Pełna lista obserwacji drużyny

Mateusz Ściborski : Mateusz Ściborski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4935248 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 4935247 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4935246 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4935245 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4935244 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4935243 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4935241 2020.11.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4935242 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 4935240 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4935239 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4935237 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4935238 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920840 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4920839 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4920838 2020.11.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4920836 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4920837 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4920835 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4920834 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920832 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4920833 2020.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4920830 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4920831 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920829 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4920824 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4920827 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4920826 2020.11.14 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 4920825 2020.11.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4920823 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4920828 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4920821 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4920822 2020.11.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4920820 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4920819 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4920816 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4920818 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920817 2020.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4920813 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4920815 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4920814 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4886704 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4886706 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4886705 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4886701 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4886702 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4886740 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4886742 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4886741 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4886739 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4886736 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4886731 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4886733 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4886728 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4886729 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4886726 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4886723 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4886722 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4886720 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886717 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4886716 2020.11.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4886714 2020.11.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4886738 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4886735 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4886737 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4886734 2020.11.01 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4886732 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1300 4886730 2020.11.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4886727 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4886725 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4886724 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886721 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4886718 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4886715 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4886713 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4886712 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4886711 2020.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4886710 2020.11.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 4886708 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4886707 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4886709 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4886703 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4886700 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4886699 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4886698 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4886697 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4886695 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4886696 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4886692 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4886694 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4886691 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4886693 2020.11.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4886690 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4884717 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4884718 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4884715 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4884716 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4884713 2020.10.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4884714 2020.10.31 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4884712 2020.10.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4884711 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4883748 2020.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4883747 2020.10.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4883746 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4883745 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4883744 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4883743 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4883780 2020.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4883772 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4883770 2020.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4883769 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4883778 2020.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4883766 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4883763 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4883775 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 4883760 2020.10.31 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4883761 2020.10.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4883758 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4883755 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4883754 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 4883751 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4883750 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4883749 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 4883777 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4883774 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4883771 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4883779 2020.10.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4883768 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4883767 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4883764 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4883762 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4883776 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4883765 2020.10.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4883773 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4883757 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4883759 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4883756 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4883753 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4883752 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4882919 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4882918 2020.10.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4882917 2020.10.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4882916 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882915 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882914 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882913 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4882912 2020.10.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 4882911 2020.10.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4882910 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4882909 2020.10.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4882908 2020.10.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4882907 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4882906 2020.10.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4882905 2020.10.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4882904 2020.10.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4882903 2020.10.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4882902 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4882901 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4882900 2020.10.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4882899 2020.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4882898 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 4882896 2020.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4882897 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4882895 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 4882894 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4882893 2020.10.31 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 4882935 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 48 4882934 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4882933 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4882930 2020.10.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4882929 2020.10.31 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4882928 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4882926 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4882925 2020.10.31 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4882931 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4882923 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4882927 2020.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4882932 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4882924 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4882922 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 230 4882921 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4882920 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4882892 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4882890 2020.10.31 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4882891 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4882889 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4882888 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4882887 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4882886 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4882884 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4882883 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882881 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4882880 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4882882 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4882878 2020.10.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4882879 2020.10.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4882877 2020.10.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4867498 2020.10.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4867497 2020.10.24 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4867496 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4867495 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4867494 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4867493 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4867492 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4867491 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4867490 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4867512 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4867510 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4867511 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4867509 2020.10.24 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 4867513 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4867514 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4867508 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4867507 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4867506 2020.10.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 4867503 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4867505 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 4867502 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4867501 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4867504 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4867499 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4867500 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4867481 2020.10.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4867479 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4867476 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4867478 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4867473 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4867475 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 4867469 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4867470 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4867472 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4867468 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4867467 2020.10.