Pełna lista obserwacji drużyny

Słowiański_pluszcz : Marek Bebłot


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311295 2021.12.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6311294 2021.12.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6311258 2021.12.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6301340 2021.12.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6300463 2021.12.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6300462 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6300283 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6300233 2021.12.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6300177 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 6300176 2021.12.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6300164 2021.12.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6300113 2021.12.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6300085 2021.12.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6297449 2021.12.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6297424 2021.12.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6297391 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6297390 2021.12.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6297354 2021.12.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6297353 2021.12.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6297352 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6289161 2021.12.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6289160 2021.12.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6289159 2021.12.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6289158 2021.12.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6289157 2021.12.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6289090 2021.12.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6275418 2021.12.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6274946 2021.12.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6274032 2021.12.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6273949 2021.12.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6273948 2021.12.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6273626 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6273514 2021.12.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6273513 2021.12.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6273504 2021.12.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6266376 2021.12.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6262111 2021.12.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6262112 2021.12.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6262113 2021.12.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6262114 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6214264 2021.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6213999 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6213998 2021.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6213997 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6213995 2021.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6213996 2021.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6214000 2021.11.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6204369 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6196890 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6196888 2021.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6196889 2021.11.06 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6196702 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6195570 2021.11.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6194597 2021.11.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6194358 2021.11.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6194330 2021.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6194315 2021.11.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6192918 2021.11.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6192916 2021.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6190744 2021.11.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6190743 2021.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6186809 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6186808 2021.11.01 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6186288 2021.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6185721 2021.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6183143 2021.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6183126 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6183114 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6183067 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6183066 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6183030 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6183029 2021.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6183028 2021.10.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6182625 2021.10.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6182240 2021.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6182029 2021.10.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6181956 2021.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6181957 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6181955 2021.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6181953 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6181954 2021.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 27 6181802 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6181754 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6181752 2021.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6181753 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 6181750 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6181751 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6181749 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6181748 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6181667 2021.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6181665 2021.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6181666 2021.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6181475 2021.10.31 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6181474 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6181117 2021.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6181093 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6183115 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6175116 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6174071 2021.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6170288 2021.10.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6167674 2021.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6167673 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6167595 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6167592 2021.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6164822 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6164790 2021.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6161116 2021.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6161115 2021.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6161114 2021.10.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6161113 2021.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6161081 2021.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6161080 2021.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6160167 2021.10.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6160135 2021.10.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6159940 2021.10.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6159872 2021.10.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 6159805 2021.10.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6159804 2021.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6159800 2021.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6159799 2021.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6159798 2021.10.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6159796 2021.10.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 6159797 2021.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 6159713 2021.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 6159712 2021.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 6159710 2021.10.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 6159709 2021.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6159711 2021.10.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6159705 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6159704 2021.10.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 6159659 2021.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6159658 2021.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6153156 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6153155 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6152074 2021.10.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6147654 2021.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 39 6147622 2021.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6146098 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6146097 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6146075 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6146074 2021.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6145885 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6145884 2021.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6145707 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6145662 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6145621 2021.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 6145468 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 33 6145458 2021.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6145255 2021.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6145252 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6145254 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6145253 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6145251 2021.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6145250 2021.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6145236 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6145235 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6145237 2021.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6145194 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6145193 2021.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6145180 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6145179 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6143633 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6143602 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143589 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6143568 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143496 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143455 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6143454 2021.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 6143453 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143438 2021.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6140800 2021.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6140798 2021.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6140799 2021.10.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6140786 2021.10.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6140642 2021.10.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6140641 2021.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6140540 2021.10.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6140536 2021.10.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 6140538 2021.10.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 6140537 2021.10.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6140539 2021.10.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 6140534 2021.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6140535 2021.10.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6140527 2021.10.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6140528 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 6140529 2021.10.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 6140525 2021.10.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6140526 2021.10.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 6140520 2021.10.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6140521 2021.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6140518 2021.10.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6140519 2021.10.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6140515 2021.10.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6140111 2021.10.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6139809 2021.10.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6139807 2021.10.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6139808 2021.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6139770 2021.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6139769 2021.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6139771 2021.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1000 6139768 2021.10.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6139708 2021.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 6139707 2021.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6139709 2021.10.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 39 6139553 2021.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 6139533 2021.10.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6139534 2021.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6139535 2021.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6139536 2021.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6143425 2021.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6143426 2021.10.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6137694 2021.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6137645 2021.10.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 39 6136092 2021.10.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6136094 2021.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6111790 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6100773 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6100772 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100763 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100761 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6100758 2021.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6100694 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6100690 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6100689 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100688 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6100687 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100169 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6100160 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 6100152 2021.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6100061 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6100060 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6100057 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6099896 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6099895 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6099737 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6099736 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6099735 2021.10.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6099688 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6099686 2021.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6099687 2021.10.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6096750 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6088934 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6088936 2021.09.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6088935 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6083300 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 58 6083264 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6083184 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 6083183 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6083055 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6082941 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6082780 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6082779 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6082617 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6082618 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6082619 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6082531 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6082530 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6082461 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6082464 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6082462 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6082463 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 6082238 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6082237 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6082153 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6082152 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6082151 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6082150 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6082149 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081950 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6077787 2021.09.