Pełna lista obserwacji drużyny

Loco Tom : Tomasz Kosut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


<
Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5652972 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5652973 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5652974 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5652975 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5652976 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5652977 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5652979 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5652980 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5652981 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5652982 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5652983 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5652984 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5652985 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5652986 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5652987 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5652988 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5652989 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5652990 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 5652991 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5652992 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5653008 2021.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5653009 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5653010 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5653011 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5653013 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5653014 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5653016 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5653017 2021.05.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5652891 2021.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5652892 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5652894 2021.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5652897 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5652914 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5652922 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5652923 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5652924 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5652925 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5652926 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5652929 2021.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5652930 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5652931 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5652933 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5652934 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5652936 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5652937 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5652939 2021.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5652943 2021.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5652951 2021.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5652959 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5652963 2021.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5652964 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5653018 2021.05.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5637726 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637727 2021.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5637728 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637729 2021.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5637731 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637732 2021.05.13 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5637733 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5637734 2021.05.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5637735 2021.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5637736 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5637737 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5637738 2021.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5604535 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5604540 2021.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5605783 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5617857 2021.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5589629 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5596604 2021.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5596605 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5596606 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5596607 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5596608 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5596609 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5596636 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5596760 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5597073 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5597074 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5597075 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5597077 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5597078 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5597080 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5597084 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5597085 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5597087 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5597088 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5597090 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5597092 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5597093 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5597107 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5597121 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5597125 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5597197 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597225 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597226 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5597227 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597239 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597243 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597247 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597248 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5597249 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5597251 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5597283 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5597284 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5597286 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5597289 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5597291 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5597293 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5597297 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5597299 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597301 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5597302 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5597305 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5597308 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597310 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597311 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5585176 2021.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596600 2021.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5596603 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5596637 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5597083 2021.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5597089 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5597244 2021.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5597245 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5599785 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 5578075 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 5578076 2021.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5578077 2021.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5578078 2021.05.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5578079 2021.05.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5578080 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5578081 2021.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5578082 2021.05.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 5578084 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 5578085 2021.05.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5578086 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 8 5578087 2021.05.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5578127 2021.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5578128 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5578130 2021.05.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5578131 2021.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5578132 2021.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5578133 2021.05.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5578134 2021.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5578135 2021.05.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5578136 2021.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5578138 2021.05.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5578139 2021.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5578141 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5578160 2021.05.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5578213 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 5578215 2021.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5578216 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 5578222 2021.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5578224 2021.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5578228 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 5578229 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5578233 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 5578235 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 5578238 2021.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5578248 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5578263 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5578292 2021.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5578294 2021.05.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 5578296 2021.05.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5578298 2021.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5578302 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5578303 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5578307 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 5578308 2021.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5578310 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 5578314 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5578316 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 5578318 2021.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5578319 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5578321 2021.05.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5578323 2021.05.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5578325 2021.05.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 5578327 2021.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5578330 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5578332 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5578333 2021.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5578336 2021.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5585175 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5564646 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564650 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564653 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5564657 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5564659 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5564715 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5564744 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5564746 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5564748 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5564750 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5564754 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5564756 2021.05.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5564758 2021.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5564766 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5564844 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5564850 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5564852 2021.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5564860 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5564862 2021.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5564863 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5564866 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5564867 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5564870 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5564872 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5564874 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5564875 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5564876 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5564878 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5564880 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5564881 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5564883 2021.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5564885 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5564886 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5564891 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564936 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5564938 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5564939 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5564940 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5564941 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5565089 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5565147 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5565148 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5565168 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5565171 2021.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5565209 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 5565212 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5565217 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5565219 2021.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5565220 2021.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 5565223 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5565225 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5565227 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5565228 2021.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5565249 2021.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5565252 2021.05.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5565314 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5565330 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5557225 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5557251 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5551384 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5551439 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5551440 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5551442 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5551450 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5551452 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5551457 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5551458 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 5551459 2021.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5551462 2021.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5551463 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5551465 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5551467 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5551468 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5551469 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5551470 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5551471 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5551472 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5551473 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 5551476 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5551477 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5551478 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5551479 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5551480 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5551482 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5551483 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5551484 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5551485 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5551486 2021.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5551488 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5551489 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5551490 2021.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5551491 2021.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5531223 2021.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5525337 2021.04.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 100 5525338 2021.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5525340 2021.04.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5525341 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5525342 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5525343 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5525344 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5525345 2021.