Pełna lista obserwacji drużyny

Stary gawron : Andrzej Chwierut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5123817 2021.01.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5123818 2021.01.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5123787 2021.01.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5123786 2021.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5123766 2021.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5123624 2021.01.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5123625 2021.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5121984 2021.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5121948 2021.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5121947 2021.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5121946 2021.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5121945 2021.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5121944 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5121943 2021.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5121942 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5121941 2021.01.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5121940 2021.01.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5121939 2021.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5121938 2021.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5121937 2021.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5121936 2021.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5121935 2021.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5121855 2021.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5121835 2021.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5121836 2021.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5121289 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5121288 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5121287 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5121286 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5121285 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5121290 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5121291 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5121292 2021.01.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5121294 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5121295 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5121296 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5121297 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5121284 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5121283 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5121282 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5121270 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5121271 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5121272 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5121273 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5121274 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5121275 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5121276 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5121277 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5121278 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5121279 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5121280 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5121281 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5121269 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5121298 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5121299 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5121315 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5121316 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5121317 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5121318 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5121319 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5121320 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5121321 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5121322 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5121323 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5121324 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5121325 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5121326 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5121293 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5121314 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5121313 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5121300 2021.01.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5121301 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5121302 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5121303 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5121304 2021.01.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5121305 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5121306 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5121307 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5121312 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5121311 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5121310 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5121309 2021.01.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5121308 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5114261 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5113947 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113946 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113945 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5113944 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5113943 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5113942 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5113941 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 5113940 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5113939 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5113938 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5113937 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5113936 2021.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5113935 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5113934 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113933 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5113932 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5113931 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5113930 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5113929 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5113928 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5113927 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5113926 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113925 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113924 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113923 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5113922 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5113921 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5113920 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5113919 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113918 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113917 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5113916 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5113915 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113914 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113913 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5113912 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5113911 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5113910 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5113909 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5113908 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5113907 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113906 2021.01.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5113905 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5113904 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5113903 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 22 5113902 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113572 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5113571 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5113570 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113569 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5113568 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5113567 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5113566 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5113565 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5113564 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5113563 2021.01.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5113562 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5113561 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113560 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5113559 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5113558 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113557 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5113556 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5113555 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5113554 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5113553 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113552 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5113551 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5113550 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113549 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113548 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113547 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113546 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113545 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5113544 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113543 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5113542 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5113541 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5113540 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5113539 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5113538 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5113537 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113536 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5113535 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113534 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5113533 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113532 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113531 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5113530 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5113529 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5113528 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5113527 2021.01.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5113374 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5113367 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5113366 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5113365 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5113364 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5113359 2021.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5113358 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5113357 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5113356 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5113355 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5113354 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5113353 2021.01.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5113349 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5110482 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5110481 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5110480 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5110479 2021.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5110457 2021.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5107795 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5107794 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5107793 2021.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5107792 2021.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5107791 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5107790 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5107789 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107788 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5107787 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5107786 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5107811 2021.01.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5107810 2021.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5107809 2021.01.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5107808 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107807 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5107806 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5107805 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5107804 2021.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5107803 2021.01.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5107802 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5107801 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5107800 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107799 2021.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5107798 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5107797 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5107796 2021.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5107785 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5107784 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5107783 2021.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5107782 2021.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5107781 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5107780 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5107779 2021.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5107778 2021.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5107777 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107776 2021.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5107775 2021.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5107774 2021.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5107773 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5107772 2021.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5107771 2021.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5107770 2021.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5107521 2021.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5107522 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5107520 2021.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5107519 2021.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5105207 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5105206 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5105205 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5105204 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5105203 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5105202 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5105201 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5105200 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5105199 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5105198 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5105197 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5105196 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5105195 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5105194 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5105193 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5105192 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5105191 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5105190 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5105189 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5105188 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5105187 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5105186 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5105185 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5105184 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5105061 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5105060 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5105059 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5105058 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5105057 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 5105056 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5105055 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5105054 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5105053 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5105052 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5104989 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5104988 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5104987 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5104986 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5104985 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5104984 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5104977 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5104976 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5104975 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5104974 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5104973 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5104972 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5104971 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5104970 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5104969 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5104968 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5104927 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 5104926 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 5104925 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5104924 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5104923 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5104922 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5104921 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5104920 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5104919 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5104918 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5104917 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5104916 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5104915 2021.01.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5104914 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5104913 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5104912 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5104911 2021.01.