Pełna lista obserwacji drużyny

Raptors : Adam Szczepańczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5117297 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5117296 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5117294 2021.01.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5117295 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5117293 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5117292 2021.01.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5117291 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5117290 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 5117289 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5117288 2021.01.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 17 5117210 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5094845 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5094848 2021.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5094849 2021.01.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5094851 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5094854 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5094857 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5094859 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5094860 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5094890 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5094891 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5094892 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094887 2021.01.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5085423 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5085418 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5085419 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5085420 2021.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5067976 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5067975 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5067974 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5067973 2021.01.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5067972 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5067970 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5067971 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5067969 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5067968 2021.01.10 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5067495 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5067494 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5067339 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5067338 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5067337 2021.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5067336 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5067334 2021.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 5067335 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5067156 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067154 2021.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5067157 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5067153 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5067152 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5067155 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5067151 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5067150 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5067149 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5067148 2021.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5067147 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5067146 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5067145 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5067144 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5067143 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5064387 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5064386 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5064315 2021.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 5064316 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5064314 2021.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5064313 2021.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5064312 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5064311 2021.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5064309 2021.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 5064310 2021.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5059487 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5051025 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051026 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5051024 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5051023 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050756 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 21 5050757 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5050578 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050577 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5050576 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5050573 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5050575 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050574 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5050572 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5050571 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5050589 2021.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5050567 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5040139 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5040138 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5040137 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5040136 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5040135 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5040134 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5040133 2021.01.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 5036652 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5034927 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5034928 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5034929 2021.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5034932 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034933 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5034935 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5034899 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5034898 2021.01.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5034896 2021.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5034890 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5034889 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5034887 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5034886 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034885 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5034903 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034904 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5034913 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034912 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5034911 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5034910 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5034908 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5034883 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5034906 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 5034905 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034907 2021.01.01 mapa