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5525346 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5525347 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5525348 2021.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5525349 2021.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5525350 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5525351 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5525352 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5525353 2021.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5525354 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5525355 2021.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5525356 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5525357 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5525358 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5525359 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5525360 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5525361 2021.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5525362 2021.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 5525363 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 5525364 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5525365 2021.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5525366 2021.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5525367 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5525368 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5525369 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5525370 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5525371 2021.04.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5525372 2021.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5525373 2021.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5525374 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5525375 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5525376 2021.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5531222 2021.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5519676 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5519678 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5519680 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5519685 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5519687 2021.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5519689 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5519692 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5519693 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5519695 2021.04.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5519697 2021.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5519701 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5519702 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5519704 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5519705 2021.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5519706 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5519708 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5519709 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5519710 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5519711 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5519712 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5519713 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5519714 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5519715 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5519716 2021.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5519717 2021.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5512377 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5503903 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5503905 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5503934 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5503935 2021.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5503936 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5503937 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5503938 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5503940 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5503941 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5503942 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5503943 2021.04.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5503967 2021.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5503988 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5503989 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5503990 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5503992 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5503993 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5503994 2021.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5504003 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5504006 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5504008 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5504010 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5504012 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5504013 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5504014 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 5504020 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5504024 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 5504029 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5504031 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5504038 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5504042 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5504047 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5504049 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5504050 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5504053 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5504055 2021.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5504057 2021.04.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5504066 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5504069 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5504070 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5504074 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5504077 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5504079 2021.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5504082 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5504086 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5504087 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 5504096 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5504098 2021.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5504099 2021.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5504100 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5504101 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5504102 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5504103 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5504104 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5504153 2021.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5504170 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 5504171 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5504172 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5504173 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5504174 2021.04.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5504175 2021.04.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5504176 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5504177 2021.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5504178 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5504179 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 5504180 2021.04.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5504181 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5504183 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5504184 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5504185 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5504186 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5504187 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5504209 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5496064 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5496067 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5496068 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5496069 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5496081 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5496082 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5496083 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5496084 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5496085 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5496086 2021.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5496087 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5496088 2021.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5496089 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5496090 2021.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5496091 2021.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5496092 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5496093 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5496095 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5496099 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5496101 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5496102 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5496104 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5496105 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5496106 2021.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5496107 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5496108 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5496110 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5496112 2021.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5496123 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5496124 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5496171 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5496245 2021.04.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5496246 2021.04.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5496248 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5496249 2021.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5496250 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5496251 2021.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5496252 2021.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5482899 2021.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5482901 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5482907 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5482910 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5482913 2021.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5482916 2021.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5482920 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5482924 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5482926 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5482927 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5482928 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 5482931 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5482938 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5482939 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5482940 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5482941 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5482942 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5482943 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5482944 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5482946 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5482947 2021.04.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5482949 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5482950 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5482951 2021.04.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5482952 2021.04.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5482953 2021.04.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5482954 2021.04.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5482955 2021.04.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5482956 2021.04.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5482957 2021.04.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5482958 2021.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5482959 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5482960 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5482961 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482962 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482963 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482964 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482965 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482966 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5482967 2021.04.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5482968 2021.04.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5482969 2021.04.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5482970 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5482971 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5482972 2021.04.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5440460 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5440461 2021.04.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5440463 2021.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5441208 2021.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5441209 2021.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5441210 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5441211 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5441212 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5441213 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 5441214 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5441215 2021.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5441216 2021.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5441217 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5441218 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5441219 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5441220 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5441221 2021.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5441222 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5441223 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5441224 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 5441225 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5441226 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5441227 2021.04.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5441228 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 5441229 2021.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5441230 2021.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5441231 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5441232 2021.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5441233 2021.04.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5441234 2021.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5441235 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5441236 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5441237 2021.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 14 5441238 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5441239 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5441240 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5441241 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5441242 2021.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5441243 2021.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5441244 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5441245 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5441246 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5441247 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5441248 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5441249 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5441250 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5441251 2021.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5441252 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5441253 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5441254 2021.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5441255 2021.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5441256 2021.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5441257 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5441258 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5441259 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5441260 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5441261 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5441262 2021.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 5441263 2021.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5441264 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5441265 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5441266 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5441267 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5434856 2021.04.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5434873 2021.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5405315 2021.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5405317 2021.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5405318 2021.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5405324 2021.