Pełna lista obserwacji drużyny

Wojciech Cichy : Wojciech Cichy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki nur pacyficzny, Gavia pacifica 1 6243537 2021.11.26 ZP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 6238398 2021.11.23 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6233368 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6233367 2021.11.21 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6233366 2021.11.21 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6233365 2021.11.21 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6233234 2021.11.21 ŚL mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6214059 2021.11.13 ŁD mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6022366 2021.09.04 ŚL mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5936472 2021.07.31 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5936471 2021.07.31 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5936470 2021.07.31 ZP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5936469 2021.07.31 ZP mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5936468 2021.07.31 ZP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5936467 2021.07.31 ZP mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 5788539 2021.06.09 ŚL mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5786931 2021.06.08 ŚL mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 5778760 2021.06.07 PM mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 5778759 2021.06.07 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 5778368 2021.06.06 PM mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola 1 5773104 2021.06.06 PM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5647045 2021.05.15 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5565935 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5565932 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5565930 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5565933 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5565934 2021.05.03 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5565929 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5565931 2021.05.03 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5534461 2021.04.27 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5534460 2021.04.27 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5523836 2021.04.27 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5523834 2021.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5523835 2021.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5484819 2021.04.21 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5388782 2021.04.04 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5345275 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5344703 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5344702 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5344701 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5344700 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5344699 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5344698 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5344695 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5344697 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5344693 2021.03.27 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 5344692 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5344696 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5344694 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5344691 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5344689 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5344690 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5344687 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5344688 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5344683 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5344686 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5344685 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5344684 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5344680 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5344682 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5344677 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5344681 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5344678 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5344674 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5344679 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5344676 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5344675 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5344669 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5344673 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5344668 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5344672 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5344670 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5344671 2021.03.27 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5344667 2021.03.27 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5316526 2021.03.21 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5278421 2021.03.12 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5264632 2021.03.07 ŚL mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5261760 2021.03.07 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5264631 2021.03.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5264627 2021.03.07 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 5264625 2021.03.07 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5260657 2021.03.07 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5260422 2021.03.07 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5260421 2021.03.07 ŚL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5260420 2021.03.07 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 5260244 2021.03.07 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5222290 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5222291 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5222288 2021.02.26 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5222289 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5222287 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5222286 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5222285 2021.02.26 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5222284 2021.02.26 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5199906 2021.02.21 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5199905 2021.02.21 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5199822 2021.02.21 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5199821 2021.02.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5199820 2021.02.21 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5199819 2021.02.21 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5199818 2021.02.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5199817 2021.02.21 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5199816 2021.02.21 ŚL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5199815 2021.02.21 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5199786 2021.02.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5199787 2021.02.21 ŚL mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 7 5189388 2021.02.18 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5190819 2021.02.18 MZ mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5189184 2021.02.18 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 5189455 2021.02.18 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5161039 2021.02.07 OP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5161037 2021.02.07 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5161038 2021.02.07 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5130687 2021.01.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5104432 2021.01.19 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5104434 2021.01.19 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5104433 2021.01.19 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5104435 2021.01.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5104436 2021.01.19 MZ mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5103663 2021.01.19 MZ mapa
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 5103662 2021.01.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5104497 2021.01.19 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5104498 2021.01.19 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5104496 2021.01.19 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 5093438 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5093437 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5093436 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5093433 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5093434 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5093432 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093435 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5093431 2021.01.17 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5093430 2021.01.17 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5081811 2021.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5081809 2021.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5081810 2021.01.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5081808 2021.01.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5081807 2021.01.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5081806 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081805 2021.01.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5081804 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5081803 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5081802 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5081801 2021.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5083970 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5083946 2021.01.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5083947 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5083948 2021.01.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5083949 2021.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5084060 2021.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5084054 2021.01.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5084053 2021.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5084051 2021.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5083974 2021.01.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5083971 2021.01.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5083969 2021.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5083961 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5083962 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5083963 2021.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5083964 2021.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5083966 2021.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5068323 2021.01.10 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5068325 2021.01.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5068324 2021.01.10 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5051358 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5051235 2021.01.06 ŚL mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5051195 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5051194 2021.01.06 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5051192 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5051193 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5051022 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5050934 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5050898 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050771 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5050770 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5050769 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5050764 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5050762 2021.01.06 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5050755 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5050734 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050732 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050733 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5050731 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5050730 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5050728 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5050729 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5050458 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5050457 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5050456 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5050459 2021.01.06 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5050455 2021.01.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5049529 2021.01.05 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5049528 2021.01.05 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5049527 2021.01.05 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5043744 2021.01.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5046269 2021.01.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5043750 2021.01.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043749 2021.01.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5043747 2021.01.03 MZ mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5043748 2021.01.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5046270 2021.01.03 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5043746 2021.01.03 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5043762 2021.01.03 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 5029773 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5029772 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5029771 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5029770 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5029769 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5029768 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5029767 2021.01.01 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5029766 2021.01.01 ŚL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5029763 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5029765 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5029764 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5029762 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5029050 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5029048 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5029049 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5029047 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5029046 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5029045 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5029044 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028555 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027775 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027706 2021.01.01 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5027700 2021.01.01 ŚL mapa