Pełna lista obserwacji drużyny

Słowiański_pluszcz : Marek Bebłot


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5651987 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5651982 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5649328 2021.05.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5648921 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 11 5648908 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5648911 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 89 5648905 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 46 5648922 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 5648903 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5648904 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5648902 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5648901 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5648900 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5647873 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 5647872 2021.05.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5645614 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 19 5645612 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5645613 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645491 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5645482 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5645481 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5649615 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 5649616 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5649617 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5649618 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5649619 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5649622 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5649623 2021.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5649624 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5649680 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5649681 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5649682 2021.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5649683 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5649684 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5649698 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5649699 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5649700 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5649701 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5642272 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 5642264 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5642114 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5642086 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 5642082 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 11 5642079 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5642080 2021.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5642081 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5642026 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5642023 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5641966 2021.05.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5641963 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641965 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5641962 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641964 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641768 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5641766 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641765 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5641764 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641667 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641668 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5641658 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641659 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 5641653 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5641652 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5641647 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5641648 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5641646 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641644 2021.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5641645 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641388 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5641389 2021.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5641382 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641381 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641383 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641288 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5641287 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641286 2021.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5641283 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641252 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5641253 2021.05.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5641062 2021.05.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5641063 2021.05.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5641055 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5641056 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5641054 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5640954 2021.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5640953 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640952 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5640951 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640923 2021.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5640922 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5640832 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640799 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640800 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5640765 2021.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5640621 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5640614 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5640613 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5640612 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5640611 2021.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5642481 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5628319 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5628318 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5628323 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5628324 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5628325 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5625274 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5625212 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5625124 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5625126 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5625125 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624113 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5624114 2021.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5624112 2021.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 13 5619147 2021.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5619145 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5619143 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5618873 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5618872 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5618627 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5618624 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618623 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5618622 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5618112 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5618109 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5618110 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5618111 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5618108 2021.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5618107 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5616919 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5616743 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5616742 2021.05.10 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5616741 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5616189 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5616178 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5615728 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 53 5615727 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5615260 2021.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5615261 2021.05.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5614984 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5614983 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5614982 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5614981 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5614308 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 5614258 2021.05.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5614238 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5619475 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619476 2021.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5619477 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5619478 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5619480 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5619484 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5619485 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5619498 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5619502 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5619503 2021.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5619507 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5619508 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5619509 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5619513 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5593015 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5583624 2021.05.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5583625 2021.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5582987 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5582986 2021.05.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5582984 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5582985 2021.05.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5580186 2021.05.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5580184 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5580185 2021.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5583102 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5583103 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5577736 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577737 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5577723 2021.05.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 67 5577721 2021.05.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5577687 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5577684 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5577685 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5577686 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578382 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5578383 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5578384 2021.05.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5578385 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5578386 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5578387 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5578388 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5578389 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5578390 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5568271 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5568269 2021.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5568192 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 5568181 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5568182 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5568179 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 5568180 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568101 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568100 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5568064 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568048 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568047 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5569318 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5569319 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5572083 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5572084 2021.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5572085 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5572086 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5572579 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5572580 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5566485 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5566340 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5566250 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5566251 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5565921 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5556631 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5556579 2021.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5554471 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5554465 2021.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5554466 2021.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 5554340 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5554302 2021.05.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 5554121 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5554117 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5553980 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5553979 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5553978 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5553972 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5553790 2021.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5553791 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5553789 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553573 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553572 2021.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5553505 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5553504 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5553422 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5553399 2021.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5553400 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5553193 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5553192 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5553190 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5553186 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5553175 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5553173 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5553168 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5553167 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5553169 2021.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5553166 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5553165 2021.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5553160 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5553159 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5553154 2021.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5553153 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5553152 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5553151 2021.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5553150 2021.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5556634 2021.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5556635 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5556636 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5558799 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5550232 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5550056 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5550054 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5550055 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5549687 2021.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5546463 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5546074 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546073 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546000 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545999 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5545980 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545979 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545978 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545976 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5545893 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545846 2021.05.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5545844 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5545845 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5545711 2021.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5545537 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5545306 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5545307 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5544425 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5544424 2021.