Pełna lista obserwacji drużyny

Loco Tom : Tomasz Kosut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6311641 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 6311638 2021.12.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6311640 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 840 6311639 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 540 6311637 2021.12.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6311636 2021.12.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6311634 2021.12.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6311635 2021.12.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6311633 2021.12.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6313027 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6313030 2021.12.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6310375 2021.12.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6310373 2021.12.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6310372 2021.12.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6310370 2021.12.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6310371 2021.12.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6310374 2021.12.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6310368 2021.12.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6310367 2021.12.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6310369 2021.12.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 13 6309693 2021.12.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6309692 2021.12.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6309691 2021.12.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6309689 2021.12.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6309687 2021.12.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 190 6309688 2021.12.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 6309690 2021.12.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6309569 2021.12.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6309568 2021.12.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6309567 2021.12.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6309566 2021.12.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6309565 2021.12.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6309564 2021.12.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6309562 2021.12.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6309563 2021.12.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6309561 2021.12.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6309477 2021.12.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6309476 2021.12.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6309475 2021.12.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6309474 2021.12.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6309441 2021.12.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6309440 2021.12.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6309439 2021.12.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6309438 2021.12.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6309437 2021.12.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 6309436 2021.12.30 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 6309435 2021.12.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6309434 2021.12.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6309433 2021.12.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6309432 2021.12.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 190 6309430 2021.12.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6309431 2021.12.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6303613 2021.12.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6303606 2021.12.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6303605 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6303602 2021.12.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6303603 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6303601 2021.12.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6303599 2021.12.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 83 6303596 2021.12.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6303604 2021.12.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6303600 2021.12.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6303597 2021.12.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6303595 2021.12.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6303594 2021.12.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6303598 2021.12.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6303592 2021.12.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6303593 2021.12.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6303591 2021.12.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6303590 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6303111 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6303109 2021.12.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6303108 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 6303110 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303107 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303105 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6303106 2021.12.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6303103 2021.12.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6302520 2021.12.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 6302519 2021.12.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6302518 2021.12.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6302517 2021.12.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6302515 2021.12.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6302516 2021.12.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6302439 2021.12.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6302438 2021.12.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6302440 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 6302437 2021.12.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6304340 2021.12.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 245 6304350 2021.12.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6304352 2021.12.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6304353 2021.12.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6304354 2021.12.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6304355 2021.12.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6306484 2021.12.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6299728 2021.12.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6299727 2021.12.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6299723 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6299722 2021.12.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6299724 2021.12.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6299726 2021.12.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6299725 2021.12.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6299721 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6299720 2021.12.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6299719 2021.12.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6302113 2021.12.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6302114 2021.12.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6302115 2021.12.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6302122 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6302126 2021.12.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6302128 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6302133 2021.12.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6302134 2021.12.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6302136 2021.12.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6302140 2021.12.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6302143 2021.12.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6302144 2021.12.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6302145 2021.12.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 140 6302154 2021.12.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 150 6302156 2021.12.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6302158 2021.12.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6302160 2021.12.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6294678 2021.12.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6294680 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 6294679 2021.12.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6294618 2021.12.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6294619 2021.12.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6294620 2021.12.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6294616 2021.12.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6294614 2021.12.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6294615 2021.12.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6294613 2021.12.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6294612 2021.12.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6294617 2021.12.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6294609 2021.12.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 790 6294610 2021.12.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6294611 2021.12.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6294608 2021.12.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 46 6294607 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 6294606 2021.12.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6294605 2021.12.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6294604 2021.12.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6294603 2021.12.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 11 6294602 2021.12.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6294004 2021.12.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 6294003 2021.12.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6294002 2021.12.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6294001 2021.12.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6294000 2021.12.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6293999 2021.12.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6293998 2021.12.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6293997 2021.12.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6293995 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6293996 2021.12.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6293994 2021.12.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6293992 2021.12.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6293993 2021.12.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6293991 2021.12.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6293799 2021.12.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6293797 2021.12.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6293796 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6293795 2021.12.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6293740 2021.12.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6293739 2021.12.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6293738 2021.12.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6293737 2021.12.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6293735 2021.12.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6293736 2021.12.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6293734 2021.12.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6293733 2021.12.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6293732 2021.12.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6293731 2021.12.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6293730 2021.12.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6293729 2021.12.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6293727 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6293728 2021.12.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6293726 2021.12.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6293724 2021.12.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 6293725 2021.12.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 280 6293723 2021.12.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6293722 2021.12.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6293719 2021.12.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6293720 2021.12.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6293721 2021.12.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6293718 2021.12.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6282295 2021.12.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6282296 2021.12.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 6282293 2021.12.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3600 6282292 2021.12.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 6282294 2021.12.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6282291 2021.12.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6282297 2021.12.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6282290 2021.12.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6282289 2021.12.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6282288 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6281961 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6281960 2021.12.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6281959 2021.12.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6281957 2021.12.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6281958 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 590 6281943 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6281942 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6281941 2021.12.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6281939 2021.12.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6281938 2021.12.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6281940 2021.12.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6281935 2021.12.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6281936 2021.12.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6281937 2021.12.