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6067883 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6064757 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6061786 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6061295 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6061022 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6061021 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6060879 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6060853 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6060855 2021.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6060854 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6059760 2021.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 6055583 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 44 6054823 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 6054824 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 6054468 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6054204 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6054205 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6054186 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6054187 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6053019 2021.09.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6053018 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6052770 2021.09.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6049457 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047050 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6047049 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 6042848 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6042847 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6042846 2021.09.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6042845 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6042827 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6042826 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042828 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6042586 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6042585 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6039709 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6039708 2021.09.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6039221 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037828 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037827 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6037785 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037783 2021.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6032881 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6032882 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6030641 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6030640 2021.09.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6030575 2021.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6030576 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 6030574 2021.09.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6030573 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6030572 2021.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6030571 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6030404 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6030642 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6030643 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6030753 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6030754 2021.09.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6030755 2021.09.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6027636 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6027614 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6027615 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6027590 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027576 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6027578 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6027577 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6027575 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6027496 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 6027497 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 53 6027494 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6027421 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027419 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6027418 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6027416 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6027417 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6027124 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6027066 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6027067 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6027065 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027041 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6027040 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027039 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6027028 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026963 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6026949 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6026940 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6026941 2021.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 6026829 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6026828 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6026827 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6026826 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6026825 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6026798 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 6026794 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6026795 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6026793 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6026796 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6026797 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026418 2021.09.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6027993 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6031849 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6024166 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6024159 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6023765 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6023741 2021.09.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6023735 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023734 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6023709 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 6023649 2021.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6023492 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6023479 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6023480 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 33 6023471 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023470 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6023120 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6023121 2021.09.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6023111 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6023072 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6023071 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6018182 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6018116 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6017261 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6017262 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6013821 2021.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6013370 2021.08.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6009934 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6009935 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6009936 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6009799 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6009717 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 6009526 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6009447 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009448 2021.08.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6009432 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6009360 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6009361 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6009343 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6009339 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6009336 2021.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6009335 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6009330 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6009326 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6009327 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6009306 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 6009301 2021.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6009171 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6008551 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6008550 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6008512 2021.08.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6008499 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6008497 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 6008466 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008433 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6008386 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6008385 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6008384 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6010176 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6006728 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6002374 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6002371 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6002370 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6002357 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6002191 2021.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6002170 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6001991 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6001992 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6001877 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6000048 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5999872 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999626 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5999585 2021.08.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5999584 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5999583 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5999578 2021.08.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6001105 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5994385 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5994341 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5988541 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5988420 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5987014 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5987005 2021.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5987006 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5986971 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5986909 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5986910 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5986779 2021.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5986778 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5986653 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5986646 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5986642 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5986523 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5986517 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5986518 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5986487 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5986472 2021.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5982220 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 5982219 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5982216 2021.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5982217 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5982215 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5982218 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977319 2021.08.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5975159 2021.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5975140 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5974570 2021.08.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5968269 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5968261 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966613 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966383 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966382 2021.08.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5961962 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961961 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961960 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5961224 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5961211 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961210 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5961120 2021.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5960767 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5960769 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5960770 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5960768 2021.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5953824 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5948534 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5948528 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5948519 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5947809 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5940877 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5940840 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5939154 2021.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5939153 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5939152 2021.08.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5939142 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5939133 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5939074 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5939075 2021.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5938978 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5938977 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5938975 2021.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 5938976 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5937089 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5937086 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5937078 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5937052 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5937017 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5937007 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5936202 2021.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5936203 2021.07.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5934374 2021.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5934373 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5934365 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5934367 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5934364 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5934363 2021.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5934366 2021.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5934360 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5934357 2021.07.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5934358 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5934359 2021.07.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 5934356 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5928259 2021.07.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5927915 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5927885 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5926093 2021.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5926091 2021.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5926092 2021.