Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6089178 2021.09.28 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6089179 2021.09.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6089180 2021.09.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 6089181 2021.09.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 6089182 2021.09.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6089183 2021.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6089184 2021.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6089185 2021.09.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6089186 2021.09.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6089187 2021.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 150 6089188 2021.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 6089189 2021.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6089190 2021.09.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6089191 2021.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6031200 2021.09.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6031201 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6031202 2021.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6031203 2021.09.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6031204 2021.09.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 5983472 2021.08.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5983473 2021.08.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5983474 2021.08.19 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5983475 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5983479 2021.08.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5983476 2021.08.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5983477 2021.08.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 5983478 2021.08.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5983480 2021.08.17 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5983481 2021.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5983482 2021.08.16 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5983483 2021.08.16 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5983484 2021.08.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5954067 2021.08.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5954068 2021.08.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5954069 2021.08.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5954070 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5954072 2021.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5954073 2021.08.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5954074 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5954075 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5954076 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5954077 2021.08.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5954078 2021.08.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5954079 2021.08.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5954080 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5954081 2021.08.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 5954168 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5954169 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5954170 2021.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5954171 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5954172 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5954173 2021.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5954174 2021.08.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5954175 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5954176 2021.08.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5954177 2021.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5954178 2021.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5954179 2021.08.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5954061 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5954062 2021.08.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5929177 2021.07.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5929161 2021.07.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5929162 2021.07.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5929163 2021.07.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5929164 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5929165 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5929166 2021.07.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 5929167 2021.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5929168 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5929169 2021.07.24 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5929170 2021.07.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5929171 2021.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5929172 2021.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5929173 2021.07.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5929174 2021.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5929175 2021.07.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5929176 2021.07.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5914952 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5914953 2021.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5914954 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5909469 2021.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5909470 2021.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 5909471 2021.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5909472 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5909473 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5909474 2021.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5909475 2021.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5909476 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5909477 2021.07.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5909478 2021.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5909479 2021.07.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 5909480 2021.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5909481 2021.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5892804 2021.07.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5876153 2021.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5865921 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865922 2021.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5865923 2021.07.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5865924 2021.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5865925 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5865926 2021.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5865927 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5865928 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5865929 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5865930 2021.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5868007 2021.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5868008 2021.07.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5862205 2021.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5862206 2021.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5862207 2021.07.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5862208 2021.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5862209 2021.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5862210 2021.07.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5862211 2021.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5862212 2021.07.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5862213 2021.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5862214 2021.07.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5862215 2021.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5854346 2021.06.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5854347 2021.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5854348 2021.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5854349 2021.06.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5854350 2021.06.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5854351 2021.06.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5854352 2021.06.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5854353 2021.06.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5854618 2021.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 5845557 2021.06.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5845558 2021.06.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5821904 2021.06.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5798839 2021.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5798565 2021.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5798566 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5798567 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5798568 2021.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5798569 2021.06.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5798570 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5798571 2021.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5798572 2021.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5785260 2021.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5785261 2021.06.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5785265 2021.06.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5781348 2021.06.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5781349 2021.06.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5781350 2021.06.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5781351 2021.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5781352 2021.06.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 5781353 2021.06.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5781354 2021.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5781355 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5781356 2021.06.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5781357 2021.06.06 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5781358 2021.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5781359 2021.06.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5781360 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5781361 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5781362 2021.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5781363 2021.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5781364 2021.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5781365 2021.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5781366 2021.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5781367 2021.06.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5781369 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 5781370 2021.06.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5781371 2021.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5781372 2021.06.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5781373 2021.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5781384 2021.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5781385 2021.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5778327 2021.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5778328 2021.06.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5778365 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5778362 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5778363 2021.06.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 5778361 2021.06.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5778366 2021.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5778369 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5778332 2021.06.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5778338 2021.06.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5778330 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5778360 2021.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5778331 2021.06.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5778329 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5757122 2021.06.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5757120 2021.06.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 5757109 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5757121 2021.06.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5757110 2021.06.04 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5757111 2021.06.04 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5757108 2021.06.04 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5757107 2021.06.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5757115 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 5757106 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 5757102 2021.06.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5757114 2021.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5757116 2021.06.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5757140 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5757133 2021.06.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5757132 2021.06.03 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5757136 2021.06.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5757134 2021.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5757130 2021.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5757128 2021.06.03 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5757146 2021.06.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5757145 2021.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5757143 2021.06.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5746430 2021.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5743005 2021.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5743006 2021.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5743007 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5743008 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5743009 2021.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5743010 2021.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5743011 2021.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5743012 2021.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5743037 2021.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5743076 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5743077 2021.05.