Pełna lista obserwacji drużyny

Loco Tom : Tomasz Kosut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6086946 2021.09.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6086945 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6086941 2021.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6086942 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6086939 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086940 2021.09.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6086937 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086938 2021.09.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6086936 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 6086934 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6086933 2021.09.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6086935 2021.09.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6086932 2021.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 6086931 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6086930 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6086929 2021.09.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6086928 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6086927 2021.09.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 6086926 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6086925 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 6086923 2021.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6086924 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6086922 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086921 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086917 2021.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6086920 2021.09.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6086919 2021.09.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6086916 2021.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6086915 2021.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6086918 2021.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 6086913 2021.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6086911 2021.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6086912 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 6086909 2021.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6086907 2021.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6086905 2021.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6086906 2021.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6081894 2021.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6087269 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071617 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6071618 2021.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6071619 2021.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6071620 2021.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6071621 2021.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6071622 2021.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6071623 2021.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6071624 2021.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 6071625 2021.09.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6071626 2021.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 6071631 2021.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 165 6071632 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071633 2021.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6071634 2021.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6071635 2021.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6071636 2021.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6071637 2021.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6071638 2021.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 140 6071642 2021.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6067831 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6067832 2021.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6067926 2021.09.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6060732 2021.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6060733 2021.09.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6060734 2021.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6060735 2021.09.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6060736 2021.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6060737 2021.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6055498 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 6055496 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6055497 2021.09.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6055495 2021.09.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6055494 2021.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6055493 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6055492 2021.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6055491 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6055490 2021.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6055489 2021.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6055488 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6055487 2021.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 6055483 2021.09.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6055486 2021.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6055485 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6055484 2021.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6055482 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6055477 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6055481 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6055478 2021.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6055479 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6055476 2021.09.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6055480 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6055475 2021.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6055474 2021.09.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6055470 2021.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6055467 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 6055469 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6055468 2021.09.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6055473 2021.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6055472 2021.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 6055466 2021.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6055471 2021.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6055465 2021.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6055464 2021.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 6055462 2021.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 40 6055463 2021.09.15 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 6055461 2021.09.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6055460 2021.09.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6055459 2021.09.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6055458 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6053187 2021.09.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6053186 2021.09.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6053185 2021.09.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6053184 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051719 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6051718 2021.09.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6051717 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6051716 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051715 2021.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6051714 2021.09.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6051713 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6051712 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6051710 2021.09.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6051711 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6051709 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6051705 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6051708 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6051707 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6051704 2021.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6051703 2021.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6051706 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6051702 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6051701 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6051700 2021.09.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6051699 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6051698 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6051697 2021.09.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6051696 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6051695 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6051694 2021.09.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6062287 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6062289 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6062290 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6062291 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6062640 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062258 2021.09.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 6062259 2021.09.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062261 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6062262 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6062263 2021.09.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 6062264 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6062265 2021.09.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6062266 2021.09.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6062267 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6062268 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062269 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062270 2021.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6062271 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062272 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062273 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6062274 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6062275 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6062276 2021.09.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062277 2021.09.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6062278 2021.09.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6062279 2021.09.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062280 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6062282 2021.09.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6062284 2021.09.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6062285 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6062286 2021.09.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 6062241 2021.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6062242 2021.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6062243 2021.09.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6062244 2021.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6062245 2021.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062246 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6062247 2021.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6062248 2021.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6062249 2021.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6062251 2021.09.09 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062252 2021.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6062253 2021.09.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6062254 2021.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6062255 2021.09.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6062256 2021.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6062257 2021.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6062149 2021.09.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6062150 2021.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062151 2021.09.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6062160 2021.09.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6062162 2021.09.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6062169 2021.09.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6062170 2021.09.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6062171 2021.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6062173 2021.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6062175 2021.09.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6062179 2021.09.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062180 2021.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062234 2021.09.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6062235 2021.09.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062236 2021.09.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6062238 2021.09.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6062239 2021.09.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 6062240 2021.09.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6056266 2021.09.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6062081 2021.09.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6062082 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6062110 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062111 2021.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6062112 2021.09.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6062113 2021.09.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6062114 2021.09.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6062115 2021.09.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6062122 2021.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6062123 2021.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6062124 2021.09.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6062125 2021.09.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6062136 2021.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6062138 2021.09.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6062139 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062140 2021.09.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6062142 2021.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6062143 2021.09.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6062144 2021.09.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6062145 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6062147 2021.09.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6050194 2021.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020739 2021.09.