Pełna lista obserwacji drużyny

Wojciech Cichy : Wojciech Cichy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5093438 2021.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093437 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5093436 2021.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093433 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093434 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5093432 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093435 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5093431 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5093430 2021.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5081811 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5081809 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5081810 2021.01.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5081808 2021.01.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5081807 2021.01.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5081806 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081805 2021.01.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5081804 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5081803 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5081802 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5081801 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5083963 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5083948 2021.01.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5083949 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5083947 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5084060 2021.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5084054 2021.01.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5084053 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5084051 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5083974 2021.01.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5083971 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5083970 2021.01.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5083969 2021.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5083966 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5083964 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5083962 2021.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5083961 2021.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5068323 2021.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5068325 2021.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5068324 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5051358 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5051235 2021.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5051195 2021.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5051194 2021.01.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5051192 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5051193 2021.01.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5051022 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5050934 2021.01.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5050898 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050771 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5050770 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5050769 2021.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5050764 2021.01.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5050762 2021.01.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5050755 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5050734 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050732 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050733 2021.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5050731 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5050730 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5050728 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5050729 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5050458 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5050457 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050456 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5050459 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5050455 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5049529 2021.01.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5049528 2021.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5049527 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5046269 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5043744 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5043750 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043749 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5043747 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5043748 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5046270 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5043746 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5043762 2021.01.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 5029773 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5029772 2021.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5029771 2021.01.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5029770 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5029769 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5029768 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5029767 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5029766 2021.01.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5029763 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5029765 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5029764 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5029762 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5029050 2021.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029048 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029049 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5029047 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029046 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029045 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029044 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028555 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027775 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027706 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5027700 2021.01.01 mapa