Pełna lista obserwacji drużyny

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7472343 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7472326 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7472344 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7472342 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7472341 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7472329 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7472335 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7472328 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7472337 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7472336 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7472332 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7472338 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7472334 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7472327 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7472324 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 7475780 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7472330 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7472339 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7472331 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7472340 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7472325 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7472333 2022.10.01 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7475783 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7427109 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7427108 2022.09.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7427105 2022.09.18 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427107 2022.09.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7427102 2022.09.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7427103 2022.09.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7427106 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7427104 2022.09.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7425691 2022.09.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7425690 2022.09.18 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7425689 2022.09.18 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7425688 2022.09.18 WP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7401257 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7385241 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7385240 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7385239 2022.09.04 ŁD mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 70 7384799 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7384798 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7384800 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7384801 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7384793 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7384797 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7384796 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7384795 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7384794 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7384792 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7384791 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7383502 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7383503 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7383499 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7383496 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7383501 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7383498 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7383493 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7383500 2022.09.04 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7383497 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7383495 2022.09.04 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7383491 2022.09.04 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7383492 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 7383494 2022.09.04 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 7383490 2022.09.04 ŁD mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 7378903 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7378776 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7378777 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7378775 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7378774 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7378773 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7378772 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7378771 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7378769 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7378770 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7378768 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7378767 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7378766 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7378765 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7378763 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7378764 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7378762 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7378761 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7378760 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7378759 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7378757 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7378758 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7378756 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7378755 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7378754 2022.08.27 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 7378753 2022.08.27 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7357878 2022.08.27 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7357356 2022.08.27 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7356954 2022.08.27 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7356834 2022.08.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7356833 2022.08.27 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7356832 2022.08.27 MB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7356831 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7356830 2022.08.27 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7356829 2022.08.27 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7356828 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7356827 2022.08.27 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7340978 2022.08.20 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7340979 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7214062 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7214061 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7214059 2022.07.10 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7214058 2022.07.10 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7214100 2022.07.10 WP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7214060 2022.07.09 ŁD mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 7214056 2022.07.09 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7388361 2022.06.30 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7388362 2022.06.30 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 29 7214057 2022.06.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7214055 2022.06.29 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7214054 2022.06.29 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7214053 2022.06.29 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7214051 2022.06.29 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7214052 2022.06.29 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7214050 2022.06.29 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7162634 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7162633 2022.06.26 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 38 7162632 2022.06.26 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 7162631 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7162630 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7162638 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7162629 2022.06.26 ŁD mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7162628 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7162626 2022.06.26 ŁD mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7162627 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7162625 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7162624 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7162622 2022.06.26 ŁD mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7162621 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7162623 2022.06.26 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7162620 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7162619 2022.06.26 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7162617 2022.06.26 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7127678 2022.06.17 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7127682 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7127680 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7127683 2022.06.17 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7127684 2022.06.17 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7127679 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7127681 2022.06.17 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7102963 2022.06.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7102962 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7102960 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7102959 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7102961 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7102958 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7102954 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7102955 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7102953 2022.06.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7095240 2022.06.10 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7095239 2022.06.10 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7095238 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7095236 2022.06.10 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 7095237 2022.06.10 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7095235 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7095234 2022.06.10 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7095233 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7095231 2022.06.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7095232 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7095230 2022.06.10 WP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7095229 2022.06.10 WP mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7025314 2022.05.27 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7025313 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7025312 2022.05.27 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 40 7025311 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 67 7025309 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 7025307 2022.05.27 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 7025306 2022.05.27 WP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7025308 2022.05.27 WP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7025310 2022.05.27 WP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 7025305 2022.05.24 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7025302 2022.05.24 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7025304 2022.05.24 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7025303 2022.05.24 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7025301 2022.05.24 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7025300 2022.05.