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 4867462 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4867465 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4867460 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4867459 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4867461 2020.10.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4867489 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4867485 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4867486 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4867487 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4867488 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4867477 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1500 4867484 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4867483 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4867482 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4867474 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4867471 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4867480 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4867515 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4867466 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4867464 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4867463 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4867455 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4867454 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4867457 2020.10.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4867458 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4867453 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4867452 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4867456 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4867449 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4867451 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4867448 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4867450 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4867447 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4867446 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4867445 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4867444 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4867443 2020.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4855078 2020.10.18 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4855080 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4855079 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4855077 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4853912 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 4853911 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853910 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853909 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4853908 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4853906 2020.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4853905 2020.10.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4853907 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4853249 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 4853248 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4853245 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4853247 2020.10.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4853246 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4853268 2020.10.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4853263 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13 4853265 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4853262 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 4853258 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4853260 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4853256 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 4853261 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4853255 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4853259 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 900 4853257 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1900 4853254 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4853251 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4853253 2020.10.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4853250 2020.10.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4853252 2020.10.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 4853278 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4853281 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4853280 2020.10.18 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4853274 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4853277 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4853273 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4853275 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4853272 2020.10.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4853270 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4853271 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4853279 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4853269 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4853266 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4853264 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4853267 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4853276 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4853244 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4853243 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4853242 2020.10.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4853241 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4853237 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4853240 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4853239 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4853236 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4853235 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 190 4853234 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 4853238 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4853231 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4853230 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4853229 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4853233 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4853232 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4852682 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4852681 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4852680 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4852679 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4852678 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4852677 2020.10.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4852676 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4852675 2020.10.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4852674 2020.10.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4852673 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4852698 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 400 4852697 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4852696 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4852695 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4852694 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4852693 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4852692 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4852691 2020.10.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4852690 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 4852689 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 4852688 2020.10.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4852687 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 260 4852686 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4852685 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 4852684 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 4852683 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 53 4852672 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 4852671 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1850 4852669 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4852668 2020.10.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4852670 2020.10.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4852667 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4852666 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4852665 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4852664 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4852663 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4852662 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4852660 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4852661 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4852659 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4852658 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4852657 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4836633 2020.10.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4836632 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4836631 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836630 2020.10.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4836629 2020.10.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4836649 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4836648 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4836647 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4836646 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4836645 2020.10.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 4836644 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4836643 2020.10.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4836642 2020.10.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4836641 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4836640 2020.10.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4836639 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4836638 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4836637 2020.10.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4836636 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4836635 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 35 4836634 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4836673 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4836670 2020.10.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4836677 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4836674 2020.10.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4836669 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4836667 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4836666 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4836664 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4836662 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4836658 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4836656 2020.10.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4836668 2020.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4836654 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4836679 2020.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4836651 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4836650 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4836681 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836672 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4836676 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4836671 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4836678 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4836675 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4836663 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4836660 2020.10.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4836659 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 4836657 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4836661 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4836655 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836680 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4836653 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4836652 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4836665 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4836628 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4836626 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4836624 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4836622 2020.10.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4836625 2020.10.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4836623 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4836627 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4836621 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4836620 2020.10.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4836619 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4836617 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4836616 2020.10.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4836618 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4836615 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4836614 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4836613 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4836609 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4836608 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4836607 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4836606 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4836611 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4836612 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4836605 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4836610 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4836603 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4836604 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4836602 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836601 2020.10.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 4836600 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4836599 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4836598 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4836597 2020.10.