2021.01.01 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5029139 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5029138 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5029137 2021.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5028761 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5028759 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5028758 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5028760 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5028757 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5033378 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5028223 2021.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5028222 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5028221 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 300 5028220 2021.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5027925 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5027924 2021.01.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5027923 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5027674 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027673 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5027672 2021.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5027597 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5027595 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5027594 2021.01.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5027593 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5027592 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5027591 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5027392 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5027408 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 5027406 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5027407 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5027405 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5027404 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 5027403 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5027402 2021.01.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5027401 2021.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5027400 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5027399 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5049291 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5027398 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5027397 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5027396 2021.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5027395 2021.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5027394 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5027393 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5027390 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027391 2021.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5027389 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5027388 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5027387 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5027386 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5027385 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027384 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5027383 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027382 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027381 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5027379 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027380 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5027377 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5027378 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5027376 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5027375 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5027372 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5027371 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5027374 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5027370 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5027369 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027373 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027368 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5027366 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5027365 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5027367 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5027363 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027364 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5027362 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5027361 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5027360 2021.01.01 mapa