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5544136 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5544137 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5544135 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5544134 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5544093 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5544091 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5544092 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5543977 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5543976 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5543975 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5543909 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5543908 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5543827 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5543760 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5543761 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5543762 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5543583 2021.05.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5543534 2021.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5543530 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5543462 2021.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5543399 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5543307 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5543306 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5538893 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538892 2021.04.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5538255 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538227 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538226 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5538219 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538218 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5538220 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5538200 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538201 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538199 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5538198 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5538197 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5538184 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538182 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5538180 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538181 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5538179 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5538168 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5538169 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538167 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5538163 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5538162 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 5538103 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5538104 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537983 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5538333 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5533786 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533785 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533778 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533777 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533776 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5533773 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533737 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533738 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5533736 2021.04.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5533723 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533722 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532702 2021.04.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5532701 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5531569 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5531570 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5531568 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5531560 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5531559 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5531500 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5529701 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5529702 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5529700 2021.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5529688 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5529686 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5529690 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5529683 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5529689 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5529687 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5529684 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5529685 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5529682 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5530156 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 5529414 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5527190 2021.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5526752 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5525528 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5525527 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5525525 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5525526 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5525523 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5525522 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5525511 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5525512 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5520510 2021.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5520509 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5520508 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5520505 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5512105 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 5511860 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5510434 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5506013 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5505954 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5505905 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5505900 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505705 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5505694 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505693 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5505615 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505616 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5505614 2021.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5505613 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 5505612 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5505163 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5512263 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5512264 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5512265 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5512266 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5512267 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5512268 2021.04.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5504695 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5499952 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499687 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5499612 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5499528 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5499516 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5499513 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5499514 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5499485 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5498806 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5498807 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5498805 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5498804 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5498803 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5494600 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5494599 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5494598 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5494592 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5494591 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5491116 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5491113 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5491114 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 31 5491115 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5491721 2021.04.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 5491722 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5491723 2021.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5491724 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 5491725 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5491726 2021.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5491727 2021.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5491728 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5491733 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 5491734 2021.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5491735 2021.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5491736 2021.04.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5491811 2021.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480472 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480356 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5477030 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480697 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5480698 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5480699 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5480700 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5474243 2021.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5474245 2021.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5474244 2021.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5471493 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5471491 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5471492 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5471486 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5471485 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5465020 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464990 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464989 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5464988 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5466145 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5466146 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5466147 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 5458777 2021.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5458734 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 5458733 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5458697 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5458695 2021.04.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5458691 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5458680 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5458679 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 5458627 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5458628 2021.04.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5458586 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 19 5458585 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5458584 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 5458425 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5458422 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5458423 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5458421 2021.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5458420 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5458418 2021.04.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5458419 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5458341 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5458339 2021.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5458340 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5458338 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5458093 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5458085 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5458090 2021.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5458095 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5457981 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5451828 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5451827 2021.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5451829 2021.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5451735 2021.04.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5451734 2021.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5451729 2021.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5451728 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5451727 2021.04.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5451726 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5451552 2021.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5451547 2021.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5451548 2021.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5451546 2021.04.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5451545 2021.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5451544 2021.04.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5451543 2021.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5451550 2021.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5451551 2021.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5451600 2021.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5451601 2021.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5437048 2021.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5435336 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5435335 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5435337 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5433083 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5430704 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5430682 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5430681 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 5430619 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5430319 2021.04.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5430130 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5430115 2021.04.11 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5430061 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5430053 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5430055 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5430054 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5428443 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5428393 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5428390 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5428391 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5428389 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5428209 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5428210 2021.04.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5427992 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5427710 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5427707 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5427708 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5427709 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5427674 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5427585 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5427586 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5427560 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5427561 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5427421 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5427422 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5427394 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5427392 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5427246 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5427043 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5427033 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5426690 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5426675 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5427243 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5427244 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5427245 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5416388 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5416385 2021.04.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5416344 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5416128 2021.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5416126 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5416125 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5416117 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5416116 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5416114 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5416063 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5416061 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5416062 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5416060 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 5416053 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5416052 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5416051 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5416047 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 5416049 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5416048 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5416050 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5416045 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5416046 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416044 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5416043 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5415740 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5415588 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5415587 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5415586 2021.