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5743078 2021.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5743079 2021.05.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5743191 2021.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5742940 2021.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5742941 2021.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5742942 2021.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5742943 2021.05.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5742944 2021.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720605 2021.05.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5708152 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5708154 2021.05.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5708156 2021.05.25 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5708158 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5708159 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5708160 2021.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5708161 2021.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5708162 2021.05.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5708163 2021.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5708270 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5682991 2021.05.21 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5682992 2021.05.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5682993 2021.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5682994 2021.05.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5682995 2021.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5682996 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 5682997 2021.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5682998 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5682999 2021.05.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5673105 2021.05.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5671722 2021.05.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5671723 2021.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5671724 2021.05.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5671725 2021.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5671726 2021.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5671727 2021.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5671728 2021.05.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5671729 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5671730 2021.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5671731 2021.05.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5671732 2021.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5636361 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5636362 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5636363 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5636367 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5636368 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5636369 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5636370 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 5636371 2021.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5636372 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5636373 2021.05.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5636374 2021.05.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5636391 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5636392 2021.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5636393 2021.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5636394 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5636417 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5633671 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5633672 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5617479 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5617480 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5617481 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5617482 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5617483 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5617484 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5617485 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5617486 2021.05.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5617487 2021.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5617488 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5617489 2021.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5621835 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5621836 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5621837 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5609651 2021.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5609652 2021.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5609653 2021.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5609654 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5609655 2021.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5609656 2021.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 5609657 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5609658 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5609659 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5609660 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5609661 2021.05.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 5609662 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 5609663 2021.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5609674 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5609675 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 5609676 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5609677 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5609678 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5609679 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5609680 2021.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 5609704 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5609705 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609706 2021.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5609707 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5609712 2021.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5609744 2021.05.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5609906 2021.05.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5609870 2021.05.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5609893 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5609903 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5609894 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5609888 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5609895 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5609899 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5609878 2021.05.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5609890 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5609880 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5609897 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5609868 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5609902 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5609882 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5609883 2021.05.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5609891 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5609886 2021.05.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5609742 2021.05.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 5609866 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5609989 2021.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5609722 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5609755 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5609750 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5609751 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5609758 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5609752 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5609786 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5609772 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5609773 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5609780 2021.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5609810 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5609776 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5609792 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5609767 2021.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5609859 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5609840 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5609785 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609843 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5609764 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5609765 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5609782 2021.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5609769 2021.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5609841 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5609836 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5609838 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5609788 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5609790 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5609835 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5582473 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5582474 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5582475 2021.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5582476 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5582478 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5577833 2021.05.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5577834 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5577835 2021.05.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5577836 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5577837 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5577838 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5577839 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5577840 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5577841 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5577842 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5577843 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5577844 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5577845 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 5577846 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5577847 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5577848 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5577849 2021.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5577850 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5577851 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5577852 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5577853 2021.05.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5570546 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5570547 2021.05.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5570548 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 5570549 2021.05.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5570550 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5570551 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5570552 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5570553 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 5570554 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5570555 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5570556 2021.05.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5570557 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5570558 2021.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5570559 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5570813 2021.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5570814 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5570815 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5570816 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5565335 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 5565336 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5565337 2021.05.03 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5565338 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5565377 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5565378 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5565379 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5565380 2021.05.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5551291 2021.05.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5551292 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5551293 2021.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5551294 2021.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5551295 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5551296 2021.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5551297 2021.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5551301 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5551344 2021.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5551345 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5551346 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5551348 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5551349 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5550986 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5550987 2021.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5550988 2021.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5550989 2021.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5550990 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5550991 2021.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5550992 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5550993 2021.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5551017 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5551018 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5551019 2021.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5551020 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5551051 2021.04.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5551052 2021.04.