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6020737 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6020738 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 6020734 2021.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6020733 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6020736 2021.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6020735 2021.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6020732 2021.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6020731 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 6020730 2021.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6020729 2021.09.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6020728 2021.09.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6020727 2021.09.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6020725 2021.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6020724 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6020726 2021.09.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6020722 2021.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6020723 2021.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6020721 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6020521 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6020520 2021.09.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6020517 2021.09.03 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6020516 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6020518 2021.09.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6020515 2021.09.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6020514 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6020513 2021.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 6020511 2021.09.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 6020512 2021.09.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6020510 2021.09.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6020509 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6020507 2021.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6020506 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6020503 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6020501 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6020500 2021.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6020499 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007982 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007961 2021.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6007958 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6007959 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6007960 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007955 2021.08.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6007956 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6007954 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6007953 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6007952 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6007951 2021.08.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6007949 2021.08.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6007950 2021.08.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6007948 2021.08.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6007947 2021.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6007946 2021.08.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6007945 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6007673 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6001999 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6001997 2021.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2300 6002001 2021.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6002002 2021.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6001998 2021.08.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6001996 2021.08.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6001995 2021.08.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6001994 2021.08.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6001993 2021.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5997212 2021.08.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5997209 2021.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5997211 2021.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5997210 2021.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5997208 2021.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5997205 2021.08.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5997207 2021.08.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 5997203 2021.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5997206 2021.08.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5997204 2021.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5996006 2021.08.25 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5998592 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5998593 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5998594 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5998595 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5998596 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5998597 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5998598 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5998599 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5998600 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5998601 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5998602 2021.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5998603 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5998604 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5998605 2021.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5998606 2021.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5998607 2021.08.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 5998608 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5998609 2021.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5994741 2021.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5992110 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5992111 2021.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5992112 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5987206 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5987207 2021.08.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5987208 2021.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5987209 2021.08.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5987210 2021.08.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5987211 2021.08.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5987212 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5987213 2021.08.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5987214 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5987215 2021.08.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5987240 2021.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5987241 2021.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5987242 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5987243 2021.08.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5987244 2021.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5987245 2021.08.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5987246 2021.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5987247 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5987248 2021.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5982857 2021.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5980111 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5980112 2021.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5980113 2021.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5980114 2021.08.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5980115 2021.08.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 55 5980116 2021.08.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 5980117 2021.08.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5980118 2021.08.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 5980119 2021.08.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5980120 2021.08.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5980121 2021.08.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5980122 2021.08.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5980123 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5980124 2021.08.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5980125 2021.08.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5980128 2021.08.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5978658 2021.08.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5978659 2021.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5978660 2021.08.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5978661 2021.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5978662 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5978663 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5978665 2021.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5978666 2021.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5978667 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5978668 2021.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5978669 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5978670 2021.08.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5980705 2021.08.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5980706 2021.08.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5980707 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5980708 2021.08.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5980709 2021.08.16 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 5980710 2021.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 82 5980711 2021.08.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5980712 2021.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5980713 2021.08.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5980714 2021.08.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5980715 2021.08.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5980716 2021.08.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5980717 2021.08.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5980718 2021.08.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5980719 2021.08.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5980720 2021.08.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 5980721 2021.08.16 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5980722 2021.08.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5980723 2021.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5980724 2021.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5980725 2021.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5980726 2021.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5980727 2021.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5980728 2021.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5980729 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5980730 2021.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5980731 2021.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5980732 2021.08.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5980733 2021.08.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 5980734 2021.08.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5980735 2021.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5980736 2021.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5980737 2021.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5980738 2021.08.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5980739 2021.08.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5980740 2021.08.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5980741 2021.08.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5980742 2021.08.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5980743 2021.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5980744 2021.08.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5980745 2021.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5980746 2021.08.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5980747 2021.08.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5980748 2021.08.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5980749 2021.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5980750 2021.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5980751 2021.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5980752 2021.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5980753 2021.08.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5980754 2021.08.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5980755 2021.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5980756 2021.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5980757 2021.08.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5980758 2021.08.16 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5980759 2021.08.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5980760 2021.08.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5980761 2021.08.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5980762 2021.08.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5980763 2021.08.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 5980764 2021.08.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5980765 2021.08.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5980766 2021.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5980767 2021.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5980768 2021.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5980769 2021.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5980770 2021.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5980771 2021.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5980772 2021.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5980773 2021.08.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5980774 2021.08.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5969943 2021.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5969942 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5968373 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5968372 2021.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5968371 2021.08.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5968370 2021.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5968369 2021.08.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5968366 2021.08.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5968367 2021.08.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5968365 2021.08.