Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6059818 2021.09.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6059817 2021.09.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6059816 2021.09.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 6053851 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6053850 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6053849 2021.09.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6053848 2021.09.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6053847 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6053844 2021.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6053846 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6053843 2021.09.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 6053841 2021.09.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6053842 2021.09.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6053840 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6053838 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6053836 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6053839 2021.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6053835 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6053837 2021.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6053834 2021.09.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6053832 2021.09.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 6053833 2021.09.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6050859 2021.09.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6050857 2021.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6050858 2021.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6050855 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6050851 2021.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6050856 2021.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6050854 2021.09.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6050850 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6050852 2021.09.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6050849 2021.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6050853 2021.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6050847 2021.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6050848 2021.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6050844 2021.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6050845 2021.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6050843 2021.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6050841 2021.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6050846 2021.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6050842 2021.09.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6046551 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6046550 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6046549 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6046548 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6046547 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6046545 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6046546 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6046544 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6046537 2021.09.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6046536 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6046543 2021.09.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6046538 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6046542 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6046535 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6046540 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6046539 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6046533 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6046532 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6046534 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6046530 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6046531 2021.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6046528 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6046529 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042495 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6042494 2021.09.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6042493 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6042491 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6042492 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6042490 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6042489 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6042488 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6042487 2021.09.11 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6042485 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6042486 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6042484 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6042481 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6042480 2021.09.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6042483 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6042479 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042478 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042477 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042482 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042476 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042475 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6042474 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6042473 2021.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6042472 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042471 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6042469 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6042470 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6042468 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6021321 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6021319 2021.09.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6021318 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6021320 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 6021316 2021.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6021317 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6021337 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6021336 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6021335 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6021334 2021.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6021332 2021.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6021333 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6021331 2021.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6021330 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6021329 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6021327 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6021326 2021.09.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6021325 2021.09.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6021328 2021.09.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6021324 2021.09.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6021323 2021.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6021322 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6018125 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6018124 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6018122 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6018123 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6018119 2021.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6018121 2021.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6018120 2021.09.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6018118 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 6018117 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6017322 2021.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6017320 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6017319 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6017318 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6017316 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6017317 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6017313 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6017314 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6017315 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6006627 2021.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6006628 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6006622 2021.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6006626 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6006625 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6006624 2021.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 415 6006623 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6006621 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6006618 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6006619 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6006617 2021.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6006616 2021.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6006620 2021.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6006614 2021.08.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6006613 2021.08.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5997888 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5997885 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5997887 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5997886 2021.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5997883 2021.08.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5997884 2021.08.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 5997882 2021.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5997881 2021.08.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5997879 2021.08.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5997880 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5988783 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5988782 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5988780 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5988781 2021.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5988779 2021.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5988778 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5988777 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5988776 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5988775 2021.08.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5988774 2021.08.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5988772 2021.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5988767 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5988766 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5988771 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5988764 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5988769 2021.08.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5988770 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5988763 2021.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5988762 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5988768 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5988765 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5988761 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5988760 2021.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5988759 2021.08.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5988758 2021.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5988757 2021.08.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5984624 2021.08.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5984622 2021.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5984621 2021.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5984623 2021.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5984620 2021.08.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5984619 2021.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5984617 2021.08.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5984615 2021.08.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5984616 2021.08.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5984614 2021.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5984618 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5984613 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5984612 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5984611 2021.08.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5984610 2021.08.20 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5984609 2021.08.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5984625 2021.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5984608 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5984607 2021.08.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5984606 2021.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 5984605 2021.08.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5982662 2021.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5982663 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5981108 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5981109 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5981107 2021.08.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5981106 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5981105 2021.08.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5981104 2021.08.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5981102 2021.08.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5981103 2021.08.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5980006 2021.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5980005 2021.08.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5975982 2021.08.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5975981 2021.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5975980 2021.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5971421 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5971419 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5971418 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5971417 2021.08.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5971416 2021.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5971414 2021.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5971420 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5971413 2021.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 57 5971415 2021.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5968472 2021.08.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5968469 2021.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5968474 2021.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5968468 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5968473 2021.08.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5968470 2021.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5968471 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5968466 2021.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5968467 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5968465 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5968464 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5968463 2021.08.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5968462 2021.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5968461 2021.08.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5968460 2021.08.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5960579 2021.08.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 5952247 2021.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5942396 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5942397 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5942394 2021.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5942395 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5942393 2021.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5942392 2021.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5942390 2021.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5942389 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5942391 2021.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5942388 2021.08.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5942387 2021.08.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5918011 2021.07.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5918010 2021.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5918005 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5906911 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5906910 2021.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5906403 2021.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5906402 2021.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5906401 2021.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5906400 2021.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5906399 2021.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5906397 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5906396 2021.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5906394 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5906393 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5906392 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5906395 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5906391 2021.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5906389 2021.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5906390 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5906388 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5906386 2021.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5906385 2021.07.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5906398 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5906384 2021.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5906387 2021.07.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5906383 2021.07.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5889405 2021.