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 4834107 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4834105 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4834106 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 300 4834104 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4834103 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4834102 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4834101 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4834100 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4834155 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4834150 2020.10.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4834147 2020.10.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4834146 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4834154 2020.10.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4834145 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4834153 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4834151 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4834143 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4834149 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4834148 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4834142 2020.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4834152 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4834141 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4834144 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4834140 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4834186 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4834184 2020.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4834181 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4834180 2020.10.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4834178 2020.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4834177 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4834175 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 4834172 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4834170 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4834168 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4834166 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4834164 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4834162 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4834160 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4834159 2020.10.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4834156 2020.10.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4834135 2020.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4834138 2020.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4834139 2020.10.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4834134 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4834137 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4834136 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4834133 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4834132 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4834131 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4834130 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4834129 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4834128 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4834127 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4834126 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4834125 2020.10.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4834124 2020.10.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4834123 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4834122 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4834121 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4834120 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 160 4834119 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4834118 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4834117 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4834116 2020.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4834115 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4834114 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4834113 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4834112 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4834111 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4834110 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4834109 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4834108 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4834187 2020.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4834185 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4834183 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4834182 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4834179 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4834176 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4834174 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4834173 2020.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4834171 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4834169 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4834167 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4834165 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4834163 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4834161 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4834158 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4834157 2020.10.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4812687 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4812686 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4812663 2020.10.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4812662 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4812661 2020.10.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4812658 2020.10.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4812657 2020.10.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4812655 2020.10.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4812651 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 183 4812652 2020.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4812650 2020.10.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4812649 2020.10.03 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4812647 2020.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4812643 2020.10.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4812645 2020.10.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4812644 2020.10.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4812640 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4812638 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4812669 2020.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4812668 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4812660 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4812659 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4812656 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4812667 2020.10.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4812654 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4812664 2020.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4812666 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4812665 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4812653 2020.10.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4812648 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4812646 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4812642 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4812639 2020.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4812641 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4812685 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4812684 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4812683 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4812682 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4812681 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4812680 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4812679 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4812678 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4812677 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4812676 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4812675 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4812674 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4812672 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4812673 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4812671 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4812670 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4812635 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4812637 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4812636 2020.10.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4812633 2020.10.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4812634 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4812632 2020.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4812631 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4812630 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4812629 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4812628 2020.10.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4812627 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4812626 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4812625 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4812623 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4812624 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4812622 2020.10.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4809755 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4806527 2020.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 4798364 2020.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4798363 2020.09.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4798368 2020.09.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4798360 2020.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4798358 2020.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4798357 2020.09.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4798353 2020.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4798354 2020.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4798352 2020.09.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4798349 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4798348 2020.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4798345 2020.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4798341 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4798340 2020.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4798338 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4798336 2020.09.26 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4798337 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4798335 2020.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 4798334 2020.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4798333 2020.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4798331 2020.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4798332 2020.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4798330 2020.09.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4798329 2020.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4798328 2020.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4798326 2020.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4798327 2020.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4798325 2020.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4798324 2020.09.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4798323 2020.09.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4798322 2020.09.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4798365 2020.09.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4798361 2020.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4798362 2020.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4798359 2020.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4798356 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4798367 2020.09.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4798355 2020.09.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4798366 2020.09.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4798350 2020.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4798351 2020.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4798347 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4798346 2020.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4798343 2020.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4798344 2020.09.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4798342 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4798339 2020.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4798319 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798321 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4798320 2020.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4798317 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 387 4798316 2020.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4798315 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4798314 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4798318 2020.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4798312 2020.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4798313 2020.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4798311 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4798310 2020.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4798309 2020.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4798308 2020.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4798306 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1000 4798307 2020.09.26 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4786159 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4786158 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4786160 2020.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4786161 2020.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4786157 2020.09.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4786156 2020.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4785405 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4785407 2020.09.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4785400 2020.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4785401 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4785403 2020.09.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4785402 2020.09.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4785406 2020.09.