DRUŻYNA

Drużyna: Krystian Pytel . Obserwator: Krystian Pytel

Liczba gatunków: 243

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 82 219 78 78 2 16 20 40
2 5 34 82 5 0 2 2 1
3 39 86 111 38 0 6 24 8
4 73 223 162 70 1 19 40 10
5 99 122 200 90 0 20 36 34
6 42 84 206 36 0 8 16 12
7 149 303 212 86 0 14 37 35
8 168 646 221 107 2 31 39 35
9 291 2556 227 132 1 36 50 45
10 27 53 242 22 13 9 0 0
11 17 83 243 13 1 7 5 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9185555 2023.11.11 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9185554 2023.11.11 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9185558 2023.11.11 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 23 9185550 2023.11.11 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9185549 2023.11.11 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9185556 2023.11.11 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9185562 2023.11.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9185565 2023.11.10 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9185563 2023.11.10 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9185551 2023.11.06 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9185546 2023.11.06 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9185548 2023.11.05 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9185545 2023.11.05 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9185544 2023.11.05 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 9185547 2023.11.05 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9185552 2023.11.05 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9185553 2023.11.05 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9185557 2023.10.29 MB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9185566 2023.10.29 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9185567 2023.10.28 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9122286 2023.10.27 MZ
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9110808 2023.10.22 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9110809 2023.10.22 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9106621 2023.10.21 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 9106620 2023.10.21 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9094344 2023.10.12 ZP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9058833 2023.10.08 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9058834 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9058831 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9058832 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 9052864 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 9052862 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9052861 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9052863 2023.10.07 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9052860 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052859 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9052858 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052857 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052855 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 19 9052856 2023.10.07 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9043238 2023.10.04 ZP
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 9043237 2023.10.04 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9043236 2023.10.04 ZP
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9043235 2023.10.04 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9021516 2023.09.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9021517 2023.09.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8974635 2023.09.17 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 8974633 2023.09.17 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8974632 2023.09.17 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 8974628 2023.09.17 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 8974634 2023.09.17 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8974630 2023.09.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8974631 2023.09.16 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8974627 2023.09.15 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8974629 2023.09.15 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8974626 2023.09.15 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8974625 2023.09.15 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8974624 2023.09.15 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8974623 2023.09.15 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8974622 2023.09.15 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8974620 2023.09.15 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8974621 2023.09.15 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8974619 2023.09.15 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 8974618 2023.09.14 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8974617 2023.09.14 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8974616 2023.09.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8958997 2023.09.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8958996 2023.09.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8959013 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959012 2023.09.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8959011 2023.09.12 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8959010 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8959009 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959008 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959007 2023.09.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8959006 2023.09.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8959005 2023.09.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8959004 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8959003 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959002 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8959001 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8959000 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8958999 2023.09.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8958998 2023.09.12 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8957568 2023.09.11 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8957567 2023.09.11 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8957565 2023.09.11 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8957566 2023.09.11 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8957317 2023.09.10 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8947277 2023.09.09 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8947276 2023.09.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8947274 2023.09.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8947275 2023.09.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8947273 2023.09.09 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8947272 2023.09.09 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8947287 2023.09.09 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8947286 2023.09.09 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8947285 2023.09.09 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8947284 2023.09.09 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8947283 2023.09.09 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8947282 2023.09.09 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8947281 2023.09.09 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8947280 2023.09.09 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 8947279 2023.09.09 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8947278 2023.09.09 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8947271 2023.09.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 8947270 2023.09.09 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8947269 2023.09.09 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8947268 2023.09.09 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 8947267 2023.09.09 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8947266 2023.09.09 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8947265 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8947264 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8947263 2023.09.09 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 30 8947262 2023.09.09 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8947261 2023.09.09 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8947260 2023.09.09 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8947259 2023.09.09 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8947258 2023.09.09 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8947257 2023.09.09 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8947256 2023.09.09 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8947254 2023.09.09 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8947253 2023.09.09 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8947252 2023.09.09 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8947251 2023.09.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8947250 2023.09.09 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8947249 2023.09.09 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8947248 2023.09.09 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8947247 2023.09.09 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8947246 2023.09.09 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8947245 2023.09.