Pełna lista obserwacji drużyny

Raptors : Adam Szczepańczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6224644 2021.11.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6224643 2021.11.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6181471 2021.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6181470 2021.10.31 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6137372 2021.10.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5991912 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 75 5985921 2021.08.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5970279 2021.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 5968692 2021.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5967360 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5967361 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5967362 2021.08.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5959977 2021.08.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5956154 2021.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5954878 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5954877 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5954875 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5954874 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5954876 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5954872 2021.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5954873 2021.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5954846 2021.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5954844 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5954843 2021.08.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5954845 2021.08.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5949683 2021.08.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5949682 2021.08.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5949681 2021.08.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5949680 2021.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5949678 2021.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5949679 2021.08.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5947839 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5947840 2021.08.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5947838 2021.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5947836 2021.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5947837 2021.08.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5947829 2021.08.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5947832 2021.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5947828 2021.08.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5947831 2021.08.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5947830 2021.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5947833 2021.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5947826 2021.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5947825 2021.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5947827 2021.08.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5947824 2021.08.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5947821 2021.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5947822 2021.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5947820 2021.08.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5947823 2021.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5946159 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5946161 2021.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5946160 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5946158 2021.08.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5946157 2021.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5945737 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 5945738 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5945736 2021.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5945735 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5945734 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5945733 2021.08.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5944185 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5944099 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 5944100 2021.08.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5943373 2021.08.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5942185 2021.08.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5942105 2021.08.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5941867 2021.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5941866 2021.08.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5935526 2021.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5918182 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5918181 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5918180 2021.07.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5918179 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5918178 2021.07.24 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 5902668 2021.07.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5826738 2021.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 9 5826739 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5826740 2021.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5826741 2021.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5826742 2021.06.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5826743 2021.06.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5828146 2021.06.17 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5823839 2021.06.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5783395 2021.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5783396 2021.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5771476 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5771477 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5771474 2021.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5771475 2021.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5771473 2021.06.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5771472 2021.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5771471 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5771469 2021.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5771470 2021.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5771468 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5771467 2021.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5727828 2021.05.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5710980 2021.05.26 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5710889 2021.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5693476 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5693475 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5693474 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5693472 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5693473 2021.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5693471 2021.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5693470 2021.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5693469 2021.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5693091 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5693092 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5693093 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5693046 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5693047 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5693045 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5693044 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5693043 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5693042 2021.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5693040 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5693041 2021.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5693039 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5693038 2021.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5693036 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5693037 2021.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5693035 2021.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5693034 2021.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5693033 2021.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5687043 2021.05.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5687046 2021.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5687042 2021.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5687041 2021.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5687044 2021.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5687039 2021.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5687040 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5687038 2021.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5687045 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5687037 2021.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5687036 2021.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5687317 2021.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5656463 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5656464 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 5656465 2021.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5650122 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5650121 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5650120 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5650119 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5650123 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5650118 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5650117 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5649925 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5649924 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5649923 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5649921 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5649920 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5649922 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5649918 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5649919 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5649552 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5649553 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5649554 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5649549 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5649551 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5649550 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5649548 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5633904 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5633905 2021.05.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5633903 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5633902 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633900 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5633901 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633899 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5633898 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5633897 2021.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5633896 2021.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5633895 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5633885 2021.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5633884 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5633882 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5633883 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5633881 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5633875 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5633878 2021.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5633874 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5633877 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5633873 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5633879 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5633880 2021.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5633876 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5633872 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5633871 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5633869 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5633870 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5633868 2021.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5633867 2021.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5633866 2021.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5633865 2021.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5633889 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5633888 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5633887 2021.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5622646 2021.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5622644 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5622645 2021.05.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5622643 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5622642 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5622641 2021.05.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5622640 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5628039 2021.05.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5607466 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5607467 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5607464 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 5607462 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5607465 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5607468 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5607463 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5607458 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5607460 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5607461 2021.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5607459 2021.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5607457 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5607456 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5602115 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5602114 2021.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5602107 2021.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5602096 2021.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5602103 2021.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5560757 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5560758 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5553817 2021.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5553815 2021.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5553818 2021.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5553814 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5553816 2021.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5554838 2021.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5543564 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5543565 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5543567 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5543563 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5543566 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5543560 2021.05.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5543559 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5543561 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5543562 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5543558 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5543556 2021.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5543557 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5543555 2021.05.01 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5555080 2021.04.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5509747 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5509763 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5509760 2021.04.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5509764 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5509807 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 5509806 2021.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5509805 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5509804 2021.04.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5509802 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5509803 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5498894 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5498898 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5498895 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5498897 2021.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5498893 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5498892 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5498896 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5498888 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5498889 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5498891 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5498890 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5498887 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5462552 2021.04.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5462554 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5462559 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5462557 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5462576 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5435540 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5435539 2021.04.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 5435537 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5435536 2021.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5435538 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5435535 2021.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5435516 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5435515 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5435513 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5435512 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5435514 2021.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5435511 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5435429 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435427 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5435428 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5435397 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5435395 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435396 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5435394 2021.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5435392 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5435391 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5435393 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5435390 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5435389 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5435388 2021.