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5551053 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5551054 2021.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5551055 2021.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5551268 2021.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 5551269 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5551270 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5551271 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5551272 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5551273 2021.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5551274 2021.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5551281 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5551282 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5551283 2021.04.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5551284 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5533875 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5533876 2021.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5533877 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5533878 2021.04.29 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5533879 2021.04.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5533942 2021.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5535004 2021.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5529786 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5529787 2021.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5529788 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5529789 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5526037 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5526038 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5526039 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5526040 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5526041 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5526042 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5526043 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5526044 2021.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5526511 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5516681 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5516679 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5516760 2021.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5516768 2021.04.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5516766 2021.04.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5516751 2021.04.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5516753 2021.04.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5516730 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5516738 2021.04.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 60 5516731 2021.04.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 5516734 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5516762 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5516758 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5516755 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5516756 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5516763 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 5516732 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5516761 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5516682 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5516683 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5516684 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5516685 2021.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5516686 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5516687 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5516688 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5516689 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5516690 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5516691 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5516692 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5516693 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5516694 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5516695 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5516696 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5516697 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5516698 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5516699 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5516700 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5516701 2021.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5516702 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5516703 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5516704 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5516705 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5516706 2021.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5516707 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5516708 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5516709 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5516710 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5516657 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5516572 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5516577 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5516575 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5516573 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5516629 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5516630 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 5516631 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5516628 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5516576 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5516574 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5516571 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5516578 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5516626 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5516627 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5516625 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5516636 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5516635 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5516650 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5516649 2021.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5516632 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5516633 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5516647 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5516648 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5516651 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5516634 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5516640 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5516638 2021.04.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5516637 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5516639 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5516653 2021.04.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5516652 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5516666 2021.04.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5516665 2021.04.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 5516658 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5516668 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5516660 2021.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5516661 2021.04.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5516659 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5516656 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5516883 2021.04.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5516884 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5516885 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5516886 2021.04.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5516890 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5516891 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5494827 2021.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 5494828 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5494829 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5494830 2021.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5494831 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5494833 2021.04.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5494834 2021.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5494835 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5494836 2021.04.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5494837 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5494838 2021.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5494839 2021.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5494840 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5494841 2021.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5494842 2021.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5494843 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5494844 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5494845 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5494846 2021.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5494847 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5494848 2021.04.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5494849 2021.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5494850 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5486985 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5486986 2021.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5486987 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5486988 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5486989 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5486990 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5486991 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5486992 2021.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5486993 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5474492 2021.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5474493 2021.04.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5474494 2021.04.19 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5474495 2021.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5474496 2021.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5474497 2021.04.19 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5474498 2021.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5474499 2021.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5475639 2021.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5475640 2021.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5470286 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5470287 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5470288 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 5470289 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5470290 2021.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5470292 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5470293 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5470294 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5470295 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5470296 2021.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5470297 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5470298 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5470301 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5455867 2021.04.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5455868 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5455869 2021.04.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5455870 2021.04.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5455871 2021.04.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5455872 2021.04.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5455873 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5455875 2021.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5455876 2021.04.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5455877 2021.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5455878 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5455879 2021.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5455880 2021.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5455881 2021.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5455882 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5455883 2021.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5455884 2021.04.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5455885 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5455886 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5455887 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5455888 2021.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5455889 2021.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5442109 2021.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5442110 2021.04.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5442111 2021.04.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5433394 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5433395 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5433396 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5433397 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5433398 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5433399 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5433400 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5433401 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 5433484 2021.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5433791 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5433802 2021.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5433803 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5433804 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5433805 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5433806 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5433807 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5433808 2021.04.