Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6082694 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6082693 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6082692 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6082691 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6082690 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6082689 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6081967 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6081966 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6081965 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6081964 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6081963 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 6081962 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6081919 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6081918 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6081917 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6081916 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6081915 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6081914 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6081913 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6081912 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6081911 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6081910 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6081909 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6081908 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6081907 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6081906 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6081905 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6081904 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6080984 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6080983 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 6080982 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 6080981 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6080980 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6080979 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080978 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6080977 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6080976 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6080975 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6080974 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6080973 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6080972 2021.09.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6080971 2021.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6080970 2021.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6080968 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 6080969 2021.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6080166 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6080167 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080165 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6080164 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6080163 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6080162 2021.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6080161 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6068213 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6068212 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6068211 2021.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6068210 2021.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6068206 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6068205 2021.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6068209 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6068208 2021.09.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6068200 2021.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6068203 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6068204 2021.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6068199 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 6068201 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6068202 2021.09.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6055572 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046220 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046221 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046219 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046218 2021.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6042663 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042665 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042662 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042664 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042658 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6042659 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6042660 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6042657 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6040795 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6040796 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6040794 2021.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6040793 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6040792 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6040791 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6040790 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6040788 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6040786 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6040789 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6040787 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6040785 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6033949 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6033948 2021.09.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6033947 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6033946 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033945 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6033944 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6033943 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6033942 2021.09.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6033941 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6033940 2021.09.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6033939 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6033938 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 6033937 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6028849 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6028848 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6028846 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6028843 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6028847 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6028845 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6028842 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6028844 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6026784 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6026782 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6026783 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026781 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6026780 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6026779 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6026777 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026774 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6026778 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6026776 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6026775 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026772 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6026773 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6026769 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6026771 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6026770 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020923 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6020922 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020921 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6020920 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6020919 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6020918 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6020917 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6020916 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020562 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6020559 2021.09.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6020561 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020560 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6020558 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6020557 2021.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6020556 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020555 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020554 2021.09.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6020553 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6018911 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6018910 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018906 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6018905 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6018909 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6018907 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6018908 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6018903 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6018902 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6018904 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018899 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6018900 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6018896 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6018897 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018898 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6018894 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6018895 2021.09.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6018901 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5997744 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5997747 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5997745 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5997746 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5997742 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5997743 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5997736 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5997740 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5997738 2021.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5997737 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5997741 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5997735 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5997739 2021.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5997734 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5997733 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5998072 2021.08.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 5998073 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5998085 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5998086 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5998089 2021.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5998090 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5982202 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5982201 2021.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5982200 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5982199 2021.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5982198 2021.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5982197 2021.08.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5982196 2021.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5982195 2021.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5982194 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5982193 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5982192 2021.08.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5982191 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5982190 2021.08.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5982189 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5982188 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5982187 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5982186 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5982185 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5982184 2021.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5982183 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5967166 2021.08.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5967165 2021.08.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5967162 2021.08.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5967163 2021.08.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5967161 2021.08.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5967164 2021.08.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5967160 2021.08.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5967159 2021.08.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5967157 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5967158 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5967156 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5967153 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967152 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5967151 2021.08.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5967154 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5967150 2021.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5967155 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5967149 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5967146 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5967148 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5967147 2021.08.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5967145 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5967141 2021.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5967143 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967144 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5967142 2021.08.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 21 5967140 2021.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5961115 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5961117 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5961116 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961114 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961113 2021.08.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5961112 2021.08.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5948771 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5948772 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5948773 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5948776 2021.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5948777 2021.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5948778 2021.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5948779 2021.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5948780 2021.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5948782 2021.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5948784 2021.08.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5946339 2021.08.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5946338 2021.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5946340 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5946336 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 5946337 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5946335 2021.08.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5946334 2021.08.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5946333 2021.08.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5946331 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5946332 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946329 2021.08.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5946330 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946327 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946328 2021.08.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5946326 2021.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5946183 2021.08.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5946182 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946180 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946179 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5946178 2021.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5946175 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5946181 2021.08.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5946176 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5946177 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5946171 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5946173 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946167 2021.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5946168 2021.08.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5946170 2021.08.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5946174 2021.08.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5946169 2021.08.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5946166 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5942452 2021.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5942451 2021.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5942448 2021.