Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5645861 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5645862 2021.05.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5645863 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5645859 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5645858 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645860 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5645501 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5645500 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5645499 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645496 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5645497 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5645498 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5645495 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5645494 2021.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5645493 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5645492 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5619468 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5619465 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5619464 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5619466 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5619462 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5619463 2021.05.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5619460 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5619461 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5619467 2021.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5619459 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5618693 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5618694 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5618692 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5618691 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5618690 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5602910 2021.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5602908 2021.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5602907 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5602906 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5602909 2021.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5602905 2021.05.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5602904 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5601289 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5601287 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5601288 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5601286 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5601285 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5601284 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601282 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601281 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5601283 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5601280 2021.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5601202 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5601203 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5601201 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601200 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601197 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601196 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5601195 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 5601198 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5601199 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5601194 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601193 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5601192 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5601191 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5601189 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601190 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601060 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5601061 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5601059 2021.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5601058 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5601055 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5601056 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5601057 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5601054 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5601051 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5601053 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601052 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5601050 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5601049 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5601048 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5601047 2021.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5601046 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601044 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5601043 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5601045 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5595887 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5595886 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5594973 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5594975 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5594974 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5594972 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5594971 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5594970 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5594969 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5594967 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5594968 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5594966 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5594965 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5594964 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5594962 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5594960 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5594961 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5594963 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5594959 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5594957 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5594958 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5594956 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5589651 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5589652 2021.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5589654 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5589653 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589649 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5589648 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589646 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5589647 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589650 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5589645 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5589644 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5589643 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5589642 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5589641 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5589640 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5589147 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5589146 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5589145 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5589144 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5589142 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5589143 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5589141 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5589139 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5589140 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5589137 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5589135 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5589136 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5589138 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5589131 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5589130 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5589133 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5589134 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5589132 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5589128 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5589129 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5589126 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5589125 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5589127 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5589124 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5589123 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5579599 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5579600 2021.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5579597 2021.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5579598 2021.05.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5579596 2021.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5579594 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5579595 2021.05.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5579593 2021.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575016 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5566131 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5566128 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5566130 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5566129 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5566127 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5566126 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5566124 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5566125 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5566121 2021.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5566123 2021.05.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5566120 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5566122 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5563777 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5563775 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5563776 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5563778 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5563774 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5563771 2021.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5563773 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5563772 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5563770 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5563769 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5563768 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5567917 2021.05.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5544187 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 5544186 2021.05.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5544185 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5544183 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5544184 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5544182 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5544180 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5544181 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5543453 2021.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5543451 2021.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5543450 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5543452 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5543449 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5543448 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5543446 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5543447 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5547007 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5546932 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5540404 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5540403 2021.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5540406 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5540405 2021.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5540401 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5540402 2021.04.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5535369 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5535373 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5535376 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5535435 2021.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5535437 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5522981 2021.04.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5522979 2021.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5522980 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5522978 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5511239 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 5511238 2021.04.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5506866 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5506867 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5506865 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5506863 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5506864 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5506862 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506861 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5506859 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506858 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5506860 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 5506857 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5506854 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5506855 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5506853 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5506856 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5506851 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5506850 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5506852 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506847 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5506849 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5506848 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5506845 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5506846 2021.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5506164 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5506163 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5506162 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5506161 2021.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5506159 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506158 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5506160 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506157 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5506156 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5506155 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5506153 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5506154 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5506152 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5506151 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505704 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5505703 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5505700 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5505702 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5505701 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5505699 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5505698 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5505678 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5505677 2021.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5505675 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5505674 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 5505676 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5505673 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5505671 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 5505672 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5505670 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5505669 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5505668 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5505667 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5505666 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5505665 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5505664 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5505663 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505662 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505297 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5505296 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5505294 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5505295 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505293 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5499482 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5467395 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5467394 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5467393 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5467396 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5467397 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5467392 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5467389 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5467391 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5467390 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5467386 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5467385 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5467387 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5467384 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5467380 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5467383 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5467382 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5467381 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5467378 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5467376 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5467379 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5467377 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5467374 2021.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5467375 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5467373 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5467372 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5468360 2021.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5463727 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5463728 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5463745 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5463823 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5463859 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5463866 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5463868 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5468322 2021.04.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5468326 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5426030 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425544 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5425545 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5425550 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425540 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5425542 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5425538 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5425537 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5424905 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5424904 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5424902 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5424903 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5424901 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5424900 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5424899 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5424897 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5424898 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5424896 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5424894 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5424895 2021.04.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5440590 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5440593 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5394155 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5394154 2021.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5394153 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5393186 2021.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5393188 2021.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5393185 2021.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5393184 2021.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5393187 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5392960 2021.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5392959 2021.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5392958 2021.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5392955 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5392956 2021.04.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5392957 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5390319 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5355538 2021.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5350308 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5350309 2021.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 5350306 2021.03.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5350307 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5331936 2021.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5331934 2021.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5331932 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5331931 2021.03.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 5331930 2021.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5331935 2021.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5331933 2021.03.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5331938 2021.03.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 5331929 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5331928 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5308245 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5308248 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5308247 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5308246 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5305650 2021.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5305649 2021.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5305647 2021.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5305648 2021.03.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5305645 2021.03.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5305646 2021.03.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5305642 2021.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5305644 2021.