Pełna lista obserwacji drużyny

Stary gawron : Andrzej Chwierut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6155283 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6154953 2021.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6154952 2021.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6154860 2021.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6154859 2021.10.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6154858 2021.10.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6154750 2021.10.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6154746 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6156062 2021.10.20 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6156063 2021.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6156064 2021.10.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6156065 2021.10.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6156066 2021.10.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6156067 2021.10.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6156068 2021.10.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6156069 2021.10.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 6156070 2021.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 6156071 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6156072 2021.10.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6156073 2021.10.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6156074 2021.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6156075 2021.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6156076 2021.10.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6156077 2021.10.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6156078 2021.10.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6156079 2021.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6156080 2021.10.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6156081 2021.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6156082 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6156083 2021.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6156084 2021.10.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6156085 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6156086 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 6156087 2021.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6156088 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6156089 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6156090 2021.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6156091 2021.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6156092 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6156093 2021.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6156094 2021.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6156095 2021.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6156096 2021.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6156097 2021.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6156098 2021.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6156099 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6156100 2021.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6156101 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6156102 2021.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6156103 2021.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156131 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6156132 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6156133 2021.10.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6156134 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6156135 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6156136 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6156137 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6156138 2021.10.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6156139 2021.10.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6156140 2021.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6156141 2021.10.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6156142 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6156143 2021.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6156144 2021.10.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6156220 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6156221 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6156222 2021.10.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6156223 2021.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6156224 2021.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6156225 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6156226 2021.10.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6156227 2021.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6156228 2021.10.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6156229 2021.10.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6156230 2021.10.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6156231 2021.10.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6156232 2021.10.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6156233 2021.10.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 6156234 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156235 2021.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6156236 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6156237 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6156238 2021.10.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6156239 2021.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6156240 2021.10.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6145870 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6145871 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6145872 2021.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6145873 2021.10.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24 6145874 2021.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6145875 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6145876 2021.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6145877 2021.10.17 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6145878 2021.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6145879 2021.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6145880 2021.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6145881 2021.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6145882 2021.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6148107 2021.10.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6148108 2021.10.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6148109 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6148110 2021.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6148111 2021.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148112 2021.10.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6148113 2021.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6148114 2021.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6148115 2021.10.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6148116 2021.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148117 2021.10.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6137084 2021.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6145964 2021.10.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6145965 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6145966 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6145967 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6145968 2021.10.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6145969 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6145970 2021.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6145971 2021.10.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6145972 2021.10.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6145973 2021.10.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6145974 2021.10.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6145975 2021.10.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6145976 2021.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6148092 2021.10.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6148093 2021.10.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6148094 2021.10.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148095 2021.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148096 2021.10.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6148097 2021.10.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6148098 2021.10.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6148099 2021.10.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148077 2021.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148078 2021.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6148079 2021.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6148080 2021.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6148081 2021.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6148082 2021.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6148083 2021.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6148084 2021.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6148085 2021.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6148086 2021.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6148087 2021.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6148088 2021.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6148022 2021.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6148023 2021.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6148024 2021.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6148025 2021.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6148026 2021.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6148027 2021.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6148028 2021.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6148029 2021.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6148030 2021.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6148031 2021.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6148032 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148033 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6148034 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148035 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6148036 2021.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6148037 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6148038 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6148054 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6148055 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6148056 2021.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6148057 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6148058 2021.10.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6148059 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148060 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6148061 2021.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6148065 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148066 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6148067 2021.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6148068 2021.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6148069 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148070 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6148071 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6148072 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6148073 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6131448 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6131449 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6131450 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6131451 2021.10.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6131452 2021.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6131453 2021.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6131454 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6131455 2021.10.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6131456 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6131457 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6131458 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6131459 2021.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6131460 2021.10.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6131461 2021.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6131462 2021.10.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6131463 2021.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6131464 2021.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6131465 2021.10.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6131466 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6131467 2021.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6131468 2021.10.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6131469 2021.10.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6131470 2021.10.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6131471 2021.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6131472 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6131473 2021.10.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6131474 2021.10.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6131475 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6131476 2021.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6131477 2021.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6131478 2021.10.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6131479 2021.10.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6131480 2021.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 6131481 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6131435 2021.10.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6131436 2021.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6131437 2021.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6131438 2021.10.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6131439 2021.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6131440 2021.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6131441 2021.10.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6131442 2021.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6131443 2021.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6131444 2021.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6131445 2021.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6131446 2021.10.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6131447 2021.10.