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5415563 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5415562 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5415416 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5415415 2021.04.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5415414 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5415346 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5415344 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5415345 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5415026 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5415025 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5415011 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5415007 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5415006 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5414980 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5414979 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414976 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5414978 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5414977 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5414975 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5414898 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5414697 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5414696 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5414695 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5416387 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5406753 2021.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5406754 2021.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5403794 2021.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5403793 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5403783 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5405843 2021.04.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5406321 2021.04.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5400872 2021.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5400858 2021.04.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5400857 2021.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5390481 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5390462 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5390461 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 5390432 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5390817 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5390170 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5390171 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5389743 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 5389245 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5389242 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5389240 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5389241 2021.04.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5389239 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5389238 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5389227 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5389213 2021.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5389198 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5388804 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5388798 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5388377 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5388349 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 29 5388348 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5386637 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5386624 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5386623 2021.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5386622 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5386569 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 36 5386568 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5386567 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5386546 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5386520 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5386486 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5386459 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5386435 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5386419 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5386417 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5386418 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5386416 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5386401 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5386399 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5386297 2021.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5386292 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5386291 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5386268 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5382390 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5382389 2021.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5382383 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5382160 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 5382158 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5382155 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5382157 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5382156 2021.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5382154 2021.04.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5382088 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5382087 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5381796 2021.04.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5381795 2021.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 39 5381620 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5381619 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 39 5381621 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5381618 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5381581 2021.04.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5381558 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5381545 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5381544 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5381538 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5381539 2021.04.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5381451 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5381446 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5381447 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5381445 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5381208 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5381103 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5380905 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5380867 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 180 5380840 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5380830 2021.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5380831 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5380800 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5380798 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5380733 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5380734 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5380735 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5380732 2021.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5380731 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5380730 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5380729 2021.04.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5380715 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5380648 2021.04.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5380647 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5380641 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5380633 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5380632 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 5380631 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5380621 2021.04.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 39 5380622 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5380587 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5380586 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5380582 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5380579 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5380580 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5380489 2021.04.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5380490 2021.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5380487 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5380486 2021.04.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5382347 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5375373 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5372909 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5372908 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5372840 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5372629 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5372628 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5372595 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5372331 2021.04.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5372102 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5372103 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5372002 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5372003 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5365361 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5364075 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5364076 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5364042 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364040 2021.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5364039 2021.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5364038 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5364041 2021.03.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5369584 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5360943 2021.03.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5360945 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5360944 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5360698 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5360123 2021.03.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5360118 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5360114 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5360099 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5360098 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5359190 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5359189 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5359188 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5358345 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5358344 2021.03.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5358343 2021.03.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5356859 2021.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5356860 2021.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5356861 2021.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 39 5356862 2021.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5356863 2021.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5356868 2021.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5357188 2021.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5357189 2021.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5357190 2021.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5357191 2021.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 38 5343708 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5343707 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5343688 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5343689 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5343690 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5342648 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5342633 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5342577 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5342576 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5342394 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5340937 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 5340929 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5340928 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5340536 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5340452 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5340439 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5340282 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5340272 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5339854 2021.03.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5339822 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5339821 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5339796 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5339788 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5339677 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5339609 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5339610 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5339604 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5339599 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5339590 2021.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5338227 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5338092 2021.03.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5336996 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5336963 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5336955 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5336357 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5336356 2021.03.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5336321 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 5336313 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5336273 2021.03.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 19 5336272 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 5336270 2021.03.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5336183 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5336178 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 5336150 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5336120 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5336118 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5336116 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5336117 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5336115 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5335997 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5335996 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5335688 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5335561 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5335552 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5335273 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 63 5335274 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5335272 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5335234 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5333544 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5333543 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5334284 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5334285 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5334286 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5334459 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5335318 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5331819 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5331307 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5328401 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5328373 2021.03.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5327929 2021.03.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5325785 2021.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5325783 2021.03.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5325784 2021.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5325782 2021.03.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5325781 2021.03.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5325780 2021.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5325779 2021.03.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 5325776 2021.03.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 5325775 2021.03.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5325774 2021.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5325769 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5325721 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5325719 2021.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5325720 2021.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5325718 2021.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5323575 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5323571 2021.03.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5323560 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5323462 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5323409 2021.03.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5323102 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 5323103 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 23 5322604 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5322529 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5322399 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 5320375 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 39 5320374 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 5320376 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5320372 2021.