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5305643 2021.03.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5305640 2021.03.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5305638 2021.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5305639 2021.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5295266 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5295265 2021.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5295264 2021.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5295260 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5286582 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 72 5286580 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5286581 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 5286579 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5286578 2021.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5261487 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5261489 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5261488 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 65 5261486 2021.03.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5261485 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5232180 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 5232178 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5232177 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5232179 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5232173 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5232176 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5232175 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5232174 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5232172 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 5232171 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 5232169 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5232167 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5232170 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5232168 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5232166 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5231541 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5231542 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5231540 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5231539 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5231537 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231535 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231534 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231536 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5231532 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5231531 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 5231533 2021.02.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 5231530 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5231372 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5231371 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5231370 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5231369 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5231368 2021.02.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5231367 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231364 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231365 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231363 2021.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5231362 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5231361 2021.02.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5231360 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231359 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5231357 2021.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5231358 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5231355 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5231356 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231353 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5231354 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5231352 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5231186 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231185 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5231184 2021.02.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5231187 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5231183 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5231182 2021.02.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 5231181 2021.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5231180 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5231179 2021.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5231177 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231178 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5231176 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5229110 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5229108 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 5229109 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 5229107 2021.02.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5229105 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5229104 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5229106 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5229102 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5229100 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5229101 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5228313 2021.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5228312 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5228327 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5228329 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 5228328 2021.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5228326 2021.02.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 5228325 2021.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5228324 2021.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 5228323 2021.02.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 5228322 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5228321 2021.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5228320 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5228318 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5228319 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5228316 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 5228315 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5228314 2021.02.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 5228317 2021.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5211504 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 16 5211508 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5211532 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5211566 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5211568 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5211571 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5211578 2021.02.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5200035 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200033 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5200029 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5200025 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5200030 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5200027 2021.02.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5200021 2021.02.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5200024 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5200018 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5200023 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5200028 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5200017 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 5200026 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5200019 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5200022 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5200020 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5199660 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5199663 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5199661 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5199662 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199658 2021.02.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5199657 2021.02.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5199656 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5196755 2021.02.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5196752 2021.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5196754 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5196751 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5196753 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 5196749 2021.02.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5196750 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5196748 2021.02.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5196747 2021.02.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5196746 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5196745 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5196744 2021.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5196743 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5196742 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5198224 2021.02.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5178873 2021.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5178872 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5178871 2021.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5178869 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5178870 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5178867 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5178868 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5178866 2021.02.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5178865 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5178863 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5178862 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5178864 2021.02.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5178437 2021.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5178436 2021.02.14 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5179682 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5161368 2021.02.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5156729 2021.02.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5156725 2021.02.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 5156726 2021.02.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5156728 2021.02.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5156773 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5154571 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5154573 2021.02.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5154570 2021.02.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5154569 2021.02.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5154572 2021.02.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5154568 2021.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5148318 2021.02.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5148316 2021.02.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5148315 2021.02.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5148314 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5148312 2021.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5148313 2021.02.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5148311 2021.02.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5148310 2021.02.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5146030 2021.02.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 5146029 2021.02.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5146028 2021.02.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 5146031 2021.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5146086 2021.02.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5146089 2021.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5146091 2021.02.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5146093 2021.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5146105 2021.02.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5146117 2021.02.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5146121 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5139519 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 5139521 2021.01.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5139520 2021.01.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5139518 2021.01.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5138059 2021.01.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5138058 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5138057 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5138056 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5138055 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5138052 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5138051 2021.01.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5138054 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5138050 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 5138053 2021.01.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 11 5138048 2021.01.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5138047 2021.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5138049 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5138046 2021.01.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5138045 2021.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5138044 2021.01.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 5138043 2021.01.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 5138042 2021.01.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5137591 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5137590 2021.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5137589 2021.01.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5137584 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5137586 2021.01.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 5137583 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 5137585 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 5131566 2021.01.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5131567 2021.01.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5131565 2021.01.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5126687 2021.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5126688 2021.01.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5126685 2021.01.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5126684 2021.01.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5126686 2021.01.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5126683 2021.01.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5126370 2021.01.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5126369 2021.01.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5126368 2021.01.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5126366 2021.01.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5126364 2021.01.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5126365 2021.01.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 5126363 2021.01.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5126362 2021.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5122472 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5122471 2021.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5122469 2021.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5122468 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5122467 2021.01.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5122470 2021.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5122466 2021.01.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5122464 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5122465 2021.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 5122463 2021.01.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5122148 2021.01.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5122149 2021.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5122147 2021.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5122146 2021.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5122145 2021.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5122144 2021.01.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5122141 2021.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5122140 2021.01.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 5122139 2021.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5122143 2021.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5122138 2021.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5122137 2021.01.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5122142 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5122136 2021.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5122135 2021.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5122134 2021.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5122133 2021.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5122132 2021.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5122131 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5122130 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5122128 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5122129 2021.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5122004 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5122003 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5122005 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5122002 2021.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5122001 2021.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5122000 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5121999 2021.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5121998 2021.01.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5088596 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5088595 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5088593 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5088592 2021.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5088590 2021.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5088594 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5088591 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5088589 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5088586 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5088587 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5088588 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5088584 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088585 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5088582 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5088580 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5088583 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5088581 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5088579 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5089750 2021.01.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 24 5063508 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5063084 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063083 2021.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5063082 2021.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5063081 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062292 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062290 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5062291 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5062289 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062288 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5060347 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 5060343 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060346 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5060344 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5060342 2021.01.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5035092 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035093 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035094 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5035095 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5035091 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5034565 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5034567 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5034566 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5034564 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5034563 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5034560 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5034562 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5034561 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5034558 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5034559 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5034557 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5034555 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5034556 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034552 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5034554 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5034553 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5034551 2021.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5034550 2021.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5034549 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034548 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034547 2021.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5034545 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034546 2021.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5034544 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5034543 2021.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5034542 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5034541 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5034283 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5034284 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034282 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034281 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5034280 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5034279 2021.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 5034278 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5030167 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5027299 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5027298 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5027297 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5027295 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5027296 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5027294 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5026993 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5026989 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026987 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026984 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026979 2021.01.01 mapa