Pełna lista obserwacji drużyny

anielskiefoto.pl : Małgorzata Łuczkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6394346 2022.01.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6394342 2022.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6394344 2022.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6394341 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6394343 2022.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 6394340 2022.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6394000 2022.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6394001 2022.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6393997 2022.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6393998 2022.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6393996 2022.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6393993 2022.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6393995 2022.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6393992 2022.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6393994 2022.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6393990 2022.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6393991 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6393989 2022.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6394005 2022.01.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6393475 2022.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6393474 2022.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6393473 2022.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6393303 2022.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6393304 2022.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6393301 2022.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6393302 2022.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6393299 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6393298 2022.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6393297 2022.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6393296 2022.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6393300 2022.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6390764 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6390716 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6390260 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6390261 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6390155 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6390156 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6390154 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6390152 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6390151 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6390153 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389650 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6389413 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6389414 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6389412 2022.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6389411 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6389396 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6389392 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6389397 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6389394 2022.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6389395 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6389393 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6389398 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6389391 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6389390 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6389389 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6389099 2022.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6389097 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6389098 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6389094 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6389095 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6389096 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6389093 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6389091 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6389092 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6389089 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 6389088 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6389090 2022.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6389087 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6389085 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6389086 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6389083 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6389084 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6388830 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390854 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6387296 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6387127 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6387128 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6387129 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6386929 2022.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6386930 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6386928 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6385873 2022.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6385874 2022.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6385617 2022.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6385615 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6385473 2022.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6385472 2022.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6383652 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6380695 2022.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6380696 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6380694 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6380693 2022.01.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6380692 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6380691 2022.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6380690 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6380688 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6380689 2022.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6380484 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6380483 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6379652 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378994 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6378972 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6378971 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6374391 2022.01.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6374297 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6374288 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374289 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374287 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6374284 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6374286 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6374285 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374283 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6374279 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374280 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374281 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6374275 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6374277 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6374278 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374282 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374276 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6374274 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6373485 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6373483 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6373482 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 6373481 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6373479 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6373478 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373480 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6373475 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6373477 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373473 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6373474 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6373476 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6373472 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6373471 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6373470 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372755 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6372756 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6372757 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6372754 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6372595 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6372593 2022.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6372592 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6372591 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6372594 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6372584 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6372590 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6372589 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372587 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6372583 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6372585 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6372588 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6372586 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6367495 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6367493 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6367491 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6367492 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6366853 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6366802 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6366799 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6366800 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366801 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6366796 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6366798 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6366795 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366797 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366793 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6366794 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6366790 2022.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6366792 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6366789 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6366791 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6366399 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6366395 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6366397 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6366400 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6366402 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6366398 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6366401 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6366390 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6366393 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366389 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6366385 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6366387 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6366391 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366384 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366382 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6365742 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6365741 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6364340 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6364167 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364101 2022.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6363979 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6363652 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362346 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362344 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6362311 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6362312 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360474 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360476 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6360477 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6360475 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360172 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6360171 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6358361 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6357768 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357770 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6357769 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6356425 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6356228 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6356229 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6356227 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356105 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6356106 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6356103 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6356102 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6356104 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6356101 2022.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6355892 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6355891 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6355682 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355439 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355440 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6355438 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6351452 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350844 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6350604 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350606 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350605 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6350473 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6350474 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6350472 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6350471 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6350134 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6350135 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6350129 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6350131 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6350130 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6350133 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6350128 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6350132 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6349899 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349898 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349897 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6349896 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6349612 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349517 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6349519 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6349518 2022.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6349516 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6349515 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349514 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6349520 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6349513 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6349512 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6349341 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6349339 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6349337 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6349336 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6349338 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349335 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349334 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6351305 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6345254 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6345252 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6345255 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6345250 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6345249 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6345253 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345251 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 6344454 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6343937 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343934 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6343936 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6343932 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6343935 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6343933 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6343550 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343549 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6343412 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6338634 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338271 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338272 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6335154 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6335151 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6335152 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6335153 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6335149 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6335146 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6335147 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6335150 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6335148 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6333977 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6333979 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6333976 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6333978 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333974 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6333975 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6333973 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6333833 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333832 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6333831 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6333722 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6333721 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6333719 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6333718 2022.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6333720 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6333716 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6333717 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333425 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333426 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6332056 2022.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6331706 2022.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6331702 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6331704 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331705 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6331700 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6331707 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6331701 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6331699 2022.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6331698 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6331697 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6331541 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6331542 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331531 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6331529 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6331530 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6331513 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6331512 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6331479 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6331278 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331216 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6328713 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6328714 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328642 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6328640 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328639 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6328638 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6327148 2022.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6327149 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6326320 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6326282 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6326279 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6326158 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326137 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6326136 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6321104 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6321066 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6320555 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6320556 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6320548 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6320443 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6320444 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6320427 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6320428 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6320312 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320195 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6320194 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6320149 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6320148 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6320129 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6320018 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320016 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6320014 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6319976 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6319975 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6319899 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6319900 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6319892 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6319891 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319893 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6319890 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6319889 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6319894 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6319824 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6319825 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319822 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6319821 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6319823 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6319561 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6319564 2022.01.02 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6319560 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6319563 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6319558 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319562 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6319557 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6319559 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6319556 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6319340 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318929 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6318928 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6321314 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315738 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6315739 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6315641 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6315640 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6315589 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6315590 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315588 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6315523 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6315521 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6315520 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6315517 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6315519 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6315516 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6315518 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6315515 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 6315205 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6315202 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6315204 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6315207 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6315206 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6315203 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 40 6314674 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6314675 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6314673 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6314672 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6314670 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6314562 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6314561 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6314560 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314558 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314559 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6314556 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314552 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314551 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314563 2022.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 6314549 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6314553 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314550 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6313937 2022.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6313586 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6313457 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6313456 2022.01.01 mapa