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4785404 2020.09.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4785399 2020.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4783735 2020.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4783737 2020.09.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4783738 2020.09.20 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4783734 2020.09.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4783733 2020.09.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4783769 2020.09.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4783767 2020.09.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4783765 2020.09.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4783763 2020.09.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4783760 2020.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4783759 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4783756 2020.09.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4783755 2020.09.20 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4783752 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4783751 2020.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4783750 2020.09.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4783745 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4783744 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4783742 2020.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4783741 2020.09.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4783771 2020.09.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4783770 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4783766 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4783764 2020.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4783761 2020.09.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4783762 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4783758 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4783757 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4783753 2020.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4783754 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4783749 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4783747 2020.09.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4783746 2020.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4783748 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4783743 2020.09.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4783740 2020.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4783732 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4783730 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4783725 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4783728 2020.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4783723 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4783721 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4783719 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4783716 2020.09.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4783711 2020.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4783715 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4783712 2020.09.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4783708 2020.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4783707 2020.09.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4783705 2020.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4783702 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4783701 2020.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4783731 2020.09.20 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4783727 2020.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4783729 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4783726 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4783724 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4783722 2020.09.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4783720 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4783718 2020.09.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4783717 2020.09.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4783714 2020.09.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4783713 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4783710 2020.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4783709 2020.09.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4783704 2020.09.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4783703 2020.09.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4783706 2020.09.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4783699 2020.09.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4783739 2020.09.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4783700 2020.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4783696 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4783697 2020.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4783698 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4783693 2020.09.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4783695 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4783694 2020.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4783691 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4783692 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4783689 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4783690 2020.09.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4783687 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4783688 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4783686 2020.09.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4780535 2020.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4780534 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4780533 2020.09.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4780532 2020.09.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4780531 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4780530 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4780529 2020.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4780528 2020.09.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4780527 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4780526 2020.09.19 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4780524 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4780525 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4780523 2020.09.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4780520 2020.09.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4780522 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4780521 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4780519 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4780518 2020.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4780517 2020.09.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 4780516 2020.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4780551 2020.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4780550 2020.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 4780549 2020.09.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 4780548 2020.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4780547 2020.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 12 4780546 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4780545 2020.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4780544 2020.09.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4780543 2020.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4780542 2020.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4780541 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4780539 2020.09.19 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4780540 2020.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 4780538 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4780537 2020.09.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4780536 2020.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4780513 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4780515 2020.09.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4780512 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4780511 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4780510 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4780509 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4780514 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4780508 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4780506 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4780507 2020.09.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4780505 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4780504 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4780503 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4780502 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4780500 2020.09.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4780501 2020.09.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4772765 2020.09.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4772766 2020.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4772763 2020.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4772764 2020.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4772762 2020.09.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4772761 2020.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4772760 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4772759 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4772758 2020.09.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4772756 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4772757 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4768642 2020.09.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4768643 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4768658 2020.09.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4768657 2020.09.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4768656 2020.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4768655 2020.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4768654 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768659 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4768653 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4768652 2020.09.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4768651 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4768650 2020.09.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4768649 2020.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4768648 2020.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4768647 2020.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4768644 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4768646 2020.09.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 15 4768645 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4768640 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4768641 2020.09.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4768639 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4768638 2020.09.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4768637 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4768636 2020.09.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4768635 2020.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 4768634 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4768633 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4768632 2020.09.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4768631 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13 4768630 2020.09.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4768629 2020.09.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4768628 2020.09.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4768626 2020.09.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4768627 2020.09.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4765845 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4765847 2020.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4765849 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4765848 2020.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4765846 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4765841 2020.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4765842 2020.09.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4765843 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4765838 2020.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4765839 2020.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 4765840 2020.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4765837 2020.09.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4765844 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1550 4765836 2020.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4765835 2020.09.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4765864 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4765863 2020.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4765862 2020.09.12 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4765859 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4765865 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4765858 2020.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4765860 2020.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4765857 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4765861 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4765853 2020.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4765856 2020.09.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4765855 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4765850 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4765854 2020.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4765851 2020.09.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4765852 2020.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4765834 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 4765832 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4765833 2020.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4765830 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4765831 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4765829 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4765828 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4765826 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4765827 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 4765825 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4765824 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4765822 2020.