Pełna lista obserwacji drużyny

Mateusz Ściborski : Mateusz Ściborski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4652187 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4652186 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4652185 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652184 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4652183 2020.07.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4652182 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4652181 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4652180 2020.07.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 550 4652179 2020.07.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4652178 2020.07.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4652177 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 4652176 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4652175 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4652174 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4652173 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 4652172 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652171 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4652170 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652169 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4652168 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4652167 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4652166 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652165 2020.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4652164 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652163 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652162 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4651715 2020.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4651718 2020.07.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4651716 2020.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 4651712 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4651717 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4651709 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4651710 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4651714 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4651713 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4651711 2020.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4651072 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4651071 2020.07.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4651070 2020.07.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4651069 2020.07.26 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4651068 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4651067 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4651066 2020.07.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4651065 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4651064 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4651063 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4651062 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4651061 2020.07.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4651060 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4651059 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4651058 2020.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4651057 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4651056 2020.07.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4651055 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4651054 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4651053 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4651052 2020.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 4651051 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4651050 2020.07.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4651049 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651048 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651047 2020.07.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4651046 2020.07.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4651045 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4651044 2020.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4651043 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4651042 2020.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4651041 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4651040 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4651039 2020.07.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4651038 2020.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4651037 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651036 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651035 2020.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4651034 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4651033 2020.07.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4651032 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4651030 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4651031 2020.07.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4651029 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4651028 2020.07.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4651027 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4651026 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4651025 2020.07.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4651023 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 7 4651024 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4650118 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4650119 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4650116 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650115 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4650114 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4650113 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4650112 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4650109 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650111 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4650110 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4650108 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4649452 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4649451 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649450 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649187 2020.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4649186 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4649185 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4649184 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4649183 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4649182 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4649180 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 4649179 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 4649181 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4649178 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4649177 2020.07.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4649176 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4649175 2020.07.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4649174 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649173 2020.07.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4649172 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4649171 2020.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4649168 2020.07.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4649169 2020.07.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4649170 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649167 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649166 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4649165 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4649164 2020.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4649162 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649163 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649161 2020.07.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4649160 2020.07.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4649159 2020.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4649158 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4649157 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4649155 2020.07.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4649154 2020.07.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4649153 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649152 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649151 2020.07.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4649150 2020.07.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4649149 2020.07.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4649156 2020.07.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4649148 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649147 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4649146 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4649145 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4649142 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4649144 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4649143 2020.07.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4649141 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4648326 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4648328 2020.07.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4648327 2020.07.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4648325 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4648323 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4648320 2020.07.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4648322 2020.07.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4648321 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4648324 2020.07.24 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 4647896 2020.07.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4647895 2020.07.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4647893 2020.07.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4647892 2020.07.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4647894 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4647897 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4647891 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4647890 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4647889 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4647888 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647887 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647886 2020.07.24 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4647885 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647883 2020.07.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4647884 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647882 2020.07.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4646764 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4646763 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4646761 2020.07.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4646762 2020.07.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4646760 2020.07.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4646759 2020.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4646758 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4646757 2020.07.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4646756 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4646755 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4646754 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646752 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4646753 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4646751 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646748 2020.07.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4646750 2020.07.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4646749 2020.07.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4641293 2020.07.21 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 4641294 2020.07.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4641292 2020.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641295 2020.07.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4641290 2020.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4641291 2020.07.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 4641289 2020.07.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4641287 2020.07.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4641288 2020.07.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4641285 2020.07.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4641284 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4641282 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4641286 2020.07.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4641281 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641280 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 450 4641283 2020.07.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4641278 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4641279 2020.07.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 4641275 2020.07.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4641276 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4641271 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4641273 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4641270 2020.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4641274 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4641269 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641268 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641272 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641267 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4641277 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4641264 2020.07.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4641265 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4641263 2020.07.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4641262 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641266 2020.07.21 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4639876 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4622748 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4622749 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4622747 2020.07.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4615605 2020.07.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4615600 2020.07.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4615604 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4615602 2020.07.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4615603 2020.07.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4615601 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4615599 2020.07.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4615598 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615596 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4615595 2020.07.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4615594 2020.07.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4615593 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4615592 2020.07.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4615591 2020.07.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4615590 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4615589 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611944 2020.07.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4611943 2020.07.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4611942 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4611925 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4611924 2020.07.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4611923 2020.07.11 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4611922 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4611921 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4611920 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4611919 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4611918 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4611917 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4611916 2020.07.11 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4611915 2020.07.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4611914 2020.07.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4611913 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4611911 2020.07.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4611912 2020.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4611910 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4611940 2020.07.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4611941 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4611939 2020.07.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 9 4611938 2020.07.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4611937 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4611935 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4611936 2020.07.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4611934 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4611933 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4611932 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4611931 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 150 4611930 2020.07.