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 6281934 2021.12.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6281932 2021.12.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 110 6281933 2021.12.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 340 6281931 2021.12.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6281905 2021.12.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6281903 2021.12.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6281904 2021.12.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6281902 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6281901 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 240 6281899 2021.12.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 410 6281898 2021.12.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6281900 2021.12.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 6281105 2021.12.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6281106 2021.12.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6281107 2021.12.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6281108 2021.12.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6273678 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6273679 2021.12.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6273681 2021.12.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6273682 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6273684 2021.12.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6273804 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 31 6267496 2021.12.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6268033 2021.12.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 6266292 2021.12.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6256064 2021.12.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6256063 2021.12.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6256062 2021.12.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6256061 2021.12.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6256065 2021.12.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6256059 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6256060 2021.12.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6256058 2021.12.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6256057 2021.12.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6256080 2021.12.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6256081 2021.12.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6256079 2021.12.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6256078 2021.12.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6256077 2021.12.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6256076 2021.12.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 210 6256075 2021.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1300 6256074 2021.12.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6256073 2021.12.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6256069 2021.12.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6256071 2021.12.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6256072 2021.12.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6256068 2021.12.03 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6256067 2021.12.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6256066 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6256070 2021.12.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6250179 2021.11.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6250178 2021.11.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6250177 2021.11.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6250176 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6250172 2021.11.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 6250175 2021.11.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6250173 2021.11.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6250174 2021.11.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6250171 2021.11.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6250169 2021.11.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6250168 2021.11.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6250167 2021.11.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6250170 2021.11.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6250166 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6250164 2021.11.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6250165 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6250049 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6250051 2021.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6250052 2021.11.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6250050 2021.11.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6250048 2021.11.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6250047 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6250046 2021.11.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6250044 2021.11.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6250045 2021.11.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6250043 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 16 6250038 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 99 6250040 2021.11.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 66 6250039 2021.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6250037 2021.11.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6250036 2021.11.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6250034 2021.11.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6250035 2021.11.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6250033 2021.11.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6250032 2021.11.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6240675 2021.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6240674 2021.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6240672 2021.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 6240673 2021.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6240671 2021.11.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6240670 2021.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6240668 2021.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6240669 2021.11.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6240667 2021.11.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 6240666 2021.11.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6236457 2021.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6236414 2021.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6236412 2021.11.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6236411 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6236413 2021.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 6236409 2021.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6236410 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 210 6236408 2021.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 620 6236406 2021.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6236405 2021.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 510 6236407 2021.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6236404 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6236403 2021.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6236402 2021.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6236401 2021.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6236400 2021.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6236399 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6235926 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6235929 2021.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6235927 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6235925 2021.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6235921 2021.11.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6235924 2021.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6235928 2021.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6235920 2021.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6235923 2021.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6235919 2021.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6235922 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6235812 2021.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6235811 2021.11.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 14 6235809 2021.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6235810 2021.11.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6235808 2021.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6235804 2021.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6235807 2021.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6235806 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6235805 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6235802 2021.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6235803 2021.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6235801 2021.11.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6235800 2021.11.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6235799 2021.11.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6235798 2021.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6235797 2021.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6235621 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6235622 2021.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6235620 2021.11.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6235607 2021.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 31 6235604 2021.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 63 6235606 2021.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6235540 2021.11.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6235539 2021.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6235537 2021.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6235538 2021.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6235536 2021.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6235528 2021.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6235527 2021.11.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6235526 2021.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6235525 2021.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6235524 2021.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6235523 2021.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6235522 2021.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6235521 2021.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6235519 2021.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6235520 2021.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6235518 2021.11.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6235517 2021.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6235516 2021.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6235514 2021.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6235515 2021.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6226010 2021.11.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6226011 2021.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6222625 2021.11.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 6220292 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6220293 2021.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6220294 2021.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6220295 2021.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6220296 2021.11.14 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6220353 2021.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6220354 2021.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6220355 2021.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6220356 2021.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6220357 2021.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6220358 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6220359 2021.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6220360 2021.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6220361 2021.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 6213762 2021.11.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6213689 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6213691 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6213690 2021.11.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6213688 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6213687 2021.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 6213686 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6213685 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6213684 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6220287 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 96 6220362 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6220363 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6220364 2021.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6220365 2021.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6220366 2021.11.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6220367 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 360 6220368 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6220369 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 65 6220370 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6220371 2021.11.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6220372 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6220373 2021.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6220374 2021.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6220375 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6220376 2021.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6220377 2021.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6220378 2021.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6220379 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6220380 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6220381 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6220382 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6220383 2021.