Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5103574 2021.01.19 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5103578 2021.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5103577 2021.01.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5103576 2021.01.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5103575 2021.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5101567 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5101566 2021.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5101568 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5101569 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5101570 2021.01.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5101571 2021.01.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5101572 2021.01.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 5101558 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5101556 2021.01.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 5101555 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5101554 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5101553 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5101552 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5101559 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5101560 2021.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5101557 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5101565 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5101564 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5101563 2021.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5101562 2021.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5101561 2021.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5101543 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5101544 2021.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5101545 2021.01.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5101546 2021.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5101547 2021.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5101548 2021.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5101549 2021.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5102149 2021.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5080661 2021.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5080662 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5080663 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081312 2021.01.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 5081313 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5081314 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5081315 2021.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074586 2021.01.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5074587 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5074585 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5074588 2021.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 5074589 2021.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5074590 2021.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 5074591 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 5074592 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 5074593 2021.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5074594 2021.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5074584 2021.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5074583 2021.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5074573 2021.01.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5074574 2021.01.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 5074575 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5074576 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5074577 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5074578 2021.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5074579 2021.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5074580 2021.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5074581 2021.01.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5074582 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 5074595 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5074596 2021.01.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5074615 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5074616 2021.01.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5074617 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5074618 2021.01.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5074619 2021.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5074631 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5074632 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5074634 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5074635 2021.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5074633 2021.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5074614 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5074613 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074612 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5074597 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 5074598 2021.01.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 5074604 2021.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5074605 2021.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5074606 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5074607 2021.01.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5074608 2021.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 5074609 2021.01.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 5074610 2021.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5063532 2021.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 5063531 2021.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5063530 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5059257 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5061304 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5061293 2021.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5061292 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5061291 2021.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5061290 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5061289 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5061288 2021.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5061287 2021.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5061283 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5061294 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5061295 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5061303 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5061302 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5061301 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 5061300 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5061299 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5061298 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5061297 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5061296 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5056694 2021.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5056695 2021.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5056696 2021.01.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5056697 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5056698 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5056699 2021.01.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5050406 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5055009 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5055010 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5055011 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5055012 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5055014 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5055015 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5055008 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5055007 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5055006 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5055005 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5055004 2021.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5055003 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5055002 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5055001 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5055013 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5055016 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5055017 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5055018 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5055043 2021.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5055041 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5055031 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5055030 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 5055029 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055028 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5055027 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5055026 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5055025 2021.01.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5055057 2021.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5055019 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5055020 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5055021 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5055022 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5055023 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 5055024 2021.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 5046260 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5046259 2021.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5046258 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5046257 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5046256 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5046255 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5046254 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5046253 2021.01.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 5046252 2021.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5046261 2021.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5046268 2021.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5046267 2021.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5046266 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5046265 2021.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5046264 2021.01.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5046263 2021.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5046262 2021.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5044016 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5044015 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5044014 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5036109 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 5031524 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5031516 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5031517 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5031518 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5031519 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5031520 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5031515 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5031522 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5031523 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5031521 2021.01.01 mapa