Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojka : Adrianna Muszyńska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6293859 2021.12.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6293858 2021.12.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6293857 2021.12.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6293834 2021.12.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6293833 2021.12.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6293832 2021.12.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6293831 2021.12.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6293830 2021.12.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6293829 2021.12.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6293828 2021.12.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 6293826 2021.12.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6293825 2021.12.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6293823 2021.12.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6293583 2021.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6293584 2021.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6293580 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6213586 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6209483 2021.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6148602 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 6148601 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6148599 2021.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6148598 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6148597 2021.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6148596 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6148595 2021.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6148594 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6148593 2021.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6148592 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6148591 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6148589 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 6148588 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6148587 2021.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6148586 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6148585 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6148584 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6148583 2021.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 254 6148582 2021.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6148581 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1480 6148580 2021.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6148573 2021.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6148572 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6148571 2021.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6148570 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6148569 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6148568 2021.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6148579 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6148574 2021.10.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6148575 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 6148576 2021.10.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6148577 2021.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148578 2021.10.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6117265 2021.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6039223 2021.09.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6055238 2021.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6055239 2021.09.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6055240 2021.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6055242 2021.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6055243 2021.09.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6055244 2021.09.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6055245 2021.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6055246 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6055247 2021.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6055248 2021.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6020776 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6020777 2021.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6020778 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6020779 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6020780 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020781 2021.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6020782 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6020783 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6020784 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6020785 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6020786 2021.09.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6020799 2021.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6020800 2021.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6020801 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6020802 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6020803 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6020804 2021.09.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6020805 2021.09.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6020807 2021.09.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6020808 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6020809 2021.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6020810 2021.09.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6020811 2021.09.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6020812 2021.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6020813 2021.09.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6020814 2021.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 6004460 2021.08.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6004461 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004462 2021.08.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6004463 2021.08.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6004464 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6004465 2021.08.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6004466 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6004467 2021.08.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6004468 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6004469 2021.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6004470 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6004471 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6004472 2021.08.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6004473 2021.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6004474 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6004475 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6004476 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6004477 2021.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6004478 2021.08.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6004479 2021.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 46 6004480 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004481 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6004482 2021.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6004483 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6004484 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6004485 2021.08.27 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6004486 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6004487 2021.08.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6004488 2021.08.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6004579 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6004580 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6004581 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6004582 2021.08.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6004583 2021.08.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 6004584 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6004585 2021.08.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6004586 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004587 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6004588 2021.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6004589 2021.08.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6004590 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6004591 2021.08.27 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6004712 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6004713 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 230 6004596 2021.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6004597 2021.08.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 6004598 2021.08.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6004599 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6004600 2021.08.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 6004601 2021.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6004602 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6004603 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6004604 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5983500 2021.08.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6004702 2021.08.18 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 5970769 2021.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5958157 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5912901 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5858639 2021.07.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5858636 2021.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5858583 2021.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5858279 2021.07.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5852502 2021.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5852501 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5852500 2021.06.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5852499 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852498 2021.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5852497 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5852496 2021.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5852495 2021.06.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5852494 2021.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5852491 2021.06.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5852490 2021.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5852489 2021.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5852488 2021.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5852487 2021.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5852486 2021.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5852485 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5852484 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5852483 2021.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5852482 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5852481 2021.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5852480 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5852479 2021.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5852478 2021.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5852477 2021.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5852092 2021.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5852091 2021.06.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5852090 2021.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5852089 2021.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5852088 2021.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5852087 2021.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5852086 2021.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5852085 2021.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5852084 2021.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5852083 2021.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5852082 2021.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5852081 2021.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5852080 2021.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5852079 2021.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5852078 2021.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5852077 2021.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5852076 2021.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5852075 2021.06.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5848534 2021.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5848495 2021.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5848494 2021.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5848493 2021.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5848492 2021.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5848491 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 5848490 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5848444 2021.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6004489 2021.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6004490 2021.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6004491 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6004492 2021.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6004494 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6004495 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6004496 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6004497 2021.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6004499 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6004500 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6004501 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6004502 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6004503 2021.06.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6004504 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6004505 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6004506 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6004510 2021.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6004511 2021.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6004512 2021.06.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6004513 2021.06.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6004514 2021.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6004515 2021.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6004516 2021.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6004517 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6004518 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6004519 2021.06.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6004520 2021.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6004521 2021.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6004522 2021.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6004523 2021.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6004524 2021.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6004525 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6004526 2021.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6004527 2021.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6004528 2021.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6004529 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6004530 2021.06.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6004531 2021.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6004532 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6004533 2021.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6004534 2021.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6004535 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6004536 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6004537 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6004538 2021.06.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6004539 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6004540 2021.06.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6004541 2021.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6004542 2021.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6004543 2021.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6004544 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004546 2021.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6004547 2021.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6004548 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6004549 2021.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6004550 2021.06.