Pełna lista obserwacji drużyny

Słowiański_pluszcz : Marek Bebłot


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6088934 2021.09.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6088936 2021.09.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6088935 2021.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6083300 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 58 6083264 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6083184 2021.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 6083183 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6083055 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6082941 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6082780 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6082779 2021.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6082617 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6082618 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6082619 2021.09.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6082531 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6082530 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6082461 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6082464 2021.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6082462 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6082463 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 6082238 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 6082237 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6082153 2021.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6082152 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6082151 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6082150 2021.09.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6082149 2021.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6081950 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6077787 2021.09.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 6067883 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6064757 2021.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6061786 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6061295 2021.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6061022 2021.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6061021 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6060879 2021.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6060853 2021.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6060855 2021.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6060854 2021.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6059760 2021.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 6055583 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 44 6054823 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 6054824 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 6054468 2021.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6054204 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6054205 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6054186 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6054187 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6053019 2021.09.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6053018 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6052770 2021.09.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6049457 2021.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047050 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6047049 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 6042848 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6042847 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 6042846 2021.09.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6042845 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6042827 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6042826 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6042828 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6042586 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6042585 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6039709 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 6039708 2021.09.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6039221 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037828 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037827 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6037785 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6037783 2021.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6032881 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6032882 2021.09.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6030641 2021.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6030640 2021.09.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6030575 2021.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6030576 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 6030574 2021.09.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6030573 2021.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6030572 2021.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6030571 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6030404 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6030642 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6030643 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6030753 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6030754 2021.09.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6030755 2021.09.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6027636 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6027614 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6027615 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6027590 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027576 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6027578 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6027577 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6027575 2021.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6027496 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 6027497 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 53 6027494 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6027421 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6027419 2021.09.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6027418 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6027416 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6027417 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6027124 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6027066 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6027067 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 6027065 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6027041 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6027040 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6027039 2021.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6027028 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026963 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6026949 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6026940 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6026941 2021.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 6026829 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6026828 2021.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6026827 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6026826 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6026825 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6026798 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 6026794 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6026795 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6026793 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6026796 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6026797 2021.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6026418 2021.09.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6027993 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6031849 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6024166 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6024159 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6023765 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6023741 2021.09.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6023735 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023734 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6023709 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 6023649 2021.09.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6023492 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6023479 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6023480 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 33 6023471 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023470 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6023120 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6023121 2021.09.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6023111 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6023072 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6023071 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6018182 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6018116 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6017261 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6017262 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6013821 2021.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6013370 2021.08.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6009934 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6009935 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6009936 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6009799 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6009717 2021.08.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 6009526 2021.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6009447 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6009448 2021.08.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6009432 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6009360 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6009361 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6009343 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6009339 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6009336 2021.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6009335 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6009330 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6009326 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6009327 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6009306 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 6009301 2021.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6009171 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6008551 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6008550 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6008512 2021.08.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6008499 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6008497 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 6008466 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008433 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6008386 2021.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6008385 2021.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6008384 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6010176 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6006728 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6002374 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6002371 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6002370 2021.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6002357 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6002191 2021.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6002170 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6001991 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6001992 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6001877 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6000048 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5999872 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999626 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5999585 2021.08.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5999584 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5999583 2021.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5999578 2021.08.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6001105 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5994385 2021.08.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5994341 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5988541 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5988420 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5987014 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5987005 2021.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5987006 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5986971 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5986909 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5986910 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5986779 2021.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5986778 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5986653 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5986646 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5986642 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5986523 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5986517 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5986518 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5986487 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5986472 2021.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5982220 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 5982219 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5982216 2021.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5982217 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5982215 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5982218 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977319 2021.08.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5975159 2021.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5975140 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5974570 2021.08.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5968269 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5968261 2021.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966613 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5966383 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5966382 2021.08.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5961962 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961961 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961960 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5961224 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 5961211 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5961210 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5961120 2021.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5960767 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5960769 2021.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5960770 2021.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5960768 2021.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5953824 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5948534 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5948528 2021.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5948519 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5947809 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5940877 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5940840 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5939154 2021.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5939153 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5939152 2021.08.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5939142 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5939133 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5939074 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5939075 2021.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5938978 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5938977 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5938975 2021.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 5938976 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5937089 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5937086 2021.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5937078 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5937052 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5937017 2021.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5937007 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5936202 2021.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5936203 2021.07.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5934374 2021.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5934373 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5934365 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5934367 2021.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5934364 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5934363 2021.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5934366 2021.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5934360 2021.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5934357 2021.07.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5934358 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5934359 2021.07.