Pełna lista obserwacji drużyny

Stary gawron : Andrzej Chwierut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5650558 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5650650 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5641762 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5635389 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5635387 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5635386 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5635385 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5635390 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5635384 2021.05.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5635388 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5634800 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5631249 2021.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5631248 2021.05.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5622310 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5622309 2021.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5622308 2021.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 5620119 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5620120 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5620121 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5620122 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5620123 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5620124 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5620125 2021.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5620126 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5620127 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5620128 2021.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5620129 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5620130 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5620131 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620133 2021.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5620134 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620135 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5620136 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5620137 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620138 2021.05.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5620139 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5620140 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620141 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5620142 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5620143 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620144 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620145 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5620146 2021.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5620248 2021.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5620249 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5620250 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5620251 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5620252 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5620253 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5620254 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5620255 2021.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5620256 2021.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5620257 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5620258 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5620259 2021.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5620260 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5620261 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5620262 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5620263 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5620264 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5620265 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5620266 2021.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5620267 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5620268 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5620269 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5620270 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5620271 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5620272 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5620273 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5620274 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5620275 2021.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5620276 2021.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5620277 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5620278 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5620279 2021.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5620280 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5600889 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 7 5604255 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5604256 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5604257 2021.05.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5604258 2021.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5604259 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5604260 2021.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5604261 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5604262 2021.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5604263 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5604264 2021.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5604265 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5604266 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5604267 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5604268 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5604269 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5604270 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5604271 2021.05.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 5604272 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5604273 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604274 2021.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5604275 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5604276 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5604277 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5604278 2021.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5604279 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5604280 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5604281 2021.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5595213 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5595212 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5595211 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5595210 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5595209 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5595208 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5595207 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5595206 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5595205 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5595204 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5595203 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5595202 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5595201 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5595200 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5595199 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5595198 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5595197 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5595196 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5595195 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5595194 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5595193 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5595192 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5595191 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5595190 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5595189 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5595188 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5595187 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5595186 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5595185 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5595184 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5575944 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5575916 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5574771 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5574770 2021.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597313 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5597314 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597315 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5597316 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597317 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597318 2021.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5597319 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597320 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597321 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597322 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597323 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597324 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5597325 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5597326 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597327 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597328 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597329 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597330 2021.05.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5597331 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5597332 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5597333 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5597334 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5597335 2021.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5597336 2021.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5597337 2021.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5597338 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5597339 2021.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597340 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5597341 2021.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5597342 2021.05.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5597343 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5597344 2021.05.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5597345 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5597346 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5597347 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5597348 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5597349 2021.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5597350 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5597441 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5597442 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5597443 2021.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5597444 2021.05.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5597445 2021.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5597446 2021.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5597447 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 5597448 2021.05.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5597449 2021.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5597450 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5597451 2021.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5597452 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5597453 2021.05.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5597454 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5597455 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5597456 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5597457 2021.05.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5597458 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597459 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5597460 2021.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597461 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5597462 2021.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5597463 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597464 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597465 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597466 2021.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5597467 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5597468 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5597469 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5597470 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597471 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597472 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597473 2021.05.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5568222 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5568209 2021.05.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5568208 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5568207 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5568206 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5568205 2021.05.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5568204 2021.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5568203 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5568202 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5568201 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5597109 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5597110 2021.05.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5597111 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5597112 2021.05.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5597113 2021.05.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5597114 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5597115 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5597116 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597117 2021.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5597118 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5597119 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5597737 2021.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5597738 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597739 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5597740 2021.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597741 2021.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5597742 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597743 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5597744 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597745 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597746 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597747 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5597748 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597749 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5597750 2021.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597751 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597752 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597753 2021.05.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 5597754 2021.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5597755 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5597756 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5597757 2021.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5597758 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5597759 2021.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5597760 2021.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5562892 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5562893 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5562894 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5562895 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5562896 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5562897 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5562898 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5562899 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5562900 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5562901 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5562902 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5562903 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5562904 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5562905 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5562906 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5562907 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5562908 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5562909 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5562910 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5562911 2021.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5562977 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5562978 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5562979 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5562980 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5562981 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5562982 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5562983 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5562984 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5562985 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5562986 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5562987 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5562988 2021.