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5435387 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5435386 2021.04.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5435385 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5435384 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5435382 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5435381 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5435383 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 5435380 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5435379 2021.04.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5435378 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5435375 2021.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5435377 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5435376 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5435373 2021.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5435372 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5435371 2021.04.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5435369 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5435374 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5435366 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5435367 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5435370 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5435368 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5435364 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5435365 2021.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5435363 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5435362 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5433393 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5433392 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5425523 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5425525 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5425524 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5424796 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5424799 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5424797 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5424798 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5424795 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5424071 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5424069 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5424064 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5424063 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5424061 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5424062 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5424060 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5424059 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5423713 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5423711 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5423712 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5423710 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5375036 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5375035 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5375034 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5375033 2021.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5375032 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5375031 2021.04.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5375030 2021.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5375029 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5365299 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5365298 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5365300 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365297 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5364651 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5364649 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5364650 2021.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5364652 2021.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5364648 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5364647 2021.03.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5364646 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5364644 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5364645 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5364641 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5364642 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5364643 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5364640 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5364639 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5364384 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5364383 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5364353 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5364354 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5364352 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5364351 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5364248 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5364250 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5364249 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5364247 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5364246 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5364245 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5364123 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5364124 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5364122 2021.03.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5364121 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5363848 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5363847 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5363844 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5363846 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5363845 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5363843 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5363841 2021.03.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5363842 2021.03.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5554850 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5261115 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5261114 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5254649 2021.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5254648 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5254647 2021.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5254646 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 5254644 2021.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5254645 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5254642 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 5254643 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5254641 2021.03.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5231415 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5231414 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5231413 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5231412 2021.02.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5231410 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5231411 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5231408 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5231409 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 5231406 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5231407 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5223714 2021.02.26 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5223713 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5223715 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5223707 2021.02.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5223704 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5223702 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5223703 2021.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5223706 2021.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5223701 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5217734 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5217733 2021.02.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5217732 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5217731 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5217727 2021.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5217726 2021.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5214341 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5214344 2021.02.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5214342 2021.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5214340 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5214343 2021.02.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5200168 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5200167 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 74 5200166 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5200164 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5200163 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5200165 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5200161 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5200162 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5200159 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5200158 2021.02.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5200160 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5200155 2021.02.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5200157 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5200156 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5555087 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 5199539 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5199536 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5199538 2021.02.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 32 5199534 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5199535 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5199537 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5199533 2021.02.21 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5554830 2021.02.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5196011 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5195980 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5195981 2021.02.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5195982 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5195979 2021.02.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5195978 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5195976 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5195977 2021.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5554825 2021.02.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5160187 2021.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137542 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137543 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5137541 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5137540 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5137538 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5137537 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5137539 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5137536 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5137533 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5137534 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5137535 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5137532 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5137531 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5117297 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5117296 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5117294 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5117295 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5117293 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5117292 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5117291 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5117290 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 5117289 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5117288 2021.01.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 5117210 2021.01.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5094854 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5094851 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5094849 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5094848 2021.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5094845 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5094857 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5094859 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5094860 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094887 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5094890 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5094891 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5094892 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5085418 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5085419 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5085420 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5085423 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5067976 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067975 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5067974 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5067973 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5067972 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5067970 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5067971 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5067969 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5067968 2021.01.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5067495 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5067494 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5067339 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067338 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5067337 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067336 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5067334 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 5067335 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5067156 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067154 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5067157 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067153 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5067152 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5067155 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5067151 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5067150 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5067149 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5067148 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5067147 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5067146 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5067145 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5067144 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5067143 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5064387 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5064386 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5064315 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 5064316 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5064314 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5064313 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5064312 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064311 2021.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5064309 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 5064310 2021.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5059487 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5051025 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051026 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5051024 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5051023 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050756 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 21 5050757 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5050578 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050577 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050576 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5050573 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5050575 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050574 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5050572 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5050571 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5050589 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050567 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5040139 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5040138 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5040137 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5040136 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5040135 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5040134 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5040133 2021.01.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 5036652 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5034927 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5034928 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5034929 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5034932 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034933 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5034935 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5034899 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5034898 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5034896 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5034890 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5034889 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5034887 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5034886 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034885 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5034903 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034904 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5034913 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034912 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5034911 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5034910 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5034908 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5034883 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5034906 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 5034905 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034907 2021.01.01 mapa