Pełna lista obserwacji drużyny

TP Alauda : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5654132 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5654131 2021.05.15 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5639036 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5637058 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5637056 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5637057 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5637059 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5637054 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5637053 2021.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5637055 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5637052 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 5637050 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5637051 2021.05.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5637049 2021.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5637047 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5637048 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5637076 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5637075 2021.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5637074 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637071 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5637073 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637072 2021.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5637070 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5637069 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5637068 2021.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5637067 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5637065 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637066 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637063 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637064 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5637062 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5637061 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637044 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5637045 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637046 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5637043 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5637042 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637041 2021.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5637039 2021.05.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5637038 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5637040 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5637037 2021.05.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5637035 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5637036 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5637034 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5637033 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5637032 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5637031 2021.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5632909 2021.05.12 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5632908 2021.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5612428 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5612429 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5612427 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5612426 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5612420 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5612421 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5612419 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5612422 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5612423 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5612425 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5612424 2021.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5612416 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5612414 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 5612413 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5612417 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5612415 2021.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5612412 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20000 5612418 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5593918 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5593917 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 5593916 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5593919 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5593915 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 33 5593935 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5593934 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5593932 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5593931 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5593933 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5593930 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5593928 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5593929 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5593925 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5593926 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5593927 2021.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5593924 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5593923 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5593922 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5593921 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5593920 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5593912 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5593914 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5593913 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5593911 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5593909 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5593908 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5593910 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5593905 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5593907 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5593906 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5593903 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5593904 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5593901 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5593902 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5593900 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5593899 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5584184 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5584180 2021.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5584174 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5584169 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5584168 2021.05.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5584167 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584166 2021.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5584190 2021.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5584191 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5584189 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5584186 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5584187 2021.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5584185 2021.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5584183 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584182 2021.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5584181 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5584179 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5584178 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5584175 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5584172 2021.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5584173 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5584170 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5584165 2021.05.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5584164 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5584163 2021.05.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5584161 2021.05.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5584160 2021.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5584159 2021.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5584162 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584158 2021.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5584157 2021.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5584156 2021.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5584155 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584154 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5584152 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5584153 2021.05.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5584151 2021.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5584150 2021.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5584146 2021.05.07 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5584145 2021.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5584148 2021.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5584147 2021.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5584144 2021.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5584142 2021.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5584143 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5584138 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5584136 2021.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5584137 2021.05.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5584139 2021.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5584134 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5584135 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584140 2021.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5584133 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5584132 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5581448 2021.05.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5581449 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5581446 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581445 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5581447 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5581444 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5581443 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5581441 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581442 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5581440 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5581439 2021.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5581438 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5581435 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5581436 2021.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5581437 2021.05.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5581434 2021.05.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5581433 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5581431 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5581432 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5581429 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5581430 2021.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5581428 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 5581427 2021.05.05 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5581426 2021.05.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5581425 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5570451 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5570453 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5570454 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5570452 2021.05.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5570470 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5570468 2021.05.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5570466 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5570467 2021.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5570469 2021.05.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5570464 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5570462 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5570465 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5570460 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5570459 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5570457 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5570458 2021.05.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5570456 2021.05.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5570461 2021.05.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5559049 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5559047 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5559050 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5559048 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5559046 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5559045 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5559044 2021.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5548956 2021.05.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5545502 2021.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5543959 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5537673 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5537674 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5537672 2021.04.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5533585 2021.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5533584 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533583 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5532131 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5533588 2021.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5532128 2021.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5532129 2021.04.29 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5532127 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5532130 2021.04.29 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5532126 2021.04.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5530526 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5530528 2021.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5530529 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5530524 2021.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5530525 2021.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5530527 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5525127 2021.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5525123 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5525115 2021.04.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5525116 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5525114 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5525113 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5525108 2021.04.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5525106 2021.04.27 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5525105 2021.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5525130 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5525104 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5525128 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5525125 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5525124 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5525129 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525122 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525126 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525121 2021.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5525119 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5525118 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5525117 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5525111 2021.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5525112 2021.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5525110 2021.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5525109 2021.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5525107 2021.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5513396 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5500024 2021.04.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5498572 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5498569 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5498570 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5498568 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5498566 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5498571 2021.04.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5498567 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5498562 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5498564 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5498559 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5498563 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5498561 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5498558 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5498560 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5498557 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5498556 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 5498555 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5498553 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5498552 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5498554 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5493762 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5493761 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5493760 2021.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5493759 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5493758 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5493757 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5493754 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5493756 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5493755 2021.