Pełna lista obserwacji drużyny

Anna Kamilewicz-Wicik : Anna Kamilewicz-Wicik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5110009 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5110010 2021.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5110008 2021.01.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5110007 2021.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5110005 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5110006 2021.01.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5110004 2021.01.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5110003 2021.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5110001 2021.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5110002 2021.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5099200 2021.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5085711 2021.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5085710 2021.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5085709 2021.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5079919 2021.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5074438 2021.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5074437 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5068913 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5068447 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5068571 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 5068445 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5068446 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5068444 2021.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5068442 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5068441 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5068443 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5068440 2021.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5068438 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5068439 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5068437 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5068436 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5068435 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5068433 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5068434 2021.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5068431 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5064102 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5056177 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5056176 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5056175 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5056174 2021.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5056173 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 5053280 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5053281 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5053279 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5053278 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5048125 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5048124 2021.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5041600 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5041479 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5041431 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5041430 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5041429 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5041428 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5041427 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5034351 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034353 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5034352 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5034350 2021.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5034349 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5034347 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5034348 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5034345 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034346 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5034344 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5034343 2021.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5034342 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5033307 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5033306 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5033304 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5033305 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5033302 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5033303 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5033300 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5033299 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5033301 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 5026877 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 5026876 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 5026874 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5026875 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5026872 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5026873 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5026871 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5026870 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5026869 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026868 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5026867 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5026866 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5026863 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5026865 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5026862 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5026864 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5026861 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5026860 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5026859 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5026858 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5026857 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5026856 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5026855 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5026854 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5026852 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5026853 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5026851 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 29 5026850 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 5026712 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5026711 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5026713 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5026710 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5026709 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5026708 2021.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5026690 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5026689 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5026688 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026685 2021.01.01 mapa