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5889239 2021.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5885518 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5885516 2021.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5885517 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5885515 2021.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5885514 2021.07.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5885512 2021.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5885513 2021.07.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5885502 2021.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5884718 2021.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5884720 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5884717 2021.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5884719 2021.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5884716 2021.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5884715 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5884713 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5884712 2021.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5884714 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5884711 2021.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5884710 2021.07.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5875045 2021.07.07 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5874998 2021.07.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5874999 2021.07.07 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5874997 2021.07.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5874996 2021.07.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5874995 2021.07.07 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5874387 2021.07.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5874386 2021.07.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5874385 2021.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5874381 2021.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5874382 2021.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5874379 2021.07.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5874384 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5874378 2021.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5874377 2021.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5874376 2021.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5874383 2021.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5874375 2021.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5874374 2021.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5874380 2021.07.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5874373 2021.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5874371 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5874370 2021.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5874369 2021.07.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5874372 2021.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5865032 2021.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5865033 2021.07.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5860166 2021.07.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5860165 2021.07.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5856850 2021.06.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5853524 2021.06.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5853525 2021.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5846148 2021.06.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5846147 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5846146 2021.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5846145 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5846144 2021.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5846143 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5846142 2021.06.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5846141 2021.06.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5846140 2021.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5846139 2021.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5846137 2021.06.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5846138 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5846136 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5846135 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5846133 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5846134 2021.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5846132 2021.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5846131 2021.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5836712 2021.06.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 5836711 2021.06.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5832658 2021.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5832657 2021.06.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5832656 2021.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5832655 2021.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5832653 2021.06.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5832652 2021.06.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5832651 2021.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5832650 2021.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5832649 2021.06.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5832648 2021.06.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5832647 2021.06.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5832646 2021.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 5820981 2021.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5820980 2021.06.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 5820979 2021.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5820978 2021.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5820977 2021.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5820976 2021.06.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5820975 2021.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5820973 2021.06.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5820974 2021.06.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5820972 2021.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5820970 2021.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5820971 2021.06.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5816451 2021.06.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5816452 2021.06.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5816450 2021.06.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5816447 2021.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5816449 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5816446 2021.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5816448 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816445 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816464 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816463 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816466 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816465 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816468 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816467 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5816461 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816462 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816460 2021.06.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5816459 2021.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5816458 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5816457 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 32 5816456 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5816455 2021.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5816454 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816453 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816442 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816440 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5816443 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816441 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5816439 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816444 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5816438 2021.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5816437 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5816436 2021.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5816435 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5816434 2021.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5816433 2021.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5816432 2021.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5816431 2021.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5816430 2021.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5816429 2021.06.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5807958 2021.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5801246 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5801235 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5801237 2021.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5801233 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5801238 2021.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5801234 2021.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801236 2021.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5801232 2021.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801231 2021.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5801230 2021.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5801229 2021.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5801228 2021.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5801226 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5801227 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5801225 2021.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801224 2021.06.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5801206 2021.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5801207 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5801205 2021.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5801204 2021.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5801203 2021.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5801201 2021.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5801200 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5801202 2021.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5801199 2021.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5801196 2021.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5801197 2021.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5801198 2021.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5801194 2021.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5801193 2021.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5801195 2021.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5801192 2021.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5801189 2021.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5801191 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5801186 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5801188 2021.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5801190 2021.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5801187 2021.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5801185 2021.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801181 2021.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5801184 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5801183 2021.06.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5801180 2021.06.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5801179 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5801176 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5801182 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5801178 2021.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5801177 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5801222 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801218 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5801219 2021.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5801221 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5801223 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5801217 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5801216 2021.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5801220 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 5801213 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5801215 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5801214 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801211 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5801210 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5801212 2021.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5801208 2021.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5801209 2021.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5797558 2021.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5797560 2021.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5797559 2021.06.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5797561 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5797556 2021.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5797555 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5797557 2021.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5797554 2021.06.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5797553 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5797551 2021.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5797552 2021.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5797549 2021.06.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5797547 2021.06.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5797548 2021.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 5797550 2021.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5797546 2021.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5797543 2021.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5797541 2021.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5797545 2021.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5797540 2021.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5797544 2021.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5797539 2021.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5797535 2021.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5797537 2021.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5797542 2021.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5797536 2021.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5797531 2021.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5797533 2021.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5797538 2021.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5797532 2021.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5797534 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5797530 2021.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5797526 2021.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5797528 2021.06.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5797527 2021.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5797524 2021.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5797523 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5797529 2021.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5797525 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5797520 2021.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5797521 2021.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5797522 2021.06.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5797519 2021.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5797562 2021.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5797518 2021.06.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5797516 2021.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5797517 2021.06.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5793464 2021.06.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5788296 2021.06.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5788294 2021.06.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5788295 2021.06.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5788293 2021.06.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5788185 2021.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5746826 2021.06.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5746827 2021.06.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5746850 2021.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5746825 2021.06.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5746839 2021.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5746836 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5746823 2021.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5746824 2021.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5746822 2021.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5746845 2021.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5746846 2021.06.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5746843 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5746861 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5746857 2021.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5746842 2021.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5746855 2021.06.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5746856 2021.06.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5746851 2021.06.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5746835 2021.06.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5746837 2021.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5746860 2021.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5746831 2021.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5746834 2021.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5746829 2021.