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5405327 2021.04.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5405333 2021.04.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5405335 2021.04.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5405340 2021.04.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5405344 2021.04.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5405346 2021.04.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5405350 2021.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 5405353 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5405357 2021.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5405359 2021.04.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 5405364 2021.04.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5405366 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5405368 2021.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5405371 2021.04.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5405372 2021.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5405374 2021.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5405377 2021.04.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5405378 2021.04.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5405381 2021.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5405384 2021.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5405386 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5405388 2021.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5405396 2021.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5405402 2021.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5405406 2021.04.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5405409 2021.04.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5405417 2021.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5405421 2021.04.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5405424 2021.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5405427 2021.04.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5405428 2021.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5405433 2021.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5405435 2021.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5405443 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5405444 2021.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5405445 2021.04.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5406741 2021.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5398016 2021.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5398018 2021.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5398040 2021.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5398043 2021.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5398044 2021.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5398047 2021.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5398048 2021.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5398050 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5398051 2021.04.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 5398079 2021.04.05 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5398080 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5398081 2021.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5398082 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5398083 2021.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5398084 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5398085 2021.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5398086 2021.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5398087 2021.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5398088 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5398089 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5398099 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5398101 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5398104 2021.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5398106 2021.04.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5398109 2021.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5398114 2021.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5398115 2021.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5398116 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5398117 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5398118 2021.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5398119 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5398120 2021.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5379966 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5379967 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5379968 2021.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5379969 2021.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5379970 2021.04.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5379971 2021.04.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5379972 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5379973 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5379974 2021.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5379975 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5379976 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5379978 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5379979 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5379981 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5379984 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5379985 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5379986 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5379987 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5379988 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5379989 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5379990 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5379991 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5379993 2021.04.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5379994 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5380583 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5380588 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5380589 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 5380590 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 5380592 2021.04.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5380593 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5380594 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5380619 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5380620 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5380624 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5380625 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5380626 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5380627 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5380629 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5380655 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 11 5380661 2021.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5380676 2021.04.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5380677 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5380678 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5380708 2021.04.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5380709 2021.04.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5380711 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5380712 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5380713 2021.04.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5380714 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5380719 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5380721 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5380724 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5380726 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5380728 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 5380738 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5383234 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5383235 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5383236 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 5383244 2021.04.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5383246 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5383248 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5383249 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 75 5383253 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 32 5383254 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5383255 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5383256 2021.04.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5383257 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5383306 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5383355 2021.04.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5383386 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5383388 2021.04.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 7 5383389 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5383390 2021.04.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5383391 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5383408 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5383420 2021.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5383421 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5383422 2021.04.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5383429 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5383430 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5383431 2021.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5383432 2021.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5383433 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5383434 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5383438 2021.04.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5383439 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5383440 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5383441 2021.04.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 5383442 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5383443 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5383444 2021.04.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5383445 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5383446 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5383447 2021.04.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5383448 2021.04.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5383449 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5383452 2021.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5383453 2021.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5383454 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5383456 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5383458 2021.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5383459 2021.04.02 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 5407989 2021.04.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5367178 2021.03.31 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5367183 2021.03.31 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5367184 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5383778 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5383781 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5383783 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5383792 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5383794 2021.03.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5383795 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5383797 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5383798 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5383811 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5383813 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5383815 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5383816 2021.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5383818 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5383821 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5383822 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5383824 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5383825 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5383826 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5383827 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5385830 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5385831 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5385832 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5385833 2021.03.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5385834 2021.03.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5385835 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5385836 2021.03.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5385837 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5385838 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5385839 2021.03.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5385840 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5385841 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5385842 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5385843 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5385844 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5385845 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5385846 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5385847 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5385848 2021.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5385849 2021.03.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5385850 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385851 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5385852 2021.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5385853 2021.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 5385854 2021.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5385855 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5385856 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5385857 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5385858 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5385859 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5385860 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5385861 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5385862 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5385863 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5385864 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5385865 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5385866 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385867 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5385868 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5385869 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5385870 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5385871 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5385872 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 270 5385873 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 160 5385874 2021.03.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5385875 2021.03.31 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 5385876 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5385877 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5385878 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5385879 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5385880 2021.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5338790 2021.03.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5338791 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5338792 2021.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5338794 2021.03.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5338795 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5338796 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5338797 2021.03.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5338798 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5338799 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5338800 2021.03.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5338801 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5338802 2021.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5338803 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5338804 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5338805 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5338806 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5338807 2021.03.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5338809 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5338812 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5338813 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5338814 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5338816 2021.03.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5338817 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5338818 2021.03.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5338819 2021.03.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5338821 2021.03.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5338823 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5338825 2021.03.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5338826 2021.03.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 5338827 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5338828 2021.03.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5338829 2021.03.