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8947244 2023.09.09 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8947243 2023.09.09 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 8947242 2023.09.09 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8947241 2023.09.09 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8947240 2023.09.09 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8947255 2023.09.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8943558 2023.09.08 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8943557 2023.09.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8943559 2023.09.08 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8943555 2023.09.08 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8943554 2023.09.08 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8943553 2023.09.08 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8943551 2023.09.08 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 8943552 2023.09.08 KP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8943556 2023.09.08 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8943550 2023.09.08 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8943546 2023.09.08 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8943547 2023.09.08 KP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8943549 2023.09.08 KP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8943548 2023.09.08 KP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8943542 2023.09.08 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8943544 2023.09.08 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8943545 2023.09.08 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8943543 2023.09.08 KP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8943541 2023.09.08 KP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8941767 2023.09.07 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8941764 2023.09.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8941770 2023.09.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 8941769 2023.09.07 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8941771 2023.09.07 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8941772 2023.09.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8941766 2023.09.07 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8941765 2023.09.07 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8941768 2023.09.07 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8936438 2023.09.06 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 4 8936436 2023.09.06 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8936437 2023.09.06 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8936435 2023.09.06 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8936434 2023.09.06 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8936439 2023.09.06 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8936433 2023.09.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8936432 2023.09.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8936431 2023.09.06 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 8936440 2023.09.06 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8936429 2023.09.06 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 8936430 2023.09.06 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8936428 2023.09.06 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9185561 2023.09.06 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 9185560 2023.09.06 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 9185559 2023.09.06 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8933484 2023.09.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8933483 2023.09.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 8933482 2023.09.05 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8933481 2023.09.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8933480 2023.09.05 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8933479 2023.09.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8933478 2023.09.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8933477 2023.09.05 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8933476 2023.09.05 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8933475 2023.09.05 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8933474 2023.09.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8933500 2023.09.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8933499 2023.09.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8933498 2023.09.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8933497 2023.09.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8933496 2023.09.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8933495 2023.09.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8933494 2023.09.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8933493 2023.09.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8933492 2023.09.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8933491 2023.09.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8933490 2023.09.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8933489 2023.09.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9185564 2023.09.05 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8933487 2023.09.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8933488 2023.09.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8933485 2023.09.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 8933486 2023.09.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8933472 2023.09.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8933471 2023.09.04 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 200 8933473 2023.09.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8933470 2023.09.04 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8933468 2023.09.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8933547 2023.09.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8933469 2023.09.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8933466 2023.09.04 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8933467 2023.09.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8933465 2023.09.04 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8933464 2023.09.04 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8933462 2023.09.04 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8933461 2023.09.04 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8933463 2023.09.04 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8933460 2023.09.04 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8933459 2023.09.04 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8928321 2023.09.03 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 8928324 2023.09.03 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8928320 2023.09.03 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8928319 2023.09.03 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8928318 2023.09.03 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 8928323 2023.09.03 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8928325 2023.09.03 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8928317 2023.09.03 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8928322 2023.09.03 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8928316 2023.09.03 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8928313 2023.09.03 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8928315 2023.09.03 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 35 8928312 2023.09.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8928314 2023.09.03 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8928309 2023.09.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8928311 2023.09.03 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8928290 2023.09.03 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8928293 2023.09.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8928292 2023.09.03 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8928291 2023.09.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8928288 2023.09.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 8928289 2023.09.03 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8928287 2023.09.03 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8928286 2023.09.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8928285 2023.09.03 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8928282 2023.09.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8928284 2023.09.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8928281 2023.09.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8928283 2023.09.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8928280 2023.09.03 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8928279 2023.09.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8928278 2023.09.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8928305 2023.09.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8928308 2023.09.03 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8928310 2023.09.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8928303 2023.09.03 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8928301 2023.09.