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5433809 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5433810 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5433811 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5433813 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5433814 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5433815 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5433816 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5433857 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5433858 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5433859 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5433860 2021.04.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 5433861 2021.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5433862 2021.04.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 5433863 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5433864 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5433865 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5433866 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5433867 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5433868 2021.04.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5433869 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5433870 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5433871 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5433872 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5422305 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5422306 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5422307 2021.04.10 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5410552 2021.04.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5412519 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5412520 2021.04.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5412522 2021.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 5412523 2021.04.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5412527 2021.04.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5412528 2021.04.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5412529 2021.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5412546 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5412547 2021.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5412548 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5412549 2021.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5412550 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5412551 2021.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5412552 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5412553 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5412557 2021.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5412558 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5412559 2021.04.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5412560 2021.04.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5412561 2021.04.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5412562 2021.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5408013 2021.04.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5408014 2021.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5400573 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5400574 2021.04.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5400575 2021.04.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5400576 2021.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5400577 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5400578 2021.04.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5400579 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5400580 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5400581 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5400582 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5400583 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5400584 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5400585 2021.04.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5400669 2021.04.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 5400670 2021.04.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5400671 2021.04.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5400672 2021.04.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 5400673 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5400674 2021.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5400676 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5400677 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5400678 2021.04.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5400679 2021.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5400680 2021.04.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5400681 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5400682 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5400683 2021.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5400684 2021.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5400685 2021.04.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5400686 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5400687 2021.04.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5395795 2021.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5395796 2021.04.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5395797 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5395798 2021.04.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5390463 2021.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5390466 2021.04.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5390467 2021.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5390468 2021.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5390469 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5390470 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5390471 2021.04.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5385117 2021.04.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5385118 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5385119 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5385120 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5385121 2021.04.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5385122 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5379794 2021.04.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5379795 2021.04.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5379796 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5379797 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5379798 2021.04.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5379799 2021.04.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5371324 2021.04.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5371328 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5371329 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5371330 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5371331 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5371332 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5371339 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5371340 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5371341 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 5371342 2021.04.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5371343 2021.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5371344 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5371353 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5371354 2021.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5371355 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5371356 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5371357 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5371358 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5371359 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5371360 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5371361 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5371362 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 5371363 2021.04.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5371364 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5371365 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5371366 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5371367 2021.04.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5371368 2021.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5371369 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5371370 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5371371 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5371372 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5371373 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5367935 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5367937 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5367940 2021.03.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5367941 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5367942 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5367943 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5367944 2021.03.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5367945 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5356528 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5356529 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5356530 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5356531 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5356536 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5356537 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 5356538 2021.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5356539 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5356540 2021.03.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5356541 2021.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5356542 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5356547 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5356548 2021.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5356549 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5356550 2021.03.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5356551 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5356552 2021.03.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 5356553 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5356554 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5356555 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5356557 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5356558 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5356559 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5356560 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5356561 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5356562 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5356563 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5356565 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5356566 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5356567 2021.03.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5356568 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5356569 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5356571 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5356572 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5356573 2021.03.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5356574 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5356575 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5356576 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5356577 2021.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5356578 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5356580 2021.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5356581 2021.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5356582 2021.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5356583 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5356584 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5356586 2021.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 5356588 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5356589 2021.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5356591 2021.03.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5356592 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5338093 2021.03.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5338094 2021.03.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 5338095 2021.03.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5338096 2021.03.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5338099 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5338100 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5338101 2021.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5338102 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5338103 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5338104 2021.03.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5338105 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5338109 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5338110 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5338111 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5338113 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5338114 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5338115 2021.03.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5338116 2021.03.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5338117 2021.03.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5338118 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5338119 2021.03.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5338120 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5338121 2021.03.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5338122 2021.03.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5326362 2021.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 5321084 2021.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5321085 2021.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5321086 2021.03.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5317557 2021.03.