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6004551 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 6004552 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6004553 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6004554 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6004555 2021.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6004556 2021.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6004557 2021.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6004565 2021.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6004566 2021.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6004568 2021.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6004569 2021.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6004571 2021.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6004572 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6004573 2021.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6004574 2021.06.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5838800 2021.06.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5838799 2021.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5838798 2021.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5838797 2021.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5838796 2021.06.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5838795 2021.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5838794 2021.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5838793 2021.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5838792 2021.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5838791 2021.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5838790 2021.06.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5838789 2021.06.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5836551 2021.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5833647 2021.06.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5819456 2021.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5819421 2021.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5819400 2021.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5819399 2021.06.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5819373 2021.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5795034 2021.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5795033 2021.06.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 5795032 2021.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5795031 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5795030 2021.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5795029 2021.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5734302 2021.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5734301 2021.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5734300 2021.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5734299 2021.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5734298 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 5734297 2021.05.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5734296 2021.05.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5734295 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 5734294 2021.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5714909 2021.05.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5714910 2021.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5707162 2021.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5707164 2021.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5706960 2021.05.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5706878 2021.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5683164 2021.05.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5678407 2021.05.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5678352 2021.05.20 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5678351 2021.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5678350 2021.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5678349 2021.05.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5678348 2021.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5678347 2021.05.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5668177 2021.05.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5668016 2021.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5667820 2021.05.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5667800 2021.05.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5667678 2021.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5667676 2021.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5667675 2021.05.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5667674 2021.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5667673 2021.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5667672 2021.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5667671 2021.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5667670 2021.05.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 5667669 2021.05.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5667460 2021.05.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5664395 2021.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5662806 2021.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5666802 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5640184 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5640183 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5639439 2021.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5639441 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5639440 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5636760 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5636493 2021.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5636492 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5636062 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5636063 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5635106 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5635107 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5635108 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5635110 2021.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5635111 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5635112 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5635113 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5635114 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5635115 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5635116 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5635117 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5635118 2021.05.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5635119 2021.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5635120 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5635121 2021.05.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5635122 2021.05.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5635123 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5635203 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5635205 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5635317 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5635318 2021.05.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5628216 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5624772 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5624773 2021.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5624774 2021.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5624770 2021.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5624771 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5624768 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5624769 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5624767 2021.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5624739 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5624738 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5624737 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5624736 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5624735 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5624734 2021.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5624732 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5624731 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5624733 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5624730 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5624728 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5624729 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5624727 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5624726 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5624725 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5624723 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5624724 2021.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5624721 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5624722 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624720 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5624718 2021.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5624719 2021.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5624233 2021.05.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 5620578 2021.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5618592 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5618614 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5618608 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5618582 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 39 5618584 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5618583 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5618581 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5618579 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5618578 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5618577 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609854 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5609855 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5609852 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5609853 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5609856 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5609858 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5609851 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5609850 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5603137 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5603138 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5603139 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5603140 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5603141 2021.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5598052 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5598067 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5598066 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5598065 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5598064 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 5598063 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5598062 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5598061 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5598060 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5598059 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5598058 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5598057 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5598056 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5598055 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5598054 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5598053 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5594891 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5594890 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5594889 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5594888 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5594887 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5594886 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5594885 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5594884 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5594883 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5594882 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5594881 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5594880 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5594879 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5594878 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5587170 2021.05.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5581455 2021.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5580304 2021.05.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5583279 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5583280 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5583281 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5583282 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5583283 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5583284 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5583286 2021.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5583295 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5579423 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5579424 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5579425 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5579426 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5574682 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5574681 2021.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5574624 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5574625 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5574626 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5574627 2021.05.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5574628 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5574629 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5574630 2021.05.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5574631 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5574632 2021.05.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5574633 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5574634 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5574635 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5574636 2021.05.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5574637 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5574638 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5574639 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5574640 2021.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5574641 2021.05.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5574642 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5574643 2021.05.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5574644 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5574645 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5574646 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5563612 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5563611 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5563610 2021.05.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5563609 2021.05.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5563608 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5563607 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5563606 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5563605 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5563604 2021.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5563603 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5563602 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5574683 2021.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5574684 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 39 5574685 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5574686 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 5574687 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 19 5574688 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 21 5574689 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 28 5574690 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5574691 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5574692 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5574693 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5574694 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5574695 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 11 5574696 2021.05.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5574697 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5574698 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574699 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5574700 2021.05.