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 43 5942450 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5942447 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5942446 2021.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5942445 2021.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5942444 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5942449 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5942442 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5942443 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5942440 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5942441 2021.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5942439 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5942438 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5942437 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5938972 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5938971 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5938970 2021.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5938969 2021.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5938968 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5938966 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5938967 2021.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5938965 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5938964 2021.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5938963 2021.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5938962 2021.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5938961 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5939102 2021.08.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5939104 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5928963 2021.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5928959 2021.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5928962 2021.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5928961 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5928960 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5928958 2021.07.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 104 5928957 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5928955 2021.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 62 5928956 2021.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5925215 2021.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 5925210 2021.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5925212 2021.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5925214 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5925209 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5925207 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5925206 2021.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5925213 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5925211 2021.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5925208 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5925205 2021.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5925204 2021.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5925203 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5925201 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5925202 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5925200 2021.07.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5925199 2021.07.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5841653 2021.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5841652 2021.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5841654 2021.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5841649 2021.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5841647 2021.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5841650 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5841646 2021.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5841645 2021.06.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5841651 2021.06.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5841648 2021.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5841644 2021.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5841643 2021.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5841641 2021.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5841642 2021.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5841639 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5841640 2021.06.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5841638 2021.06.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5841637 2021.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5841636 2021.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5827058 2021.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5827057 2021.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5826653 2021.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5826652 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5826654 2021.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5826651 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5826648 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5826649 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5826650 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5826646 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5826644 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5826643 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826642 2021.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5826645 2021.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 350 5826647 2021.06.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5826641 2021.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5826640 2021.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5826637 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5826638 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826636 2021.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5826639 2021.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5826076 2021.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5826075 2021.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5826072 2021.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5826074 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5826073 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5826071 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5826070 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826068 2021.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5826067 2021.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5826069 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5826065 2021.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5826066 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5807596 2021.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5807593 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5807592 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5807595 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5807594 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5807589 2021.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5807591 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5807590 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5807588 2021.06.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5800649 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5800648 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5800647 2021.06.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5800646 2021.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5800650 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5800645 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5755646 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5755647 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5755645 2021.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5755644 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5755643 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755642 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5755641 2021.06.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5755640 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5754925 2021.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5754924 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5754923 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5754921 2021.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5754920 2021.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5754922 2021.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5754919 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5754918 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5754917 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5754915 2021.06.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5754914 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5754913 2021.06.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5754912 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754910 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5754911 2021.06.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5754909 2021.06.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5754908 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5755829 2021.06.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5734291 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5734293 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5734290 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5734289 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5734287 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5734288 2021.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5734286 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5734292 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5734285 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5734284 2021.05.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5734283 2021.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5734282 2021.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5734281 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5734280 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5730050 2021.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5730051 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5730052 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5730049 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5730048 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5730047 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5730046 2021.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5728917 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5728918 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5728915 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728914 2021.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5728916 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5728913 2021.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5728912 2021.05.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5728911 2021.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5728486 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5728488 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5728487 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5728485 2021.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5728484 2021.05.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5728483 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5728482 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5728481 2021.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5728479 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5728480 2021.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5728478 2021.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5728477 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5728475 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5728476 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5728474 2021.05.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5728473 2021.05.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5730393 2021.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5716786 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5716787 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5716788 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5716789 2021.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5716790 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5716792 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5716794 2021.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5716797 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5716799 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5716801 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5716914 2021.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5694060 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5694063 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5694061 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5694059 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5694058 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5694062 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5694056 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5694057 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5692457 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5692456 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5692455 2021.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5692454 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5692453 2021.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5692452 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5692450 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5692451 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5692449 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5692448 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5692447 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5692443 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5692442 2021.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5692441 2021.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5692445 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5692440 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5692444 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5692446 2021.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5692439 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5692438 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5692437 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5692436 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5692435 2021.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5692433 2021.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5692432 2021.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5692434 2021.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5692431 2021.05.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5677052 2021.05.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5677051 2021.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5677049 2021.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5677050 2021.05.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5677048 2021.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5672588 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5672587 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5672589 2021.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5672585 2021.05.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5672584 2021.05.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5672586 2021.05.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 5672583 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5672581 2021.05.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5672582 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5672580 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5672579 2021.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5672578 2021.05.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5672577 2021.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5672576 2021.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5672575 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5672573 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672572 2021.05.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5672571 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5672574 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5672557 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672556 2021.05.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5672555 2021.05.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5672554 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5672553 2021.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5672550 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672552 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5672551 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5672549 2021.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5672548 2021.05.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5672547 2021.05.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5672546 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5672086 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5672085 2021.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5672087 2021.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5672084 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5672083 2021.05.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5672082 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5672081 2021.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5672079 2021.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5672080 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5672078 2021.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5672077 2021.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5672076 2021.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5672075 2021.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5672074 2021.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5672073 2021.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5655978 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5655977 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5655974 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5655976 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5655975 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5655973 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5655972 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5655364 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5655363 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5655362 2021.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5655361 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5655360 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5655359 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5655358 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5655357 2021.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5655355 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5655356 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5655354 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5655351 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5655353 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5655350 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5655352 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5655347 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5655349 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5655346 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5655345 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5655344 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5655348 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5653936 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5653937 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5653930 2021.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5653927 2021.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5653925 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653929 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5653928 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5653924 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5653926 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5653922 2021.05.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5653920 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5653923 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5653919 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5653918 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5653921 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5653917 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5653916 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5653915 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5653911 2021.05.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5653910 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5653912 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5653914 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5653913 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5653909 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5653908 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5653907 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5653905 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5653904 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5653906 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5653902 2021.05.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5653903 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5653901 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5653900 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5653899 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5653480 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5653479 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5653478 2021.05.16 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5653477 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5645861 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645862 2021.05.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5645863 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5645859 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645858 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645860 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645501 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645500 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645499 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645496 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5645497 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5645498 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645495 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645494 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5645493 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5645492 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5619468 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619465 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5619464 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619466 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5619462 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619463 2021.05.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5619460 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619461 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5619467 2021.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5619459 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618693 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5618694 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5618692 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5618691 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5618690 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5602910 2021.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5602908 2021.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5602907 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5602906 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5602909 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5602905 2021.05.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5602904 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5601289 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5601287 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5601288 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5601286 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5601285 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5601284 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601282 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601281 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5601283 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5601280 2021.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5601202 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5601203 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5601201 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601200 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601197 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601196 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5601195 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 5601198 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5601199 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5601194 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601193 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5601192 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5601191 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5601189 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601190 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601060 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5601061 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5601059 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5601058 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5601055 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5601056 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5601057 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5601054 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5601051 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601053 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601052 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601050 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5601049 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5601048 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5601047 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5601046 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601044 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5601043 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5601045 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5595887 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5595886 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5594973 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5594975 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5594974 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5594972 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5594971 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5594970 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5594969 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5594967 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594968 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5594966 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5594965 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5594964 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5594962 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5594960 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5594961 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5594963 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5594959 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5594957 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5594958 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5589651 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5589652 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5589654 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589653 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589649 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5589648 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589646 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5589647 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589650 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589645 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5589644 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589643 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5589642 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5589641 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589640 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589147 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5589146 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5589145 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5589144 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5589142 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5589143 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5589141 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5589139 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589140 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5589137 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5589135 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5589136 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5589138 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5589131 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5589130 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589133 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5589134 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5589132 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5589128 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5589129 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5589126 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5589125 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5589127 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5589124 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5589123 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5579599 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5579600 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579597 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5579598 2021.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5579596 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5579594 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5579595 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5579593 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575016 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5566131 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5566128 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5566130 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5566129 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5566127 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5566126 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5566124 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5566125 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5566121 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5566123 2021.05.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5566120 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5566122 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5563777 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5563775 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5563776 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5563778 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5563774 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5563771 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5563773 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5563772 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5563770 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5563769 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5563768 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5567917 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5544187 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5544186 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5544185 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5544183 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5544184 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5544182 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5544180 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5544181 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5543453 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5543451 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5543450 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5543452 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5543449 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543448 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5543446 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5543447 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5547007 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5546932 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5540404 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5540403 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5540406 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5540405 2021.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5540401 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5540402 2021.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5535369 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5535373 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5535376 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5535435 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5535437 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5522981 2021.04.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5522979 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5522980 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5522978 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5511239 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 5511238 2021.04.