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5493753 2021.04.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5493750 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5493752 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5493743 2021.04.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5493748 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5493745 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5493747 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5493742 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5493741 2021.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5493746 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5493749 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5493776 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5493774 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5493778 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5493772 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5493777 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5493773 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5493775 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5493771 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5493770 2021.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5493767 2021.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5493768 2021.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5493766 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5493769 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5493764 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5493765 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5493763 2021.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5493740 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5493744 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5493738 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5493739 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 68 5493737 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5493735 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5493734 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5493731 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5493733 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5493732 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5493730 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5493729 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5493728 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5493727 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5493726 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5486846 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5486842 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5486864 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5486860 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5487514 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5487513 2021.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5486865 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5486862 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5486858 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5487512 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5486861 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5486857 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486859 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5487511 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5486856 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5486855 2021.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5486854 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5486851 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5486850 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5486847 2021.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5486849 2021.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5486848 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5486852 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486844 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5486843 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5486838 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5486836 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5486835 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5486834 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5486845 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5486837 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5486841 2021.04.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5487250 2021.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5474963 2021.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5474960 2021.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5474962 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474964 2021.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5474961 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15000 5474959 2021.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5474958 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5474996 2021.04.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5474992 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5474993 2021.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5474989 2021.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5474988 2021.04.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5474986 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5474994 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5474985 2021.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5474983 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5474978 2021.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5474977 2021.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5474976 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5474973 2021.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5474972 2021.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5474967 2021.04.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5474968 2021.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5474991 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5474995 2021.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5474990 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5474987 2021.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5474984 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5474981 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5474979 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5474975 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5474980 2021.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5474974 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5474982 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5474969 2021.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5474970 2021.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5474966 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5474965 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5456580 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5456579 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5456575 2021.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5456577 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5456574 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5456578 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 5456573 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5456576 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5456572 2021.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5456571 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5456596 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5456595 2021.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5456591 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 74 5456590 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5456593 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5456594 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5456589 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5456592 2021.04.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5456588 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5456587 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5456582 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5456586 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5456584 2021.04.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5456583 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5456585 2021.04.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5456581 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5456570 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5456568 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5456569 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5456565 2021.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5456563 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5456567 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5456560 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5456564 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5456566 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5456562 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5456557 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5456559 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5456561 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5456556 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5456558 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5456555 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5456554 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5456552 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5456553 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5456551 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5456549 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5456548 2021.04.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 5456547 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5456550 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5456546 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5456545 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5456544 2021.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 5456542 2021.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 54 5456540 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 173 5456543 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5456539 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5456541 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5451010 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5449791 2021.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5449792 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5449790 2021.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5449789 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5449787 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5449786 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5449785 2021.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 5449788 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5436916 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5436910 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5436906 2021.04.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5436909 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5436907 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5436905 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5436904 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 5436902 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5436900 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5436901 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5436899 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5436897 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5436898 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5436896 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5436895 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5436893 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5436892 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5436894 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5436890 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5436891 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5436889 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5436888 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5436886 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5436883 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5436882 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5436885 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5436881 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5436879 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5436876 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5436884 2021.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5436880 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5436874 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5436875 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5436877 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5436873 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5436872 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5436878 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5436870 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5436871 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5436869 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5436868 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5436867 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5436866 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5436864 2021.04.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5436865 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5436863 2021.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5436862 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5436861 2021.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5436860 2021.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5436859 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5436858 2021.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5436857 2021.04.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5436856 2021.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5436855 2021.04.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5436854 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 5393706 2021.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5393072 2021.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5393068 2021.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5393067 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5393070 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5393065 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5393069 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5393071 2021.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5393064 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5393066 2021.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5393061 2021.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5393062 2021.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5393063 2021.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5393060 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5375249 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5375248 2021.04.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5375247 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5375245 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5375244 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 5375243 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5375246 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5375242 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5375240 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5375239 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5375241 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5375238 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5375237 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5375235 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5375236 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5375234 2021.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 5375233 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5366394 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5366392 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5366390 2021.03.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5366391 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5366389 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5366385 2021.03.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5366384 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5366388 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5366383 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 44 5366381 2021.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5366386 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5366382 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5366380 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5366379 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5366378 2021.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5366387 2021.03.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 5366375 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5366376 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5366377 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5366374 2021.