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5574701 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5574702 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5574703 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5574704 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5574705 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5574706 2021.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5574707 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5574708 2021.05.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5574709 2021.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5574710 2021.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5574711 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5557462 2021.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5557458 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5557457 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5557456 2021.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5557455 2021.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 5559643 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5559644 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5559645 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5559646 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5559647 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5559648 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5559649 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5559650 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5559651 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5559652 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5559653 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5559654 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5559655 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5559656 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5559657 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5559658 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5559659 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5559660 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5559661 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5559662 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5559663 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5559664 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5559665 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5559666 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5559667 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5559668 2021.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5559669 2021.05.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5561921 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 5574647 2021.05.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5574648 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 15 5574649 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 5574650 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 28 5574651 2021.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5574652 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 5574653 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 18 5574654 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 19 5574655 2021.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5574656 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 26 5574657 2021.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5574658 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5574659 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 5574660 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 5574661 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5574662 2021.05.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5574663 2021.05.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5574664 2021.05.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5574665 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5574666 2021.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5574667 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5574668 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 5574669 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 5574670 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5574671 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5574672 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5574673 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5574674 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5574675 2021.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5574676 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5574677 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5574678 2021.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5574679 2021.05.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 5574680 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5541471 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5541470 2021.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5541469 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5541468 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5541467 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5541466 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5541465 2021.04.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5541464 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5541463 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5541462 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5541461 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5541460 2021.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5541459 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5541458 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5541185 2021.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5539677 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5539679 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5539678 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5539676 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5539675 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5539674 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5535933 2021.04.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5535931 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5535932 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5535945 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5535944 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535943 2021.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5535942 2021.04.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5535941 2021.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5535940 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5535939 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5535938 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5535937 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5535936 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5535935 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5535934 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5532011 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5532010 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5532009 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5532008 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532007 2021.04.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5529739 2021.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5529738 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5529737 2021.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5529736 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5529735 2021.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5529734 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5529733 2021.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5523833 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5523832 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5523831 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5523830 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5523829 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5523828 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5523827 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5521389 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5521328 2021.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5521296 2021.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5521295 2021.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5521294 2021.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5521293 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5521292 2021.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5521291 2021.04.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5521290 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5521289 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5521288 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5521287 2021.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5521286 2021.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5521285 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5521284 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5518813 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5518812 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5518811 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5518810 2021.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5518823 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5518824 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5518825 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5502562 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5502561 2021.04.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5502560 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5502559 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5504188 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5504189 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5504190 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5504191 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5504192 2021.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5504193 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5504194 2021.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5504195 2021.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5504196 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5504197 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5504198 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5504199 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5504200 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5504201 2021.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5504202 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5504203 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5504204 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5504205 2021.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5504206 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5504207 2021.04.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5504208 2021.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5510332 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5490002 2021.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5488447 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5488446 2021.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5488445 2021.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5488444 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5488443 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5488442 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5488441 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5488440 2021.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5488336 2021.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5486749 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5485036 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5485035 2021.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5485034 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5485033 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5485032 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5485031 2021.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5485030 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5485029 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5485028 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5485027 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5485026 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5485025 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5485024 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5485023 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5484774 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5484773 2021.04.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5484772 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5484771 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5484770 2021.04.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5484768 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5484767 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5484766 2021.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5484765 2021.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5484764 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5484763 2021.04.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5484762 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5484761 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5484760 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5484759 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5484758 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5484757 2021.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5484756 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5484755 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5483951 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5483949 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5483950 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5483922 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5483921 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5483920 2021.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5483919 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5483918 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5483917 2021.04.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5483916 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5483915 2021.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5483914 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5483913 2021.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5483912 2021.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5483911 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5483910 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5483909 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5483908 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5483907 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5483906 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5483905 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5483904 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5483903 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5483902 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5483901 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5483900 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5483899 2021.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5483898 2021.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5479424 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5479425 2021.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5479426 2021.