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4611929 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4611928 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4611927 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4611926 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4611909 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4611907 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4611908 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4611905 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4611906 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611904 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4611903 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4611902 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4611901 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4611899 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4611900 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4611898 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4611896 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4611897 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4611895 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4611894 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4603893 2020.07.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4603892 2020.07.08 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4603886 2020.07.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4603884 2020.07.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4603883 2020.07.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4603885 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4603882 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4603881 2020.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4603880 2020.07.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4603879 2020.07.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4603878 2020.07.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4603877 2020.07.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4603876 2020.07.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4603874 2020.07.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4603871 2020.07.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603875 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4603864 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4603872 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603869 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4603867 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4603866 2020.07.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4603865 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4603873 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4603870 2020.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4603868 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4603862 2020.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4603863 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4603053 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4603050 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4603051 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4603052 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4603049 2020.07.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4596359 2020.07.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4596358 2020.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4596356 2020.07.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4596354 2020.07.05 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4596351 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4596350 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4596348 2020.07.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4596346 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4596344 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4596341 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4596340 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4596337 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4596336 2020.07.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4596335 2020.07.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4596334 2020.07.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4596364 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4596362 2020.07.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4596361 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4596360 2020.07.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4596363 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596357 2020.07.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 600 4596355 2020.07.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4596352 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4596353 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4596349 2020.07.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4596347 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4596343 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4596345 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4596342 2020.07.05 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4596338 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4596339 2020.07.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 300 4596333 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4596332 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4596331 2020.07.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4596330 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596329 2020.07.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4596328 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4596327 2020.07.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4596326 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4596324 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596325 2020.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4596323 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4596321 2020.07.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4596322 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596320 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4596318 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4596319 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4596316 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4596315 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4596312 2020.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4596313 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4596314 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4596317 2020.07.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4596311 2020.07.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4596310 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4596309 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4596307 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4596308 2020.07.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4596306 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4596305 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4596304 2020.07.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4596303 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4596302 2020.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4573862 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4573861 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4573860 2020.06.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4573858 2020.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4573859 2020.06.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 4573857 2020.06.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4573856 2020.06.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4573855 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573853 2020.06.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4573852 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573850 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573854 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4573849 2020.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4573851 2020.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4573847 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4573848 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4573846 2020.06.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4573845 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4573843 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4573844 2020.06.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4573841 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4573840 2020.06.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4573839 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4557335 2020.06.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4555436 2020.06.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4555435 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4555434 2020.06.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4555432 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4555433 2020.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4555431 2020.06.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4555430 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4555429 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4555428 2020.06.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4555419 2020.06.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 4555427 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4555420 2020.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4555423 2020.06.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4555422 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4555413 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4555410 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4555424 2020.06.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4555407 2020.06.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4555418 2020.06.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4555402 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4555399 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555414 2020.06.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4555395 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555393 2020.06.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4555391 2020.06.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4555461 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555460 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555458 2020.06.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4555456 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555454 2020.06.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4555451 2020.06.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4555449 2020.06.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4555447 2020.06.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4555446 2020.06.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4555443 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555442 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555441 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555440 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555439 2020.06.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4555438 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555437 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555425 2020.06.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4555417 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4555421 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555409 2020.06.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4555408 2020.06.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4555412 2020.06.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4555403 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555400 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555398 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555406 2020.06.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4555404 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555396 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555390 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555388 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555385 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555384 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555411 2020.06.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4555416 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555426 2020.06.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4555405 2020.06.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4555401 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555415 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4555397 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555394 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555392 2020.06.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4555389 2020.06.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4555387 2020.06.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4555386 2020.06.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4555383 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4555382 2020.06.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4555381 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555380 2020.06.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4555377 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4555376 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4555375 2020.06.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4555374 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555373 2020.06.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4555372 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4555379 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4555371 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4555378 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4555370 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555369 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555368 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555367 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4555365 2020.06.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4555366 2020.06.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4552364 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4552365 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4552362 2020.06.20 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4552363 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4552360 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4552359 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4552358 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4552357 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4551932 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4551931 2020.06.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4551930 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4551929 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4551934 2020.06.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4551928 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4551933 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4551927 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4551926 2020.06.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4551925 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4551924 2020.06.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4551922 2020.06.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4551921 2020.06.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4551923 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4551692 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4551694 2020.06.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4551693 2020.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4551691 2020.06.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4551719 2020.06.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4551722 2020.06.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4551714 2020.06.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4551725 2020.06.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4551720 2020.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4551718 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4551712 2020.06.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4551708 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4551707 2020.06.20 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4551710 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4551704 2020.06.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4551701 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4551699 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4551697 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4551696 2020.06.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4551698 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4551690 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4551689 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4551688 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4551687 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4551686 2020.06.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 4551685 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4551684 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4551683 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4551682 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4551680 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4551678 2020.06.20 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4551681 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4551676 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4551679 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4551677 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4551675 2020.06.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4551726 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4551723 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4551724 2020.06.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 4551717 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4551715 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4551716 2020.06.