Pełna lista obserwacji drużyny

Krystian Pytel : Krystian Pytel


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6358020 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358019 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6358018 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6358017 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6358015 2022.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6358016 2022.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6351540 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6351541 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 6351542 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351543 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6351545 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6351546 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6351547 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6351548 2022.01.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6345324 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6345325 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6345320 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345323 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 6345321 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6345322 2022.01.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 6345318 2022.01.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6345319 2022.01.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 17 6345316 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6345317 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6345315 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6345314 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 6345298 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6345313 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6345312 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6345311 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6345310 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6345309 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6345308 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6345307 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6345306 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345305 2022.01.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6345304 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6345303 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6345302 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6345301 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6345300 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6345299 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6347519 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6330393 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6330394 2022.01.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6320703 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6320704 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6320701 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6320702 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 6320705 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6316695 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6316694 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6316693 2022.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6316692 2022.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6316691 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6316690 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6316689 2022.01.01 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6316688 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6316687 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6316686 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6316696 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6316697 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6316707 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6316706 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6316705 2022.01.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 6316703 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6316702 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6316701 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316700 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316699 2022.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6316698 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6316685 2022.01.01 mapa