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5360786 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5351050 2021.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5351049 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5351047 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5351048 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5351046 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5351045 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5349749 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5341616 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5341613 2021.03.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5341614 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5341610 2021.03.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5341611 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5341605 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5341607 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5341604 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 5341603 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5341602 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5341625 2021.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5341624 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5341627 2021.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5341622 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5341623 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5341620 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5341626 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5341621 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5341618 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5341619 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5341617 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5341612 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5341615 2021.03.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5341609 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5341608 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5341606 2021.03.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5341643 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5341642 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5341641 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5341640 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5341638 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5341639 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5341637 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5341636 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5341635 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5341634 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5341633 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5341632 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341630 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5341629 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5341628 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5341600 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5341601 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5341599 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5341596 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5341598 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 5341595 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5341594 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 5341593 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5341592 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5341591 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5341590 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5341588 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 5341589 2021.03.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5341587 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5331403 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5331402 2021.03.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5331401 2021.03.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5331400 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5331241 2021.03.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5331246 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 5331243 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5331240 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5331236 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5331244 2021.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5331245 2021.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5331238 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5331242 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5331235 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 5331234 2021.03.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 5331239 2021.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 5331237 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5330454 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4000 5330453 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 5330452 2021.03.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5330451 2021.03.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5327652 2021.03.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5327542 2021.03.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5327558 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5327557 2021.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5327556 2021.03.24 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5327555 2021.03.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5327553 2021.03.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5327552 2021.03.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5327551 2021.03.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5327550 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 5327549 2021.03.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5327547 2021.03.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5327546 2021.03.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 5327545 2021.03.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5327544 2021.03.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5327548 2021.03.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5327543 2021.03.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5327540 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5327537 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5327538 2021.03.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5327539 2021.03.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5327541 2021.03.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5327533 2021.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5327534 2021.03.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5327536 2021.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5327531 2021.03.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5327530 2021.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5327535 2021.03.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5327532 2021.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5327528 2021.03.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5327527 2021.03.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5327529 2021.03.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2500 5327526 2021.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5325250 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5325248 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5325249 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5325245 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5325244 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5325247 2021.03.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5325243 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5322235 2021.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5322234 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5322233 2021.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5322232 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5322231 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5322230 2021.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5322229 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5322228 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5322226 2021.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5322224 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5322225 2021.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5322223 2021.03.21 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5322222 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5322221 2021.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5322220 2021.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5322217 2021.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5322218 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 47 5322211 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5322219 2021.03.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5322215 2021.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5322216 2021.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5322209 2021.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5322212 2021.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5322208 2021.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5322210 2021.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5322214 2021.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5322213 2021.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5322205 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5322206 2021.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5322204 2021.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5296913 2021.03.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5296912 2021.03.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5296911 2021.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5296909 2021.03.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5296907 2021.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5296910 2021.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5296908 2021.03.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5287650 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5287647 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5287648 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5287649 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5287743 2021.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5287744 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5287742 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5287745 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5287735 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5287732 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5287727 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5287725 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5287721 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5287722 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5287715 2021.03.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5287749 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5287750 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5287724 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5287700 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5287739 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5287693 2021.03.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5287711 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5287691 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5287712 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5287687 2021.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5287689 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5287682 2021.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5287679 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5287695 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5287694 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5287680 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5287674 2021.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5287668 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5287666 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5287667 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5287663 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5287748 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5287740 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5287736 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5287733 2021.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5287734 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5287730 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5287726 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5287717 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 5287718 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5287714 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5287713 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 5287706 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 5287707 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5287701 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5260569 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 5260568 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 900 5260567 2021.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5260566 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5260565 2021.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 5258693 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5258692 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5258695 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5258694 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5258690 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5258691 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5258688 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 5258686 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5258687 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5258689 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 5258685 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 72 5258684 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5258681 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5258683 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5253470 2021.03.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 5253468 2021.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5253469 2021.03.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5249360 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 5249359 2021.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5249357 2021.03.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5249358 2021.03.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5249354 2021.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5249355 2021.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5249353 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5249356 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5249352 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5249351 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5249350 2021.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 5249349 2021.03.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5249347 2021.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5249348 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5249094 2021.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5249095 2021.03.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5249092 2021.03.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5249091 2021.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5249093 2021.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5249090 2021.03.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5249089 2021.03.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5249088 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5245665 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5245668 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5245664 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5245666 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5245663 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5245667 2021.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5245277 2021.03.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5245276 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5245275 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 5245274 2021.03.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5245271 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5245273 2021.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5245272 2021.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5245270 2021.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5245269 2021.03.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5245268 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5237970 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5236316 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5236319 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5236317 2021.02.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5236311 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5236314 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5236318 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5236313 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5236309 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5236310 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5236315 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5236307 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5236306 2021.