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5968362 2021.08.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5968361 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5968360 2021.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5968359 2021.08.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5968358 2021.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5968357 2021.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5968356 2021.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5968355 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5968354 2021.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5968353 2021.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 5968351 2021.08.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5968352 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5968349 2021.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5968348 2021.08.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5968350 2021.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5968347 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5970763 2021.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5970767 2021.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5978671 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5966177 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5966176 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5966175 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5966174 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1100 5966173 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5966172 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5966171 2021.08.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5966169 2021.08.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 230 5966170 2021.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5966168 2021.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5966167 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5966166 2021.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5966165 2021.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5966164 2021.08.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5966163 2021.08.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5966161 2021.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5966162 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966158 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5966160 2021.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 240 5966159 2021.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5966157 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 5966156 2021.08.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5966155 2021.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5965770 2021.08.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5961869 2021.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5961870 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5961871 2021.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5961872 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961873 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 5961874 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5961875 2021.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5961876 2021.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5961877 2021.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5961878 2021.08.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5961879 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5961880 2021.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5961881 2021.08.10 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5961883 2021.08.10 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5961884 2021.08.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 5 5961885 2021.08.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5961886 2021.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5961887 2021.08.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5961888 2021.08.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5961889 2021.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5961890 2021.08.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5961891 2021.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5961892 2021.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5961893 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5961894 2021.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5961895 2021.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5961896 2021.08.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5961897 2021.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5961898 2021.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5961899 2021.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5961900 2021.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5961901 2021.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5961902 2021.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5961903 2021.08.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5961904 2021.08.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5961905 2021.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5961906 2021.08.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5961907 2021.08.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5961908 2021.08.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5961909 2021.08.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5961910 2021.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5961911 2021.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5961912 2021.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5961913 2021.08.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5961914 2021.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5961915 2021.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5961916 2021.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5961917 2021.08.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5961918 2021.08.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5961919 2021.08.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5958629 2021.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5958628 2021.08.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5958625 2021.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5958626 2021.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5958624 2021.08.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 5958623 2021.08.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5958622 2021.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5958621 2021.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5958620 2021.08.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5958619 2021.08.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5958617 2021.08.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 5958618 2021.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5958613 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5958615 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5958614 2021.08.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5958616 2021.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5958611 2021.08.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5958612 2021.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5958610 2021.08.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5958609 2021.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5958608 2021.08.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5958607 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5958605 2021.08.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5958606 2021.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 5958603 2021.08.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5958604 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5957308 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5957310 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5957311 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5957312 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5957302 2021.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5957303 2021.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5957306 2021.08.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5949695 2021.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5949696 2021.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5948658 2021.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5947692 2021.08.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 5942498 2021.08.02 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 11 5942500 2021.08.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5942501 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5942497 2021.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5942499 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5942496 2021.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5942495 2021.08.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5942494 2021.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5942492 2021.08.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5942491 2021.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5942493 2021.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5941695 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5941694 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5941693 2021.08.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 110 5941692 2021.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5941690 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5941691 2021.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5941650 2021.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5941649 2021.08.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5941648 2021.08.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5941647 2021.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5941646 2021.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5941645 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5941644 2021.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5941643 2021.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5941630 2021.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5941629 2021.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5941628 2021.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5941627 2021.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5941625 2021.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5941624 2021.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5941623 2021.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5941626 2021.08.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5941622 2021.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5941621 2021.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5941620 2021.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5941619 2021.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 19 5941618 2021.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5941616 2021.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5941617 2021.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 190 5941615 2021.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5941614 2021.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5941613 2021.08.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5941612 2021.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5943116 2021.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5934250 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 198 5931801 2021.07.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5931800 2021.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 5931799 2021.07.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5931797 2021.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5931795 2021.07.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5931796 2021.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5931794 2021.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5931793 2021.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5931792 2021.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5931791 2021.07.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5931789 2021.07.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5931790 2021.07.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5931788 2021.07.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5931787 2021.07.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5931786 2021.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5931784 2021.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5931785 2021.07.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5931783 2021.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5930356 2021.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5930357 2021.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5925901 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 45 5925900 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5925895 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5925896 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5925897 2021.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 5925899 2021.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5925894 2021.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5912040 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5912041 2021.07.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5912058 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5912057 2021.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5912056 2021.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5912055 2021.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5912054 2021.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5912053 2021.07.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5912052 2021.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 5912051 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5912050 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5912049 2021.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5912048 2021.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5912047 2021.07.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5912046 2021.07.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5912045 2021.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5912044 2021.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5912043 2021.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5911652 2021.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5911651 2021.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5911650 2021.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5911649 2021.