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4551721 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4551713 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4551709 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4551711 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4551705 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4551706 2020.06.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4551702 2020.06.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4551703 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4551700 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4551695 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4551673 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4551668 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4551674 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4551671 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4551672 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4551669 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4551670 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4551667 2020.06.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4551664 2020.06.20 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4551665 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4551666 2020.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4551663 2020.06.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4551662 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4551659 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4551660 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4551661 2020.06.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4551587 2020.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4551591 2020.06.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4551589 2020.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4551590 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4551588 2020.06.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4551585 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4551592 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4551584 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4551586 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4551581 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4551582 2020.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4551583 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4551580 2020.06.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4551579 2020.06.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4551578 2020.06.20 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4553346 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546267 2020.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4546266 2020.06.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4546264 2020.06.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4546265 2020.06.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4546262 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4546261 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4546263 2020.06.18 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4546259 2020.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4546260 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4546258 2020.06.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4546257 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4546256 2020.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4546254 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4546255 2020.06.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4546253 2020.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4546252 2020.06.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4546250 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4546251 2020.06.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4546247 2020.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4546249 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4546248 2020.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546243 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4546246 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4546244 2020.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4546245 2020.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4546242 2020.06.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4546241 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4546240 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4546239 2020.06.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4546238 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4546237 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4546235 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4546234 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4546236 2020.06.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4533302 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4533308 2020.06.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4533300 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4533307 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4533301 2020.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4533304 2020.06.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4533305 2020.06.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4533303 2020.06.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4533299 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4533306 2020.06.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4533296 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4533297 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4533298 2020.06.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4533294 2020.06.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4533295 2020.06.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4525057 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4525058 2020.06.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4525056 2020.06.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4525055 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4525054 2020.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4524580 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4524582 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4524577 2020.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4524574 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4524576 2020.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4524573 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4524572 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4524571 2020.06.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4524569 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4524570 2020.06.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4524568 2020.06.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4524567 2020.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4524566 2020.06.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4524601 2020.06.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4524609 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4524610 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4524598 2020.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4524605 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4524608 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4524606 2020.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4524602 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4524603 2020.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4524596 2020.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4524599 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4524592 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4524591 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524590 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4524587 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4524586 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4524597 2020.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4524604 2020.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4524595 2020.06.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4524600 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4524594 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4524607 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4524589 2020.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4524588 2020.06.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4524593 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4524585 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4524584 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4524583 2020.06.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4524581 2020.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4524579 2020.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4524578 2020.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4524575 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4524565 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4524564 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4524563 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4524562 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4524561 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4524560 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4524558 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4524559 2020.06.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4524557 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4524556 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524555 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4524554 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4524553 2020.06.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4524551 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524550 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4524552 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4523534 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4523532 2020.06.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 4523533 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4523531 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4523530 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4523529 2020.06.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4523528 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4523527 2020.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4523526 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4523525 2020.06.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4523521 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4523522 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4523520 2020.06.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4523519 2020.06.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4523523 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4523518 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4523524 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4523516 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4523515 2020.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4523514 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523512 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4523517 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4523513 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4523511 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4523510 2020.06.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4523509 2020.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4523508 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4523507 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4523503 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4523504 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4523505 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4523506 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4523501 2020.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4523502 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4523500 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4523498 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4523499 2020.06.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4523497 2020.06.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4523493 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4523496 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4523495 2020.06.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4523494 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4521062 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4521061 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4521060 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4521059 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4521057 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4521056 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4521058 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4521055 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4521054 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4521053 2020.06.12 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4521051 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4521052 2020.06.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4521050 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4519254 2020.06.12 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4519253 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4515265 2020.06.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4515264 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515263 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4515262 2020.06.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4515280 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4515278 2020.06.11 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4515281 2020.06.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4515276 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515274 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4515277 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515273 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4515271 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515272 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4515275 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515270 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4515267 2020.06.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4515269 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4515266 2020.06.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4515268 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4515261 2020.06.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4515257 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515260 2020.06.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4515256 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4515259 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4515255 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4515258 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4515254 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4515252 2020.06.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4515253 2020.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4515250 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4515249 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4515251 2020.06.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4515247 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4515246 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4515248 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus 1 4505786 2020.06.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4497713 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4497711 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4497706 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4497704 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4497702 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4497701 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4497700 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4497698 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4497699 2020.06.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4497697 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4497696 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4497735 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4497734 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4497731 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4497732 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4497728 2020.06.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4497729 2020.06.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4497727 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4497738 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4497722 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4497723 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4497737 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4497718 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4497712 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4497710 2020.06.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4497709 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4497703 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4497733 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4497736 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4497739 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4497730 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4497725 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4497726 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4497724 2020.