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 5934356 2021.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5928259 2021.07.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5927915 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 5927885 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5926093 2021.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5926091 2021.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5926092 2021.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5925940 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5924193 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5924192 2021.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5924142 2021.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5923005 2021.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5923004 2021.07.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5922966 2021.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5922864 2021.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5922823 2021.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5922676 2021.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5922675 2021.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5920065 2021.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5919801 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5919771 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5919768 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5919772 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5919767 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5919769 2021.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5919770 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5919766 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5919167 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5919168 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5918668 2021.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5918187 2021.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5918186 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5918185 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5918175 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5918174 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 5918084 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5918083 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5918082 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5917981 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5917980 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5917937 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5917936 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5917934 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 32 5917919 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 5917869 2021.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5916837 2021.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5916559 2021.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5916560 2021.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5916561 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 5916562 2021.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5916563 2021.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5916564 2021.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 13 5916565 2021.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5916566 2021.07.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5856912 2021.06.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5849191 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5849192 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5849193 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5849194 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5849195 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5849196 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5849197 2021.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5849198 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5849199 2021.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5849203 2021.06.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5849204 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5849205 2021.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5849207 2021.06.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 13 5849208 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5849209 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5849210 2021.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5849211 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5849212 2021.06.27 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5843763 2021.06.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5843783 2021.06.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5843785 2021.06.26 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5820701 2021.06.18 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 5810529 2021.06.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 5813141 2021.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5813142 2021.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5813143 2021.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5813144 2021.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5808232 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5808223 2021.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5808205 2021.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5808173 2021.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5808174 2021.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5808100 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 5808095 2021.06.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5808098 2021.06.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 31 5808101 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 73 5808099 2021.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5808096 2021.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5808097 2021.06.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5807681 2021.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5806819 2021.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5806734 2021.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5806735 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5806732 2021.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5806733 2021.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5806731 2021.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5797731 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5797718 2021.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5797701 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5797687 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5797685 2021.06.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5797682 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5797681 2021.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5797317 2021.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5797316 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5797258 2021.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5797257 2021.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5795113 2021.06.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5795100 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5795096 2021.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5795095 2021.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5795097 2021.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5795082 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5795083 2021.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5795063 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5795064 2021.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5795065 2021.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 5794923 2021.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5794921 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5794922 2021.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5794920 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5794894 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5794865 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5793443 2021.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5793442 2021.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5793441 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5793440 2021.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5793438 2021.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5793311 2021.06.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5793310 2021.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5790520 2021.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5789963 2021.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5781266 2021.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5781265 2021.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5781264 2021.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5781263 2021.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5776940 2021.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5776924 2021.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5776923 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 63 5776544 2021.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5776543 2021.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5776526 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 5776527 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5776525 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 5776511 2021.06.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 5776513 2021.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 53 5776512 2021.06.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5776509 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5776510 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5776293 2021.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5775713 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5775646 2021.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5775543 2021.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5766918 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5766389 2021.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5766388 2021.06.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5766387 2021.06.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5766309 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5767181 2021.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5767182 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5767184 2021.06.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5767185 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5767186 2021.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5767187 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5767188 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5768302 2021.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5768303 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5768304 2021.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5768305 2021.06.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5759854 2021.06.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5759821 2021.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5759602 2021.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5759603 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5759575 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 5759576 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5759548 2021.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5759333 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5759332 2021.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5759331 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5757700 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5757701 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5757699 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757236 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5757158 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757151 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5757148 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5757135 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757127 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757126 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5757113 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757112 2021.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5757104 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5757105 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5757103 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5757100 2021.06.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5757099 2021.06.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5757098 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757062 2021.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5757021 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5757004 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5756732 2021.06.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5756731 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5756733 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5756702 2021.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5756703 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5756539 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5756538 2021.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5756431 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5756432 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5756433 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5753187 2021.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5753181 2021.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 5752657 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5752656 2021.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5752653 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5752350 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5752346 2021.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5752345 2021.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5752252 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5752251 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5752239 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5752237 2021.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5752034 2021.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5751528 2021.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5751527 2021.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5751502 2021.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5751501 2021.06.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5750792 2021.06.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 90 5750925 2021.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5750926 2021.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5746559 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5735741 2021.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733524 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733523 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 36 5733297 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733296 2021.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5733295 2021.05.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5731652 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5731578 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5731566 2021.05.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5731565 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5731286 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5731287 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 5730722 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5730715 2021.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5730712 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 55 5730711 2021.05.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 5730710 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5728706 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728546 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728545 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728510 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5728509 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5728508 2021.05.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5728411 2021.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5728410 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5728401 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728402 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5728400 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728394 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5728390 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728389 2021.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5728386 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5728385 2021.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5728383 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5728384 2021.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5733525 2021.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5733526 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 33 5733535 2021.05.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5726886 2021.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5725935 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5725830 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5725831 2021.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5725728 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5725726 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5725727 2021.