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8928304 2023.09.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8928302 2023.09.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8928307 2023.09.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8928306 2023.09.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8928300 2023.09.03 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8928297 2023.09.03 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8928298 2023.09.03 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8928295 2023.09.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8928296 2023.09.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8928299 2023.09.03 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8928294 2023.09.03 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8922502 2023.09.02 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8922501 2023.09.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8922500 2023.09.02 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8922499 2023.09.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8922498 2023.09.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8922494 2023.09.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8922493 2023.09.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8922492 2023.09.02 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8922491 2023.09.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8922490 2023.09.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8922489 2023.09.02 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8922488 2023.09.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8922487 2023.09.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8922486 2023.09.02 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8922485 2023.09.02 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8922484 2023.09.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8922483 2023.09.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8922482 2023.09.02 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8922495 2023.09.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8922496 2023.09.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8922481 2023.09.02 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8920100 2023.09.02 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8920099 2023.09.02 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8920098 2023.09.02 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8920097 2023.09.02 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8920096 2023.09.02 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8920095 2023.09.02 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 8920094 2023.09.02 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8920093 2023.09.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8920092 2023.09.02 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8920117 2023.09.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8920116 2023.09.02 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8920115 2023.09.02 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8920114 2023.09.02 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8920113 2023.09.02 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8920112 2023.09.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8920111 2023.09.02 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8920110 2023.09.02 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8920109 2023.09.02 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8920108 2023.09.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8920107 2023.09.02 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8920106 2023.09.02 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8920105 2023.09.02 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 8920104 2023.09.02 ZP
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8920103 2023.09.02 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8920102 2023.09.02 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8920091 2023.09.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8920090 2023.09.02 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8920088 2023.09.02 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8920089 2023.09.02 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8920087 2023.09.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8920085 2023.09.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8920086 2023.09.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8920084 2023.09.02 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8920082 2023.09.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8920083 2023.09.02 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8920081 2023.09.02 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8920080 2023.09.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8920079 2023.09.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8920078 2023.09.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8920076 2023.09.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8920077 2023.09.02 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8895441 2023.08.26 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895440 2023.08.26 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8895438 2023.08.26 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8895437 2023.08.26 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8895436 2023.08.26 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8895435 2023.08.26 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8895434 2023.08.26 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8895433 2023.08.26 ZP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8895432 2023.08.26 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8895431 2023.08.26 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8895430 2023.08.26 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 25 8895429 2023.08.26 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8895428 2023.08.26 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8895427 2023.08.26 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 8895426 2023.08.26 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8895425 2023.08.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8895424 2023.08.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8895423 2023.08.26 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8895442 2023.08.26 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8878590 2023.08.20 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8878589 2023.08.20 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8878588 2023.08.20 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8878587 2023.08.20 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8878585 2023.08.20 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8878586 2023.08.20 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8878583 2023.08.20 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8878581 2023.08.20 ZP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8878584 2023.08.20 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8878582 2023.08.20 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8878580 2023.08.20 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8878579 2023.08.20 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8878578 2023.08.20 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8878628 2023.08.20 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8878577 2023.08.20 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8878605 2023.08.20 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8878604 2023.08.20 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 8878606 2023.08.20 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8878603 2023.08.20 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8878602 2023.08.20 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8878600 2023.08.20 ZP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8878599 2023.08.20 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8878598 2023.08.20 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8878597 2023.08.20 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8878596 2023.08.20 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8878595 2023.08.