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6983136 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6942218 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6942215 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6942216 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6942214 2022.05.14 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6942217 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6942213 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6942219 2022.05.14 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6942212 2022.05.14 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6942211 2022.05.14 WP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6899472 2022.05.08 WP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6899474 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6899473 2022.05.08 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6899475 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6899471 2022.05.08 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6899469 2022.05.08 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6899470 2022.05.08 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6899467 2022.05.08 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 6899468 2022.05.08 WP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6888903 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6888904 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6888902 2022.05.07 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6888905 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6888899 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6888900 2022.05.07 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6888901 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6888896 2022.05.07 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6888898 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6888897 2022.05.07 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6888894 2022.05.07 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6888895 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6888893 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6888891 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6888889 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 6888890 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6888888 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6888892 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6888887 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6888886 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6888884 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6888885 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6888883 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6888881 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 6888882 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6888880 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6888879 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6888878 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6888877 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6863176 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6863175 2022.05.03 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6863174 2022.05.03 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6863173 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6863172 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6863171 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6853288 2022.05.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6853286 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6853284 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6853283 2022.05.02 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6853282 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6853281 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6853280 2022.05.02 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6853278 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6853276 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6853279 2022.05.02 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6853273 2022.05.02 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6853275 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6853271 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6853272 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6853277 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6853270 2022.05.02 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6853268 2022.05.02 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6853267 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6853266 2022.05.02 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6853269 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6853274 2022.05.02 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6853287 2022.05.02 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6842745 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6842753 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6842744 2022.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6842743 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6842742 2022.05.01 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6842746 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6842741 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6842740 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6842738 2022.05.01 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6842720 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6842724 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6842752 2022.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6842751 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6842749 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6842750 2022.05.01 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6842722 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6842718 2022.04.30 PL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 6843885 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6842716 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6842721 2022.04.30 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6842719 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6842715 2022.04.30 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6842717 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6843884 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6842732 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 6843883 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6842733 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6842736 2022.04.30 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6842735 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6842737 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6842731 2022.04.30 PL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6843882 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6842725 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6842730 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6842728 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6842734 2022.04.30 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6842739 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6842729 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6842726 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6842727 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6776199 2022.04.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6776201 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6776200 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6776198 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6776197 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6776196 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6776193 2022.04.23 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6776189 2022.04.23 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6776194 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6776187 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6776184 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6776188 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6776190 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6776185 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6776186 2022.04.23 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6776192 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6776182 2022.04.23 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6776183 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6776195 2022.04.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6771360 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6771358 2022.04.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6771357 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6771356 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6771355 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771354 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6771353 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6771352 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6771351 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6771350 2022.04.23 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6771349 2022.04.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6771347 2022.04.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 6771348 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6771346 2022.04.23 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6771361 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6683256 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6683254 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6683253 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6683255 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6683271 2022.04.09 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6683268 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6683267 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6683269 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6683272 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6683265 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6683263 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6683270 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6683264 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6683266 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6683260 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6683261 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6683259 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6683262 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6683258 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6683257 2022.04.09 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6683251 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6683250 2022.04.09 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6683252 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6683249 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6683248 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6683246 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6683247 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6683245 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6683242 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6683241 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6683243 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 6683240 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6683244 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6683239 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6683238 2022.04.09 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6683237 2022.04.09 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6677763 2022.04.08 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6677761 2022.04.02 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 6677760 2022.04.02 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6677759 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6677758 2022.04.02 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6677756 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6677757 2022.04.02 ŁD mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6677762 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6619138 2022.03.27 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6619136 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 6619137 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7500 6619135 2022.03.27 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6619132 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6619134 2022.03.27 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6619133 2022.03.27 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6619129 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6619130 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6619128 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6619127 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6619126 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6619131 2022.03.