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5562989 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5562990 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5562991 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5562992 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5562993 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5562994 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5562995 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5562996 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5562997 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5562998 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5562999 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5563000 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5563001 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5563002 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5563041 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5563042 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5563043 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 5563044 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5563045 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5563046 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5563047 2021.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5563048 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5563049 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5563050 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5563051 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5563052 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5563053 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5563054 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5563055 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563056 2021.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5563057 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5563058 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5563059 2021.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5563060 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5563061 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5563183 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5563184 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5563185 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5563186 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5563187 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5563188 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5563189 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5563190 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5563191 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563192 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5563193 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5563194 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5563195 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5563196 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5563197 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5563198 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5563199 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5563200 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5563201 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5563202 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5555811 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5555813 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5555812 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5555810 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5555809 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5555808 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5555807 2021.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5555806 2021.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5555805 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5555804 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5555803 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5555802 2021.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5555801 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5555800 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5555799 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5555798 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5555797 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5555796 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5555795 2021.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5538193 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5538172 2021.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5538173 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5538171 2021.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5538174 2021.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5538170 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5537931 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5532476 2021.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5532475 2021.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532474 2021.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5532473 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5532472 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5532471 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 5532470 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5532469 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5532468 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5532467 2021.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5532466 2021.04.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5532465 2021.04.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5532464 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5532463 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5532462 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5532461 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5532460 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5532459 2021.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5532458 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5532457 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5532456 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5532455 2021.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5532454 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5532453 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5532452 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5532451 2021.04.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5532450 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5532449 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 36 5532448 2021.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532447 2021.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5532446 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532445 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5532596 2021.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5532597 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5532598 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5532599 2021.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532600 2021.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5532601 2021.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5532602 2021.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5532603 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5532604 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5532605 2021.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5532606 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5532607 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532608 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5532609 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5532610 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532611 2021.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5532612 2021.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5532613 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5532614 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5532615 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5532616 2021.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5524395 2021.04.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5515976 2021.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5515975 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5515974 2021.04.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5515907 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5515906 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5515835 2021.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5510333 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5510334 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5510335 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5510336 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5510337 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5510338 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5510339 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5510340 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5512992 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5512993 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5512994 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5512995 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5512996 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5512997 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5512998 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5512999 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5513000 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5513001 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5513002 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5513003 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5513004 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5513005 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5513007 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5513008 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5513010 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5513011 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5513012 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5513013 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5513014 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5513015 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5513016 2021.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5513017 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5513018 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5513019 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5513020 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5513021 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5513024 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5513025 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5513026 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5513028 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5513029 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5513031 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5513032 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5513033 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5513034 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5513035 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5513036 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5513037 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5513038 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5513039 2021.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5513040 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5513041 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5513042 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5513043 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5513044 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5513045 2021.04.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5513046 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5513047 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5513048 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5513050 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5513051 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5513052 2021.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5513054 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5513055 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5513057 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5513059 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5513064 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5513065 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5513068 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5513253 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5498255 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5498246 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5498245 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5498217 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5498101 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5498100 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5498117 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5498116 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5498115 2021.04.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5498114 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5498113 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5498112 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5498111 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5498110 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5498109 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5498108 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5498107 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5498106 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5498105 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5498104 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5498103 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5498102 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5497843 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5497842 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5497841 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5497840 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5497839 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5497838 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5497837 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5497836 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5497835 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5497834 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5497833 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5497832 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5497831 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5497830 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5497829 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497828 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5497827 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5497826 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5497497 2021.04.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5497496 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5497495 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5497494 2021.04.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5497493 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5497492 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5492817 2021.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5492818 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5492819 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5492820 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5492821 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5492822 2021.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5492823 2021.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5492824 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 5492825 2021.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5492826 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5492827 2021.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5492828 2021.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5492829 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5492830 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5492831 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5492832 2021.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5492833 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5492834 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5492835 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5492836 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5492837 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5492838 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5492839 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5492840 2021.