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8878593 2023.08.20 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8878601 2023.08.20 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8878594 2023.08.19 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8878592 2023.08.19 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8878591 2023.08.19 ZP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8878561 2023.08.19 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8878562 2023.08.19 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8878576 2023.08.19 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8878575 2023.08.19 ZP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8878574 2023.08.19 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8878573 2023.08.19 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8878572 2023.08.19 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8878571 2023.08.19 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8878570 2023.08.19 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8878569 2023.08.19 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8878568 2023.08.19 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8878567 2023.08.19 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8878566 2023.08.19 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8878565 2023.08.19 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8878564 2023.08.19 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8878563 2023.08.19 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8878560 2023.08.19 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8878559 2023.08.19 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8878558 2023.08.19 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8878557 2023.08.19 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8878556 2023.08.19 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8878555 2023.08.19 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8878554 2023.08.19 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 8878553 2023.08.19 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 8878552 2023.08.19 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8878551 2023.08.19 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8878550 2023.08.19 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8878549 2023.08.19 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8878548 2023.08.19 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8878547 2023.08.19 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8878546 2023.08.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8878545 2023.08.19 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 40 8878544 2023.08.19 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8878543 2023.08.19 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8878542 2023.08.19 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8878541 2023.08.19 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8878540 2023.08.19 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8878539 2023.08.19 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8878538 2023.08.19 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8878537 2023.08.19 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8878536 2023.08.19 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8878535 2023.08.19 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8878534 2023.08.19 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8878533 2023.08.19 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8878532 2023.08.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8878531 2023.08.19 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8878530 2023.08.19 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8878529 2023.08.19 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8860689 2023.08.13 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8860690 2023.08.12 PM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8850716 2023.08.12 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8850715 2023.08.12 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8850732 2023.08.12 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8850731 2023.08.12 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8850730 2023.08.12 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8850729 2023.08.12 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8850728 2023.08.12 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8850727 2023.08.12 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8850726 2023.08.12 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 8850725 2023.08.12 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8850724 2023.08.12 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8850723 2023.08.12 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8850722 2023.08.12 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8850721 2023.08.12 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 8850720 2023.08.12 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8850719 2023.08.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8850718 2023.08.12 MB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8850717 2023.08.12 MB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8850714 2023.08.12 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8850713 2023.08.12 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8850712 2023.08.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8850711 2023.08.12 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8850708 2023.08.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8850709 2023.08.12 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8850710 2023.08.12 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8850705 2023.08.12 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8850707 2023.08.12 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8850706 2023.08.12 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8850704 2023.08.12 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8850703 2023.08.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8850700 2023.08.12 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8850702 2023.08.12 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8850699 2023.08.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8850701 2023.08.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8850698 2023.08.12 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8850696 2023.08.12 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8850695 2023.08.12 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8850697 2023.08.12 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8850692 2023.08.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8850694 2023.08.12 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8850693 2023.08.12 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8850691 2023.08.12 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8850688 2023.08.12 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8850689 2023.08.12 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8850687 2023.08.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8850690 2023.08.12 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8850685 2023.08.12 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 8850686 2023.08.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8850684 2023.08.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8850683 2023.08.12 WM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8834744 2023.08.07 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8834743 2023.08.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 8834742 2023.08.07 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8834741 2023.08.07 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 13 8834740 2023.08.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 8834739 2023.08.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 8834738 2023.08.07 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8834737 2023.08.07 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8834736 2023.08.07 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8834735 2023.08.07 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8834734 2023.08.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8834733 2023.08.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8834732 2023.08.07 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 8834731 2023.08.07 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8828864 2023.08.05 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8828863 2023.08.05 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8828861 2023.08.05 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8828860 2023.08.05 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8828862 2023.07.26 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8828859 2023.07.24 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8789251 2023.07.23 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8789250 2023.07.23 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8789249 2023.07.23 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8789248 2023.07.23 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8789247 2023.07.23 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8789246 2023.07.23 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8789245 2023.07.23 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8789244 2023.07.23 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8789243 2023.07.23 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8789242 2023.07.23 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8789241 2023.07.23 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8789240 2023.07.23 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 8789239 2023.07.23 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8789238 2023.07.23 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8789267 2023.07.23 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8789266 2023.07.23 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8789265 2023.07.23 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8789264 2023.07.23 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8789263 2023.07.23 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8789262 2023.07.23 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8789261 2023.07.23 