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5506866 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5506867 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5506865 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5506863 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5506864 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5506862 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506861 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5506859 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506858 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5506860 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5506857 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5506854 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5506855 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5506853 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5506856 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5506851 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5506850 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5506852 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506847 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5506849 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5506848 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5506845 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5506846 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5506164 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5506163 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5506162 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5506161 2021.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5506159 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506158 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5506160 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506157 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5506156 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5506155 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5506153 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5506154 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5506152 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5506151 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505704 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5505703 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505700 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5505702 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5505701 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5505699 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5505698 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5505678 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5505677 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5505675 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5505674 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5505676 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5505673 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5505671 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5505672 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5505670 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5505669 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5505668 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5505667 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5505666 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5505665 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5505664 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5505663 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505662 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505297 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5505296 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5505294 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505295 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505293 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5499482 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5467395 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5467394 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5467393 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5467396 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5467397 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5467392 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5467389 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5467391 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5467390 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5467386 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5467385 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5467387 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5467384 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5467380 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5467383 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5467382 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5467381 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5467378 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5467376 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5467379 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5467377 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5467374 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5467375 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5467373 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5467372 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5463727 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5463728 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5463745 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5463823 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5463859 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5463866 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5463868 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5468322 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5468326 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5468360 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5426030 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425544 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5425545 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5425550 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425540 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5425542 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5425538 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5425537 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5424905 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5424904 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5424902 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5424903 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5424901 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5424900 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5424899 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5424897 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5424898 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5424896 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5424894 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5424895 2021.04.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5440590 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5440593 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5394155 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5394154 2021.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5394153 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5393186 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5393188 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5393185 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5393184 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5393187 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5392960 2021.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5392959 2021.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5392958 2021.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5392955 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5392956 2021.04.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5392957 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5390319 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5355538 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5350308 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5350309 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5350306 2021.03.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5350307 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5331936 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5331934 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5331932 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5331931 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 5331930 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5331935 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5331933 2021.03.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5331938 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 5331929 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5331928 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5308245 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5308248 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5308247 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5308246 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5305650 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5305649 2021.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5305647 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5305648 2021.03.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5305645 2021.03.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5305646 2021.03.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5305642 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5305644 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5305643 2021.03.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5305640 2021.03.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5305638 2021.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5305639 2021.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5295266 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5295265 2021.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5295264 2021.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5295260 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5286582 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 72 5286580 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5286581 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 5286579 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5286578 2021.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5261487 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5261489 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5261488 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 65 5261486 2021.03.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5261485 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5232180 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 5232178 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5232177 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5232179 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5232173 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5232176 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5232175 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5232174 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5232172 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5232171 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 5232169 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5232167 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5232170 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5232168 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5232166 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5231541 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5231542 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5231540 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5231539 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5231537 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231535 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231534 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231536 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5231532 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5231531 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 5231533 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 5231530 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5231372 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5231371 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5231370 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5231369 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5231368 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5231367 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231364 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231365 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231363 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5231362 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5231361 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5231360 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231359 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5231357 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5231358 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5231355 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231356 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231353 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5231354 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5231352 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5231186 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231185 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5231184 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5231187 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5231183 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5231182 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5231181 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5231180 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5231179 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5231177 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231178 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5231176 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5229110 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5229108 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5229109 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5229107 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5229105 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5229104 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5229106 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5229102 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5229100 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5229101 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5228313 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5228312 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5228327 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5228329 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5228328 2021.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5228326 2021.02.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 5228325 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5228324 2021.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 5228323 2021.02.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 5228322 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5228321 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5228320 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5228318 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5228319 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5228316 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 5228315 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5228314 2021.02.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 5228317 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5211504 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 16 5211508 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5211532 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211566 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5211568 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5211571 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5211578 2021.02.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5200035 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200033 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5200029 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5200025 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5200030 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5200027 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5200021 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5200024 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5200018 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5200023 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5200028 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5200017 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5200026 2021.02.21