Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojka : Adrianna Muszyńska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5106544 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 5106543 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5106542 2021.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5106541 2021.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5106540 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5102483 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5102482 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5102481 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5102480 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5102479 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5102478 2021.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 5102477 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5099770 2021.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5099769 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5093845 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093848 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5093847 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5093846 2021.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5087195 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5087194 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5087193 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5087192 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 5087191 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5087190 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 5087189 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5086904 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 5086903 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 298 5092329 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 142 5092330 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5092331 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 5092332 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 650 5092333 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5092334 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5092335 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5092336 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 5092328 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5092327 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5092326 2021.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 25 5091910 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5091911 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5091912 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5091913 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5091914 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5091915 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 134 5091916 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5092337 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092338 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 78 5104187 2021.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5092357 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092358 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5092359 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 5092360 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 83 5092361 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5092362 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5092363 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5092364 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092365 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5092366 2021.01.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5092367 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5092368 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 697 5092351 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5092356 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5092355 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 61 5092342 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5092343 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5092344 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5092345 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5092346 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5092347 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5092348 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5092349 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5092350 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 5092341 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 565 5092352 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 5092353 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5092354 2021.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5084158 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5084157 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5084156 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084043 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5084044 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 5083929 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5083928 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5083927 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083926 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5083925 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5083924 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 86 5083923 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 174 5083922 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5083921 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5083920 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5083919 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5083918 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5081010 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5081009 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5081008 2021.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5081007 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5081006 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5081005 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5081004 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 5081003 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5081002 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5081001 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081075 2021.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5078207 2021.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5078206 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5078205 2021.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5078204 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5075741 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5075740 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5075739 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5075738 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5075737 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5075736 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 5075601 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5075146 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5068951 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5068950 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 93 5068949 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068948 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 5068947 2021.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5068946 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5068945 2021.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1120 5068944 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5068943 2021.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5068942 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5068941 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5068940 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5068939 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5068938 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068937 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5068936 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5068935 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5068934 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5068933 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068932 2021.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5068930 2021.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5068929 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5068928 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5068927 2021.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5063427 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5063426 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5063425 2021.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5063424 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5063423 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5063422 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5063421 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5063420 2021.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 5063419 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5063418 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5063428 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5064204 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5060703 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5060702 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5060701 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5060700 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5060699 2021.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5060698 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5060697 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5060696 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060695 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5060694 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 5060693 2021.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5060404 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5060403 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5060402 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5060401 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5060400 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 5060399 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5060398 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5060397 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 5056080 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5056079 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5056078 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5056077 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5056076 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5056075 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5053815 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5062429 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5062428 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5062427 2021.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 16 5062426 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5062431 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5062433 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5062423 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5062425 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5062424 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5062422 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5062421 2021.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5062420 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5062419 2021.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 28 5062418 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5062432 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5049073 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5049072 2021.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5065950 2021.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5065939 2021.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5065937 2021.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5065938 2021.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 5065940 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 5065941 2021.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5065942 2021.01.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 20 5065943 2021.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5065944 2021.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5065949 2021.01.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5065948 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5065947 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5065946 2021.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5065945 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045734 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5045733 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045732 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 5045731 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5045730 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5041037 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5041036 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5041039 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037256 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5037254 2021.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5037253 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5037252 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5037251 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5037250 2021.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5037249 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5037248 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5037247 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5037246 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 5037245 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5037244 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5037243 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037242 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5037241 2021.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5037240 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5037239 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5037238 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5037236 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5037235 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5036076 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5036075 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5036074 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5036073 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5034697 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5034696 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5034695 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034694 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5034693 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5034692 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5030949 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5030948 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5030947 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 5030945 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5030944 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5030943 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5030942 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5030941 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5030940 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030939 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5030938 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030937 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5030936 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5030935 2021.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5030934 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5030933 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5030932 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5030965 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5030964 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5030963 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5030962 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5030961 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5030959 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 89 5030958 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5030957 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5030956 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5030955 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 5030954 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5030953 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5030952 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 850 5030951 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5030950 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5030930 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5030929 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5030928 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 410 5030927 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5030926 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5030925 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5030924 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5030923 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5030922 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5030921 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5030920 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5030919 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5030918 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5030917 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5030915 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5030916 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5026952 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5026951 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5026950 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 5026949 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5026948 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026947 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5026946 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5026945 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026944 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5026943 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5026942 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026941 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5026940 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5026939 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5026938 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 5026937 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5026936 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5026935 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5036000 2021.01.01 mapa