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6619125 2022.03.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6619124 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 26 6619123 2022.03.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 6619122 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6612165 2022.03.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6612166 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6612167 2022.03.26 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6612162 2022.03.26 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 6612105 2022.03.26 WP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6612104 2022.03.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6612106 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6612102 2022.03.26 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6612103 2022.03.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6612101 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6612119 2022.03.26 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6612122 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6612121 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6612117 2022.03.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6612116 2022.03.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6612114 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6612120 2022.03.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6612118 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6612115 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6612113 2022.03.26 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6612110 2022.03.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6612111 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6612107 2022.03.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6612112 2022.03.26 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6612109 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6612108 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6612089 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6612095 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6612098 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6612094 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6612088 2022.03.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6612090 2022.03.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6612097 2022.03.26 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6612091 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6612092 2022.03.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6612087 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6612096 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6612086 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6612084 2022.03.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6612083 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6612093 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6612085 2022.03.26 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6583260 2022.03.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6583261 2022.03.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6583259 2022.03.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6583258 2022.03.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6583262 2022.03.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6583257 2022.03.20 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6583256 2022.03.20 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6576065 2022.03.19 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6576066 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6576063 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6576064 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6576061 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6576062 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6576059 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6576060 2022.03.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6554962 2022.03.13 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6554958 2022.03.13 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6554961 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6554956 2022.03.13 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6554959 2022.03.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6554960 2022.03.13 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6554957 2022.03.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6554955 2022.03.13 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6554951 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6554954 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6554953 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6554948 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6554946 2022.03.13 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6554952 2022.03.13 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6554947 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6554950 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6554944 2022.03.13 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6554945 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6554949 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6554943 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6554942 2022.03.13 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6554941 2022.03.13 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6554939 2022.03.13 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6539337 2022.03.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6539335 2022.03.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6539336 2022.03.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6539338 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6539334 2022.03.11 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6520926 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6520925 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6520924 2022.03.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6525829 2022.03.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6520922 2022.03.06 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6520923 2022.03.06 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6520921 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6520920 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6520918 2022.03.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6520919 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6520917 2022.03.06 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6520916 2022.03.06 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6520914 2022.03.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6520915 2022.03.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6520913 2022.03.06 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6520911 2022.03.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6520912 2022.03.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6520910 2022.03.06 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6520909 2022.03.06 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6520906 2022.03.06 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6520908 2022.03.06 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6520907 2022.03.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6520905 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6520903 2022.03.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6520904 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6520902 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6520901 2022.03.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6520900 2022.03.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6520899 2022.03.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6520897 2022.03.06 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6520898 2022.03.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6517519 2022.03.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6517520 2022.03.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6517516 2022.03.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6517518 2022.03.05 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6517517 2022.03.05 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6517514 2022.03.05 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6517515 2022.03.05 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6517513 2022.03.05 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6500402 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6500404 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6500398 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6500403 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6500397 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6500401 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6500396 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6500395 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6500399 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6500400 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6500394 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6500393 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6500392 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6500390 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6500391 2022.02.27 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 6500384 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6500389 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6500387 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6500385 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6500388 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6500386 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500383 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6500378 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6500381 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6500379 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6500380 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500382 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6500376 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6500375 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500377 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6500374 2022.02.27 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6491895 2022.02.26 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6491890 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6491892 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6491891 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6491894 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6491893 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6491889 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6491888 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6491896 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6491885 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6491887 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6491886 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6491912 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6491911 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6491909 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6491908 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6491910 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6491906 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6491907 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6491905 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6491904 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6491902 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6491903 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6491901 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6491899 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6491898 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6491897 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6491900 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6491879 2022.02.26 ŁD mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6491884 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6491878 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6491882 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6491883 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6491875 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6491877 