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6220384 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6220385 2021.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 90 6220386 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6220387 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6220388 2021.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6220389 2021.11.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6220390 2021.11.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6220391 2021.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6220392 2021.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6220393 2021.11.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6220394 2021.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6220395 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6220396 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6220397 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 140 6220398 2021.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6220399 2021.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6220400 2021.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6220401 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6220402 2021.11.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6220403 2021.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6220404 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6220405 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6220406 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6220407 2021.11.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6221092 2021.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6206344 2021.11.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6206345 2021.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6206346 2021.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6206347 2021.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6206348 2021.11.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6204471 2021.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6204464 2021.11.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6204465 2021.11.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6204458 2021.11.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6204459 2021.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6204457 2021.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6204456 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 6204455 2021.11.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6204454 2021.11.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6204452 2021.11.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6204453 2021.11.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6204451 2021.11.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 6204450 2021.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6204462 2021.11.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6204461 2021.11.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6204460 2021.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6204449 2021.11.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6204448 2021.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6204447 2021.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6204332 2021.11.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6204331 2021.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6204330 2021.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6204329 2021.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6204327 2021.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6204328 2021.11.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6204326 2021.11.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6197121 2021.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6197122 2021.11.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6194291 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6194293 2021.11.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6194294 2021.11.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6194296 2021.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6194298 2021.11.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6194299 2021.11.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6194306 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6189436 2021.11.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6189358 2021.11.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6189356 2021.11.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6189355 2021.11.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6189357 2021.11.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6189354 2021.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6189276 2021.11.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6189275 2021.11.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 6189274 2021.11.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6189272 2021.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6189271 2021.11.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6189273 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6189270 2021.11.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6189267 2021.11.02 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6189268 2021.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6189269 2021.11.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6189265 2021.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6189264 2021.11.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6189263 2021.11.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6189262 2021.11.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6189266 2021.11.02 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 6188466 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6188465 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6188464 2021.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6188463 2021.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6188461 2021.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6188460 2021.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6188462 2021.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6188458 2021.11.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6188456 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6188455 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6188454 2021.11.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6188457 2021.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6188453 2021.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6188459 2021.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6188449 2021.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6188450 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6188447 2021.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6188448 2021.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6188451 2021.11.01 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 6188446 2021.11.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6188445 2021.11.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 65 6188444 2021.11.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 6188452 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6188443 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6188437 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6188438 2021.11.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6188439 2021.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6188440 2021.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6188436 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6188442 2021.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6188434 2021.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6188433 2021.11.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 6188430 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6188435 2021.11.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6188428 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6188441 2021.11.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 6188429 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6188432 2021.11.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6188431 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6185720 2021.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6185718 2021.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6185717 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6185716 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6185719 2021.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6185714 2021.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6185715 2021.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6185180 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6185179 2021.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6185178 2021.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6185174 2021.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6185172 2021.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6185173 2021.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 6185177 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6185171 2021.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6185176 2021.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6185169 2021.11.01 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6185167 2021.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6185175 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6185168 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6185165 2021.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6185170 2021.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6185166 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6185164 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6185163 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6185162 2021.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6184082 2021.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6184083 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6184084 2021.10.31 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6184080 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6184081 2021.10.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6184078 2021.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6184079 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6184076 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6184077 2021.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6184075 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6183515 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6183131 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 6182624 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6182206 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6182041 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 45 6181912 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6181862 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6181628 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6181296 2021.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6180859 2021.10.31 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6176158 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6176159 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 125 6176160 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6176163 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6176156 2021.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6176154 2021.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6176152 2021.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6176150 2021.10.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6176147 2021.10.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6176145 2021.10.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6176161 2021.10.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6176155 2021.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6176148 2021.10.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6176143 2021.10.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6176146 2021.10.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6176144 2021.10.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6176141 2021.10.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6176162 2021.10.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6176153 2021.10.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6176151 2021.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6176140 2021.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6176157 2021.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6176142 2021.10.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6176149 2021.10.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6176139 2021.10.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6176138 2021.10.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 6176137 2021.10.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6176135 2021.10.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6176136 2021.10.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6176133 2021.10.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 6176134 2021.10.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6176132 2021.10.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6176130 2021.10.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 900 6176131 2021.10.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 930 6176128 2021.10.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 6176129 2021.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6176127 2021.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6176125 2021.10.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6176126 2021.10.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6176124 2021.10.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6176168 2021.10.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6168680 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6168682 2021.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6168683 2021.10.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6168679 2021.