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8789260 2023.07.23 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8789259 2023.07.23 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8789258 2023.07.23 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8789257 2023.07.23 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8789256 2023.07.23 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8789255 2023.07.23 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8789254 2023.07.23 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8789253 2023.07.23 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8789252 2023.07.23 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8789236 2023.07.23 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8789235 2023.07.23 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8789234 2023.07.23 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8789233 2023.07.23 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8789232 2023.07.23 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8789231 2023.07.23 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8789230 2023.07.23 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8789229 2023.07.23 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8789228 2023.07.23 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8789227 2023.07.23 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8789226 2023.07.23 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8789224 2023.07.20 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8789223 2023.07.20 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8789225 2023.07.20 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8789237 2023.07.19 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8789222 2023.07.15 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8760361 2023.07.15 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8760360 2023.07.15 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8760358 2023.07.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8760357 2023.07.15 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8760356 2023.07.15 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8760359 2023.07.15 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8760346 2023.07.15 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8760347 2023.07.15 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8760344 2023.07.15 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8760345 2023.07.15 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8760343 2023.07.15 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8760342 2023.07.15 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8760341 2023.07.15 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8760355 2023.07.15 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8760354 2023.07.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8760353 2023.07.15 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8760352 2023.07.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8760351 2023.07.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8760350 2023.07.15 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8760349 2023.07.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8760348 2023.07.15 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8760440 2023.07.15 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8760439 2023.07.15 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760438 2023.07.15 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8760437 2023.07.15 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8760436 2023.07.15 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8760435 2023.07.15 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8760434 2023.07.15 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8760433 2023.07.15 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8760432 2023.07.15 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8760431 2023.07.15 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8760430 2023.07.15 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8760429 2023.07.15 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760428 2023.07.15 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8760427 2023.07.15 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8760426 2023.07.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8760425 2023.07.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8760340 2023.07.15 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8760339 2023.07.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8760338 2023.07.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8760337 2023.07.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8760336 2023.07.15 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8760335 2023.07.15 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8760334 2023.07.15 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8760333 2023.07.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8760332 2023.07.15 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8760331 2023.07.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8760330 2023.07.15 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8760329 2023.07.15 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8760328 2023.07.15 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8760327 2023.07.15 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8760325 2023.07.14 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8760326 2023.07.14 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8760365 2023.07.14 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8760364 2023.07.14 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8760363 2023.07.14 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8760362 2023.07.14 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8760377 2023.07.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8760376 2023.07.12 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8760375 2023.07.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760374 2023.07.12 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8760373 2023.07.12 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8760372 2023.07.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760371 2023.07.12 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8760370 2023.07.12 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8760369 2023.07.12 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8760368 2023.07.12 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8760367 2023.07.12 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8760366 2023.07.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760324 2023.07.10 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8760323 2023.07.10 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8760322 2023.07.10 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8760321 2023.07.10 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8760320 2023.07.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8760319 2023.07.10 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8760318 2023.07.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8760317 2023.07.10 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8760316 2023.07.10 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8760315 2023.07.10 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8760314 2023.07.09 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8760313 2023.07.09 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8760312 2023.07.09 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8760311 2023.07.09 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8760310 2023.07.09 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8760309 2023.07.09 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8760308 2023.07.09 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8760307 2023.07.09 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8760306 2023.07.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8760305 2023.07.09 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8760304 2023.07.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8760303 2023.07.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8760302 2023.07.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8760301 2023.07.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8760300 2023.07.09 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8760299 2023.07.09 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8760298 2023.07.09 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8760297 2023.07.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8760296 2023.07.09 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8760295 2023.07.07 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8760294 2023.07.02 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8760293 2023.07.01 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8760292 2023.06.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8760280 2023.06.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8760278 2023.06.27 PM