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4497721 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4497720 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4497719 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4497717 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4497716 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4497715 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4497705 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4497708 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4497707 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4497677 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4497685 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4497681 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4497668 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4497686 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4497687 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4497655 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4497661 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4497653 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4497656 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4497643 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4497637 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4497638 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497634 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4497633 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4497632 2020.06.07 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4497680 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4497694 2020.06.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4497679 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4497693 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4497673 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497670 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4497683 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4497666 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4497662 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4497657 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4497654 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4497652 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497647 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4497648 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4497639 2020.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4497635 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4497682 2020.06.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4497695 2020.06.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4497689 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4497676 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4497675 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4497671 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4497669 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4497688 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4497672 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4497658 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4497651 2020.06.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4497659 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4497650 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497644 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4497649 2020.06.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4497636 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4497692 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4497674 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4497678 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4497691 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4497684 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4497667 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4497690 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4497664 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4497663 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497665 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4497660 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4497645 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4497642 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4497641 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4497646 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4497640 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497628 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4497630 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4497631 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4497627 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4497626 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4497625 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4497624 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4497629 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4497621 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4497623 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4497622 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4497619 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4497618 2020.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4497620 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4497617 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4497616 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4489569 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4488860 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4488862 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4488861 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4488859 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4488858 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4489323 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4489324 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4489325 2020.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4489326 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4489327 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4489328 2020.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4489329 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4489330 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4489331 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4489332 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4489333 2020.06.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4489334 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4489335 2020.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4489336 2020.06.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4489337 2020.06.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4489338 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4489339 2020.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4489340 2020.06.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4489341 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4489342 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4489343 2020.06.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4489344 2020.06.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4489345 2020.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4489346 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4489347 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4489348 2020.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4489349 2020.06.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4489350 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4489351 2020.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4489352 2020.06.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4489353 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4489354 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4489355 2020.06.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4489356 2020.06.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4489357 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4489358 2020.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4489359 2020.06.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4489360 2020.06.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4489361 2020.06.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4489362 2020.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4489363 2020.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4489364 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4468321 2020.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4465669 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4465668 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4465666 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4465667 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4465673 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 4465665 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4465674 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4465672 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4465706 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4465705 2020.05.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4465703 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4465704 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4465701 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4465699 2020.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4465700 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4465702 2020.05.31 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4465698 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4465694 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4465697 2020.05.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4465695 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4465696 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4465693 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4465692 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4465691 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4465688 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4465690 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4465689 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4465687 2020.05.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4465686 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4465685 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4465684 2020.05.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4465683 2020.05.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4465682 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4465679 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4465681 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4465680 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4465677 2020.05.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4465676 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4465678 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4465675 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4465664 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4465671 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 75 4465663 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 95 4465670 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4465662 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4465661 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4465659 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4465660 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4465658 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4465656 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4465657 2020.05.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4465655 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4465654 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4465653 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4465652 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4465651 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 801 4475549 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 4475550 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 4475551 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4475552 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4475553 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4475554 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4475555 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4475556 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4475557 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4475558 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4475559 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4475560 2020.05.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4475561 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4475562 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4475563 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4475564 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4475565 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4475566 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4475567 2020.05.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4475568 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4475569 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4475570 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4475571 2020.05.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4475572 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4475573 2020.05.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4475574 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4475575 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4475576 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4475577 2020.05.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4475578 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4475579 2020.05.31 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4475580 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4475581 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4475582 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4475583 2020.05.31 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4475584 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4475585 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4475586 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4475587 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4475588 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4475589 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4475688 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4475689 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 4475690 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 4475691 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4475692 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4475693 2020.05.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 4475694 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4475695 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4475696 2020.05.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4475697 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4475698 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4475699 2020.05.31 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4475700 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4475701 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4475702 2020.05.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4475703 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4475704 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4475705 2020.05.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4475706 2020.05.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4475707 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4475708 2020.05.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4475709 2020.05.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4475710 2020.05.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4475711 2020.05.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4475712 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4475713 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4475714 2020.05.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4475715 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4475716 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4475717 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4475718 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4475719 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4475720 2020.05.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4475721 2020.05.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4475722 2020.05.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4475723 2020.05.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4475724 2020.05.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4475725 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4475726 2020.05.31 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4475727 2020.05.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4475728 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4475729 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4475730 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4475731 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4475732 2020.05.31 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4457554 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4452608 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4452612 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4452603 2020.05.28 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 4452607 2020.05.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 35 4452606 2020.05.28 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 31 4452600 2020.05.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4452596 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4452594 2020.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4452588 2020.05.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4452587 2020.05.28 mapa<