Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6310346 2021.12.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6310345 2021.12.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6310344 2021.12.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6310343 2021.12.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6310342 2021.12.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6310341 2021.12.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6292527 2021.12.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6292526 2021.12.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6292525 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6292524 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292523 2021.12.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6292522 2021.12.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6292521 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6292520 2021.12.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6292198 2021.12.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6292197 2021.12.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6292196 2021.12.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6292195 2021.12.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6292194 2021.12.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6292193 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6292191 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6292190 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292189 2021.12.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6292188 2021.12.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6292187 2021.12.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6292186 2021.12.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6292185 2021.12.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6292184 2021.12.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6292183 2021.12.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6292182 2021.12.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6292181 2021.12.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6292180 2021.12.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6292179 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 6292178 2021.12.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6292024 2021.12.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6292022 2021.12.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6292021 2021.12.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6292020 2021.12.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6292019 2021.12.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6292018 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6292017 2021.12.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 6292016 2021.12.22 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 6292015 2021.12.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6291980 2021.12.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 6291979 2021.12.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6291978 2021.12.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6291977 2021.12.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6291976 2021.12.22 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6291975 2021.12.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6291974 2021.12.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6290413 2021.12.21 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6290412 2021.12.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6290411 2021.12.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6290410 2021.12.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6290409 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6290408 2021.12.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6290407 2021.12.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 250 6290406 2021.12.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 6290405 2021.12.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6290404 2021.12.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6290403 2021.12.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6290402 2021.12.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6290401 2021.12.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6290400 2021.12.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6290399 2021.12.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6290398 2021.12.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6290397 2021.12.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6290396 2021.12.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6290395 2021.12.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6290393 2021.12.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6290392 2021.12.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6290391 2021.12.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6290390 2021.12.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6290389 2021.12.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6290388 2021.12.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6290387 2021.12.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6290386 2021.12.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 6290385 2021.12.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6290384 2021.12.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6271703 2021.12.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6271704 2021.12.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6271700 2021.12.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6271705 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6271699 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271701 2021.12.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6271702 2021.12.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6270991 2021.12.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6271688 2021.12.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6271696 2021.12.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6271683 2021.12.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6271686 2021.12.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6271685 2021.12.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6271693 2021.12.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6271682 2021.12.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6271691 2021.12.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6271681 2021.12.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6271680 2021.12.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6271684 2021.12.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6271689 2021.12.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6271695 2021.12.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6271679 2021.12.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6271697 2021.12.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6270447 2021.12.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6255628 2021.12.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6255627 2021.12.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6255626 2021.12.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6255625 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6255624 2021.12.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 800 6249173 2021.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 6249175 2021.11.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 6249174 2021.11.28 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6249176 2021.11.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 378 6249177 2021.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 6249178 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6243952 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6243951 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6243950 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6243949 2021.11.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6243948 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6243947 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6243946 2021.11.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6243945 2021.11.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6243944 2021.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6243943 2021.11.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6243942 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6243941 2021.11.27 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6243940 2021.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6243939 2021.11.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6243938 2021.11.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6243937 2021.11.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6243936 2021.11.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6243935 2021.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6243934 2021.11.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6243933 2021.11.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6243932 2021.11.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6243931 2021.11.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6243930 2021.11.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6243928 2021.11.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6243927 2021.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6243926 2021.11.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6243925 2021.11.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6232067 2021.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6232066 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6232065 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6232064 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6232063 2021.11.21 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6232060 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6232058 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6232061 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6232059 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6232062 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6232057 2021.11.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 6232053 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6232055 2021.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6232056 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 85 6232054 2021.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6231113 2021.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6231112 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6231110 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6231109 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6231108 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6231107 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6231106 2021.11.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6231105 2021.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 6231104 2021.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6231103 2021.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6231097 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6231096 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6231094 2021.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6231093 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6231099 2021.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6231101 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6231100 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6231102 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 6231095 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6231092 2021.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6231098 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6231091 2021.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6231090 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6231089 2021.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6231088 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6231087 2021.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6217574 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6217573 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6217572 2021.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6217570 2021.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6217571 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6217566 2021.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6217569 2021.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6217567 2021.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6217568 2021.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6217563 2021.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6217565 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6217562 2021.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6217564 2021.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6217561 2021.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6211301 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6210995 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6210994 2021.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6210993 2021.11.12 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6210991 2021.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6210990 2021.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6210989 2021.11.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6210988 2021.11.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6210987 2021.11.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6210986 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6210985 2021.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6210984 2021.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6210983 2021.11.