pospolity kos, Turdus merula 6 8760279 2023.06.27 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8760277 2023.06.27 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760291 2023.06.27 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8760290 2023.06.27 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8760289 2023.06.27 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8760288 2023.06.27 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8760287 2023.06.27 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8760286 2023.06.27 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8760285 2023.06.27 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8760284 2023.06.27 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8760283 2023.06.27 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8760282 2023.06.27 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8760281 2023.06.27 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8760275 2023.06.27 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8760261 2023.06.25 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760274 2023.06.25 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8760273 2023.06.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8760272 2023.06.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8760271 2023.06.25 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8760270 2023.06.25 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 8760269 2023.06.25 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8760268 2023.06.25 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8760267 2023.06.25 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8760266 2023.06.25 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 6 8760265 2023.06.25 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8760264 2023.06.25 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8760263 2023.06.25 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8760262 2023.06.25 ZP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8760260 2023.06.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8649546 2023.06.15 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8649545 2023.06.15 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8621680 2023.06.10 ZP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8621681 2023.06.09 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8621678 2023.06.08 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8621679 2023.06.08 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8621677 2023.06.08 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8621676 2023.06.08 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8621675 2023.06.08 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 12 8621674 2023.06.02 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8566957 2023.05.31 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8566956 2023.05.31 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563116 2023.05.28 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8563117 2023.05.22 ZP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8506047 2023.05.21 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8506046 2023.05.21 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8506045 2023.05.21 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506043 2023.05.21 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8506044 2023.05.21 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8506057 2023.05.21 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8506042 2023.05.21 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506041 2023.05.21 ZP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8499597 2023.05.21 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8499596 2023.05.18 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8499595 2023.05.17 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8466308 2023.05.14 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8466307 2023.05.14 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8466305 2023.05.13 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8466292 2023.05.13 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8466322 2023.05.13 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8466287 2023.05.13 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8466290 2023.05.13 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8466289 2023.05.13 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8466285 2023.05.13 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8466284 2023.05.13 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8466283 2023.05.13 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8466282 2023.05.13 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8466304 2023.05.13 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8466288 2023.05.13 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8466293 2023.05.13 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8466306 2023.05.13 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8466291 2023.05.13 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8466286 2023.05.13 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8466303 2023.05.13 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8466302 2023.05.13 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8466301 2023.05.13 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8466300 2023.05.13 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8466299 2023.05.13 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8466298 2023.05.13 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8466297 2023.05.13 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8466296 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8466295 2023.05.13 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8466294 2023.05.13 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8466281 2023.05.13 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8466280 2023.05.13 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 8466279 2023.05.13 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8466278 2023.05.13 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8466277 2023.05.13 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8466276 2023.05.13 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8466275 2023.05.13 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8466274 2023.05.13 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8466273 2023.05.13 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8466272 2023.05.13 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8466271 2023.05.13 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8466270 2023.05.13 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8466269 2023.05.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8466268 2023.05.13 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8466267 2023.05.13 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8466266 2023.05.13 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8466265 2023.05.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8466264 2023.05.13 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8466263 2023.05.13 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8466262 2023.05.13 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8466261 2023.05.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8466260 2023.05.13 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8466259 2023.05.13 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8466258 2023.05.13 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8466257 2023.05.13 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8466256 2023.05.13 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8466255 2023.05.13 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8466254 2023.05.13 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8466253 2023.05.13 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8466252 2023.05.13 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8466251 2023.05.13 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8466250 2023.05.13 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8436104 2023.05.12 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8436103 2023.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8436102 2023.05.12 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8436101 2023.05.12 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8436100 2023.05.11 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8436099 2023.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8436097 2023.05.08 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8436098 2023.05.07 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8377292 2023.05.04 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8377291 2023.05.04 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8365618 2023.05.03 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8365617 2023.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8365616 2023.05.03 LS
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8365615 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8436107 2023.05.03 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8365614 2023.05.02 LS
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8352818 2023.05.02 LS
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8352819 2023.05.02 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8352820 2023.05.02 LS