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6168678 2021.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6168685 2021.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6168681 2021.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6168676 2021.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6168675 2021.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6168674 2021.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6168684 2021.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6168673 2021.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6168677 2021.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6168672 2021.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6168670 2021.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6168668 2021.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6168664 2021.10.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6168666 2021.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6168667 2021.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6168671 2021.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6168669 2021.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6168665 2021.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6168663 2021.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6168662 2021.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 6168661 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6167311 2021.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6167310 2021.10.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6167184 2021.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6167183 2021.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6168706 2021.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6168729 2021.10.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6168970 2021.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6168971 2021.10.25 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6166275 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6166276 2021.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6166277 2021.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6166278 2021.10.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6166279 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6166281 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 6166282 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6166283 2021.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6166284 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6166285 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6166290 2021.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6166298 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6166304 2021.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6160302 2021.10.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6160301 2021.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6160300 2021.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 6160299 2021.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6160297 2021.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6160298 2021.10.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6160296 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 6160292 2021.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6160295 2021.10.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6160291 2021.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6160290 2021.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6160294 2021.10.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6160289 2021.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6171089 2021.10.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6171090 2021.10.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 6171091 2021.10.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6157653 2021.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6157652 2021.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6157650 2021.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6157649 2021.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6157651 2021.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6157648 2021.10.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6157647 2021.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6157646 2021.10.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6157645 2021.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6153955 2021.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6153953 2021.10.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6153950 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6153954 2021.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6153951 2021.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6153949 2021.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6145463 2021.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6145462 2021.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6145460 2021.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6145461 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6149505 2021.10.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6149506 2021.10.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6149507 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6149508 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6149509 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6154630 2021.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6154637 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6154643 2021.10.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6154644 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6154646 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6154647 2021.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6154649 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6154650 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6154655 2021.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6154659 2021.10.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 6154667 2021.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6154668 2021.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6154669 2021.10.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6154670 2021.10.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 6154671 2021.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6154672 2021.10.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6154673 2021.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6154674 2021.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6154675 2021.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6154676 2021.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6154677 2021.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6154678 2021.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6154679 2021.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6154680 2021.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6154681 2021.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6154682 2021.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6154683 2021.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6154684 2021.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6154685 2021.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6154686 2021.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6154687 2021.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6154688 2021.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6154689 2021.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6154690 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6154692 2021.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6139214 2021.10.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6139212 2021.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6139211 2021.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6139209 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6139208 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6139207 2021.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6139210 2021.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6139213 2021.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6139206 2021.10.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6139205 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6139203 2021.10.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6139202 2021.10.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6139204 2021.10.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 6139201 2021.10.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6138936 2021.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6138933 2021.10.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 6138934 2021.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6138932 2021.10.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6138935 2021.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6138931 2021.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6138930 2021.10.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6138928 2021.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 6138929 2021.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 6138927 2021.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6138926 2021.10.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6138925 2021.10.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6138327 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6138317 2021.10.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6138318 2021.10.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6138314 2021.10.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6138312 2021.10.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6138316 2021.10.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6138313 2021.10.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6138315 2021.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6138310 2021.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 6138311 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6138309 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6138308 2021.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6138306 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6138307 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 110 6138305 2021.10.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6138303 2021.10.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6138302 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6138304 2021.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 6138301 2021.10.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6134159 2021.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6134160 2021.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6134161 2021.10.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6122604 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6122606 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6122605 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6122603 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 190 6122601 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6122602 2021.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6122600 2021.10.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6122599 2021.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6122598 2021.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6122595 2021.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6122597 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6122594 2021.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 404 6122596 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6122593 2021.10.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6122590 2021.10.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6122589 2021.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6122591 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6122588 2021.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6122592 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6122586 2021.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6122587 2021.10.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6122584 2021.10.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6122582 2021.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6122585 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 6122583 2021.10.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6122580 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6122581 2021.10.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6122578 2021.10.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6122579 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6122577 2021.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6122574 2021.10.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6122575 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6122572 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6122573 2021.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6122571 2021.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6122569 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6122570 2021.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6122567 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6122566 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6122568 2021.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6121315 2021.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6121316 2021.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6121314 2021.10.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6121313 2021.10.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 6121312 2021.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6121306 2021.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 6121311 2021.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6121305 2021.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6121307 2021.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 620 6121304 2021.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6121310 2021.10.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6121309 2021.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6121308 2021.