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6491881 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6491874 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6491873 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6491872 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6491871 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6491880 2022.02.26 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6491869 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6491870 2022.02.26 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6409217 2022.01.29 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6409216 2022.01.29 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6409215 2022.01.29 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6409213 2022.01.29 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6409212 2022.01.29 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6409210 2022.01.29 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6409211 2022.01.29 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6409209 2022.01.29 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6409207 2022.01.29 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6409206 2022.01.29 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6407006 2022.01.28 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6406946 2022.01.28 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 6406944 2022.01.28 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6406945 2022.01.28 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6406948 2022.01.28 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6406949 2022.01.28 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6406947 2022.01.28 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6406943 2022.01.28 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6405529 2022.01.27 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6405530 2022.01.27 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6405528 2022.01.27 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6405527 2022.01.27 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6405526 2022.01.27 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6405525 2022.01.27 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6405524 2022.01.27 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6403513 2022.01.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6403514 2022.01.26 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6403512 2022.01.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6403510 2022.01.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6403511 2022.01.26 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6403529 2022.01.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6403528 2022.01.26 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6403527 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6403525 2022.01.26 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6403526 2022.01.26 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6403530 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6403522 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6403523 2022.01.26 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6403521 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6403524 2022.01.26 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6403519 2022.01.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6403520 2022.01.26 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6403517 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6403515 2022.01.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6403516 2022.01.26 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6403518 2022.01.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6403508 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6403509 2022.01.26 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6403505 2022.01.26 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6403504 2022.01.26 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6403506 2022.01.26 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 35 6403503 2022.01.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6403507 2022.01.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6403502 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6403499 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6403501 2022.01.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6403500 2022.01.26 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6403497 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6403498 2022.01.26 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6403496 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6403495 2022.01.26 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6403494 2022.01.26 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6390547 2022.01.22 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6390549 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6390548 2022.01.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6390546 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6390545 2022.01.22 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6390543 2022.01.22 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6390542 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6390541 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6390544 2022.01.22 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6390540 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6390538 2022.01.22 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6390539 2022.01.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6390537 2022.01.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6390536 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6390535 2022.01.22 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6390534 2022.01.22 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6390533 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6390531 2022.01.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 6390532 2022.01.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6390529 2022.01.22 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6390530 2022.01.22 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6390527 2022.01.22 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6390528 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6390526 2022.01.22 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6390524 2022.01.22 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6390523 2022.01.22 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6390525 2022.01.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 6390522 2022.01.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390520 2022.01.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6390519 2022.01.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 6390521 2022.01.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6389479 2022.01.21 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6389478 2022.01.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6389477 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6389476 2022.01.21 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389475 2022.01.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6389474 2022.01.21 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6389473 2022.01.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6389472 2022.01.21 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6389471 2022.01.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6389470 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6389469 2022.01.21 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6389468 2022.01.21 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6389467 2022.01.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6389466 2022.01.21 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6389465 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6389464 2022.01.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6389463 2022.01.21 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6389462 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6389461 2022.01.21 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6389460 2022.01.21 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389459 2022.01.21 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6389458 2022.01.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6389457 2022.01.21 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389456 2022.01.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6389455 2022.01.21 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6386915 2022.01.19 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6386914 2022.01.19 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6386917 2022.01.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6386912 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6386916 2022.01.19 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6386913 2022.01.19 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6386911 2022.01.19 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 6386910 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 6386907 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6386908 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6386906 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6386909 2022.01.19 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6386905 2022.01.19 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6386904 2022.01.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6386903 2022.01.19 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6386900 2022.01.19 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6386902 2022.01.19 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 6386897 2022.01.19 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 6386898 2022.01.19 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 154 6386901 2022.01.19 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 56 6386896 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6383277 2022.01.19 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 6383276 2022.01.19 WP mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6374967 2022.01.16 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6374968 2022.01.16 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6359054 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6352051 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352049 2022.01.09 ŁD mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6352047 2022.01.09 ŁD mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6352050 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352048 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6352046 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6352052 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6352045 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6352201 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352204 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6352184 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6352180 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6352182 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6352163 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6352179 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6352177 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6352166 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6340749 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340519 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6340518 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6340516 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6340512 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340511 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6340517 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6340515 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6340514 2022.01.07 ŁD mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6340510 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6340506 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6340508 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6340509 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6340505 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6340507 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6340503 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6340504 2022.01.07 ŁD mapa