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6147996 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6147997 2021.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 6147998 2021.10.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6147999 2021.10.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6148000 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6148001 2021.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6148002 2021.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6148003 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6148004 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 6148005 2021.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6148006 2021.10.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6148007 2021.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6148008 2021.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6148009 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6148010 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6148011 2021.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6148012 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6148013 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6148014 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6148015 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6148016 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6148017 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6148018 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6148019 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6090612 2021.09.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6090611 2021.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6090610 2021.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6090528 2021.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6090529 2021.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6090486 2021.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6090485 2021.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6090484 2021.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6090482 2021.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6090483 2021.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6090480 2021.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6090481 2021.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6090476 2021.09.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6090478 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6090479 2021.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6090474 2021.09.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6090477 2021.09.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6090475 2021.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 6105745 2021.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6105746 2021.09.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6105747 2021.09.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6105748 2021.09.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6105749 2021.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6105750 2021.09.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6105751 2021.09.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6105752 2021.09.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6105753 2021.09.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6105754 2021.09.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6105755 2021.09.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6105756 2021.09.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6105757 2021.09.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6105758 2021.09.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6105759 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6105760 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6105761 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6105762 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6105763 2021.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6105764 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6105765 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6105766 2021.09.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6105767 2021.09.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6105768 2021.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6105769 2021.09.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6105770 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6105771 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6105772 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6105773 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6105774 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6105775 2021.09.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6105776 2021.09.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6105777 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6105778 2021.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6106099 2021.09.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6106100 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6106101 2021.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6106102 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6106103 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6106104 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6106105 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6106106 2021.09.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6106107 2021.09.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6106108 2021.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6106109 2021.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6106110 2021.09.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6106111 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6106112 2021.09.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6106115 2021.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6106116 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6106117 2021.09.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 9 6106118 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6106119 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6106122 2021.09.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6106123 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6106124 2021.09.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6106125 2021.09.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6106126 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6106127 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6106128 2021.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6106129 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6106130 2021.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6106131 2021.09.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6106132 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6106133 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6106134 2021.09.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6106135 2021.09.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6106136 2021.09.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6106137 2021.09.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6106139 2021.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6106140 2021.09.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6106141 2021.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6106143 2021.09.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6106144 2021.09.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6106145 2021.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6106146 2021.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6106147 2021.09.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6106150 2021.09.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6106266 2021.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 6106267 2021.09.27 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6106268 2021.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6106269 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6106270 2021.09.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6106271 2021.09.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6106272 2021.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6106273 2021.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6106274 2021.09.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6106275 2021.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6106276 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6106277 2021.09.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6106278 2021.09.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6106279 2021.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6106280 2021.09.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6106281 2021.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6106282 2021.09.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6106283 2021.09.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6106284 2021.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6106285 2021.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6106286 2021.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6106287 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6106288 2021.09.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6106289 2021.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6106290 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6106291 2021.09.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6106292 2021.09.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6106293 2021.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6106294 2021.09.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6106295 2021.09.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6106296 2021.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6106297 2021.09.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6106298 2021.09.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6106299 2021.09.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6106300 2021.09.27 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6106301 2021.09.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6106302 2021.09.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6080780 2021.09.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 6106500 2021.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6106501 2021.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6106502 2021.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6106503 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6106504 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6106505 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6106506 2021.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 6106507 2021.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6106508 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6106509 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6106510 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6106511 2021.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6106512 2021.09.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6106513 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6106514 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6106538 2021.09.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6106539 2021.09.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6106540 2021.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6106541 2021.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6106542 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6106543 2021.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6106571 2021.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6106574 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6106575 2021.09.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6106576 2021.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6106577 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6106578 2021.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6106579 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6106580 2021.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6106581 2021.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6106582 2021.09.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6106583 2021.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6106584 2021.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6106585 2021.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6106586 2021.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6106587 2021.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6106588 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6106589 2021.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6106590 2021.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 38 6106591 2021.09.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6078313 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 6078221 2021.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6111324 2021.09.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6111325 2021.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6111326 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6111327 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6111328 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6111329 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6111330 2021.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6111331 2021.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6111332 2021.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6111333 2021.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6111334 2021.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6111335 2021.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6111336 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6111337 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6111338 2021.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6111339 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6111340 2021.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6111341 2021.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6111342 2021.09.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6111343 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 6075926 2021.09.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6075968 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 6075942 2021.09.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6075961 2021.09.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6075931 2021.09.