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5104910 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5104909 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5104908 2021.01.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5104907 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5104906 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5104905 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5104904 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5104903 2021.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5104902 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5104901 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5104900 2021.01.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5104899 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5104897 2021.01.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5104898 2021.01.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5104896 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5104895 2021.01.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5104894 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5104893 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5104892 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5104891 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5104890 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5104889 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5104888 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5104887 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5104886 2021.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5104699 2021.01.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5104700 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5104698 2021.01.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5104697 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5104696 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 5104695 2021.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5104694 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 116 5104693 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5104692 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5104691 2021.01.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5104690 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5104689 2021.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5104688 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5104687 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5104686 2021.01.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5104685 2021.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5104684 2021.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5104683 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5104682 2021.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5104681 2021.01.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5104680 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5104679 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5104678 2021.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5104677 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5104676 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5104675 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5104674 2021.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5104673 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 5104672 2021.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5099164 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5099163 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5099162 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5099152 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5099145 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5099144 2021.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 5099143 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5099142 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5099141 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5099140 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5099139 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5099138 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5099137 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5099136 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5099135 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5099134 2021.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5099133 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5099132 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5099131 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 5099130 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5099129 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5099128 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5099127 2021.01.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5099126 2021.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5099125 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5099124 2021.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 5099123 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 5099121 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5099122 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5099120 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5099119 2021.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5093095 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5093094 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093081 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5093079 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5093080 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093049 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5093048 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093047 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5093017 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5093016 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5093015 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5093014 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092780 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092779 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5092778 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5092777 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5092776 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5092775 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5092758 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5092757 2021.01.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5092756 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5092755 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092754 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5092753 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5092752 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092751 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 5092750 2021.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5092749 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5092748 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5092747 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5092746 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092745 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092744 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 5092743 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5092774 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5092773 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 5092772 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5092771 2021.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 75 5092770 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 5092768 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5092767 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092766 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5092765 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5092764 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5092763 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092762 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5092761 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092760 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5092759 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5092742 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5092741 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092740 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092739 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092738 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092737 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5092736 2021.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5092735 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5092734 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092733 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5092732 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5092731 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 5092730 2021.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5092729 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5092728 2021.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5092727 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5092394 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5092393 2021.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5092392 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5092391 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5092390 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5092389 2021.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5092388 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5092387 2021.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5092386 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5087188 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5087187 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5087170 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5087169 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5087168 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087167 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5087166 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5087165 2021.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5087164 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5087163 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5087162 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5087161 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5087160 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5087159 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5087158 2021.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5087157 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5087156 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5087155 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5087186 2021.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5087185 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5087184 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5087183 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5087182 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5087181 2021.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5087180 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5087179 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087178 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 5087177 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5087176 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5087175 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5087174 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 5087173 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 5087172 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5087171 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5087154 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5087153 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5087152 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5087151 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5087150 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087149 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5087148 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5087147 2021.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5087146 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5087145 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5087144 2021.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5087143 2021.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5087142 2021.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5087141 2021.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5087140 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5087139 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5083748 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5083747 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5083390 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5081304 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081302 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5081303 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081224 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5081223 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 5081222 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 5081221 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5081220 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5081219 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5081218 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5081217 2021.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5081216 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5081215 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5081214 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081213 2021.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5081212 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5081211 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5081210 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5081209 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5081208 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5081207 2021.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5081206 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5081205 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5081204 2021.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5080929 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5080928 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5080927 2021.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5080926 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5080925 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5080924 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5080923 2021.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5080922 2021.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5080807 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5080806 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5080805 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5080804 2021.01.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5080652 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5067058 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5067059 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5067055 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5067054 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5067053 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5067052 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5067051 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5067050 2021.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5083063 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5083067 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5083066 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5083065 2021.01.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5083072 2021.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5083070 2021.01.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5083071 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5083064 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5083062 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5083061 2021.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5083069 2021.01.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5083077 2021.01.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5083076 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5083075 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5083068 2021.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5083074 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5083073 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5083060 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5062457 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5062406 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5062405 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5062404 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5062262 2021.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5062261 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5062260 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5062259 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5062249 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5062250 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5062248 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5062228 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5062227 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5062226 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5062225 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5062224 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5062223 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5062222 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5062221 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5062220 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5062219 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5062218 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5062217 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5062216 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5062215 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5062214 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5062213 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5062212 2021.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5062211 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5062210 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5062209 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5062208 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 5062207 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5062119 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5062111 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062110 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5062109 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5062108 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062107 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5062095 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 33 5062094 2021.