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5492841 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5492842 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5492843 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5492844 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5492845 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5492846 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5492847 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5492848 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5492849 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5492850 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5492851 2021.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5492852 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5492855 2021.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5492856 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5492857 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5492858 2021.04.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5492859 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5492860 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5492861 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5492862 2021.04.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5492897 2021.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5492898 2021.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5492899 2021.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5492900 2021.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5492901 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5492902 2021.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5492903 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5492904 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5492905 2021.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5492906 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5492907 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5492908 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5492909 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5492910 2021.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5492911 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5492912 2021.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5492913 2021.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5492914 2021.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5492915 2021.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492916 2021.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5492917 2021.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5492918 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5492919 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5492920 2021.04.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492921 2021.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5492922 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5492923 2021.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5492924 2021.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5492925 2021.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5492926 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5492927 2021.04.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5492928 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5492929 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5492930 2021.04.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5492931 2021.04.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5498886 2021.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5480668 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5480520 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5480521 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5480519 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5480518 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5479706 2021.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5479661 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5478282 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5478281 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5477763 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5477762 2021.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5477759 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5477760 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5477761 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5477758 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5477757 2021.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5477755 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5477756 2021.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5477753 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5477752 2021.04.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5477754 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5477751 2021.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5477750 2021.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5492952 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5492953 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5492954 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5492955 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5492956 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5492957 2021.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5492958 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5492959 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5492960 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5492961 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5492962 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5492963 2021.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5492964 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5492965 2021.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5492966 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5492967 2021.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5472217 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5460985 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5460919 2021.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5460918 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5463494 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5463495 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5463496 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5463497 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 5463498 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5463499 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5463500 2021.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5463501 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5463502 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5463503 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5463504 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5463506 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5463507 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5463508 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5463509 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5463510 2021.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5463511 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5463512 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5453492 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5454827 2021.04.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5454830 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5454842 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5454852 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5454853 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5454859 2021.04.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5454862 2021.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5454864 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5454868 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5454869 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5454871 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5454873 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5454874 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5454876 2021.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5454890 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5454898 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5454900 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5454901 2021.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5424952 2021.04.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5424950 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5424949 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5424948 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5424947 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5424946 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5424945 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5424944 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5424943 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5424942 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5424941 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5424940 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5424939 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5424938 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5424937 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5424936 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5424935 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5424934 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5424933 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5424932 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5424931 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5424930 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5424929 2021.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5424006 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5424005 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5423810 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5423809 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5423719 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5423718 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5423717 2021.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5423716 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5423715 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5439839 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5439840 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5439841 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5439842 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5439843 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5439844 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5439845 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5439846 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5439847 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5439848 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5439849 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439850 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5439851 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5439852 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439853 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5439854 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5439855 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5439856 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5439857 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5439858 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5439859 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5439860 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5439861 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5439862 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439863 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5439864 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5439865 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5439866 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5439867 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5439868 2021.04.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5439869 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439882 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439883 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5439884 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5439885 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5439886 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439887 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5417644 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5417620 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5417621 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5417622 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5417623 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5417624 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5417625 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5417626 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5417627 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5417628 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5417629 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5417630 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5417631 2021.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5417632 2021.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5418237 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5417304 2021.04.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5417305 2021.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5417306 2021.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5417307 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5417308 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5417309 2021.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5417310 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5417311 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5417312 2021.04.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 5417313 2021.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5417314 2021.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5417315 2021.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417316 2021.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5417317 2021.04.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5417318 2021.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5417319 2021.04.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5417320 2021.04.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5417321 2021.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 5417393 2021.04.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5417394 2021.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5417395 2021.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5417396 2021.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5417397 2021.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5417398 2021.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5417399 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5417400 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5417401 2021.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5417429 2021.04.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5417430 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5417431 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5417432 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5417433 2021.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5417434 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5417435 2021.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5417436 2021.04.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5417437 2021.04.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5417438 2021.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5417439 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5403294 2021.04.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5403288 2021.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5403170 2021.04.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5403093 2021.04.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5403094 2021.04.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5403089 2021.04.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5403088 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5403087 2021.04.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5403029 2021.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5386285 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5386286 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5386182 2021.04.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5390949 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5390950 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5390951 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5390952 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5390953 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5390954 2021.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5390955 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5390956 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5390957 2021.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5390958 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5390959 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5390960 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5390961 2021.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5390962 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5390963 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5390964 2021.04.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5390965 2021.04.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5390966 2021.