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5911648 2021.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5911517 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5911515 2021.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5911516 2021.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5911514 2021.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5911261 2021.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5911243 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5911242 2021.07.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5911241 2021.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5911240 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5911239 2021.07.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5911238 2021.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 5911237 2021.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5911236 2021.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5911235 2021.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 5911234 2021.07.21 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 5911231 2021.07.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 5911233 2021.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5911232 2021.07.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 5911230 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5911229 2021.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5912583 2021.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5912902 2021.07.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5913575 2021.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5908560 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5908559 2021.07.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5908558 2021.07.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5908557 2021.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5908556 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5908555 2021.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5908554 2021.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5908553 2021.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5908552 2021.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5908551 2021.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5908550 2021.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 5908549 2021.07.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5908548 2021.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 5908547 2021.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5908545 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5908544 2021.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 5908543 2021.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5908542 2021.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5908541 2021.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5908540 2021.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5908539 2021.07.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5908538 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5908537 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5908536 2021.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5908535 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5908534 2021.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5908532 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5908533 2021.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5908531 2021.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5908530 2021.07.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5907527 2021.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5907525 2021.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5907526 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5907524 2021.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5907522 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5907523 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5907520 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5907521 2021.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5907519 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5907518 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5907516 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5907517 2021.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5907514 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5907515 2021.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5907513 2021.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5907512 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5907510 2021.07.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5907509 2021.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5907511 2021.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5907507 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5907508 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 5907505 2021.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5907504 2021.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5907503 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5907506 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 5907502 2021.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5899375 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5899376 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5899374 2021.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5899373 2021.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5898603 2021.07.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5898601 2021.07.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5898602 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898597 2021.07.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5898598 2021.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5898600 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5898599 2021.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5898595 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5898596 2021.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5898593 2021.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5898492 2021.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5898423 2021.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5898212 2021.07.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5898209 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5898207 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5898210 2021.07.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5898208 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898206 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5891911 2021.07.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5891910 2021.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5891896 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5891893 2021.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5891894 2021.07.13 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 2 5891892 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5891133 2021.07.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5891132 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5891128 2021.07.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5891129 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 5891130 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5891131 2021.07.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5891126 2021.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5891125 2021.07.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5891127 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5891123 2021.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5890830 2021.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5890828 2021.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5890829 2021.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5890826 2021.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5890825 2021.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5890824 2021.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5890827 2021.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5890823 2021.07.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5890846 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5890845 2021.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 45 5890844 2021.07.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5890843 2021.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5890842 2021.07.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5890841 2021.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5890840 2021.07.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5890839 2021.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5890838 2021.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5890837 2021.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5890836 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5890835 2021.07.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5890834 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5890831 2021.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5890833 2021.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5890832 2021.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5888560 2021.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5888553 2021.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5888559 2021.07.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5888556 2021.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5888562 2021.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5888558 2021.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5888561 2021.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5888550 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5888551 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5888555 2021.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5888557 2021.07.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5888554 2021.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5888552 2021.07.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5888549 2021.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5888435 2021.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5888434 2021.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5888433 2021.07.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5888432 2021.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5888431 2021.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5888430 2021.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5888428 2021.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5888429 2021.07.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5888427 2021.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5888426 2021.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5888425 2021.07.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5888423 2021.07.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5888422 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5888421 2021.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5888418 2021.07.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5888419 2021.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5888416 2021.07.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5888415 2021.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5888413 2021.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5888414 2021.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5888412 2021.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5888411 2021.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5888410 2021.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5888409 2021.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5888408 2021.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5888407 2021.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 5888406 2021.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5888405 2021.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5888404 2021.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5888397 2021.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5888402 2021.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5888396 2021.07.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5888395 2021.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5888401 2021.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5888400 2021.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5888403 2021.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5888399 2021.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5888393 2021.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5888398 2021.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5888392 2021.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5888391 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5888390 2021.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5880063 2021.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5880061 2021.07.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5880062 2021.07.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5880060 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5880064 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5880059 2021.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5880058 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5880056 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5880055 2021.07.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5880054 2021.07.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5880053 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879905 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5879903 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879904 2021.07.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5879902 2021.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5879898 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5879899 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5879901 2021.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5879897 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5879896 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5879895 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879894 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5879889 2021.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5879893 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879892 2021.07.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5879888 2021.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5879891 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5879887 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5879890 2021.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5879885 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879886 2021.