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5479427 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5479428 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5479429 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5479430 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464090 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5464089 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5464088 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5464087 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 5464086 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5464085 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5464084 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464083 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5464082 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5464081 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5464080 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5464079 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5464078 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5463716 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5463715 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5463714 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5463713 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5463712 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5463711 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5463710 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5463709 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5463708 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5463707 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5463706 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5462032 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5462031 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5462030 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5462029 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5462028 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5462027 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5462026 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5462025 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5462024 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5462023 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5462022 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5462021 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5462020 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5461772 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5461771 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5461770 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5461769 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5461768 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5461767 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5461766 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5461765 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5461764 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5461763 2021.04.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5461762 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5461761 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5461760 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5461202 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5461201 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5461200 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5461199 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5461198 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5461197 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5461196 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5461195 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5461194 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5461193 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5461192 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5461191 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5461190 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5461189 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5461083 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5461082 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5461081 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5461080 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5461079 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5461078 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5461077 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5461076 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5461075 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5461074 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5460595 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5460594 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5460593 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5460592 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5460591 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5460590 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5460589 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5460588 2021.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5460587 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5460514 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5460513 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5460512 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5460511 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5460510 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5460509 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5460508 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5460507 2021.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5460506 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5460505 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5460504 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5460503 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5460502 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5460501 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5460500 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5460499 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5460498 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5460497 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5460496 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5460495 2021.04.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5460494 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5460493 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5460492 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5462528 2021.04.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5471454 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5494766 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5494767 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5494768 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5496918 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5496919 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5496921 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5496922 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5496923 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496924 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5496925 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5496926 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5496927 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5496928 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5496929 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5496930 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496931 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5496932 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5496933 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5496934 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5496935 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496936 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5496946 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5496948 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5496949 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496950 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5496951 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5496952 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5496953 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5496955 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5496956 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5496957 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5496958 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5496959 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5496960 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5496961 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5496962 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5496963 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5496964 2021.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5496965 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5496966 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5496967 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5496968 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496969 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496970 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5496971 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5496972 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5496973 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5496974 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5496975 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5496976 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5496977 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5496978 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5496979 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5496980 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5496994 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5496995 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5496996 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5496997 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5496998 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5496999 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5497000 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5497001 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5497002 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5497003 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5497004 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5497005 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5497006 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5497007 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5497008 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5497009 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5497010 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5497011 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5497012 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5497013 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5497014 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5497015 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497016 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5497017 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5497018 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5497019 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5497020 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5497021 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497022 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5497023 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5497025 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5497026 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5497027 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497028 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5497029 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5497030 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5497031 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5497032 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5497033 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497034 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497035 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5497036 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5497037 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497038 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5497039 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5497040 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5497041 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497042 2021.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5497043 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5497044 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5497045 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5497046 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497047 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5497048 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497049 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497050 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5497051 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5497052 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5497053 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5497054 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5497055 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5497056 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5497057 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5497058 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5497059 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5497060 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5497061 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5497062 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5497063 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5497064 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5497065 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5497066 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5497067 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5497068 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5497069 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5497070 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5497071 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5497072 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5497073 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5497074 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5497075 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5497076 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5497077 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5497078 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497079 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5497080 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5497081 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5497082 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5497083 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5497084 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5497085 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497086 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497087 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497088 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497089 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5497090 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5497091 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5497092 2021.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5497093 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5497094 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5497095 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497096 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497097 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5497098 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5497099 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5497100 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5497101 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5497102 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497103 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497104 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5497105 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5497106 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497107 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5497108 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5497109 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497110 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497111 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5497112 2021.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5497113 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5497114 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5497115 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5497116 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5497117 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5497118 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2