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4765823 2020.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4765821 2020.09.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4765820 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4765819 2020.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4751350 2020.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4751351 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4751348 2020.09.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4751349 2020.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4751347 2020.09.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4751352 2020.09.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4751346 2020.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4751344 2020.09.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4751343 2020.09.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4751345 2020.09.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4751342 2020.09.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4751340 2020.09.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4751339 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4751338 2020.09.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4751341 2020.09.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4749888 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4749881 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4749882 2020.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4749883 2020.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4749887 2020.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4749884 2020.09.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4749886 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4749880 2020.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4749885 2020.09.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4749877 2020.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4749875 2020.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4749879 2020.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4749878 2020.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4749876 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4749874 2020.09.05 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4735543 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4735544 2020.08.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4734299 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4734298 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4734300 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4734297 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4734301 2020.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4734296 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4734295 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4734293 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734294 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4734292 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734290 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4734289 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4734291 2020.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4734076 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4734075 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4734074 2020.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4734073 2020.08.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4734072 2020.08.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4734071 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4734070 2020.08.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4734067 2020.08.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4734066 2020.08.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4734065 2020.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4734081 2020.08.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4734064 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4734063 2020.08.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4734062 2020.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4734079 2020.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4734059 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4734056 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4734057 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4734053 2020.08.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4734051 2020.08.30 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4734050 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4734044 2020.08.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4734045 2020.08.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4734069 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 170 4734036 2020.08.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 17 4734034 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4734032 2020.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4734028 2020.08.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4734030 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4734027 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4734052 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4734078 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 230 4734068 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 70 4734042 2020.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4734041 2020.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 48 4734046 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4734035 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4734037 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4734033 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 750 4734024 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4734029 2020.08.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4734026 2020.08.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4734022 2020.08.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4734025 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4734021 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4734020 2020.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4734061 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4734060 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 550 4734080 2020.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4734058 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 4734054 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4734055 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4734049 2020.08.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4734048 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4734077 2020.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4734047 2020.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4734043 2020.08.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4734040 2020.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4734039 2020.08.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4734038 2020.08.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4734031 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4734023 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4734018 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4734015 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4734019 2020.08.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4734016 2020.08.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4734017 2020.08.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4734013 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4734014 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 165 4734012 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4734011 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4734009 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 120 4734010 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4734008 2020.08.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4734007 2020.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4734005 2020.08.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4734006 2020.08.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4734004 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4734003 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4734002 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4734000 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4733999 2020.08.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4734001 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4733998 2020.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4733996 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4733995 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4733997 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4733994 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4733993 2020.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4733992 2020.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4733990 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 62 4733991 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4733988 2020.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4733989 2020.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 4730953 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4730952 2020.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4730951 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4730950 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4730948 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4730949 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4730947 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4730946 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4730945 2020.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4730944 2020.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4729991 2020.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4729990 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4729989 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4729988 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4729986 2020.08.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4729987 2020.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4729985 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4729984 2020.08.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4729983 2020.08.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4729982 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4679977 2020.08.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4679976 2020.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4679975 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4679973 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4679974 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4679972 2020.08.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4679971 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4679970 2020.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4679969 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4679968 2020.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4679967 2020.08.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4680024 2020.08.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4680025 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4680023 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4680021 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4680022 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4680020 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4680019 2020.08.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4680016 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4680017 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4680015 2020.08.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 4680014 2020.08.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4680013 2020.08.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4680012 2020.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4680009 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4680008 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4680006 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 4680018 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4680011 2020.08.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4680010 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4680007 2020.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4680005 2020.08.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4680003 2020.08.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4680002 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4680000 2020.08.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 4679997 2020.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4679996 2020.08.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4679993 2020.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4679991 2020.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4679989 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4679990 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4679983 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4679987 2020.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4679966 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4679965 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4679964 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4679963 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4679962 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4679961 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4679960 2020.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4679959 2020.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4679958 2020.08.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4679957 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4679956 2020.08.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4679955 2020.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4679954 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4679953 2020.08.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4679952 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4679951 2020.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4680001 2020.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4679999 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1