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5338830 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5338831 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 5338832 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5338833 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5338834 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 170 5338835 2021.03.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 59 5338836 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5338838 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5338839 2021.03.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5338843 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5338845 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5338846 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5338847 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 5338848 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5338849 2021.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 29 5338850 2021.03.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5338851 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5338852 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5338853 2021.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5338854 2021.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5338855 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5338856 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5338857 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5338858 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5338859 2021.03.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5338860 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5338861 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5338862 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5338863 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5338864 2021.03.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5338865 2021.03.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5338866 2021.03.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5338867 2021.03.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5338868 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5338869 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5338870 2021.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5338871 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5338872 2021.03.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 14 5338873 2021.03.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5338874 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5338875 2021.03.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5338876 2021.03.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5338877 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5338878 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5338879 2021.03.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5338880 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5338881 2021.03.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5338882 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5338883 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5338884 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5338885 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5338886 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5338887 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5338888 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5338889 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5338890 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5338891 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5338892 2021.03.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5338893 2021.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5338894 2021.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5338895 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5338896 2021.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5338897 2021.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5338900 2021.03.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5338898 2021.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5338899 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 511 5398547 2021.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 5398548 2021.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 61 5398549 2021.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 5398550 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5398551 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5398552 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5398553 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5398554 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5398555 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5398557 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 5318134 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5318132 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5318131 2021.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5318130 2021.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 5318129 2021.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5318133 2021.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5318127 2021.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5318128 2021.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5318125 2021.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5318124 2021.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5318122 2021.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5318120 2021.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5318118 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5318119 2021.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5318126 2021.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5318121 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5318117 2021.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5318116 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5318115 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5318114 2021.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5318113 2021.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 95 5318199 2021.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5305787 2021.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5303033 2021.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5292796 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5292797 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5292798 2021.03.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5292799 2021.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 5285842 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5285843 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5285844 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5285845 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5285846 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5285847 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5285848 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5285849 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5285850 2021.03.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5285851 2021.03.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 5285852 2021.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5285853 2021.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 5285854 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5285855 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5285856 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5285857 2021.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5285858 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5292810 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5292811 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5292819 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5282747 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 253 5282748 2021.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 256 5282744 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 178 5282745 2021.03.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5282746 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5282743 2021.03.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5283526 2021.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5283527 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5283528 2021.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5283529 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5283530 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5283531 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5283532 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5283533 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5283534 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5283535 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5284559 2021.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5284560 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5284561 2021.03.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 5284562 2021.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5284563 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5303040 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5278287 2021.03.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5278281 2021.03.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5278282 2021.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5278280 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5278285 2021.03.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5278283 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5278286 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5278284 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5278277 2021.03.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5278278 2021.03.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5278279 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5278276 2021.03.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5278272 2021.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5278271 2021.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5278275 2021.03.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5278273 2021.03.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5278270 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5278274 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5278268 2021.03.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5278265 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5278269 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5278266 2021.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5278267 2021.03.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 5278264 2021.03.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5277668 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 5276845 2021.03.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5276846 2021.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5276847 2021.03.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5276849 2021.03.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5276850 2021.03.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5254037 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5253939 2021.03.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5253940 2021.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5253941 2021.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5253942 2021.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5253943 2021.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5253944 2021.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5253945 2021.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5253947 2021.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5253948 2021.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5253949 2021.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5253951 2021.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5253961 2021.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5260070 2021.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5249086 2021.03.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5249072 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5252064 2021.03.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5253952 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 5253953 2021.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5253954 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5253955 2021.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5253956 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5253957 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5253959 2021.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5253960 2021.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5253962 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5253963 2021.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5260067 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5260069 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5246280 2021.03.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5247549 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5247550 2021.03.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5247551 2021.03.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5247552 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5247553 2021.03.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5247554 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5247555 2021.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5247556 2021.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5247558 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5247559 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5247560 2021.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5247561 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5247562 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5247564 2021.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5247565 2021.03.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5247566 2021.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5247567 2021.03.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5247568 2021.03.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5247569 2021.03.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5247570 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5247571 2021.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5247572 2021.03.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 5247573 2021.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5247574 2021.03.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5247578 2021.03.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5247579 2021.03.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5247580 2021.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5247581 2021.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5247582 2021.03.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5247600 2021.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5247601 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5247602 2021.03.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5247603 2021.03.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 5247605 2021.03.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5247607 2021.03.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5247608 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5247609 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5247624 2021.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5247626 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5247640 2021.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5247641 2021.03.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5247642 2021.03.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5229463 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5229464 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5229465 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5229466 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5229471 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5229472 2021.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5229473 2021.02.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5229474 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5229476 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5229477 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5229478 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5229479 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5229480 2021.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5229482 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5230959 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5230960 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5230961 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5230962 2021.02.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5229554 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5208554 2021.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5208559 2021.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5208563 2021.02.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5208564 2021.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5208566 2021.02.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5208568 2021.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5208569 2021.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5208571 2021.02.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5208572 2021.02.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5208574 2021.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5208577 2021.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5208579 2021.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5208580 2021.02.22 mapa
pospolity