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5314218 2021.03.20 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5313228 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5313229 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5313230 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5313231 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5313232 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5313233 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5313234 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5313235 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5313236 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5313237 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5313238 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5313239 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5313240 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5313241 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5313242 2021.03.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 5313243 2021.03.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5313244 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5313245 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5313246 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5313247 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 5313248 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5313249 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5313250 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5313251 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5313252 2021.03.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5313253 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5313254 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5313255 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5313256 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5313257 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5313258 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5313259 2021.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5313261 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5313263 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5313264 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5313265 2021.03.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5314219 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 5314220 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 5306633 2021.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5305018 2021.03.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 5317542 2021.03.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 5317543 2021.03.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5317544 2021.03.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5317545 2021.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5317546 2021.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5317547 2021.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5317548 2021.03.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5317549 2021.03.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5317550 2021.03.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5317551 2021.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5317552 2021.03.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5317553 2021.03.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5317554 2021.03.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5317555 2021.03.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5297084 2021.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5297085 2021.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5297086 2021.03.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5297087 2021.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5297088 2021.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5297089 2021.03.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5297093 2021.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5297094 2021.03.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5297095 2021.03.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5297096 2021.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5297097 2021.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5297098 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5297099 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5290139 2021.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5290140 2021.03.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5290141 2021.03.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5290142 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5278186 2021.03.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5278187 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5278188 2021.03.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5278189 2021.03.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5278190 2021.03.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5278191 2021.03.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5278192 2021.03.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5278193 2021.03.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5270807 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5266947 2021.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 5266948 2021.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5266949 2021.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5266950 2021.03.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5266951 2021.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5266952 2021.03.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5266953 2021.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5266954 2021.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5266955 2021.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5266956 2021.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5266957 2021.03.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5266958 2021.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5266959 2021.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5266960 2021.03.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5266961 2021.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5266962 2021.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5266963 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5266964 2021.03.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5266965 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5267065 2021.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5267066 2021.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 5267067 2021.03.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5267068 2021.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5267069 2021.03.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5262139 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5262137 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5262138 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5262130 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5262136 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5262129 2021.03.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5262134 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5262135 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5262132 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5262131 2021.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5262133 2021.03.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5263557 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5263562 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5263563 2021.03.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5263564 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5263565 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5263567 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5249087 2021.03.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5249389 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5249390 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5249391 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5249392 2021.03.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5249399 2021.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5249400 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5249401 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5249402 2021.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5249403 2021.03.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5249404 2021.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5249406 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 150 5249407 2021.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5243002 2021.03.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5243003 2021.03.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5240068 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5240074 2021.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5240075 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5240076 2021.03.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5240078 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5240079 2021.03.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5240080 2021.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5240081 2021.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5240082 2021.03.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5240083 2021.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5240084 2021.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5207773 2021.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5207775 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5207776 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5207777 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5207778 2021.02.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5201820 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5202787 2021.02.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5202788 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5202789 2021.02.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5202790 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5202791 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5202792 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5202793 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5202794 2021.02.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5202795 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5202796 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5202797 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5202798 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5202799 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5202800 2021.02.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5202801 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5202802 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5202837 2021.02.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 5202838 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5202839 2021.02.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5202840 2021.02.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5198234 2021.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5198235 2021.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5198236 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5198237 2021.02.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5198238 2021.02.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5198239 2021.02.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5198240 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5198241 2021.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5198242 2021.02.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5198245 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5198244 2021.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5186121 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5182085 2021.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5186107 2021.02.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5186108 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5186110 2021.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5186111 2021.02.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5186112 2021.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5186113 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5186114 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5186115 2021.02.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 5186116 2021.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5186117 2021.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5186118 2021.02.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5186119 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5180102 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5180103 2021.02.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5180104 2021.02.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5180105 2021.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5180106 2021.02.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5180109 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5180110 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5180111 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5180112 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5180113 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5180114 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 5180116 2021.02.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5180117 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5180079 2021.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5180080 2021.02.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 5180081 2021.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5180082 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5180083 2021.02.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5180084 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5180085 2021.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3000 5172495 2021.02.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5172501 2021.02.11 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5172521 2021.02.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5172505 2021.02.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 5172522 2021.02.11 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5172494 2021.02.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 5172493 2021.02.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5172509 2021.02.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5172507 2021.02.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 5172506 2021.02.11 mapa