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5925940 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5924193 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5924192 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5924142 2021.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5923005 2021.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5923004 2021.07.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5922966 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5922864 2021.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5922823 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5922676 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5922675 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5920065 2021.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5919801 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5919771 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5919768 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5919772 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5919767 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5919769 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5919770 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5919766 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5919167 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5919168 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5918668 2021.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5918187 2021.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5918186 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5918185 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5918175 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5918174 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 5918084 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5918083 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5918082 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5917981 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5917980 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5917937 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5917936 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5917934 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 32 5917919 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 5917869 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5916837 2021.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5916559 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5916560 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5916561 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5916562 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5916563 2021.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5916564 2021.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 13 5916565 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5916566 2021.07.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5856912 2021.06.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5849191 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5849192 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5849193 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5849194 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5849195 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5849196 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5849197 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5849198 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5849199 2021.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5849203 2021.06.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5849204 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5849205 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5849207 2021.06.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 13 5849208 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5849209 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5849210 2021.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5849211 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5849212 2021.06.27 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5843763 2021.06.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5843783 2021.06.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5843785 2021.06.26 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5820701 2021.06.18 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5810529 2021.06.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 5813141 2021.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5813142 2021.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5813143 2021.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5813144 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5808232 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5808223 2021.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5808205 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5808173 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5808174 2021.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5808100 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 5808095 2021.06.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5808098 2021.06.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 31 5808101 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 73 5808099 2021.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5808096 2021.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5808097 2021.06.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5807681 2021.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5806819 2021.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5806734 2021.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5806735 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5806732 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5806733 2021.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5806731 2021.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5797731 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5797718 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5797701 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5797687 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5797685 2021.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5797682 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5797681 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5797317 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5797316 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5797258 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5797257 2021.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5795113 2021.06.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5795100 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5795096 2021.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5795095 2021.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5795097 2021.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5795082 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5795083 2021.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5795063 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5795064 2021.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5795065 2021.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 5794923 2021.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5794921 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5794922 2021.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5794920 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5794894 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5794865 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5793443 2021.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5793442 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5793441 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5793440 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5793438 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5793311 2021.06.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5793310 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5790520 2021.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5789963 2021.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5781266 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5781265 2021.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5781264 2021.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5781263 2021.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5776940 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5776924 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5776923 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 63 5776544 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5776543 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5776526 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 5776527 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5776525 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 5776511 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 5776513 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 53 5776512 2021.06.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5776509 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5776510 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5776293 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5775713 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5775646 2021.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5775543 2021.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5766918 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5766389 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5766388 2021.06.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5766387 2021.06.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5766309 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5767181 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5767182 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5767184 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5767185 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5767186 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5767187 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5767188 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5768302 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5768303 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5768304 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5768305 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5759854 2021.06.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5759821 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5759602 2021.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5759603 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5759575 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 5759576 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5759548 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5759333 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5759332 2021.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5759331 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5757700 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5757701 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5757699 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757236 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5757158 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757151 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5757148 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5757135 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757127 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757126 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5757113 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757112 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5757104 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757105 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5757103 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5757100 2021.06.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5757099 2021.06.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5757098 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757062 2021.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5757021 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757004 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5756732 2021.06.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5756731 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5756733 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5756702 2021.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5756703 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5756539 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5756538 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5756431 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5756432 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5756433 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5753187 2021.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5753181 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 5752657 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5752656 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5752653 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5752350 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5752346 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5752345 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5752252 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5752251 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5752239 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5752237 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5752034 2021.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5751528 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5751527 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5751502 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5751501 2021.06.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5750792 2021.06.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 90 5750925 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5750926 2021.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5746559 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5735741 2021.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733524 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733523 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 36 5733297 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733296 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733295 2021.05.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5731652 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5731578 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5731566 2021.05.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5731565 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5731286 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5731287 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 5730722 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5730715 2021.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5730712 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 55 5730711 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5730710 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5728706 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728546 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728545 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728510 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5728509 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5728508 2021.05.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5728411 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5728410 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5728401 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728402 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5728400 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728394 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5728390 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728389 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5728386 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5728385 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728383 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728384 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5733525 2021.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5733526 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 33 5733535 2021.05.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5726886 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5725935 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5725830 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5725831 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5725728 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5725726 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5725727 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5725658 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724572 2021.05.