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5234894 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5226998 2021.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5226996 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5226997 2021.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5226993 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5226994 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5226992 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5226991 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5226989 2021.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5226990 2021.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5226988 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5226987 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5226985 2021.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5226984 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5226981 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5226986 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5226983 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5226982 2021.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5226980 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5224128 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5224127 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5223939 2021.02.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5223937 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5223938 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5223936 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5223933 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5223935 2021.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5223934 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5223932 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5223931 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5223930 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5223929 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5223927 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5223928 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5214429 2021.02.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 5204634 2021.02.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5177070 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5177069 2021.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5177068 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177067 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5177066 2021.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5177065 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5177064 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5177063 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5177062 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5177061 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5177058 2021.02.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5177059 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5177055 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5177056 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5177057 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5177053 2021.02.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5177052 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5177051 2021.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5177050 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5177049 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5177048 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5177047 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5177046 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5177044 2021.02.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5177045 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5160635 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160634 2021.02.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5160636 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5160633 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5160630 2021.02.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5160629 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5160628 2021.02.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5160632 2021.02.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5160631 2021.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5160627 2021.02.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5160626 2021.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5160622 2021.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5160623 2021.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5160624 2021.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5160625 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5160621 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5160620 2021.02.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5160618 2021.02.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5160617 2021.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5160616 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5160619 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5160613 2021.02.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5160614 2021.02.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5160615 2021.02.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5160611 2021.02.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5160612 2021.02.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5160610 2021.02.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5146471 2021.02.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5146472 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5146469 2021.02.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5146468 2021.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5146470 2021.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5146467 2021.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5146464 2021.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5146465 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5146466 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146462 2021.02.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 5146463 2021.02.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5146460 2021.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5146461 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5146459 2021.02.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5146458 2021.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5146181 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5146180 2021.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5146179 2021.02.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5146178 2021.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5146177 2021.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5146175 2021.02.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5146174 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 5146176 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5145873 2021.02.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5145874 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5145871 2021.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5145872 2021.02.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5145870 2021.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5145869 2021.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5145868 2021.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 42 5145867 2021.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5145866 2021.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5138415 2021.01.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5138413 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5138414 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5138412 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5138411 2021.01.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5138409 2021.01.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5138408 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5138407 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5138406 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5138405 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5138404 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5138401 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5138402 2021.01.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5138403 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5138400 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5138398 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5138399 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5138396 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5138397 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5138395 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5127182 2021.01.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124169 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124166 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124165 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124167 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124164 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124163 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124161 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124160 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124162 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5124159 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5109768 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5109766 2021.01.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5109767 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5109765 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5109763 2021.01.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5109762 2021.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5109764 2021.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5109761 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5109760 2021.01.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5109758 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 5109759 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5109757 2021.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5109755 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5109756 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5109754 2021.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5109753 2021.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5109752 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5103068 2021.01.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5103069 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5103071 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5103072 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5103073 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5103074 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5103075 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5103076 2021.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5103067 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5103063 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5103059 2021.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5103060 2021.01.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 5103058 2021.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5103057 2021.01.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5103054 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 5103056 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5103061 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5103062 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5103064 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5103065 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5103066 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5089066 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5087127 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5087126 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5087125 2021.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5087124 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 56 5087122 2021.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5087123 2021.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5060391 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060390 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5060387 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5060389 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5060388 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060386 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060384 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060381 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5060383 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5060385 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5060380 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5060378 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060382 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5060377 2021.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5060379 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5060376 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5060375 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 200 5060374 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5060371 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 5060372 2021.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5060370 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5060369 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060368 2021.01.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5060367 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5060366 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5060364 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5060362 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5060363 2021.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5060360 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5060359 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 5060358 2021.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 5060361 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5060357 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5059004 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5059005 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 5059002 2021.01.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5059003 2021.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5041710 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041711 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5041709 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5041707 2021.01.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5041708 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041706 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037109 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5037107 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5037108 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 5037104 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037103 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5037106 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037102 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037101 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5037100 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5037099 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5037097 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5037096 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037095 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5037093 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5037094 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5037091 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5037092 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037090 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5037089 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5037088 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5037087 2021.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5037085 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5037086 2021.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5037083 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5037082 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5037084 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5030871 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5029090 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5029102 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5029106 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5029105 2021.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5029104 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5029101 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5029100 2021.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5029103 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5029096 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5029098 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5029095 2021.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5029097 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5029094 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5029093 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5029092 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5029091 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5029089 2021.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5029087 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4