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 33 6121302 2021.10.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6121301 2021.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6121303 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6121299 2021.10.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6121300 2021.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 90 6121298 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 6121297 2021.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6121296 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6112800 2021.10.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6112799 2021.10.05 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6112798 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6112332 2021.10.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6112333 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6112331 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6112330 2021.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6112329 2021.10.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6112327 2021.10.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6112328 2021.10.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6112325 2021.10.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6112326 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6112324 2021.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6112323 2021.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6112322 2021.10.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 6112320 2021.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6112319 2021.10.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6112318 2021.10.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 118 6112321 2021.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 390 6112317 2021.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6112316 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6112313 2021.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6112312 2021.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 530 6112314 2021.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6112309 2021.10.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 6112310 2021.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 6112307 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 6112315 2021.10.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6112308 2021.10.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6112311 2021.10.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6112306 2021.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6112302 2021.10.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6112303 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6112305 2021.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6112300 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6112301 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6112304 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6110981 2021.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6110980 2021.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6110997 2021.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6110995 2021.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6110994 2021.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6110993 2021.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6110991 2021.10.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6110987 2021.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6110996 2021.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6110989 2021.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6110988 2021.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6110990 2021.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6110986 2021.10.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 6110984 2021.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6110992 2021.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6110982 2021.10.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6110983 2021.10.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6110985 2021.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 6110979 2021.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6110977 2021.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6110978 2021.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6110976 2021.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 840 6110975 2021.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6110972 2021.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 240 6110974 2021.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6110973 2021.10.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 6110971 2021.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6110970 2021.10.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6110964 2021.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6110968 2021.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6110969 2021.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6110967 2021.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 6110965 2021.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6110966 2021.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6110256 2021.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6110257 2021.10.04 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6110043 2021.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6110044 2021.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6110042 2021.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6110041 2021.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6110040 2021.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6110038 2021.10.04 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 70 6110039 2021.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6109369 2021.10.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6109368 2021.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6109367 2021.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6109380 2021.10.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 6109403 2021.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6109381 2021.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6109406 2021.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6109402 2021.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6109401 2021.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6109394 2021.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6109395 2021.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6109397 2021.10.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6109399 2021.10.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6109393 2021.10.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6109387 2021.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6109392 2021.10.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6109391 2021.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6109385 2021.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6109404 2021.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 6109405 2021.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6109400 2021.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6109379 2021.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6109378 2021.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 6109398 2021.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6109396 2021.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6109377 2021.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6109389 2021.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 6109388 2021.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6109384 2021.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6109386 2021.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6109390 2021.10.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6109382 2021.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6109376 2021.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 6109375 2021.10.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6109383 2021.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6101500 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6101502 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6097752 2021.10.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6097747 2021.10.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6097749 2021.10.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6097748 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6097745 2021.10.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 6097743 2021.10.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6097744 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6097746 2021.10.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6097742 2021.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6097741 2021.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6097740 2021.10.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6097737 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 19 6097738 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6097739 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 6097735 2021.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6097736 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6097734 2021.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6097639 2021.10.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6094607 2021.09.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6094605 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6094606 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6094604 2021.09.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6094603 2021.09.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6094600 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6094602 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6094601 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6094599 2021.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6094598 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6094597 2021.09.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6094594 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6094595 2021.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6094596 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6094592 2021.09.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6094593 2021.09.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 6094591 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6094590 2021.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6086946 2021.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6086945 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6086941 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6086942 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6086939 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086940 2021.09.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6086937 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086938 2021.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6086936 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 6086934 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6086933 2021.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6086935 2021.09.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6086932 2021.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6086931 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6086930 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6086929 2021.09.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6086928 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6086927 2021.09.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 6086926 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6086925 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 6086923 2021.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6086924 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6086922 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086921 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086917 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6086920 2021.09.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6086919 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6086916 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086915 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6086918 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 6086913 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086911 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6086912 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 6086909 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6086907 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6086905 2021.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6086906 2021.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6081894 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6087269 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071617 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6071618 2021.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6071619 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6071620 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6071621 2021.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6071622 2021.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6071623 2021.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6071624 2021.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 6071625 2021.09.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6071626 2021.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 6071631 2021.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 165 6071632 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071633 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071634 2021.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6071635 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6071636 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6071637 2021.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6071638 2021.09.22 mapa