Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5089066 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5087127 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5087126 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5087125 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5087124 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 56 5087122 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5087123 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5060391 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060390 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5060387 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5060389 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5060388 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060386 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060384 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060381 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5060383 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5060385 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5060380 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5060378 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060382 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5060377 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5060379 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5060376 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5060375 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 200 5060374 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5060371 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5060372 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5060370 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5060369 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060368 2021.01.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5060367 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5060366 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5060364 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5060362 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5060363 2021.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5060360 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5060359 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 5060358 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5060361 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060357 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5059004 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5059005 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5059002 2021.01.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5059003 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5041710 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041711 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5041709 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5041707 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5041708 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041706 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037109 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5037107 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5037108 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 5037104 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037103 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5037106 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037102 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037101 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5037100 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5037099 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5037097 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5037096 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037095 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5037093 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5037094 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5037091 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5037092 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037090 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5037089 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5037088 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5037087 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5037085 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5037086 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5037083 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5037082 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5037084 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5030871 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5029090 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5029102 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5029106 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5029105 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5029104 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5029101 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5029100 2021.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5029103 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5029096 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5029098 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5029095 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5029097 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5029094 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5029093 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5029092 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5029091 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5029089 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5029087 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5029088 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5029086 2021.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5029085 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029084 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5029083 2021.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5029081 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5029082 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5029080 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5029079 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 5029077 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029076 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029075 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5029074 2021.01.01 mapa