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5746858 2021.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5746844 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5746841 2021.06.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5746859 2021.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5746852 2021.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5746853 2021.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5746862 2021.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5746849 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5746854 2021.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5746838 2021.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5746848 2021.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5746847 2021.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5746833 2021.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5746832 2021.06.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5746830 2021.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5746828 2021.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5735659 2021.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5735665 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5735662 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5735661 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5735663 2021.05.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5735658 2021.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5735660 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5735664 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5735657 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5735656 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5735655 2021.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5735654 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5735653 2021.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5713785 2021.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5713672 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5692698 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5692677 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5692678 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5692672 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5692674 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5692675 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5692671 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5692676 2021.05.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5692421 2021.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5692422 2021.05.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5692420 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5692419 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5692418 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5692416 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5692417 2021.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5692415 2021.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5692414 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5692413 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5692410 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5692411 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5692412 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5692409 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5692406 2021.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5692408 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5692405 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5692404 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5692407 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5692403 2021.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5692402 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5692400 2021.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5692399 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5692401 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5692398 2021.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5692397 2021.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5692396 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5692395 2021.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5692394 2021.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5692393 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5692132 2021.05.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5692131 2021.05.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5692130 2021.05.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5692129 2021.05.21 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5692128 2021.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5684251 2021.05.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5684255 2021.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5684249 2021.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5684252 2021.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5684254 2021.05.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5684250 2021.05.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5684248 2021.05.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5684253 2021.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5684247 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5684244 2021.05.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 5684245 2021.05.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5684243 2021.05.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5684242 2021.05.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5676493 2021.05.20 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5676492 2021.05.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5676491 2021.05.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5676490 2021.05.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5676485 2021.05.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5676495 2021.05.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5676486 2021.05.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5676484 2021.05.20 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5676483 2021.05.19 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5676489 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5676482 2021.05.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5676487 2021.05.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5676481 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5676480 2021.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5676479 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5676477 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5676478 2021.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5676476 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5676474 2021.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5676475 2021.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5673788 2021.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5673789 2021.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5673793 2021.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5673791 2021.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5673792 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5673790 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5673785 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5673784 2021.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5673787 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5673786 2021.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5673783 2021.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5673781 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5673780 2021.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5673782 2021.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5673779 2021.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5673778 2021.05.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 5663085 2021.05.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5663084 2021.05.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5663083 2021.05.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5663082 2021.05.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 5663086 2021.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5662090 2021.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5662091 2021.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5662089 2021.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5662088 2021.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5662087 2021.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5662086 2021.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5662084 2021.05.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5662083 2021.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5662085 2021.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5662082 2021.05.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5662079 2021.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5662081 2021.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5662080 2021.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5662077 2021.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5662078 2021.05.17 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5662076 2021.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5654132 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5654131 2021.05.15 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5639036 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5637058 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5637056 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5637057 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5637059 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5637054 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5637053 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5637055 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5637052 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 5637050 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5637051 2021.05.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5637049 2021.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5637047 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5637048 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5637076 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5637075 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5637074 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637071 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5637073 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637072 2021.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5637070 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5637069 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637068 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5637067 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5637065 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637066 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637063 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637064 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5637062 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5637061 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637044 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5637045 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637046 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637043 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5637042 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637041 2021.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5637039 2021.05.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5637038 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637040 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637037 2021.05.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5637035 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5637036 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5637034 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5637033 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5637032 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5637031 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5632909 2021.05.12 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5632908 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612428 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5612429 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5612427 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5612426 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5612420 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5612421 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5612419 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5612422 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5612423 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5612425 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5612424 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5612416 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5612414 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 5612413 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5612417 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5612415 2021.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5612412 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20000 5612418 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5593918 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5593917 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5593916 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5593919 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5593915 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 33 5593935 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5593934 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5593932 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5593931 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5593933 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5593930 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5593928 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5593929 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5593925 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5593926 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5593927 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5593924 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5593923 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5593922 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5593921 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5593920 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5593912 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5593914 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5593913 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5593911 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5593909 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5593908 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5593910 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5593905 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5593907 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5593906 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5593903 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5593904 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5593901 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5593902 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5593900 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5593899 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5584184 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5584180 2021.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5584174 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5584169 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5584168 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5584167 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584166 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5584190 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5584191 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5584189 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5584186 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5584187 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5584185 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5584183 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584182 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5584181 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5584179 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5584178 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5584175 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5584172 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5584173 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5584170 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5584165 2021.05.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5584164 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5584163 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5584161 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5584160 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5584159 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5584162 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584158 2021.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5584157 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5584156 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5584155 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584154 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5584152 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5584153 2021.05.