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5879882 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5879883 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879881 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5879880 2021.07.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5879878 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5879884 2021.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5879569 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879568 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5879566 2021.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5879567 2021.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 28 5879565 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5879564 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 5879562 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5879560 2021.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5879561 2021.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5879563 2021.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5879559 2021.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5879557 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879558 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5879525 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5879526 2021.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5879527 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5879522 2021.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5879519 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5879523 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 5879521 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5879524 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 5879520 2021.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5879518 2021.07.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5879502 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5879500 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5879503 2021.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5879497 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5879496 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5879501 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5879499 2021.07.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 5879495 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5879490 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5879491 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5879487 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5879493 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5879489 2021.07.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5879492 2021.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 5879494 2021.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5879486 2021.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5879488 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5879482 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5879485 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5879481 2021.07.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5879484 2021.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5879483 2021.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5879480 2021.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5879312 2021.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5879310 2021.07.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5879309 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5879311 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5879308 2021.07.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5879313 2021.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5879304 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 5879302 2021.07.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5879300 2021.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5879298 2021.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5879296 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5879294 2021.07.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5879291 2021.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5879292 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5879287 2021.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5879288 2021.07.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5879314 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5879307 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5879305 2021.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5879306 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5879303 2021.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5879301 2021.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5879299 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879297 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5879295 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 5879293 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 129 5879290 2021.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5879289 2021.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5879284 2021.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5879285 2021.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5879286 2021.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5879283 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 5879281 2021.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5879279 2021.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5879280 2021.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5879271 2021.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5879278 2021.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5879276 2021.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5879277 2021.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5879274 2021.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5879273 2021.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5879282 2021.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5879269 2021.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5879268 2021.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5879272 2021.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5879275 2021.07.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5879267 2021.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5865316 2021.07.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5865315 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 115 5865314 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5865292 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5865308 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5865307 2021.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5865306 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5865305 2021.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5865304 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5865303 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5865302 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5865301 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5865300 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 5865298 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5865299 2021.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5865297 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5865296 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5865295 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5865294 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5865293 2021.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5865246 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5865241 2021.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5865239 2021.07.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5865237 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5865236 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5865232 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5865233 2021.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 5865230 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5865228 2021.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5865223 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5865225 2021.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5865220 2021.07.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5865217 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5865244 2021.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5865242 2021.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5865245 2021.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5865240 2021.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5865243 2021.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5865238 2021.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5865234 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5865235 2021.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5865231 2021.07.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5865229 2021.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5865227 2021.07.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5865226 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5865224 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5865221 2021.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5865222 2021.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5865219 2021.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5865212 2021.07.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5865211 2021.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5865216 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5865214 2021.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5865213 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5865215 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5865209 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5865208 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5865207 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5865210 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5865206 2021.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5865205 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5865202 2021.07.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5865204 2021.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865201 2021.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5865203 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5864303 2021.07.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5863907 2021.07.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5863905 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5863906 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863904 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5863908 2021.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5863903 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5863900 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5863902 2021.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5863898 2021.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5863901 2021.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5863897 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5863896 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5863899 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5863895 2021.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5863890 2021.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5863891 2021.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 5863892 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5863894 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5863893 2021.07.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5863888 2021.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5863887 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5863889 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5847068 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5847069 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5847070 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5847071 2021.06.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5844496 2021.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 5844497 2021.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5844498 2021.06.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5844499 2021.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5844500 2021.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5844501 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5844502 2021.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5844503 2021.06.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5844504 2021.06.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 5844506 2021.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5844507 2021.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5844508 2021.06.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5844509 2021.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5844513 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5844514 2021.06.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5844516 2021.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5844517 2021.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5844621 2021.06.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5844624 2021.06.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5844625 2021.06.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5844626 2021.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5844627 2021.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5844629 2021.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5839591 2021.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5837575 2021.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5837591 2021.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5837592 2021.06.23 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5837832 2021.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5839000 2021.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5839001 2021.06.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5839003 2021.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5839005 2021.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5839007 2021.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5839009 2021.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5839012 2021.06.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 5839014 2021.06.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5839017 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5839019 2021.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5839021 2021.06.23 mapa