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5062093 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5062092 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062091 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5062090 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5062089 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5062088 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5062045 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5062044 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5062043 2021.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5062035 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 5062034 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 22 5062033 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5061993 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5061994 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 5061992 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5061983 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5061984 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5061982 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5061981 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5075107 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5075096 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 5075106 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5075113 2021.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5075112 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5075111 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5075110 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5075109 2021.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5075108 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5075105 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5075104 2021.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5075097 2021.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5075098 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5075099 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 98 5075100 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5075101 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5075102 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5075103 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5059213 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059162 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5059161 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5059160 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5059159 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5059158 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5059157 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059156 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5059155 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059154 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5059153 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059152 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5058935 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5058934 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5058933 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5058932 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5058931 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5058930 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5058929 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5058928 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5058927 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058926 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5058925 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5058924 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5058923 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058922 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5058921 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5058920 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5058919 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5058918 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5058917 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5058916 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5050919 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5050918 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5050917 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5050916 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5050915 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050914 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050913 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5050912 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5050911 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5050910 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5050909 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5050908 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5050907 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5050906 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5050905 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5050904 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5050903 2021.01.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5050902 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5050901 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5050900 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5050621 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5050620 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 22 5050619 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5050618 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050617 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5050616 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5050615 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5050614 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5050613 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5050612 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5050611 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5050610 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5050609 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5050608 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5050607 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5050606 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5050605 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5050604 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5050603 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5050602 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5050601 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5050600 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5050599 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5050598 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5050597 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5050596 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5050595 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5050594 2021.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5048902 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5048901 2021.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 5048898 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5048900 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 5048897 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5048878 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5048877 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5048876 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 5048875 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5048874 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5048873 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5048872 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5048871 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5048870 2021.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5048869 2021.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5048868 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5048867 2021.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5048866 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5048865 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 5048864 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 5048863 2021.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5048862 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5048861 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5048860 2021.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5048859 2021.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5048858 2021.01.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5047793 2021.01.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5047794 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5047795 2021.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5047796 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5047797 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5047798 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5047800 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5047801 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5047799 2021.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047831 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5047806 2021.01.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5047805 2021.01.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5047804 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5047803 2021.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5047802 2021.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045281 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5045282 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045280 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5045279 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045278 2021.01.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5045276 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5045275 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5045283 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045284 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045277 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045292 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5045291 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045290 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5045289 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5045288 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045287 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5045286 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5045285 2021.01.03 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 66 5045274 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5045273 2021.01.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 49 5045262 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5045261 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5045260 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5045259 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5045258 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5045257 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5045256 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5045255 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5045263 2021.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5045264 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5045272 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5045271 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045270 2021.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 5045269 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5045268 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5045267 2021.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5045266 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5045265 2021.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5045309 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5045325 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5045322 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045323 2021.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5045324 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045326 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5045327 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5045328 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045331 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5045332 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5045333 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045334 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5045335 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5045336 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5045337 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045338 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045339 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5045340 2021.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5045341 2021.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5045321 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045320 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5045308 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5045299 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5045298 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5045297 2021.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5045296 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045295 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5045294 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5045293 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5045310 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5045311 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5045312 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5045318 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045317 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5045319 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 5045316 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5045315 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5045314 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045313 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 5034700 2021.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5034699 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5034630 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5034629 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5034628 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5034627 2021.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5034626 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5034625 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5034624 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5034623 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5034622 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5034621 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5034620 2021.01.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5034619 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5034618 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 5034617 2021.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5034616 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 220 5034615 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5034614 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5034613 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5027425 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027409 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5027322 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5027321 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5027320 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5027319 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027318 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027338 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027337 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027336 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5027335 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 5027334 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5027333 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5027332 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027331 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5027330 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027329 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5027328 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5027327 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5027326 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027325 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5027324 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5027323 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5027354 2021.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5027353 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5027352 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027351 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5027350 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5027349 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5027348 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5027347 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5027346 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027345 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5027344 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5027343 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5027342 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027341 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5027340 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5027339 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5027027 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5027026 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 5027025 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5027024 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5026931 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5026930 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5026929 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5026844 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5026843 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5026841 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5026842 2021.01.01 mapa