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 5320371 2021.03.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5319803 2021.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5319278 2021.03.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5319279 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5319140 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5319138 2021.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5319139 2021.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 5319050 2021.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5318986 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 5318431 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5318430 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5318404 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5318405 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5318403 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5318402 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5317998 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5320893 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5320894 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 5320895 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5320896 2021.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 5320931 2021.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5320932 2021.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 5320933 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5320934 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5321167 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5321168 2021.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5321179 2021.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5321183 2021.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5321184 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5321197 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5321254 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5321278 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5321279 2021.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5321283 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 5321290 2021.03.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5321292 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5321293 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5321297 2021.03.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 37 5321303 2021.03.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5315255 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5315253 2021.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5315251 2021.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5315252 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 5315177 2021.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 13 5315178 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5315171 2021.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5315158 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5315103 2021.03.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5315000 2021.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5314872 2021.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5314762 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5314656 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5314655 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5314654 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 5314653 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5314592 2021.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5314590 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 5314589 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5314588 2021.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5314585 2021.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5314584 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5314564 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5314562 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5314561 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5314563 2021.03.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 5314428 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5314382 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5314383 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 5314381 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 43 5314380 2021.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5314217 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5314215 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 63 5314214 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5314209 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5314207 2021.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5314206 2021.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5314201 2021.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5314200 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5314185 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5314182 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5314181 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5314183 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5314179 2021.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5314178 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5314180 2021.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5314177 2021.03.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5315777 2021.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5315778 2021.03.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5315779 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5315806 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5316105 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5300887 2021.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5300888 2021.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5300886 2021.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5300885 2021.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5300875 2021.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5300450 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5300024 2021.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5299867 2021.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5300668 2021.03.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5297307 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5297306 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297308 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297309 2021.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5296860 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5296861 2021.03.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5296858 2021.03.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5296859 2021.03.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5296857 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5294938 2021.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5294926 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294754 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294751 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5294752 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5294750 2021.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5294749 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294691 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 5294692 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5294690 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5294515 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294511 2021.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5294513 2021.03.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5294510 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5294459 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5294458 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5294456 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294445 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294280 2021.03.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5294279 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 5294278 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5294270 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294266 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5294265 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5294132 2021.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5294130 2021.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5294109 2021.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5294090 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5293689 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5294512 2021.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5294514 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5282537 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5282401 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5282402 2021.03.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5282398 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5282397 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5282400 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5282399 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5280650 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5280639 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5280638 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5280637 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5280632 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5280631 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5280630 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5280633 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5280642 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5280643 2021.03.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5280644 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 34 5280646 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 5283005 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 5283008 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5283617 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5283618 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5283619 2021.03.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5277655 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5276990 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 5275930 2021.03.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 33 5275929 2021.03.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 5275720 2021.03.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 43 5275719 2021.03.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 5275718 2021.03.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5275717 2021.03.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5275695 2021.03.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 5275694 2021.03.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 36 5275693 2021.03.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5275692 2021.03.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5226370 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5217763 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5217764 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5217765 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5212874 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5212765 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5209374 2021.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5201118 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5200956 2021.02.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5200926 2021.02.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5200925 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 312 5200774 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5200773 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5200596 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5200570 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5200569 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5200568 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 343 5178792 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5178793 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5178794 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 5178795 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5178796 2021.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 13 5178797 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5178798 2021.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5178799 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5178819 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5178820 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5174814 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5174815 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 321 5174816 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5174817 2021.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5174818 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5174820 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5169612 2021.02.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5169613 2021.02.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5169623 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5169624 2021.02.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5169625 2021.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 221 5169626 2021.02.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5169627 2021.02.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5169628 2021.02.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5169629 2021.02.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5169630 2021.02.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5164491 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5164492 2021.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5164493 2021.02.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5164946 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5164949 2021.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156831 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 33 5156832 2021.02.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5156833 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5156834 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5156835 2021.02.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5156837 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5156838 2021.02.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5156839 2021.02.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5156840 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5156852 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5156864 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5157000 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5157001 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5157002 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5157003 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5157004 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 13 5157005 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5153034 2021.02.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5153035 2021.02.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5153036 2021.02.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5150984 2021.02.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5150985 2021.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 5150986 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5150987 2021.02.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5150988 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5150989 2021.02.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5150990 2021.02.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5147104 2021.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5147105 2021.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 97 5147106 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5147124 2021.02.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5143175 2021.02.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5143178 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5143180 2021.02.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5143184 2021.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5143185 2021.02.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5143187 2021.02.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5143188 2021.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 5143189 2021.02.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5143190 2021.02.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5143193 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5143194 2021.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5143195 2021.02.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5143196 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5143198 2021.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5143199 2021.02.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 5143200 2021.02.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 5137579 2021.01.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5138023 2021.01.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 5138024 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5138280 2021.01.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5138281 2021.01.31