Pełna lista obserwacji drużyny

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5119300 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5119299 2021.01.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5118459 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118257 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5118256 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5118255 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5118253 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5118252 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118254 2021.01.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5118251 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5118250 2021.01.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5118248 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 110 5118249 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5118246 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5118247 2021.01.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5118245 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5117153 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5117151 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5117152 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5115470 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5115353 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5115161 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5115160 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5115159 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5115158 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5115157 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 286 5115156 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1400 5115155 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5115153 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5115154 2021.01.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5115151 2021.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5115152 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5115150 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5115149 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5115148 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115147 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5115146 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5115144 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 5115143 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 5115145 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5115142 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5115141 2021.01.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5110145 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5110140 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5110151 2021.01.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5110139 2021.01.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5110150 2021.01.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5110149 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5110144 2021.01.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5110154 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5110152 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5110153 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5110146 2021.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5110133 2021.01.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5110132 2021.01.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5110131 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5110130 2021.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5110128 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5110127 2021.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5110129 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5110134 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5110135 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5110136 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5110137 2021.01.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5110138 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5110142 2021.01.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5110143 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5110147 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5110148 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5054834 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5044955 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5044978 2021.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5030043 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 5030042 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5030041 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 41 5030040 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5030039 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5030037 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5030034 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5030038 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5030036 2021.01.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5030035 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5030033 2021.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5030031 2021.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5030032 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5030030 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 5030028 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 5030029 2021.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5039460 2021.01.01 mapa