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6210982 2021.11.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6210981 2021.11.12 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6210980 2021.11.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6210979 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6210978 2021.11.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6206430 2021.11.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6206429 2021.11.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6206428 2021.11.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6206427 2021.11.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6206426 2021.11.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6206425 2021.11.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6206424 2021.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6206423 2021.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6206422 2021.11.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6206421 2021.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6206420 2021.11.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6202757 2021.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6202756 2021.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6202755 2021.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6202754 2021.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 6202753 2021.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6202752 2021.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6202751 2021.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6202750 2021.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6202749 2021.11.08 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6202748 2021.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6202747 2021.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 480 6202746 2021.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6196176 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6196175 2021.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6196174 2021.11.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6196173 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 6196172 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6196171 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6196170 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6196169 2021.11.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6196168 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6196167 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6196166 2021.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6196165 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6196164 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6196163 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6196162 2021.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6195972 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6195971 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6195970 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6195969 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6195968 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6195967 2021.11.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6195966 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6195965 2021.11.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 6195964 2021.11.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6195963 2021.11.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6195962 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6195585 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6195583 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6195582 2021.11.06 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6195581 2021.11.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6195580 2021.11.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6195579 2021.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6195578 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6195577 2021.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6195601 2021.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6195600 2021.11.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6195599 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6195598 2021.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6195597 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6195596 2021.11.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6195595 2021.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6195594 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6195593 2021.11.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6195592 2021.11.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6195591 2021.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6195590 2021.11.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6195589 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6195588 2021.11.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6195587 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6195586 2021.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6195212 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6195210 2021.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6195211 2021.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 350 6195209 2021.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6195159 2021.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6195158 2021.11.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6195157 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6195156 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6195155 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6195154 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6195153 2021.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6195109 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6195107 2021.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6195106 2021.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6195105 2021.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 6195104 2021.11.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6195103 2021.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6195102 2021.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6195101 2021.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6195100 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6195099 2021.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6195098 2021.11.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6182900 2021.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6182899 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6182898 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6182897 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6182896 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6182895 2021.10.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6182894 2021.10.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6182893 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6182891 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6182890 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6182889 2021.10.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6182888 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6182887 2021.10.31 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6182886 2021.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6182885 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6182884 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6182883 2021.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6182882 2021.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6182040 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6182038 2021.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6182037 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6182036 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6182035 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6182034 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6182033 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6182032 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6182031 2021.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6182030 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6181848 2021.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6181847 2021.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6181846 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6181845 2021.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6181844 2021.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 44 6181843 2021.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 17 6181842 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6181841 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6181840 2021.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6167257 2021.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6167256 2021.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6167254 2021.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6167255 2021.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6167253 2021.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 6167173 2021.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6167172 2021.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6167171 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6167170 2021.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6167169 2021.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6167167 2021.10.25 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6167165 2021.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6167168 2021.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6167166 2021.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6167163 2021.10.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6167164 2021.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6156026 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6152592 2021.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6152591 2021.10.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6152590 2021.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6152589 2021.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6152588 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6152587 2021.10.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6152586 2021.10.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6152585 2021.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6152584 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6152583 2021.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6152582 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6152581 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6152580 2021.10.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6152579 2021.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6152578 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6152577 2021.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6152576 2021.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6152472 2021.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6152159 2021.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6152158 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6152156 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6152155 2021.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6152154 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6152153 2021.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6152152 2021.10.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6152151 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6152150 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6152149 2021.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 6152148 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6152147 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6152146 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6152145 2021.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6152144 2021.10.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6152143 2021.10.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6152142 2021.10.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6152141 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6152140 2021.10.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6134469 2021.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6125609 2021.10.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6125608 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6125607 2021.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6120099 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6120098 2021.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6120097 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6120096 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6120095 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 13 6120094 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6120093 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6120092 2021.10.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6120091 2021.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6120090 2021.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6120089 2021.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6120088 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6120087 2021.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 6120086 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6120085 2021.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6120019 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6120018 2021.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6120017 2021.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6120016 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6120015 2021.10.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6120014 2021.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6120013 2021.10.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6120012 2021.10.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6120011 2021.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6120010 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6120009 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6120008 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6120007 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6120006 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6120005 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6120004 2021.10.08 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6120000 2021.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6119999 2021.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6119998 2021.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 6119997 2021.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6119996 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 200 6119995 2021.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6119994 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6119993 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6119991 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6119990 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6119989 2021.10.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 6119988 2021.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 100 6119987 2021.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6119986 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 6119985 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6119984 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6119983 2021.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6120453 2021.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6119800 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6119798 2021.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6119797 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6119796 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6119799 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6119794 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6119795 2021.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6119793 2021.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6100099 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6100098 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6100097 2021.10.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6100096 2021.10.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6100095 2021.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6100094 2021.10.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6100093 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6100092 2021.10.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6100091 2021.10.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6100090 2021.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6100089 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6100088 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6099604 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6099603 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6099602 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6099601 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6099600 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6099599 2021.10.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6099598 2021.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6099597 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3500 6099596 2021.10.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6099595 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6099007 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6099006 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6099005 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6099004 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6099003 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6099002 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6099001 2021.10.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6099000 2021.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6098999 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6098998 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6098997 2021.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6098945 2021.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6098944 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6098943 2021.10.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6098942 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6098941 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6098940 2021.10.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 6098939 2021.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6098938 2021.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6098937 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6098936 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6098934 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6098933 2021.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6098932 2021.10.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6098692 2021.10.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6098691 2021.10.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6098690 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6098688 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6098687 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6098686 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6098685 2021.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 138 6098684 2021.10.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6098499 2021.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6082694 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6082693 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6082692 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6082691 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6082690 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6082689 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6081967 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6081966 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6081965 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6081964 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6081963 2021.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 6081962 2021.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6081919 2021.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6081918 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6081917 2021.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6081916 2021.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6081915 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6081914 2021.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6081913 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6081912 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6081911 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 6081910 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6081909 2021.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6081908 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6081907 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6081906 2021.09.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6081905 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6081904 2021.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6080984 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6080983 2021.09.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 6080982 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 6080981 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6080980 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6080979 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080978 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6080977 2021.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6080976 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6080975 2021.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6080974 2021.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 6080973 2021.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6080972 2021.09.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6080971 2021.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 6080970 2021.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6080968 2021.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 6080969 2021.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6080166 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6080167 2021.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6080165 2021.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6080164 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6080163 2021.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6080162 2021.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6080161 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6068213 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6068212 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6068211 2021.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6068210 2021.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6068206 2021.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6068205 2021.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6068209 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6068208 2021.09.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6068200 2021.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6068203 2021.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6068204 2021.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6068199 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 6068201 2021.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6068202 2021.09.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6055572 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046220 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046221 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046219 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046218 2021.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6042663 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6042665 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6042662 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042664 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6042658 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6042659 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6042660 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6042657 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6040795 2021.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6040796 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6040794 2021.09.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6040793 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6040792 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6040791 2021.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6040790 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6040788 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6040786 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6040789 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6040787 2021.09.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6040785 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6033949 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6033948 2021.09.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6033947 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6033946 2021.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6033945 2021.09.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6033944 2021.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6033943 2021.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6033942 2021.09.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6033941 2021.09.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6033940 2021.09.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6033939 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6033938 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 6033937 2021.09.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6028849 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6028848 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6028846 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6028843 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6028847 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6028845 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6028842 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6028844 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6026784 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6026782 2021.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6026783 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026781 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6026780 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6026779 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6026777 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6026774 2021.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6026778 2021.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6026776 2021.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6026775 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026772 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6026773 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6026769 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6026771 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6026770 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020923 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6020922 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020921 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6020920 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6020919 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6020918 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6020917 2021.09.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6020916 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020562 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6020559 2021.09.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6020561 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020560 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6020558 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6020557 2021.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6020556 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020555 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020554 2021.09.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6020553 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6018911 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6018910 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018906 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6018905 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6018909 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6018907 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6018908 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6018903 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6018902 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6018904 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018899 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6018900 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6018896 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6018897 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6018898 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6018894 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6018895 2021.09.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 6018901 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5997744 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5997747 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5997745 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5997746 2021.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5997742 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5997743 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 5997736 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5997740 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5997738 2021.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5997737 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5997741 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5997735 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5997739 2021.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5997734 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5997733 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5998072 2021.08.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 5998073 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5998085 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5998086 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5998089 2021.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5998090 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5982202 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5982201 2021.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5982200 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5982199 2021.08.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5982198 2021.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5982197 2021.08.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5982196 2021.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5982195 2021.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5982194 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5982193 2021.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5982192 2021.08.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5982191 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5982190 2021.08.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5982189 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5982188 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5982187 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5982186 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5982185 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5982184 2021.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5982183 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5967166 2021.08.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5967165 2021.08.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5967162 2021.08.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5967163 2021.08.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5967161 2021.08.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5967164 2021.08.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5967160 2021.08.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5967159 2021.08.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5967157 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5967158 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5967156 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5967153 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967152 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5967151 2021.08.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5967154 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5967150 2021.08.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5967155 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5967149 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5967146 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5967148 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5967147 2021.08.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5967145 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5967141 2021.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5967143 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967144 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5967142 2021.08.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 21 5967140 2021.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5961115 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5961117 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5961116 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961114 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961113 2021.08.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5961112 2021.08.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5948771 2021.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5948772 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5948773 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5948776 2021.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5948777 2021.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5948778 2021.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5948779 2021.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5948780 2021.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5948782 2021.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5948784 2021.08.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5946339 2021.08.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5946338 2021.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5946340 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5946336 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 5946337 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5946335 2021.08.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5946334 2021.08.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5946333 2021.08.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5946331 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5946332 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946329 2021.08.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5946330 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946327 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946328 2021.08.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5946326 2021.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5946183 2021.08.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5946182 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5946180 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5946179 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5946178 2021.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5946175 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5946181 2021.08.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5946176 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5946177 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5946171 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5946173 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5946167 2021.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5946168 2021.08.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5946170 2021.08.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5946174 2021.08.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5946169 2021.08.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5946166 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5942452 2021.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5942451 2021.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5942448 2021.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 43 5942450 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5942447 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5942446 2021.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5942445 2021.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5942444 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5942449 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5942442 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5942443 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5942440 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5942441 2021.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5942439 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5942438 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5942437 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5938972 2021.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5938971 2021.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5938970 2021.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5938969 2021.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5938968 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5938966 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5938967 2021.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5938965 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5938964 2021.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5938963 2021.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5938962 2021.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5938961 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5939102 2021.08.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5939104 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5928963 2021.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5928959 2021.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5928962 2021.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5928961 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5928960 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5928958 2021.07.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 104 5928957 2021.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 5928955 2021.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 62 5928956 2021.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5925215 2021.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 5925210 2021.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5925212 2021.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5925214 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5925209 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5925207 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5925206 2021.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5925213 2021.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5925211 2021.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5925208 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5925205 2021.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5925204 2021.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5925203 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5925201 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5925202 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5925200 2021.07.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5925199 2021.07.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5841653 2021.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5841652 2021.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5841654 2021.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5841649 2021.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5841647 2021.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5841650 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 5841646 2021.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5841645 2021.06.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5841651 2021.06.