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6104310 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6104311 2021.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6104312 2021.09.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6104313 2021.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6104314 2021.09.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6104315 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6104316 2021.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6104317 2021.09.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 8 6104544 2021.09.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6074195 2021.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6074196 2021.09.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 6078548 2021.09.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 60 6078550 2021.09.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6103906 2021.09.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6103993 2021.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 6103994 2021.09.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6103995 2021.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 59 6103996 2021.09.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 8 6103997 2021.09.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6103998 2021.09.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6103999 2021.09.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6104000 2021.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6104001 2021.09.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6104002 2021.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6104003 2021.09.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6104004 2021.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6104005 2021.09.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6104006 2021.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6104007 2021.09.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6104008 2021.09.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6104009 2021.09.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6104010 2021.09.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6104011 2021.09.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6104012 2021.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 6104013 2021.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6104014 2021.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6104015 2021.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6104016 2021.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6104017 2021.09.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6072698 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6103655 2021.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6103656 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6103657 2021.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6103658 2021.09.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6103659 2021.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6103660 2021.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6103661 2021.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6103662 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6103663 2021.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6103664 2021.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6103665 2021.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6103686 2021.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6103687 2021.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6103688 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6103689 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6103690 2021.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6103691 2021.09.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6103692 2021.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6103693 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6103694 2021.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6103695 2021.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6103696 2021.09.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6103697 2021.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6103698 2021.09.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6103699 2021.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6103700 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6103701 2021.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6103880 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6103881 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6103882 2021.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6103883 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6103884 2021.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6103885 2021.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6103886 2021.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6103887 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6103888 2021.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6103889 2021.09.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6103890 2021.09.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6103891 2021.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6103892 2021.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6103893 2021.09.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 6103894 2021.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 6103895 2021.09.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6103896 2021.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6103897 2021.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6103898 2021.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6103899 2021.09.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6103900 2021.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6103901 2021.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6103902 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6103903 2021.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6103904 2021.09.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6103905 2021.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6069188 2021.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6069180 2021.09.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6069062 2021.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6068998 2021.09.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6068995 2021.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6068994 2021.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6068992 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6068917 2021.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6068908 2021.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6068770 2021.09.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6058958 2021.09.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6057787 2021.09.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6057788 2021.09.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6057789 2021.09.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6057790 2021.09.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6057791 2021.09.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6057792 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6057793 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6057794 2021.09.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6057795 2021.09.16 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6057796 2021.09.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6057797 2021.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6057798 2021.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6051867 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051866 2021.09.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6051865 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6051864 2021.09.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6051863 2021.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6057816 2021.09.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6057817 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6057818 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6057819 2021.09.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6057820 2021.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6057821 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6057822 2021.09.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6057823 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6057824 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6057825 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6057826 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6057827 2021.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6057828 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6057829 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6057830 2021.09.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049633 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6049634 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6049632 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6049593 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6049594 2021.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6049595 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6049597 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6049596 2021.09.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6049599 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049600 2021.09.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 6049598 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6049628 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6049623 2021.09.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6049630 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6049631 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049629 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6045731 2021.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6045711 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6045641 2021.09.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6042278 2021.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6042277 2021.09.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6039705 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6042033 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6042034 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6042035 2021.09.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6042036 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6042037 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6111345 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6111346 2021.09.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6111347 2021.09.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6111349 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6111352 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6111353 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6111355 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6111358 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6111359 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6111360 2021.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6111361 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6111362 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6111363 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6111364 2021.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6111365 2021.09.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6111366 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6111367 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6033002 2021.09.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6033003 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6041997 2021.09.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6041998 2021.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6041999 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042000 2021.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6042001 2021.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6042002 2021.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6042003 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6042004 2021.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042005 2021.09.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6042006 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6023711 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6023712 2021.09.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6023713 2021.09.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6023714 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6023715 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6023716 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6023717 2021.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 6023718 2021.09.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6023719 2021.09.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6023720 2021.09.04 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6023721 2021.09.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6023722 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6023723 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 6023724 2021.09.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6023725 2021.09.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6023726 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6023727 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6023728 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6023729 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6023730 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6023731 2021.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6023732 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6023733 2021.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6021338 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6021339 2021.09.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6021340 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6111369 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6111370 2021.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6111371 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6111372 2021.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6111373 2021.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6111374 2021.09.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6111375 2021.09.