Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5122004 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5122003 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5122005 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5122002 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5122001 2021.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5122000 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5121999 2021.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5121998 2021.01.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5088596 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088595 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5088593 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5088592 2021.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5088590 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5088594 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5088591 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5088589 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5088586 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088587 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5088588 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5088584 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088585 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5088582 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5088580 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088583 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088581 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5088579 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5089750 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 24 5063508 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5063084 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063083 2021.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5063082 2021.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5063081 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062292 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062290 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5062291 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5062289 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062288 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5060347 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 5060343 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060346 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5060344 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5060342 2021.01.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5035092 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035093 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035094 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035095 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5035091 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5034565 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5034567 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5034566 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5034564 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5034563 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5034560 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5034562 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5034561 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5034558 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5034559 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5034557 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5034555 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5034556 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034552 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5034554 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5034553 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5034551 2021.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5034550 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5034549 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034548 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034547 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034545 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034546 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5034544 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5034543 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5034542 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034541 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5034283 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5034284 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034282 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034281 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034280 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5034279 2021.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5034278 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030167 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5027299 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027298 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027297 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5027295 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5027296 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5027294 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026979 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5026993 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5026989 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026987 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026984 2021.01.01 mapa