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5724569 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5724563 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5724534 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5724533 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5724285 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 17 5724159 2021.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 5724158 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 5724157 2021.05.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5724155 2021.05.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5723810 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5723811 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5723784 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5723766 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5723765 2021.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5723761 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5723762 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5723356 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5723355 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5723354 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5723353 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5723352 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5723351 2021.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5723082 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5723080 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5723060 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5723059 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5723058 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5723057 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5721481 2021.05.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5721460 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5721457 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5721458 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5721455 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5721456 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5720301 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5720300 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5720299 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 5720291 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5720285 2021.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5720261 2021.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5709471 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5706246 2021.05.25 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5706247 2021.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5706199 2021.05.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5697602 2021.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5697601 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5697568 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5697356 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697355 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5697298 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5697278 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5697256 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5697255 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5697254 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5697253 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5696384 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5696364 2021.05.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5696363 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5696362 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5696329 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5696275 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5696274 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5696200 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5695480 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5695478 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5695461 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5695459 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5695400 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 5695353 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5695352 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5695351 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5695294 2021.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5695240 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 21 5694077 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5694075 2021.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5694073 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5694071 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5694066 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5694065 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5694064 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5693862 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5693855 2021.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5693848 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693681 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5693635 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5693636 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693478 2021.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5693458 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5693428 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693427 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 53 5693283 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5693172 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5690122 2021.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5690105 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5690106 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5690104 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5690011 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5690010 2021.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5689968 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5689969 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5689960 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689959 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5689799 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5689747 2021.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5689621 2021.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5689515 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689403 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5689404 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5689398 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5689394 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689395 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689389 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5689380 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5689282 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5689267 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689204 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689205 2021.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5689161 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689160 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5689158 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689156 2021.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689157 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5689118 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5689119 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5689121 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5689117 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5689120 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 5688836 2021.05.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5688475 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5688474 2021.05.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5688440 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5688414 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5688413 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5688409 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5688407 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5688408 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5688359 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5688279 2021.05.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5688124 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687905 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687907 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5687906 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5687826 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5687820 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5687821 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687746 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687745 2021.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5687747 2021.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5687564 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687563 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5687513 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687512 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687514 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687508 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687509 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5687503 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5685472 2021.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5685471 2021.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5685463 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5685465 2021.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5685464 2021.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5685461 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5685460 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 76 5685462 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5685459 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5685208 2021.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 46 5684960 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5684961 2021.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5684959 2021.05.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5684928 2021.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5684929 2021.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5684927 2021.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5684870 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5684852 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5684349 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5684328 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 56 5684288 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5684241 2021.05.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5684227 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 43 5684228 2021.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5681599 2021.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5681598 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5681597 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5681596 2021.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5681595 2021.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5681503 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5681502 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5686178 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5686179 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5686180 2021.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5676601 2021.05.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5676592 2021.05.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5676590 2021.05.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5676588 2021.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5676589 2021.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5676538 2021.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5676537 2021.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5674968 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5674944 2021.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5674945 2021.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5674943 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5674942 2021.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5674940 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5674941 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5674882 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5674881 2021.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5674880 2021.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5674878 2021.05.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5674879 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5674710 2021.05.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5674708 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5674709 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5674362 2021.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5674361 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5674360 2021.05.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5674276 2021.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5669266 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5669258 2021.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 31 5669257 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5669254 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5669256 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5669255 2021.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5669253 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5669250 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5669251 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5669249 2021.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5669248 2021.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5669252 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5669247 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5669245 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5669244 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5669246 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5669243 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5667557 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5667555 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5667526 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5667524 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5667525 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5667523 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5669295 2021.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666038 2021.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5666036 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666030 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5665904 2021.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5665905 2021.05.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5665333 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5664465 2021.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 57 5664464 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5664459 2021.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5664458 2021.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5663155 2021.05.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5663122 2021.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5662840 2021.05.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5656139 2021.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5656025 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5656024 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5655568 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5655567 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5655566 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5655552 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655550 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655551 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 5655549 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 5655547 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5655548 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5655546 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5655545 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka,