Pełna lista obserwacji drużyny

Tygrys21 : Antoni Życki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5650102 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5650100 2021.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5650101 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5650099 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641213 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5641212 2021.05.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5641211 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5641210 2021.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5641209 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5641208 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5641207 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5641206 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5641229 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5641228 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5641227 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5641226 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5641225 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5641224 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5641223 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5641222 2021.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5641221 2021.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5641220 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5641219 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5641218 2021.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5641217 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5641216 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5641215 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5641214 2021.05.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5641204 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5641203 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5641202 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5641201 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5641200 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641198 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5641197 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5641196 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5641195 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5641194 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5641193 2021.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5641192 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5641191 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5641190 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5641189 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5641188 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5641187 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5641186 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5641185 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5641184 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5641183 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5641182 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5641181 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5641180 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5641179 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5641178 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5641177 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5641176 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5641175 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5641174 2021.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5641173 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5625432 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5625419 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5625418 2021.05.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5612381 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5584427 2021.05.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5578798 2021.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5578799 2021.05.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5568622 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5568624 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5568623 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5568625 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5568621 2021.05.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5561406 2021.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5561405 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5556170 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5556168 2021.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5556169 2021.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5556166 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5556167 2021.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5556163 2021.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5556164 2021.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5556162 2021.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5556161 2021.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5556160 2021.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5556159 2021.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5556158 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5556157 2021.05.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5556156 2021.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5556165 2021.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5556155 2021.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 5556154 2021.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5556153 2021.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5556152 2021.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5556151 2021.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5556150 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5556148 2021.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5556149 2021.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5556147 2021.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5556146 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5556145 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5552998 2021.05.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5552999 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5541245 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5541244 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5537771 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5537770 2021.04.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5538106 2021.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5538107 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5538108 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5538109 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538110 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538111 2021.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5538112 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5538113 2021.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5538114 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5538115 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5538116 2021.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5538117 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5538118 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5538119 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5538120 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5538121 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5538122 2021.04.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5538123 2021.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5538124 2021.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5538125 2021.04.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5538126 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5538127 2021.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5538128 2021.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5538129 2021.04.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5538130 2021.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5538131 2021.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5538132 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5538133 2021.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5538134 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5538135 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5533919 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5532190 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532189 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5526581 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5526579 2021.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5526341 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5521442 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5521366 2021.04.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5509564 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5509554 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5509560 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5509565 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5509553 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5509563 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5509552 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5509551 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5509550 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5509562 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509547 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5509549 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5509546 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5509541 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5509543 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5509555 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5509557 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5509566 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5509558 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5509559 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5509556 2021.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5509548 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5509544 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5509542 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5509545 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5509540 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509538 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5509536 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5509539 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5509535 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5509537 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5509532 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5509529 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5509531 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 5509528 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5509530 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5509523 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 5509526 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509524 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5509525 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5509527 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5509522 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5509521 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5509519 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5509520 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5509518 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5509517 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5509514 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5509516 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5509515 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5509511 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5509512 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5509509 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5509510 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5509513 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5509506 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5509507 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5509508 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5509505 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5509503 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5509504 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5509502 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5509501 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5505481 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5502035 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5502034 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5488786 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5477142 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5476081 2021.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5476078 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5476079 2021.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5476080 2021.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5475628 2021.04.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5475626 2021.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5475625 2021.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5475622 2021.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5475623 2021.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5475624 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5475078 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5475077 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5475075 2021.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5475076 2021.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5475074 2021.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5473870 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5473377 2021.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5467162 2021.04.18 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5467158 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5467161 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5467159 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5467156 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5467157 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5467155 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5467154 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5467152 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5467160 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5467151 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5467150 2021.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5467153 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5467148 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5467149 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5467147 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5467145 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5467144 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5467146 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5467143 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5467140 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5467141 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5467142 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5467139 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5467132 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 5467135 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5467133 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5467134 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5467137 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5467136 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5467138 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5467131 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5467128 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 330 5467127 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5467124 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5467130 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5467129 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5467126 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5467123 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5467122 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5467116 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5467115 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5467118 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5467117 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5467114 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5467119 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5467113 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5467111 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5467112 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5467108 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5467109 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5467110 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5467107 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5467106 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5467104 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5467105 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5467103 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5467102 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5467099 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5467101 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5467100 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5467098 2021.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5467095 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5467097 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5467093 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5467092 2021.04.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5467088 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5467089 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5467090 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5449828 2021.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5432732 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5432733 2021.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5432734 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5432735 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5432736 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5432737 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5432738 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5432739 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5432740 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5432741 2021.04.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5432742 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5432743 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5432744 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5432745 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5432746 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5432747 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5432748 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5432749 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5432750 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5432751 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5432752 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5432753 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5432754 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5432755 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5432756 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5432757 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5432758 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5432759 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5413564 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5413563 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5426122 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5426123 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5426124 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5426125 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5426126 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5426127 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5426128 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5426129 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5426130 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5426131 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5426132 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5426133 2021.04.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5426134 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5426135 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5426136 2021.04.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5426137 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5426138 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5426139 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5426140 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5426141 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5426142 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5426143 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5426144 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5426145 2021.04.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5426146 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5426147 2021.04.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5426148 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5426149 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5426150 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5426151 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5426152 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5426153 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5426154 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5426155 2021.04.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5426156 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5426157 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5426158 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5426159 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5426160 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5426161 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5411981 2021.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5399126 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5374901 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5374900 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5374898 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5374899 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5374897 2021.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5374896 2021.04.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5374895 2021.04.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 5374933 2021.04.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5374928 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5374929 2021.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5385719 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5374926 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5374932 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5385502 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5374927 2021.04.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5374921 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5374931 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5374919 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5374914 2021.04.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5374916 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5374913 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5374911 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5374910 2021.04.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5374908 2021.04.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5374904 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5385670 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5385522 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5374925 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5374930 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 5374923 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5374924 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5374920 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5374918 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5374917 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5374922 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374915 2021.04.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5374912 2021.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5374909 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5385510 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5374906 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 5374907 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5385514 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5374903 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5385732 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5374905 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5374902 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5374894 2021.04.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5374893 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5374891 2021.04.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5374892 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5385396 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5374890 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5374889 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5374888 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5374887 2021.04.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5374885 2021.04.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5374881 2021.04.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5374883 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5374880 2021.04.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5374884 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5374886 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5374882 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5374879 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5385386 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5385672 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5379216 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5385701 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5385704 2021.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5385705 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5385708 2021.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5385733 2021.04.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5379213 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5385692 2021.04.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5385724 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5385763 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5385765 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5385739 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5385528 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5385545 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385665 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5385673 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385694 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5385697 2021.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5385734 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5385742 2021.04.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5385776 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5385778 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5385781 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5363285 2021.03.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5355736 2021.03.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5350033 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5350032 2021.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5350030 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5350031 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5350029 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5350028 2021.03.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5350026 2021.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5350027 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5350024 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5350025 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5346310 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5342123 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5342118 2021.03.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5342117 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339196 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339192 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5334937 2021.03.26 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5335373 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5338235 2021.03.26 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5338236 2021.03.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5338237 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5338238 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5338239 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5338240 2021.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5338241 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 5335712 2021.03.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5335714 2021.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5335716 2021.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5335718 2021.03.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5335719 2021.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5335721 2021.03.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5335724 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5335701 2021.03.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5335704 2021.03.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5335705 2021.03.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5335706 2021.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5335707 2021.03.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5335708 2021.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5335709 2021.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5322817 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5322713 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5335692 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5335693 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5335694 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5335699 2021.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5335700 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5318248 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5318247 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5318246 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5335674 2021.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5335676 2021.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5335679 2021.03.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5335680 2021.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5335681 2021.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5335682 2021.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 5335684 2021.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5335685 2021.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5335686 2021.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5335689 2021.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5335647 2021.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5335648 2021.03.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5335649 2021.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5335650 2021.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5335651 2021.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5335652 2021.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5335673 2021.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5335639 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5335640 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5335642 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5335644 2021.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5335645 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5335646 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5305799 2021.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5286646 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5286645 2021.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5283826 2021.03.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5282546 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5282545 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5335634 2021.03.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5335635 2021.03.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 18 5335636 2021.03.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5335637 2021.03.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5335638 2021.03.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5275956 2021.03.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5335629 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5335631 2021.03.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5335632 2021.03.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5335633 2021.03.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 5335587 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5335588 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5335593 2021.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5335622 2021.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5335624 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5335583 2021.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5335585 2021.03.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5335586 2021.03.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5256463 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5256461 2021.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5256460 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5256458 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5256462 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5256457 2021.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5256459 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5255738 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5255739 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5255737 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5255736 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 5255735 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5255733 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5255734 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5255732 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5255731 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5255730 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5255729 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5255727 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5255728 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5255726 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5255725 2021.03.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5255724 2021.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5255723 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5255722 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5255721 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5255720 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5255719 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5255717 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5255718 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5255716 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5251676 2021.03.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5251675 2021.03.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5250080 2021.03.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5250079 2021.03.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5250078 2021.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 75 5250076 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5250077 2021.03.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5246241 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5244318 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5242558 2021.03.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5241349 2021.03.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5231051 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5231558 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5231559 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5231560 2021.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5231561 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5231562 2021.02.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5231563 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5226336 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5335556 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5335557 2021.02.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5335558 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5223846 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5223836 2021.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5223851 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 75 5223850 2021.02.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 55 5223849 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5223848 2021.02.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 5223845 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5223844 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5223842 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5223841 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5223843 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5223839 2021.02.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5223837 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5223840 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5223838 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5223834 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 5223835 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5223833 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5223832 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5223830 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5223831 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5223829 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5223828 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5223824 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5223827 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5223825 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5223826 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5223823 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5223821 2021.02.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5223822 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5223820 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5223819 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5223818 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5221920 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5221919 2021.02.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5221918 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5221915 2021.02.26 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5221916 2021.02.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5221914 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5221917 2021.02.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5221637 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5221634 2021.02.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5221631 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5221630 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5221629 2021.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5218705 2021.02.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5217144 2021.02.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5216709 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 5226436 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5226438 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5226439 2021.02.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5226440 2021.02.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5226441 2021.02.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5226430 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5226431 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5226432 2021.02.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5226433 2021.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5226434 2021.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5226435 2021.02.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5226437 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 5212604 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5212605 2021.02.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 5212606 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5212607 2021.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5212608 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212609 2021.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5212610 2021.02.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5212611 2021.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5212612 2021.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5212613 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5206445 2021.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5212598 2021.02.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5212599 2021.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212600 2021.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212602 2021.02.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5212603 2021.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5212593 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5212594 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 5212595 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5212596 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5212597 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212601 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5220941 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5220942 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5220943 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5220944 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5220945 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5220946 2021.02.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5220947 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5220948 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5220949 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5220950 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5220951 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5220952 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5220953 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5220954 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5220955 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5220956 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5220957 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5220958 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5220959 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5198642 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5198643 2021.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5198644 2021.02.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5198645 2021.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5198646 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5198641 2021.02.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5198671 2021.02.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5198674 2021.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5198675 2021.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5198677 2021.02.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5190199 2021.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5190198 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5190197 2021.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5190196 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5190195 2021.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5190194 2021.02.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5190192 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5190191 2021.02.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5190190 2021.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5190189 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5190188 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5190187 2021.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5190186 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5190185 2021.02.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5190184 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5198663 2021.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5198666 2021.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5198669 2021.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5198670 2021.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5198647 2021.02.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5198649 2021.02.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5198651 2021.02.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5198652 2021.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5198655 2021.02.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5198659 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5198661 2021.02.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5198631 2021.02.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5198632 2021.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5198635 2021.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5198637 2021.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5198639 2021.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5198640 2021.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5198653 2021.02.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5180625 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5175127 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5174926 2021.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5174924 2021.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5174925 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5173532 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5173533 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5173534 2021.02.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5173531 2021.02.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 24 5179029 2021.02.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5179030 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5179031 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5170776 2021.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5170775 2021.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5170774 2021.02.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5170773 2021.02.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5170771 2021.02.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5170770 2021.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5170769 2021.02.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5170768 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5170766 2021.02.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5170765 2021.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5170767 2021.02.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5170763 2021.02.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5170764 2021.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5198626 2021.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5198627 2021.02.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5198628 2021.02.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5198629 2021.02.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5198630 2021.02.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5198633 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5198634 2021.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5198638 2021.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5198624 2021.02.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5198625 2021.02.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5198672 2021.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5198676 2021.02.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5198678 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5166873 2021.02.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5166755 2021.02.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5198657 2021.02.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5198658 2021.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5198662 2021.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5198664 2021.02.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5198665 2021.02.10 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5198668 2021.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5198673 2021.02.10 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5164532 2021.02.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5164451 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5198648 2021.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5198650 2021.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5198654 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5198656 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5198660 2021.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5156437 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5156438 2021.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5156436 2021.02.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5156435 2021.02.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5151752 2021.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5184150 2021.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5184151 2021.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184153 2021.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5184154 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5184155 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5184146 2021.02.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5184147 2021.02.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5184148 2021.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184149 2021.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5184152 2021.02.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5148528 2021.02.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5184138 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5184139 2021.02.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5184140 2021.02.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 5184141 2021.02.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5184142 2021.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5184143 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5184144 2021.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184145 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5147662 2021.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 5147659 2021.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5147660 2021.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5147658 2021.02.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 23 5147674 2021.02.02 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 5147675 2021.02.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5147676 2021.02.02 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 16 5147655 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5147657 2021.02.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 5147653 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5147652 2021.02.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 5147651 2021.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5147650 2021.02.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5145823 2021.02.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5145822 2021.02.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5145821 2021.02.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5145650 2021.02.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 5143700 2021.02.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5143647 2021.02.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5184130 2021.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5184131 2021.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5184133 2021.02.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5184134 2021.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5184135 2021.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5184136 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5184137 2021.02.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5184125 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5184126 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5184127 2021.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5184128 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5184129 2021.01.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5184132 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 5133602 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5133603 2021.01.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5133601 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5137360 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5137361 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5137362 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5137363 2021.01.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5137364 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5137365 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5137366 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5137367 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5137368 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5131613 2021.01.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5131612 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5131611 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5131610 2021.01.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5131609 2021.01.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5131608 2021.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5131607 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 68 5131606 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5131604 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131603 2021.01.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5131605 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5131602 2021.01.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5131601 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5131600 2021.01.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5131599 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5131598 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5131597 2021.01.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5131595 2021.01.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5131596 2021.01.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 260 5131594 2021.01.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5131593 2021.01.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5131590 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5131588 2021.01.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5131591 2021.01.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5131586 2021.01.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5131592 2021.01.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5131589 2021.01.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5131585 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131587 2021.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5131583 2021.01.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5131584 2021.01.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5131581 2021.01.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5131582 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5131579 2021.01.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5131577 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 115 5131580 2021.01.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5128386 2021.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5127881 2021.01.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5127883 2021.01.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5127887 2021.01.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5127889 2021.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5127879 2021.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5127880 2021.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5127882 2021.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5127884 2021.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5127888 2021.01.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5121873 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5127877 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5127878 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5127885 2021.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5127886 2021.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5121420 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5121417 2021.01.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5121419 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5121416 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5121418 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5121414 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5121415 2021.01.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 31 5121413 2021.01.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5121412 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5121411 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5121409 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5121410 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 115 5121407 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5121406 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5121874 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5121875 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5121876 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5121877 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5114603 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5114602 2021.01.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5114604 2021.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5114601 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5114597 2021.01.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5114598 2021.01.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 75 5114600 2021.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5114596 2021.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5113405 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5116912 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5116913 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5116914 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5116915 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5116916 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5116917 2021.01.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5111845 2021.01.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5111846 2021.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5112683 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5112684 2021.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5112685 2021.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 5112686 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5112687 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5112688 2021.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5112689 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5112690 2021.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5112691 2021.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5112692 2021.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 5112693 2021.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5112694 2021.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5112695 2021.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5112696 2021.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5112697 2021.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5112698 2021.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5112699 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5112700 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5112701 2021.01.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5112702 2021.01.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5112703 2021.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5112704 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5112705 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5112706 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5112707 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5112708 2021.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5112709 2021.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5112710 2021.01.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5112712 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5113397 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5113398 2021.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113400 2021.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5113401 2021.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5108565 2021.01.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 5108563 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5108566 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5113392 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5113393 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5113394 2021.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5113395 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113396 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113399 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5108564 2021.01.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 5108562 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5104882 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5104883 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5104864 2021.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5113387 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113388 2021.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5113389 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5113390 2021.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5113391 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5102953 2021.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5104857 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5104858 2021.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5104859 2021.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5104860 2021.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5104861 2021.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5102445 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5102446 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5102447 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5102448 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5102449 2021.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5102450 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5102451 2021.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083754 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5081189 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5083395 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5083396 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083397 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5083398 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 5083399 2021.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5083400 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5083401 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5078746 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5078025 2021.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5080432 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5080433 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5080434 2021.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5080435 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5076104 2021.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5076103 2021.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5076102 2021.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5076101 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5076100 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5076099 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5076098 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5076097 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5076096 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5076095 2021.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5076094 2021.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5076093 2021.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5076092 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5076091 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5076089 2021.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 5076088 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5076087 2021.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5076086 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5076085 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5076084 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5076083 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5076082 2021.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5076080 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5076079 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5076078 2021.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5076076 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5076075 2021.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5076074 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5076073 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5076072 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5076071 2021.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5075774 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5078026 2021.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5078027 2021.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5078028 2021.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5073683 2021.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5073604 2021.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5073268 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5073149 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5073109 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5073099 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062415 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5062414 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5058728 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5058730 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5058729 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5058727 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5058726 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5058725 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058724 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5052904 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5052903 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5052902 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5052901 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5052900 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5052898 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5052897 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5052899 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5052896 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5051378 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5051283 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5051284 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5051285 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5051160 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5050965 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5050848 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5050849 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5050846 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5050843 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050842 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5050840 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5050839 2021.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5050831 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 5050835 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5050830 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5050828 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5050827 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5050855 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5050852 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5050854 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5050851 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5050850 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5050845 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5050847 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5050844 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5050841 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5050838 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050836 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5050834 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5050833 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050829 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5050825 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050826 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050823 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5050822 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050821 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5050820 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5050819 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5050816 2021.01.06 mapa