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5584151 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584150 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584146 2021.05.07 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5584145 2021.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5584148 2021.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5584147 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584144 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584142 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584143 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5584138 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5584136 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584137 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5584139 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5584134 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5584135 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584140 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5584133 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584132 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5581448 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5581449 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5581446 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581445 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5581447 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581444 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581443 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5581441 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581442 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5581440 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5581439 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5581438 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5581435 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5581436 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5581437 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5581434 2021.05.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5581433 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581431 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5581432 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5581429 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5581430 2021.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5581428 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5581427 2021.05.05 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5581426 2021.05.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5581425 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5570451 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5570453 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5570454 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5570452 2021.05.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5570470 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5570468 2021.05.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5570466 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5570467 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5570469 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5570464 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5570462 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5570465 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5570460 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5570459 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5570457 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5570458 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5570456 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5570461 2021.05.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5559049 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5559047 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5559050 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5559048 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5559046 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5559045 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5559044 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5548956 2021.05.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5545502 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5543959 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537673 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5537674 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537672 2021.04.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5533585 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5533584 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533583 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5532131 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5533588 2021.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5532128 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5532129 2021.04.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5532127 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5532130 2021.04.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5532126 2021.04.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5530526 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5530528 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5530529 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5530524 2021.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5530525 2021.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5530527 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5525127 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5525123 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5525115 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5525116 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5525114 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5525113 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5525108 2021.04.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5525106 2021.04.27 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5525105 2021.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5525130 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5525104 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5525128 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5525125 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5525124 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5525129 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525122 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525126 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525121 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5525119 2021.04.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5525120 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5525118 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5525117 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5525111 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5525112 2021.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5525110 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5525109 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5525107 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5513396 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5500024 2021.04.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5498572 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5498569 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5498570 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5498568 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5498566 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5498571 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5498567 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5498562 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5498564 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5498559 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5498563 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5498561 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5498558 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5498560 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5498557 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5498556 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 5498555 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5498553 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5498552 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5498554 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5493762 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5493761 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5493760 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5493759 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5493758 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5493757 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5493754 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5493756 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5493755 2021.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5493753 2021.04.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5493750 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5493752 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5493743 2021.04.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5493748 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5493745 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5493747 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5493742 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5493741 2021.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5493746 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5493749 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5493776 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5493774 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5493778 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5493772 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5493777 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5493773 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5493775 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5493771 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5493770 2021.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5493767 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5493768 2021.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5493766 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5493769 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5493764 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5493765 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5493763 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5493740 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5493744 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5493738 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5493739 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 68 5493737 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5493735 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5493734 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5493731 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5493733 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5493732 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5493730 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5493729 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5493728 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5493727 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5493726 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5486846 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486842 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5486864 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486860 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5487514 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5487513 2021.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5486865 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5486862 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5486858 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5487512 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5486861 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5486857 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486859 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5487511 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5486856 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486855 2021.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5486854 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5486851 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5486850 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5486847 2021.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5486849 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5486848 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5486852 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486844 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5486843 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5486838 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5486836 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5486835 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5486834 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5486845 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5486837 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5486841 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5487250 2021.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5474963 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5474960 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5474962 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474964 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5474961 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15000 5474959 2021.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5474958 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5474996 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5474992 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5474993 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5474989 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474988 2021.04.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5474986 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5474994 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5474985 2021.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5474983 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5474978 2021.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5474977 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5474976 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5474973 2021.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5474972 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5474967 2021.04.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5474968 2021.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5474991 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5474995 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5474990 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5474987 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5474984 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5474981 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5474979 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5474975 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5474980 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5474974 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5474982 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5474969 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5474970 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5474966 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5474965 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5456580 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5456579 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5456575 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5456577 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5456574 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5456578 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5456573 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5456576 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5456572 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5456571 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5456596 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5456595 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5456591 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 74 5456590 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5456593 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5456594 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5456589 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5456592 2021.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5456588 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5456587 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5456582 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5456586 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5456584 2021.04.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5456583 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5456585 2021.04.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5456581 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5456570 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456568 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5456569 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5456565 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5456563 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5456567 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5456560 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5456564 2021.04.17 mapa