Pełna lista obserwacji drużyny

Loco Tom : Tomasz Kosut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5082416 2021.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5082437 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5082418 2021.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5082420 2021.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5082421 2021.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5082434 2021.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5082435 2021.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5082436 2021.01.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079998 2021.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5079999 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5080000 2021.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5080002 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5080003 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5080004 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 330 5080006 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 480 5080007 2021.01.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 5080008 2021.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5079995 2021.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5079996 2021.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5074106 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5074107 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5074108 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5074109 2021.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5074111 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5074112 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074268 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5074065 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5069837 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5069836 2021.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5069835 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5069822 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5069823 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5069817 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5067014 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5069838 2021.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5069839 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5070296 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5069869 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5069868 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 5069867 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 220 5069866 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 5069864 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5069840 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060438 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5060437 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5060435 2021.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5033618 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5033619 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5033620 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5033570 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5033601 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5033616 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5033615 2021.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5033555 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5033573 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5033574 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5033575 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5033576 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5033577 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5033578 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5033579 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5033580 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5033581 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5033582 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5033572 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5033571 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5033569 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5033558 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033559 2021.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 5033560 2021.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5033561 2021.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5033562 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5033563 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5033564 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5033565 2021.01.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5033566 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5033567 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033568 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5033586 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5033587 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033603 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033604 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5033605 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5033606 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5033607 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5033608 2021.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5033609 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5033610 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5033611 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5033612 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033613 2021.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5033602 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5033600 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5033599 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5033588 2021.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5033589 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033590 2021.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5033591 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5033592 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5033593 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5033594 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5033595 2021.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5033596 2021.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5033597 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5033598 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033614 2021.01.01 mapa