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6111376 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6111377 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6111378 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6111379 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6111380 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6111381 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6111382 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6111383 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6111384 2021.09.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6111385 2021.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6111386 2021.09.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6111387 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6111388 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6111389 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6111390 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6111391 2021.09.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6111392 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6111393 2021.09.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6111394 2021.09.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6111395 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6111396 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6111397 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6111398 2021.09.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6111454 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6111455 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6111456 2021.09.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6017454 2021.09.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6017467 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6017468 2021.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6042007 2021.09.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 6042008 2021.09.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6042009 2021.09.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6042010 2021.09.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6042011 2021.09.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6042012 2021.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6042013 2021.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6042014 2021.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6042015 2021.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6042016 2021.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6042017 2021.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6042018 2021.09.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6042019 2021.09.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6042020 2021.09.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6042021 2021.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6042022 2021.09.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6042023 2021.09.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6042024 2021.09.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6042025 2021.09.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6042026 2021.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6042027 2021.09.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6042028 2021.09.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6008115 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6008116 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6008117 2021.08.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6008118 2021.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6008119 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6008120 2021.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6008121 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008122 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6008123 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6008124 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6008125 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6008126 2021.08.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6008127 2021.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6008128 2021.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6008129 2021.08.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6008130 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008131 2021.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6008132 2021.08.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6008133 2021.08.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 6008134 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6008135 2021.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 6008136 2021.08.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6008137 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6008138 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6008139 2021.08.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6008140 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008141 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6008142 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6008143 2021.08.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6008144 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6008145 2021.08.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6008146 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6008147 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6008149 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6008150 2021.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6008151 2021.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6008152 2021.08.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6008153 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6009783 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6009784 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6009785 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6009786 2021.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6009787 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6009788 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6009789 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6009790 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6009791 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6009792 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6009793 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6009794 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6009795 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6009796 2021.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6004230 2021.08.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6004231 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6004229 2021.08.28 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6004185 2021.08.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6004186 2021.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6004187 2021.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6004188 2021.08.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6004189 2021.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6004190 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6004192 2021.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6004193 2021.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6004343 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6004344 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6004345 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6004346 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6004347 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6004348 2021.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6004349 2021.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6004350 2021.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6004351 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6004352 2021.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6004353 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6004354 2021.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6004355 2021.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6004356 2021.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6004357 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6000898 2021.08.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6000897 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6000896 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5999556 2021.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5999093 2021.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5999528 2021.08.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5999529 2021.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5999530 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999531 2021.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5999532 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5999533 2021.08.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5999534 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5999535 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5999536 2021.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5999537 2021.08.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5999538 2021.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5999539 2021.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5999540 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5999558 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5990807 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5990815 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5990817 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5990812 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5990810 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5990744 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5990745 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5990746 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5990747 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990748 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5990749 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5990750 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5990751 2021.08.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5990752 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5990753 2021.08.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 5990754 2021.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5990755 2021.08.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5990756 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5990757 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5990758 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5990759 2021.08.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5990760 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5990761 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990762 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5990763 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5990764 2021.08.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5990765 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5990766 2021.08.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 5990767 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5990768 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5990769 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5990770 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5990771 2021.08.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5990772 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5990775 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5990776 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 5990777 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5990778 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990779 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5990780 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5990781 2021.08.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5990782 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5990783 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5990784 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5990785 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990786 2021.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 5990787 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5990788 2021.08.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5990789 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5990790 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990791 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5990795 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5990796 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990797 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5990798 2021.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5990799 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5990800 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5990801 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5990802 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5990803 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990804 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5983020 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5981753 2021.08.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5981751 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5978826 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5978825 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5978822 2021.08.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5978823 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5978821 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5978819 2021.08.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5978812 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999563 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5999564 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5999565 2021.08.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5999566 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5999567 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5999568 2021.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5999569 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 5999570 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5999571 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999572 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5999573 2021.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5999574 2021.08.