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5725658 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5724572 2021.05.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5724569 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5724563 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 5724534 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5724533 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5724285 2021.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 17 5724159 2021.05.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 5724158 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 5724157 2021.05.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5724155 2021.05.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5723810 2021.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5723811 2021.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5723784 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5723766 2021.05.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5723765 2021.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5723761 2021.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5723762 2021.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5723356 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5723355 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5723354 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5723353 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5723352 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5723351 2021.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5723082 2021.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5723080 2021.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5723060 2021.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5723059 2021.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5723058 2021.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5723057 2021.05.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 5721481 2021.05.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5721460 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5721457 2021.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5721458 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5721455 2021.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5721456 2021.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5720301 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 5720300 2021.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 5720299 2021.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 5720291 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5720285 2021.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5720261 2021.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5709471 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5706246 2021.05.25 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5706247 2021.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5706199 2021.05.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5697602 2021.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5697601 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5697568 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5697356 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5697355 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5697298 2021.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5697278 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5697256 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5697255 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5697254 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5697253 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5696384 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5696364 2021.05.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5696363 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5696362 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5696329 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5696275 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5696274 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5696200 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5695480 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5695478 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5695461 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5695459 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5695400 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 5695353 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5695352 2021.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5695351 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5695294 2021.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5695240 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 21 5694077 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5694075 2021.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5694073 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5694071 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5694066 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5694065 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5694064 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5693862 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5693855 2021.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5693848 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693681 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5693635 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5693636 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693478 2021.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5693458 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5693428 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5693427 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 53 5693283 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5693172 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5690122 2021.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5690105 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5690106 2021.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5690104 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5690011 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5690010 2021.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5689968 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5689969 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5689960 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689959 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5689799 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5689747 2021.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5689621 2021.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5689515 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689403 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5689404 2021.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5689398 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5689394 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689395 2021.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5689389 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5689380 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5689282 2021.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5689267 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689204 2021.05.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5689205 2021.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5689161 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689160 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5689158 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5689156 2021.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5689157 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5689118 2021.05.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5689119 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5689121 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5689117 2021.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5689120 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 5688836 2021.05.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5688475 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5688474 2021.05.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5688440 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5688414 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5688413 2021.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5688409 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5688407 2021.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5688408 2021.05.22 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5688359 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5688279 2021.05.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5688124 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687905 2021.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5687907 2021.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5687906 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5687826 2021.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5687820 2021.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5687821 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687746 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687745 2021.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5687747 2021.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5687564 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687563 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5687513 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5687512 2021.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5687514 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687508 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5687509 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5687503 2021.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5685472 2021.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5685471 2021.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5685463 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 5685465 2021.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5685464 2021.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5685461 2021.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5685460 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 76 5685462 2021.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5685459 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5685208 2021.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 46 5684960 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5684961 2021.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5684959 2021.05.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5684928 2021.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5684929 2021.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5684927 2021.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5684870 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5684852 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5684349 2021.05.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5684328 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 56 5684288 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5684241 2021.05.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5684227 2021.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 43 5684228 2021.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5681599 2021.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5681598 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5681597 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5681596 2021.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5681595 2021.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5681503 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5681502 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5686178 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5686179 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 5686180 2021.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5676601 2021.05.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5676592 2021.05.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5676590 2021.05.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5676588 2021.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5676589 2021.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5676538 2021.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5676537 2021.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5674968 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5674944 2021.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5674945 2021.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5674943 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5674942 2021.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5674940 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5674941 2021.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5674882 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5674881 2021.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5674880 2021.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5674878 2021.05.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5674879 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5674710 2021.05.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5674708 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5674709 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5674362 2021.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5674361 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5674360 2021.05.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5674276 2021.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5669266 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5669258 2021.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 31 5669257 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5669254 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5669256 2021.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5669255 2021.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5669253 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5669250 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 5669251 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5669249 2021.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5669248 2021.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5669252 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5669247 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5669245 2021.05.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5669244 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5669246 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5669243 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5667557 2021.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5667555 2021.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5667526 2021.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5667524 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5667525 2021.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5667523 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5669295 2021.05.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666038 2021.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5666036 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666030 2021.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5665904 2021.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5665905 2021.05.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5665333 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5664465 2021.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 57 5664464 2021.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5664459 2021.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5664458 2021.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5663155 2021.05.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5663122 2021.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5662840 2021.05.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5656139 2021.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5656025 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5656024 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5655568 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5655567 2021.