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5390967 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5390968 2021.04.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5390969 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5380501 2021.04.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5380500 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5380499 2021.04.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5380066 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5377521 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5377469 2021.04.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5377470 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5371870 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5371869 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5371867 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5371866 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5371865 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5371868 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5371864 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5371863 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5371862 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5371861 2021.04.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5373729 2021.04.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5373851 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5373845 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5373837 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5373836 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5373849 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5373730 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 5373731 2021.04.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5373846 2021.04.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5373848 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5373847 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5373868 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5373869 2021.04.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5373870 2021.04.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5373871 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5373872 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5373873 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2000 5373874 2021.04.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 5373875 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5373876 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5373877 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5373878 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5373879 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5373880 2021.04.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 5373881 2021.04.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5373882 2021.04.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5373883 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5373884 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5373885 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5373886 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5373887 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5373888 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5373919 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5373920 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5373921 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5373922 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5373923 2021.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5373924 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5373925 2021.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5373926 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5373927 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5373928 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5373929 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5373930 2021.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 5373931 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5373932 2021.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5373933 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5373934 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5373935 2021.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5373936 2021.04.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5373937 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5373938 2021.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5373939 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5373896 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5373897 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5373898 2021.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5373899 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5373900 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5373901 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5373902 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5373903 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5373904 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5373905 2021.03.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5373906 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5373907 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5373908 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5373909 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5373910 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5373911 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5373912 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5373913 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5373914 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5373915 2021.03.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5373916 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5340278 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5340277 2021.03.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5339937 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5339936 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5339653 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339652 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5339651 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5339649 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5339650 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339629 2021.03.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5339617 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5339615 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5339616 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5339614 2021.03.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5339613 2021.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5532649 2021.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5532650 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5532651 2021.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5532652 2021.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5532653 2021.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5532654 2021.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5532655 2021.03.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5532656 2021.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5532657 2021.03.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5532658 2021.03.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532659 2021.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532660 2021.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5326834 2021.03.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5323914 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5322640 2021.03.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5322572 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5318662 2021.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5318661 2021.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5318660 2021.03.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5318659 2021.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5318658 2021.03.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5318663 2021.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5314097 2021.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 5314083 2021.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5314081 2021.03.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5314082 2021.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 5314080 2021.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5308119 2021.03.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5308116 2021.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5308115 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5308114 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5308113 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5308112 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5308417 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5305429 2021.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5305428 2021.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5305313 2021.03.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5305312 2021.03.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5305296 2021.03.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5303671 2021.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5299424 2021.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5299423 2021.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5532624 2021.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5532627 2021.03.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5532630 2021.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5532631 2021.03.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5532632 2021.03.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5532633 2021.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5532634 2021.03.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5532635 2021.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5532636 2021.03.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5532637 2021.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5532638 2021.03.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5297534 2021.03.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5297532 2021.03.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5285993 2021.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5285990 2021.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5285991 2021.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5285992 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5285908 2021.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5285907 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5285883 2021.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5285873 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5282609 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5282610 2021.03.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5282611 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5282612 2021.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5282613 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5282614 2021.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5282615 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5282616 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 5282617 2021.03.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5282618 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5282619 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5282620 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5282621 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5282622 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5282623 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5282624 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5282625 2021.03.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5282626 2021.03.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5282627 2021.03.13 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5277240 2021.03.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5277218 2021.03.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5277216 2021.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5277217 2021.03.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5277202 2021.03.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5277147 2021.03.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5275434 2021.03.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5275433 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5275432 2021.03.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5275431 2021.03.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5275403 2021.03.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5275392 2021.03.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5275390 2021.03.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5275391 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5275112 2021.03.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5275103 2021.03.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5274890 2021.03.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5273776 2021.03.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5273775 2021.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5273774 2021.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5273773 2021.03.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5273772 2021.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5273771 2021.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5273770 2021.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5273769 2021.03.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5273768 2021.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5273767 2021.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5273766 2021.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5273765 2021.03.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5273764 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5273763 2021.03.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5273762 2021.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5273761 2021.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5273760 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5273759 2021.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5273758 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5273757 2021.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5273756 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5273755 2021.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5273754 2021.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5273753 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5273752 2021.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5273751 2021.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5273750 2021.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5273749 2021.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5273748 2021.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5273747 2021.03.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5273746 2021.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5244640 2021.03.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5244605 2021.03.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5244517 2021.03.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5238403 2021.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5238402 2021.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5238401 2021.03.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5238400 2021.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5238399 2021.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5238398 2021.03.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5238397 2021.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5238396 2021.03.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5238395 2021.03.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5238394 2021.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5238393 2021.03.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5238202 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5235344 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5235343 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5235342 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5235341 2021.02.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5235340 2021.02.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5235339 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 5235338 2021.02.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5231498 2021.02.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5231497 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5231496 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5231495 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5231494 2021.02.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5231493 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5231492 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5231491 2021.02.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5231490 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5231489 2021.02.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5231488 2021.02.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 220 5231487 2021.02.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5231486 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11