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5999575 2021.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5999576 2021.08.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5999577 2021.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5976861 2021.08.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5976862 2021.08.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5976611 2021.08.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5999541 2021.08.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5999542 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5999543 2021.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999544 2021.08.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5999545 2021.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5999546 2021.08.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5999547 2021.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5999548 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5999549 2021.08.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5999550 2021.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5999551 2021.08.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5999552 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5999553 2021.08.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5999554 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5999555 2021.08.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5974858 2021.08.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5974857 2021.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5974856 2021.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5974855 2021.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5974854 2021.08.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5974853 2021.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5974548 2021.08.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5973013 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5973014 2021.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5973015 2021.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5973016 2021.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5973017 2021.08.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5973018 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5973019 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5973020 2021.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5973021 2021.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5973022 2021.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5973023 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5973024 2021.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5973025 2021.08.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5973026 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5973027 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5973028 2021.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5973029 2021.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5973030 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5973031 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5973032 2021.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5973033 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5964297 2021.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5964296 2021.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5964133 2021.08.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5964132 2021.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5964131 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5964130 2021.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5964129 2021.08.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5962812 2021.08.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5962811 2021.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5962168 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5962167 2021.08.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5962166 2021.08.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5962165 2021.08.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5962164 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5962163 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5962184 2021.08.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5962183 2021.08.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5962182 2021.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5962181 2021.08.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5962180 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5962178 2021.08.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5962177 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5962176 2021.08.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5962175 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5962179 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5962174 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5962173 2021.08.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5962172 2021.08.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5962171 2021.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5962170 2021.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5962169 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 5962204 2021.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5962205 2021.08.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5962860 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5972963 2021.08.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5972964 2021.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5972965 2021.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5972966 2021.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5972967 2021.08.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5972968 2021.08.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5972969 2021.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5972970 2021.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5972971 2021.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5972972 2021.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5972973 2021.08.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5972974 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5972975 2021.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5972976 2021.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5972977 2021.08.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5972978 2021.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5954908 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5956853 2021.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5956854 2021.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5956855 2021.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5956856 2021.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5956857 2021.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5956858 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5956859 2021.08.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5956860 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5956861 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5956862 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5956863 2021.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5956864 2021.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5956865 2021.08.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5956897 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5952263 2021.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5952231 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5952230 2021.08.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5952229 2021.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5952228 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5952227 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5952226 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5952225 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5952224 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5952223 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5952222 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5952221 2021.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5952220 2021.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5952219 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5952218 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5952217 2021.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5952216 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5952215 2021.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5952214 2021.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5951911 2021.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5951910 2021.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5951909 2021.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5951908 2021.08.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5951907 2021.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5951906 2021.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5951905 2021.08.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5951904 2021.08.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5951903 2021.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5951902 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5951901 2021.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5951900 2021.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5951899 2021.08.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5951898 2021.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5951897 2021.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5951896 2021.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5951895 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5951635 2021.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5951634 2021.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5951572 2021.08.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5951536 2021.08.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5953087 2021.08.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5953447 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5950102 2021.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5950103 2021.08.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5950104 2021.08.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5950105 2021.08.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 5950106 2021.08.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5950107 2021.08.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5950108 2021.08.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 5950109 2021.08.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5950110 2021.08.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5950111 2021.08.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5950112 2021.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5950113 2021.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5950114 2021.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5950115 2021.08.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5950116 2021.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 38 5950117 2021.08.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5950118 2021.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5950119 2021.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5950120 2021.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5950121 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5950122 2021.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5950123 2021.08.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5950124 2021.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5950125 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 5950126 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5950127 2021.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5950128 2021.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5950129 2021.08.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5950130 2021.08.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5950131 2021.08.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5950132 2021.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5950133 2021.08.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5950134 2021.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5950135 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5950136 2021.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5950137 2021.08.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5950138 2021.08.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5950139 2021.08.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5950140 2021.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5950141 2021.08.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5950142 2021.08.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5950143 2021.08.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5950144 2021.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5950145 2021.08.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5950146 2021.08.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5950173 2021.08.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5950174 2021.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5950175 2021.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5950176 2021.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5950177 2021.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5950178 2021.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5950179 2021.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5950180 2021.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5950181 2021.08.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5950182 2021.08.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5950183 2021.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5950184 2021.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5950185 2021.08.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5950186 2021.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5950187 2021.08.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5941777 2021.08.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5941778 2021.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5941779 2021.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5941780 2021.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5941781 2021.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5941782 2021.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5941783 2021.08.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5941784