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5841648 2021.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5841644 2021.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5841643 2021.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5841641 2021.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5841642 2021.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5841639 2021.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5841640 2021.06.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5841638 2021.06.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5841637 2021.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5841636 2021.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5827058 2021.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5827057 2021.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5826653 2021.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5826652 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5826654 2021.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5826651 2021.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5826648 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5826649 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5826650 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5826646 2021.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5826644 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5826643 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826642 2021.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5826645 2021.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 350 5826647 2021.06.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5826641 2021.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5826640 2021.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5826637 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5826638 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826636 2021.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5826639 2021.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5826076 2021.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5826075 2021.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5826072 2021.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5826074 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5826073 2021.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5826071 2021.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5826070 2021.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5826068 2021.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5826067 2021.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5826069 2021.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 5826065 2021.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5826066 2021.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5807596 2021.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5807593 2021.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5807592 2021.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5807595 2021.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5807594 2021.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5807589 2021.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5807591 2021.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5807590 2021.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5807588 2021.06.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5800649 2021.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5800648 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5800647 2021.06.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5800646 2021.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5800650 2021.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5800645 2021.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5755646 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5755647 2021.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5755645 2021.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5755644 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5755643 2021.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5755642 2021.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5755641 2021.06.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5755640 2021.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5754925 2021.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5754924 2021.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5754923 2021.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5754921 2021.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5754920 2021.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5754922 2021.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5754919 2021.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5754918 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5754917 2021.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5754915 2021.06.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5754914 2021.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5754913 2021.06.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5754912 2021.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5754910 2021.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5754911 2021.06.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5754909 2021.06.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5754908 2021.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5755829 2021.06.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5734291 2021.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5734293 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5734290 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5734289 2021.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5734287 2021.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5734288 2021.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5734286 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5734292 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5734285 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5734284 2021.05.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5734283 2021.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5734282 2021.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5734281 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5734280 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5730050 2021.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5730051 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5730052 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5730049 2021.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5730048 2021.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5730047 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5730046 2021.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5728917 2021.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5728918 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5728915 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5728914 2021.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5728916 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5728913 2021.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5728912 2021.05.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5728911 2021.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5728486 2021.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5728488 2021.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5728487 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5728485 2021.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5728484 2021.05.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5728483 2021.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5728482 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5728481 2021.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5728479 2021.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5728480 2021.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5728478 2021.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5728477 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5728475 2021.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5728476 2021.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5728474 2021.05.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5728473 2021.05.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5730393 2021.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5716786 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 27 5716787 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5716788 2021.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5716789 2021.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5716790 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5716792 2021.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5716794 2021.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5716797 2021.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5716799 2021.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5716801 2021.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5716914 2021.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5694060 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5694063 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5694061 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5694059 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5694058 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5694062 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5694056 2021.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5694057 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5692457 2021.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5692456 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5692455 2021.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5692454 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5692453 2021.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5692452 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5692450 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5692451 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5692449 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5692448 2021.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5692447 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5692443 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5692442 2021.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5692441 2021.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5692445 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5692440 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5692444 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5692446 2021.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5692439 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5692438 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5692437 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5692436 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5692435 2021.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5692433 2021.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5692432 2021.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5692434 2021.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5692431 2021.05.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5677052 2021.05.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5677051 2021.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5677049 2021.05.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5677050 2021.05.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5677048 2021.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5672588 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5672587 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5672589 2021.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5672585 2021.05.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5672584 2021.05.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5672586 2021.05.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 5672583 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5672581 2021.05.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5672582 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5672580 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5672579 2021.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5672578 2021.05.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5672577 2021.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5672576 2021.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5672575 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5672573 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672572 2021.05.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5672571 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5672574 2021.05.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5672557 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672556 2021.05.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5672555 2021.05.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5672554 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5672553 2021.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5672550 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5672552 2021.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5672551 2021.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 5672549 2021.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5672548 2021.05.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5672547 2021.05.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5672546 2021.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5672086 2021.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5672085 2021.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5672087 2021.05.19 mapa
dość pospolity