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5655566 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5655552 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655550 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5655551 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 5655549 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 5655547 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 5655548 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5655546 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5655545 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655515 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5655518 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5655517 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5655516 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5655514 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5655512 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5654719 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5654081 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5654079 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5654080 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5654078 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5654077 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5654003 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5654004 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5654002 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5651987 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5651982 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5649328 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5648921 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 11 5648908 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5648911 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 89 5648905 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 46 5648922 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 5648903 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5648904 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5648902 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5648901 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5648900 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5647873 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5647872 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5645614 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 5645612 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5645613 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645491 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5645482 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5645481 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5649615 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 5649616 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5649617 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5649618 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5649619 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5649622 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5649623 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5649624 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5649680 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5649681 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5649682 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5649683 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5649684 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5649698 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5649699 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5649700 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5649701 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5642272 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 5642264 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5642114 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5642086 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 5642082 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 11 5642079 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5642080 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5642081 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5642026 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5642023 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5641966 2021.05.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5641963 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641965 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5641962 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641964 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641768 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5641766 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641765 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5641764 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641667 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641668 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5641658 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641659 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5641653 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5641652 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5641647 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5641648 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5641646 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641644 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5641645 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641388 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5641389 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5641382 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641381 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641383 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641288 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641287 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641286 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5641283 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641252 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5641253 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5641062 2021.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5641063 2021.05.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5641055 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5641056 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5641054 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5640954 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5640953 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640952 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5640951 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640923 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640922 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5640832 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640799 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640800 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5640765 2021.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5640621 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5640614 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640613 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640612 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640611 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5642481 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5628319 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5628318 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5628323 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5628324 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5628325 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5625274 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5625212 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5625124 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5625126 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5625125 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624113 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5624114 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5624112 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 13 5619147 2021.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5619145 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5619143 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5618873 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5618872 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5618627 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5618624 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618623 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5618622 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5618112 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5618109 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5618110 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5618111 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5618108 2021.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5618107 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5616919 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5616743 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616742 2021.05.10 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5616741 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616189 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5616178 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5615728 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 53 5615727 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5615260 2021.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5615261 2021.05.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5614984 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5614983 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614982 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5614981 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5614308 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5614258 2021.05.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5614238 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5619475 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619476 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619477 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5619478 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5619480 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5619484 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5619485 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619498 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5619502 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5619503 2021.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5619507 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5619508 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5619509 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5619513 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5593015 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5583624 2021.05.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5583625 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5582987 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5582986 2021.05.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5582984 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5582985 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5580186 2021.05.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5580184 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5580185 2021.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5583102 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5583103 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5577736 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577737 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5577723 2021.05.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 67 5577721 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5577687 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5577684 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5577685 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577686 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578382 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5578383 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5578384 2021.05.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5578385 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578386 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5578387 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5578388 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5578389 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578390 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5568271 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5568269 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5568192 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 5568181 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5568182 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5568179 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5568180 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568101 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568100 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5568064 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568048 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568047 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5569318 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5569319 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5572083 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5572084 2021.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5572085 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5572086 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5572579 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5572580 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5566485 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5566340 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5566250 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5566251 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5565921 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5556631 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5556579 2021.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5554471 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5554465 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5554466 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 5554340 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5554302 2021.05.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 5554121 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5554117 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5553980 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5553979 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5553978 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5553972 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5553790 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553791 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5553789 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553573 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553572 2021.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5553505 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553504 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5553422 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5553399 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5553400 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5553193 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553192 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5553190 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5553186 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5553175 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5553173 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5553168 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5553167 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5553169 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5553166 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5553165 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5553160 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5553159 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5553154 2021.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5553153 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5553152 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5553151 2021.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5553150 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5556634 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5556635 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5556636 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5558799 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5550232 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5550056 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5550054 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5550055 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5549687 2021.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5546463 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5546074 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546073 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546000 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545999 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5545980 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545979 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545978 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545976 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5545893 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545846 2021.05.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5545844 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5545845 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5545711 2021.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5545537 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5545306 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545307 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5544425 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5544424 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5544136 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5544137 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5544135 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5544134 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5544093 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5544091 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5544092 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5543977 2021.05.01 mapa