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8344739 2023.05.01 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8344738 2023.05.01 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8344736 2023.05.01 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8344735 2023.05.01 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8344737 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8315655 2023.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8315650 2023.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8315652 2023.04.28 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8315653 2023.04.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8315651 2023.04.28 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8315649 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8315654 2023.04.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8315648 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8315647 2023.04.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8315646 2023.04.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8315644 2023.04.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8315645 2023.04.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8315643 2023.04.26 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8284967 2023.04.23 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8284969 2023.04.23 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8284968 2023.04.23 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8284966 2023.04.23 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8284983 2023.04.23 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8284982 2023.04.23 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 8284973 2023.04.23 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8284972 2023.04.23 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8284970 2023.04.23 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8284971 2023.04.23 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8284974 2023.04.23 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8284975 2023.04.23 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8284981 2023.04.23 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8284980 2023.04.23 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8284979 2023.04.23 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 8284978 2023.04.23 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8284977 2023.04.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8284976 2023.04.23 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8273470 2023.04.22 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8273469 2023.04.22 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8273468 2023.04.22 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8268894 2023.04.22 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8268891 2023.04.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268890 2023.04.22 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8268888 2023.04.22 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8268889 2023.04.22 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8268893 2023.04.22 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8268892 2023.04.22 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8436106 2023.04.22 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8436105 2023.04.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8247110 2023.04.19 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8247108 2023.04.18 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8247109 2023.04.17 ZP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8207330 2023.04.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8205720 2023.04.14 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8205717 2023.04.14 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8205719 2023.04.14 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8205718 2023.04.14 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8205716 2023.04.05 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8205715 2023.04.05 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8141189 2023.04.04 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8141192 2023.04.04 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8141190 2023.04.04 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8141193 2023.04.03 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8141191 2023.04.03 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8141188 2023.04.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8120095 2023.04.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8120094 2023.04.01 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8120093 2023.04.01 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8120092 2023.04.01 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8120091 2023.04.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120090 2023.04.01 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8120089 2023.04.01 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8120088 2023.04.01 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8120087 2023.04.01 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8120086 2023.04.01 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8120085 2023.04.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8120084 2023.04.01 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8120083 2023.04.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8141187 2023.04.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8047312 2023.03.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8046669 2023.03.20 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8045095 2023.03.20 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8045093 2023.03.20 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8045094 2023.03.20 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8045092 2023.03.20 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8045091 2023.03.20 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8045089 2023.03.20 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 8045086 2023.03.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8045090 2023.03.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8045087 2023.03.20 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8045088 2023.03.20 MB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8045085 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8039908 2023.03.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8039907 2023.03.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8039901 2023.03.19 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8039902 2023.03.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8038837 2023.03.19 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8038838 2023.03.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8038836 2023.03.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8038835 2023.03.19 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8038834 2023.03.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8038833 2023.03.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8038832 2023.03.19 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8038831 2023.03.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8038830 2023.03.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8038829 2023.03.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8038828 2023.03.19 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 8038827 2023.03.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8038826 2023.03.19 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8038825 2023.03.19 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8039903 2023.03.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8039904 2023.03.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8039905 2023.03.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8039910 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8039911 2023.03.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8039909 2023.03.17 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8039912 2023.03.15 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8039906 2023.03.14 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 7906427 2023.02.19 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7906428 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7906429 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7906425 2023.02.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7906426 2023.02.12 WP
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7802453 2023.01.20 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7802452 2023.01.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7782543 2023.01.14 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7782542 2023.01.14 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7782540 2023.01.13 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7782541 2023.01.13 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7782539 2023.01.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 15 7765494 2023.01.10 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7765493 2023.01.10 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7765492 2023.01.10 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7754002 2023.01.07 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7754000 2023.01.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7754004 2023.01.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7754003 2023.01.07 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7753999 2023.01.07 PM